Sunteți pe pagina 1din 4

CAP. III.

EVALUAREA NTREPRINDERII
Aplicarea abordrilor, metodelor, i tehnicilor, respectiv a procedurilor de
evaluare adecvate, se refer la alegerea de ctre evaluator a dou sau mai multe metode
de evaluare din categoria de metode practicate n domeniul evalurii firmei.
3.1. METODA ACTIVULUI NET CONTABIL (ANC)
Prin intermediul acestei metode se pornete de la valoarea elementelor
patrimoniale nscrise n partea de activ a bilanului contabil, respectiv de la activul
contabil (AC), din care se deduc datoriile totale nscrise n pasivul bilanier (D) i activele
considerate non-valori (Anv).
Bilan ncheiat la 31.12
ACTIV
Imobili-zri
necorpo-rale
Imobili-zri
corpora-le
Imobili-zri
financia-re
Stocuri
Creane
Cheltuieli n
avans

2007

Disponibiliti
Total activ

VALORI
2008

58.171

102.838

859.197

948.916

13.089
2.904.484
1.187.016

518
6.667.411
1.452.859

150.275

327.829

93.214
5.265.446

1.260.840
10.761.211

2009

PASIV

2007

VALORI
2008

2009

65.930

Capital
social

128.160

128.160

128.160

1.770.504

Rezerve

538.139

538.139

581.251

518

Profit

42.808

675.028

1.214.127

13.594.089
2.665.084

Provizioane
Furnizori
Datorii
financiare
Datorii
fiscale
Total pasiv

9.663
1.519.206

110.324
3.344.466

159.544
3649388

3.027.470

5.965.094

13.375.480

5.265.446

10.761.211

19.107.950

309.398
702.427
19.107.950

Dac datele prezentate n bilanul iniial ncheiat la 31 decembrie vor fi grupate,


respectiv sintetizate, acestea pot fi prezentate n urmtoarea form:
Precizri:
Imobilizri = imobilizri necorcorale + imobilizri corporale +
imobilizri financiare.
mprumuturi = furnizori + provizioane
Datorii totale exigibile = datorii financiare + datorii fiscale
ACTIV
Imobilizari
Stocuri

2007

VALORI
2008

2009

930.457

1.052.272

1.836.952

2.904.484

6.667.411

13.594.089

PASIV
Capital
social
Rezerve

2007

VALORI
2008

2009

128.160

128.160

128.160

538.139

538.139

581.251

Creante
Cheltuieli
in avans

1.187.016

1.452.859

2.665.084

150.275

327.829

309.398

Disponibilitati

93.214

1.260.840

702.427

Total activ

5.265.446

10.761.211

19.107.950

Profit
Imprum
uturi
Datorii
totale
exigibile
Total
Pasiv

42.808

675.028

1.214.127

1.528.869

3.454.790

3.808.932

3.027.470

5.965.094

13.375.480

5.265.446

10.761.211

19.107.950

Datele nscrise n bilan reprezint valori ce exprim activul contabil. Pentru a


determina valoarea ANC se aplic urmtoarea formul:
ANC = AC (D + Anv), unde D = mprumuturi + datorii exigibile.
ANC2007 = 5.265.446 (4.556.339 + 150.275) = 558.832 RON
ANC2008 = 10.761.211 (9.419.884 + 327.829) = 1.013.498 RON
ANC2009 = 19.107.950 (17.184.412 + 309.398) = 1.614.140 RON
Aceste valori care au rezultat reprezint valoarea patrimonial a firmei evaluat la
finele fiecrui an.
3.2. METODA ACTIVULUI NET CONTABIL CORECTAT (ANCC)
Activul net corectat (ANCC) este o metod de reevaluare care creaz posibilitatea
reevalurii patrimoniului net existent al unei ntreprinderi la valori reale.
Este o metod mai frecvent utilizat cu rezultate mai apropiate de realitate sub
aspectul utilitii.
Se aplic coeficient de corecie n felul urmtor:
La imobilizri de 1,2
La stocuri de 1,4
La creane de 0,75
n tabelele urmtoare sunt calculate corectrile efectuate i se determin valoarea
matematic total a diferenelor pe fiecare an dintre cei trei analizai.

Element

Valoare
bilanier
2

2007
Coeficient
mediu
3

Valori
reevaluate(2*3)
4

1
Imobilizri
930.457
1,2
1.116.548,4
nete
Stocuri nete
2.904.484
1,4
4.066.277,6
Creane
1.187.016
0,75
890.262
Valoarea matematic total a diferenelor

Diferene(+/-)
(4-2)
5
186.091,4
1.161.793,6
-296.754
1.051.131

Element

Valoare
bilanier
2

2008
Coeficient
mediu
3

Valori
reevaluate(2*3)
4

Diferene(+/-)
(4-2)
5

1
Imobilizri
1.052.272
1,2
1.262.726,4
nete
Stocuri nete
6.667.411
1,4
9.334.375,4
Creane
1.452.859
0,75
1.089.644,25
Valoarea matematic total a diferenelor

Element

Valoare
bilanier
2

2009
Coeficient
mediu
3

210.454,4
2.666.964,4
-363.214,75
2.514.204,05

Valori
reevaluate(2*3)
4

Diferene(+/-)
(4-2)
5

1
Imobilizri
1.836.952
1,2
2.204.342,4
nete
Stocuri nete
13.594.089
1,4
19.031.724,6
Creane
2.665.084
0,75
1.998.813
Valoarea matematic total a diferenelor

367.390,4
5.437.635,6
-666271
5.138.755

Pe baza determinrii elementelor corectate se ntocmete bilanul comparativ ntre


datele rezultate prin corectare i datele nscrise n bilan la data de 31 decembrie a
fiecrui an.
Valoarea nscris

Valoarea corectat

Activ
Imobilizari
Stocuri
Creante
Cheltuieli in
avans
Disponibilitati
Total Activ

2007
930.457
2.904.48
4
1.187.01
6

2008
1.052.272

2009
1.836.952

2007
1.116.548,4

2008
1.262.726

2009
2.204.342

6.667.411

13.594.089

4.066.277,6

9.334.375

19.031.725

1.452.859

2.665.084

890.262

1.089.644

1.998.813

150.275

327.829

309.398

150.275

327.829

309.398

93.214
5.265.44
6

1.260.840
10.761.21
1

702.427

93.214
6.316.577,0
0

1.260.840
13.275.415,0
5

702.427

19.107.950

Valoarea nscris

24.246.705,00

Valoarea corectat

Pasiv
Capital social
Rezerve

2007
128.160
538.139

2008
128.160
538.139

2009
128.160
581.251

2007
128.160
538.139

2008
128.160
538.139

2009
128.160
581.251

Profit
Plus din
reevaluare
Imprumuturi
Datorii
exigibile totale
Total Pasiv

42.808

675.028

1.214.127

42.808

675.028

1.214.127

1.051.131

2514204,05

5.138.755

1.528.869

3.454.790

3.808.932

1.528.869

3.454.790

3.808.932

3.027.470

5.965.094

13.375.480

3.027.470

5.965.094

13.375.480

5.265.446

10.761.211

19.107.950

6.316.577

13.275.415

24.246.705

Relaia de calcul este:


ANCC = ACC Dtcc, unde: ACC = activul contabil corectat;
Dtcc = datorii totale contabile corectate.
Dtcc = datorii exigibile + mprumuturi (initiale)
ANCC2007 = 6.316.577,00 - 3.027.470 = 1.760.238,00 RON
ANCC2008 = 13.275.415,05 - 5.965.094 = 3.855.531,05 RON
ANCC2009 = 24.246.705,00 - 13.375.480 = 7.062.293,00 RON