Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA SPIRU HARET Facultatea de Drept i Administra ie Public Bucureti

PLAN DE SEMINAR

DISCIPLINA: DREPT CIVIL CONTRACTE SPECIALE

Asist. Univ.: SINGUREL

Georgiana

Alina

BUCURETI 2012

PROGRAMA ANALITICA

I. CONTINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI

1. a. b.

Unitatea

1 de

nv are

Contractul

de

vnzare-

cump rare Seminar nr. 1: Noiunea contractului de vnzare-cumparare, Seminar nr. 2: Efectele contractului de vnzare-cumprare, principale ale vnzatorului (Obligaia de predare, Caracterele juridice, Condiiile de validitate, Forma contractului Obligaiile c. d. 2. a. b. 3. a.
b.

Obligaia de a transmite proprietatea, Obligaia de garantare) Seminar nr. 3: Obligaiile principale ale cumprtorului Seminar nr. 4: Varieti de vnzare Unitatea 2 de nv are Contractul de dona ie Seminar nr. 5: Noiunea contractului de donaie, Caracterele Seminar nr. 6: Principiul irevocabilitii donaiei, Efectele ntre Unitatea 3 de nv are Contractul de loca iune Seminar nr. 7: Notiunea contractului locatiune, caracterele Seminar nr. 8: Efectele contractului de locatiune,

juridice, Conditiile de validitate ale contractului de donaie pri i fa de teri ale contractului de donaie

juridice, conditiile dee validitate ale contractului de locatiune Sublocatiunea, Cesiunea contractului de locatiune
4.

Unitatea 4 de nv are Contractele reale. mprumutul

de folosin (Comodatul) i mprumutul de consuma ie (Mutuum) a. Seminar nr. 9: Noiunea contractului de mprumut de (Comodat) i mprumut de consumaie (Mutuum), folosin

Caracterele juridice, Conditiile de validitate ale contractelor de mprumut de folosin (Comodat) i mprumut de consumaie (Mutuum);
b.

Seminar nr. 10: Efectele contractelor de mprumut de (Comodat) i mprumut ale de consumaie (Mutuum), principale prilot (Comodatar-Comodant,

folosin Obligaiile
c.

mprumuttor-mprumutat)

Seminar nr. 11 : Incetarea contractelor de mprumut de Unitatea 5 de nv are Contractul de mandat Seminar nr. 12: Noiunea contractului de mandat, Caracterele

folosin (Comodat) i mprumut de consumaie (Mutuum) 5. a.

juridice, Condiiile de validitate, Forma i ntinderea contractului, Durata i dovada mandatului b. 6.


a.

Seminar nr. 13: Efectele contractului de mandat, Incetarea Unitatea 6 de nv are Contractul de antrepriz Seminar nr. 14: Noiune, Caractere juridice, Condiii de

mandatului, Mandatul fara reprezentare

validitate, Efecte juridice

Unitatea de nv are 1: CONTRACTUL DE VNZARE

Tema: OBLIGA IILE CUMP R TORULUI

Tipul lec iei : Mixt

Scopuri : I. II. III. Dobndirea unor cunotine de drept civil referitoare la efectele contractului de vnzare-cump rare Identificarea obliga iilor principale ale cump r torului n cadrul contractului de vnzare Dobndirea unor cunotine de drept civil privind obliga ia IV. V. cump r torului de a pl ti pre ul contractului Dobndirea unor cunotine de drept civil privind obliga ia cump r torului de a prelua bunul vndut Dobndirea unor cunotine de drept civil privind obliga ia cump r torului de a suporta cheltuielile vnz rii VI. VII. Dezvoltarea operaiilor gndirii Dezvoltarea limbajului juridic-civil

Coninut informativ: 1) Considera ii generale privind efectele contractului de vnzare-cump rare 2) Preciz ri terminologice

3)

Obligaiile cumprtorului

(a)Obligaia de plat a preului (i) Efectele nepl ii pre ului 1. Executarea silit 2. Excep ia de neexecutare 3. Actiunea in rezolu iune (ii)Excep ii (b)Obligaia de preluare a bunului cumprat (i) Executarea silit (ii)Rezolu iunea contractului (c) Obligaia de suportare a cheltuielilor vnzrii regula supletiv

Obiective operaionale: Pn la sfritul seminarului, studen ii vor fi capabili s : a. Prezinte efectele contractului de contractului de vnzare-cumprare b. neleag i s prezinte obligaiile eseniale ale cumprtorului c. neleag i s explice efectele neplii preului d. neleag i explice remediile aflate la dispoziia vnztorului n caz de neplat a preului e. neleag i explice remediile aflate la dispoziia vnztorului n caz de nerespectare de ctre cumprtor a obligaiei de preluare a bunului f. Riscul pieirii fortuite a bunului in cazul nerespectrii obligaiei de preluare a bunului Resurse procedurale : Problematizarea, Explicaia, Studiu de caz, Demonstraia

Resurse

materiale:

Manual,

Fie

de

lucru,

Expunere

Prezentare PowerPoint, Teste de autoevaluare

Organizarea activit ii: Frontal, individual

Strategie

de

evaluare:

Sumativ ,

potrivit

prevederilor

universitare

Bibliografie :

A. Obligatorie minimal 1. Prof. Gabriel Boroi, Liviu Stanciulescu, Institutii de drept civil in reglementarea noului Cod civil, Editura Hamangiu, 2012; 2. Flavius-Antoniu Baias, Eugen Chelaru, Rodica Constantinovici, Ioan Macovei, Noul Cod civil. Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2012. Legislaie:

1. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil. 2. Legea nr. 71/2011 pentru punerea n aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil B. Suplimentar 1. Contractele civile in Noul Cod Civil Dumitru C. Florescu, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2012, editia a II-a revizuita si adaugita 2. Vnzarea in Noul Cod civil Ion Turcu, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2011 3. Dreptul de preemptiune Adina Folti, Editura Hamangiu, 2011 4. Codex Iuris Civilis, Tomul 1, Noul Cod Civil, Editie Critica Marian Nicolae, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2012

5. Contracte speciale in Noul Cod Civil Florin Moiu, Editura Universul Juridic, 2011 6. Riscurile in contracte, de la vechiul la noul Cod Civil, Tomul 22 GeorgeAlexandru Ilie, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2012 7. Rezolutiunea si rezilierea contractelor in Noul Cod Civil, Tomul 20 IonutFlorin Popa, Editura Universul Juridic, Bucuresti 2012

Desf urarea seminarului Concepte-cheie tratate:

No iunea de efect al contractului de vnzare-cump rare Obliga iile cump r torului obliga ia de plat a pre ului, preluarea a bunului, suportare a cheltuielilor de cump rare

Evaluarea cuno tin elor dobndite pe parcursul seminarului

Test de autocontrol:

1.

Cumprtorul poate suspenda plata preului: a. Dac descoper vicii ale bunului b. Dac exist temere de eviciune c. Nu poate suspenda plata preului Taxele de autentificare a contractului de vnzarecumprare se suport de: a. Cumprtor b. Vnztor c. Ambele pri

2.

3.

Cumprtorul este obligat s plteasc, alturi de pre si dobnd: a. n cazul n care cumprtorul a fost pus n ntrziere pentru plata preului i nu s-a conformat b. Dac lucrul vndut i predat este productor de fructe civile c. Cnd acest lucru nu s-a stipulat in contract n mod expres Clauza prin care prile unui contract de vnzarecumprare au stabilit o dobnd a preului mai mare cu 40% dect dobnda legal este: a. Nul absolut b. Imoral c. Valabil Este interzis prin lege: a. Vnzarea bunurilor viitoare b. Vnzarea drepturilor litigioase c. Vnzarea motenirilor nedeschise Cnd nu poate fi exonerat pe cale convenional vnztorul de garania pentru eviciune ? a. Cnd eviciunea provine de la un ter b. Cnd eviciunea provine din faptul su personal c. Cnd eviciunea este provenit din cauze pe care vnztorul cunoscndule n momentul vnzrii, le-a ascuns cumprtorului

4.

5.

6.