Sunteți pe pagina 1din 1

DIPLOMĂ

se acordă preșcolarului
______________________________
din grupa mică B ”PUIȘORII”, Școala .............................., Iași,
pentru învățarea multor lucruri noi, pentru prietenie,
implicare și joacă organizată.
Felicitări!
Director, Educatoare,
Prof. i

27 iunie 2022