Sunteți pe pagina 1din 139

CURS No.

Examenul clinic local gingivo–parodontal


Universitatea de Medicină şi
Farmacie
“Gr. T. Popa” Iaşi
Facultatea de Medicină
Dentară

Disciplina de
PARODONTOLOGIE

Conf. dr. Solomon


Sorina Mihaela

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Aspecte generale
1. ASPECTE GENERALE
EXAMENUL CLINIC LOCAL GINGIVO–PARODONTAL
2. EXAMENUL CLINIC
AL PARODONŢIULUI DE
ÎNVELIŞ
• trebuie să fie detaliat  va fi ultima componentă a
Obiective
examenului clinic intra–oral
Modificări patologice

Evaluarea stării parodonţiului de


• necesitatea corelării cu alte date obţinute în cursul
înveliş
examenului clinic
3. EXAMENUL CLINIC
AL PARODONŢIULUI DE • presupune următoarele aspecte:
SUSŢINERE
Obiective
 examenul clinic gingival
Sondajul parodontal
 sondajul parodontal
Scopurile sondajului parodontal
 evaluarea mobilităţii dentare
Evaluarea stării parodonţiului de
susţinere • modalitatea de înregistrare a datelor obţinute

4. PARODONTOGRAMA
fişă specifică: PARODONTOGRAMA (PSR®)
previous next 01/05/22
EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Aspecte generale
1. Aspecte generale
PSR® – Periodontal Screening & Recording System
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Aspecte generale
1. Aspecte generale
PSR® – Periodontal Screening & Recording System
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş COD 0
Obiective
Modificări patologice
• bandă colorată complet vizibilă în cel mai adânc
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş punct al sextantului
3. Examenul clinic al
parodonţiului de • ţesut gingival sănătos, nu sângerează la sondare
susţinere
Obiective
• nu există tartru sau margini retentive ale
Sondajul parodontal
obturaţiilor sau altor restaurări
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de • aceşti pacienţi necesită doar atenţie preventivă
susţinere
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Aspecte generale
1. Aspecte generale
PSR® – Periodontal Screening & Recording System
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
PSR – cod O.
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Aspecte generale
1. Aspecte generale
PSR® – Periodontal Screening & Recording System
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş COD 1
Obiective
Modificări patologice
• bandă colorată complet vizibilă în cel mai adânc
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş punct al sextantului
3. Examenul clinic al
parodonţiului de • nu există tartru sau margini retentive ale
susţinere
obturaţiior sau altor tipuri de restaurări
Obiective
Sondajul parodontal
• există un oarecare grad de sângerare la sondare
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de • recomandări privind îndepărtarea plăcii bacteriene
susţinere
subgingivale şi instrucţiuni individualizate de igienă
4. Parodontograma
orală
previous next 01/05/22
EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Aspecte generale
1. Aspecte generale
PSR® – Periodontal Screening & Recording System
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
PSR – cod 1.
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Aspecte generale
1. Aspecte generale
PSR® – Periodontal Screening & Recording System
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş COD 2
Obiective
Modificări patologice
• bandă colorată complet vizibilă
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al • există sângerare la palpare cu sonda


parodonţiului de
susţinere
• tartru supra- sau subgingival şi / sau margini
Obiective
retentive ale restaurărilor
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal • se recomandă îndepărtarea tartrului şi plăcii
Evaluarea stării
parodonţiului de bacteriene, refacerea marginilor retentive de placă
susţinere
bacteriană, instrucţiuni de igienă orală
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Aspecte generale
1. Aspecte generale
PSR® – Periodontal Screening & Recording System
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
PSR – cod 2.
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Aspecte generale
1. Aspecte generale
PSR® – Periodontal Screening & Recording System
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş COD 3
Obiective
Modificări patologice
• bandă colorată parţial ascunsă
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al • este necesară examinarea amănunţită şi


parodonţiului de întocmirea parodontogramei pentru acel sextant
susţinere
Obiective
• determinarea necesarului de tratament
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal • dacă doi sau mai mulţi sextanţi au cod 3 se
Evaluarea stării
parodonţiului de recomandă un control oral foarte amănunţit şi
susţinere
întocmirea unei parodontograme complete
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Aspecte generale
1. Aspecte generale
PSR® – Periodontal Screening & Recording System
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
PSR – cod 3.
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Aspecte generale
1. Aspecte generale
PSR® – Periodontal Screening & Recording System
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş COD 4
Obiective
Modificări patologice
• banda colorată nu mai este vizibilă, dispare
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş complet în punga parodontală indicând o adâncime
3. Examenul clinic al mai mare de 5,5 mm
parodonţiului de
susţinere
• se recomandă un examen parodontal complet ,
Obiective
parodontogramă, stabilirea unui plan de tratament;
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Aspecte generale
1. Aspecte generale
PSR® – Periodontal Screening & Recording System
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
PSR – cod 4.
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Aspecte generale
1. Aspecte generale
PSR® – Periodontal Screening & Recording System
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş OBSERVAŢII: când oricare dintre următoarele
Obiective modificări sunt observate se adaugă un asterisc (*)
Modificări patologice
codului stabilit:
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al • implicarea zonei de furcaţie


parodonţiului de
susţinere
• mobilitate dentară
Obiective
Sondajul parodontal
• probleme mucogingivale sau recesiune gingivală
Scopurile sondajului
parodontal extinsă pe zona colorată a sondei
Evaluarea stării
parodonţiului de (cel puţin 3.5 mm)
susţinere
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Obiective
1. Aspecte generale

2. Examenul clinic al
parodonţiului de • ca fiecare componentă a examenului clinic gingivo–
înveliş
parodontal, EXAMENUL GINGIVAL ocupă un loc
Obiective
aparte
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş • oferă primele indicii privitoare la EXISTENŢA sau
3. Examenul clinic al ABSENŢA bolii parodontale
parodonţiului de
susţinere
• recunoaşterea aspectelor clinice normale esenţială:
Obiective
 identificării modificărilor patologice
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
 evaluării factorilor etiologici
parodontal  recunoaşterii procesului patologic potenţial
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Obiective
1. Aspecte generale
RECUNOAŞTEREA ASPECTELOR
2. Examenul clinic al CLINICE NORMALE
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
Aspect clinic gingivo–parodontal normal
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Modificări patologice
1. Aspecte generale

2. Examenul clinic al  culoare  poziţie


parodonţiului de
înveliş  consistenţă  contur
Obiective  suprafaţă de textură  volum
Modificări patologice
Evaluarea stării REPETĂM…
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de • oferă primele indicii privitoare la EXISTENŢA sau
susţinere ABSENŢA bolii parodontale
Obiective
Sondajul parodontal • recunoaşterea aspectelor clinice normale esenţială:
Scopurile sondajului
parodontal
 identificării modificărilor patologice
Evaluarea stării  evaluării factorilor etiologici
parodonţiului de
susţinere  recunoaşterii procesului patologic potenţial
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Modificări patologice
1. Aspecte generale

2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Modificări patologice
1. Aspecte generale

2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Modificări patologice
1. Aspecte generale

2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Modificări patologice
1. Aspecte generale
CONDIŢII NECESARE EXAMINĂRII
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş • suprafaţa gingivală trebuie să fie uscată
Obiective
Modificări patologice
• o suprafaţă umectată ascunde prin reflexia
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş luminii detaliile
3. Examenul clinic al
parodonţiului de • trebuie notată orice abatere de la aspectul normal
susţinere
Obiective
• modificările patologice pot fi:
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
 localizate
parodontal  generalizate
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
• pot interesa separat sau în ansamblu elementele
4. Parodontograma
parodonţiului de înveliş
previous next 01/05/22
EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Modificări patologice
1. Aspecte generale
MODIFICĂRI DE CULOARE
2. Examenul clinic al
parodonţiului de • semn clinic important de afectare parodontală
înveliş
Obiective • culoarea normală este dată de:
Modificări patologice
 gradul de vascularizaţie tisulară
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş  gradul de keratinizare epitelială
3. Examenul clinic al
parodonţiului de • modificările de culoare sunt funcţie de procesul
susţinere
patologic de fond:
Obiective
 proces inflamator acut – aspect eritematos
Sondajul parodontal (vasodilataţie)
Scopurile sondajului
parodontal
 proces inflamator cronic – aspect roşu–violaceu
(proliferare vasculară, stază circulatorie, reducerea keratinizării)
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
 proces fibrotic, hiperkeratozic – aspect pal
(componentă conjunctivă în exces, respectiv hiperkeratoză)
4. Parodontograma
 influenţe sistemice
previous next 01/05/22
EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Modificări patologice
1. Aspecte generale
MODIFICĂRI DE CULOARE PROCES INFLAMATOR

2. Examenul clinic al ACUT


parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere Gingivită papilară
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Modificări patologice
1. Aspecte generale
MODIFICĂRI DE CULOARE PROCES INFLAMATOR

2. Examenul clinic al ACUT


parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere Gingivită alergică
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Modificări patologice
1. Aspecte generale
MODIFICĂRI DE CULOARE PROCES INFLAMATOR

2. Examenul clinic al CRONIC


parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
Aspect degenerativ (inflamator).
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Modificări patologice
1. Aspecte generale
MODIFICĂRI DE CULOARE PROCES INFLAMATOR

2. Examenul clinic al CRONIC


parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
Aspect regenerativ (fibrotic).
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Modificări patologice
1. Aspecte generale
MODIFICĂRI DE CULOARE PROCES INFLAMATOR

2. Examenul clinic al CRONIC


parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
4. Parodontograma Aspect regenerativ (fibrotic). Aspectul normal nu înseamnă
implicit şi sănătate parodontală.
previous next 01/05/22
EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Modificări patologice
1. Aspecte generale
MODIFICĂRI DE CULOARE PROCES FIBROTIC

2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
Aspect fin granular (hiperplazie)
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Modificări patologice
1. Aspecte generale
MODIFICĂRI DE CULOARE PROCES HIPERKERATOZIC

2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
Leucoplazie
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Modificări patologice
1. Aspecte generale
MODIFICĂRI DE CULOARE INFLUENŢE SISTEMICE

2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
LAM şi purpură trombocitopenică. Infiltrat leucemic, necroză
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Modificări patologice
1. Aspecte generale
MODIFICĂRI DE CULOARE ALŢI FACTORI

2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
Melanoza fumătorului
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Modificări patologice
1. Aspecte generale
MODIFICĂRI DE CULOARE ALŢI FACTORI

2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
Tatuaj amalgam.
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Modificări patologice
1. Aspecte generale
MODIFICĂRI DE CONSISTENŢĂ
2. Examenul clinic al
parodonţiului de • consistenţa normală: ferm rezilientă
înveliş
Obiective • modificări funcţie de substratul morfopatologic:
Modificări patologice
 destructiv  inflamator  edem
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş  reparator  fibrotic  rezilienţă fermă
3. Examenul clinic al
parodonţiului de • recunoaştere prin comparaţie cu situs–uri clinic
susţinere
sănătoase
Obiective
Sondajul parodontal
• necesitatea recunoaşterii contextului patologic şi
Scopurile sondajului
parodontal corelarea cu alte elemente clinice
Evaluarea stării  abces gingival
parodonţiului de
susţinere
 abces parodontal
4. Parodontograma
 infecţii endodontice
previous next 01/05/22
EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Modificări patologice
1. Aspecte generale
MODIFICĂRI DE
2. Examenul clinic al CONSISTENŢĂ
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
Abces parodontal
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Modificări patologice
1. Aspecte generale
MODIFICĂRI DE TEXTURĂ
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
• textura normală: aspect granitat
Obiective
• funcţie de contextul morfo–patologic suprafaţa
Modificări patologice
poate fi:
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş  netedă, lucioasă
3. Examenul clinic al  inflamaţie
parodonţiului de
susţinere
 atrofie
 disjuncţie epitelio–conjunctivă
Obiective
 fermă, nodulară
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
 procese fibrotice
parodontal  hiperkeratoze
Evaluarea stării
parodonţiului de  hiperplazii
susţinere
• recunoaştere prin comparaţie imaginea mentală a
4. Parodontograma
aspectului normal
previous next 01/05/22
EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Modificări patologice
1. Aspecte generale
MODIFICĂRI DE TEXTURĂ
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
Aspect clinic gingivo–parodontal normal
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Modificări patologice
1. Aspecte generale
MODIFICĂRI DE TEXTURĂ
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere Aspect clinic hipertrofic
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Modificări patologice
1. Aspecte generale
MODIFICĂRI DE TEXTURĂ
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere Aspect clinic hiperplazic
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Modificări patologice
1. Aspecte generale
MODIFICĂRI DE TEXTURĂ
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere Gingivită descuamativă (pemfigoid)
– disjuncţie epitelio–conjunctivă –
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Modificări patologice
1. Aspecte generale
MODIFICĂRI DE POZIŢIE
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
• în mod normal, gingia marginală delimitează
Obiective
coroana clinică acoperind joncţiunea amelo–
Modificări patologice
cementară
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş • RECESIUNE: expunerea progresivă a suprafeţei
3. Examenul clinic al radiculare prin migrarea apicală a epiteliului de
parodonţiului de
susţinere
joncţiune
• mecanisme insuficient cunoscute
Obiective
• etiologie plurifactorială
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
• exprimă probabil un efect cumulativ de factori
parodontal minori patologici repetaţi
Evaluarea stării
parodonţiului de • exprimă localizarea gingiei şi nu condiţia acesteia
susţinere
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Modificări patologice
1. Aspecte generale
MODIFICĂRI DE POZIŢIE
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
RECESIUNE:
Obiective
Modificări patologice
 recesiune localizată  recesiune
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş neinflamatorie
3. Examenul clinic al  recesiune generalizată  recesiune inflamatorie
parodonţiului de
susţinere
 recesiune vizibilă – poziţia APARENTĂ
Obiective
 recesiune invizibilă – poziţia REALĂ
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal Examenul clinic trebuie să pună în evidenţă:
Evaluarea stării
parodonţiului de  cauzele
susţinere
 aspectul
4. Parodontograma
 dimensiunile
previous next 01/05/22
EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Modificări patologice
1. Aspecte generale
MODIFICĂRI DE POZIŢIE
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Modificări patologice
1. Aspecte generale
MODIFICĂRI DE CONTUR ŞI FORMĂ
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
• în mod normal conturul şi forma sunt funcţie de:
Obiective
 forma coronară a dinţilor
Modificări patologice
 alinierea dinţilor pe arcadă
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş  localizarea şi mărimea ariei proximale de
3. Examenul clinic al contact
parodonţiului de
susţinere
 dimensiunile ambrazurilor gingivale
Obiective
• modificările sunt asociate unor variate condiţii
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
patologice dar şi celor morfologice normale care
parodontal survin în urma fenomenelor adaptative
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Modificări patologice
1. Aspecte generale
MODIFICĂRI DE CONTUR ŞI FORMĂ
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Modificări patologice
1. Aspecte generale
MODIFICĂRI DE CONTUR ŞI FORMĂ
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
Gingivită ulcero–necrotică
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Modificări patologice
1. Aspecte generale
MODIFICĂRI DE CONTUR ŞI FORMĂ
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş Burelet McCall
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere Fisură Stillman
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Modificări patologice
1. Aspecte generale
MODIFICĂRI DE VOLUM
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş • volumul normal reprezintă suma componentelor
Obiective celulare şi inter–celulare ca şi a componentei
Modificări patologice
vasculare
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş • modificarea de volum (hipercreştere gingivală)
3. Examenul clinic al  caracteristică a afectării gingivale
parodonţiului de  aspecte clinice funcţie de factorii etiologici şi de
susţinere
procesele patologice
Obiective
Sondajul parodontal
HIPERCREŞTERILE GINGIVALE pot fi:
Scopurile sondajului
parodontal  inflamatorii, fibrotice, combinate
Evaluarea stării
parodonţiului de  asociate unei afecţiuni / condiţii sistemice
susţinere
 neoplazice
4. Parodontograma
 false hipercreşteri
previous next 01/05/22
EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Modificări patologice
1. Aspecte generale
MODIFICĂRI DE VOLUM HIPERCREŞTERE INFLAMATORIE

2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere Gingivită simplă
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Modificări patologice
1. Aspecte generale
MODIFICĂRI DE VOLUM HIPERCREŞTERE FIBROTICĂ

2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere Hipercreştere indusă de fenotoin
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Modificări patologice
1. Aspecte generale
MODIFICĂRI DE VOLUM HIPERCREŞTERE COMBINATĂ

2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere Hipercreştere indusă de nifedipin cu inflamaţie secundară asociată
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Modificări patologice
1. Aspecte generale
MODIFICĂRI DE VOLUM HIPERCREŞTERE ASOCIATĂ
UNOR AFECŢIUNI / CONDIŢII
2. Examenul clinic al
SISTEMICE
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
Gingivită de sarcină
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Modificări patologice
1. Aspecte generale
MODIFICĂRI DE VOLUM HIPERCREŞTERE ASOCIATĂ
UNOR AFECŢIUNI / CONDIŢII
2. Examenul clinic al
SISTEMICE
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere Hemoglobinurie paroxismală nocturnă – leucopenie şi necroză gingivală
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Modificări patologice
1. Aspecte generale
MODIFICĂRI DE VOLUM HIPERCREŞTERI NEOPLAZICE

2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere Infecţie HIV–SIDA. Limfom non–Hodgkin
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Modificări patologice
1. Aspecte generale
MODIFICĂRI DE VOLUM FALSE HIPERCREŞTERI

2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş
1. Aspecte generale
INDICI DE AFECTARE  INDICELE GINGIVAL
2. Examenul clinic al GINGIVALĂ
parodonţiului de
înveliş
INDICELE GINGIVAL: cuantifică starea de
Obiective
inflamaţie gingivală funcţie de gradul sângerării
Modificări patologice
gingivale
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al 0 = aspect normal


parodonţiului de
susţinere 1 = inflamaţie uşoară, eritem şi edem discret
Obiective
Sondajul parodontal 2 = inflamaţie moderată, eritem, edem, sânge-
Scopurile sondajului rare la presiune cu sonda
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
3 = inflamaţie severă, eritem şi edem marcat,
hemoragii spontane, ulceraţii
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş
1. Aspecte generale
INDICI DE AFECTARE  INDICELE GINGIVAL
2. Examenul clinic al GINGIVALĂ
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere INDICE GINGIVAL 1
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş
1. Aspecte generale
INDICI DE AFECTARE  INDICELE GINGIVAL
2. Examenul clinic al GINGIVALĂ
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere INDICE GINGIVAL 2
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş
1. Aspecte generale
INDICI DE AFECTARE  INDICELE GINGIVAL
2. Examenul clinic al GINGIVALĂ
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere INDICE GINGIVAL 3
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş
1. Aspecte generale
INDICI DE AFECTARE  INDICELE GINGIVAL
2. Examenul clinic al GINGIVALĂ
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere INDICE GINGIVAL 4
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş
1. Aspecte generale
INDICI DE AFECTARE  INDICELE GINGIVAL
2. Examenul clinic al GINGIVALĂ
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere INDICE GINGIVAL 1
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş
1. Aspecte generale
INDICI DE AFECTARE  INDICELE GINGIVAL
2. Examenul clinic al GINGIVALĂ
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere INDICE GINGIVAL 2
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş
1. Aspecte generale
INDICI DE AFECTARE  INDICELE GINGIVAL
2. Examenul clinic al GINGIVALĂ
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere INDICE GINGIVAL 3
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş
1. Aspecte generale
INDICI DE AFECTARE  INDICELE DE
2. Examenul clinic al GINGIVALĂ SÂNGERARE PAPILARĂ
parodonţiului de
înveliş
INDICELE DE SÂNGERARE PAPILARĂ (PBI)
Obiective
indicator al severităţii inflamaţiei gingivale
Modificări patologice
evaluare: cadrane 2, 4 - feţele vestibulare
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş cadrane 1, 3 - feţele orale
3. Examenul clinic al
parodonţiului de 0 = absenţa sângerării
susţinere
Obiective 1 = sângerare punctiformă
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului 2 = sângerare “în linie”
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
3 = sângerare “în triunghi”
4. Parodontograma
4 = sângerare “în picătură”
previous next 01/05/22
EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş
1. Aspecte generale
INDICI DE AFECTARE  INDICELE DE
2. Examenul clinic al GINGIVALĂ SÂNGERARE PAPILARĂ
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de PBI 3 PBI 4
susţinere
Obiective PBI 1 PBI 2

Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş
1. Aspecte generale
Corelarea depozitelor de placă bacteriană
2. Examenul clinic al cu stadiul inflamator gingival
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de Gingivită uşoară
susţinere PBI 1 – 2
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş
1. Aspecte generale
Corelarea depozitelor de placă bacteriană
2. Examenul clinic al cu stadiul inflamator gingival
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de Gingivită moderată
susţinere PBI 3
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş
1. Aspecte generale
Corelarea depozitelor de placă bacteriană
2. Examenul clinic al cu stadiul inflamator gingival
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de Gingivită severă
susţinere PBI 4
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş
1. Aspecte generale
INDICI DE AFECTARE  INDICELE DE EVALUARE
2. Examenul clinic al GINGIVALĂ A HIPERCREŞTERILOR
parodonţiului de
înveliş • GRAD 0: adaptare fermă a GA pe osul alveolar,
Obiective absenţa modificării de volum, margine papilară de
Modificări patologice
aspect normal, papilă cu dimensiune şi densitate
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş normală;
3. Examenul clinic al
parodonţiului de • GRAD 1: creştere uşoară, marcată prin mărirea
susţinere
densităţii gingiei, aspect granular marcat, vârful
Obiective
papilei rotunjit, adâncime la sondare  3 mm;
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal • GRAD 2: hipercreştere moderată (creşterea
Evaluarea stării
parodonţiului de dimensiunii papilei şi / sau margini rulate),
susţinere
lărgimea VO a gingiei până la 2 mm, adâncime la
4. Parodontograma
sondare  6 mm, papilă uşor detaşabilă;
previous next 01/05/22
EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş
1. Aspecte generale
INDICI DE AFECTARE  INDICELE DE EVALUARE
2. Examenul clinic al GINGIVALĂ A HIPERCREŞTERILOR
parodonţiului de
înveliş
• GRAD 3: hipercreştere marcată (migrarea gingiei
Obiective
Modificări patologice pe coroana clinică), contur convex al marginii
Evaluarea stării gingivale, lărgimea VO a gingiei  3 mm, adâncime
parodonţiului de înveliş
la sondare > 6 mm;
3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere • GRAD 4: hipercreştere severă (îngroşare externă
Obiective a gingiei), coroana clinică acoperită în mare parte,
Sondajul parodontal lărgimea VO a gingiei  3 mm, adâncime la sondare
Scopurile sondajului > 6 mm, papilă detaşabilă.
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş
1. Aspecte generale

2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere HIPERCREŞTERE grad 0
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş
1. Aspecte generale

2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere HIPERCREŞTERE grad 1
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş
1. Aspecte generale

2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere HIPERCREŞTERE grad 2
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş
1. Aspecte generale

2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere HIPERCREŞTERE grad 4
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Obiective
1. Aspecte generale
ASPECTE
GENERALE
2. Examenul clinic al
parodonţiului de • evaluarea gradului de afectare a componentelor
înveliş
Obiective
parodonţiului de susţinere
Modificări patologice
Evaluarea stării • EVALUAREA:
parodonţiului de înveliş
 nivelului de ataşament
3. Examenul clinic al
parodonţiului de
 nivelului osos
susţinere
Obiective • elemente de apreciere a gradului de afectare:
Sondajul parodontal  recesiuni gingivale
Scopurile sondajului  pungi parodontale / gingivale
parodontal
Evaluarea stării  leziuni de furcaţie
parodonţiului de
susţinere
4. Parodontograma • PROCEDURĂ  SONDAJUL PARODONTAL
previous next 01/05/22
EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Sondajul parodontal
1. Aspecte generale

2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş • procedură importantă în:
Obiective  diagnosticul
Modificări patologice  prognosticul
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş
 evaluarea rezultatelor terapeutice
3. Examenul clinic al
parodonţiului de
• PRINCIPIU: măsoară zona / punctul unde sonda
susţinere parodontală întâmpină o rezistenţă fizică dată de
Obiective aparatul de ataşament
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului • pentru practica clinică curentă:
parodontal  modalitate simplă de prezentare
Evaluarea stării
parodonţiului de  uşor de completat şi de analizat
susţinere
 să conţină informaţia relevantă cazului
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Sondajul parodontal
1. Aspecte generale
SONDA PARODONTALĂ FUNCŢII
2. Examenul clinic al
parodonţiului de  estimarea profunzimii sulcus–ului gingival
înveliş
Obiective  estimarea profunzimii pungilor
Modificări patologice  gingivale
Evaluarea stării  parodontale
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al  evaluarea defectelor muco–gingivale


parodonţiului de
susţinere
Obiective
 cuantificarea prin indici gingivali şi parodontali a:
 stării de igienă
Sondajul parodontal
 factorilor de iritaţie
Scopurile sondajului
parodontal  stării gingiei marginale
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere  cuprinde: mâner, tijă
4. Parodontograma parte activă efilată şi calibrată (mm)
previous next 01/05/22
EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Sondajul parodontal
1. Aspecte generale
SONDAJUL PARODONTAL
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere Evidenţierea plăcii bacteriene
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Sondajul parodontal
1. Aspecte generale
SONDAJUL PARODONTAL
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere Determinarea existenţei supuraţiei
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Sondajul parodontal
1. Aspecte generale
SONDAJUL PARODONTAL
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş Determinarea existenţei sângerării
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Tendinţa la sângerare:
Evaluarea stării  evaluare singulară
parodonţiului de
susţinere  evaluare în raport cu cantitatea de placă
 criteriu de diagnostic şi prognostic
4. Parodontograma  criteriu de apreciere a stabilităţii
 criterii de apreciere a activităţii bolii
previous next 01/05/22
EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Sondajul parodontal
1. Aspecte generale
SONDA PARODONTALĂ TIPURI DE SONDE
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
 sonde tradiţionale:
Obiective
Williams, Michigan, Nabers,
Modificări patologice
 sonde colorimetrice:
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş Hu-Friedy , OMS (CPITN)
3. Examenul clinic al  sonde cu extremitate activă din plastic
parodonţiului de Pro–Dentec, TPS Probe ( Vivacare)
susţinere  sonde mecanice
Obiective  fără presiune constantă
Sondajul parodontal  sensibile la presiune - TPS PROBE-VIVACARE
Scopurile sondajului  cu presiune constantă
parodontal
Evaluarea stării
Borodontic Probe, Boroprobe
parodonţiului de  sonde electronice - FLORIDA PROBE
susţinere
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Sondajul parodontal
1. Aspecte generale
SONDA PARODONTALĂ TIPURI DE SONDE
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
4. Parodontograma
MICHIGAN CPITN WILLIAMS CP 12 GC–AMERICAN

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Sondajul parodontal
1. Aspecte generale
SONDA PARODONTALĂ TIPURI DE SONDE
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş 1.4. profunzimea pungii 5 mm
pierderea de ataşament 5 mm
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere Aspect clinic al utilizării sondei Wiliams
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Sondajul parodontal
1. Aspecte generale
SONDA PARODONTALĂ TIPURI DE SONDE
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
4. Parodontograma CH3 NABERS ZA 3

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Sondajul parodontal
1. Aspecte generale
SONDA PARODONTALĂ TIPURI DE SONDE
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere Aspect clinic al utilizării sondei Nabers
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Sondajul parodontal
1. Aspecte generale
SONDA PARODONTALĂ TIPURI DE SONDE
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
SONDĂ CU FORŢĂ CALIBRATĂ (TSP–Probing®)
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Sondajul parodontal
1. Aspecte generale
SONDA PARODONTALĂ TIPURI DE SONDE
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
SONDĂ CU FORŢĂ CALIBRATĂ (TSP–Probing®)
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Sondajul parodontal
1. Aspecte generale
SONDA PARODONTALĂ TIPURI DE SONDE
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
SONDĂ CU FORŢĂ CALIBRATĂ (TSP–Probing®)
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Sondajul parodontal
1. Aspecte generale
SONDA PARODONTALĂ TIPURI DE SONDE
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
4. Parodontograma FLORIDA PROBE

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Sondajul parodontal
1. Aspecte generale
SONDA PARODONTALĂ TIPURI DE SONDE
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
4. Parodontograma FLORIDA PROBE

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Sondajul parodontal
1. Aspecte generale
SONDA PARODONTALĂ TIPURI DE SONDE
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
4. Parodontograma FLORIDA PROBE

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Sondajul parodontal
1. Aspecte generale
SONDA PARODONTALĂ TIPURI DE SONDE
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
4. Parodontograma FLORIDA PROBE

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Sondajul parodontal
1. Aspecte generale
SONDA PARODONTALĂ TIPURI DE SONDE
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Sondajul parodontal
1. Aspecte generale
SONDA PARODONTALĂ TIPURI DE SONDE
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Sondajul parodontal
1. Aspecte generale
SONDA PARODONTALĂ TIPURI DE SONDE
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Sondajul parodontal
1. Aspecte generale
SONDA PARODONTALĂ TIPURI DE SONDE
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
SONDE ELECTRONICE (Perioprobe®)
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Sondajul parodontal
1. Aspecte generale
Când se efectuează sondajul ?
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective • câte ori există suspiciune de boală parodontală
Modificări patologice
Evaluarea stării • observaţie  bacteriemie tranzitorie
parodonţiului de înveliş
 precauţii la pacientul cu risc
3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere • după detartraj şi un control riguros al plăcii
Obiective
• după ameliorarea stării inflamatorii pentru:
Sondajul parodontal
 a preveni pătrunderea intratisulară a sondei
Scopurile sondajului
parodontal  a preveni contaminarea în profunzime a
Evaluarea stării
parodonţiului de
ţesuturilor
susţinere  a elimina o sursă semnificativă de eroare
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Sondajul parodontal
1. Aspecte generale
SONDAJUL PARODONTAL
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere Sonda se introduce în axul dintelui
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Sondajul parodontal
1. Aspecte generale
SONDAJUL PARODONTAL
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Sondajul parodontal
1. Aspecte generale
SONDAJUL PARODONTAL
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere Sonda realizează o angulaţie linguală pentru a trece pe dedesubtul
punctului de contact şi pentru a ajunge în cea mai profundă parte a
4. Parodontograma
pungii mezio–vestibulare.
previous next 01/05/22
EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Sondajul parodontal
1. Aspecte generale
SONDAJUL PARODONTAL
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Sondajul parodontal
1. Aspecte generale
SONDAJUL PARODONTAL
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Sondajul parodontal
1. Aspecte generale
Dificultăţi în realizare şi factori care îl influenţează
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
SURSE DE ERORI
Modificări patologice
Evaluarea stării
• dinte: carii, tartru
parodonţiului de înveliş • sondă: fiabilitatea gradaţiilor între diferitele tipuri
3. Examenul clinic al • examinator: vizibilitate redusă, repere stabilite
parodonţiului de fatigabilitate (192 de măsurători !)
susţinere
Obiective
FACTORI CE INFLUENŢEAZĂ REZULTATELE
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
• profunzimea clinică diferită de cea histologică
Evaluarea stării • starea de sănătate a ţesuturilor
parodonţiului de
susţinere • poziţia extremităţii sondei
4. Parodontograma • sângerarea la sondare

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Scopurile sondajului
parodontal
1. Aspecte generale

2. Examenul clinic al
parodonţiului de • pierderea reală de ataşament
ASPECTE
GENERALE
înveliş
• înălţimea gingiei aderente / ataşate
Obiective
Modificări patologice • nivelul crestei osoase şi topografia leziunii
Evaluarea stării • gradul de atingere al furcaţiilor
parodonţiului de înveliş
• tendinţa la sângerare
3. Examenul clinic al • perioadele de activitate / inactivitate ale bolii
parodonţiului de
susţinere • identificarea întinderii distrucţieiparodontale
Obiective • topografia pungilor
Sondajul parodontal • clasificarea pungilor
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Scopurile sondajului
parodontal
1. Aspecte generale
 PIERDEREA DE ATAŞAMENT
2. Examenul clinic al
parodonţiului de • REPER fix: joncţiunea amelo–cementară
înveliş • profunzimea pungii (manifestarea clinic
Obiective măsurabilă)
Modificări patologice baza pungii  marginea gingivală liberă
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş • PARAMETRI
3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
 NIVEL DE ATAŞAMENT (recesiunea parodontală)
baza pungii  joncţiunea amelo–cementară
Obiective
Sondajul parodontal  RECESIUNEA VIZIBILĂ
Scopurile sondajului marginea gingivală liberă  joncţiunea amelo–cementară
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de  RECESIUNEA INVIZIBILĂ
susţinere baza pungii  marginea gingivală liberă
4. Parodontograma
 PIERDEREA TOTALĂ DE ATAŞAMENT
previous next 01/05/22
EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Scopurile sondajului
parodontal
1. Aspecte generale
EVALUAREA NIVELULUI DE
2. Examenul clinic al ATAŞAMENT
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Scopurile sondajului
parodontal
1. Aspecte generale
EVALUAREA NIVELULUI DE
2. Examenul clinic al ATAŞAMENT
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Scopurile sondajului
parodontal
1. Aspecte generale
 PIERDEREA DE ATAŞAMENT
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş 1.6. profunzimea pungii 9 mm
pierderea de ataşament 10 mm
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Scopurile sondajului
parodontal
1. Aspecte generale
 PIERDEREA DE ATAŞAMENT
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş 1.2. profunzimea pungii 9 mm
pierderea de ataşament 11 mm
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Scopurile sondajului
parodontal
1. Aspecte generale
 DIMENSIUNEA GINGIEI ADERENTE
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş • înălţimea gingiei ataşate / aderente
Obiective
Modificări patologice joncţiunea muco–gingivală  proiecţia pe suprafaţa externă a bazei
sulcus–ului / pungii
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
• înălţimea gingiei keratinizate
parodonţiului de
linia muco–gingivală  creasta gingivală
susţinere
Obiective
• valoarea gingiei ataşate
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului GA = profunzime sulcus / pungă – înălţimea totală a gingiei
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de • pentru un prognostic favorabil GA ≥ 2 mm
susţinere
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Scopurile sondajului
parodontal
1. Aspecte generale
 DIMENSIUNEA GINGIEI ADERENTE
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal Defect muco–gingival tip Defect muco–gingival tip II
Evaluarea stării I
parodonţiului de
susţinere
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Scopurile sondajului
parodontal
1. Aspecte generale
 DIMENSIUNEA GINGIEI ADERENTE
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Scopurile sondajului
parodontal
1. Aspecte generale
 NIVELUL CRESTEI OSOASE ŞI
2. Examenul clinic al TOPOGRAFIA LEZIONALĂ
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Scopurile sondajului
parodontal
1. Aspecte generale
 GRADUL DE AFECTARE A
2. Examenul clinic al FURCAŢIILOR
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Scopurile sondajului
parodontal
1. Aspecte generale
 GRADUL DE AFECTARE A
2. Examenul clinic al FURCAŢIILOR
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Evaluarea stării
parodonţiului de susţinere
1. Aspecte generale
INDICE PARODONTAL (PDI)
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş 0 = absenţa inflamaţiei
Obiective
Modificări patologice 1 = gingivită medie / moderată localizată
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş
2 = gingivită medie / moderată generalizată
3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere 3 = gingivită severă (eritem, hemoragii,
Obiective ulceraţii)
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului 4 = pierdere ataşament 3 mm
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de 5 = pierdere ataşament 3 - 6 mm
susţinere
4. Parodontograma 6 = pierdere ataşament > 6 mm
previous next 01/05/22
EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Evaluarea stării
parodonţiului de susţinere
1. Aspecte generale
RECESIUNEA
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş • CLASA I: recesiune care nu atinge linia muco–
Obiective
gingivală, ţesuturi proximale integre şi nu este
Modificări patologice asociată cu pierdere de ataşament;
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş • CLASA II: recesiunea atinge sau depăşeşte linia
3. Examenul clinic al muco–gingivală, ţesuturi proximale integre şi nu
parodonţiului de asociază cu pierdere de ataşament;
susţinere
Obiective
• CLASA III: recesiunea atinge sau depăşeşte linia
Sondajul parodontal
muco–gingivală, ţesuturi proximale uşor sau
Scopurile sondajului
parodontal moderat afectate;
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere • CLASA IV: recesiunea atinge sau depăşeşte linia
4. Parodontograma muco–gingivală, ţesuturi proximale sever afectate.
previous next 01/05/22
EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Evaluarea stării
parodonţiului de susţinere
1. Aspecte generale
RECESIUNEA
2. Examenul clinic al
Recesiune Recesiune
parodonţiului de clasa I clasa II
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Recesiune Recesiune
Obiective clasa III clasa IV
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Evaluarea stării
parodonţiului de susţinere
1. Aspecte generale
MOBILITATEA DENTARĂ
2. Examenul clinic al
parodonţiului de • GRADUL I: uşor mai mare decât normal, 0.2–1 mm
înveliş în plan orizontal;
Obiective
Modificări patologice • GRADUL II: moderat mai mare decât normal,
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş
mobilitate în plan orizontal ≥ 1 mm (vestibulo–oral şi
/ sau mezio–distal);
3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere • GRADUL III: mobilitate orizontală severă vestibol–
Obiective oral şi / sau mezio–distal, la care se asociază
Sondajul parodontal deplasare verticală.
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Evaluarea stării
parodonţiului de susţinere
1. Aspecte generale
MOBILITATEA DENTARĂ
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Evaluarea stării
parodonţiului de susţinere
1. Aspecte generale
MOBILITATEA DENTARĂ
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Evaluarea stării
parodonţiului de susţinere
1. Aspecte generale
MOBILITATEA DENTARĂ
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Evaluarea stării
parodonţiului de susţinere
1. Aspecte generale
MOBILITATEA DENTARĂ
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Evaluarea stării
parodonţiului de susţinere
1. Aspecte generale
MOBILITATEA DENTARĂ
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Evaluarea stării
parodonţiului de susţinere
1. Aspecte generale
LEZIUNI INTER–RADICULARE
2. Examenul clinic al
parodonţiului de • GRADUL I: (stadiu incipient) defectul cuprinde mai
înveliş puţin de 1/3 din diametrul VO al spaţiului inter–
Obiective radicular, sonda nu pătrunde inter–radicular;
Modificări patologice
Evaluarea stării • GRADUL II: (leziune “cul de sac”) defectul
parodonţiului de înveliş
depăşeşte 1/3 din diametrul VO al spaţiului inter–
3. Examenul clinic al
parodonţiului de radicular, sonda pătrunde inter–radicular;
susţinere
Obiective • GRADUL III: defectul interesează întreg spaţiul
Sondajul parodontal inter–radicular, deschiderea furcaţiei nu este
Scopurile sondajului decelabilă clinic, sonda străbate spaţiul inter–
parodontal
radicular;
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
• GRADUL IV: defectul interesează întreg spaţiul
4. Parodontograma inter–radicular, deschiderea furcaţiei vizibilă clinic.
previous next 01/05/22
EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Evaluarea stării
parodonţiului de susţinere
1. Aspecte generale
LEZIUNI INTER–RADICULARE
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
LIR clasa I
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Evaluarea stării
parodonţiului de susţinere
1. Aspecte generale
LEZIUNI INTER–RADICULARE
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
LIR clasa II
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Evaluarea stării
parodonţiului de susţinere
1. Aspecte generale
LEZIUNI INTER–RADICULARE
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
LIR clasa III
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Evaluarea stării
parodonţiului de susţinere
1. Aspecte generale
LEZIUNI INTER–RADICULARE
2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
LIR clasa IV
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Parodontograma
1. Aspecte generale
• reprezintă o “hartă” a status–ului parodontal la un
2. Examenul clinic al moment dat
parodonţiului de
înveliş
• din acest motiv este utilă pentru:
Obiective
 consemnării datelor obţinute prin examen clinic
Modificări patologice
 comparării rezultatelor re–examinărilor cu cele
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş ale examenelor precedente
3. Examenul clinic al  evaluarea rezultatelor terapiei instituite
parodonţiului de  realizarea studiilor clinice
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Parodontograma
1. Aspecte generale
• este esenţială exactitate consemnărilor
2. Examenul clinic al
parodonţiului de • o informaţie exactă oferă posibilitatea:
înveliş
 unui diagnostic exact
Obiective
 unui tratament adecvat
Modificări patologice
 evitării supra– sau sub–tratamentului
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş  acoperire medico–legală
3. Examenul clinic al
parodonţiului de • este imperativă consemnarea de la început a
susţinere chestionarului medical general
Obiective
Sondajul parodontal • atenţie deci la pacienţii cu risc
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Parodontograma
1. Aspecte generale
• trebuie specificat:
2. Examenul clinic al  status–ul de igienă orală
parodonţiului de  lezinile carioase
înveliş
 restaurările odontale şi protetice
Obiective
 status–ul ocluzal
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş • COMPLETAREA parodontogramei presupune şi:
3. Examenul clinic al  dinţii absenţi şi edentaţiile
parodonţiului de  profunzimea pungilor (nivelul de ataşament)
susţinere  leziunilor de furcaţie
Obiective  problemele muco–gingivale
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
• ulterior – evaluarea radiografică
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Parodontograma
1. Aspecte generale
• se precizează numele şi datele personale
2. Examenul clinic al
parodonţiului de • se precizează numele examinatorului
înveliş
Obiective
• motivele prezentării, istoricul bolii parodontale
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Înainte de orice, făceţi–vă comfortabili..
Obiective Examinarea necesită timp şi răbdare
Sondajul parodontal Este indicată codificarea color a
parametrilor determinaţi:
Scopurile sondajului
parodontal
NIVEL DE ATAŞAMENT
Evaluarea stării
parodonţiului de RECESIUNE, HIPERCREŞTERE
susţinere
NIVEL OSOS (EXAMEN RADIOGRAFIC)
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Parodontograma
1. Aspecte generale

2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării Exemplu de consemnare a
parodonţiului de înveliş Consemnaţi dinţii absenţi mobilităţii dentare
3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
Nu uitaţi să uscaţi înainte de a
4. Parodontograma începe sondajul

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Parodontograma
1. Aspecte generale

2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării Fiţi atenţi şi consemnaţi dacă Veţi consemna valorile obţinute în
parodonţiului de înveliş există sângerare sau supuraţie 6 puncte
(indicii ale stării de activitate a
3. Examenul clinic al bolii)
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
Acolo unde este necesar precizaţi
4. Parodontograma existenţa recesiunii, a hipercreşterii
gingivale
previous next 01/05/22
EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Parodontograma
1. Aspecte generale

2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării Precizaţi leziunile de furcaţie,
parodonţiului de înveliş gradul de afectare şi nivelul de
ataşament
3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
Evaluaţi şi consemnaţi problemele
4. Parodontograma muco–gingivale.

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Parodontograma
1. Aspecte generale

2. Examenul clinic al
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării Realizaţi o corelare a rezultatelor
parodonţiului de înveliş obţinute clinic cu cele identificate
radiografic
3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
Leziunile stabilite sau avansate sunt
4. Parodontograma evidente. Încercaţi să daţi atenţie
identificării leziunilor incipiente !
previous next 01/05/22
EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Parodontograma
1. Aspecte generale
EXEMPLE DE
2. Examenul clinic al PARODONTOGRAME
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Parodontograma
1. Aspecte generale
EXEMPLE DE
2. Examenul clinic al PARODONTOGRAME
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
4. Parodontograma

previous next 01/05/22


EXAMENUL CLINIC
LOCAL GINGIVO–
PARODONTAL
Parodontograma
1. Aspecte generale
EXEMPLE DE
2. Examenul clinic al PARODONTOGRAME
parodonţiului de
înveliş
Obiective
Modificări patologice
Evaluarea stării
parodonţiului de înveliş

3. Examenul clinic al
parodonţiului de
susţinere
Obiective
Sondajul parodontal
Scopurile sondajului
parodontal
Evaluarea stării
parodonţiului de
susţinere
4. Parodontograma

previous next 01/05/22

S-ar putea să vă placă și