Sunteți pe pagina 1din 7

1.Codul international de management al sigurantei-Codul I.S.M.

inseamna
1. Conventia internationala pentru ocrotirea vietii pe mare. 2. Conventie internationala pentru stabilirea bordului liber. 3. Codul international de management pentru exploatarea in siguranta a navelor si pentru prevenirea poluarii. j k l m n j k l m n j k l m n

2.Garantarea sigurantei pe mare, prevenirea vatamarilor corporale sau pierderea de vieti omenesti si evitarea deteriorarii mediului, in mod deosebit a mediului marin si a proprietatii constituie
1. Un obiectiv al codului. 2. Un obiectiv al companiei. 3. Un obiectiv al autoritatii maritime. j k l m n j k l m n j k l m n

3.Asigurarea unor practici sigure in exploatarea navei si a unei ambiante de lucru fara pericole, constituie
1. Obiectiv al autoritatii maritime. 2. Obiectiv al companiei in domeniul managementului sigurantei. 3. Obiectiv al companiei in domeniul legiferarii. j k l m n j k l m n j k l m n

4.Stabilirea de masuri de siguranta impotriva tuturor riscurilor identificate constituie


1. Obiectiv al companiei in domeniul legiferarii. 2. Obiectiv al autoritatii maritime. 3. Obiectiv al companiei in domeniul managementului sigurantei. j k l m n j k l m n j k l m n

5.Imbunatatirea continua a competentei personalului de la tarm si de la bordul navelor in ceea ce priveste managementul sigurantei, inclusiv pregatirea acestui personal pentru situatii de urgenta, cu referire atat la siguranta, cat si la protectia mediului marin, constituie:
1. Obiectiv al companiei in domeniul managementului sigurantei. 2. Obiectiv al companiei in domeniul legiferarii. 3. Obiectiv al autoritatii maritime. j k l m n j k l m n j k l m n

6.Sistemul de management trebuie sa asigure:

1. Nespectarea regulilor si reglementarilor obligatorii. 2. Respectarea regulilor si reglementarilor obligatorii. 3. Respectarea regulilor si reglementarilor numai atunci cand sunt avantajoase.

j k l m n j k l m n j k l m n

7.Sistemul de management trebuie sa asigure


1. Nesocotirea in considerare a codurilor aplicabile, a liniilor directoare si a standardelor recomandate de Organizatie, administratii, societati de clasificare si de organizatii din sectorul maritim. 2. Nesocotirea codurilor aplicabile, a liniilor directoare si a standardelor recomandate de Organizatie, administratii, societati de clasificare si de organizatii din sectorul maritim. 3. Luarea in considerare a codurilor aplicabile, a liniilor directoare si a standardelor recomandate de Organizatie, administratii, societati de clasificare si de organizatii din sectorul maritim. j k l m n j k l m n j k l m n

8.Prevederile codului I.S.M. pot fi aplicate


1. Tuturor navelor maritime. 2. Tuturor navelor maritime si fluviale. 3. Tuturor navelor fluviale. j k l m n j k l m n j k l m n

9.Punerea in aplicare a politicii companiei in domeniul sigurantei si al protectiei mediului


1. O responsabilitate a echipajului conform codului I.S.M. 2. O responsabilitate a comandantului conform codului I.S.M. 3. O responsabilitate a secundului conform codului I.S.M. j k l m n j k l m n j k l m n

10.Motivarea echipajului pentru aplicarea acestei politici


1. O responsabilitate a comandantului conform codului STCW 2. O responsabilitate a echipajului conform codului I.S.M. 3. O responsabilitate a comandantului conform codului I.S.M.

j k l m n j k l m n j k l m n

11.Intocmirea ordinelor si instructiunilor corespunzatoare in mod clar si simplu


1. O responsabilitate a comandantului conform codului I.S.M. 2. O responsabilitate a comandantului conform codului STCW

j k l m n

j k l m n 3. O responsabilitate a echipajului conform codului I.S.M. j k l m n

12.Verificarea respectarii cerintelor specifice constituie


1. O responsabilitate a echipajului conform codului I.S.M. 2. O responsabilitate a comandantului conform codului I.S.M. 3. O responsabilitate a comandantului conform codului STCW j k l m n j k l m n j k l m n

13.Analizarea sistemului de management al sigurantei si raportarea deficientelor acestuia directiunii de la tarm constituie
1. O responsabilitate a comandantului conform codului STCW 2. O responsabilitate a echipajului conform codului I.S.M. 3. O responsabilitate a comandantului conform codului I.S.M. j k l m n j k l m n j k l m n

14.Conform codului ISM compania trebuie sa se asigure, in privinta comandantului, ca acesta sa


1. Detine calificarea necesara pentru comanda navei. 2. Nu a fost sanctionat pentru o fapta in legatura cu transpoturile navale. 3. Nu a savarsit o infractiune in legatura cu siguranta navigatiei. j k l m n j k l m n j k l m n

15.Conform codului ISM compania trebuie sa se asigure, in privinta comandantului, ca acesta sa


1. Nu a savarsit o infractiune in legatura cu siguranta navigatiei. 2. Cunoaste perfect sistemul de management al sigurantei companiei 3. Nu a fost sanctionat pentru o fapta in legatura cu transpoturile navale. j k l m n j k l m n j k l m n

16.Conform codului ISM compania trebuie sa se asigure, in privinta comandantului, ca acesta sa


1. Nu a fost sanctionat pentru o fapta in legatura cu transpoturile navale. 2. Nu a savarsit o infractiune in legatura cu siguranta navigatiei. j k l m n

j k l m n 3. Beneficiaza de sprijinul necesar pentru executarea in siguranta a sarcinilor sale. j k l m n

17.Pentru a respecta codul ISM compania trebuie sa se asigure ca


1. Inspectiile sunt efectuate la intervale corespunzatoare. 2. Inspectiile sunt efectuate doar la intalnirea unor situatii dificile. 3. Inspectiile sunt efectuate la cererea autoritatilor. j k l m n j k l m n j k l m n

18.Pentru a respecta codul ISM compania trebuie sa se asigure ca


1. Orice nonconformitate daca este remediata nu se raporteza decat daca se considera ca nu a produs un prejudiciu companiei. 2. Orice nonconformitate este raportata impreuna cu indicarea cauzei posibile, daca aceasta este cunoscuta 3. Orice nonconformitate se raporteaza daca este majora.

j k l m n j k l m n j k l m n

19.Pentru a respecta codul ISM compania trebuie sa se asigure ca


1. Sunt luate masurile corective necorespunzatoare. 2. Nu sunt luate masurile. 3. Sunt luate masurile corective corespunzatoare. j k l m n j k l m n j k l m n

20.Pentru a respecta codul ISM compania trebuie sa se asigure ca


1. Aceste activitati sunt consemnate intr-un registru. 2. Aceste activitati nu sunt consemnate . 3. Sunt luate masuri disciplinare.

j k l m n j k l m n j k l m n

21.Documentul de conformitate (DOC) se elibereaza unei companii


1. Ca urmare a unei verificari ulterioare a conformitatii cu cerintele Codului I.S.M. 2. Ca urmare a unei verificari initiale a conformitatii cu cerintele Codului I.S.M.. 3. Ca urmare a unei verificari initiale a conformitatii cu cerintele Codului STCV

j k l m n j k l m n j k l m n

22.Certificatul de management al sigurantei (S.M.C.) se elibereaza...

1. Cand nu se poate elibera documentul de conformitate (DOC) pentru compania responsabila. 2. Ca urmare a verficarii ca sistemul de management al sigurantei (S.M.S.) corespunde Codului STCW si ca este pus in aplicare. 3. Ca urmare a verficarii ca documentul de conformitate (DOC) pentru compania responsabila cu exploatarea navei este aplicabil acestui tip specific de nava si verificarea ca sistemul de management al sigurantei (S.M.S.) corespunde Codului I.S.M. si ca este pus in aplicare.

j k l m n j k l m n j k l m n

23.Procesul de certificare corespunzator pentru emiterea unui document de conformitate (DOC) pentru o companie si a unui certificat de management al sigurantei (S.M.C.) pentru o nava va implica in mod normal urmatoarele etape
1. Verificarea initiala,verificarea periodica sau intermediara si verificarea pentru reinnoire. 2. Numai verificare initiala. 3. Verificarea periodica sau intermediara si verificarea pentru reinnoire.

j k l m n j k l m n j k l m n

24.Document de conformitate (DOC) inseamna...


1. Un document eliberat unei companii care corespunde cerintelor Codului STCW 2. Un document eliberat unei companii care corespunde cerintelor Codului I.S.M. 3. Un document eliberat unei companii care corespunde cerintelor cetificatului SMC.

j k l m n j k l m n j k l m n

25.Certificatul de management al sigurantei (S.M.C.) inseamna...


1. Un document eliberat unei nave, care semnifica faptul ca nava este apta din punct de vedere tehnic., 2. Un document eliberat unei nave, care semnifica ca are dreptul sa arboreze pavilionul unui stat. j k l m n j k l m n

3. Un document eliberat unei nave, care semnifica faptul ca managementul companiei si cel de la bordul navei n j k l m sunt in concordanta cu sistemul de management al sigurantei (S.M.S.) aprobat.

26.Auditul managementului sigurantei inseamna...


1. O examinare sistematica si independenta, pentru a determina daca activitatile efectuate in cadrul sistemului n j k l m de management al sigurantei (S.M.S.) si rezultatele legate de acestea sunt in concordanta cu reglementarile planificate si daca aceste reglementari sunt puse efectiv in practica si permit realizarea obiectivelor. 2. Un control asupra sigurantei navigatiei. j k l m n 3. O examinare a personalului navigant si al navei. j k l m n

27.Nonconformitate inseamna

1. Abandonarea unei proceduri. 2. O situatie observata, unde dovada obiectiva indica neindeplinirea unei cerinte specificate. 3. O situatie observata, unde dovada obiectiva indica indeplinirea unei cerinte specificate in conditii bune.

j k l m n j k l m n j k l m n

28.Nonconformitate majora inseamna:


1. O abatere ce nu poate fi identificata identificabila si care constituie o amenintare serioasa la adresa personalului sau a sigurantei navei. 2. O abatere identificabila, care constituie o problema minora la adresa personalului sau a sigurantei navei 3. O abatere identificabila, care constituie o amenintare serioasa la adresa personalului sau a sigurantei navei sau un pericol serios la adresa mediului ambiant si care necesita o actiune corectiva imediata. j k l m n j k l m n j k l m n

1. 1. n 2. n 3. n j k l m j k l m i j k l m 2. 1. n 2. n 3. n i j k l m j k l m j k l m 3. 1. n 2. n 3. n j k l m i j k l m j k l m 4. 1. n 2. n 3. n j k l m j k l m i j k l m 5. 1. n 2. n 3. n i j k l m j k l m j k l m 6. 1. n 2. n 3. n j k l m i j k l m j k l m 7. 1. n 2. n 3. n j k l m j k l m i j k l m 8. 1. n 2. n 3. n i j k l m j k l m j k l m 9. 1. n 2. n 3. n j k l m i j k l m j k l m 10. 1. n 2. n 3. n j k l m j k l m i j k l m 11. 1. n 2. n 3. n i j k l m j k l m j k l m 12. 1. n 2. n 3. n j k l m i j k l m j k l m 13. 1. n 2. n 3. n j k l m j k l m i j k l m 14. 1. n 2. n 3. n i j k l m j k l m j k l m 15. 1. n 2. n 3. n j k l m i j k l m j k l m 16. 1. n 2. n 3. n j k l m j k l m i j k l m

17. 1. n 2. n 3. n i j k l m j k l m j k l m 18. 1. n 2. n 3. n j k l m i j k l m j k l m 19. 1. n 2. n 3. n j k l m j k l m i j k l m 20. 1. n 2. n 3. n i j k l m j k l m j k l m 21. 1. n 2. n 3. n j k l m i j k l m j k l m 22. 1. n 2. n 3. n j k l m j k l m i j k l m 23. 1. n 2. n 3. n i j k l m j k l m j k l m 24. 1. n 2. n 3. n j k l m i j k l m j k l m 25. 1. n 2. n 3. n j k l m j k l m i j k l m 26. 1. n 2. n 3. n i j k l m j k l m j k l m 27. 1. n 2. n 3. n j k l m i j k l m j k l m 28. 1. n 2. n 3. n j k l m j k l m i j k l m