ANEXA Nr. 5 (Anexa nr.

18 la norme)
UNITATEA _________________________ Str. _____________________, nr. _____ bl. _____ ap. ____ sectorul/judetul ___________ Cod fiscal ________________________ Contul ________________________ Trezorerie/Banca _____________________ Nr ____ din ___________________ sc. ____ et. ____

CENTRALIZATOR
privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor …………………………………………

Nr. crt.

Numele si prenumele asiguratului

CNP asigurat

CNP *) copil

Seria și Seria și numărul numărul Codul certificatul certificatului de indemnizatiei ui de concediu concediu medical inițial

Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus.
Director (Administrator) ________________________________ Director economic ________________________________

Model oferit de - www.cabinetexpert.ro

UNITATEA Str. et. Cod fiscal Cont Trezorerie/Banca Nr din bl. ANEXA 18 CENTRALIZATOR privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor Nr. CM Seria si nr. jud. CM initial Codul indemnizatiei Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus. Director (Administrator) Director economic * cod indemnizatie 09 . sc. Numele si prenumele asiguratului CNP asigurat CNP copil* Seria si nr. ap. Nr. crt.

Numele si prenumele asiguratului CNP asigurat CNP copil* Seria si nr. et. sc. crt. Cod fiscal Cont Trezorerie/Banca Nr din bl. CM Seria si nr. jud.UNITATEA Str. CM initial Codul indemnizatiei Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus. Director (Administrator) Director economic * cod indemnizatie 09 . ANEXA 18 CENTRALIZATOR privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor Nr. ap. Nr.

ANEXA 18 CENTRALIZATOR privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor Nr. et. Nr. jud. Numele si prenumele asiguratului CNP asigurat CNP copil* Seria si nr. crt. Cod fiscal Cont Trezorerie/Banca Nr din bl. CM initial Codul indemnizatiei Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus. sc. CM Seria si nr. Director (Administrator) Director economic * cod indemnizatie 09 . ap.UNITATEA Str.

ANEXA 18 CENTRALIZATOR privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor Nr. crt. Nr. Cod fiscal Cont Trezorerie/Banca Nr din bl. CM Seria si nr.UNITATEA Str. Director (Administrator) Director economic * cod indemnizatie 09 . ap. CM initial Codul indemnizatiei Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus. jud. Numele si prenumele asiguratului CNP asigurat CNP copil* Seria si nr. sc. et.

CM initial Codul indemnizatiei Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus. Director (Administrator) Director economic * cod indemnizatie 09 . ANEXA 18 CENTRALIZATOR privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor Nr. CM Seria si nr. ap. Cod fiscal Cont Trezorerie/Banca Nr din bl. sc.UNITATEA Str. Numele si prenumele asiguratului CNP asigurat CNP copil* Seria si nr. jud. crt. Nr. et.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful