Sunteți pe pagina 1din 18

Acidul ribonucleic

(ARN)
ARN
 Localizarea:
 11% - în nucleu
 15% -în mitocondrii
 50% - în ribosomi
 24% - în hialoplasmă
 Deosebim:i
1. ARN mesager
2. ARN ribozomal
3. ARN de transport
 ARN cromosomial
 ARN nuclear
Tipuri de ARN
 ARN mesager (mARN) constituie 25% din
totalul ARN-lui.
 Localizat -în nucleu şi citozol.
 Prezintă copia sectorului de ADN şi conţine
informaţia despre structura catenei
polipeptidice a proteinei.
 Rolul:Transmite informaţia de la ADN spre
ribozomi, sediul de sinteză a proteinei.
 ARN ribozomal (rARN) constituie 60% din
totalul ARN-ului.
 Localizat- în ribozomii citoplasmei.
 Rolul - formează scheletul ribozomilor.
Joacă un rol auxiliar în procesul de
asamblare a proteinelor.
Sinteza ARN-m
Obtinere ARN-m (transcripitie)
 ARN de transport (tARN) constituie
15% din totalul ARN-lui.
 Localizat: în citoplasmă, ribosomi,
mitocondrii.
 Rolul: participă la activarea şi
transportul AA spre ribozomi şi
asamblarea lor în polipeptide.
 ARN cromosomial – activarea genelor
ADN
 ARN nuclear – formarea scheletelor
particulei proteice care transportă
ARN din nucleu în citoplasmă
Transcripitie. Translatie
Sinteza de proteine
Structura primară a ARN
 Reprezintă secvenţa
mononucleotidelor în lanţul
polinucleotidic liniar.
-Baza azotata : adenina (A), guanina (G),
citozina (C), uracil (U)
-Pentoza: riboza
-Radicalul fosfat
Nucleotid ARN
Structura primara a
ARN/structura ADN
Structura secundară şi terţiară a
ARNm
 ARNm – fiecărei gene îi corespunde
molecula sa de ARNm, de aceea el este
foarte heterogen
 Elementul de codificare al ARNm este
tripletul nucleotidic – numit codon. Fiecare
codon corespunde unui anumit AA
 Structura secundară a ARNm – o catenă
curbată
 Structura terţiară – se aseamănă cu un fir
înfăşurat pe bobină, rolul căreia îl
îndeplineşte o proteină de transport
numită informer
Structura secundară a t-RNA
 are infăţişarea unei "frunze de trifoi" - se formează în
urma imperecherii complementare intracatenare a
nucleotidelor anumitor sectoare.
 Sectoarele, care nu sunt încadrate în formarea legăturilor
de H formează lanţuri sau bucle
1. Sectorul de acceptare (4 nucleotide, 3 din care au
aceeaşi succesiune- CCA cu hidroxilul 3’OH liber la care
se fixează grupa COOH al AA.
2. Bucla anticodonică - formată din 7 nucleotide. Conţine
un triplet nucleotidic specific pentru fiecare t-RNA numit
anticodon. Anticodonul t-RNA după principiul
complementaritătii se împerechează cu codonul respectiv
din RNAm. Interacţiunea codon-anticodon determină
ordinea aranjării aminoacizilor în catena polipeptidică.
3. Bucla pseudouridilică - constă din 7 nucleotide (restul
acidului pseudouridilic este obligatoriu), participă la
interacţiunea cu ribozomii.
4. Bucla dihidrouridinică - constă din 8-12 resturi
nucleotidice ( resturi de dihidrouridină ), interactiunează
cu E- aminoacil-RNAt-sintetaza, care contribuie la
recunoaşterea de către aminoacid a ARN-t specific.
Structura terţiară a tRNA
 Are forma L
 Include 2 segmente de dublu helix
situate perpendicular (fiecare helix-
10 perechi de baze)
 În afara spiralei bazele formează
legături de hidrogen. Interacţiuni
apar între bazele necomplementare
(A-A; A-C).Multe baze sunt aranjate
în stive (hidrofobe)
Structura terţiară a tRNA
 Are forma L
 Include 2 segmente de dublu helix
situate perpendicular (fiecare helix-
10 perechi de baze)
 În afara spiralei bazele formează
legături de hidrogen. Interacţiuni
apar între bazele necomplementare
(A-A; A-C).Multe baze sunt aranjate
în stive (hidrofobe)
ARNr
 Structura secundară – e prezentată
prin sectoare spiralate unite între ele
cu ajutorul unei catene curbate
 Structura terţiară – prezintă
scheletul ribosomului. Are forma unui
bastonaş sau ghem pe suprafaţa
căruia sunt înfăşurate proteinele
ribosomului.