ANEXA Nr. 5 (Anexa nr.

18 la norme)
UNITATEA _________________________ Str. _____________________, nr. _____ bl. _____ ap. ____ sectorul/judetul ___________ Cod fiscal ________________________ Contul ________________________ Trezorerie/Banca _____________________ Nr ____ din ___________________ sc. ____ et. ____

CENTRALIZATOR
privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor …………………………………………

Nr. crt.

Numele si prenumele asiguratului

CNP asigurat

CNP *) copil

Seria și Seria și numărul numărul Codul certificatul certificatului de indemnizatiei ui de concediu concediu medical inițial

Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus.
Director (Administrator) ________________________________ Director economic ________________________________

Model oferit de - www.cabinetexpert.ro

ap. jud. crt.UNITATEA Str. Nr. Numele si prenumele asiguratului CNP asigurat CNP copil* Seria si nr. ANEXA 18 CENTRALIZATOR privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor Nr. CM initial Codul indemnizatiei Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus. CM Seria si nr. Director (Administrator) Director economic * cod indemnizatie 09 . Cod fiscal Cont Trezorerie/Banca Nr din bl. et. sc.

et. Director (Administrator) Director economic * cod indemnizatie 09 . ap. jud. CM Seria si nr. sc. Nr. CM initial Codul indemnizatiei Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus. Cod fiscal Cont Trezorerie/Banca Nr din bl. ANEXA 18 CENTRALIZATOR privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor Nr. crt.UNITATEA Str. Numele si prenumele asiguratului CNP asigurat CNP copil* Seria si nr.

Cod fiscal Cont Trezorerie/Banca Nr din bl.UNITATEA Str. CM Seria si nr. et. sc. Numele si prenumele asiguratului CNP asigurat CNP copil* Seria si nr. CM initial Codul indemnizatiei Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus. ap. Director (Administrator) Director economic * cod indemnizatie 09 . Nr. ANEXA 18 CENTRALIZATOR privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor Nr. crt. jud.

jud. crt. Cod fiscal Cont Trezorerie/Banca Nr din bl. sc. Director (Administrator) Director economic * cod indemnizatie 09 . Nr. et. CM Seria si nr.UNITATEA Str. ap. ANEXA 18 CENTRALIZATOR privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor Nr. Numele si prenumele asiguratului CNP asigurat CNP copil* Seria si nr. CM initial Codul indemnizatiei Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus.

ANEXA 18 CENTRALIZATOR privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor Nr. CM initial Codul indemnizatiei Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus. Cod fiscal Cont Trezorerie/Banca Nr din bl. CM Seria si nr. Nr. Director (Administrator) Director economic * cod indemnizatie 09 . crt. sc.UNITATEA Str. Numele si prenumele asiguratului CNP asigurat CNP copil* Seria si nr. jud. et. ap.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful