Sunteți pe pagina 1din 4

S

P r o d

T
u c

E
t io n

R
Im p o

A
r t- E x p

C
o rt C

H
o

E
n s u lt in g

M
E n g

I C
in e e

A
r in g

L
S e

Stera Chemicals SRL Sos. Giurgiului 292, Comuna Jilava Jud. ILFOV, ROMANIA Tel/Fax: +40 (021) 4570322 / 4570674 +40 (031) 50 10 120,1,2,3 Email: office@sterachemicals.ro

FISA TEHNICA DE SECURITATE


Sectiunea Nr. 1
1.1 Identificarea substanei sau preparatului chimic

DENUMIRE PRODUS
Utilizare industria alimentara.

: CITRAT DE SODIU

1.2 Utilizarea substanei/preparatului chimic periculos

1.3 Identificarea firmei/ntreprinderii

Furnizor:

SC STERA CHEMICALS SRL Sos. GIURGIULUI 292, JILAVA, Jud. ILFOV TEL/FAX : 031/5010-120, 121, 122, 123

1.4 Telefon pentru urgene

TEL/FAX : 0788 32 00 00 / (021) 4570322 / (021) 4570674

Seciunea nr. 2 Compoziia/informaii despre ingrediente


Citrat de sodiu CAS - No 6132 04 3

Seciunea nr. 3 Identificarea pericolelor substanei/preparatului chimic periculos


3.1 Atentie: Poate cauza iritatii ale ochilor, pielii si ale tractului respirator superior. Organele afectate cu predilectie: tractul respirator, ochii, pielea. 3.2 Potentiale efecte asupra sanatatii. 3.2.1 Ochii: poate cauza iritatii ale ochilor. 3.2.2 Pielea: Poate cauza iritatii ale pielii. Simptomele pot include inrosire, senzatia de arsura si umflarea pielii. Este putin probabil ca acest material sa patrunda in corp prin piele. 3.2.3 Ingestie: Nu este toxic la ingerare. 3.2.4 Inhalare: Poate cauza iritatii ale tractului respirator superior.

EDITIA NR.: II

DATA:25.01.2006

Cod Fiscal: R11683464, Nr. Inreg. Reg. Com: J23/346/2004 UNICREDIT ROMANIA Sucursala Decebal BRD GSG AGENTIA BERCENI
Cont RON-IBAN : RO52UNCR 0180 1115 6077 0RON Cont RON-IBAN : RO37BRDE441SV48001294410

S
P r o d

T
u c

E
t io n

R
Im p o

A
r t- E x p

C
o rt C

H
o

E
n s u lt in g

M
E n g

I C
in e e

A
r in g

L
S e

Seciunea nr. 4 Msuri de prim ajutor


In cazul contactului cu:
4.1 Ochii: Clatiti ochii cu apa din abundenta timp de cel putin 15 minute. Solicitati asistenta medicala. 4.2 Pielea: Se spala bine pielea cu apa si sapun, si se clateste abundent cu apa. Daca simptomele persista, solicitati asistenta medicala. 4.3 Ingestie : Nu sunt necesare masuri de prim ajutor. Daca totusi apar simptome, beti mari cantitati de apa. In cazul persistentei simptomelor, solicitati asistenta medicala.. 4.4 Inhalare: Daca persoana afectata a inhalat mari cantitati de material, mutati-o la aer proaspat. Solicitati asistenta medicala.

Seciunea nr. 5 Msuri de combatere a incendiilor


5.1 Inflamabilitate: Temperatura de inflamabilitate: nu este cazul. Temperatura de autoparindere: nu este cazul Limite de explozie: nu este cazul 5.2 Mijloce de stingere a incendiilor: spuma, pulbere apoasa, dioxid de carbon, materiale chimice uscate. 5.3 Mijloace de stingere care nu trebuie folosite: Nu exista restrictii. 5.4 Alte indicatii: Folositi pentru protectie un aparat independent care acopera fata integral, operat in modul pozitiv de presiune si echipament de protectie rezistent la materiile prime chimice. 5.5 Clasificare NFPA: Nu a fost determinata.

Seciunea nr. 6 Msuri mpotriva pierderilor accidentale


6.1 Indicatii generale: Utilizati echipament personal de protectie. 6.2 Precautii privind mediu: Nu exista informatii cu privire la efectele asupra mediului. 6.3 Metode de spalare (curatare): maturati materialul pentru recuperare sau eliminare. A se respecta reglementarile legate de mediu locale, regionale si nationale legate in vigoare.

Seciunea nr. 7 Manipulare i depozitare


7.1 Masuri de protectie la manipulare : A se pastra in containere inchise ermetic, ferite de umezeala si surse de lumina. 7.2 Stocare : A se pastra in spatiu racoros, bine ventilat.

Seciunea nr. 8 8.1 Controlul expunerii/protecie personal


Nu se cunosc limte ale expunerii la citratul de sodiu.
8.2 ECHIPAMENT DE PROTECTIE A PERSONALULUI Protectie respiratorie: Nu este necesara in conditii normale de manipulare. Protectia mainilor: a se folosi manusi rezistente. Protectia ochilor: Se recomanda folosirea ochelarilor de protectie impotriva materialelor chimice
EDITIA NR.: II

DATA:25.01.2006

Cod Fiscal: R11683464, Nr. Inreg. Reg. Com: J23/346/2004 UNICREDIT ROMANIA Sucursala Decebal BRD GSG AGENTIA BERCENI
Cont RON-IBAN : RO52UNCR 0180 1115 6077 0RON Cont RON-IBAN : RO37BRDE441SV48001294410

S
P r o d

T
u c

E
t io n

R
Im p o

A
r t- E x p

C
o rt C

H
o

E
n s u lt in g

M
E n g

I C
in e e

A
r in g

L
S e

Protectia pielii si a corpului: a se folosi echipament de protectie care sa acopere bratele si picioarele.

Seciunea nr. 9 Proprieti fizico-chimice ale substanei/preparatului chimic periculos


Aspect : cristale de culoare alba Miros : inodor pH : nu se aplica Solubilitatea in apa : >100 g/l

Seciunea nr. 10 Stabilitate i reactivitate


10.1 Stabilitate : In conditii normale de manipulare si stocare produsul este stabil. 10.2 Produse periculoase in urma reactiei de descompunere : nu sunt date disponibile. 10.3 Incompatibilitati : 10.4 Alte informatii : Produsul nu trece printr-un proces de polimerizare periculos.

Seciunea nr. 11 Informaii toxicologice


Toxicitate : LD50 intraperitoneal sobolani : 1548 mg/kg Cancerigenitate: Nu exista informatii cu privire la cancerigenitate.

Seciunea nr. 12 Informaii ecologice


Ecotoxicitate si biodegradabilitate: Nu exista informatii cu privire la ecotoxicitate si biodegradabilitate.

Seciunea nr. 13 Msuri privind evacuarea substanei/preparatului chimic


Produsul : A se elimina conform reglementarilor locale in vigoare. Ambalajul contaminat: A se elimina conform regelementarilor locale in vigoare.

Sectiunea Nr. 14 Informaii privind transportul


Produsul nu este periculos la transport, conform clasificarilor : ADR, RID, ADNR, IMDG, ICAO/ IATA.

Seciunea nr. 15 Informaii privind reglementrile specifice aplicabile


15.1 Etichetarea Etichetarea conform cu Directiva EEC : conform cu Anexa 1 a Dir. 67/548 EEC Etichetarea - Clasificarea si etichetarea se face in acord cu legislatia nationala : OUG 200/2000 si HG 451/2001.

Seciunea nr. 16 Alte informaii


EDITIA NR.: II

DATA:25.01.2006

Cod Fiscal: R11683464, Nr. Inreg. Reg. Com: J23/346/2004 UNICREDIT ROMANIA Sucursala Decebal BRD GSG AGENTIA BERCENI
Cont RON-IBAN : RO52UNCR 0180 1115 6077 0RON Cont RON-IBAN : RO37BRDE441SV48001294410

S
P r o d

T
u c

E
t io n

R
Im p o

A
r t- E x p

C
o rt C

H
o

E
n s u lt in g

M
E n g

I C
in e e

A
r in g

L
S e

Informatiile din Fisa tehnica de securitate sunt furnizate conform cunostintelor si informatiilor detinute de noi si conform informatiilor provenite de la producator. Informatiile furnizate sunt concepute reprezinta un ghid pentru a respecta conditiile de manipulare in siguranta, utilizare,procesare, stocare, transport si nu reprezinta o garantie sau o specificatie de calitate. Informatiile mentionate sunt valabile numai pentru materialul de mai sus si nu sunt valabile pentru alte produse sau combinatii cu alte materiale sau alte procese, nespecificate in text. Aceasta fisa tehnica de securitate contine numai informatii relevante de siguranta si nu reprezinta informatii sau specificatii tehnice ale produselor.

EDITIA NR.: II

DATA:25.01.2006

Cod Fiscal: R11683464, Nr. Inreg. Reg. Com: J23/346/2004 UNICREDIT ROMANIA Sucursala Decebal BRD GSG AGENTIA BERCENI
Cont RON-IBAN : RO52UNCR 0180 1115 6077 0RON Cont RON-IBAN : RO37BRDE441SV48001294410