Sunteți pe pagina 1din 14

Activit ile integrate n

gr dini
Panu ucr r
1. Repere teoretce
2. Tpur de actvt ntegrate
3. Caracterstce defntor ae une actvt
ntegrate
4. Sugest practce
5. Exempe de actvt ntegrate
Procesu nstructv-educatv pe care desf ur m n gr dn ,
permte fec re educatoare, sau echpe de educatoare, punerea n
vaoare a propre experen e ddactce, prn actvt educatve cu
caracter ntegrat, cu o abordare compex a con nuturor.
Prn actvtate ntegrat n eegem - demers goba, n care
gran ee dntre categore de actvt dspar, actvtatea
desf urndu-se dup un scenaru untar, n scopu nvestg r une
teme. Demers concertat, coerent, care nu se desf oar fndc se
cere, c pentru c asgur un pus n educarea nstrurea copor.
Aceste actvt ampe, care reunesc con nutur dn tn e domen
dferte nesnesc copuu procesu n eeger, nsur apc r
cunotn eor. Astfe se creeaz stua de nv are optm structurate
dn punct de vedere ogc, pshoogc pedagogc, determnnd
experen e de nv are ma compexe, net superoare ceor
monodscpnare.
Integrarea este o maner de organzare oarecum smar cu
nterdscpnartatea, dar nu trebue s facem confuz ntre cee dou
concepte s dentfc m nterdscpnartatea - ca o component a
meduu pentru organzarea cunoater, cu ntegrarea - ca o dee sau
un prncpu ntegrator care rupe hotaree dferteor categor de
actvt grupeaz cunoaterea n func e de tema propus de
educatoare or de cop.
Experen ee de nv are a care copu este cooptat sau
provocat s partcpe pot f comune tuturor copor dn grup sau pot f
dferen ate, n func e de nveu acestora se pot organza prn
aternarea tuturor formeor de nv are - n mcrogrup, ndvdua, n
perech sau cu ntreaga grup . Acestea conduc a achz ae copor
n pan persona, care se obectveaz ntr-o modfcare n sens poztv a
structuror cogntve, afectve sau pshomotor, mut ma compexe, pe
m sura sarcnor de nv are efortuu depus n reazarea or. Cop
sunt antrena prn |oc s asoceze, s anazeze, s compare, s
formueze p rer, s fac deduc , s formueze concuz despre fn e,
obecte, ucrur fenomene care at dat se vehcuau n actvt
dferte, n peroade dferte.
Educatoare revne bertatea, dar r spunderea n stabrea
nteor, n reazarea coeren e pe axa fnat educa onae a
demersuror, utznd prncp ddactce, forme de organzare a
actvt de nv are, crter de evauare. De asemenea, tot
educatoarea este cea care reazeaz ntegrarea, compatbzarea
con nuturor stabete reevan a acestora n raport cu cern ee
currcuare atept re comunt .
Actvt e ntegrate vor f cee prezente n panfcarea
caendarstc , proectate conform panuu de nv mnt, oraruu
aferent nveuu de vrst sus nute de experen a cadruu ddactc.
Educatoarea organzeaz actvt ntegrate generate de subecte
stabe panfcate pe tot tmpu anuu. Aceste actvt pot f
desf urate ntegrat dup scenaru eaborate de educatoare ce ncepe
cu ntnrea de grup, n at n fecare z care se poate reaza sub
forma une povestr, a ntnr cu un persona|, a vzte une persoane
adute, prezen a unu anma, o ntmpare tr t sau magnat , un
evenment soca sau evenment speca petrecut n fame.
Scenaru educatoare orenteaz pe cop s opteze pentru
dverse centre care ofer posbtatea aeger domenor de nv are
a materaeor. Varetatea acestora ncura|eaz cop s manfeste, s
observe, s gndeasc , s - exprme dee, s nterpreteze date, s
fac predc .
Cop asum responsabt rour n macrogrupu dn care
fac parte, partcpnd a |ocur de ro nteresante, n ate a sugesta
ceor dn |ur sau create char de e.
Actvtatea ntegrat dn gr dn ne conduce a reazarea unu
scenaru bne gndt pentru o z. Aceast actvtate presupune o
mpetre de obectve care provn de a ar currcuare dferte,
apendu-se a con nutur dn dferte domen.
Fecare z poate purta un nume astfe nct cop s fe motva
n actvtatea de nv are, fnd expuse pe n eesu or ntee pe care n
e dorm a f reazate, precum eforturor pe care trebue s e fac
e. n cadru actvt de nv are, actvtatea ntegrat de ne succesu
pentru c ntr-un mod p cut - |oc n speca - se abordeaz con nutur
dn dferte domen pentru reazarea unor obectve comune. Prn
aceast modatate copu se mpc nva ucrnd, f r a sesza c
aceast actvtate este mpus .
Totodat , atunc cnd ne proect m actvtatea este necesar s
ne adres m unee ntreb r:
2 Ce vo face? - preczarea obectveor educa onae ae
actvt ddactce;
3 Cu ce vo face? - anaza resurseor educa onae
dsponbe;
4 Cum vo face ? - eaborarea stratege educa onae;
5 Cum vo t c s-a reazat ce trebua? - stabrea stratege
de evauare.
Actvt e ntegrate sunt actvt specfce reforme currcuare
pentru care pedeaz numero autor sunt propuse de nou
Currcuum pentru nv mntu precoar. Acestea se desf oar att
ca actvt n cadru unu proect tematc, ct n cadru proect r pe
teme s pt mnae f r a f desprnse de context.
Actvt e ntegrate propuse de panu de nv mnt sunt de 4
tpur, n func e de durat eementee de con nut:
6 Actvtate ntegrat care ngobeaz toate actvt e dn
programu une ze care se desf oar pe parcursu
ntreg ze.
7 Actvtate ntegrat care ngobeaz ALA ADE dn zua
respectv .
8 Actvtate ntegrat care ngobeaz ADE dn zua
respectv .
9 Actvtate ntegrat n care actvtatea de baz este un
anumt tp de ADE dn zua respectv , n care sunt
ngobate eemente dn ma mute DE, ndferent de
programu ze (n aceast actvtate se poate ntegra un
op ona, o tem dntr-un proect educa ona).
Actvt e care fac parte dn actvtatea ntegrat perd
statutu de actvt de sne st t toare, de aceast dat fnd eemente
sau p r componente ae unu demers goba. De aceea, pentru
actvtatea ntegrat se reazeaz un sngur proect ddactc ndferent
de con nutu acestea.
Actvt e educatve de dferte tpur - rutere, ecoogce,
santare, cuturae, regoase - pe care ne-am obnut s e
desf ur m pot ntra att n categora ALA ct n categora ADE, totu
depnde de tpu tema acestor actvt ct de bne se coreeaz
cu tema proectuu sau cu tema s pt mna .
Caracteristicile definitorii ale unei activit i integrate
10 Fnat e actvt ntegrate sunt seectate dn stee de
obectve cadru de refern ae domenor experen ae, ar
obectvee opera onae vor consttu un set untar restrns de
4-5 obectve, cu referre drect a experen ee de nv are
vzate.
11 Con nuture abordate sunt seectate abordate n strns
rea e cu nuceu de ntegrare currcuar . ntr-o stua e n care
tema s pt mn este ,Anmae s batce", ar tema actvt
ntegrate este ,Proectarea une gr dn zooogce pentru orau
nostru", con nuture ddactce vehcuate vor proven dn
domene experen ae: tn e, Om socetate , eventua, dn
domenu estetc creatv, dar se vor seecta acee con nutur
actvt care vor contrbu a ndepnrea cern eor mpuse de
tema actvt ntegrate. De exempu, ac turea proectuu
gr dn zooogce, cu vzuazarea spa uu a accesoror
necesare pentru g zdurea fec ru tp de anma, dscutarea
decza prvnd vecn t e, spa e de vztat, hrana necesar ,
formuarea reguor de comportament pentru vztator,
estmarea costuror beteor etc.
12 Fecare dntre stua e de nv are proectate desf urate n
cadru actvt ntegrate contrbue a expctarea, anaza,
rezovarea teme actvt .
13 Actvtatea ntegrat ncude vaen ee formatve ae
currcuumuu ntegrat ca mode de proectare currcuar . n
stua a descrs n exempu de ma sus, cop vor f ncura|a s
caute nforma prvnd dmensune, habtatu, comportamentu,
hrana unor anmae s batce care vor f g zdute n gr dna
zooogc , s propun ma mute varante de organzare a
gr dn zooogce, pe care s e ustreze cu matera ntutv
(g rdue e, cut construte dn cut de carton sau cubur,
anmae n mnatur etc.).
Dac numeroase coege ma au p rerea c o actvtate ntegrat
se desf oar cu o mare abunden de materae au rezerve n a e
derua, practca rezutatee ob nute n ucru cu precoar au
demonstrat c este sufcent un mnmum de materae, cu vaoare
nteractv , formatv dorn a da a aborda acest gen de actvtate. De
un rea foos sunt materaee dn natur , care, pe ng faptu c
substtue ate materae coststoare, confer actuu ddactc
deschder spre no orzontur, adesea ma atractve pentru cop.
Sunt actvt e ntegrate o necestate? Da. Ee aduc un pus de
e|ertate ma mut coeren procesuu de predare-nv are, punnd
accent deosebt pe |oc ca metod de baz .
Actvtatea ntegrat se dovedete de a f o sou e pentru o ma
bun coreare a actvt or de nv are cu va a socet , cutura
tehnooga ddactc .
Sugestii practice
14 Actvt e ntegrate se refer a ntreg programu ze, de aceea
ar f ndcat s oferm copor un atmotv, un ,nume" sau un
generc a acee ze, astfe nct s nt rm motva a pentru
deruarea or. Ee sunt neap rat necesare n reazarea unu
proect tematc, care este deosebt de panfcarea tematc
s pt mna . Pentru cea dn urm pot f fooste actvt e
nterdscpnare.
15 Panfca nc de a nceputu s pt mn numee zeor
ac tu o hart conceptua smp mpreun cu cop; aduce -o
a cunotn a p rn or.
16 Nu uta s crea o eg tur ogc ntre dfertee momente ae
ze, astfe nct s decurg unu dn ce at.
17 Sch a un proect a actvt ntegrate pe domen
experen ae; n feu acesta v ve carfca mute aspecte care
prvesc transcederea dntre gran ee dscpnare, att n panu
obectveor, a sarcnor de ucru, dar a con nuturor.
18 Ave gr| ca metodee m|oacee ddactce aese s a|ute
demersuu ddactc, s - efcentzeze nu s - compce nut,
ngreunndu-.
19 n conceperea proectuu de actvtate ntegrat , stab un
domenu prncpa, n |uru c rua sau pe ng care s aborda
ate domen ntr-un tot untar.
20 n actvt e ntegrate accentu va c dea pe ac une de grup
nu pe cee frontae, n care o dee transcede gran ee dferteor
dscpne organzeaz cunoaterea n func e de noua
perspectv , respectnd tema de nteres.
21 ncura|a cop s se manfeste, s observe, s gndeasc , s -
exprme dee, s nterpreteze date, s fac predc , s -
asume rour responsabt .
22 Important este s dep gran ee, s e dn tpare, s ave
cura|, dar ma aes s v ub profesa. Peste toate acestea, ca o
cond e prmorda , s ub cop!
EXEMPLE DE ACTlVlT l lNTEGRATE
La grupa mic , o astfe de actvtate ntegrat preznt ma
mute avanta|e. Se te c , pentru cop mc, adaptarea a regmu
gr dn e se face adesea cu greutate. Cea ma uoar cae de a- face
pe cop s nu smt absen a mame, a |uc ror ucruror personae
de acas este aceea a "scenarz r" actvt or dn gr dn . Marea
art a educatoare este aceea de a f o artst deosebt de a da, n
fecare cp , "marea reprezenta e" n fa a mcor spectator de a-
mpca pe e.
Tema "P s ri", ca tem de proect pentru vrsta 3-4 an, este
aeas cu uurn de c tre cop a sugesta educatoare. Dup
stabrea unu nventar de materae, dup antrenarea p rn or n
procesu de coectare a acestora de construre a centruu tematc,
actvt e panfcate n a doua z a proectuu se eag de una dntre
pas re reatv cunoscute ndr gte de cop, respectv coco;ul:
J. jocuri i activit i didactice alese:
23 |oc senzora "Al cui glas este?", pentru seszarea dferen eor
(cu a|utoru auzuu) dntre dverse tpur de sunete ae
dferteor ve utoare cunoscute;
24 |oc de ro "De-a gospodina", pre| cu care cop vor preg t de
mncare pentru p s re dn gospod re e vor "hr n";
25 ctre de magn: "ln lumea p s rilor domestice";
26 construc dn dferte materae cu tema: "Ferma de p s ri"
sau "Curtea boierului";
27 |ocur de mas : "jocul umbrelor";
28 |oc puzze cu cubur "Animale domestice ", |oc puzze pan
"Coco;ul" etc;
Z.Activit i pe domenii experien iale :
29 Domenu mb comuncare (Povestea educatoare):
"Pungu a cu doi bani" de I.Creang ;
30 Domenu stn : "C i bani ai n pungu ?" (num ratu n
mtee 1-3);
3. jocuri i activit i didactice alese :
31 Eurtme "Dansul coco;ilor";
32 Repetare cntec: "Coco;elul meu iste " de L.Comes;
33 Desen dup abon coorare "Coco;ul".
Scenaru eaborat de c tre educatoare, pentru aceste actvt
panfcate, ar putea ar ta astfe:
Copiii sunt invita i s se a;eze pe pernu e ;i s -;i
mp rt ;easc unii altora ce au f cut de cnd s-au desp r it ieri ;i
pn ast zi la revenirea n gr dini . ln timp ce educatoarea i
antreneaz n aceast discu ie, se aude, la casetofon, cntecul
coco;ului. Discu ia deviaz ;i copiii sunt ntreba i dac ;tiu ce veste;te
cntecul coco;ului (o nou zi, diminea a, etc). Educatoarea va folosi
acest prilej pentru a invita copiii s fac gimnastica de nviorare, pe un
fond muzical ("Coco;elul meu iste " de L.Comes), sub pretextul c se
vor trezi mai bine. Dup gimnastica de nviorare urmeaz , ca un ritual
zilnic, momentul de poveste. Povestea aleas este: "Pungu a cu doi
bani" de lon Creang ;i ea va fi citit de c tre educatoare din carte.
Copiii vor fi a;eza i pe pernu e sau ntin;i pe covor n pozi ia pe burt
(cum se simt ei mai bine), iar educatoarea va ine cartea n poal ;i
atunci cnd va ap rea o imagine o va ar ta copiilor mi;cnd cartea
ncet de la un cap t la altul al grupului de copii, astfel nct fiecare,
indiferent de locul unde st , s poat privi fiecare poz . Evident, n
timpul cititului, educatoarea va folosi gesturi ct mai expresive ;i o
mimic adecvat , pentru a da via pove;tii ;i va men ine contactul
vizual cu copiii. Cnd povestea ajunge la momentul n care coco;ul
nghite cirezile de vite ale boierului ;i pleac cu pungu a cu doi bani ;i
cu tot p s retul boierului dup el, educatoarea va opri povestea ;i i va
invita s treac la col urile (ariile, zonele, centrele) din clas unde
g sesc materiale care au leg tur cu coco;ul ;i s desf ;oare jocurile
sau activit ile sugerate de acestea. Astfel, unii vor desf ;ura jocul
senzorial, al ii jocul de rol, un alt grup jocurile de mas , iar al ii vor
construi ferma de p s ri sau curtea boierului, timp n care grupul de
copii, asupra c ruia se va opri educatoarea, va discuta cu aceasta
despre c i bani a avut coco;ul n pungu ;i care au fost peripe iile
prin care acesta a trecut pentru a-;i recupera pungu a. Pe m sur ce
copiii de la centre ;i termin sarcinile, pot s se al ture grupului
central, unde pot aduce informa ii suplimentare, ap rute n urma
desf ;ur rii activit ii de grup. ln final, o discu ie de grup, cu to i copiii
strn;i pe pernu e n jurul unui coco; de la teatrul de p pu;i i va ajuta
pe copii s -;i fixeze c i bani a avut coco;ul n pungu ;i i va stimula
s numere c i bani sunt n celelalte pungu e puse la dispozi ie de
c tre educatoare (num ratul n limitele J-3). Pungu ele cu doi bani vor
fi puse de-o parte, iar cele cu mai mul i sau mai pu ini bani vor fi puse
la ,C su a p pu;ii". Dup un moment de pauz , copiii se vor ntoarce
la cartea cu pove;ti, urm rind, n continuare, ce s-a ntmplat cu
coco;ul. ln final, copiii vor fi invita i s se dezmor easc ;i, fiecare,
dup cum simte, va dansa "precum coco;ul". Cine se va plictisi va
putea s mearg la unul din col urile din clas ;i s -;i continue
activitatea de diminea sau s profite de ;abloanele puse la dispozi ie
la col ul ,Art " s deseneze coco;i ;i s -i coloreze dup bunul plac.
Tema de nteres aeas de c tre cop de grup mijlocie
este "lepurele". Dup stabrea nventaruu de probeme a
nventaruu de materae, am trecut a aran|area centruu tematc cu
a|utoru copor. Pentru nceput, au pus un epura de pu, adus de un
cop, nte fect r nte magn dn zare revste cu epura,
aduse de cop dn grup , o b n de epure adus de p rntee unu
cop cartea cu povet a educatoare deschs a povestea "Coliba
iepura;ului". n prma z de deruare a proectuu erau panfcate
urm toaree actvt :
J. jocuri i activit i didactice alese:
34 |oc senzora "Moale, aspru", pentru seszarea dferen eor
(prn pp re) dntre dverse tpur de ban pe provente de
a anmae;
35 |oc de ro "De-a iepuroaica gospodin ", pre| cu care cop
vor preg t saate de morcov de varz pentru epura;
36 construc dn dferte materae cu tema: "Cu;ca iepura;ului";
37 |ocur de mas , prntre care: "jocul umbrelor", joc
puzzle,"lepura-
;ul", etc.;
Z. Activit i pe domenii experien iale:
38 Domenu tn : Observare "lepurele"
39 Domenu pshomotrc: 5 ritura cu desprindere de pe ambele
picioare, joc de mi;care: "Cursa iepura;ilor";
3. jocuri i activit i didactice alese:
40 Teatru de p pu: "Coliba iepura;ului";
41 |oc cu text cnt: "lepura;ul up ".
Aceste actvt pot f desf urate ntegrat, dup un scenaru
bne gndt, eaborat de c tre educatoare care ar ar ta astfe:
Copiii sunt invita i s se a;eze pe pernu e ;i s vizioneze un
spectacol de teatru: "Coliba iepura;ului". Teatrul va fi prezentat de
educatoare, pn la momentul n care iepura;ul r mne f r cas ;i
este azvrlit afar de vulpe. Pe fundalul plnsetului iepura;ului din
poveste, un lucr tor de la magazinul specializat n vnzarea animalelor
mici de cas va intra n clas cu un iepura;, spunndu-le c este chiar
iepura;ul din poveste. Educatoarea va folosi acest prilej pentru a
deturna aten ia copiilor ;i pentru a l sa copiii s fac cuno;tin cu
iepura;ul, s discute despre el cu lucr torul care l-a adus, dar ;i ntre
ei, mp rt ;indu-;i din experien ele proprii legate de ntlnirea cu un
iepura;, etc. 5e va pune un accent deosebit pe nv area activ ;i pe
libertatea copiilor de a investiga, fiecare dup dorin ;i dup
posibilit i ceea ce este interesant pentru ei. Educatoarea i va invita
s treac la col urile (ariile, zonele, centrele) din clas unde g sesc
materiale care au leg tur cu iepura;ul ;i s desf ;oare jocurile sau
activit ile sugerate de acestea. Astfel, unii vor desf ;ura jocul
senzorial, al ii jocul de rol, un alt grup jocurile de mas , iar al ii vor
construi cu;ti pentru iepura;i, timp n care grupul de copii, asupra
c ruia se va opri educatoarea, va discuta cu aceasta ;i cu lucr torul de
la magazin despre iepure. Pe m sur ce copiii de la centre ;i termin
sarcinile, pot s se al ture grupului central, unde pot aduce informa ii
suplimentare, ap rute n urma desf ;ur rii activit ii de grup. ln final,
o discu ie de grup, cu to i copiii strn;i pe pernu e n jurul iepura;ului
;i cu posibilitatea de a-l mngia fiecare sau de a-l ine n bra e pu in,
va stabili ceea ce ;tiu ei acum despre iepure. Drept mul umire pentru
iepura;, c a fost cuminte ;i s-a l sat "studiat", ;i pentru lucr torul
care l-a adus ;i le-a spus attea lucruri interesante despre iepura;,
copiii vor interpreta, mpreun cu educatoarea, jocul cu text ;i cnt
"lepura;ul up ". Dup un moment de pauz , copiii se vor ntoarce la
teatru, urm rind, n continuare, ce s-a ntmplat cu iepura;ul ;i cu
c su a acestuia. "Coco;ul cu pinten ro; ", personajul-cheie care i red
iepura;ului c su a, va fi acela care i va nv a ;i pe ei, iepura;ii din
grupa mijlocie, s sar corect. Dup cel pu in dou repet ri, va avea
loc "Cursa iepura;ilor". 5tartul va fi dat tot de coco;. A;adar, semnalul
va fi: "Cucurigu|". Echipa c;tig toare va avea dreptul s se joace cu
p pu;ile-personaje ale teatrului prezentat.
Un at exempu de actvtate ntegrat ar f acea n care
obectve ae actvt or comune panfcate n cursu s pt mn sunt
atnse n cadru unor scenar znce care ncud fragmente de actvt
sub un sngur generc, care este, de fapt, o subtem a teme mar.
Spre exempu, tema s pt mn, pentru grupa copiilor mari (de 5-6/7)
an, este "P durea", ar subtema, foost ca generc n una dn
zee s pt mn, este "ln excursie".
Scenaru va cuprnde fragmente de educa e muzca de
educa e fzc , de actvtate matematc de educa e mora-cvc ,
dup cum urmeaz :
Copiii sunt a;eza i pe covor, n pozi ia ntins pe spate, cu ochii
nchi;i, ;i sunt invita i s audieze ceva la casetofon. La casetofon se va
auzi o nregistrare cu zgomote din natur (fo;net de frunze, vnt,
ciripit de p s rele), toate pe un fundal muzical lini;titor. ln timpul
audi iei educatoarea va trece printre copii ;i le va sugera s se
relaxeze, s ncerce s -;i imagineze c sunt ntr-o p dure, ntr-o zi
frumoas de prim var , c soarele le mngie fe ele, c sunt o
mul ime de flori n jurul lor ;i c miroase a iarb crud , etc. Dup cinci
minute, nregistrarea va fi oprit ;i educatoarea va mngia cte un
copil pe cre;tet, rug ndu-l s deschid ochii ;i s spun ce a v zut ;i
ce a sim it n visul lui de o clip . Dup ce sunt ascultate impresiile a 3-
4 copii, educatoarea va invita copiii ntr-o excursie, tot imaginar , prin
aceast p dure. Astfel, copiii se vor alinia, ;i vor pune rucsacurile n
spate ;i, cu aten ie, vor p ;i n cerc, n urma doamnei educatoare,
executnd diferite forme de mers ;i alergare. Printre formele de mers
;i alergare se poate intercala jocul cu text ;i cnt "Cnd am fost noi la
p dure". ln timpul excursiei copiii vor ntlni obstacole (crengi,
buturugi sau mla;tini) pe care le vor trece cu grij ;i corect, rnd pe
rnd. La un moment dat, ei vor ajunge ntr-o poieni , unde se vor
a;eza pentru a se odihni. Aici, educatoarea le va atrage aten ia
asupra florilor frumoase care i nconjoar ;i i va invita s lucreze ;i ei
flori asem n toare acestora cu materialele pe care ea le-a luat n
propriul rucsac (p trate de hrtie glasat de diferite culori, foarfece,
lipici). Fiecare copil va lucra la floarea lui, dup cum dore;te ;i simte,
apelnd la tehnica pe care o st pne;te cel mai bine. Florile vor fi
puse de c tre copii ntr-un co; de r chit . Dup ce au lucrat, copiii vor
prepara ;i servi, mpreun cu educatoarea, cartofi cop i n jar
(surpriza excursiei). lncep preg tirile: fiecare copil va fi invitat s ia
cte un cartof; un copil va num ra b ie ii, iar altul va num ra fetele,
dup care vor stabili care grup este mai numeros ;i cu ct anume;
copiii vor stabili dac num rul cartofilor de inu i de b ie i este mai
numeros dect cel al fetelor ;i cu ct; un copil va fi invitat s
descopere c i cartofi mai sunt n co;; pentru cartofii r ma;i copiii
sunt invita i s ofere solu ii (dac vor fi mp r i i, cum vor fi mp r i i
etc); fiecare copil va fi pus n situa ia de a strnge ;i aduce tot attea
crengu e pentru foc c i cartofi au fost n plus n co;. Educatoarea,
asistat de copii, va aranja crengu ele pentru foc, va , aprinde" focul
;i va discuta cu copiii despre aceste lucruri subliniind ni;te reguli de
comportare importante despre locul care se alege pentru un foc n
p dure, despre cum se face, ntre ine ;i p ze;te focul, despre cum se
folose;te el, despre cum ne comport m atunci cnd suntem n
preajma lui, etc. Evident, experien a copiilor legat de aceste lucruri
va fi ;i ea folosit n timpul discu iilor. Dup prepararea cartofilor
ace;tia vor fi servi i, innd cont de alte reguli, stabilite ;i discutate cu
copiii. Excursia va lua sfr;it, dup ,stingere" focului ;i strngerea
tuturor lucrurilor personale sau a de;eurilor care ar putea strica
aspectul p durii, odat cu ntoarcerea spre cas , care se va face tot n
;ir ordonat dup doamna educatoare ;i n pas vioi, pentru a nu ne
prinde ploaia....
Bibliografie:
1. Curriculum pentru nv mntul precolar , Bucuret 2009;
2. Aplicarea noului curriculum pentru educa ie timpurie - o
provocare7, coordonator - Lauren a Cuea, Edtura Dana, 2009;
3. Educa ia timpurie - ghid metodic pentru aplicarea
curriculumului precolar, Adna Gava, Mara Poco, Loca-Lenu a
T taru, Edtura Paraea 45, 2009;
4. Metoda proiectelor la vrste timpurii, Edtura Mnped,
Bucuret, 2002;
5. Tribuna nv mntului nr. 659/ 9-15 sept. 2002, Vorca Preda,
Sva Bor eanu Svetana Crhan.
Panu ucr r
1. Repere teoretce
2. Tpur de actvt ntegrate
3. Caracterstce defntor ae une actvt ntegrate
4. Sugest practce
5. Exempe de actvt ntegrate