Sunteți pe pagina 1din 11

-PUTERNICĂ IUBITOARE

PROTECTOARE

BLÂNDĂ
CORECTĂ
8.X.2020

FAMILIA
FAMILIA
Ce este familia?
• Familia este grupul de bază al societăţii, întemeiat prin
căsătorie. Ea este alcătuită din părinţi şi copii, părinţii având
dreptul şi îndatorirea de a asigura creşterea şi educaţia
copiilor.
• Tipuri de familii:
a) familia simplă – mama, tata, copiiii
b)familia compusă – mama, tata, copiii si bunicii
c) familie monoparentală – mama si copilul sau tata
si copilul
d)familie mixtă – mama, tata si copiii din părinți diferiți
Sărbătorile familiei:
• zilele de naștere ale membrilor ei
• nasterea unui copil, căsătorie
• sărbători creștine: Paștele, Crăciunul, zilele
onomastice ( legate de sărbătorirea unor sfinți)
Cele mai importante documente ale familiei sunt:
a) certificatele de naştere ale părinţilor și copiilor
b)certificatul de căsătorie
c) actele de identitate
d)actele de proprietate, etc.
2)Ce este istoria familiei?
• Fiecare familie are istoria ei.
Obiectele şi documentele personale sunt studiate de
istorici pentru a păstra, în memoria generaţiilor
viitoare, modul în care trăiau oamenii în trecut.
Cuvinte noi :

-Generație – totalitatea oamenilor


care au aproximativ aceeasi vârstă

-Arbore genealogic Reprezentare grafică (de obicei sub


forma unui copac cu ramuri) înfățișând gradul de
înrudire între membrii unei familii.
Identifică propozițiile adevărate:
Între membrii unei familii se stabilesc relaţii de rudenie.A
Tu şi verii tãi faceţi parte din generaţii diferite.
Generaţia dinaintea celei a pãrinţilor tãi este generaţia
bunicilor. A
În familie, copiii au numai drepturi.
Pãrinţii au responsabilitãţi egale în ceea ce priveşte creşterea
copiilor. A
Pãrinţii adoptivi au aceleaşi îndatoriri faţã de copii ca şi pãrinţii
naturali. A
TRECUTUL SI PREZENTUL FAMILIEI
MELE

FAMILIA- un grup de persoane intre care exista legaturi de rudenie.


Familia se întemeiaza pe casatoria liber consimţita între soţi, pe egalitatea
acestora, precum şi pe dreptul şi îndatorirea parinţilor de a asigura creşterea
şi educarea copiilor lor.
Familia are dreptul la ocrotire din partea societaţii şi a statului.
(Articolul 258 din Codul civil)

Evenimente din viata familiei


mele Actele unei familii:

Activitățile preferate împreună cu familia mea:


Realizează arborele
genealogic al familiei tale