Sunteți pe pagina 1din 2

Creearea unei aplica]ii independente

Toate aplica]iile Java con]in o metod\ main(), spre deosebire de miniaplica]ii.


class FirstApp { public static void main( String args[]) { System.out.println(Aplicatie independenta); } }

Creearea structurii de fi[iere [i denumirea fi[ierelor surs\ crea]i un director java_apps [i subdirectorul first crea]i codul surs\ ntr-un fi[ier cu extensia .java fi[erul care con]ine codul surs\ trebuie s\ aib\ acela[i nume cu clasa primar\ a aplica]iei (clasa care con]ine metoda main()) obs: Java face distinc]ie ntre literele mari [i mici.
C:\java_apps\first\FirstApp.java

Compilarea aplica]iei se folose[te compilatorul Java, javac compilatorul creeaz\ cte un fi[ier separat pentru fiecare clas\ a programului; acestea au extensia .class [i sunt plasate n acela[i director cu fi[ierele surs\
javac FirstApp.java -> FirstApp.class

Rularea aplica]iei
java FirstApp.class

Creearea unei miniaplica]ii (applet)


Creearea structurii de fi[iere [i compilarea applet-urilor sunt identice ca n cazul aplica]iilor. Difer\ n schimb structura programului [i modul de rulare al acestuia.
import java.awt.* ; import java.applet.* ; public class FirstApplet extends Applet { Image NewImage;

public void init() { resize(400, 400); NewImage = getImage(getCodeBase(), New.gif) } public void paint (Graphics g) { g.drawImage(NewImage, 0, 0, this) } }

Applet-urile nu ruleaz\ independent. Ele pot fi rulate doar prin intermediul unui browser : Internet Explorer, Netscape sau printr-un program special cum ar fi appletviewer-ul din setul JDK. Creearea unui fi[ier HTML pentru miniaplica]ie (exemplu.html)
<html> <head> <title>First Java Applet</title> </head> <body> <hr> <applet code=FirstApplet.class width=400 height=400> </applet> <hr> </body> </html>

Vizualizarea miniaplica]iei
appletviewer exemplu.html