Sunteți pe pagina 1din 10

Agresivitatea ca proces social : rolul grupului n percep ia elevilor asupra agresivit ii ntre grupurile colare

Gianluca Gini

Introducere


 

 

Studiul de fa dore te s eviden ieze modul n care perceperea unui episod conflictual de c tre elevi poate fi influen at de grup sau de variabilele contextuale. Huliganismul este v zut ca un proces de grup. Primul scop a fost acela de a investiga efectul unui episod de agresivitate asupra percep iei participan ior grupului agresiv asupra lor i asupra grupului victima. Al doilea scop al studiului a fost acela de a investiga efectele prezen ei unui adult n timpul unui episod conflictual. n al treilea rnd, studiul adreseaz posibilitatea diferen elor dintre sexe n ceea ce prive te atitudinea asupra huliganismului.

Participan i


La studiu a participat un e antion de 455 de preadolescen i italieni (226 b ie i i 229 fete), cu o medie de vrst de 12,53 ( Sd=1,02). colile selectate au fost de acord s participe. Statutul socio-economic al elevilor inclu i n cercetare, de i nu a fost m surat direct, cuprinde elevi din clasa muncitoare pn la clasa de mijloc.

Design i materiale
 

Pentru testarea ipotezelor a fost folosit un chestionar care con ine trei sec ii. Proba A a chestionarului con ine ntreb ri personale (vrst , gen), i con ine o scurt prezentare a studiului, inclusiv procedura de r spunsuri la ntreb ri i un exemplu practic de rezolvare utiliznd o scal de tip Likert ( i place s mergi pe biciclet ?) notat de la 1=deloc la 7=foarte mult. Partea B a chestionarului a constat ntr-o povestire de 400 de cuvinte despre dou grupuri de colegi de coal , participan ii fiind dou clase de elevi din aceea i coal . Patea C a chestionarului a constat n verificarea gradului de manipulare a variabilei nivelul de simpatie al profesorului. Acest nivel a fost verificat printr-o scal de 7 puncte, care a evaluat Ct de mult merit profesorul s fie ascultat?.

Procedura


Studiul a fost efectuat n sala de clas a participan ilor la studiu. Dup ce a fost f cut instructajul, participan ilor li s-a cerut s citeasc cu aten ie povestirea i s completeze chestionarul f ra a- i consulta colegii.

Discu ii


Cu privire la prima ipotez , care vizeaz favorizarea grupului de apartenen (in-grupul), datele au indicat c preadolescen ii ntotdeauna i prefer propriul grup i diminueaz cel lalt grup (out-grup). Aceast tendin este exprimat printr-un nivel de favorizare mare cu grupul de apartenen , i prin atribuirea vinei i a pedepsei celuilalt grup, independent de rolul grupului (victima/ agresor).

Privind a doua ipotez , participan ii nu au p rut afecta i de prezen a profesorului care a fost martor la episodul agresiv, intervenind. Participan ii au distins corect ntre cele dou condi ii (simpatie crescut /sc zut ), totu i ei nu au inut cont de prezen a profesorului n atribuirea responsabilit ii i a pedepsei. Rezultatul: cnd preadolescen ii se confrunt cu conflicte ntre grupuri care i implic n mod direct ca membrii ai unuia din cele dou grupuri, ei sunt n general mai afecta i de dinamica dintre grupuri (competi ia) dect de prezen a adultului, chiar dac acesta este foarte simpatizat de grupuri.

n ceea ce prive te a treia ipotez , rezultatele au relevat diferen e semnificative sub raportul variabilei gen. Copiii i adolescen ii de sex masculin sunt predispu i la agresivitate direct , dar o tendin mai crescut la fete de a se implica n agresiuni rela ionale sau sociale. S-a ajuns la concluzia c , ncepnd cu adolescen a, unele fete pot considera agresivitatea rela ional dintre grupuri mai acceptabil dect agresivitatea fizic direct .

n acela i timp, trebuie s preciz m cteva limit rii ale studiului prezent: nu s-au colectat date cu privire la comportamentul agresiv actual al participan ilor i astfel nu au putut fi testate posibilele efecte ale diferitelor roluri asupra perceperii episodului agresiv prezent n studiul nostru. n al doilea rnd, s-a studiat atitudinea preadolescen ilor asupra agresivit ii fizice. Ar fi interesant de investigat i alte tipuri de comportamente agresive printre adolescen i.

Concluzii


Aceast linie a cercet rii pare promi toare pentru cercet torii care au de-a face cu comportamente agresive i victimizarea egalilor, iar studiile viitoare ar trebui s investigheze percep ia i atitudinea copiilor asupra comportamentului huligan n raport cu normele grupului ct i cu variabilele situa ionale.O examinare ndeaproape a normelor grupurilor este esen ial n ceea ce prive te rolul cheie pe care l poate juca n modul n care sunt percepute rela iile conflictuale dintre grupuri. De exemplu, dac normele grupului se bazeaz pe principiul sociabilit ii i al respectului, ne-am a tepta ca membrii grupului s ndep rteze un membru care deviaz de la norme comportndu-se agresiv. Pe de alt parte, n alte grupuri, care idealizeaz violen a i comportamentul antisocial, violen a poate fi v zut ca fiind coerent cu normele grupului si comportamentul agresiv s fie rapid iertat.