Sunteți pe pagina 1din 24

Educatoare: Ioana Dobos

Gradinita Neghinita, Cluj-Napoca


NIVELUL I si II
ARGUMENT
Centrata pe copil, noua abordare a educatiei propune teme din realitatea de zi cu zi,
teme pragmatice si in concordanta cu interesele si necesitatile prescolarilor. AstIel se vrea
a Ii si activitatea optionala de limba engleza pe care o propunem: teme atractive,
pragmatice si de mare interes intr-o maniera cat se poate de amuzanta... pana la urma
invatarea este un joc, nu-i asa?
Impreuna cu personajele din povestile preIerate, cu jucariile lor Iavorite, copiii vor
invata termenii esentiali ai limbii engleze cu o mai mare usurinta si cu mult haz; vor
parcurge un intinerar tematic bogat in stimuli lingvistici, transIormand invatarea intr-un
joc interactiv.
Itinerariul tematic porneste de la realitatile cotidiene mai Iamiliare copilului corpul,
Iamilia, casa - , explorand apoi locuri si situatii mai indepartate orasul, mediul natural,
etc. pana la a include lumea Iantastica a basmelor si povestilor.
Activitatea optionala de limba engleza a Iost gandita in asa Iel incat sa corespunda
particularitatilor individuale si de varsta a copiilor. Acestia, consideram noi, isi insusesc
cu mai multa usurinta concepte legate de teme si situatii care ii intereseaza si le sunt
Iamiliare.
NIVELUL I
ITINERAR TEMATIC
1. SAY HELLO!
a. Greetings
b. Presentation
c. Magic words
d. Let`s move
2. THE BASICS
a. colours
b. shapes
c. numbers
3. HOME & FAMILY
a. Me and my body
b. The Iamily
c. My house
d. People at work
4. FOOD & DRINK
a. Yummy Iruits
b. Fresh vegetables
c. On the table
d. A glass oI.
5. LANDS & HABITATS
a. On the Iarm
b. The Iorest
c. The jungle
6. HOLIDAYS
a. seasons
b. the weather
c. Travelling
d. Clothes
7. CHILDREN`S DAY
a. Happy birthday!
OBIECTIVE
A. Obiective cadru:
Insusirea corecta a sunetelor in limba engleza;
Imbogatirea vocabularului cu termeni reprezentand elemente (obiecte, insusiri, actiuni)
din universul Iamiliar;
Stimularea calitatilor aIective si volitionale;
Dezvoltarea increderii in capacitatea de a invata o limba straina;
B. Obiective de reIerinta:
Perceperea si pronuntarea clara a sunetelor limbi engleze, exprimand enunturi simple;
Folosirea unui vocabular minimal, integrat in acte de vorbire cat mai autentice, in
registre de limba adaptate varstei si preocuparilor copiilor;
Formarea unui sistem minim de notiuni care sa cuprinda: categorii de obiecte, Iiinte,
Ienomene, etc. in limba engleza ;
C . Exemple de comportament:
Sa pronunte corect sunetele limbii engleze;
Sa se prezinte si sa salute in limba engleza;
Sa dea si sa execute o comanda;
Sa-si insuseasca in mod constant noi cuvinte, expresii, constructii gramaticale;
Sa identiIice elmente din mediul Iamiliar si sa le numesca in limba engleza;
Sa ceara si sa dea inIormatii de ordin personal;
Sa multumesca si sa raspunda la multumiri;
Sa numere constient
sa numeasca culorile;
Sa recite poezii
sa interpreteze cantece in limba engleza;
Sa traiasca aIectiv mesajul poeziilor si cantecelor;
Sa ia parte la activitatile de invatare in grup.
P
L
A
N
I
F
I
C
A
R
E
A

A
C
T
I
V
I
T
A
T
I
L
O
R

D
I
N

C
A
D
R
U
L

O
P
T
I
O
N
A
L
U
L
U
I

D
E

L
I
M
B
A

E
N
G
L
E
Z
A

(
N
I
V
E
L

I
)
-S
E
M
E
S
T
R
U
L


I-
S
a
p
t
a
m
a
n
a
T
e
m
a
S
u
b
t
e
m
a
C
o
n
t
i
n
u
t
M
e
t
o
d
e

s
i

M
i
j
l
o
a
c
e

d
e

i
n
v
a
t
a
m
a
n
t
E
v
a
l
u
a
r
e
1
1
9
-
2
3

o
c
t
S
A
Y

H
E
L
L
O
!
G
r
e
e
t
i
n
g
s
-

I
a
m
i
l
i
a
r
i
z
a
r
e
a

c
o
p
i
i
l
o
r

c
u

I
o
r
m
u
l
e
l
e

d
e

s
a
l
u
t

d
i
n

l
i
m
b
a

e
n
g
l
e
z
a

'
H
e
l
l
o
,

G
o
o
a

m
o
r
n
i
n
g
'

G
o
o
a

b
y
e
'


e
t
c
-

i
n
t
r
o
d
u
c
e
r
e
a

e
x
p
r
e
s
i
i
l
o
r

'
H
o
w

a
r
e
y
o
u
?

I

m

f
i
n
e

t
h
a
n
k

y
o
u
'
`
c
o
n
v
e
r
s
a
t
i
a
,

e
p
l
i
c
a
t
i
a

j
o
c

d
i
d
a
c
t
i
c

'
S
i

e
u
s
t
i
u

s
a

s
a
l
u
t
!

o
b
s
e
r
v
a
r
e
a

c
o
m
p
o
r
t
a
m
e
n
t
u
l
u
i
c
u
r
e
n
t

a
p
l
a
u
z
e

r
e
c
o
m
p
e
n
s
e
2
2
6
-
3
0

o
c
t
P
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
-

I
a
m
i
l
i
a
r
i
z
a
r
e
a

c
o
p
i
i
l
o
r

c
u

m
o
d
u
l

d
e
p
r
e
z
e
n
t
a
r
e

'
M
y

n
a
m
e

i
s
.
.
.


s
i

s
e
m
n
i
I
i
c
a
t
i
a

i
n
t
r
e
b
a
r
i
i

'
W
h
a
t

s

y
o
u
r

n
a
m
e
?

,

*
a
l
t
e

I
o
r
m
u
l
e

-

'
N
i
c
e

t
o

m
e
e
t

y
o
u
!

c
o
n
v
e
r
s
a
t
i
a
j
o
c
u
l

d
i
d
a
c
t
i
c

u
r
s
u
l
e
t

d
e

p
l
u
s

j
u
c
a
r
i
i
,

i
m
a
g
i
n
i

r
e
c
o
m
p
e
n
s
e

a
p
r
e
c
i
e
r
i

v
e
r
b
a
l
e
3
0
2
-
0
6

n
o
v
M
a
g
i
c

w
o
r
d
s
-
I
a
m
i
l
i
a
r
i
z
a
r
e
a

c
o
p
i
i
l
o
r

c
u

I
o
r
m
u
l
e
l
e

d
e
p
o
l
i
t
e
t
e
'
P
l
e
a
s
e
'
,

T
h
a
n
k

y
o
u
'
,

Y
o
u

r
e

w
e
l
c
o
m
e
'
`
-
r
e
p
e
t
a
r
e
a

l
o
r

s
i

r
e
c
u
n
o
a
s
t
e
r
e
a

m
o
m
e
n
t
u
l
u
i

i
n

c
a
r
e

t
r
e
b
u
i
e

I
o
l
o
s
i
t
e
c
o
n
v
e
r
s
a
t
i
a
j
o
c

d
e

r
o
l
:

'
L
a

m
a
g
a
z
i
n
'

o
b
s
e
r
v
a
r
e
a

c
o
m
p
o
r
t
a
m
e
n
t
u
l
u
i
c
u
r
e
n
t
r
e
c
o
m
p
e
n
s
e
4
0
9
-
1
3

n
o
v
L
e
t
`
s

m
o
v
e
!
-

I
a
m
i
l
i
a
r
i
z
a
r
e
a

c
o
p
i
i
l
o
r

c
u

c
o
m
e
n
z
i
l
e
:

'
s
t
a
n
a

u
p
'
,

s
i
t

a
o
w
n

'
,

g
o

t
o

y
o
u
r

p
l
a
c
e

'
,

h
a
n
a
s

u
p
'
,

r
i
s
e

y
o
u
r

h
a
n
a
'
`
-
p
o
e
m

c
o
n
v
e
r
s
a
t
i
a
,

o
b
s
e
r
v
a
t
i
a
j
o
c

d
e

r
o
l

i
m
a
g
i
n
i
;

a
p
l
a
u
z
e

s
i

i
n
c
u
r
a
j
a
r
i

r
e
c
o
m
p
e
n
s
e
5
1
6
-
2
0

n
o
v
R
e
v
i
s
i
o
n
S
A
Y

H
E
L
L
O
6
2
3
-
2
7

n
o
v
T
H
E

B
A
S
I
C
S
C
o
l
o
u
r
s
-

I
a
m
i
l
i
a
r
i
z
a
r
e
a

c
o
p
i
i
l
o
r

c
u

d
e
n
u
m
i
r
i
l
e

i
n

l
i
m
b
a

e
n
g
l
e
z
a

a

c
u
l
o
r
i
l
o
r
;

A
s
o
c
i
e
r
e
a

c
u
l
o
r
i
i

c
u

u
n

o
b
i
e
c
t
:

'
T
h
e

a
p
p
l
e

i
s

r
e
a

c
o
n
v
e
r
s
a
t
i
a
o
b
s
e
r
v
a
t
i
a
,
i
m
a
g
i
n
i
,

j
e
t
o
a
n
e
I
i
s
e

d
e

l
u
c
r
u

-

r
e
c
o
m
p
e
n
s
e
7
3
0

n
o
v
-
0
4

d
e
c
S
h
a
p
e
s
i
n
t
r
o
d
u
c
e
r
e
a

n
o
t
i
u
n
i
l
o
r

d
e

I
o
r
m
e

g
e
o
m
e
t
r
i
c
e

'
s
q
u
a
r
e

,

'
c
i
r
c
l
e

,

'
t
r
i
a
n
g
l
e

,

a
s
o
c
i
e
r
e
a

I
o
r
m
a
-
c
u
l
o
a
r
e

'
r
e
a

c
i
r
c
l
e

o
b
s
e
r
v
a
t
i
a
,
c
o
n
v
e
r
s
a
t
i
a

I
i
g

g
e
o
m
e
t
r
i
c
e
i
m
a
g
i
n
i
,
m
e
d
a
l
i
o
a
n
e
r
e
c
o
m
p
e
n
s
e
8
0
7
-
1
1

d
e
c
N
u
m
b
e
r
s
N
u
m
a
r
a
r
e
a

c
o
n
s
t
i
e
n
t
a

s
i

r
a
p
o
r
t
a
r
e
a

c
i
I
r
e
i

l
a

c
a
n
t
i
t
a
t
e

(
e
x
.

o

i
m
a
g
i
n
e

c
u

2

m
e
r
e


t
w
o

a
p
p
l
e
s

s
i

a
l
e
g
e
r
e
a

c
i
f
r
a

2
)

c
o
n
v
e
r
s
a
t
i
a
,

e
x
e
r
c
i
t
i
u
l
,

j
e
t
o
a
n
e
,

i
m
a
g
i
n
i
r
e
c
o
m
p
e
n
s
e
,

a
p
r
e
c
i
e
r
i

v
e
r
b
a
l
e
9
1
4
-
1
8

d
e
c
S
E
R
B
A
R
E


p
o
e
z
i
i

s
i

c
a
n
t
e
c
e
l
e
1
0
0
4
-
0
8

i
a
n
H
O
M
E

&

F
A
M
I
L
Y
M
e

a
n
d

m
y

b
o
d
y

-

I
a
m
i
l
i
a
r
i
z
a
r
e
a

c
o
p
i
i
l
o
r

c
u

d
e
n
u
m
i
r
e
a

i
n

l
i
m
b
a

e
n
g
l
e
z
a

a

p
a
r
t
i
l
o
r

c
o
r
p
u
l
u
i
:

'
h
e
a
a
,

h
a
n
a
,

l
e
g
,

s
h
o
u
l
a
e
r
s
,

n
e
c
k
,

m
o
u
t
h
,
e
y
e
s
,

n
o
s
e
,

-
r
e
p
e
t
a
r
e
a

s
i

r
e
c
u
n
o
a
s
t
e
r
e
a

l
o
r

c
o
n
v
e
r
s
a
t
i
a
,

o
b
s
e
r
v
a
t
i
a

j
o
c

d
i
d
.

'
A
t
i
n
g
e

c
e

i
t
i

s
p
u
n
!

i
m
a
g
i
n
i
,

j
e
t
o
a
n
e
r
e
c
o
m
p
e
n
s
e
,

a
p
r
e
c
i
e
r
i

v
e
r
b
a
l
e
1
1
1
1
-
1
5

i
a
n
T
h
e

f
a
m
i
l
y
m
e
m
b
r
i
i

I
a
m
i
l
i
e
i


r
e
c
u
n
o
a
s
t
e
r
e

s
i
d
e
n
u
m
i
r
e
-

i
n
t
r
o
d
u
c
e
r
e
a

n
o
t
i
u
n
i
l
o
r

'
f
a
m
i
l
y
`
,

'
f
a
h
t
e
r
/
m
o
t
h
e
r
`
,

'
s
i
s
t
e
r
/
b
r
o
t
h
e
r
`
-

p
o
e
m

(
a
n
e
x
a

)

c
o
n
v
e
r
s
a
t
i
a
,

e
x
e
r
c
i
t
i
u
l

i
m
a
g
i
n
i
,

I
i
s
e

d
e

c
o
l
o
r
a
t
,

o
b
s
e
r
v
a
r
e
a

c
o
m
p
o
r
t
a
m
e
n
t
u
l
u
i
c
u
r
e
n
t

a
p
l
a
u
z
e

r
e
c
o
m
p
e
n
s
e
1
2
M
y

h
o
u
s
e
-


d
e
n
u
m
i
r
e
a

c
a
m
e
r
e
l
o
r

(
k
i
t
c
h
e
n
,

j
o
c
u
l

d
i
d
a
c
t
i
c
a
p
l
a
u
z
e
1
8
-
2
2

i
a
n
b
a
t
h
r
o
o
m
,

b
e
d
r
o
o
m
,

l
i
v
i
n
g
-
r
o
o
m
)

e
t
c
-

p
r
e
z
e
n
t
a
r
e
a

c
a
s
e
i


'
A
s
a

a
r
a
t
a

c
a
s
a

m
e
a

I
i
s
e
,

c
r
e
i
o
a
n
e
,
r
e
c
o
m
p
e
n
s
e
I
i
s
e

d
e

l
u
c
r
u
1
3
2
5
-
2
9

i
a
n
R
E
V
I
S
I
O
N
P
L
A
N
I
F
I
C
A
R
E
A

A
C
T
I
V
I
T
A
T
I
L
O
R

D
I
N

C
A
D
R
U
L

O
P
T
I
O
N
A
L
U
L
U
I

D
E

L
I
M
B
A

E
N
G
L
E
Z
A

(
N
I
V
E
L

I
)
-S
E
M
E
S
T
R
U
L


I
I-
S
a
p
t
a
m
a
n
a
T
e
m
a
S
u
b
t
e
m
a
C
o
n
t
i
n
u
t
M
e
t
o
d
e

s
i

M
i
j
l
o
a
c
e

d
e

i
n
v
a
t
a
m
a
n
t
E
v
a
l
u
a
r
e
1
0
8
-
1
2

f
e
b
r
H
O
M
E

&

F
A
M
I
L
Y
P
e
o
p
l
e

a
t

w
o
r
k

-

I
a
m
i
l
i
a
r
i
z
a
r
e
a

c
o
p
i
i
l
o
r

c
u

t
e
r
m
e
n
i

c
a
r
e

d
e
s
e
m
n
e
a
z
a

p
r
o
I
e
s
i
i
:

'
p
o
l
i
c
e
m
a
n
,

t
e
a
c
h
e
r
,

e
n
g
i
n
e
e
r
,

a
o
c
t
o
r

e
t
c
.

-

j
o
c

'

M
y

f
a
t
h
e
r

i
s

/
/

M
y

m
o
t
h
e
r

i
s

.
.
.

c
o
n
v
e
r
s
a
t
i
a
,

o
b
s
e
r
v
a
t
i
a
,

j
o
c

d
i
d
a
c
t
i
c
j
e
t
o
a
n
e
,

i
m
a
g
i
n
i
,

I
i
s
e

d
e

c
o
l
o
r
a
t

o
b
s
e
r
v
a
r
e
a

c
o
m
p
o
r
t
a
m
e
n
t
u
l
u
i
c
u
r
e
n
t

a
p
l
a
u
z
e

r
e
c
o
m
p
e
n
s
e
2
1
5
-
1
9

f
e
b
r
F
O
O
D

&

D
R
I
N
K
Y
u
m
m
y

f
r
u
i
t
s

-

i
n
t
r
o
d
u
c
e
r
e
a

n
o
t
i
u
n
i
l
o
r

'
a
p
p
l
e
,

p
e
a
r
,

p
e
a
c
h
,

o
r
a
n
g
e
,

l
e
m
o
n

e
t
c
.

-
a
s
o
c
i
e
r
e
a

I
r
u
c
t


c
u
l
o
a
r
e

'
r
e
a

a
p
p
l
e
,

y
e
l
l
o
w

l
e
m
o
n
`
(
p
o
e
m
)
c
o
n
v
e
r
s
a
t
i
a
,

o
b
s
e
r
v
a
t
i
a
,

e
x
e
r
c
i
t
i
u
l
j
e
t
o
a
n
e
,

I
r
u
c
t
e
,

r
e
c
o
m
p
e
n
s
e

a
p
r
e
c
i
e
r
i

v
e
r
b
a
l
e
3
2
2
-
2
6

f
e
b
r
F
r
e
s
h

v
e
g
e
t
a
b
l
e
s

-

i
n
t
r
o
d
u
c
e
r
e
a

n
o
t
i
u
n
i
l
o
r

n
o
i

'
t
o
m
a
t
o
e
s
,

p
o
t
a
t
o
s
,

c
u
c
u
m
b
e
r
,

p
e
p
p
e
r
,


g
a
r
l
i
c
,

o
n
i
o
n
,


e
t
c
.
-

s
a
l
a
t
a

d
e

l
e
g
u
m
e


r
e
c
u
n
o
a
s
t
e
r
e
a

s
i

r
e
p
e
t
a
r
e
a

d
e
n
u
m
i
r
i
l
o
r
c
o
n
v
e
r
s
a
t
i
a
,

o
b
s
e
r
v
a
t
i
a
,

l
e
g
u
m
e

p
r
o
a
s
p
e
t
e
,

I
i
s
e

d
e

c
o
l
o
r
a
t

o
b
s
e
r
v
a
r
e
a

c
o
m
p
o
r
t
a
m
e
n
t
u
l
u
i
c
u
r
e
n
t

a
p
l
a
u
z
e

r
e
c
o
m
p
e
n
s
e
4
0
1
-
0
5

m
a
r
O
n

t
h
e

t
a
b
l
e

-

i
n
t
r
o
d
u
c
e
r
e
a

n
o
t
i
u
n
i
l
o
r

'
o
i
l
,

b
r
e
a
a
,

p
e
p
p
e
r
,

s
a
l
t
,


p
l
a
t
e
,

c
u
p
,

f
o
r
k
,

s
p
o
o
n
,
k
n
i
f
e
,

g
l
a
s
s

-
r
e
p
e
t
a
r
e
a

n
o
t
i
u
n
i
l
o
r

s
i

c
o
n
s
o
l
i
d
a
r
e
a

l
o
r
p
r
i
n

i
n
t
e
r
m
e
d
i
u
l

j
o
c
u
l
u
i
o
b
s
e
r
v
a
r
e
,

c
o
n
v
e
r
s
a
t
i
e
,

j
o
c
d
i
d
a
c
t
i
c
j
u
c
a
r
i
i

-

v
e
s
e
l
a
,

a
l
i
m
e
n
t
e
,

b
u
c
a
t
a
r
i
e

o
b
s
e
r
v
a
r
e
a

c
o
m
p
o
r
t
a
m
e
n
t
u
l
u
i

a
p
r
e
c
i
e
r
i

v
e
r
b
a
l
e

r
e
c
o
m
p
e
n
s
e
5
0
8
-
1
2

m
a
r
A

g
l
a
s
s

o
f
.
.
.
-

I
a
m
i
l
i
a
r
i
z
a
r
e
a

c
o
p
i
i
l
o
r

c
u

d
e
n
i
m
i
r
i
l
e

i
n

l
i
m
b
a

e
n
g
l
e
z
a

a

l
i
c
h
i
d
e
l
o
r

:

'
m
i
l
k
,

t
e
a
,

o
b
s
e
r
v
a
r
e
a
,

c
o
n
v
e
r
s
a
t
i
a
,

j
o
c

r
e
c
o
m
p
e
n
s
e
a
p
l
a
u
z
e
f
u
i
c
e
,

w
a
t
e
r
,

e
t
c
`
-
r
e
p
e
t
a
r
e
a

n
o
t
i
u
n
i
l
o
r

s
i

c
o
n
s
o
l
i
d
a
r
e
a

l
o
r
p
r
i
n

j
o
c
d
i
d
a
c
t
i
c
i
m
a
g
i
n
i
,

j
u
c
a
r
i
i
a
p
r
e
c
i
e
r
i
6
1
5
-
1
9

m
a
r
R
e
v
i
s
i
o
n
F
O
O
D

&

D
R
I
N
K
7
2
2
-
2
6

m
a
r
L
A
N
D
S

&

H
A
B
I
T
A
T
S
O
n

t
h
e

f
a
r
m
-

I
a
m
i
l
i
a
r
i
z
a
r
e
a

c
o
p
i
i
l
o
r

c
u

d
e
n
u
m
i
r
i
l
e
a
n
i
m
a
l
e
l
o
r

d
e

l
a

I
e
r
m
a
,
-

r
e
p
e
t
a
r
e
a

s
i

c
o
n
s
o
l
i
d
a
r
e
a

d
e
n
u
m
i
r
i
l
o
r
d
e

a
n
i
m
a
l
e

d
e

l
a

I
e
r
m
a
,
s
o
n
g

(
O
l
d

M
c
D
o
n
a
l
d
)
o
b
s
e
r
v
a
t
i
a
,

c
o
n
v
e
r
s
a
t
i
a
,

p
o
v
e
s
t
i
r
e
a
,
i
m
a
g
i
n
i
,

j
e
t
o
a
n
e
,

c
d

o
b
s
e
r
v
a
r
e
a

c
o
m
p
o
r
t
a
m
e
n
t
u
l
u
i
c
u
r
e
n
t

a
p
l
a
u
z
e

s
i

i
n
c
u
r
a
j
a
r
i
r
e
c
o
m
p
e
n
s
e
8
2
9

m
a
r

-

0
2

a
p
r
T
h
e

f
o
r
e
s
t

-
i
n
t
r
o
d
u
c
e
r
e
a

u
n
o
r

n
o
t
i
u
n
i

n
o
i

(
a
n
i
m
a
l
e
s
a
l
b
a
t
i
c
e


f
o
x
,

w
o
l
f
,

b
e
a
r
,

r
a
b
b
i
t
,

a
e
e
r
,

e
t
c
)

-

r
e
p
e
t
a
r
e
a

s
i

c
o
n
s
o
l
i
d
a
r
e
a

n
o
t
i
u
n
i
l
o
r
p
r
i
n

j
o
c

B
i
n
g
o
c
o
n
v
e
r
s
a
t
i
a
,

p
o
v
e
s
t
i
r
e
a
,
e
x
p
l
i
c
a
t
i
a
,

d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
i
a
,

o
b
s
e
r
v
a
t
i
a
I
i
s
e

b
i
n
g
o
,

p
i
o
n
i
,
j
e
t
o
a
n
e
a
p
l
a
u
z
e
r
e
c
o
m
p
e
n
s
e
p
r
e
m
i
i
9
1
2
-
1
6

a
p
r
T
h
e

j
u
n
g
l
e
-
i
n
t
r
o
d
u
c
e
r
e
a

d
e

n
o
t
i
u
n
i

n
o
i

:

'
l
i
o
n
,

t
i
g
e
r
,

g
i
r
a
f
f
e
,

e
l
e
p
h
a
n
t
,

e
t
c

-
r
e
p
e
t
a
r
e
a

s
i

c
o
n
s
o
l
i
d
a
r
e
a

l
o
r

p
r
i
n

j
o
c

c
o
n
v
e
r
s
a
t
i
a
,

o
b
s
e
r
v
a
t
i
a
i
m
a
g
i
n
i
,

m
e
d
a
l
i
o
a
n
e
a
p
l
a
u
z
e
r
e
c
o
m
p
e
n
s
e
1
0
1
9
-
2
3

a
p
r
R
e
v
i
s
i
o
n
L
A
N
D
S

&

H
A
B
I
T
A
T
S
1
1
2
6
-
3
0

a
p
r
H
O
L
I
D
A
Y
S
s
e
a
s
o
n
s

a
n
d

w
e
a
t
h
e
r
-

I
a
m
i
l
i
a
r
i
z
a
r
e
a

c
o
p
i
i
l
o
r

c
u

d
e
n
u
m
i
r
i
l
e
'
s
u
m
m
e
r
,

s
p
r
i
n
g
,

a
u
t
u
m
n
,

w
i
n
t
e
r


-

i
n
t
r
o
d
u
c
e
r
e
a

n
o
t
i
u
n
i
l
o
r

'
w
a
r
m
/
c
o
o
l

,

o
b
s
e
r
v
a
t
i
a
,

c
o
n
v
e
r
s
a
t
i
a
,

i
m
a
g
i
n
i
a
p
l
a
u
z
e
r
e
c
o
m
p
e
n
s
e
'
h
o
t
/
c
o
l
a

r
e
p
e
t
a
r
e
a

c
u
v
i
n
t
e
l
o
r

s
i

a
s
o
c
i
e
r
e
a

l
o
r

c
u

a
n
o
t
i
m
p
u
r
i
l
e
1
2
0
3
-
0
7

m
a
i
-

a
s
o
c
i
e
r
e
a

I
e
n
o
m
e
n
e
l
o
r

n
a
t
u
r
a
l
e

'
s
h
i
n
e
,

c
l
o
u
a
,

r
a
i
n
,

f
o
g
,

r
a
i
n
b
o
w
,

s
n
o
w
,

w
i
n
a
-

c
u

a
n
o
t
i
m
p
u
r
i
l
e

p
o
t
r
i
v
i
t
e
;
(
p
o
e
m
)
e
x
p
l
i
c
a
t
i
a
,

c
o
n
v
e
r
s
a
t
i
a
c
r
e
i
o
a
n
e

c
o
l
o
r
a
t
e

s
i

I
i
s
e

d
e

c
o
l
o
r
a
t
a
p
r
e
c
i
e
r
i

v
e
r
b
a
l
e
r
e
c
o
m
p
e
n
s
e
I
i
s
e

d
e

l
u
c
r
u
1
3
1
0
-
1
4

m
a
i
C
l
o
t
h
e
s

-

I
a
m
i
l
i
a
r
i
z
a
r
e
a

c
u

d
e
n
u
m
i
r
e
a

i
n

l
i
m
b
a

e
n
g
l
e
z
a

a


p
i
e
s
e
l
o
r

p
r
i
n
c
i
p
a
l
e

d
i
n

g
a
r
d
e
r
o
b
a

u
n
e
i

I
e
t
e
/

a

u
n
u
i

b
a
i
a
t
:

'
s
h
i
r
t
,
T
-
s
h
i
r
t
,

t
r
o
u
s
e
r
s
,

a
r
e
s
s
,

s
h
o
e
s
,

s
o
c
k
s
,

e
t
c
-

r
e
c
u
n
o
a
s
t
e
r
e
a

s
i

d
e
n
u
m
i
r
e
a

i
n

l
i
m
b
a

e
n
g
l
e
z
a

a

d
i
I
e
r
i
t
e
l
o
r

p
i
e
s
e

v
e
s
t
i
m
e
n
t
a
r
e
o
b
s
e
r
v
a
r
e
,

c
o
n
v
e
r
s
a
t
i
a

j
o
c

d
e

r
o
l


'
L
a
c
u
m
p
a
r
a
t
u
r
i

p
a
p
u
s
i
,

h
a
i
n
e

p
t
r

p
a
p
u
s
i

r
e
c
o
m
p
e
n
s
e

a
p
r
e
c
i
e
r
i

v
e
r
b
a
l
e

I
i
s
e

d
e

c
o
l
o
r
a
t
1
4
1
7
-
2
1

m
a
i
T
r
a
v
e
l
l
i
n
g
-
i
n
t
r
o
d
u
c
e
r
e
a

d
e

n
o
t
i
u
n
i

n
o
i

:
m
i
j
l
o
a
c
e

d
e

t
r
a
n
s
p
o
r
t

p
e

u
s
c
a
t


b
u
s
,

c
a
r
,

t
r
a
i
n
,

b
i
c
y
c
l
e
,

m
o
t
o
r
c
y
c
l
e
,

e
t
c
m
i
j
l
o
a
c
e

d
e

t
r
a
n
s
p
o
r
t

p
e

a
p
a


b
o
a
t
,

s
h
i
p
m
i
j
l
o
a
c
e

d
e

t
r
a
n
s
p
o
r
t

a
e
r
i
a
n


p
l
a
n
e
,

h
e
l
i
c
o
p
t
e
r
o
b
s
e
r
v
a
t
i
a
,

c
o
n
v
e
r
s
a
t
i
a
,

p
o
v
e
s
t
i
r
e
a
-

j
e
t
o
a
n
e
,

i
m
a
g
i
n
i
,

j
u
c
a
r
i
i
I
i
s
e

d
e

l
u
c
r
u
a
p
r
e
c
i
e
r
i
o
b
s

c
o
m
p
o
r
t
a
m
e
n
t
u
l
u
i
r
e
c
o
m
p
e
n
s
e
1
5
2
4
-
2
8

m
a
i
-
r
e
p
e
t
a
r
e
a

s
i

c
o
n
s
o
l
i
d
a
r
e
a

d
e
n
u
m
i
r
i
l
o
r

m
i
j
l
o
a
c
e
l
o
r

d
e

t
r
a
n
s
p
o
r
t

-

I
i
s
a
-

m
i
j
l
o
c
u
l

d
e

t
r
a
n
s
p
o
r
t

p
r
e
I
e
r
a
t
o
b
s
e
r
v
a
t
i
a
,

c
o
n
v
e
r
s
a
t
i
a
,

p
o
v
e
s
t
i
r
e
a
I
i
s
e

d
e

c
o
l
o
r
a
t
,

c
r
e
i
o
a
n
e

c
o
l
o
r
a
t
e
r
e
c
o
m
p
e
n
s
e
a
p
r
e
c
i
e
r
i
1
6
3
1

m
a
i

-

0
4
C
H
I
L
D
R
E
N
`
S

D
A
Y
H
a
p
p
y

b
i
r
t
h
d
a
y
!
I
a
m
i
l
i
a
r
i
z
a
r
e
a

c
o
p
i
i
l
o
r

c
u

u
r
a
r
i
l
e

c
e

s
e

I
a
c

i
n

l
i
m
b
a

e
n
g
l
e
z
a

c
u

o
c
a
z
i
a

z
i
l
e
l
o
r

d
e
o
b
s
e
v
a
t
i
a
,
c
o
n
v
e
r
s
a
t
i
a
,

o
b
s
e
r
v
a
r
e
a

c
o
m
p
o
r
t
a
m
e
n
t
u
l
u
i
i
u
n
1
S
T

O
F

J
U
N
E
n
a
s
t
e
r
e

'
H
a
p
p
y

b
i
r
t
h
a
a
y

-
i
n
t
r
o
d
u
c
e
r
e
a

n
o
t
i
u
n
i
l
o
r

c
e

d
e
n
u
m
e
s
c

j
u
c
a
r
i
i
,

c
a
d
o
u
r
i

e
t
c
.
'
p
r
e
s
e
n
t
,

t
o
y
s
,

t
e
a
a
y
b
e
a
r
,

a
o
l
l
,

r
o
b
o
t


e
t
c
p
o
v
e
s
t
i
r
e
a
j
o
c

d
i
d
a
c
t
i
c
j
u
c
a
r
i
i
,

i
m
a
g
i
n
i
,
m
e
d
a
l
i
o
a
n
e
c
u
r
e
n
t
a
p
r
e
c
i
e
r
i

v
e
r
b
a
l
e
,
r
e
c
o
m
p
e
n
s
e
1
7
0
7
-
1
1

i
u
n
R
E
V
I
S
I
O
N
1
8
1
4
-
1
8

i
u
n
i
e
S
E
R
B
A
R
E
Anexa 1
Poems
I. On the table//A glass of
a) A glass oI milk,
A slice oI bread,
Then good night,
We must go to bed.
b) Butter and cheese,
All that you please.
Milk and bread
For little Fred,
Tea and jam
For brother Sam.
c) I eat apples crunch, crunch ,crunch,
I devour sandwiches munch, munch ,munch,
I eat lolipopes lick, lick, lick,
But I enjoy the ice cream quick, quick, quick.
II. Body parts
I`ve got ten little Iingers,
I`ve got ten little toes,
I`ve got two ears, two eyes
And just one little nose.
III. Fruits
Here is an apple
Tasty and red
There is a nut
Brown and round.
IV. Seasons
a) Winter is cold.
Winter is ice.
But winter inside
Is cozy and nice.
b) Spring is green
Summer is bright
Autumn is yellow
Winter is white.
V. House
up is the ceiling
down is the Iloor
here is the window
there is the door
VI. 1st june
Today, today, today
It's the Iirst oI june today
This is our happy day
We shall dance and sing and play.
VII. Let`s move
Teddy Bear, turn around.
Teddy Bear, touch the ground.
Teddy Bear, show your shoes.
Teddy Bear, that will do.
VIII. Numbers
One ,one ,one
please cat run.
Two,two,two
the dog is aIter you.
Three,three,three
three birds are on the tree.
Four,Iour,Iour
Iour cats are on the Iloor.
IX. On the farm
My cat
I have a cat,
Her name is Kit,
And by the Iire
She loves to sit.
Songs
1) One little, two little,
three little indians
Four little, Iive little,
six little indians,
seven little, eight little,
nine little indians,
ten little indian boys.
2) Mary had a little lamb,
Whose Ileece was white as snow.
And everywhere that Mary went,
The lamb was sure to go.
3) My Bonnie is over the ocean
My Bonnie is over the sea
My Bonnie is over the ocean
Oh bring back my Bonnie to me
Bring back, bring back, bring back my
Bonnie to me, to me
Bring back, bring back, oh bring back my
Bonnie to me
4) The wheels on the bus go
round and round
round and round
round and round
The wheels on the bus go
round and round
All day long,
The children on the bus go
up and down,up and down,
up and down,up and down,
up and down,up and down
The children on the bus go
up and down,up and down
All day long.
All day long.
5) Row, row, row your boat
Gently Down the stream.
Merrily, merrily, merrily, merrily,
LiIe is but a dream.
6) Old MacDonald had a farm. Ee i ee i o.
And on his Iarm he had some dogs. Ee i ee i o.
With a bark-bark here.
And a bark-bark there.
Here a bark, there a bark.
Everywhere a bark-bark.
Old MacDonald had a Iarm. Ee i ee i o.
Old MacDonald had a Iarm. Ee i ee i o.
And on his Iarm he had some pigs. Ee i ee i o.
With an oink-oink here.
And an oink-oink there.
Here an oink, there an oink.
Everywhere an oink-oink.
Old MacDonald had a Iarm. Ee i ee i o.
Old MacDonald had a Iarm. Ee i ee i o.
And on his Iarm he had some cows. Ee i ee i oh.
With a moo-moo here.
And a moo-moo there.
Here a moo, there a moo.
Everywhere a moo-moo.
7) Five little monkeys jumping on the bed
One Iell oII and bumped his head
So Momma called the doctor and the doctor said
No more monkeys jumping on the bed!
Four little monkeys jumping on the bed
One Iell oII and bumped his head
So Momma called the doctor and the doctor said
No more monkeys jumping on the bed!
..................
One little monkey jumping on the bed
He Iell oII and bumped his head
So Momma called the doctor and the doctor said
No more monkeys jumping on the bed
NIVELUL II
ITINERAR TEMATIC
7. BOYS & GIRLS
a. The Iace
b. Iunny Iaces
c. the body
d. describing people
8. HOME & FAMILY
a. Family reunion
b. pets
c. My house outside
d. My house - inside
9. TOWN & SHOPPING
a. cities and towns
b. clothes
c. at the supermarket
d. at the restaurant
10. HOLIDAYS AND TRAVELING
a. travelling
b. the wheather
c. seasons and months
d. on the Iarm
11. LANDS & HABITATS
a. The Iorest
b. the sea
c. the jungle
d. exploring the world
12. DISTANT TIMES & WORLDS
a. outer space
b. stories and Iairytales
13. THE BASICS
a. colours
b. numbers
c. shapes
d. what`s the time?
OBIECTIVE
A. Obiective cadru:
Insusirea corecta a sunetelor in limba engleza;
Imbogatirea vocabularului cu termeni reprezentand elemente (obiecte, insusiri, actiuni)
din universul Iamiliar;
Stimularea calitatilor aIective si volitionale;
Dezvoltarea increderii in capacitatea de a invata o limba straina;
Stimularea interesului pentru o alta cultura.
B . Obiective de reIerinta:
Perceperea si pronuntarea clara a sunetelor limbi engleze, exprimand enunturi simple;
Folosirea unui vocabular minimal, integrat in acte de vorbire cat mai autentice, in
registre de limba adaptate varstei si preocuparilor copiilor;
Formarea unui sistem minim de notiuni care sa cuprinda: categorii de obiecte, Iiinte,
Ienomene, etc. in limba engleza ;
Dezvoltarea capacitatii de exprimare spontana, dialogata, cu adultul si intre copii,
pentru a incepe construirea sistemului de gandire in noua limba, paralel cu gandirea in
limba materna.
C . Exemple de comportament:
Sa pronunte corect sunetele limbii engleze;
Sa se prezinte si sa salute in limba engleza;
Sa dialogheze despre sine si Iamilia sa;
Sa dea si sa execute o comanda;
Sa-si insuseasca in mod constant noi cuvinte, expresii, constructii gramaticale;
Sa identiIice elmente din mediul Iamiliar si sa le numesca in limba engleza;
Sa ceara si sa dea inIormatii de ordin personal;
Sa multumesca si sa raspunda la multumiri;
Sa numere constient
sa numeasca culorile;
Sa relateze actiuni si activitati;
Sa recite poezii si sa interpreteze cantece in limba engleza;
Sa traiasca aIectiv mesajul poeziilor si cantecelor;
Sa ia parte la activitatile de invatare in grup.
15
P
L
A
N
I
F
I
C
A
R
E
A

A
C
T
I
V
I
T
A
T
I
L
O
R

D
I
N

C
A
D
R
U
L

O
P
T
I
O
N
A
L
U
L
U
I

D
E

L
I
M
B
A

E
N
G
L
E
Z
A

(
N
I
V
E
L

I
I
)
-S
E
M
E
S
T
R
U
L


I-
S
a
p
t
a
m
a
n
a
T
e
m
a
S
u
b
t
e
m
a
C
o
n
t
i
n
u
t
M
e
t
o
d
e

s
i

M
i
j
l
o
a
c
e

d
e

i
n
v
a
t
a
m
a
n
t
E
v
a
l
u
a
r
e
1
1
9
-
2
3

o
c
t
T
H
E

B
A
S
I
C
S
C
o
l
o
u
r
s

&

N
u
m
b
e
r
s
-
r
e
v
i
s
i
o
n
-
R
e
c
u
n
o
a
s
t
e
r
e
a

c
u
l
o
r
i
l
o
r

s
i

a

n
u
m
e
r
e
l
o
r
;
A
s
o
c
i
e
r
e
a

c
u
l
o
r
i
i

c
u

u
n

o
b
i
e
c
t
:

'
T
h
e

a
p
p
l
e

i
s

r
e
a

N
u
m
a
r
a
r
e
a

c
o
n
s
t
i
e
n
t
a

s
i

r
a
p
o
r
t
a
r
e
a

c
i
I
r
e
i

l
a

c
a
n
t
i
t
a
t
e

(
e
x
.

o

i
m
a
g
i
n
e

c
u

2

m
e
r
e


t
w
o

a
p
p
l
e
s

s
i

a
l
e
g
e
r
e
a

c
i
f
r
a

2
)
J
o
c

d
i
d
a
c
t
i
c

'
C
i
n
e

s
t
i
e

m
a
i

b
i
n
e
?

i
m
a
g
i
n
i

j
e
t
o
a
n
e

o
b
s
e
r
v
a
r
e
a

c
o
m
p
o
r
t
a
m
e
n
t
u
l
u
i
c
u
r
e
n
t

a
p
l
a
u
z
e

s
i

i
n
c
u
r
a
j
a
r
i

r
e
c
o
m
p
e
n
s
e
2
2
6
-
3
0

o
c
t
S
h
a
p
e
s

&

C
o
l
o
u
r
s
i
n
t
r
o
d
u
c
e
r
e
a

n
o
t
i
u
n
i
l
o
r

d
e

I
o
r
m
e

g
e
o
m
e
t
r
i
c
e

'
s
q
u
a
r
e

,

'
c
i
r
c
l
e

,

'
t
r
i
a
n
g
l
e

,

'
r
e
c
t
a
n
g
l
e

,

'
d
i
a
m
o
n
d

a
s
o
c
i
e
r
e
a

I
o
r
m
a
-
c
u
l
o
a
r
e

'
r
e
a

c
i
r
c
l
e

c
o
n
v
e
r
s
a
t
i
a
j
o
c
u
l

d
i
d
a
c
t
i
c

I
i
g
u
r
i

g
e
o
m
e
t
r
i
c
e

j
e
t
o
a
n
e

c
o
l
o
r
a
t
e

r
e
c
o
m
p
e
n
s
e

a
p
r
e
c
i
e
r
i

v
e
r
b
a
l
e

I
i
s
e

d
e

c
o
l
o
r
a
t
3
0
2
-
0
6

n
o
v
B
O
Y
S

&

G
I
R
L
S
T
h
e

f
a
c
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
r
e
a

n
o
t
i
u
n
i
l
o
r
:

'
h
a
i
r
,

n
o
s
e
,

m
o
u
t
h
,

e
a
r
,

e
y
e


e
t
c
.
e
n
u
m
e
r
a
r
e
a

s
i

r
e
p
e
t
a
r
e
a

e
l
e
m
e
n
t
e
l
o
r

I
e
t
e
i
r
e
c
u
n
o
a
s
t
e
r
e
a

s
i

d
e
n
u
m
i
r
e
a

e
l
e
m
e
n
t
e
l
o
r

I
e
t
e
i

i
n

c
a
d
r
u
l

j
o
c
u
l
u
i

d
i
d
a
c
t
i
c

i
n
i
t
i
a
t
c
o
n
v
e
r
s
a
t
i
a
j
o
c

d
i
d
a
c
t
i
c

:

'
S
p
u
n
e

c
e

v
e
z
i
,

a
t
i
n
g
e

c
e

s
p
u
n

!

'

o
b
s
e
r
v
a
r
e
a

c
o
m
p
o
r
t
a
m
e
n
t
u
l
u
i
c
u
r
e
n
t

a
p
l
a
u
z
e

s
i
i
n
c
u
r
a
j
a
r
i
r
e
c
o
m
p
e
n
s
e
4
0
9
-
1
3

n
o
v
F
u
n
n
y

f
a
c
e
s
-

e
m
o
t
i
i

'
h
a
p
p
y
,

s
a
a
,

s
c
a
r
e
a
,

a
n
g
r
y
`
i
n
t
r
o
a
u
c
e
r
e
a

n
o
t
i
u
n
i
l
o
r
-

r
e
c
u
n
o
a
s
t
e
r
e
a
,

r
e
p
e
t
a
r
e
a

s
i

e
x
e
r
s
a
r
e
a

e
m
o
t
i
i
l
o
r

c
o
n
v
e
r
s
a
t
i
a
,

o
b
s
e
r
v
a
t
i
a

j
o
c

d
e

r
o
l

I
i
s
e

d
e

c
o
l
o
r
a
t

r
e
c
o
m
p
e
n
s
e
'
D
e
-
a

a
c
t
o
r
i
i

5
1
6
-
2
0

n
o
v
T
h
e

b
o
d
y
-

o
b
s
e
r
v
a
r
e
a

e
l
e
m
e
n
t
e
l
o
r

c
e

a
l
c
a
t
u
i
e
s
c

c
o
r
p
u
l
,

c
u

i
n
t
r
o
d
u
c
e
r
e
a

n
o
t
i
u
n
i
l
o
r
'
h
a
n
a
,

f
o
o
t
,

h
e
a
a
,

n
e
c
k

-

e
n
u
m
e
r
a
r
e
a
,

s
i

r
e
p
e
t
a
r
e
a
;
r
e
c
u
n
o
a
s
t
e
r
e
a

s
i

d
e
n
u
m
i
r
e
a

e
l
e
m
e
n
t
e
l
o
r

c
e

a
l
c
a
t
u
i
e
s
c

c
o
r
p
u
l

o
b
s
e
r
v
a
t
i
a

c
o
n
v
e
r
s
a
t
i
a

e
x
e
r
c
i
t
i
u
l

j
o
c

d
i
d
a
c
t
i
c

'
S
p
u
n
e

c
e

v
e
z
i
,

a
t
i
n
g
e

c
e
-
t
i

s
p
u
n
!

r
e
c
o
m
p
e
n
s
e
a
p
l
a
u
z
e
a
p
r
e
c
i
e
r
i
6
2
3
-
2
7

n
o
v
r
e
v
i
s
i
o
n


e
l
e
m
e
n
t
e
l
e

I
e
t
e
i

s
i

a
l
e

c
o
r
p
u
l
u
i
p
o
e
m

(
a
n
e
x
a

)
c
o
n
v
e
r
s
a
t
i
a
c
o
n
c
u
r
s

-

r
e
c
o
m
p
e
n
s
e
7
3
0

n
o
v
-
0
4

d
e
c
D
e
s
c
r
i
b
i
n
g

p
e
o
p
l
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
r
e
a

n
o
t
i
u
n
i
l
o
r

'
s
m
a
l
l
/
/
b
i
g
`
,
'
s
h
o
r
t
/
/
t
a
l
l
`
,

'
l
o
n
g
/
/
s
h
o
r
t
`
,

'
u
g
l
y
/
/
b
e
a
u
t
i
f
u
l
l
`
-
r
e
p
e
t
a
r
e
a

n
o
t
i
u
n
i
l
o
r

s
i

r
e
c
u
n
o
a
s
t
e
r
e
a

l
o
r

d
i
n

i
m
a
g
i
n
i

o
b
s
e
r
v
a
t
i
a
,

c
o
n
v
e
r
s
a
t
i
a

e
x
e
r
c
i
t
i
u
l

d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
i
a
i
m
a
g
i
n
i
,

j
u
c
a
r
i
i
I
i
s
e

d
e

l
u
c
r
u
r
e
c
o
m
p
e
n
s
e
8
0
7
-
1
1

d
e
c
H
O
M
E

&

F
A
M
I
L
Y
T
h
e

f
a
m
i
l
y
m
e
m
b
r
i
i

I
a
m
i
l
i
e
i


r
e
c
u
n
o
a
s
t
e
r
e

s
i

d
e
n
u
m
i
r
e
-

c
o
n
s
o
l
i
d
a
r
e
a

n
o
t
i
u
n
i
l
o
r

'
f
a
m
i
l
y
`
,

'
f
a
h
t
e
r
/
m
o
t
h
e
r
`
,

'
s
i
s
t
e
r
/
b
r
o
t
h
e
r
`
,

'
u
n
c
l
e
/
a
u
n
t
`
,

'
g
r
a
n
a
m
o
t
h
e
r
/
g
r
a
n
a
f
a
t
h
e
r
`
-

p
o
e
m

(
a
n
e
x
a

)

c
o
n
v
e
r
s
a
t
i
a
,

e
x
e
r
c
i
t
i
u
l

i
m
a
g
i
n
i
,

I
i
s
e

d
e
c
o
l
o
r
a
t
,

o
b
s
e
r
v
a
r
e
a

c
o
m
p
o
r
t
a
m
e
n
t
u
l
u
i
c
u
r
e
n
t

a
p
l
a
u
z
e

s
i
i
n
c
u
r
a
j
a
r
i
r
e
c
o
m
p
e
n
s
e
9
1
4
-
1
8

d
e
c
S
E
R
B
A
R
E


p
o
e
z
i
i

s
i

c
a
n
t
e
c
e
l
e
1
0
0
4
-
0
8

i
a
n
H
O
M
E

&

F
A
M
I
L
Y
P
e
t
s
-

d
e
I
i
n
i
r
e
a

t
e
r
m
e
n
u
l
u
i

'
p
e
t

-
i
n
t
r
o
d
u
c
e
r
e
a

n
o
t
i
u
n
i
l
o
r

'

p
u
p
p
y
-

a
o
g
,

c
o
n
v
e
r
s
a
t
i
a

j
e
t
o
a
n
e
,

i
m
a
g
i
n
i
,

r
e
c
o
m
p
e
n
s
e
a
p
r
e
c
i
e
r
i
1
7
k
i
t
t
y
-
c
a
t
,

t
o
r
t
o
i
s
e
,

m
o
u
s
e
,

f
i
s
h

-
r
e
c
u
n
o
a
s
t
e
r
e
a

s
i

d
e
n
u
m
i
r
e
a

a
n
i
m
a
l
u
l
u
i

d
e

c
o
m
p
a
n
i
e

d
e

a
c
a
s
a
/
/

p
r
e
I
e
r
a
t
-
p
o
e
m

(
a
n
e
x
a

)
I
i
s
e

d
e

c
o
l
o
r
a
t
1
1
1
1
-
1
5

i
a
n
M
y

h
o
u
s
e

-

i
n
s
i
d
e

a
n
d

o
u
t
s
i
d
e
-

n
o
t
i
u
n
i

'
w
i
n
a
o
w
,

a
o
o
r
,

r
o
o
f
,

s
t
a
i
r
s
,

r
o
o
m
,

w
a
l
l
,

g
a
r
a
e
ne
t
c
.
-
n
o
t
i
u
n
i

s
p
a
t
i
a
l
e

'
h
e
r
e
`
,

'
t
h
e
r
e
`

c
o
n
v
e
r
s
a
t
i
a

o
b
s
e
r
v
a
t
i
a

c
u
b
u
r
i

j
o
c
u
l

d
i
d
a
c
t
i
c
'
C
a
s
a

m
e
a

a
p
l
a
u
z
e
r
e
c
o
m
p
e
n
s
e
1
2
1
8
-
2
2

i
a
n
-


d
e
n
u
m
i
r
e
a

c
a
m
e
r
e
l
o
r

(
k
i
t
c
h
e
n
,

b
a
t
h
r
o
o
m
,

b
e
d
r
o
o
m
,

l
i
v
i
n
g
-
r
o
o
m
)

e
t
c
-

p
r
e
z
e
n
t
a
r
e
a

c
a
s
e
i


M
y

h
o
u
s
e

h
a
s

o
n
e

a
o
o
r
,

4

w
i
n
a
o
w
s
,

3

r
o
o
m
s
,

1
5

s
t
a
i
r
s

j
o
c
u
l

d
i
d
a
c
t
i
c
'
A
s
a

a
r
a
t
a

c
a
s
a

m
e
a

I
i
s
e
,

c
r
e
i
o
a
n
e
,
a
p
l
a
u
z
e
r
e
c
o
m
p
e
n
s
e
I
i
s
e

d
e

l
u
c
r
u
1
3
2
5
-
2
9

i
a
n
R
E
V
I
S
I
O
N
1
8
P
L
A
N
I
F
I
C
A
R
E
A

A
C
T
I
V
I
T
A
T
I
L
O
R

D
I
N

C
A
D
R
U
L

O
P
T
I
O
N
A
L
U
L
U
I

D
E

L
I
M
B
A

E
N
G
L
E
Z
A

(
N
I
V
E
L

I
I
)
-S
E
M
E
S
T
R
U
L


I
I-
S
a
p
t
a
m
a
n
a
T
e
m
a
S
u
b
t
e
m
a
C
o
n
t
i
n
u
t
M
e
t
o
d
e

s
i

M
i
j
l
o
a
c
e
d
e

i
n
v
a
t
a
m
a
n
t
E
v
a
l
u
a
r
e
1
0
8
-
1
2

f
e
b
r
T
O
W
N

&

S
H
O
P
P
I
N
G
C
i
t
i
e
s

a
n
d

t
o
w
n
s
-

e
n
u
m
e
r
a
r
e
a

i
n
s
t
i
t
u
t
i
i
l
o
r

p
r
i
n
c
i
p
a
l
e

d
i
n
t
r
-
u
n

o
r
a
s

'
h
o
s
p
i
t
a
l
,

p
o
l
i
c
e

s
t
a
t
i
o
n
,

s
c
h
o
o
l
,

k
i
n
a
e
r
g
a
r
t
e
n
,

l
i
b
r
a
r
y

-

a
m
i
n
t
i
r
e
a

p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
l
o
r

m
i
j
l
o
a
c
e

d
e
t
r
a
n
s
p
o
r
t

d
i
n

o
r
a
s

'
t
h
e

b
u
s
,

t
h
e

c
a
r
,

t
h
e

t
a
x
i
,

t
h
e

t
r
a
m

o
b
s
e
r
v
a
r
e
,

c
o
n
v
e
r
s
a
t
i
e
,

j
o
c

d
e

r
o
l


'
D
e
-
a

t
u
r
i
s
t
i
i

j
u
c
a
r
i
i
,

i
m
a
g
i
n
i

o
b
s
e
r
v
a
r
e
a

c
o
m
p
o
r
t
a
m
e
n
t
u
l
u
i
c
u
r
e
n
t

a
p
l
a
u
z
e

r
e
c
o
m
p
e
n
s
e
2
1
5
-
1
9

f
e
b
r
C
l
o
t
h
e
s
-

p
r
e
z
e
n
t
a
r
e
a

p
i
e
s
e
l
o
r

p
r
i
n
c
i
p
a
l
e

d
i
n

g
a
r
d
e
r
o
b
a

u
n
e
i

I
e
t
e
,

r
e
s
p
e
c
t
i
v

a

u
n
u
i

b
a
i
a
t
:

'
s
h
i
r
t
,

T
-
s
h
i
r
t
,

t
r
o
u
s
e
r
s
,

a
r
e
s
s
,

s
h
o
e
s
,

s
o
c
k
s
,

f
a
c
k
e
t
,

p
i
f
a
m
m
a
s


e
t
c
-

r
e
p
e
t
a
r
e
a

s
i

m
a
i

a
p
o
i

r
e
c
u
n
o
a
s
t
e
r
e
a

s
i

d
e
n
u
m
i
r
e
a

i
n

l
i
m
b
a

e
n
g
l
e
z
a

a

d
i
I
e
r
i
t
e
l
o
r

p
i
e
s
e

v
e
s
t
i
m
e
n
t
a
r
e
o
b
s
e
r
v
a
r
e
,

c
o
n
v
e
r
s
a
t
i
a

j
o
c

d
e

r
o
l


'
L
a

c
u
m
p
a
r
a
t
u
r
i

p
a
p
u
s
i
,

h
a
i
n
e

p
t
r

p
a
p
u
s
i

r
e
c
o
m
p
e
n
s
e

a
p
r
e
c
i
e
r
i

v
e
r
b
a
l
e

I
i
s
e

d
e

c
o
l
o
r
a
t
3
2
2
-
2
6

f
e
b
r
A
t

t
h
e

s
u
p
e
r
m
a
r
k
e
t
-

a
l
c
a
t
u
i
r
e
a

u
n
e
i

l
i
s
t
e

d
e

c
u
m
p
a
r
a
t
u
r
i
-

r
e
c
u
n
o
a
s
t
e
r
e
a

l
e
g
u
m
e
l
o
r

s
i

a

I
r
u
c
t
e
l
o
r
-

d
e
n
u
m
i
r
e
a

l
o
r

i
n

l
i
m
b
a

e
n
g
l
e
z
a
-

i
n
t
r
o
d
u
c
e
r
e
a

d
e

n
o
t
i
u
n
i

n
o
i

'
s
p
i
n
a
c
h

,

'
c
e
l
e
r
y

,

'
c
a
u
l
i
f
l
o
w
e
r

,

'
w
a
t
e
r
m
e
l
o
n

,

'
k
i
w
i

,

'
p
i
n
e
a
p
p
l
e


e
t
c
.
j
o
c

d
i
d
a
c
t
i
c
'
L
a

s
u
p
e
r
m
a
r
k
e
t

c
a
r
t
o
n

A
3
,

j
e
t
o
a
n
e
,
I
r
u
c
t
e

s
i

l
e
g
u
m
e

d
i
n

p
l
a
s
t
i
c
,

c
a
s
a

d
e

m
a
r
c
a
t
,

c
o
s

d
e

c
u
m
p
a
r
a
t
u
r
i

e
t
c

o
b
s
e
r
v
a
r
e
a

c
o
m
p
o
r
t
a
m
e
n
t
u
l
u
i
c
u
r
e
n
t

a
p
l
a
u
z
e

r
e
c
o
m
p
e
n
s
e
4
0
1
-
0
5

m
a
r
A
t

t
h
e

r
e
s
t
a
u
r
a
n
t
-

i
n
t
r
o
d
u
c
e
r
e
a

n
o
t
i
u
n
i
l
o
r

'
o
i
l
,

b
r
e
a
a
,

p
e
p
p
e
r
,

p
l
a
t
e
,

s
a
l
t
,

c
u
p
,

f
o
r
k
,

s
p
o
o
n
,

o
b
s
e
r
v
a
r
e
,

c
o
n
v
e
r
s
a
t
i
e
,

j
o
c

I
i
s
e

d
e

c
o
l
o
r
a
t

r
e
c
o
m
p
e
n
s
e
1
9
k
n
i
f
e
,

g
l
a
s
s

-
r
e
p
e
t
a
r
e
a

n
o
t
i
u
n
i
l
o
r

s
i

c
o
n
s
o
l
i
d
a
r
e
a

l
o
r
p
r
i
n

i
n
t
e
r
m
e
d
i
u
l

j
o
c
u
l
u
i

'
L
a

r
e
s
t
a
u
r
a
n
t

d
i
d
a
c
t
i
c
j
e
t
o
a
n
e
,

v
e
s
e
l
a
,

a
l
i
m
e
n
t
e
,

b
u
c
a
t
a
r
i
e

5
0
8
-
1
2

m
a
r
R
e
v
i
s
i
o
n
T
O
W
N

&

S
H
O
P
P
I
N
G
6
1
5
-
1
9

m
a
r
H
O
L
I
D
A
Y
S

&

T
R
A
V
E
L
I
N
G
T
r
a
v
e
l
l
i
n
g
-


r
e
p
e
t
a
r
e

s
i

c
o
n
s
o
l
i
d
a
r
e
a

d
e
n
u
m
i
r
i
l
o
r

m
i
j
l
o
a
c
e
l
o
r

d
e

t
r
a
n
s
p
o
r
t

-
i
n
t
r
o
d
u
c
e
r
e
a

d
e

n
o
t
i
u
n
i

n
o
i

'
a
i
r
p
o
r
t

,

'
t
r
a
i
n

s
t
a
t
i
o
n

,

'
b
u
s

s
t
a
t
i
o
n

,

'
s
e
a
p
o
r
t

o
b
s
e
r
v
a
t
i
a
,

c
o
n
v
e
r
s
a
t
i
a
,

p
o
v
e
s
t
i
r
e
a
-

j
e
t
o
a
n
e
,

i
m
a
g
i
n
i
,
j
u
c
a
r
i
i
r
e
c
o
m
p
e
n
s
e
a
p
l
a
u
z
e
a
p
r
e
c
i
e
r
i
7
2
2
-
2
6

m
a
r
S
e
a
s
o
n
s

a
n
d

m
o
n
t
h
s

T
h
e

w
h
e
a
t
h
e
r
-

r
e
p
e
t
a
r
e
a

d
e
n
u
m
i
r
i
l
o
r

'
s
u
m
m
e
r
,

s
p
r
i
n
g
,

a
u
t
u
m
n
,

w
i
n
t
e
r


s
i

a
s
o
c
i
e
r
e
a
I
e
n
o
m
e
n
e
l
o
r

n
a
t
u
r
a
l
e

s
p
e
c
i
I
i
c
e

'
s
h
i
n
e
,

c
l
o
u
a
,

r
a
i
n
,

f
o
g
,

r
a
i
n
b
o
w
,

s
n
o
w
,

w
i
n
a
-

i
n
t
r
o
d
u
c
e
r
e
a

n
o
t
i
u
n
i
l
o
r

'
w
a
r
m
/
c
o
o
l

,

'
h
o
t
/
c
o
l
a

-

r
e
p
e
t
a
r
e
a

c
u
v
i
n
t
e
l
o
r

s
i

a
s
o
c
i
e
r
e
a

l
o
r

c
u

a
n
o
t
i
m
p
u
r
i
l
e
e
x
p
l
i
c
a
t
i
a
,

d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
i
a
,

c
o
n
v
e
r
s
a
t
i
a
c
r
e
i
o
a
n
e

c
o
l
o
r
a
t
e

s
i
I
i
s
e
I
i
s
e

d
e

l
u
c
r
u
a
p
r
e
c
i
e
r
i
o
b
s

c
o
m
p
o
r
t
a
m
e
n
t
u
l
u
i
r
e
c
o
m
p
e
n
s
e
8
2
9

m
a
r

-

0
2
a
p
r
O
n

t
h
e

f
a
r
m
-

r
e
p
e
t
a
r
e
a

s
i

c
o
n
s
o
l
i
d
a
r
e
a

d
e
n
u
m
i
r
i
l
o
r
d
e

a
n
i
m
a
l
e

d
e

l
a

I
e
r
m
a
,
-

a
s
o
c
i
e
r
e
a

a
n
i
m
a
l
e
l
o
r

c
u

o
n
o
m
a
t
o
p
e
e
l
e

s
p
e
c
i
I
i
c
e

'

m
o
o
-
c
o
w
,

o
i
n
k
-
p
i
g
,

b
a
a
-
s
h
e
e
p
,

m
e
o
w


c
a
t
,

w
o
o
f
-
a
o
g
,

c
o
c
k
-
a
-
a
o
o
a
l
e
-
a
o
o

-

c
o
c
k

s
o
n
g

(
O
l
d

M
c
D
o
n
a
l
d
)
o
b
s
e
r
v
a
t
i
a
,

c
o
n
v
e
r
s
a
t
i
a
,

p
o
v
e
s
t
i
r
e
a
,
i
m
a
g
i
n
i
,

j
e
t
o
a
n
e
,

c
d

o
b
s
e
r
v
a
r
e
a

c
o
m
p
o
r
t
a
m
e
n
t
u
l
u
i
c
u
r
e
n
t

a
p
l
a
u
z
e

s
i

i
n
c
u
r
a
j
a
r
i
r
e
c
o
m
p
e
n
s
e
9
L
A
N
D
S

&

T
h
e

f
o
r
e
s
t
-

r
e
p
e
t
a
r
e
a

s
i

c
o
n
s
o
l
i
d
a
r
e
a

n
o
t
i
u
n
i
l
o
r

c
o
n
v
e
r
s
a
t
i
a
,

a
p
l
a
u
z
e
2
0
1
2
-
1
6

a
p
r
H
A
B
I
T
A
T
S
d
e
j
a

c
u
n
o
s
c
u
t
e

(
a
n
i
m
a
l
e

s
a
l
b
a
t
i
c
e


f
o
x
,

w
o
l
f
,

b
e
a
r

e
t
c
)
-
i
n
t
r
o
d
u
c
e
r
e
a

u
n
o
r

n
o
t
i
u
n
i

n
o
i

'
s
q
u
i
r
r
e
l
`
,

'
a
e
e
r
`
,

'
b
a
t
`
,

'
o
w
l
`

e
t
c
.
p
o
v
e
s
t
i
r
e
a
,

o
b
s
e
r
v
a
t
i
a
i
m
a
g
i
n
i
,

m
e
d
a
l
i
o
a
n
e
r
e
c
o
m
p
e
n
s
e
1
0
1
9
-
2
3

a
p
r
T
h
e

s
e
a
-

i
n
t
r
o
d
u
c
e
r
e
a

n
o
t
i
u
n
i
l
o
r

n
o
i

'
i
s
l
a
n
a
,

c
r
a
b
,

f
i
s
h
,

s
e
a
g
u
l
l
,

a
o
l
p
h
i
n
,

,

s
h
a
r
k

-

r
e
p
e
t
a
r
e
a

s
i

c
o
n
s
o
l
i
d
a
r
e
a

t
e
r
m
e
n
i
l
o
r

p
r
i
n

v
i
z
i
o
n
a
r
e
a

d
e
s
e
n
e
l
o
r

a
n
i
m
a
t
e

'
M
i
c
a
S
i
r
e
n
a


l
i
m
b
a

e
n
g
l
e
z
a
o
b
s
e
r
v
a
t
i
a
,

c
o
n
v
e
r
s
a
t
i
a
,

p
o
v
e
s
t
i
r
e
a
c
d
-
d
e
s
e
n
e

a
n
i
m
a
t
e
,

i
m
a
g
i
n
i
,

I
i
s
e

c
r
e
i
o
a
n
e
r
e
c
o
m
p
e
n
s
e
a
p
r
e
c
i
e
r
i
I
i
s
e

d
e

l
u
c
r
u
1
1
2
6
-
3
0

a
p
r
T
h
e

j
u
n
g
l
e
-
i
n
t
r
o
d
u
c
e
r
e
a

d
e

n
o
t
i
u
n
i

n
o
i

p
e

l
a
n
g
a

t
e
r
m
e
n
i
i

d
e
j
a

c
u
n
o
s
c
u
t
i
-
r
e
p
e
t
a
r
e
a

s
i

c
o
n
s
o
l
i
d
a
r
e
a

l
o
r

p
r
i
n

j
o
c

'
B
I
N
G
O

c
o
n
v
e
r
s
a
t
i
a
,

e
x
p
l
i
c
a
t
i
a
,

d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
i
a
,

o
b
s
e
r
v
a
t
i
a
I
i
s
e

d
e

B
i
n
g
o
,

j
e
t
o
a
n
e
p
i
o
n
i
a
p
l
a
u
z
e
r
e
c
o
m
p
e
n
s
e
p
r
e
m
i
i
1
2
0
3
-
0
7

m
a
i
E
x
p
l
o
r
i
n
g

t
h
e

w
o
r
l
d
-

'
v
i
z
i
t
a
r
e
a


r
e
g
i
u
n
i
l
o
r

n
o
r
t
h

p
o
l
e
,

s
o
u
t
h

p
o
l
e
,

a
e
s
e
r
t
,

A
u
s
t
r
a
l
i
a
-
r
e
c
u
n
o
a
s
t
e
r
e
a

a
n
i
m
a
l
e
l
o
r

s
i
I
a
m
i
l
i
a
r
i
z
a
r
e
a

c
u

d
e
n
u
m
i
r
i
l
e

i
n

e
n
g
l
e
z
a

'

p
o
l
a
r

b
e
a
r
,

c
a
m
e
l
,


p
a
n
a
a
,


k
a
n
g
a
r
o
o

o
b
s
e
r
v
a
t
i
a
,
c
o
n
v
e
r
s
a
t
i
a
,

p
o
v
e
s
t
i
r
e
a
-
g
l
o
b
u
l

p
a
m
a
n
t
e
s
c
,

i
m
a
g
i
n
i
,

I
i
s
e
,

a
p
l
a
u
z
e
r
e
c
o
m
p
e
n
s
e
I
i
s
e

d
e

l
u
c
r
u
1
3
1
0
-
1
4

m
a
i
R
e
v
i
s
i
o
n
L
A
N
D

&

H
A
B
I
T
A
T
S
1
4
1
7
-
2
1

m
a
i
D
I
S
T
A
N
T

T
I
M
E
S

&

W
O
R
L
D
S
O
u
t
e
r

s
p
a
c
e
-

I
a
m
i
l
i
a
r
i
z
a
r
e
a

c
o
p
i
i
l
o
r

c
u

s
p
a
t
i
u
l
c
o
s
m
i
c

-

i
n
t
r
o
d
u
c
e
r
e
a

n
o
t
i
u
n
i
l
o
r

'
m
o
o
n
,

s
u
n
,
s
t
a
r
,

a
s
t
r
o
n
a
u
t
,

g
a
l
a
x
y
,

s
p
a
c
e
s
h
i
p
,

-
o
b
s
e
r
v
a
t
i
a
,

c
o
n
v
e
r
s
a
t
i
a
,

p
o
v
e
s
t
i
r
e
a

o
b
s
e
r
v
a
r
e
a
c
o
m
p
o
r
t
a
m
e
n
t
u
l
u
i
2
1
p
l
a
n
e
t
,

E
a
r
t
h

-
s
o
n
g

(
T
w
i
n
k
l
e
,

T
w
i
n
k
l
e
,

l
i
t
t
l
e

s
t
a
r
)
-

g
l
o
b

p
a
m
a
n
t
e
s
c
,

i
m
a
g
i
n
i
,

j
u
c
a
r
i
i
,

c
d
c
u
r
e
n
t
r
e
c
o
m
p
e
n
s
e
1
5
2
4
-
2
8

m
a
i
S
t
o
r
i
e
s

a
n
d

f
a
i
r
y
t
a
l
e
s
-
p
r
e
z
e
n
t
a
r
e
a

u
n
u
i

s
l
i
d
e
-
s
h
o
w

c
u

I
r
a
g
m
.

d
i
n

p
o
v
e
s
t
i
l
e

p
r
e
I
e
r
a
t
e

a
l
e

c
o
p
i
i
l
o
r
-
d
e
n
u
m
i
r
e
a

p
e
r
s
o
n
a
j
e
l
o
r
,

i
n
t
r
o
d
u
c
e
r
e
a

d
e

n
o
t
i
u
n
i

n
o
i

'
a
a
v
e
n
t
u
r
e
,

p
r
i
n
c
e
s
s
,

m
a
g
i
c
,

f
a
i
r
y
,

g
e
n
i
e


,

'
o
n
c
e

u
p
o
n

a

t
i
m
e
`
,

'
t
h
e

e
n
a
`
p
o
v
e
s
t
i
r
e
a
,

c
o
n
v
e
r
s
a
t
i
a
,

e
x
p
l
i
c
a
t
i
a
,

j
o
c

d
e

r
o
l
'
D
e
-
a

p
o
v
e
s
t
i
t
o
r
i
i

c
o
m
p
u
t
e
r
,

i
m
a
g
i
n
i
,

c
a
r
t
e

d
e

p
o
v
e
s
t
i
a
p
l
a
u
z
e
r
e
c
o
m
p
e
n
s
e
I
i
s
e

d
e

l
u
c
r
u
1
6
3
1

m
a
i

-

0
4

i
u
n
T
H
E

B
A
S
I
C
S
W
h
a
t
`
s

t
h
e

t
i
m
e
?
-

m
o
m
e
n
t
e
l
e

z
i
l
e
i

'
m
o
r
n
i
n
g
,

n
o
o
n
,

a
f
t
e
r
-
n
o
o
n
,

e
v
e
n
i
n
g
,

n
i
g
h
t
,

m
i
a
n
i
g
h
t

-

i
n
t
r
o
d
u
c
e
r
e
a

e
x
p
r
e
s
i
i
l
o
r
'
W
h
a
t

s

t
h
e

t
i
m
e
?


.

'
I
t
`
s

.

o
`
c
l
o
c
k

(
p
o
e
m
)
o
b
s
e
r
v
a
r
e
a
,

e
x
p
l
i
c
a
t
i
a
,
c
o
n
v
e
r
s
a
t
i
a
,

j
o
c

i
m
a
g
i
n
i
,

c
e
a
s
,

o
b
s
e
r
v
a
r
e
a

c
o
m
p
o
r
t
.
c
u
r
e
n
t

a
p
l
a
u
z
e

r
e
c
o
m
p
e
n
s
e
1
7
0
7
-
1
1

i
u
n
R
E
V
I
S
I
O
N
1
8
1
4
-
1
8

i
u
n
i
e
S
E
R
B
A
R
E
2
2
Anexa 3
Poems
I. The body
I`ve got ten little Iingers,
I`ve got ten little toes,
I`ve got two ears, two eyes
And just one little nose
II. The family
This is the Iather, short and Iat
This is the mother, who has a hat
This is the sister, pretty and tall
This is the brother, not very small
This is the baby, sure to grow
They are a Iamily all in a row.
II. My Pet
I have a cat,
Her name is Tit,
And by the Iire
She loves to sit.
And on my knee,
She oIten sits,
For Tit loves me,
And I love Tit!
III. The House
This is my house,This is the door!
The windows are clean, And so is the Iloor!
Outside on the rooI There is a chimney,
Come along and see!
IV. At the restaurant
a) Get up, little Freddy,
BreakIast is ready,
Butter and cheese,
All that you please.
Milk and bread
For little Fred,
Tea and jam
For brother Sam.
b) I eat apples crunch, crunch ,crunch,
I devour sandwiches munch, munch ,munch,
I eat lolipopes lick, lick, lick,
But I enjoy the ice cream quick, quick, quick.
V. On the farm
Bow, wow, says the dog;
Mew, mew, says the cat;
Grunt, grunt, goes the hog;
And squeak goes the rat.
Tu-whu, says the owl;
Caw, caw, says the crow;
Quack, quack, says the duck;
And what the sparrows say, you know.
VI. What`s the time?
It`s Iour o`clock,
Says the cock.
-I want to sleep
Says the sheep.
-where and how
Here and now!
VII. Stories and fairytales
A fairytale weaaing
Ariel married Prince Grim
And their wedding was a dream.
Queens ate cream and berries,
Kings danced with the Iairies,
.
23
Anexa 4
Songs
1) Head and shoulders,
knees and toes,
knees and toes.
Head and shoulders,
knees and toes,
knees and toes
And eyes and ears,
mouth and nose.
Head and shoulders,
knees and toes.
2) My Bonnie is over the ocean,
My Bonnie is over the sea.
My Bonnie is over the ocean;
Oh, bring back my Bonnie to me!
Bring back, bring back
Oh, bring back my Bonnie to me, to me!
Bring back, bring back,
Oh, bring back my Bonnie to me
3) The Farmer in the Dell
The Iarmer in the dell,
The Iarmer in the dell,
Heigh-ho, the derry-o,
The Iarmer in the dell.
The Iarmer takes a wiIe,
The Iarmer takes a wiIe,
Heigh-ho, the derry-o,
The Iarmer takes a wiIe.
The wiIe takes a child,
The wiIe takes a child,
Heigh-ho, the derry-o,
The wiIe takes a child.
The child takes a dog,
The child takes a dog,
Heigh-ho, the derry-o,
The child takes a dog.
............
4) Twinkle, twinkle little star,
How I wonder what you are!
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky!
Twinkle, twinkle little star,
How I wonder what you are!
When the blazing sun is gone,
When it doesn't shine upon.
Then you come my little star,
Twinkle,twinkle in the sky.
Twinkle, twinkle little star,
How I wonder what you are!
5) Yankee Doodle went to town
A-riding on a pony
Stuck a Ieather in his hat
And called it macaroni.
Yankee Doodle, keep it up
Yankee Doodle dandy
Mind the music and the step
And with the girls be handy.
6) London Bridge is falling down,
Falling down, Ialling down.
London Bridge is Ialling down,
My Iair lady.
Build it up with iron bars,
Iron bars, iron bars,
Build it up with iron bars,
My Iair lady.
Iron bars will bend and break,
Bend and break, bend and break,
Iron bars will bend and break,
My Iair lady.
Build it up with gold and silver,
Gold and silver, gold and silver,
Build it up with gold and silver,
My Iair lady.