Sunteți pe pagina 1din 20

CUPRINS

Argument................................................................................................................... Un demers tiinific actual Capitolul 1 GENEZA I EVOLUIA MANAGEMENTULUI ORGANIZAIILOR 1.1. Management, manager, noiuni introductive . 1.2. Geneza i evoluia managementului organizaiilor 1.3. Sistemul organizaional . 1.4. Funciile managementului . 1.5. Managementul integrat al marketingului .. Studii de caz . Cuvinte-cheie ntrebri de autoevaluare .. Bibliografie selectiv Capitolul 2 PREVIZIUNEA 2.1. Clarificri conceptuale .. 2.2. Previzionarea obiectivelor 2.3. Etape ale previziunii . 2.4. Previziuni n managementul marketingului .. Studii de caz . Cuvinte-cheie ntrebri de autoevaluare .. Bibliografie selectiv Capitolul 3 ORGANIZAREA 3.1. Organizarea structural i procesual 3.2. Amplificarea rolului marketingului n structura organizatoric a firmei . 3.3. Organizarea structural de marketing 3.4. Organizarea procesual de marketing 3.5. Instrumente ale organizrii Studii de caz . Cuvinte-cheie

11 14

15 21 26 30 43 51 62 62 62

63 66 68 73 78 82 82 82

83 93 99 102 107 109 115 1

ntrebri de autoevaluare .. Bibliografie selectiv Capitolul 4 COORDONAREA 4.1. Definire, necesitate i importan . 4.2. Coordonarea muncii n echip ... 4.3. Forme, instrumente i proceduri de coordonare 4.4. Practici folosite n coordonarea activitii organizaiei.. 4.5. Coordonarea activitilor de marketing . Studii de caz Cuvinte-cheie ntrebri de autoevaluare . Bibliografie selectiv Capitolul 5 PROCESUL DECIZIONAL 5.1. Decizia instrumentul de baz al managementului .. 5.2. Cerine ale deciziei . 5.3. Clasificarea deciziilor ... 5.4. Fundamentarea i adoptarea deciziilor 5.5. Procesul decizional de marketing . Studii de caz Cuvinte-cheie ntrebri de autoevaluare . Bibliografie selectiv Capitolul 6 MOTIVAREA RESURSELOR UMANE 6.1. Clarificri noionale .. 6.2. Teorii motivaionale .. 6.3. Procesul motivaional 6.4. Motivarea promotorul progresului . 6.5. Motivarea clienilor, marketerilor i a vnztorilor .. Studii de caz Cuvinte-cheie ntrebri de autoevaluare . Bibliografie selectiv Capitolul 7 CONTROLUL / EVALUAREA 7.1. Clarificri conceptuale ... 7.2. Procesul de control/evaluare .. 7.3.Principii i cerine ale controlului/evalurii 7.4. Tipuri de control 2

115 116

117 121 124 125 130 134 147 147 147

148 151 152 154 158 162 166 166 166

167 169 171 175 178 181 183 184 184

185 187 190 192

7.5.Metode i instrumente de control/evaluare . 7.6. Planificarea, organizarea i desfurarea controlului/evalurii . 7.7. Controlul/ evaluarea activitilor de marketing . Studii de caz Cuvinte-cheie ntrebri de autoevaluare . Bibliografie selectiv Capitolul 8 METODE I TEHNICI DE MANAGEMENT 8.1. Delimitri conceptuale ... 8.2. Metode i tehnici moderne de management .. 8.3. Metode generale de management .. 8.4. Metode i tehnici specifice de management .. 8.5. Metode i tehnici de managementul marketingului organizaiei ... Studii de caz Cuvinte-cheie ntrebri de autoevaluare . Bibliografie selectiv Capitolul 9 MANAGEMENTUL PRIN PROIECTE 9.1. Concept .. 9.2. Constituirea structurilor . 9.3. Etapizarea managementului prin proiecte . 9.4. Avantaje/dezavantaje ale aplicrii metodei managementului prin proiecte .. 9.5. Premise de succes/ cauze ale eecului n managementul prin proiecte . 9.6. Managementul marketingului rezultatelor proiectului .. Studii de caz Cuvinte-cheie ntrebri de autoevaluare . Bibliografie selectiv Capitolul 10 MANAGEMENTUL PRIN OBIECTIVE 10.1. Definirea metodei 10.2. Caracteristici eseniale 10.3. Etape de implementare 10.4. Identificarea i formularea obiectivelor ... 10.5. Avantaje/ dezavantaje ale managementului prin obiective . Studii de caz Cuvinte-cheie ntrebri de autoevaluare . Bibliografie selectiv

194 196 198 199 200 200 200

202 206 207 215 222 240 242 242 242

243 248 251 253 256 258 260 261 261 261

262 263 264 266 269 271 272 272 272

Capitolul 11 MANAGEMENTUL RESURSELOR INFORMAIONALE ALE ORGANIZAIEI 11.1. Delimitri i clarificri conceptuale . 11.2. Raportul dintre comunicare i management 11.3. Compunerea sistemelor informaionale ... 11.4. Principii de proiectare i implementare a sistemelor informaionale .. 11.5. Defeciuni n utilizarea sistemelor informaionale .. 11.6. Particulariti ale subsistemului informaional de marketing . Studii de caz Cuvinte-cheie ntrebri de autoevaluare . Bibliografie selectiv Capitolul 12 PROGRAME SOFTWARE UTILIZATE N ACTIVITATEA DE MANAGEMENT AL MARKETINGULUI 12.1. Sphinx . 12.2. Managementul marketingului strategic ... 12.3.Sistemul automat de analiz a datelor n cercetrile de marketing (SPSS) . 12.4. Alte programe software utilizate n activitatea de marketing Studii de caz Cuvinte-cheie ntrebri de autoevaluare . Bibliografie selectiv Capitolul 13 PLANIFICAREA STRATEGIC (STRATEGIA) ORGANIZAIEI 13.1. Consideraii preliminare 13.2. Principalele trsturi ale planificrii strategice (strategiei) . 13.3. Componente ale planificrii strategice 13.4. Planificarea strategic proces complex 13.5. Fundamentarea planificrii strategice... 13.6. Elaborarea planificrii strategice . 13.7. Implementarea planificrii strategice .. Studii de caz Cuvinte-cheie ntrebri de autoevaluare . Bibliografie selectiv Capitolul 14 STRATEGII I PROGRAME DE MARKETING 14.1. Fundamentarea strategiilor de marketing .. 14.2. Tipologia strategiilor de marketing 14.3. Modelarea strategiilor de marketing . 4 367 378 389 343 345 346 351 352 354 359 362 366 366 366 306 311 321 328 333 341 341 342 273 275 277 291 293 295 299 304 304 305

14.4. Elaborarea i implementarea programelor de marketing ... 14.5. Monitorizarea implementrii programelor de marketing .. Studii de caz Cuvinte-cheie ntrebri de autoevaluare . Bibliografie selectiv Capitolul 15 MANAGEMENTUL CALITII 15.1. Aspecte eseniale ale managementului calitii .. 15.2. Principii de cretere a calitii produselor/serviciilor . 15.3. Managementul total al calitii ... 15.4. Modelul european al excelenei n afaceri . 15.5. Responsabiliti manageriale n asigurarea calitii ... 15.6. Calitatea total n marketing .. Studii de caz Cuvinte-cheie ntrebri de autoevaluare . Bibliografie selectiv Capitolul 16 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 16.1. Conceptul de resurse umane ... 16.2. Resursele umane i performanele organizaiei .. 16.3. Politici i strategii n domeniul resurselor umane . 16.4. Managementul carierei profesionale ... 16.5. Managementul resurselor umane de marketing . 16.6. Curriculum vitae . Modelul comun european de curriculum vitae Studii de caz . Cuvinte-cheie ntrebri de autoevaluare . Bibliografie selectiv Capitolul 17 MANAGEMENTUL COMUNICRII DE MARKETING 17.1. Noiuni teoretice privind conceptul de comunicare . 17.2. Strategia comunicrii i tehnici de comunicare . 17.3. Fundamentarea strategiei de comunicare Studii de caz Cuvinte-cheie ntrebri de autoevaluare . Bibliografie selectiv Dicionar de termeni Bibliografie .

391 398 407 413 413 413

415 417 419 421 425 428 431 434 434 434

435 436 439 441 443 449 451 456 461 461 461

462 468 490 493 496 496 496 497 505 5

CONCEPTE-CHEIE

1. management; manager; stakeholderi; sistem; marketing; concepie; integrat 2. diagnoz; prognoz; proiecie; predicie; strategie; misiune; obiective; analiz; ciclu 3. organizare; globalizare; cultur; principiu; factor; tendine; etape; componente; funciune 4. coordonare; sincronizare; armonizare; cerin; regul; principiu; echip; necesitate;
importan; cerin; regul; principiu; echip; coeziune; perfecionare; virtual; metod; reuniune; etap

5. decizia; fundamentare; proces; top; cerin; clasificare; pregtire; adoptare; realizare;


schem

6. motivare; proces; rol; nevoi; factori; teorie; caracteristici; variabil; marketing 7. control; proces; performane; audit; standard; rezultate; evaluare; buget; bilan;
principiu; cerin; preventiv; operativ; postoperativ; ierarhic; raport

8. metod; tehnici; subsistem; valoare; buget; excepie; obiectiv; participativ; produs;


proiect; specific; extrapolare; brainstorming; reguli; delegare; edin; diagnosticare; publicitate

9. proiect; management; constituire; individual; major; mixt; etapizare; echip; evaluare;


opiune; implementare; finalizare

10. obiectiv; fundamental; specific; individual; etap; avantaj; dezavantaj; cauze 11. data; informaie; informaional; informatic; comunicare; procesare; resurse; clasificare;
cerin; circuit; flux; procesare; procedur; principiu; distorsiune; filtraj; redundan; supranclzire; TI; SIM; sistem informaional; sistem informatic; reengineering; DSS; SIAD; EIS; OAS; KWS

12. variabile; test statistic; analiz descriptiv; analiz calitativ; medie; median; modul;
deviaie standard; varian; Skewness; Kurtosis; segment de pia; segmentare de pia; target de pia; difereniere (differentiation), poziionare (positioning) i reprezentare pe hart (mapping)

13. planificare; trstur; component; scop; obiectiv; debut; dezvoltare; cretere; stagnare;
confort; schimbare; termen; responsabilitate; avantaj; programare; instrument; etap; fundamentare; implementare 14. comportament; segmentare; mix; matrice; valoare; criterii; proiectare; cerere; potenial; strategie; promoional; program; algoritm; control; analiz; eficien

15. calitate; factor; principiu; total; orientare; metod; excelen; responsabilitate 16. resurse; umane; management; politic; cerin; etap; carier; prevenire; curriculum;
regul; temperament

17. surs, emitor, canal, receptor, comunicare, funcie, obiectiv, direct, star-strategie
1

DICIONAR DE TERMENI

Abordare inovativ Acceptare Aciune Activitate Activiti Afacere Alocare Alocarea resurselor Amendament Analiz cost-beneficiu / cost-eficacitate Analiza critic a eecului Antrenare (funcie a managementului) Analiza de stadiu Analiza SWOT Angajament Apreciere / evaluare Arborele obiectivelor Articol Audit Auditor Autoritate contractant Beneficiar de grant Beneficiari Brand / Product Marketing Manager Caiet de sarcini Calendarul resurselor Calificare Cutare activ de locuri de munc Certificarea personalului Cod de comportament profesional Competen Calitate Caracteristic Centru de cost Cerere de ofert Cerin Certificare Client Compensation and Benefits Manager Conducere Conflict de interes Contract Coordonare (funcie a managementului)

Control / evaluare (funcie a managementului) Cost Cost planificat Cost efectiv al activitii realizate Cost estimat pentru terminare Cost planificat al activitilor programate Customer service manager Data de ncepere Data de terminare Declaraie pe propria rspundere Delegare Dovezi de audit Egalitatea sexelor Emitere Evaluare Expert Expertiz Financiar controller Fond de resurse Furnizor Furnizor de servicii Ierarhia obiectivelor Indicatori verificabili obiectivi Indice de performan a costului Indice de performan a planului nvare activ nvare de-a lungul timpului Leadership Lider Logistic Logistics manager Maitenance manager Management Managementul afacerilor (proiectelor) Managementul calitii Managementul programelor Management funcional Manager funcional Manager Msuri active de ocupare Merchandiser Mijloace 1

Obiective Organizare (funcie a managementului) Organizaie Pachet de activiti Parteneriate / consorii Personal development manager Plan de aciune Politic Procedur Proces Produs Program Program de granturi Proiect Proiect complex Previziune (funcie a managementului) Public relations officer

Recalificare Risc Sarcina de lucru Satisfacia clientului Servicii Sistem Sistem de management Sistem de management al calitii Structur organizatoric Suport logistic Valoare actualizat net

Editura Fundaiei Romnia de Mine, 2008 Editur acreditat de Ministerul Educaiei, Cercetrii i Tineretului prin Consiliul Naional al Cercetrii tiinifice din nvmntul Superior

DESCRIEREA CIP A BIBLIOTECII NAIONALE A ROMNIEI MANAGEMENTUL MARKETINGULUI ORGANIZAIEI / Manuela Epure, Rocsana Bucea Manea-oni, Corina Gudei, Raluca Creoiu; coord: Dumitru I. Popescu Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine, 2007 Bibliogr. ISBN 978-973-163-125-7 I. Epure, Manuela II. Rocsana Manea-oni, Bucea III. Gudei, Simona Corina IV. Creoiu, Raluca V. Popescu, Dumitru (coord) 65.012.4:339.138

Reproducerea integral sau fragmentar, prin orice form i prin orice mijloace tehnice, este strict interzis i se pedepsete conform legii.

Rspunderea pentru coninutul i originalitatea textului revine exclusiv autorului/autorilor

Redactor: Tehnoredactor: Coperta:

Octavian CHEAN Marcela OLARU Cornelia PRODAN

Bun de tipar: 4.03.2008; Coli tipar: 31,75 Format: 16/70100 Editura Fundaiei Romnia de Mine Bulevardul Timioara nr.58, Bucureti, Sector 6 Tel./Fax: 021/444.20.91; www.spiruharet.ro e-mail: contact@edituraromaniademaine.ro 1

TESTE DE AUTOEVALUARE 1.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Care este originea termenului management? Definii managementul. Definii managerul. De ce managementul este tiin, art i practic? Enumerai etapele evolutive ale managementului. Definii managementul marketingului. Definii managementul integrat al marketingului. Enumerai tendinele manifestate pe plan mondial privind teoria i practica managementului marketingului. Enumerai i caracterizai subsistemele sistemului organizaional. Caracterizai relaiile de management. Enumerai funciile managementului. Caracterizai pe scurt funciile marketingului. Aprofundai conexiunile dintre funciile managementului i funciile marketingului.

2.
1. Definii previziunea ca funcie a managementului. 2. Ce se urmrete la previzionarea obiectivelor? 3. Care sunt principalele trsturi ale previziunii? 4. Prin ce se realizeaz previziunea? 5. Pe ce se bazeaz prognoza? 6. Ce este planificarea? 7. Care sunt cerinele fundamentale ale planificrii? 8. Care sunt termenele pentru care se ntocmete planificarea strategic (strategia)? 9. Enunai scopul planificrii strategice. 10. Enumerai componentele planificrii strategice. 11. Care sunt avantajele planificrii strategice? 12. Enumerai i comentai etapele planului de marketing. 13. Enumerai cel puin 5 (cinci) oportuniti aplicate de managementul marketingului.

3.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Enumerai componentele organizrii structurale. Care este deosebirea dintre ponderea ierarhic i nivelul ierarhic? Enumerai principiile de proiectare a structurii organizaiei. Care sunt principalii factori care determin tipul structurii? Enumerai tendinele de baz n organizarea firmelor. Enumerai principalele compartimente ale organizaiei i aprofundai interdependenele dintre acestea i funciile firmei. Care sunt elementele componente ale organizrii procesuale? Comentai funciunea de marketing a firmei. Care sunt cerinele managementului marketingului? Care sunt trsturile specifice firmei? Care sunt interesele compartimentului de marketing versus interesele celorlalte compartimente ale firmei i ce soluii de armonizare identificai? Comentai rolul culturii de marketing n contextul culturii organizaionale. Care sunt instrumentele organizrii i descriei-le pe scurt.

4.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Ce este coordonarea ca funcie a managementului? Ce factori determin coordonarea activitilor n organizaie? Ce obiective urmrete coordonarea? Care sunt cerinele coordonrii? Care sunt principiile care stau la baza coordonrii? Caracterizai echipa i factorii care determin formarea echipelor. Enumerai etapele n constituirea echipelor. Cum acioneaz managerul pentru perfecionarea muncii n echip? Care sunt formele de realizare a coordonrii? Ce este reuniunea i ce forme de reuniuni cunoatei? Care sunt etapele de desfurare a reuniunilor? Caracterizai-le. Comentai coordonarea aciunilor de marketing. Analizai n antitez atribuiile agenilor de marketing cu atribuiile agenilor de vnzri.

5.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Ce este decizia i n care dintre funciile de management este inclus? Ce este procesul decizional? Enumerai i comentai cerinele deciziei. Clasificai deciziile i caracterizai-le. Enumerai i caracterizai etapele de fundamentare i adoptare a deciziilor. Care sunt deciziile de succes n marketing? Ce presupune orientarea spre pia i concentrarea pe client? Cum se face evaluarea concurenei? Cum se gestioneaz relaiile cu stakeholderii? Cum identificai noile oportuniti pentru pia? Cum procedai pentru a desfura un marketing eficace / eficient? Cum apreciai introducerea noilor tehnologii informatice de marketing? Ce nelegei prin comunicrile integrate de marketing?

6.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Ce este motivarea n raport cu decizia i antrenarea? Ce roluri ndeplinete motivarea? Caracterizai pe scurt pe fiecare dintre acestea. Definii motivarea. Care sunt trebuinele individului? Explicai scara motivaional dup modelul piramidei nevoilor adaptate dup Abraham Maslow. Ce este procesul motivaional? Care sunt caracteristicile procesului motivaional? Care sunt variabilele procesului motivaional? Caracterizai variabilele procesului motivaional. Caracterizai motivrile pozitive i negative. Care sunt deosebirile dintre motivrile interioare i cele exterioare? Care sunt aciunile pe care le apreciai ca eficiente n motivarea clienilor? Ce aciuni desfoar managerul pentru motivarea agenilor de marketing i a celor de vnzri?

7.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Definii funcia managementului de control/ evaluare. Care este scopul controlului? Care sunt etapele procesului de control/ evaluare? Ce este un standard? Care sunt categoriile de standarde? Care ar putea fi cauzele abaterilor de la standarde ntr-o organizaie? Care sunt principiile controlului/ evalurii? Enumerai cerinele activitii de control/ evaluare. Cte tipuri de control cunoatei? Precizai i caracterizai pe scurt metodele i instrumentele de control/ evaluare? Ce tipuri de control se folosesc n activitatea de marketing? Explicai cum se face pregtirea i desfurarea controlului. Precizai cum se evalueaz rezultatele controlului i cum se finalizeaz activitatea de control.

8.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Ce reprezint metoda de management? Definii i caracterizai tehnicile de management. Cum i pe ce criterii se clasific metodele i tehnicile de management? Ce metode generale de management cunoatei? Caracterizai managementul prin excepii. Descriei managementul participativ. Ce reprezint managementul de produs? Care sunt avantajele managementului prin proiecte? Ce metode i tehnici specifice de management cunoatei? Descriei brainstormingul. Ce avantaje prezint delegarea? Care sunt etapele de desfurare a tendinelor? Care sunt avantajele/ dezavantajele tabloului de bord.

9.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Caracterizai pe scurt metoda general de management managementul prin proiecte. Ce este proiectul prin prisma acestei metode? Care este scopul managementului prin proiecte? Asupra cror proiecte se aplic metoda de management prin proiecte? Caracterizai managementul prin proiecte. Care sunt factorii care influeneaz constituirea structurilor de management prin proiecte? Ce variante organizatorice pentru structurile de management prin proiecte cunoatei? Care sunt etapele managementului prin proiecte? Care sunt avantajele managementului prin proiecte? Care sunt dezavantajele managementului prin proiecte? Ce activiti desfoar managerul de proiect? Ce caliti trebuie s ntruneasc managerul de proiect? Ce cuprinde un program de marketing pentru lansarea unui produs nou?

10.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Ce factori determin aplicarea metodei managementului prin obiective? Pe ce se bazeaz managementul prin obiective? Ce presupune latura participativ-consultativ? Cum se adopt deciziile n cadrul metodei managementului prin obiective? Enumerai etapele de implementare a managementului prin obiective. Ce criterii (cerine) trebuie s ndeplineasc obiectivele pentru a fi adoptate? Enumerai cteva exemple de obiective economice. Ce obiective sociale poate stabili organizaia? Care este rolul monitorizrii n ndeplinirea obiectivelor? Ce rol joac dialogul dintre manageri i subalterni n managementul prin obiective? Enumerai avantajele managementului prin obiective. Care sunt dezavantajele managementului prin obiective? Care este rolul stakeholderilor n aplicarea managementului prin obiective?

11.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Definii sistemul informaional pentru management. Care sunt componentele de baz ale sistemului informaional? Care este deosebirea ntre sistemul informatic i sistemul informaional? Care sunt prile componente ale procesului de comunicare? Enumerai factorii care influeneaz eficiena/ eficacitatea sistemelor de comunicaii. Ce reprezint datele? Dar informaiile? Enumerai cerinele informaiilor. Ce sunt procedurile informaionale de management? Care sunt defeciunile care se manifest n folosirea sistemelor informaionale? Cum poate fi prevenit supranclzirea circuitului informaional? Ce este subsistemul informaional de marketing? Care sunt componentele SIM? Ce nseamn ERP i din ce este format (realizai schema)?

12.
1. Care este diferena dintre un segment de pia i target-ul de pia? 2. Ce se reprezint cu ajutorul hartei percentuale? 3. Cum se definete poziionarea? 4. Enumerai software-uri utilizate n activitatea de management a marketingului. 5. Specificai cteva diferene ntre SPSS i Sphinx. 6. Dispersia este diferena dintre cea mai mare i cea mai mic valoare din distribuia variabilelor unui eantion, i arat modul n care valorile caracteristicii graviteaz n jurul mediei. (Rspuns True/False). 7. Modulul este valoarea cea mai frecvent. (Rspuns True/False). 8. Asocierea statistic se calculeaz cu testele Person i Anova. 9. Diferena dintre grupuri se calculeaz cu testele Wilcoxon, Friedman i Anova Alegei varianta corect: 10. Valoarea termenului central este dat de: a. modul; b. mediei aritmetic; c. median; d. toate rspunsurile sunt corecte.

Completai rspunsul corect. Fiecare trei puncte corespund unui cuvnt. 11. Calculul tendinei centrale este o metod de analiz folosit de statistica... 12. Ce tip de test msoar asimetria distribuiei i se refer la gradul de curbare/bombare a reprezentrii grafice pentru valorile variabilei? 13. Reprezentarea Kurtosis a distribuiei unei variabile este o valoare calculat care indic... reprezentrii grafice a distribuiei.

13.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ce este planificarea strategic (strategia)? Pe ce termene se elaboreaz planificarea strategic i care sunt acestea? Care sunt trsturile planificrii strategice? Care sunt componentele eseniale ale planificrii strategice? Enumerai exemple de obiective strategice. Care sunt etapele circuitului de via al organizaiei? Enumerai etapele procesului de fundamentare, elaborare i implementare a planificrii strategice. 8. Care sunt avantajele planificrii strategice? 9. Care sunt etapele fundamentrii strategice? 10. Ce rol au studiile ecologice n elaborarea planificrilor strategice? 11. Care sunt resursele luate n calcul la fundamentarea planificrii strategice? 12. Ce elemente se au n vedere cnd se analizeaz avantajul competitiv? Care este rolul i cuprinsul planului de implementare a planificrii strategice?

14. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Ce are la baz proiectul strategiei de marketing? Care sunt obiectivele segmentrii pieei? Care sunt etapele procesului de segmentare i selectare a pieei? Care sunt condiiile unei segmentri de pia viabile? Enumerai criteriile cu privire la caracteristicile cumprtorilor. Enumerai alternativele strategice. Precizai condiiile avantajului concurenial. Caracterizai potenialul de pia curent versus potenialul de pia absolut. Enumerai i caracterizai factorii de influen a cererii. Ce tipuri de strategii de marketing ai reinut? Ce este programul de marketing? Enumerai avantajele programrii activitii de marketing. Enumerai metodele i instrumentele de control ale implementrii programelor de marketing.

15.
1. Ce este managementul calitii? 2. Care sunt factorii determinani ai competitivitii unui produs/ serviciu? 3. Enumerai principiile de cretere a calitii produselor/ serviciilor. 4. Ce este managementul total al calitii? 5. Ce metode i tehnici specifice de management total al calitii ai reinut? 6. Cine particip la asigurarea calitii totale? 7. Ce nseamn a excela n afaceri? 8. Ce urmrete organizaia prin managementul calitii? 9. Ce presupune responsabilitatea managementului calitii? 10. Care este rolul calitii totale n marketing? 11. Care sunt regulile managementului privind cerinele consumatorilor? 12. Prin ce este caracterizat un produs nou? 13. Ce urmrete managementul calitii n relaiile cu furnizorii?

16.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Ce sunt resursele unei organizaii? Care sunt indicatorii sintetici ai resurselor umane? Ce reprezint managementul resurselor umane? Care este rolul resurselor umane n cadrul organizaiei? Ce regulIi de stimulare a resurselor umane cunoatei? Care sunt cerinele politicii de resurse umane a organizaiei? Ce tipuri de politici n domeniul resurselor umane cunoatei? Care sunt etapele implementrii planificrii strategice a resurselor umane? Ce este cariera profesional? Ce reprezint managementul carierei profesionale? Enumerai obiectivele managementului carierei profesionale. Care sunt cile de aciune pentru armonizarea vieii profesionale cu viaa i cu familia? 13. Ce reguli se aplic la ntocmirea curriculum-ului vitae?

17.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Cte tipuri de canale de comunicare cunoatei? Ce este comunicarea de marketing? Care sunt funciile canalelor media? Care sunt obiectivele comunicrii de marketing? Care sunt grupurile int vizate de comunicarea de marketing? Care sunt tehnicile de segmentare pentru determinarea grupurilor int ale comunicrii? Enumerai principiile fundamentale ale strategiei de comunicare. Care sunt componentele mix-ului comunicrii? Ce este copy-strategia i ce cuprinde? Ce este publicitatea direct? Care sunt obiectivele publicitii directe? Care sunt tehnicile specifice relaiilor publice? Enumerai tehnicile primare de comunicare. Caracterizai rolul ambalrii n procesul comunicrii de marketing.

REZUMAT

Motto: Marketingul i inovarea produc rezultate, n rest totul nseamn costuri. (Peter Drucker)

Impactul revoluiei informaionale asupra pieei, deja globalizate, prin mijloacele moderne de comunicare internetul, televiziunile satelitare i prin cablu, telefonia mobil, softurile pentru vnzrile automatizate, radioul, publicitatea electronic i altele au modificat esenial datele problemei n privina marketingului. Ca urmare, avem de-a face cu o pia care evolueaz mai mult dect rapid, ne aflm ntr-un fel de tornad. n aceste condiii, managementul marketingului organizaiei nu numai c a devenit o necesitate stringent a zilelor noastre, el reprezint balonul de oxigen de care firmele au nevoie, pentru c altfel se sufoc i mor. Pieele, evolund, atrag dup ele schimbri radicale n marketing i, implicit, n managementul marketingului. Abordarea managerial a marketingului organizaiei este influenat de abundena deciziilor n ceea ce privete: alegerea pieei, optimizarea produselor/ serviciilor oferite consumatorilor/utilizatorilor, stabilirea preurilor, volumul bugetelor alocate marketingului i vnzrilor, selectarea i utilizarea oportun a informaiilor necesare, ridicarea calitii la nlimea ateptrilor, educarea clienilor i multe altele. Deciziile n aceast tornad trebuie luate de ndat. Dar capacitatea managerilor de luare a deciziilor a rmas aceeai. Se pune ntrebarea: Ce este de fcut? Rspunsul, dei este simplu, complic i mai mult lucrurile. Deciziile trebuie luate cu ajutorul computerului i a internetului, folosind harduri i softuri adecvate fiecrui domeniu, permanent actualizate n funcie de schimbrile care au loc de la o zi la alta, de la o zon la alta. Aceste activiti trebuie corelate de acelai management n timp oportun, la costuri adecvate i la ateptrile preconizate. n Romnia de astzi, aflat la aproape dou decenii de la momentul care a marcat trecerea la economia de pia (1990) i la un an de la aderarea la Uniunea European (01-01-2007), unele aspecte ale managementului marketingului nu sunt deplin studiate i contientizate, iar abordrile tiinifice ale domeniului nu in pasul cu ritmul accelerat al progresului tehnico-tiinific; firmele strine cuceresc piaa romneasc sufocnd competitivitatea iniiativelor locale, dezvoltarea economic a Romniei depinznd major de organizarea i administrarea marketingului.
1

Constatm o slab pregtire n domeniu care se datoreaz necunoaterii i, implicit, nenelegerii activitii de conducere i administrare a firmelor conform principiilor i cerinelor economiei de pia; teoria i practica managerial de marketing organizaional necesit o abordare aprofundat n domeniul mentenanei produselor i pregtirii clienilor n toate domeniile economice (infrastructur, dotri, comunicaii, tehnologia informaiei, mijloace de deplasare etc.). Managementul marketingului organizaiei, descris n cuprinsul crii, se adreseaz deopotriv studenilor, masteranzilor, dar i managerilor (administratorilor) firmelor furnizoare de produse/servicii. Se menioneaz c managementul marketingului serviciilor mbrac forme particulare i de aceea pentru a se impune este nevoie de o aprofundare tiinific i implicare pentru satisfacerea real a clientului, pe baza principiilor managementului modern specific domeniului. Evideniem, de asemenea, aspecte eseniale ale managementului marketingului necesare furnizorilor autohtoni i sistematizm etapele specifice de urmat n managementul marketingului organizaiei, ca premis a succesului pe pia. Sugerm, totodat, ci de concentrare a politicilor, obiectivelor, strategiilor i tacticilor de marketing i fundamentm metodologii de manageriere a marketingului la condiiile reale din Romnia anilor 2010. Obiectivele urmrite de autori vizeaz, cu precdere: nsuirea i aprofundarea cunotinelor, formarea deprinderilor iniiale, la cei interesai, cu privire la aspectele de interes ale managementului modern al marketingului organizaiilor n contextul integrrii Romniei, ntr-un termen ct mai rezonabil, n Uniunea European i al globalizrii pieelor; cunoaterea n detaliu a funciilor managementului n conexiune cu funciile marketingului i consolidarea deprinderilor de instrumentare a metodelor i tehnicilor generale i specifice de management al marketingului; mbogirea treptat i echilibrat a cunotinelor i consolidarea deprinderilor n aplicarea principiilor i regulilor referitoare la managerierea tiinific a activitilor organizaiilor, n general, i de marketing, n special; dezvoltarea capacitilor i aptitudinilor de a colecta, selecta i utiliza oportun informaiile de marketing, n condiiile generalizrii tehnologiei informatice, pentru fundamentarea deciziilor din domeniu; nsuirea i aplicarea metodelor, tehnicilor i procedurilor de management al marketingului i cunoaterea principalelor tendine i orientri ale managementului domeniului; nelegerea deplin a rolului i importanei managementului marketingului organizaiei ca activitate, tiin, art i practic n scopul folosirii eficiente a resurselor (umane, de cunoatere, informaionale, tehnologice, tehnice, financiare, investiionale, logistice etc.); formarea deprinderilor n organizarea structural i procesual de marketing, n raport cu dinamica tendinelor condiiilor de pia, pentru ndeplinirea obiectivelor previzionate; fundamentarea i elaborarea previziunilor de marketing n funcie de factorii de risc, resurse, termene i responsabiliti; iniierea n fundamentarea i elaborarea strategiilor i tacticilor de management al marketingului; formarea deprinderilor pentru proiectarea, implementarea i readaptarea sistemului informaional pentru managementul marke2

tingului; nsuirea cunotinelor i formarea deprinderilor privind identificarea, selectarea, formarea, specializarea i perfecionarea pregtirii profesionale, motivarea i promovarea resurselor umane necesare structurilor de marketing. Lucrarea este caracterizat de abordri analitice moderne, prezentnd ntr-o form metodologic accesibil aspecte eseniale ale genezei i evoluiei managementului modern al organizaiilor, dup care se focalizeaz pe descrierea funciilor managementului (previziunea, organizarea, coordonarea, antrenarea fundamentarea deciziilor i motivarea personalului, controlul/ evaluarea). Apoi aprofundeaz principalele metode i tehnici moderne de management, aspecte relevante privind sistemele informaionale de management, calitatea total organizatoric, calitatea produselor/ serviciilor, identificarea, selecionarea, formarea, perfecionarea i specializarea resurselor umane, rolul i importana resurselor (umane, financiare, de cunoatere, informaionale, logistice, tehnice, tehnologice, de vnzare etc.) n succesul afacerilor i creterea profitabilitii, utilizarea eficient a timpului la dispoziie i altele. Volumul ofer, ntr-o manier accesibil, elemente fundamentale ale conceptului de management integrat al marketingului, absolut necesare exercitrii atribuiilor de ctre managerii de marketing n contextul organizaional. Fiecare capitol conine cte un subcapitol privitor la specificul managementului marketingului organizaiilor, fiind nsoit de cel puin un studiu de caz, care exemplific aspecte practice, facilitnd o mai bun nelegere a problemelor teoretice analizate. Sunt oferite, astfel, anse sporite de aprofundare a cunotinelor i de formare a deprinderilor necesare managerului profesionist n condiiile mediului de afaceri fluid, specific pieei concureniale. Pentru o mai bun consolidare a problematicii studiate, la finalul capitolelor sunt menionate ntrebri de autoevaluare suficient de acoperitoare asupra relevanei soluiilor de reinut. n acelai timp, pentru o interpretare unitar a conceptelor, cartea prezint un bogat dicionar de termeni de referin. n fine, bibliografia selectiv, ca i ntregul material bibliografic care a stat la baza studiului efectuat de autori, ofer posibilitatea ca cei interesai s aprofundeze aspectele de interes. AUTORII