ANEXA Nr. 5 (Anexa nr.

18 la norme)
UNITATEA _________________________ Str. _____________________, nr. _____ bl. _____ ap. ____ sectorul/judetul ___________ Cod fiscal ________________________ Contul ________________________ Trezorerie/Banca _____________________ Nr ____ din ___________________ sc. ____ et. ____

CENTRALIZATOR
privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor …………………………………………

Nr. crt.

Numele si prenumele asiguratului

CNP asigurat

CNP *) copil

Seria și Seria și numărul numărul Codul certificatul certificatului de indemnizatiei ui de concediu concediu medical inițial

Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus.
Director (Administrator) ________________________________ Director economic ________________________________

Model oferit de - www.cabinetexpert.ro

sc. Nr. Director (Administrator) Director economic * cod indemnizatie 09 . ap. CM Seria si nr. ANEXA 18 CENTRALIZATOR privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor Nr.UNITATEA Str. jud. crt. et. Cod fiscal Cont Trezorerie/Banca Nr din bl. CM initial Codul indemnizatiei Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus. Numele si prenumele asiguratului CNP asigurat CNP copil* Seria si nr.

Nr. jud. crt. CM Seria si nr. et. Numele si prenumele asiguratului CNP asigurat CNP copil* Seria si nr.UNITATEA Str. ANEXA 18 CENTRALIZATOR privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor Nr. Cod fiscal Cont Trezorerie/Banca Nr din bl. Director (Administrator) Director economic * cod indemnizatie 09 . ap. sc. CM initial Codul indemnizatiei Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus.

CM initial Codul indemnizatiei Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus. Director (Administrator) Director economic * cod indemnizatie 09 . Cod fiscal Cont Trezorerie/Banca Nr din bl. Nr.UNITATEA Str. ap. sc. ANEXA 18 CENTRALIZATOR privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor Nr. crt. et. jud. Numele si prenumele asiguratului CNP asigurat CNP copil* Seria si nr. CM Seria si nr.

jud. Cod fiscal Cont Trezorerie/Banca Nr din bl. CM Seria si nr. sc. et. CM initial Codul indemnizatiei Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus. Nr. ap.UNITATEA Str. Director (Administrator) Director economic * cod indemnizatie 09 . Numele si prenumele asiguratului CNP asigurat CNP copil* Seria si nr. crt. ANEXA 18 CENTRALIZATOR privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor Nr.

sc. Cod fiscal Cont Trezorerie/Banca Nr din bl. crt.UNITATEA Str. Numele si prenumele asiguratului CNP asigurat CNP copil* Seria si nr. ap. et. Nr. CM initial Codul indemnizatiei Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus. jud. Director (Administrator) Director economic * cod indemnizatie 09 . ANEXA 18 CENTRALIZATOR privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor Nr. CM Seria si nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful