Sunteți pe pagina 1din 21

ASIGURARI DE RASPUNDERE CIVILA

CAPITOLUL II. ASIGURARI DE RASPUNDERE CIVILA.

2.1.Trasaturile principale si importanta asigurarilor de raspundere civila.

Asigurarile de raspundere civila, reprezinta o componenta de mare importanta si actualitate a activitatii de asigurare.Prin asigurarile de raspundere civila se acopera prejudiciul produs de asigurat persoana fizica sau persoana juridica - unor terte persoane.In toate cazurile este vorba de prejudiciile ce pot fi produse in anumite imprejurari si pentru care o persoana fizica sau juridica raspunde potrivit legii. In asigurarile de raspundere civila spre deosebire de celelalte asigurari (de bunuri si persoane) pe linga asigurator si asigurat daca se produce riscul acoperit prin asigurare, mai intervine si o a treia persoana - tertul pagubit. Existenta acestui tip de asigurare permite pe de o parte ca persoana pagubita sa primeasca despagubirea cuvenita iar pe de alta, ca patrimoniu asiguratului sa ramana neatins, deoarece in schimbul primelor de asigurare platite, el nu mai poate fi platit, pe cale judiciara pentru prejudiciul produs. Se poate afirma ca, mai ales in ultimele trei decenii ale secolului XX , a crescut importanta care se acorda asigurarilor de raspundere civila in mai toate tarile lumii.Acest lucru poate fi privit ca o consecinta directa a sporiri vertiginoase a numarului autovehiculelor de diverse tipuri aflate in circulatie, ceea ce a condus la o inmultire a accidentelor pe drumurile publice si la o crestere insemnata a numarului persoanelor care devin victime ale acestora.Tot in acest sens a actionat si dezvoltarea fara precedent a transporturilor de persoane si bunuri pe cale aeriana, maritima si terestra. Rolul social al asigurarilor este acela de a permite persoanelor care au avut de suferit de pe urma diferitelor accidente sa fie despagubite promt si integral de catre societatea de asigurare.In acest fel, persoanele pagubite nu mai asteapta pana cand autorul faptei va fi in masura sa achite despagubirea sau uneori pana cand acesta va fi descoperit (este vorba de cazurile cand vinovatii in producerea unor accidente de autovehicole nu sunt identificati imediat). De regula, prin asigurarile de raspundere civila sunt acoperite numai acele prjudicii, produse de asigurat unor terte persoane care sunt urmarea unui accident. Este necesar de subliniat ca prin asigurarile de raspundere civila pot fi acoperite numai pagubele produse de asigurat unor terte persoane in anumite conditii, care se cer a fi indeplinite in mod cumulativ. In primul rand, este necesara savarsirea de catre asigurat a unei fapte ilicite.

ASIGURARI DE RASPUNDERE CIVILA In al doilea rand, trebuie sa se poata dovedii existenta unui prejudiciu, deci a unei pagube produse de asigurat tertei persoane accidentate. In al treilea rand se impune sa existe un raport de cauzalitate intre fapta ilicita a asiguratului, care a produs accidentul si prejudiciul adus tertei persoane pagubite. In al paqtrulea rand, este necesar sa se poata constata culpa (vinovatia) asiguratului care a savarsit fapta ilicita ce a condus la producerea accidentului. Daca una din aceste conditii nu este indeplinita, inseamna ca nu sunt intrunite toate elementele ce definesc raspunderea civila, iar pagubele astfel rezultate nu pot fi acoperite prin asigurarea de raspundere civila. Obiectul asigurarilor de raspundere civila il reprezinta tocmai prejudiciul produs unor terte persoane de catre asigurat. Este vorba de prjudiciul care poate fi produs prin folosirea anumitor bunuri, cum sunt: -autovehicule, cladiri si diferite alte constructii, exercitarea unei activitati, etc. Spre deosebire de situatia intalnita la asigurarile de bunuri si la cele de persoane, unde eventuala vinovatie a asiguratilor in producerea riscului duce, de regula, la decaderea de drepturi a acestora, in cazul asigurarilor de raspundere civila, culpa asiguratului este una din conditile de baza care se cer a fi indeplinita pentru ca asiguratorul sa plateasca despagubitrea cuvenita tertilor pagubiti. In asigurarile de raspundere civila, in calitate de beneficiari pot aparea numai terte persoane necunoscute in momentul incheierii asigurarii. Aceste persoane cu toate ca de cele mai multe ori primesc despagubirea sau suma asigurata direct de la societatea de asigurare ele nu-au dreptul de a actiona in justitie (facand exceptie unele situatii) decat pe asigurat. Din contractul de asigurare incheiat in cazul asigurarii de raspundere civila nu rezulta raporturi juridice intre societatea de asigurare si tertele persoane pagubite. Daca la asigurarile de bunuri si de persoane, suma asigurata se poate plati in intregime o singura data sau in mai multe etape, caz in care ea se diminueaza de fiecare data cu despagubirile si sumele asigurate partial achitate cu prilejul producerii unor riscuri, la asigurarile de raspundere civila situatia este alta: suma asigurata ramane aceeasi pe toata durata asigurarii. La fiecare producerea a riscului asigurat, despagubirea de asigurare poate atinge nivelul maxim a sumei asigurate, indiferent de numarul cazurilor asigurate care au avut loc in perioada de valabilitate a asigurarii. Pot aparea si situatii cand asiguratorul plateste despagubiri al caror total pe intreaga durata a asigurarii intrece cuantumul sumei asigurate.

ASIGURARI DE RASPUNDERE CIVILA Specific pentru asigurarile de raspundere civila este de asemenea, faptul ca unele cazuri, suma asigurata pe care asiguratorul o plarteste tertelor persoane pagubite nu are o limita dinainte stabilita. Astfel, de exemplu, pentru prejudicii constand in vatamarea corporala sau decesul unei persoane cuantumul sumei platite de asigurator nu esrte limitat (asigurarea de raspundere civila prin efectul legii pentru pagubele produse prin accidente de autovehicule). Asigurarea de raspundere civila acopera prejudiciile care sunt urmarea producerii unui accident pentru care asiguratul datoreaza conform legilor in vigoare despagubirea cuvenita tertelor persoane pagubite. Daca asiguratul insusi este victima accidentului (sau acesta afecteaza bunurile sale), ele nua re dreptul de a incasa ceva de la asigurator in cadrul asigurarilor de raspundere civila, ci numai in cadrul asigurarilor de persoane sau a asigurarilor de bunuri. Avand in vedere faptul ca prin plata primelor de asigurare, asiguratul este dinainte scutit de obligatia achitarii unor despagubiri cuvenite tertelor persoane pagubite sau vatamate - al caror volum nu se cunoaste ci se poate doar estima pe baza calculului probabilitatilor - asigurarile de raspundere civila sunt considerate de catre multi specialisti din acest domeniu drept cele mai importante dintre toate genurile de asigurari. Clasificarea asigurarilor de raspundere civila : Dupa modul de reglementare din punct de vedere juridic: - asigurari de raspundere civila prin efectul legii ; - asigurari de raspundere civila facultative. Dupa obiectul lor : - asigurari de raspundere civila izvorate din detinerea si utilizarea mijloacelor de transport; - asigurari de raspundere civila legala sau generala. Asigurarea de raspundere civila reprezinta un domeniu mai nou in practica asigurarilor in raport cu celelalte doua ramuri (persoiane si bunuri) avand ca obiect o fapta care legea o reproba. Singura asigurare obligatorie de la noi este asigurarea de raspundere civila auto, celelalte asigurari de persoane, bunuri ori raspundere civila pe care legea le permite avand caracter facultativ. 1). Delimitari privind forma raspunderii civile acoperite prin asigurare. In dreptul civil roman exista doua forme de raspunderi civile : raspunderea civila delictuale si raspunderea civila contractuala ambele dominate de ideea fundamentala a repararii unui prejudiciu cauzat altuia printr-o fapta ilicita extracontractuala, in primul caz si ca urmare a unei obligatii stipulate intr-un contract in cel de-al doilea caz.Problema este daca prin contractul de asigurare se acopera

ASIGURARI DE RASPUNDERE CIVILA raspunderea delictuala ori cea contractuala, avand in vedere evenimentele posibile cauzatoare de prjudicii pentru care este chemat sa raspunda asiguratul. Conditiile pentru manifestarea raspunderii civile si implicit a asigurarii, pot fi prezentate altfel decat inainte : a). existenta unui prejudiciu cauzat altuia; b). o fapta ilicita contractuala sau extracontractuala, aducandu-se prin aceasta o atingere a unui drept subiectiv; c). culpa proprie sau a celor pewntru care raspunde asiguratul; d). existenta unui raport de cauzalitate intre fapta si prejudiciu.

2). Delimitari privind prejudiciul cuprins in asigurare. Prima conditie ce trebuie indeplinita pentru atragerea raspunderii civile asigurabile este existenta unui prejudiciu cauzat altuia. In asigurari prezinta interes impartirea prejudiciilor in patrimoniale si morale, in functie de natura intrinseca a acestora. Prejudiciile patrimoniale (materiale, economice, pecuniare) rezulta din atingerea unor interese patrimoniale, putandu-se pretui in bani. Tot aici se inscrie si lipsirea de un drept pecuniar viitor ce s-ar fi realizat in mod neindoielnic. Prejudiciile morale sunt cele care rezulta din vatamarea unui interes personal nepatrimonial, a unor valori ale individului care ii definesc personalitatea. Prejudiciul nepatrimonial nu poate fi evaluat in bani, deoarece nu are continut economic. Nu exista un acord in privinta repararii banesti a prejudiciului nepatrimonial; unii autori considera inaccesibila o asemenea reparare, iar de aici si consecinta includerii in prejudiciul nepatrimonial a specificarii ca acesta nu poate fi reparat in bani. Legea asigurarilor lasa posibilitatea incliuderii in asigurari si a daunelor morale pentru protectie impotriva raspunderii pentru asemenea prejudicii, ce pot diminua patrimoniul asigutratilor potentiali. n figura nr. 2.1. este prezentat clasificarea asigurrilor de rspundere civil, dup forma de reglementare juridic, dup obiectul lor i dup categoria de asigurai. Fig. nr. 2.1.

ASIGURARI DE RASPUNDERE CIVILA


Asigurri de rspundere civil n Romnia

Asigurri de rspundere civil prin efectul legii

Asigurri de rspundere civil facultative

Care privesc persoane juridice

Care privesc persoane fizice

Asigurri de rspundere civil auto

Asigurri de rspundere civil legal

Asigurarea prin efectul legii de rspundere civil pentru pagubele produse prin accidente auto

Care privesc persoane fizice

Care privesc persoane juridice

Care privesc persoane fizice

Care privesc persoane juridice

Asigurarea de rspundere civil pentru pagube produse prin accidente de autovehicule cu valabilitate numai n afara teritoriului Romniei

Asigurarea de rspundere civil pentru pagube produse prin accidente de autovehicule cu valabilitate numai n afara teritoriului Romniei

Asigurarea de rspundere civil provocat prin desfurarea de activiti de ctre uniti industriale, etc.

Asigurarea de rspundere civil pentru prejudicii ce pot fi create prin diferite accidente (altele dect auto)

2.2. Asigurarile de raspundere civila prin efectul legii. Asigurarea de raspundere civila pentru pagube produse prin accidente de autovehicule. Cresterea numarului de autovehicule de toate tipurile care circula pe drumurile publice a facut ca asigurarea de raspundere civila pentru pagubele sau vatamarile corporale produse oprin accidente

Asigurarea de rspundere civil a conductorilor auto profesioniti

ASIGURARI DE RASPUNDERE CIVILA auto sa capete un interes general, deoarece acestea ameninta un numar mare de persoane si respectiv bunuri ale acestora. Drept urmare, in numeroase tari s-a intorodus asigurarea de raspundere civila prin efectul legii pentru pagubele produse prin accidente de autovehicule considerandu-se ca prin implicatiile sale deosebite o astfel de masura nu poate fi lasata la libera apreciere a fiecarui detinator de autovehicule. In asigurarea prin efectul legii de raspundere civila pentru pagubele produse prin accidente de autovehicule sunt cuprinse cu unele exceptii toate persoanele fizice si juridice detinatoare de autovehicule supuse inmatricularii si folosite pe drumuri publice. Sunt cuprinse deasemenea in asigurare si persoanele dintr-o anumita tara posesoare de autovehicule pe care le folosesc pe teritoriul unei alte tarii, daca nu poseda documente internationale de asigurare valabile si pe teritoriul acelei tari. In asigurarea prin efectul legii de raspundere civila in vigoare in prezent nu sunt cuprinse persoanele juridice detinatoare de tranvaie si nici persoanele fizice si juridice care detin autovehicule cu o capacitate cilindrica sub 69 cm3. Nu se impune cuprinderea in asigurare a acestora intrucat practica demonstreaza ca accidentele de circulatie produse de aceste autovehicule au o frecventa si o intensitate mult mai reduse decat cele provocate de alte tipuri de autovehicule. Fiind o asigurare prin efectul legii, este menita sa reparare prejudiciile produse de persoanele fizice si juridice unor terte persoane, prin accidente rutiere si avarierea sau distrugerea bunurilor ori prin vatamare corporala sau decesul acestor persoane.Este necesar ca pentru prejudiciul cauzat de asigurat tertelor persoane sa existe o raspundere civila delictuala in conformitate cu prevederile legale. Spre deosebire de asigurarile de persoane si de bunuri la care intervin asiguratorul si asiguratul (beneficiarul) la asigurarile de raspundere civila auto intervine in plus si terta persoana pagubita (care este in toate cazurile beneficiarul asigurarii, necunoscut in momentul incheierii asigurarii). Desi in aproape toate cazurile tertele persoane primesc despagubirea direct de la asigurator, ele nu-si pot valorifica drepturile in justitie (cu unele exceptii) decat fata de asigurat; Aceasta inseamna ca asigurarile de raspundere civila nu stabilesc raporturi juridice directe intre asigurator si tertele persoane care au suferit daune, accidente corporale, ci numai prin mijlocirea asiguratului. In asigurarea de raspundere civila auto, asiguratul nu are dreptul sa cheme in garantie societatea de asigurare in eventualul sau proces cu terta persoana pagubita. Obiectul asigurarii de raspundere civila este constituit de prejudiciul provocat tertelor persoane de catre asigurat ceea ce poate afecta situatia financiara a acestuia.

ASIGURARI DE RASPUNDERE CIVILA Asiguratorul nu-si asuma raspunderea decat pentru prejudiciile care constituie obiectul relatiilor de asigurare. Raspunderea preluata de asigurator in cazurile cuprinse in asigurare este limitata, in mod obisnuit la anumite sume asigurate. Asigurarile de raspundere civila auto compenseaza de regula numai prejudiciile care sunt consecinta unor accidente.Cuprinderea in asigurarea de raspundere civila auto a prejudiciului, reclama ca acesta sa aiba un continut, sa fie cert, actual si personal, adica repararea prejudiciului sa fie solicitata numai de catre persoana pagubita si de asemenea sa fie direct. In asigurarile de raspundere civila auto, culpa asiguratuluin reprezinta o conditie de baza care trebuie indeplinita pentru a se acorda despagubirea de catre societatea de asigurari. Intre prejudiciul cauzat tertelor persoane si culpa asiguratului trebuie sa existe intotdeauna un raport nemijlocit de cauzalitate. Astfel prin aceste asigurari se compenseaza prejudiciul creat, ceea ce inseamna ca volumul despaguibirii se stabileste pe baza valorii pagubei si nu in functie de gravitatea culpei. Compensarea pagubei se face in natura prin restituirea bunului distrus sau prin restabilirea situatiei care a existat anterior, ori prin plata de despagubiri banesti atat pentru valoarea bunului distrus, cat si pentru serviciul de care a fost lipsita terta persoana prin imposibilitatea functionarii sau folosirii persoanelor si bunuirilor prejudiciate. In asigurarea de persoane si bunuri suma se poate plati de catre societatea de asigurari deodata sau in intregime in mai multe situatii cu prilejul survenirii diferitelor riscuri pe toata durata de valabilitate a asigurarii, societatea de asigurari raspunzand neintrerupt la producerea fiecarui caz asigurat pana la nivelul maxim al sumei asigurate fara a se tine cont de numarul cazurilor asigurate survenite pe toata durata de valabilitate a asigurarii. Societatea de asigurari poate fi in situatia de a platii repetat despagubiri sau sume asigurate al caror cuantum total, pe tot timpul asigurarii, sa depaseasca nivelul sumei asigurate. Exista unele situatii cand suma asigurata pe care o plateste societatea de asigurari tertelor persoane ale caror bunuri au fost avariate ori distruse sau care au suferit accidente corporale,etc, nu are o limita dinainte stabilita. Asigurarile de raspundere civila auto se compenseaza daunele produse printr-un accident fata de care asiguratul datoreaza despagubirea ce se cuvine tertelor persoane. Despagubirea datorata are ca baza juridica raspunderea asiguratului ca posesor al diferitelor autovehicule care folosite pot produce accidente.In situatia in care asiguratul sau bunurile sale ar fi victima unui accident el poate obtine suma asigurata sau despagubirea cuvenita numai de la asigurarea de persoane si bunuri si nu in cadrul asigurarii de raspundere civila auto.

ASIGURARI DE RASPUNDERE CIVILA Unitatile economice si institutiile debitoare care au fost tinute sa compenseze diferite daune fata de terti isi pot recupera - pe calea actiunii de regres paguba astfel suferita in patrimoniul de la persoanele fizice vinovate de producerea prejudiciului. Aceasta actiune se poate indrepta si impotriva posesorilor sau pazitorilor lucrurilor sau animalelor care prin actiunea lor au adus prejudicii tertelor persoane, insa aceasta numai daca se constata vinovatia. Prin aceste asigurari victimele pagubite primesc despagubirea sau suma asigurata respectiva de la societatea de asigurari, iar asiguratul , platind prima de asigurare nu mai este urmarit in justitie de terta persoana pagubita pentru despagubirile sau sumele asigurate. O alta particularitate a asigurarilor de raspundere civila auto este accea ca raspunderea societatii de asigurari ia nastere numai pentru pagubele cauzate bunurilor apartinand tertelor persoane. Nu sunt cuprinse in aceste asigurari prejudiiciile produse bunurilor care apartin asiguratului. Riscul se realizeaza prin pretentiile ridicate de victima fata de asigurat, care prin conduita sa a cauzat un prejudiciu. De mare importanta sunt imprejurarile in care s-a produs accidentul, in ce masura este vinovat asiguratul de producerea accidentului, deoarece in functie de acestea se stabilesc obligatiile asiguratului fata de persoane accidentata sau pagubita si pe aceasta baza se determina si se plateste de catre organele societatii de asigurari cuantumul despagubirii. Pretentiile formulate de catre tertele persoane trebuie sustinute cu documente doveditoare necesare evaluarii daunelor. Dupa plata despagubirilor, societatea de asigurari se subroga in drepturile asiguratului contra persoanelor vinovate de producerea daunelor; aceasta subrogare se face in limita sumelor platite ca despagubiri sau sume asigurate. Subrogarea poate avea loc numai in cazurile in care accidentele s-au produs din culpa unei terte persoane. Societatea de asigurari compenseaza nu numai daunele ci si cheltuielile de judecata pe care asiguratul le-a facut in procesul civil. Aceste asigurari au importanta deosebita, economica si sociala prin faptul ca victimele accidentelor priimesc cu promtitudune si in intregime despagubiri si sume asigurate de la societatea de asigurari ceea ce permite repararea prejudiciilor si, deci, reluarea si continuarea normala a activitatii econiomico - sociale scutind pe asigurati de plata diferitelor sume de bani. Acestor asigurari li se acorda o importanta deosebita atat pe plan national cat si pe plan international datorita cresterii considerabile a numarului de autovehicole fapt ce determina o crestere a

ASIGURARI DE RASPUNDERE CIVILA numarului de persoane care devin victimele unor asemenea accidente, precum si sporirea valorii totale a bunurilor avariate sau distruse prin astfel de accidente. Cresterea importantei economico - sociale acestor asigurari este determinata si de intensificarea transporturilor de bunuri si de persoane pe caile rutiere, feroviare, navale si maritime. a) stare de intretinere buna; Autovehiculul prezinta integritatea elementelor caroseriei, barelor de protectie si capacelor de roti, vopseaua intacta, fara exfolieri sau urme aparente de rugina a tablei, tapiteria fara pete urme de uzura prematura sau rupturi,cauciucuri uzate unifor, fara sa prezinte uzuri accentuate pe flancuri, ca urmare a unui reglaj necorespunzator al directiei, motorul fara scurgeri de ulei pe partile laterale sau pe capotajele inferioare ale spatiului afectat ac. b) stare de intretinere medie; Autovehiculul prezinta : deformari ale caroseriei, ale barelor de protectie sau ale capacelor de roti pana la 10 dm 2, insumat pe intreaga suprafata exterioara de degradari ale vopselei in ceea ce priveste luciul, cu urme de rugina aparenta pe o suprafata totala pana la 10 dm 2, cu exfolieri pe suprafata totala pana la 0,5 cm 2 sau orice alte zgarieturi, pete pe tapiteria scaunelor. c) stare de intretinere satisfacatoare. Autovehiculul prezinta : deformari ale caroseriei, ale barelor de protectie si ale capacelor de roti mai mari de 10 dm 2, insumat pe intraga suprafata exterioara, degradari ale vopselei, pierderea totala a luciului, cu exfolieri pe o suprafata totala mai mare de 0,5 cm 2 cu urme pronuntate de rugina aparuta si zgarieturi,tapiteria deteriorata si murdara, cauciucurile uzate neuniform cu accentuari pe unul dintre flancuri, ca urmare a unui reglaj necorespunzator al directiei, motorul cu urme de ulei pe partile superioare si laterale, ca urmare a scurgerilor la capacul distributiei al chiuloasei sau pe linga garniiturile de etansare, joc mare la volanul directiei. 4.Pentru autovehiculele care aveau executate inainte de data producerii evenimentului asigurat reparatii curente, inclusiv inlocuirii ale partilor componente sau ale pieselor originale, pentru mentinerea starii tehnice corespunzatoare ale autovehiculului, stabilirea coeficientului de uzura se face pe baza relatiei in : Ur = U x K, in care : Ur = coeficientul de uzura recalculat al autovehiculului;

ASIGURARI DE RASPUNDERE CIVILA U = coeficientul de uzura rezultat din tabelele coeficientilor de uzura, in baza datelor A a A

mentionate mai sus: K=

in care :K = coeficientul de corectie a uzurii ; A = valoarea de nou a autovehiculului avariat; a = costul total al reparatiilor curente; inclusiv al inlocuirilor de parti componente sau de piese originale, executate inainte de data producerii evenimentului asigurat, pentru mentinerea starii tehnice corespunzatoare a autovehiculului, in baza documentatiilor privind costul efectiv al acestora Nu se pot lua in calcul coeficientii de uzura inferiori coeficientilor minimali sau superiori celor maximali, pentru vechimea in exploatare, parcursul realizat si starea de intrebuintare a autovehiculului avariat prevazuti in tabelele 1 si 2 cuprinzand coeficientii de uzura.Tabelul nr.2., cuprinzind coeficientii de uzura pentru autovehiculele a caror masa totala maxim a autorizata nu depaseste 3,5 tone si pentru cele al caror numar de locuri pe scaune nu este mai mare de 9. Ani stare de intr. buna 1 0 7 2 15 18 3 23 26 4 30 34 5 37 41 6 45 48 7 51 53 8 56 58 9. 60 61 10 62 63 peste 63 10 Coeficientul de uzura (%) stare de intr.medie stare de intr.satisfacatoare 7 10 15 20 23 30 28 35 33 40 37 45 42 50 45 53 48 56 52 59 55 62 58 65 62 69 65 72 67 75 70 78 72 80 73 82 74 84 75 85 75 85

ASIGURARI DE RASPUNDERE CIVILA Nota: Coeficientii de uzura din tabel, corespunzatori anilor de vechime sunt stabiliti diferentiat pe acesti ani, pentru jumatate de an si pentru un an intreg de vechime. Tabelul Nr.3 cuprinzind coeficienti de uzura pentru autovehicule a caror masa totala maxima autorizata depaseste 3,5 tone si pentru cele al caror numar de locuri pe scaune este mai mare de 9. Ani stare de intret.buna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 peste 12 0 8 13 18 18 23 33 37 41 44 47 50 53 55 58 60 63 65 66 67 68 69 70 71 71 Coeficientul de uzura (%) stare de intr.medie 7 15 20 25 30 35 40 45 49 52 55 58 60 64 66 68 70 71 73 74 75 76 77 78 78

stare de intr.satisfacatoare 10 20 27 34 39 44 48 52 56 60 63 65 68 70 72 74 76 77 79 80 82 83 84 85 85

Nota :Cioeficientii de uzura din tabel, corespunzator anilor de vechime, sunt stabiliti diferentiat pe acesti ani, pentru jumatate de an si pentru un an intreg de vechime.

EXPLICATII privind asigurarea de raspundere civila obligatorie

ASIGURARI DE RASPUNDERE CIVILA

pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule (RCA)

Incepand cu data de 16 ianuarie 1997, societatea ASTRA S.A. practica asigurarea obligatorie de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule. Aceasta asigurare se incheie in conformitate cu Legea 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, capitolul III, precum si cu reglementarile care se stabilesc anual de Guvernul Romaniei si de Ministerul Finantelor cu privire la aplicarea asigurarii obligatorii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule. Tariful de prime aplicat este stabilit prin actele normative in vigoare la data incheierii asigurarii. I. MODUL DE INCHEIERE A ASIGURARII, PLATA PRIMELOR DE ASIGURARE SI STABILIREA SUMELOR ASIGURATE 1. Asigurarea se incheie cu persoanele fizice si juridice detinatoare de autovehicule supuse inmatricularii in romania (inmatriculate sau care au autorizatie provizorie de circulatie) care sunt obligate, in baza prevederilor legii nr.136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, sa le asigure pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule. 2. De asemenea ASTRA S.A. poate incheia aceasta asigurare cu persoanele care intra pe teritoriul Romaniei cu autovehicule imnatriculate in strainatate neasigurate pentru raspundere civila sau ale caror asigurari exprima in timpul cat se afla pe teritoriul Romaniei. 3. Persoanele fizice sau juridice care utilizeaza autovehiculele pentru cursele de intreceri, raliuri sau antrenamente se pot asigura facultativ pentru aceste riscuri pe timpulfolosirii autovehiculelor in aceste scopuri, fiind exceptate de la sigurarea obligatorie. 4. Nivelul primelor de asigurare, limita maxima a despagubirilor de asigurare, termenele de plata, sanctiunile si alte elemente cu privire la aplicarea asigurarii se stabilesc prin hotarare a guvernului la propunerea Ministerului Finantelor. II. OBIECTUL ASIGURARII,STABILIREA SI PLATA DESPAGUBIRILOR

ASIGURARI DE RASPUNDERE CIVILA 1. In baza acestei asigurari, ASTRA S.A. acorda despagubiri pentru prejudiciile de care asiguratii raspund,in baza legii, fata de terte persoane pagubite prin accidente de autovehicule, precum si pentru cheltuielile facute de asigurati in procesul civil. 2. Despagubirile se acorda indiferent de locul in care au fost produse accidentele de autovehicule, atat in timpul mersului, cat si in timpul stationarii. 3. Despagubirile se platesc si pentru pagubele produse de existenta sau functionarea instalatiilor montate pe autovehicule, precum si pentrupagubele produse de remorci ori atase. 4. Astra S.A. acorda ndespagubiri pentru sumele pe care asiguratul este obligat sa le plateasca cu titlul de dezdaunare si cheltuieli de judecata persoanelor pagubite prin vatamare corporala sau deces, precum si prin avarierea sau distrugerea de bunuri. 5. In caz de vatamare corporala sau deces, despagubirile se acorda pentru persoanele aflate in afara autovehiculului care a produs accidentul, iar pentru persoanele aflate in acel autovehicul, numai daca acestea nu erau transportate in baza unui raport contractual existent cu detinatorul autovehiculului respectiv. 6. Pentru avarierea sau distrugerea bunurilor, despagubirile se acorda pentru bunurile aflate in afara autovehiculului care a produs accidentul, iar pentru bunurile aflate in acel autovehicul, numai daca acestea nu erau trasnsportate in baza unui raport contractual existent cu detinatorul autovehiculului respectiv, precum si daca nu apartineau detinatorului ori conducatorului autovehiculului, raspunzator de producerea accidentului. 7. Despagubirile, astfel cum sunt prevazute mai sus se acorda si in cazul in care cel care conducea autovehiculului, raspunzator de producerea accidentului este o alta persoana decat asiguratul. 8. Despagubirile se platesc si atunci cand persoanele pagubite nu au domiciliul, resedinta sau sediul in Romania. 9. In caz de vatamare corporala sau deces al unei persoane ori de avariere sau distrugere de bunuri, se acorda despagubiri daca autovehiculul care a produs accidentul este identificat si asigurat, chiar daca autorul accidentului a ramas neidentificat. 10. In cazul in care, pentru acelasi detinator de autovehicul, la data producerii accidentului exista mai multe asigurari valabile, despagubirea se suporta in parti egale de catre toti asiguratorii. 11. Asiguratul are obligatia de a informa asiguratorul despre incheierea unor astfel de asigurari cu alti asiguratori.

ASIGURARI DE RASPUNDERE CIVILA 12. Despagubirile se stabilesc pe baza conventiei dintre asigurat, persoana pagubita si ASTRA S.A. ori in cazul in carenu s-a realizat intelegerea, prin hotarare judecatoreasca pronuntata in Romania. 13. In cazurile in care despagubirile nu urmeaza sa fie recuperate potrivit prevederilor art.58 din Legea nr.136/1995, conventia poate fi incheiata si de catre conducatorul autovehiculului raspunzator de producerea accidentului, altul decat asiguratul. 14. Conventia incheiata numai intre asigurat si persoana pagubita, urmata de o hortarare judecatoreasca de expedient, care consfinteste tranzactia acestora, nu-l obliga pe asigurator la plata. 15. In cazul stabilirii despagubirii prin hotarare judecatoreasca, asiguratii sunt obligati sa se apere in proces .Citarea in proces a asiguratorului, este obligatorie. 16. Despagubirile se platesc de catre asigurator nemijlocit persoanelor fizice sau juridice pagubite, in masura in care acestea nu au fost despagubite de asigurat. 17. Despagubirile nu pot fi urmarite de creditorii asiguratului. 18. Despagubirile se platesc asiguratilor, daca acestia dovedesc ca au despagubit pe cei pagubiti si despagubirile nu urmeaza sa fie recuperate potrivit prevederilor art.58 din Legea nr.136/1995. 19. Drepturile persoanelor pagubite prin producerea accidentelor de autovehicule se exercita impotriva asiguratorului de raspundere civila, in limitele obligatiei acestuia, stabilita in prezentul capitol, cu citarea obligatorie a celui raspunzator de producerea pagubei. 20. Asiguratorul recupereaza sumele platite drept despagubiri de la persoana corespunzatoare de producerea pagubei, in urmatoarele cazuri : a) accidentul a fost produs cu intentie; b) accidentul a fost produs in timpul comiterii unor fapte incriminate de dispozitiile legale privind circulatia pe drumurile publice ca infractiuni savarsirte cu intentie, chiar daca aceste fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri sau in timpul comiterii altei infractiuni savarsite cu intentie; c) accidentul a fost produs in timpul cand autorul infractiunii savarsite cu intentie incearca sa se sustraga de la urmarire; d) persoana raspunzatoare de producerea pagubei a condus autovehiculul fara consimtamantul asiguratului. 21. Asiguratii s-au reprezentantii acestora suint obligati sa instiinteze in scris asiguratul despre producerea evenimentului asigurat in termen de 4 zile lucratoare de la data acestuia, cu exceptia cazurilor de forta majora in care termenul de 4 zile lucratoare incepe de la data incetarii acestora.

ASIGURARI DE RASPUNDERE CIVILA 2.3. ASIGURARI DE RASPUNDERE CIVILA FACULTATIVE 2.3.1. Asigurarea de raspundere civila pentru pagube produse in accident de autovehicule cu valabilitate numai in afara teritoriului Romaniei. Este o forma de asigurare facultativa pentru pagube din accidente rutiere numai in afara teritoriului tarii noastre. Poate fi contractata de catre persoane fizice si persoane juridice pentru autovehicule inmatriculate in Romania, care merg in strainatate. Persoanele care incheie aceasta asigurare sunt practic exonerate de consecintele financiare care ar putea fi determinate de prejudiciile provocate unor terte persoane ca urmare a eventualelor accidente de autovehicule ce s-ar putea reduce pe teritoriul altor tari. Primele de asigurare sunt diferentiate pe grupe de tari pe feluri de autovehicule pe asigurati persoane fizice sau persoane juridice. Societatea de asigurari acorda despagubiri persoanelor prejuidiciate potrivit legislatiei de raspundere civila din tara in care a avut loc accidentul. Pagubele se constata se evalueaza, iar despagubirile se stabilesc si se platesc potrivit procedurii prevazute cu conventiile interbirouri Carte verde. 2.3.2. Asigurare de raspundere civila a conducatorilor auto profesionisti. Aceasta asigurare reprezinta o forma de asigurare facultativa prin contractarea careia conducatorii auto profesionisti acopera prejudiciile provocate prin accidente cu autovehiculele diferitelor persoane juridice, pe care ei le conduc. Asigurarea se poate incheia pe 6 luni sau pe un an.Nivelul primelor de asigurare este diferentiat pe categorii de autovehicule. Contractand asigurarea, conducatorii auto profesionisti nu mai sunt trimisi sa restituie din salariul lor despagubirile pe care societatea de asigurari le-a platit tertilor pagubiti, in cadrul unitatilor detinatoare autovehiculelor pentru compensarea prejudiciilor provocate de ei in accidente de care sunt vinovati.

2.3.3. Asigurare de raspundere civila legala.

ASIGURARI DE RASPUNDERE CIVILA Este o forma de asigurare facultativa care poate fi contractata cu asiguratorul de catre diferite organizati, primarii, unitati economice si institutii de stat de importanta locala, organizatii de masa, obstesti, culturale, sportive, unitati de cooperatii de consum si de credit si ale celei mestesugaresti, cooperative de credit, persoane juridice si fizice particulare care au domiciliul sau sediul pe teritoriul Romaniei, pentru sumele pe care persoanele de mai sus sunt obligate sa le plateasca drept despagubiri si cheltuieli de judecata ce ar putea rezulta prin prejudiciile de care ele raspund in afara celor ce ar putea fi produse prin folosirea autovehiculelor, potrivit prevederilor legii. Asiguratorul incheie aceasta asigurare pentru cazul in care este obligat sa plateasca dezdaunari fata de terte persoane pagubite datorita vatamarii corporale sau decesului, avarierii sau distrugerii unor bunuri precum si pentru cheltuielile efectuate de asigurat in procesul civil. Aceasta asigurare cuprinde si raspunderea prepusilor asiguratului si a persoanelor pe care asiguratulraspunde potrivit prevederilor legii, mai cuprinde si raspunderea civila a membrilor de familie care se afla in intretinerea asiguratului, ceea ce inseamna ca se acorda despagubiri si pentru pagubele ce se produc din culpa acestor acestor persoane. Asigurarea de raspundere civila legala se contracteaza pentru diferite activitati economice desfasurate in intreprinderi industriale, de constructii, de prestari de servicii, etc. precum si pentru activitati culturale, detinere de cladiri etc. In aceste asigurari se cuprind numai pagubele care se produc pe teritoriul Romaniei. Societatea de asigurari nu raspunde daca accidentul s-a produs dintr-o cauza de forta majora si nu acorda despagubiri pentru pagubele indirecte, daunele produse prin intreruperea utilizarii bunurilor intreruperea procesului de productie etc., daune produse pentru desfasurarea operatiunilor militare in timp de razboi. In asigurarea de raspundere civila legala nu se poate efectua operatia de evaluare in vederea incheierii asigurarii.Suma asigurata pentru unul si acelasi accident se stabileste pentru fiecare persoana accidentata si o suma maxima pentru pagube produse tuturor bunurilor avariate sau distruse, indiferent de numarul accidentelor produse pe toata perioada asigurarii. Aceasta asigurare se poate incheia pe o perioada de timp de pana la un an.In vederea contractarii asigurarii, asiguratul semneaza declaratia de asigurare.Dupa plata primelor de asigurare organele societatii de asigurari semneaza si emit contractul de asigurare. Raspunderea societatii de asigurari incepe la ora 0 a primei zile pravazute in contract si inceteaza la orele 24 a ultimei zile a perioadei pentru care s-a contractat asigurarea.Primele de asigurare

ASIGURARI DE RASPUNDERE CIVILA de baza sunt anuale si diferentiate in functie de categoria de asigurati, profitul unitatii, felul si marirea activitatii lor. In unele cazuri primele de asigurare sunt fixe, iar altele sunt variabile in functie de anumiti indicatori.Primele de asigurare se platesc integral, anticipat, in numerar sau prin virament. Despagubirile se platesc si stabilesc pe baza intelegerii dintre asigurat si persoanele prejudiciate, cu acordul societatii de asigurari.Daca nu exista astfel de intelegeri, cuantumul despagubirii se stabileste prin hotarare judecatoreasca sau a unei comisi de judecata potrivit procedurii legale. Despagubirile se platesc persoanelor pagubite si in cazurile in care acestea au incheiate asigurari facultative de persoane de la care primesc sumele asigurate respective. Atat agentii economici implicati in tranzactii comerciale cat si alte organizatii sunt expuse la daune in domeniul raspunderii civile legale.Aceste daune se refera la sumele pe care organizatia sau persoana respectiva trebuie sa le plateasca pentru nerespectarea unor reglementari legale sau ca urmare a sentintei judecatoresti intr-un proces in care au fost implicate. Raspunderea legala constituie deci temeiul de baza caruia o persoana poate actiona in instanta o alta persoana sau organizatie, care sepronunta a fi vinovata de producerea unor pagube prin nerespectarea legislatiei in vigoare. Conceptul de raspundere civila legala este important si pentru cei care lucreaza in domeniul asigurarilor de raspundere civila.Majoritatea politelor de asigurare prevad ca societatatea de asigurari este obligata sa despagubeasca in numele asiguratorului numai daca acesta ieste raspunzator legal de a plati daune unei terte parti reclamante. Sarcina principala a asiguratorului, este aceea de a determina daca asiguratul se afla in situatia de a plati daune unei terte parti in temeiul raspunderii civile.Pentru a intelege conceptul de asigurare de raspundere civila legala, prezentam in figura 2.3.3. structura de baza a acestuia. Fig.2.3.3. Structura conceptului de raspundere civila.
Conceptul de asigurare de raspundere civila

Prejudicii Neglijenta Prejudici intentionate Prejudicii in sensul strict al raspunderii civile

Contracte Incalcarea clauzelor contractuale Acord de despagubire

Legi Legea asigurarii fortei de munca Alte cai care definesc obligatii legale si standarde de existenta

ASIGURARI DE RASPUNDERE CIVILA

I.Raspunderea civila pentru prejudicii. Un prejudiciu este o paguba sau dauna care se poate produce prin incalcarea sau stabilirea unui drept protejat legal. Elementele caracteristice ale unui prejudiciu sunt urmatoarele : - Un drept protejat prin lege; - O incalcare sau stirbire a acestui drept; - Daune rezultate prin actiunea de incalcare sau stirbire a dretului respectiv. Numeroase prejuidicii recunoscute de lege se pot clasifica in trei mari categorii : 1). Neglijenta; 2). Prejuudicii intentionate; 3). Prejudicii in sensul strict al raspunderii legale. 1). Neglijenta - prejudiciu neintentionat care se produce atunci cand o persoana nu isi exercita intreaga responsabilitate impusa de realizarea unei activitati, pentru a preveni vatamarea altei persoane sau entitati legale. 2). Prejudicii intentionate - in contrast cu neglijenta, care este un prejudiciu neintentionat, exista multe cazuri in care prejudiciile sunt clasificate drept prejudici intentionate.Aceste denumiri rezulta din faptul ca aceste prejudicii implica un act de rea credinta sau o omisiune cu intentia de a produce daune. 3). Prejudicii in sensul strict al raspunderii legale - situatiile in care inculpatul nu a actionat neglijent si nici intentionat, dar cu toate acestea prin actiunea sa a produs daune. II. Raspunderea civila contractuala. Pe langa prejudicii, constituie o alta baza pentru impunerea raspunderii legale. 1). Incalcarea clauzelor contractuale.Prin contract, in general se intelege un act legal incheiat intre doua sau mai multe parti prin care se stabilesc o serie de obligatii ale fiecarui participanr la contract.Daca una din partile contractante nu a indeplinit ceea ce s-a angajat sa faca, aceasta reprezinta o incalcare a clauzelor contractuale. Partea care are de suferit de pe urma acestui lucru poate actiona in justitie partea care a incalcat clauzele contractuale cerand despagubiri. 2). Acord de despagubire. In managementul riscului se iau in considerare si alte contracte care contin acorduri de despagubire.Aceste acorduri se refera in general la expunerile, la pierderile aferente

ASIGURARI DE RASPUNDERE CIVILA raspunderii legale. In cazul includerii acestor clauze de despagubiri, un a din partile contractante (A) se obliga sa plateasca celeilalte parti contractante (B) daunele aduse bunurilor care fac obiectul contractului. III. Raspundere civila stabilita prin lege. Legile constituie o a treia baza pentru impunerea raspunderii civile, modifica in mod fregvent responsabilitatile unei persoane fata de alta persoana.Responsabilitatile impuse de o lege pot fi folosite ca probe intr-un proces de prejudiciu, vis-a -vis de responsabilitatea ce-i revine acuzatului. Legea asigurarii fortei de munca. Un exemplu concludent il ofera S.U.A. in care prevede un sistem de compensare a muncitorilor, care se materializeaza printr-o serie de legi similare in fiecare dintre statele federative. O lege tipica de asigurare a fortei de munca cere ca fiecare patron sau companie sa prevada o serie de indemnizatii pentru prejudiciile suferite in timpul lucrului sau pentru bolile cu caracter profesional. 2.3.4. Alte asigurari de raspundere civila facultative Expunerile la pierderi avand la baza raspunderea civila se pot grupa in multe categorii, in functie de scopul urmarit : a) Raspundere civila pentru prejudiciile din exploatarea cladirilor si terenurilor. Aceasta categorie cuprinde acele situatii in care o organizatie poate fi facuta raspunzatoare pentru vatamari corporale sau distrugeri de bunuri cauzate de : - un accident produs pe terenul sau in cladirile care sunt in proprietatea organizatiei sau care au fost inchiriate de catre aceasta. - un accident produs in afara proprietatilor mentionate mai sus, dar care este rezultatul uneia din activitatile organizatiei. Aceasta raspundere poate fi si rezultatul unui contract cu organizatia care detine terenul si cladirile. b) Raspundere civila pentru prejudiciile cauzate de produse sau de lucrari de reparatii.

ASIGURARI DE RASPUNDERE CIVILA - Raspundere civila pentru prejudiciile cauzate de produse. Reprezinta legala a producatorului, distribuitorului sau vanzatorului de produse finite. Intervine atunci cand producatorul, distribuitorul sau comerciantul nu respecta cerintele si exigentele calitative legale de fabricatie, distributie sau vanzare a unor produse. - Raspundere civila pentru prejudiciile cauzate cu lucrarile de reparatii. Constituie o responsabilitate legala a unui antreprenor, reparator sau a unei alte unitati vis-a-vis de vatamarile fizice sau de pagubele produse ca rezultat al lucrarii de reparatie al unui echipament, masini etc. c) Raspundere civila auto - Responsabilitatea legala vis-a-vi de vatamarea corporala sau distrugerea proprietatii ca rezulttat al detinerii, intretinerii sau folosiri unui automobil. Activitatile expuse riscului de raspundere civila auto sunt urmatoarele : - detinerea in proprietate, folosirea si intretinerea. Detinerea in proprietate a unui automobil in mod legal, nu poate conduce la daune si deci la raspunderea proprietarului pentru acestea. In situatia cand proprietarul imprumuta automobilul unei altei persoane pentru folosinta, iar acesta nu mai are nici un control asupra automobilului, in cazul unui accident, proprietarul nu are nici o raspundere directa. Intretinerea autovehiculului. Neglijenta in intretinerea unui autovehicul poate constitui uneori cauza raspunderii civile. Persoana care se afla la volan in timpul accidentului, impreuna cu persoana care a efectuat intretinerea se fac responsabile de producerea accidentului. Folosirea automobilului. Pentru accidentul produs sau pentru pagubele rezultate, persoana care se afla la voloan devine resaponsabila in fata legii. O persoana care este vatamata sau ale carei bunuri sunt avariate ca urmare a utilizarii neglijente a automobilului poate actiona in justitie persoana care se afla la volan in timpul accidentului sau producerii daunei. d) Raspundere civila pentru prejudicile cauzate de utilizarea navelor. e) Raspundere civila pentru prejudiciile cauzate de utilizarea aeronavelor. f) Raspundere civila pentru prejudiciile aduse fortei de munca. g) Raspundere profesionala In categoria asigurarilor de raspundere civila poate fi amintita si asigurarea de raspundere civila a transportatorului pentru pagubele produse calatorilor prin accidente de transport. In calitate de

ASIGURARI DE RASPUNDERE CIVILA asigurati apar persoanele juridice care detin mijloace de transport pentru calatori, pe caile ferate, rutiere si de apa. Prin aceasta asigurare se acopera prejudiciile de care raspund asiguratii in calitate de transportori, constand in pagubele materiale, vatamare corporala sau deces, pe care calatorii loe pot suferii ca urmare a producerii unor accidente de transport. Despagubirile se acorda pentru pagubele produse calatorilor pe toata durata executarii transportului, pentru care s-a eliberat legitimatia sau alt document care da dreptul la calatorie. In cazul in care aceasta este reglementata sub forma obligatorie, atunci prin lege se stabilesc limitele maxime ale sumelor in cadrul carora asiguratorul acorda despagubiri pentru un calator, in caz de vatamare corporala ori de deces saua in caz de avariere, distrugere sau pierdere de bunuri. Daca despagubirile depasita. Primele de asigurare se platesc de transportator si sunt diferentiate atat in functie de modul cum se efectueaza transportul calatorilor. sunt stabilite sub forma baneasca periodica (de exemplu, pensie de intretinere), atunci nu mai este vorba de o limita maxima a sumei prevazute de lege care nu trebuie

S-ar putea să vă placă și