Sunteți pe pagina 1din 2

MySQL

Chei primar. Chei strine


Definirea cheilor primare. Ex.: create table stud ( id int , nume varchar(100), grupa varchar(20), PRIMARY KEY (id) ) ENGINE = INNODB;

insert into stud values(1, 'Cerlinca Tudor', '1121b'); insert into stud values(2, 'Cerlinca Marius', '1121a'); Urmtoarea comanda SQL va genera mesajul de eroare: Duplicate entry '1' for key 1 insert into stud values(1, 'Cerlinca Gheorghe', '1121c'); Definirea cheilor strine Ex.: create table note( id_student int, nota int, INDEX ind(id_student), FOREIGN KEY(id_student) REFERENCES stud (id) ) ENGINE = INNODB;

insert into note values(1,10); insert into note values(1,8); Urmtoarele comenzi SQL vor genera mesaj de eroare: insert into note values(3,8); delete from stud where id=1;

Tema:
1. Veti crea urmtoarele tabele: studenti, discipline i note. studenti: nrmat nume anstudiu grupa

numar intreg - sir de caractere - sir de caractere -sir de caractere

discipline: id_disciplina denumire note: nrmat id_disciplina nota

numar intreg - sir de caractere - numar intreg - numar intreg - numar intreg

2. Veti introduce date in cele dou tabele. 3. Veti scrie comenzi SQL pentru: a) listarea continutului tabelei studenti. b) listarea continutului tabelei discipline. c) afisarea grupelor si a numarului de studenti din fiecare grupa. d) afisarea anilor de studiu si a numarului de studenti din fiecare an de studiu. e) Afisarea situatiei scolare pentru un anumit student. Nume Disciplina Nota Ion Ionescu PTII 5 Ion Ionescu APA 10 f) Afisarea situatiei scolare pentru toti studentii dintr-o anumita grupa. Se va utiliza acelasi format de afisare ca si la punctul e. g) Afisarea situatiei scolare pentru toti studentii dintr-un anumit an de studiu. Se va utiliza acelasi format de afisare ca si la punctul e. h) Afisarea situatiei scolare de la o anumita disciplina. Disciplina Nota PTII 5 APA 10