ANEXA Nr. 5 (Anexa nr.

18 la norme)
UNITATEA _________________________ Str. _____________________, nr. _____ bl. _____ ap. ____ sectorul/judetul ___________ Cod fiscal ________________________ Contul ________________________ Trezorerie/Banca _____________________ Nr ____ din ___________________ sc. ____ et. ____

CENTRALIZATOR
privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor …………………………………………

Nr. crt.

Numele si prenumele asiguratului

CNP asigurat

CNP *) copil

Seria și Seria și numărul numărul Codul certificatul certificatului de indemnizatiei ui de concediu concediu medical inițial

Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus.
Director (Administrator) ________________________________ Director economic ________________________________

Model oferit de - www.cabinetexpert.ro

Cod fiscal Cont Trezorerie/Banca Nr din bl. ANEXA 18 CENTRALIZATOR privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor Nr. CM initial Codul indemnizatiei Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus. et.UNITATEA Str. Director (Administrator) Director economic * cod indemnizatie 09 . jud. crt. ap. Nr. CM Seria si nr. sc. Numele si prenumele asiguratului CNP asigurat CNP copil* Seria si nr.

et. Cod fiscal Cont Trezorerie/Banca Nr din bl. jud. CM Seria si nr.UNITATEA Str. ap. Nr. CM initial Codul indemnizatiei Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus. sc. ANEXA 18 CENTRALIZATOR privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor Nr. Numele si prenumele asiguratului CNP asigurat CNP copil* Seria si nr. Director (Administrator) Director economic * cod indemnizatie 09 . crt.

Nr. CM initial Codul indemnizatiei Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus. ap.UNITATEA Str. Numele si prenumele asiguratului CNP asigurat CNP copil* Seria si nr. crt. jud. Cod fiscal Cont Trezorerie/Banca Nr din bl. ANEXA 18 CENTRALIZATOR privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor Nr. et. CM Seria si nr. Director (Administrator) Director economic * cod indemnizatie 09 . sc.

jud. CM initial Codul indemnizatiei Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus. Director (Administrator) Director economic * cod indemnizatie 09 . et. sc. CM Seria si nr.UNITATEA Str. ap. Numele si prenumele asiguratului CNP asigurat CNP copil* Seria si nr. Nr. crt. ANEXA 18 CENTRALIZATOR privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor Nr. Cod fiscal Cont Trezorerie/Banca Nr din bl.

et. jud. Director (Administrator) Director economic * cod indemnizatie 09 . sc. CM initial Codul indemnizatiei Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus. Numele si prenumele asiguratului CNP asigurat CNP copil* Seria si nr. CM Seria si nr. ap. Cod fiscal Cont Trezorerie/Banca Nr din bl.UNITATEA Str. ANEXA 18 CENTRALIZATOR privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor Nr. Nr. crt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful