Sunteți pe pagina 1din 1

CUPRINS

Cuprins...........................................................................................................1
Argument2
1.Masurarea tensiunilor electrice..3
1.1 Masurarea directa in circuitul de c.c......3
A. Montarea voltmetrelor in circu.....4
B. Extinderea domeniului de masurare.................................5
C.Voltmetre cu mai multe domenii de masurare......................6
Imagini cu voltmetre................................................................7
Bibliografie...............................................................................8