Sunteți pe pagina 1din 20

RECAPITULARE SISTEM NERVOS 1.

Maduva spinarii propriu-zisa se intinde pina la : A)Vertebra lombara 2 B)Gaura intervertebrala C)Vertebra sacrala 2 D)Vertebra coccigiana 2 E)Umflatura lombara 2 Radacina posterioara a nervilor spinali include : A)Axonii neuronilor ganglionului spinal B)Fibrele neuronilor somatomotori C)Axonii neuronilor somatosenzitivi medulari D)Fibre postganglionare E)Ramura comunicanta alba 3. Caile specifice ascendente au protoneuronii n : A) cornul posterior medular B) Neuroniisomatosenzitivi ai cornului anterior C) Neuronii preganlionari D) Neuronii postganglionari E) Ganglionul spinal 4. Caile sensibilitatii protopatice sunt : A) Fasciculul Goll B)Fasciculul spinotalamic lateral C) Fasciculul Burdach D)Fasciculele spinocerebeloase E) Fasciculul spinotalamic anterior. 5. Fibrele sensibilitatii termice au traseul prin : A) Fasciculul piramidal incrucisat B) Fasciculele spinobulbare C) Fasciculul spinocerebelos incrucisat D) Fasciculul spinotalamic anterior E) Fasciculul spinotalamic lateral. 6. Muschiul ridicator al pleoapei superioare este inervat de : A)Nervul oculomotor B)Nervul facial C)Nervul trohlear D)Nervul abducens E)Ramura oftalmica a nervului trigemen

7.Nucleul motor al trigemenului se afla in : A)Bulb B)Cordoanele laterale bulbare C)Punte D)Mezencefal E)Pedunculii cerebrali 8. Muschiul circular al irisului este inervat de : A)Nervul optic B)Ramura oftalmica a trigemenului C)Nervul oculomotor D)Nervul trohlear E)Nervul abducens 9. Muschii circulari ai corpului ciliar sunt inervati de : A)Nervul optic B)Ramura oftalmica a nervului trigemen C)Nervul III D)Nervul trohlear E)Nervul abducens 10.Nucleul rosu are rol : A)Excitator al tonusului muscular B)Controlul motilitatii involuntare C)Inhibarea tomusului muscular D)Controlul miscarilor respiratorii E)Inhibarea sensibilitatii proprioceptive inconstiente 11. Caile ascendente cu statie in trunchiul cerebral sunt : A)Fasciculele spinocerebeloase B)Fasciculele extrapiramidale C)Fasciculele spinotalamice D)Fasciculele spinobulbare E)Fasciculele piramidale 12. Paleocerebelul este constituit din : A)Lobul posterior B)Pedunculii cerebelosi C)Lobul anterior D)Lobul floculonodular E)Vermis

13 Santul central al emisferelor cerebrale se afla intre : A)Lobul frontal si temporal B)Lobul frontal si parietal C)Lobul parietal si temporal D)Lobul parietal si occipital E)Lobul occipital si temporal 14. Aria somestezica I se afla in : A)Girusul precentral B)Girusul hipocampic C)Girusul postcentral D)Zona prefrontala E)Sistemul limbic 15. Aria somostezica secundara se afla in : A)Peretele girusului precentral B)Peretele santului calcarin C)Peretele girusului postcentral D)Peretele santului lateral si lobul temporal E)Peretele santului central 16. Care este polaritatea membranei celulei nervoase in stare de repaus : A)Negativa pe ambele fete B) La fel ca in timpul potentialulului de actiune C)Pozitiva pe fata interna si negativa pe fata externa D)Pozitiva pe fata externa si negativa pe fata interna E)Pozitiva pe ambele fete 17. Astazia este denumirea pentru : A)Oboseala musculara rapida B)Imposibilitatea coordonarii motilitatilor asociate C)Diminuarea tonusului muscular D)Pierderea echilibrului E)Imposibilitatea de a sta in picioare 18. Fibre preganglionare ale parasimpaticului cranian intra in constitutia nervilor : A) Spinali B)Optici C)Trohleari D) Vagi E)Ramura oftalmica a trigemenului

19. Transmiterea influxului nervos se face: A)De la butonul terminal al neuronului postsinaptic la axonul neuronului presinaptic B)Nici una din variante nu este corecta C)De la dendrita neuronului postsinaptic la axonul neuronului presinaptic D)De la dendrita presinaptica la axonul postsinaptic E)De la axonul presinaptic la dendrita postsinaptica 20. Reflexele polisinaptice au urmatoarele caracteristici : A)Sunt strict limitate B)Sunt cele mai simple reflexe C)Nu iradiaza D)Au timpul de latenta lung E)Au timpul de latenta scurt 21.Calea motorie a arcului reflex este formata din : A)Dendritele neuronului senzitiv B)Axonul neuronului motor C)Dendritele neuronului motor D)Axonul neuronului senzitiv E)Dentritele si axonul neuronului senzitiv 22. Atonia se manifesta prin : A)Paralizie musculara B)Oboseala musculara C)Somnolenta D) Diminuarea tonusului muscular E) Imposibilitatea de a sta in picioare 23. Astenia se manifesta prin A)Oboseala musculara rapida B)Cresterea tonusului muscular C)Diminuarea tonusului muscular D)Somnolenta E)Paralizie musculara

24.Nervul abducens inerveaza urmatorii muschi ai globului ocular : A)Oblicul superior B)Dreptul inferior C)Oblicul inferior D)Dreptul intern E)Dreptul extern 25. Nucleii pontini senzitivi contin neuroni care fac sinapsa cu fibre provenite din nervii : A)VIII, VII B)V, VI C)VII, IV D)V, VIII E)III, V 26. Mezencefalul este situat intre: A)Bulb si diencefal B)Bulb si cerebel C)Punte si bulb D)Punte si diencefal E)Punte si cerebel 27. Caile descendente piramidale si extrapiramidale fac sinapsa cu motoneuronii din : A)Cordoanele anterioare medulare B)Coarnele laterale medulare C)Cordoanele posterioare medulare D)Coarnele anterioare medulare E)Coarnele posterioare medulare 28. Fibrele care conduc sensibilitatea tactila fina , formeaza fasciculele: A)Spinotalamic lateral (tactil) B)Gracilis si cuneat C)Spinotalamic anterior (dureros) D)Spinotalamic lateral (dureros) E)Spinotalamic anterior (tactil) 29. Arhicerebelul joaca rol in: A)Reglarea echilibrului B)Reglarea somnului C)Reglarea tonusului muscular D)Reglarea miscarilor fine E)Reglarea miscarilor precise

30. Substanta cenusie a cerebelului formeaza: A)Numai scoarta cerebeloasa B)Pedunculii cerebelosi C)Numai stratul mijlociu al cortexului cerebelos D)Scoarta cerebeloasa si nucleii cerebelosi E)Numai nucleii cerebelosi 31. Nervii hipoglosi asigura inervatia: A)Buzelor B)Esofagului C)Limbii D)Faringelui E)Laringelui 32. Mielina : A)Este secretata de anumite celule gliale B)Insoteste ramificatiile axonice pina la terminare C)Este secretata de axolema D)Este cenusie E)Este fagocitata de neuroni 33. Radacina anterioara a nervului spinal : A)Conduce influxul nervos senzitiv la efectori B)Pe traseul sau se gaseste ganglionul spinal C)Contine axonii neuronilor motori somatici si vegetativi D)Cuprinde axonul neuronilor postganglionari E)Are numai axonii somatici motori 34. Fibrele sensibilitatii proprioceptive constiente, formeaza fasciculele : A)Fasciculele spinocerebeloase directe B)Fasciculele spinotalamice laterale C)Fasciculele spinocerebeloase incrucisate D)Fasciculele spino-bulbare E)Fasciculele spinotalamice anterioare

35. Dendritele neuronilor vegetativi : A)Sunt ramificate B)Nu contin neurofibrile C)Nu contin organite D)Contin miofibrile E)Conduc aferent influxul nervos spre receptori 36.Centrii reflexelor medulare se afla in : A)Substanta alba medulara B)Cordoanele posterioare medulare C)Substanta cenusie medulara D)Motoneuronii medulari din coarnele posterioare E)Cordoanele laterale 37. Nucleul rosu: A)Este nucleu vegetativ al mezencefalului B)Nu are conexiuni cu cerebelul C)In mezencefal este localizat la nivelul coliculilor cvadrigemeni superiori D)Intervine in mecanismul somn-veghe E)Alaturi de paleocerebel coordoneaza tonusul muscular 38. Coliculii cvadrigemeni superiori : A)Sunt situati pe fata anterioara a trunchiului cerebral B)Au conexiuni cu corpul geniculat medial C)Reprezinta originea nervului cranian IV D)Au rol in reflexele vizuale de orientare E)Sunt centrii reflexelor auditive de orientare 39.Aria somestezica I : A)Cuprinde cea mai mare parte a girusului precentral B)Aici ajung fibrele sensibilitatii proprioceptive inconstiente C)Aici se proiecteaza fibrele talamice D)Este conectata functional cu aria de asociatie prefrontala E)Are legaturi directe cu aria de asociatie temporala 40. Controlul activitatii sexuale este realizat : A)De ariile corticale somestezice B)De aria parieto-accipitala C)De aria de asociatie temporala D)De hormonii metatalamusului E)De hormonii timici

41.Care formatiuni nervoase regleaza motilitatea automata, stereotipa : A)Talamusul B)Ganglionii bazali C)Ganglionul vestibular Scarpa D)Ganglionul spiral Corti E)Ganglionii spinali 42. Corpul calos: A)Leaga in partea bazala cele doua emisfere cerebeloase B)Intra in constitutia sistemului limbic C)Este alcatuit din substanta alba D)Alaturi de trigonul cerebral formeaza comisura alba anterioara E)Prin corpul calos trec fibrele sensibilitatii proprioceptive inconstiente 43. Care dintre urmatoarele, nu este fascicul ascendent : A)Piramidal direct B)Spinocerebelos C)Spinobulbar D)Spinotalamic anterior E)Spinotalamic lateral 44. Al doilea neuron al caii tactile fine se gaseste in : A)Ganglionul spinal B)Bulb C)Cornul posterior al maduvei D)Cornul anterior al maduvei E)Cordonul posterior 45. Neocortexul de asociatie cuprinde aria corticala localizata in : A)Girusul pretemporal B)Jurul santului central Rolando C)Girusul postcentral D)Sistemul limbic E)Zona prefrontala 46. Fibrele postganglionare vegetative: A)Fac sinapsa cu motoneuronii somatici medulari B)Au relatii directe cu neuronii motori medulari C)Influenteaza tonusului musculaturii netede D)Fac parte din radacina anterioara a nervului spinal E)Inerveaza fusurile neuromusculare

47. Neuronii somatomotori : A)Sesizeaza functionarea muschilor striati B)Alcatuiesc coarnele medulare posterioare C)Realizeaza motilitatea musculaturii viscerale D)Controleaza activitatea musculaturii striate E)Sesizeaza activitatea musculaturii viscerale 48. Este reflex polisinaptic: A)Reflexul osteotendinos B)Reflexul tricipital C)Reflexul de flexie D)Reflexul rotulian E)Reflexul bicipital 49. Sunt tracturi ascendente directe : A)Fasciculul Gowers B)Fasciculul piramidal direct C)Fasciculul Flechsig D)Fasciculul spinotalamic anterior E)Fasciculul spinotalamic 50. Coliculii cvadrigemeni : A)Se gasesc pe fata anterioara a diencefalului B)Se gasesc pe fata posterioara a mezencefalului C)Se gasesc pe fata posterioara a diencefalului D)Se gasesc pe suprafata anterioara a bulbului E)Se gasesc pe suprafata anterioara a mezencefalului 51. In inervarea vegetativa joaca rol nervii : A)III, VII, IX, X B)III, V, VII, IX, X C)I, III, VII, X, D) III, VII, X, XII, E)I, IV, III, XII, 52. Neuronul: A)Este invelit de membrana nucleara B)Centrozomul este asezat central C)Contine miofibrile D)Are nucleul la periferia celulei E)Are nucleul central

53. Epifiza face parte din : A)Talamus B)Timus C)Metatalamus D)Epitalamus E)Hipotalamus 54. Emisferele cerebrale sunt despartite de : A)Santul central B)Santul calcarin C)Santul Sylvius D)Santul Rolando E)Fisura interemisferica 55. Homunculus senzitiv: A)Se gaseste in girusul precentral B)Are reprezentarea mai intinsa pentru zonele cu sensibilitate mai mica C)Are componentele proportionale D)Difera mult de homunculus motor E)Are componentele deformate 56. Neuronul : A)Nu prezinta organite specifice B)Are ca proprietate principala contractilitatea C)Prezinta proprietatea de elasticitate D)Prezinta doua proprietati : excitabilitatea si contractilitatea E)Prezinta proprietatea de excitabilitate si conductibilitate 57. Celula nervoasa : A)Contine ca organite specifice neurofibrile si miofibrile B)Contine numai neurofibrile C)Contine numai miofibrile D)Prezinta neurofibrile si corpusculi Nissl E)Nu contin mitocondrii 58. Maduva spinarii : A)Este adapostita in canalul medular B)Este adapostita in canalul toracic C)Se afla in canalul limfatic drept D)Se afla in canalul vertebral E)Este adapostita in stern

59. Maduva spinarii eset conectata cu : A)25 de perechi de nervi spinali B)30 de perechi de nervi spinali C)32 de perechi de nervi spinali D)62 de de nervi spinali E)10 perechi de nervi spinali 60. Trunchiul cerebral este alcatuit din : A)Epitalamus, bulb si diencefal B)Metatalamus, punte si hipotalamus C)Talamus, hipotalamus si epitalamus D)Bulb, punte si mezencefal E)Diencefal, mezencefal si scoarta cerebrala 61. Care dintre urmatorii nervi cranieni sunt micsti : A)Oculomotori, trohleari B)Trigemeni, faciali C)Abducensi, accesori D)Hipoglosi, oculomotori E)Trohleari, hipoglosi 62. Cerebelul este legat de trunchiul cerebral astfel: A)Prin pedunculii inferiori de punte si prin pedunculii superiori de bulb B)Prin pedunculii mijlocii de mezencefal si prin pedunculii inferiori de punte C)Prin pedunculii mijlocii de bulb si prin cei superiori de punte D)Prin pedunculii inferiori de bulb si prin cei superiori de mezencefal E)Prin pedunculii inferiori de bulb si prin cei superiori de punte 63. Tritoneuronul cii sensibilitilor termice i dureroase: A. se afl n ganglionul spinal B. i proiecteaz axonul pe scoara cerebeloasa C. se afl n talamus D. se afla in metatalamus E. se afl n nucleii Goll si Burdach 64. Mduva spinrii conduce: A. excitaiile sub form de influx nervos motor ascendent B. comenzile de la efectori la centrii nervoi C. excitaiile sub form de influx nervos senzitiv descendent D. comenzile spre centrii nervoi inferiori E. comenzile de la receptori la efectori

65. Neuronii cii piramidale sunt: A. n numr de doi B. protoneuronul, de comand, din cortexul cerebelos C. situai n mduv sau n nucleii motori ai nervilor cranieni senzitivi D. al 2-lea neuron, periferic, de comanda E. n numr de patru 66. 25% din fibrele fasciculului piramidal: A. se ncrucieaz la nivelul maduvei B. formeaz decusaia senzitiva C. intr n fasciculul cortico-spinal lateral D. formeaz fasciculul piramidal incrucisat E. ajung n cordonul anterior al mduvei de partea opusa 67. Fasciculul spinocerebelos direct: A. se numete Gowers B. strbate numai bulbul C. ajunge n cerebel pe calea pedunculului cerebelos superior D. are al 2-lea neuron n bulb E. are al 3-lea neuron n talamus 68. Tractusurile cii sensibilitii proprioceptive de control a micrii sunt: A. spinotalamic anterior B. spinocerebelos ventral sau Flechsig C. spinocerebelos dorsal sau Gowers D. spinocerebelos ncruciat sau Gowers E. tectospinal lateral 69. Al III-lea neuron al cii sensibilitii kinestezice: A. se afl n mezencefal B. i proiecteaz axonul n aria somestezic II C. se gsete n talamus D. formeaz decusaia senzitiv E. se ndreapt spre mduv 70. Receptorii cii proprioceptive sunt: A. exteroceptorii B. visceroceptorii C. receptorii tactili D. situati in muschi, tendoane, articulatii E. interoceptorii

71. Calea sensibilitii exteroceptive include: A. sensibilitatea termic B. sensibilitatea tactil fin C. sensibilitatea visceral D. sensibilitatea dureroas E. sunt corecte variantele A,B,D 72. Motilitatea automat are rol n: A. realizarea strii de alert cortical B. coordonarea micrilor voluntare C. pregtirea funcional a scoarei D. mentinerea tonusului muscular E. formarea senzatiilor 73. Calea piramidal i are originea n : A. cornul anterior al mduvei B. neocortexul senzitiv C. aria motorie D. aria somestezica I E. piramidele bulbare 74. Fasciculul spinocerebelos ncruciat: A. se numete i Gowers B. strbate mduva i ajunge n trunchiul cerebral C. ajunge n cerebel prin pedunculul cerebelos inferior D. se numete Flechsig E. conduce sensibilitatea proprioceptiv contient. 75. Cile descendente: A. sunt piramidale i extrapiramidale B. sunt numai voluntare C. se ncrucieaz n cortex sau n mduv D. transmit impulsuri ascendente E. nu trec prin maduva 76. Fasciculul spinotalamic anterior: A. se proiecteaz n aria premotorie B. se ncrucieaz n bulb C. n traiectul su ascendent strbate trunchiul cerebral D. are al treilea neuron n talamus E. se proiecteaz n aria somestezic primar

77. Calea sensibilitii epicritice: A. este calea sensibilitii kinestezice B. este calea sensibilitii tactile fine C. este o cale de conducere nespecific D. utilizeaz calea cordoanelor anterioare E. utilizeaz calea coarnelor posterioare 78. Al doilea neuron al caii sensibilitii kinestezice: A. formeaz prin axonii si decusaia senzitiv B. se afl n cornul anterior al mduvei C. formeaz prin axonii si lemniscul lateral D. se afl n punte E. se afl n cordonul posterior al mduvei 79. Fasciculele spinobulbare: A. sunt n numr de 4 B. sunt n numr de 2 C. conduc impulsuri ale sensibilitatii termice D. sunt Gowers i gracillis E. sunt Flechsig i cuneat 80. Cile ascendente ale mduvei: A. conduc influxul nervos senzitiv de la receptori numai pana la centrii nervoi medulari B. sunt ci ale motricitii C. conduc motilitatea involuntar D. sunt ci descendente E. sunt specifice i nespecifice 81. Caile sensibilitii interoceptive: A. includ fasciculul spinotalamic lateral B. cuprind i calea sensibilitii tactile fine C. au al treilea neuron n scoara cerebeloas D. cuprind i sensibilitatea epicritic E. apartin substantei reticulate 82. Fasciculul spinotalamic lateral: A. strbate mduva dar nu i trunchiul cerebral B. are al doilea neuron n trunchiul cerebral C. are protoneuronul n ganglionul spinal D. are drept receptori corpusculii Ruffini E. se termina in talamus

83.Calea sensibilitatii protopatice: A. include lemniscul medial B. are primul neuron n ganglionul spinal C. are al doilea neuron n cornul lateral al mduvei D. include sensibilitatea tactil fina E. are al treilea neuron n metatalamus 84. Sistemul nervos simpatic: A. are centrii nervoi la nivelul mduvei spinrii B. coordoneaz activitatea visceral contient C. acioneaz n condiii obinuite D. utilizeaza ca mediator chimic numai acetilcolina E. are n componenta periferic 22 de ganglioni prevertebrali 85. Efectorii sistemului simpatic sunt: A. receptorii din piele B. muchii striai ai membrelor inferioare C. muchii striai ai membrelor superioare D. muchii netezi ai tuturor organelor E. glandele lacrimale, salivare, sudoripare, digestive 86. Centrii parasimpatici sunt reprezentai de: A. parasimpaticul craniat B. centrii vegetativi toraco-lombari C. parasimpaticul cervical D. centrii vegetativi din coarnele laterale ale nervilor coccigieni E. parasimpaticul toracal 87. Parasimpaticul produce: A. uoar relaxare a muchilor ciliari circulari B. contracia muchilor circulari ai irisului C. scaderea secreiei salivare D. contractia muchilor radiari ai irisului E. relaxarea bronhiilor 88. Care din urmtoarele caracteristici reflexe NU sunt ale reflexelor condiionate? A. stau la baza formrii instinctelor (alimentar, de aprare, de reproducere) B. sunt individuale C. sunt temporare D. se inchid la nivelul emisferelor cerebrale E. se formeaz pe baza reflexelor necondiionate.

89. Cile piramidale conduc influxuri nervoase: A. ale motricitii exteroceptive B. ale motricitatii automate i voluntare C. ale motricitatii voluntare D. ale motricitatii viscerale E. ale sensibilitii proprioceptive incontiente 90. Simpaticul acioneaz n situaii de: A. linite B. fric C. spaim D. lupta E. sunt corecte variantele B, C si D. 91. Centrii nervoi ai simpaticului se gsesc: A. la nivelul trunchiului cerebral B. la nivelul mduvei spinrii in zona sacrala C. n ganglionii latero-vertebrali D. n ganglionii cervicali superiori E. n coarnele laterale ale mduvei din regiunile toraco-lombare 92. Sistemul nervos central vegetativ cuprinde centrii de: A. control, din metatalamus B. integrare, din mduva spinrii C. comand, din trunchiul cerebral D. control, din hipotalamus E. integrare, din scoara cerebeloasa 93. Identificai afirmaia FALS: A. trunchiul cerebral este format din trei etaje: bulb, punte i mezencefal B. n trunchiul cerebral i au sediul reflexele: de vom, strnut, cardioinhibitor, lacrimal C. n trunchiul cerebral i au originea aparenta zece din cele 12 perechi de nervi cranieni D. nervii cranieni se aseamn cu cei spinali prin faptul c au dispoziie metameric E. bulbul, puntea i mezencefalul sunt sediul unor reflexe somatice i vegetative.

94. Identificai afirmaia FALS: A. pedunculii cerebeloi superiori conin fibre aferente i eferente B. anurile superficiale delimiteaz lamelele ( foliile cerebeloase) C. pedunculii cerebeloi mijlocii conin numai fibre aferente D. anurile mai adnci ale cerebelului delimiteaz lobulii cerebelului E. lobii cerebelului sunt: anterior ( neocerebel), posterior ( paleocerebel). 95. Identificai afirmaia ADEVRAT: A. talamusul este partea cea mai voluminoas a sistemului nervos central B. anurile mai adnci mpart feele emisferelor cerebrale n giri C. emisferele cerebrale sunt legate ntre ele prin comisurile creierului D. emisferele cerebrale conin n interiorul lor ventriculii cerebrali I,II,III i IV. E. activitatea mai complex a membrului superior drept , precum i localizarea centrului vorbirii n emisfera stng, determin simetria de volum. 96. n cadrul sistemului nervos vegetativ, calea aferent este reprezentat de: A. fibrele mielinizate viscerosenzitive ce aparin nervilor spinali B. fibrele mielinizate visceromotorii din nevrax C. dendritele i axonii neuronilor postganglionari amielinici D. fibrele mielinizate visceromotorii ce aparin unor nervi cranieni E. dendritele i axonii neuronilor pseudounipolari somato-senzitivi din ganglionii spinali 97. Mediatorii chimici de la nivelul sinapselor vegetative: A. la ambele sisteme ntre fibra preganglionar i cea postganglionar este adrenalina B. la sistemul simpatic, la captul periferic al fibrei postganglionare este acetilcolina C. la sistemul parasimpatic, la captul periferic al fibrei postganglionare este adrenalina D. la sistemul simpatic, la captul periferic al fibrei postganglionare este epinefrina E. la ambele sisteme ntre fibra preganglionar i cea postganglionar se elibereaz norepinefrina

98. Alegei variantele corecte de rspuns: A. parasimpaticul actioneaza in conditii normale B. majoritatea viscerelor au inervaie dubl somatica i parasimpatic C. simpaticul nu utilizeaza`acetilcolina D. medulosuprarenalele sunt inervate numai de parasimpatic E. efectorii sistemului vegetativ sunt sub control voluntar 99. Identificai afirmaia FALS: A. neocortexul este locul unde se afl centrii contienei B. circumvoluiile se mai numesc arii corticale C. n structura neocortexului intr celule gliale D. n structura neocortexului exista miliarde de corpi neuronali E. grosimea neocortexului este mai mare decat a paleocortexului. 100. Identificai afirmaia CORECT: A. fibrele preganglionare simpatice sunt lungi B. fibrele postganglionare parasimpatice sunt lungi C. SNV simpatic contracta pupila D. eferenta vegetativa este formata din 2 neuroni senzitivi E. SNV parasimpatic utilizeaza numai acetilcolina.

ALEGERE SIMPL A B C D E
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

A B C D E
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 96 95 97 98 99 10 0

A B C D E