ANEXA Nr. 5 (Anexa nr.

18 la norme)
UNITATEA _________________________ Str. _____________________, nr. _____ bl. _____ ap. ____ sectorul/judetul ___________ Cod fiscal ________________________ Contul ________________________ Trezorerie/Banca _____________________ Nr ____ din ___________________ sc. ____ et. ____

CENTRALIZATOR
privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor …………………………………………

Nr. crt.

Numele si prenumele asiguratului

CNP asigurat

CNP *) copil

Seria și Seria și numărul numărul Codul certificatul certificatului de indemnizatiei ui de concediu concediu medical inițial

Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus.
Director (Administrator) ________________________________ Director economic ________________________________

Model oferit de - www.cabinetexpert.ro

CM Seria si nr. CM initial Codul indemnizatiei Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus.UNITATEA Str. Cod fiscal Cont Trezorerie/Banca Nr din bl. sc. crt. ANEXA 18 CENTRALIZATOR privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor Nr. Nr. Numele si prenumele asiguratului CNP asigurat CNP copil* Seria si nr. jud. et. ap. Director (Administrator) Director economic * cod indemnizatie 09 .

ap. Nr. Director (Administrator) Director economic * cod indemnizatie 09 . ANEXA 18 CENTRALIZATOR privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor Nr. crt. CM initial Codul indemnizatiei Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus. Numele si prenumele asiguratului CNP asigurat CNP copil* Seria si nr. sc. Cod fiscal Cont Trezorerie/Banca Nr din bl.UNITATEA Str. jud. CM Seria si nr. et.

Cod fiscal Cont Trezorerie/Banca Nr din bl. jud. ANEXA 18 CENTRALIZATOR privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor Nr. et. Director (Administrator) Director economic * cod indemnizatie 09 . ap. Nr. CM Seria si nr. sc. Numele si prenumele asiguratului CNP asigurat CNP copil* Seria si nr. crt.UNITATEA Str. CM initial Codul indemnizatiei Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus.

UNITATEA Str. CM initial Codul indemnizatiei Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus. jud. sc. ANEXA 18 CENTRALIZATOR privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor Nr. ap. Director (Administrator) Director economic * cod indemnizatie 09 . crt. CM Seria si nr. et. Numele si prenumele asiguratului CNP asigurat CNP copil* Seria si nr. Nr. Cod fiscal Cont Trezorerie/Banca Nr din bl.

CM Seria si nr. ap. ANEXA 18 CENTRALIZATOR privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor Nr. CM initial Codul indemnizatiei Ne asumam raspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus. Nr. jud. Numele si prenumele asiguratului CNP asigurat CNP copil* Seria si nr. crt. sc. Director (Administrator) Director economic * cod indemnizatie 09 . et. Cod fiscal Cont Trezorerie/Banca Nr din bl.UNITATEA Str.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful