Sunteți pe pagina 1din 14

 

Conferinţa Naţională de Comunicări Stiinţifice


Studenţeşti "Anghel Saligny" - Ediţia a VIII-a

PROFILAREA SCULEI CILINDRO-


FRONTALA PENTRU PRELUCREAREA
FILETELOR PATRATE

Student: Florin, anul II, IAIM


Coordonator: Prof. dr. ing.

Galati, 18-19 Mai 2016


Cuprins
1. Introducere
2. Metoda generală
3. Profilarea sculei cilindro-frontala pentru
prelucrarea filetelor patrate
4. Aplicația numerică
5. Concluzii
6. Bibliografie
1.Introducere
Prelucrarea filetelor patrate de dimensiuni mari se
face cu productivitatea cea mai buna prin frezare cu
ajutorul sculei cilindro-frontala. Profilarea acestui tip
de scula se poate realiza prin numeroase metode.

În lucrarea de față se prezintă un algoritm de


profilare a frezei disc pentru filete trapezoidale prin
metoda Nikolaev care are ca specific utilizarea
metodei generale de rezolvare a ecuațiilor pentru
rezolvarea condiției de înfășurare în forma sa
specifică. Se prezintă, de asemenea, un exemplu
numeric de aplicare a algoritmului propus pentru un
caz concret.
1.Introducere

Filetul patrat
• Filetul patrat este generat de un patrat cu
laturile perpendiculare pe axa filetului iar
acest filet se poate executa doar prin
strunjire.
• Avand un randament ridicat in comparatie
cu alte profile acestea se utilizeaza cel mai
des ca surburi de forta pentru forte mici si
medii care actioneaza pe un singur sens,
dar se mai folosesc ca suruburi
conducatoare sau cricuri cu surub.

Fig.1 Filetul patrat


sectionat transversal
1.Introducere
Frezarea
• Frezarea este o operaţie de aşchiere executată cu ajutorul unei scule roti-
toare prevăzută cu mai multe tăişuri, denumită freză ; scula efectuează
mişcarea principală de rotaţie, iar mişcările de avans sunt executate fie de
către semifabricat, fie de către sculă.
• Frezarea se efectuează pe maşini de frezat.
• Prin frezare se pot prelucra suprafeţe exterioare sau interioare,
plane,cilindrice sau profilate.

Capul sculei
cilindro-frontale

Fig.2 Schema de principiu a frezarii


2.Metoda generală
Cu toate că această metodă de rezolvare numerică a unei
ecuaţii poate fi apreciată ca fiind mai rudimentară decât
metodele „clasice”, prezentarea sa este totuşi utilă deoarece,
pe de o parte, aplicabilitatea metodei este extrem de largă, iar,
pe de altă parte, ea ilustrează foarte bine mecanismul general
al algoritmilor de căutare a soluţiei unei ecuaţii.

Fig.3 Metodă generală de rezolvare numerică a ecuaţiilor


3. Profilarea sculei cilindro-frontală
pentru prelucrarea filetelor pătrate
• În cele ce urmează este
prezentată un exemplu de
aplicare a metodelor numerice
de rezolvare a ecuaţiilor, în
domeniul profilării sculelor
aşchietoare. Astfel, fie cazul
generării suprafeţelor elicoidale
(în particular, un filet pătrat) cu Fig.4 Ecuaţiile parametrice ale
ajutorul unei scule cilindro- suprafeţei filetului
frontală.
4.Aplicație numerică
Pseudo-cod
%Program filet patratic
real p, b, Ri, Re ; parametrii geometrici ai filetului
p=10; b=3; ri=15; re=20; er=0.01; nu=11; nfi=100001;
real fi, u ; parametrii analitici ai suprafeţei filetului
pasu=(re-ri)/nu;
real pasfi, pasu ; incremenţi
pasfi=0.00001;
real X, Y, Z ; coordonatele punctelor profilului sculei
k=1;
real er ; eroarea maximă admisibilă
for u=ri:pasu:re;
întreg nu, nfi ; numărul punctelor de discretizare
gasitpunct=0;
întreg i, j ; contori
if (gasitpunct==0)
 
for fi=-pi/4:pasfi:0;
citeşte p, b, Ri, Re, er, nu, nfi
if (gasitpunct==0)
 
q=p*(b+p*fi)*cos(fi)+u^2*sin(fi);
pentru i = 1, nu repetă
if (abs(q)<er)
u = Ri + (i-1)·pasu
x(k,1)=u*cos(fi);
j=1
y(k,1)=u*sin(fi);
 
z(k,1)=b+p*fi;
repetă
f(k,1)=fi;
fi = (j-1)·pasfi
gasitpunct=1;
j=j+1
end;
 
end;
până când end;
  k=k+1;
scrie X, Y, Z end;
  end;
stop
4.Aplicație numerică
Rezultatele aplicatiei
• Cu ajutorul programului menţionat, pentru p = 10 mm, b = 3 mm,
Ri = 15 mm, Re = 20 mm, nu = 101 puncte, nfi = 100001 puncte, er = 0.01
s-au obţinut rezultatele din tabelul de mai jos.
Tabel 1
i U [mm] X [mm] Y [mm] Z [mm]

1 15.000 14.936 -1.380 2.079


2 15.050 14.987 -1.378 2.083
3 15.100 15.037 -1.376 2.087
4 15.150 15.088 -1.375 2.091
5 15.200 15.138 -1.373 2.096
. . . . .
. . . . .
. . . . .
99 19.900 19.864 -1.201 2.396
100 19.950 19.914 -1.200 2.398
101 20.000 19.964 -1.198 2.401
4.Aplicație numerică
Rezultatele, constând în coordonatele unui număr
de puncte aparținând curbei caracteristice, sunt
prezentate in urmatoarea figura.

Fig.5 Reprezentarea curbei caracteristice


4.Aplicație numerică
5. Concluzii
Ca date de intrare, algoritmul utilizează parametrii
geometrici definitorii ai profilului filetului, distanța dintre
axa sculei și axa filetului, precum și parametrii de
discretizare ai variabilelor care intervin în soluționarea
problemei. Rezultatul obținut constă în coordonatele
unui număr de puncte de pe curba caracteristică a
sculei.

Filetului trapezoidal înlocuiește cu succes filetul


pătrat și filetul triunghiular, care reprezintă o serie de
dezavantaje în construcția si funcționarea pieselor
filetate.
6.Bibliografie
 
[1] V. Palade, N. Diaconu, Organe de mașini
[2] O. Pruteanu și colectiv, Tehnologia fabricării mașinilor, EDP
București 1981;
[3] G. Frumușanu, Metode numerice în ingineria tehnologică, Cartea
universitară, București 2004;
[4] N. Oancea, Generarea suprafețelor prin înfășurare, Vol.1, Teoreme
fundamentale, Editura fundației universitare Dunarea de Jos,
Galați, 2004;
[5] I. Crudu, Bazele proiectării în organe de mașini, Editura Alma,
Galați, 2000.
VĂ MULȚUMESC
PENTRU ATENȚIE!