Sunteți pe pagina 1din 10

ANCHETELE EPIDEMIOLOGICE

EXPERIMENTALE Șl
OPERAȚIONALE
Anchetele epidemiologice experimentale și
operaționale
 Principalele domenii de aplicare sunt:

 evaluarea eficacității vaccinurilor noi în protecția populației contra bolilor


transmisibile
 experimentarea unor medicamente noi, după verificare în laborator și pe
animale de experiență
 demonstrarea valorii unor conduite terapeutice față de cele uzuale în momentul
respectiv
 evaluarea anumitor forme de organizare a asistenței medicale
Metodologia anchetelor
experimentale
 factorul de risc este controlat de către epidemiolog

 alcătuirea lotului martor și a lotului test este ușoară - se stabilesc de la început


două loturi identice, iar apoi unuia îi administrăm un factor de risc sau de
protecție

Administrarea factorului de risc sau de protecție se poate efectua prin metoda


directă, metoda simplu orb sau dublu orb.
Schema anchetei experimentale este:
 se aleg două loturi de subiecți cât mai asemănătoare între ele

 se administrează lotului martor un produs cu caracteristici similare dar fără


componenta activă – placebo

 se administrează unui lot produsul activ

 se consemnează rezultatele apărute și se calculează după metodologia prezentată


pentru anchetele analitice riscul bolii sau decesului la expuși, riscul bolii la
neexpuși, riscul relativ și riscul atribuibil și se face analiza și interpretarea acestor
valori
Schema anchetei experimentale este:

 se efectuează testarea statistică a deosebirilor constatate prin testul U, t


sau χ²

 se efectuează inferență epidemiologică în cazul în care cercetarea s-a


făcut pe eșantion după metoda Cornfield sau Miettinen pentru riscul relativ și
Miettinen sau Walter pentru riscul atribuibil, pentru a stabili intervalul de
încredere al riscurilor în populația globală
Câteva tipuri de studii experimentale

EXPERIMENTUL NECONTROLAT CU LOT MARTOR - asemănător cu


anchetele prospective

Se fac observații asupra oamenilor neprotejați de vaccin în perioadă de epidemie.

EXPERIMENT NECONTROLAT FĂRĂ LOT MARTOR


 se aplică factorul de protecție unei populații
 se măsoară efectul obținut
 se compară cu situația anterioară aplicării factorului de protecție la aceeași
populație
Câteva tipuri de studii experimentale

EXPERIMENTUL NATURAL

de exemplu la emigrația masivă a japonezilor în SUA s-a putut verifica că prima


generație și-a păstrat modelul de morbiditate național

EXPERIMENTUL OPORTUNIST

după bombardamentul de la Hiroshima, populația supraviețuitoare a fost luată în


urmărire
Experimentul de intervenție sau ancheta de
intervenție

Ancheta de intervenție nu păstrează foarte corect modelul unei anchete experimentale

Se stabilesc zonele de studiu, una de intervenție și alta de comparație.

Loturile nu sunt randomizate dar se caută să fie cât mai comparabile.

O altă tehnică presupune ca inițial să se urmărească grupe nerandomizate. După


observare se alege eșantionul.
Experimentul de intervenție sau ancheta de
intervenție - continuare
Se aplică un pachet de măsuri la una din zone.
Unitatea de observare este reprezentată de toată populația și nu de individul luat
separat.
Urmărirea efectelor se face prin:
 examinare transversală a ambelor populații la începutul acțiunii - analiza de situație
 examinare transversală a ambelor populații la sfârșitul acțiunii pentru a vedea efectele
 examinări pe parcurs - eventual stabilire a efectului de trend
Există tehnici de a opri experimentul când s-a ajuns la rezultate semnificative -
tehnica analizei secvențiale
Experimentul multifactorial

se aplică pe colectivități

există mai mulți factori de risc; iar anumiți factori de risc sunt comuni mai
multor boli.

S-ar putea să vă placă și