Sunteți pe pagina 1din 4

Clasa: a II-a

Disciplina: Limba si literatura romana


Unitatea de nvare: Prietenia
Forma de evaluare: continu

Obiective:

O1 sa scrie corect denumirile obiectelor din imagini;


O2 sa completeze corect spatiile cu una din literele m sau n respectand regula m inainte de
b si p;
O3 sa transcrie propozitiile inlocuind cuvintele subliniate cu alte cuvinte cu acelasi inteles;
O4 sa formeze cuvinte noi folosind silaba m;
O5 sa scrie cuvinte prietene pentru cuvitele date;
O6 sa completeze rebusul cu cuvinte cu inteles opus pentru cuvintele date;
O7 sa alcatuiasca propozitii cu trei din cuvintele gasite la ex. 6;
O8 sa-si exprime parerea in scris despre fiecare din situatiile date;
O9 sa ordoneze cuvintele pentru a obtine un proverb despre prietenie;
O10 sa scrie corect dupa dictare.

Numele: ................................

Data: ...

Evaluare continua
1. Scrie denumirile obiectelor din imagini:

___________________________________________________________________________
2. Completeaz cuvintele cu literele m sau n:
i__posibil, c__tec, ca__pion, a__tibiotic, i__teresant, i__portant, co__punere, ci__panzeu,
bo___boane, ___pdurit, ___ceput, ___frunzit, c___pie;
3. Transcrie propoziiile nlocuind cuvintele subliniate cu altele care au acelai neles:
Ghiocelul ginga anun primvara. ____________________________________________
Ramurile copacilor nmuguresc.
____________________________________________
Prin pduri ciripesc psrile.
____________________________________________
4. Formeaz cuvinte noi cu ajutorul silabei m: (baie mbiat)
pdure - ___________________________
bujor - _________________________
pachet - ___________________________
blnd - __________________________
podoab - __________________________
btrn - _________________________
5. Gaseste cuvinte prietene cu acelasi inteles,
recreaie ____________
osta _____________
patrie ____________

pentru:
zpad ____________
crare ____________
trist ____________

6. Comleteaza rebusul cu opusul cuvintelor date mai jos:


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

aproape
cuminte
dusman
cald
vorbeste
intra
harnic
greu
suparat

1
2
3
4
5
6
7
8
9

7. Alege trei dintre cuvintele gsite i alctuiete propoziii:


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8. Cum i-au dovedit prietenia:

a. mezinul (Cele patru piersici)


......................................................
......................................................................................................................................................
b. porumbia (Furnica i porumbia)
..................................................................
......................................................................................................................................................
c. mrul (Mrul)
..........................
......................................................................................................................................................
9. Ordoneaz cuvintele pentru a obine o propoziie:
se, Prietenia, fapte, prin, dovedete
.
10. Dictare:
_____________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Descriptori de performanta

ITEMI
I1
I2
I3

I4
I5
I6

I7
I8
I9
I10

FOARTE BINE
Scrie corect denumirea
fiecarui obiect din
imagini
Completeaza corect
spatiile cu m sau n

BINE
Scrie corect denumirea
fiecarui obiect din
imagini
Completeaza corect cel
putin zece spatii cu m
sau n
Transcrie propozitiile
Transcrie propozitiile
inlocuind corect cele
inlocuind corect cel putin
sase cuvinte subliniate
cinci cuvinte subliniate
cu altele cu sens
cu altele cu sens
asemanator
asemanator
Formeaza corect cuvinte Formeaza corect cel putin
folosind silaba m
patru cuvinte folosind
silaba m
Gaseste cuvinte cu
Gaseste cel putin cinci
acelasi inteles pentru
cuvinte cu acelasi inteles
cuvintele date
pentru cele date
Completeaza corect
Completeaza in cadrul
rebusul cu cuvinte cu
rebusului cel putin sase
sens opus pentru cele
cuvinte cu sens opus
date
pentru cele date
Alcatuieste corect trei
Alcatuieste cel putin
propozitii
doua propozitii corecte
Isi exprima parea in
Isi exprima parea in scris
scris despre fiecare din despre cel putin doua din
cele trei situatii date
fiecare situatiile date
Transcrie corect
Transcrie corect
proverbul
proverbul
Scrie corect dupa
Scrie dupa dictare cu
dictare
mici greseli (omiterea
catorva litere, eventuale
greseli la semnele de
punctuatie)

SUFICIENT
Scrie corect cel putin
patru din denumirile
obiectelor din imagini
Completeaza corect cel
putin sapte spatii cu m
sau n
Transcrie propozitiile
inlocuind corect cel putin
doua cuvinte subliniate cu
altele cu sens asemanator
Formeaza corect cel putin
doua cuvinte folosind
silaba m
Gaseste cel putin trei
cuvinte cu acelasi inteles
pentru cele date
Completeaza in cadrul
rebusului cel putin trei
cuvinte cu sens opus
pentru cele date
Alcatuieste cel putin o
propozitie corecta
Scrie in cateva cuvinte
parea lui despre cel putin
una dintre situatii
Transcrie cuvintele fara a
le pune in ordinea corecta
Scrie dupa dictare cu
greseli: omiterea unor
litere silabe, lipsa
majusculei, lipsa unor
semne de punctuatie