Sunteți pe pagina 1din 3

:\IINISTERUL INTER.

'lTELOR
ARHIVELE
't '. ' . Il \ 1 LL 'U.I
I "ArIi.. 'I!


Parlamentul Romniei
- Camera -
N E S ECR ET
NR.9 19 8 /2 7. 0 6. 2 011
Ex. nr. 1
,
Urmare domnului deputat Potor, la Secretariatul Camerei
cu nr. 6794A din 31.05.2011, cercetarea aspectelor semnalate,

Arhivele nentrerupt din anii 1831 (n
1832 (Moldova) iar n prezent cadrul legislativ ne este asigurat de prevederile Legii 16/ 1996
cu le ulterioare care printre altele,
noastre de a controla aplicarea prevederilor n vigoare la nivelul tuturor
creatorilor de Procednd astfel, Arhivele ndeplinesc
una dintre principalele misiuni, aceea de administrare, supraveghere a Fondului
Arhivistic al Romniei.
ncepnd din anul 2008, Arhivele au efectuat mai multe demersuri privind
protejarea documentelor istorice informatizarea unele dintre ele blocate
din motive financiare.
Astfel, n luna martie 2008, Arhivele au ntocmit Memorandumul cu tema:
Protejarea tezaurului documentar, mijloc d e a istoriei
care a avut drept scop prezentarea critice n care se Arhivele
propunea unele de din n vederea de la
distrugere a documentelor cu valoare asigurarea accesului la acestea, precum a
permiterii unor drepturi legitime ale Memorandumul nu a fost
avizat de Ministerul Economiei care motivat refuzul prin invocarea
financiare cu care se confrunta bugetul general consolidat, ct criteriile
impuse de Uniunea n ceea ce cheltuielile, respectiv nivelul deficitului
bugetar.
" """'\' .arhivc1en a tionalc.l'O
Rd_ Regina Elisaheta 111" -19, 5,
Fax: U21/ 312 58 41, 021/31313 38
(.-mail: Sl.(Tl.tnI.aL.1IlV() mai.go\.. rn
....
-
-
n an, Arhivele au propunerea de
Patrimoniul Arhivistic Digitalizat, a proiectului
EUROPEANA - connecting cultural heritage (fosta a Europei) ca
urmare a faptului Ministerul Culturii Patrimoniului la rndul lui o
referitoare la Digitalizarea resurselor culturale
crearea Bibliotecii Digitale a Romniei, n care era digitalizarea
Patrimoniului Arhivistic. n cadrul acestui proiect se crearea unei platforme
unice, centralizate, de acces public la un corpus de resurse arhivistice
reprezentative, n format digital, sub coordonarea Ministerului Internelor,
prin intermediul Arhivelor n colaborare cu Ministerul Culturii Patrimoniului
Cultural. n procesul de consultare propunerea de a primit aviz negativ din
partea Ministerului Economiei din motive mai sus
n septembrie 2008 a fost constituit la nivelul Arhivelor Grupul de lucru
pent111 analizaT'ea informatice elaborate aplicate la nivelul unor
structuri teritoriale, precum pentru formularea unui punct de vedere referitor la
illformatizarea Arhivelor Cu avizul Ministerului
Internelor, a depus cererea de pentru proiectul Sistem
informatic integrat pentru gestiunea serviciilor oferite Arhivelor
SMIS 14180.
Obiectivul general al proiectului a constat n realizarea unei platforme informatice
integrate care asigure gestiunea a serviciilor oferite de Arhivele
inclusiv cele generatoare de precum
....
-
gestiunea tuturor tipurilor de documente aflate n posesia Arhivelor ce n . ...
luna august 2010 a primit din partea Organismului Intermediar pentru
Promovarea (GIPSI) scrisoarea de aprobare a prin
cu sprijinul Fondului European de Dezvoltare n data de 21.04.2011 a
fost semnat, de ministrul Internelor de ministrul
contractul de cu o valoare de
26.658.760 lei (peste 6 milioane euro) a finalizare va permite o
cu persoanele fizice juridice cu care Proiectul
n derulare va fi implementat pe o de 15 luni 25 de (Aparatul Central 24
de structuri teritoriale), urmnd ca n perioada de sustenabilitate, respectiv n cei 5 ani post
- implementare, fie extins la nivelul tuturor structurilor teritoriale ale Arhivelor

W\\V\- .a rh jvclcnulimUllc. ro
Bd. R('gina Elistth(,ta ni 49. ";(...-ctol' 5, B\If."Ui'\.":;; t i
Fax: 021/312 021/313 18 38
St'(Tt'tari <lt.f\Il(jJ' mi nq!;O\ .1'O
2
n luna aprilie 2011, Ministerul Culturii Patrimoniului a depus cererea de
pentru proiectul Acces la - Biblioteca a Romniei.
de resurse pentru eficientizarea serviciilor publice in
domeniul culturii n cadrul Arhivele sunt partenere. Obiectivul acestui
proiect l constituie serviciilor publice oferite de
Ministerul Culturii Patrimoniului de partenerii prin valorificarea
IT n demersul de digitalizare a resurselor culturale.
La nivel teritorial, Serviciile ale Arhivelor (SJAN) Cluj Bihor
sunt implicate n proiecte aflate n derulare. SJAN Cluj este partener n cadrul
proiectului EDLocal - Facilitarea accesului la documentele digitale locale sau
regionale prin intermediul Bibliotecii Digitale Europene care are drept scop
facilitarea accesului la documentele digitale de culturale locale:
biblioteci, muzee, arhive, arhive audio - vizuale prin intermediul Bibliotecii Digitale
Europene.
SJAN Bihor este partener asociat al proiectului Patrimoniul digital
transfrontalier prezentarea istoriei comune, organizarea sesiunilor
realizarea lansat de Oradea Consiliul
Hajdu - Bihar. Proiectul, n valoare de 380.000 de euro, are ca scop cercetarea punerea n
valoare a trecutului istoric a culturale n Euroregiunea Bihor - Hajdu Bihar prin
digitalizarea unor documente istorice importante datnd din perioada 1700 - 1850.
Din punct de vedere al resurselor umane, prin H.G. nr. 1376/2009 au fost
retrogradate la statutul de servicii, iar serviciile din Aparatul
Central au devenit servicii, respectiv, birouri, cu ocazie fiind radiate 548 posturi
vacante.
n momentul de inclusiv Serviciul Alba al Arhivelor
se n proces de reorganizare n vederea n cheltuielile de personal
repartizate de Ministerul Internelor, ordonatorul principal de credite.
Cu
Dr. DocinDOBRINCU


cnaonnalc.ro
Bd. Elisalwta l'tJ.". 49. 'iCctt.Jt:-5, BI1(,IlIl'.'$t
Fax: 021!312SH 41. M: 11313 18 31{
t'-m'lil: sl'Cr1'lar'll.m (u'mi m.go\'.ro
3
...
....
.-