Sunteți pe pagina 1din 1

Acte normative privind gestionarea reziduurilor organice din ferme

- Legea mediului nr. 137/1995 republicata;

- HG nr. 876/2004 privind procedura de autorizare a activitatilor cu impact asupra mediului;

- Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in Registrul Comertului a


persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, precum si autorizarea functionarii
persoanelor juridice;

- Ordinul nr. 918/2002 al ministrului apelor si protectiei mediului pentru aprobarea Codului
bunelor practici agricole pentru uzul fermierilor;

- Ordinul comun nr. 296/216/2005 al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului


agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale pentru elaborarea programelor de actiune in zonele
vulnerabile;

- Ordinul comun nr. 241/196/2005 al ministrului mediului si gospodaririi apelor si al ministrului


agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale pentru aprobarea listei localitatilor din bazinele
hidrografice unde exista surse de nitrati din activitati agricole.