Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea Politehnica Bucuresti

Facultatea de Energetica Catedra de Producere si Utilizarea Energiei Electrice

sectia Termoenergetica Grupa 2402 an universtar 2008/2009

Tema proiectului de diploma a absolventului T A N A S E S C U Liviu Cristian


1. Tema proiectului:

Optimizarea retelei de servicii interne RSI apartinand unei CET de mica putere - 2 X 6 MW 0.4/5.25/10 kV. 8 iulie 2009 CET este echipata cu 2 TG de 6 MW debitand energia la 5,25 10 kV. Timpul de utilizare al puterii instalate este de 6000 h/an , iar combustibilul folosit gazul metan(sau pacura) 4.1. Partea termoenergetica., PT: Calculul consumatorilor RSI/CET; 4.2 Partea electrica a centralei si statiei, PECS: Se alege schema electrica de conexiuni primare in urma unei discutii tehnico-economice. In urma unui calcul simplificat al curentilor de scurtcircuit se definitiveaza schema aleasa cu aparatajul primar si secundar, legaturile conductoare Se calculeaza schema de alimentare a consumatorilor de servicii proprii 5,25 si 0,4 kV a CET analizate, subliniind caile practice de optimizare a distributiei energiei in RSI. 4.3 Partea de automatizare, PA : Se analizeaza oportunitatea functionarii cu frecventa variabila prin convertizor de frecventa CF si respective softstartere SST a consumatorilor importanti de servicii interne (EPA, EPC, VA, VG) 4.4 Protectia muncii, PM : Calculul instalatiei de legare la pamant in vederea realizarii electrosecuritatii personalului de exploatare.

2. Termen de predare: 3. Date initiale:

4. Cuprins:

5.Material grafic obligatoriu: Schema monofilara generala cu ridicarea circuitelor primare si secundare (principal). Detalierea circuitelor secundare referitoare la Sisteme de protectie

prin relee (SPR),Sisteme de reglare automata a tensiunii (SRAT), Sisteme de reglare automata a vitezei (SRAV).
5.

Bibliografie : Buhus P. s.a. Partea electrica a centralelor electrice si statii si posturi de transformare, Editura UPB-1990, 471p. Selischi Al., Dedu G., Guzun B.D Scheme de alegere si dimensionare specifice instaltiilor PEC, Editura UPB 1997 171p. Guzun B.D. s.a. Centrale Statii si Retele Electrice, CSRE, Editura Academiei Romane - 2005, 450p. Guzun B.D. s.a. Automatizari in Hidroenergetica Editura Tehnica 1995, 275p. UPB Laboratorul PECS si CET Grivita-Bucuresti

6. Loc de practica:

DECAN Prof. dr. Ing. George Darie

CONDUCTOR PROIECT Prof. dr. Ing. Guzun Basarab

SEF CATEDRA Prof. dr. Ing. Horia Necula

ABSOLVENT Tanasescu Liviu-Cristian