Sunteți pe pagina 1din 13

„Dacă personalitatea lui Eminescu a

dominat secolul al XIX-lea,


personalitatea lui Blaga a dominat sec.
al XX-lea.”

Constantin Noica
Eu nu strivesc corola de minuni a
lumii
de Lucian Blaga
ARTĂ POETICĂ

- deschide volumul de debut Poemele luminii


(1919)
- prezintă concepția despre poezie și despre
rolul poetului într-un limbaj care îl
individualizează pe autor
- este surprinsă relația poet – lume și poet –
creație din perspectiva esteticii moderne.
IDEI POETICE
MISTERUL este un concept central atât în filosofia blagiană, cât și în
creația poetică.

Filosoful Blaga pornește de la ideea că universul este alcătuit dintr-


o sumă de taine.

Atitudinea față de taină impune două metode opuse de cunoaștere:

încercarea de a descifra taina (cunoașterea paradisiacă)

acceptarea tainei și potențarea (creșterea ) ei (cunoașterea


luciferică).
Cunoașterea paradisiacă
• este de tip logic, rațional, bazată pe intelect;
• vrea să deslușească, să lumineze misterul.
• Universul este fundamental misterios și nu poate fi cunoscut
integral cu ajutorul gândirii logice (teorii, abstracțiuni).
Astfel, rațiunea se dovedește a fi insuficienta, nu ajunge la
esența fenomenelor. Misterul nu poate fi cunoscut total, ci
parțial.

Cunoașterea luciferică
• este de tip poetic
• are ca scop nu să lumineze misterul, ci să îl intuiască, să îl
sporească, să îl potențeze.
• Misterul ajunge să fie adâncit, sporind astfel, în plan poetic,
frumusețea lumii.
Lucian Blaga a
enunțat aceste idei în
mod teoretic în
lucrarea Cunoașterea
luciferică (1933),
intergrată în Trilogia
cunoașterii.
 TITLUL
 INCIPITUL
 STRUCTURA
 PRIMA SECVENȚĂ
 A DOUA SECVENȚĂ
 A TREIA SECVENȚĂ
 MOTIVE POETICE
NIVELUL LEXICO-SEMANTIC
 TERMINOLOGIE ABSTRACTĂ
 TERMENI CONCREȚI
 DOAR DOUĂ NEOLOGISME
 CÂMPUL SEMANTIC AL...
 PREFIXUL ...
 NEGAȚIA NU
 OPOZIȚIA
NIVELUL MORFO-SINTACTIC
• folosirea pronumelui de persoana I singular eu
• verbele sunt la timpul...
• verbele antonimice
• patru versuri încep cu...
• conjuncţia dar
NIVELUL STILISTIC

• limbajul metaforic
• enumerația
• comparaţia
NIVELUL PROZODIC

• Versificatia nu se supune unei scheme clasice


(formă a modernismului poetic).
• Vers liber. Măsura variază între 4-5 și 11-12
silabe)
• Procedeul numit ingambament - consta în
continuarea ideii poetice în versul urmator,
fără a marca aceasta prin vreo pauză
Când am auzit astronomul învățat;
Când dovezile și cifrele au fost întinse în coloane înaintea
mea;
Când mi s-au arătat hărți și diagrame, pentru a le aduna,
împărți și măsura;
Când, stând, am auzit astronomul predând cu multe aplauze în
amfiteatru,
În curând, inexplicabil, am devenit obosit și sătul;
Ridicându-mă, am alunecat afară și am hoinărit singur,
În aerul misterioasei, umedei nopți, și din când în când,
Am privit în liniște perfectă stelele.

Walt Whitman (1819 – 1892)


Când am auzit astronomul învățat
Limpede nu vezi decât cu
inima. Miezul lucrurilor
nu poate fi văzut cu ochii.

Antoine de Saint-Exupery
(1900 -1944),
Micul prinț (1943)