Sunteți pe pagina 1din 10

AMPLIFICATOR LOGARITMIC

1. Introducere
Amplificatorul logaritmic (convertorul logaritmic) realizeaza ntre ma rimea de la iesire
si ma rimea de la intrare o dependent a logaritmica . n mod obisnuit ma rimea de la iesire este
o tensiune; ma rimea de la intrare poate fi o tensiune sau un curent.
Simbolul utilizat pentru aceste convertoare si funct ia de transfer pe care o realizeaza
sunt indicate n fig. 1.
Convertorul logaritmic are o gama larga de aplicat ii. Utilizarea sa este curenta n
Fig.1. Simbolul convertorului logaritmic.
elementele de calcul analogic (multiplicare, divizare, funct ia putere cu exponent supra si
subunitar, valoare eficace) si n circuitele de compresie de dinamica (avnd n vedere
proprietatea funct iei logaritmice de a creste mai lent dect argumentul sa u).
n acesta lucrare se studiaza un convertor logaritmic n care elementul de conversie
logaritmica este un tranzistor bipolar conectat n bucla de react ie negativa a unui amplificator
operat ional.
Schema de principiu apare n fig. 2 (acest mod de conectare a tranzistorului este
denumit n mod uzual transdioda ). Trebuie observat faptul ca aceasta schema se rega seste
la marea majoritate a convertoarelor logaritmice existente pe piat a sub forma modulara .
1
2 Amplificator logaritmic
ntr-o modelare de prim ordin dependent a curentului de colector, i
C
de tensiunea
Fig.2. Schema de principiu a unui convertor logaritmic care utilizeaza un tranzistor n
conexiunea transdioda .
baza -emitor, v
BE
si tensiunea colector-baza , v
CB
este data de relat ia Ebers - Moll
unde I
S
este curentul de saturat ie ce caracterizeaza funct ionarea tranzistorului n regiunea
(1)
i
C
I
S
( e
qv
BE
kT
1 )
I
S

R
( e
qv
CB
kT
1 ) ,
activa normala , iar
R
=0,30,8 este raportul ntre curentul de emitor si cel de colector n
cazul funct iona rii n regiunea activa inversa .
n schema din fig. 2 tranzistorul Q este operat n regiunea activa normala la o tensiune
colector-baza nula (AO se presupune ideal). Neglijnd n expresia (1) unitatea fat a de
exp(qv
BE
/kT) si nlocuind v
CB
=0 se obt ine pentru tensiunea de la iesire, vo, expresia
care devine pentru cazul comenzii n curent
(2)
v
o
v
BE
kT
q
ln
i
c
I
S
iar pentru cazul comenzii n tensiune
(3)
v
o
kT
q
ln
i
i
I
S
Ideea pe care se bazeaza funct ionarea schemei din fig. 2 este acum clara : datorita
(4)
v
o
kT
q
ln
i
c
R
i
I
S
.
amplificatorului operat ional valoarea curentului de colector al tranzistorului Q este fort ata sa
fie egala cu I
i
(sau v
i
/R
i
); n aceste condit ii tensiunea de la iesire, care este egala cu
tensiunea emitor-baza , rezulta proport ionala cu ln v
i
.
3 Amplificator logaritmic
Dependent a exponent iala a curentului de colector n funct ie de tensiunea baza -emitor
se ment ine cu buna precizie pe 6....8 decade de variat ie a curentului. n fig. 3 se indica
aspectul de principiu al caracteristicii i
C
(v
BE
).
Abaterile de la caracteristica exponent iala data de relat ia (1) sunt date la curent i mai
mari de colector de ca derea de tensiune pe rezistent a serie a emitorului si de instalarea
nivelelor mari de inject ie, iar la curent ii mici de fenomenele de recombinare n regiunea de
sarcina spat iala si la suprafat a jonct iunii emitor-baza .
Pentru un tranzistor de mica putere, la
Fig.3. Aspectul calitativ al caracteristicii i
C
(v
BE
).
T=25 C, curentul de saturat ie I
S
are o valoare
tipica de 10
-14
A10
-15
A.
Schema simpla de convertor logaritmic
data n fig. 2 are cteva dezavantaje esent iale
care o fac sa fie lipsita de interes practic.
Aceste dezavantaje se discuta n continuare.
(a) Se observa ca la curent ii mari
nca rcarea la iesire a A0 devine excesiva
*
,
ceea ce duce la sca derea cstigului cu bucla
deschisa . Acest fapt determina o abatere
majora de la modelul ideal descris anterior,
caracteristica de transfer nemaifiind logaritmica .
(b) O particularitate importanta a
conecta rii ca transdioda este aceea ca bucla
de react ie nu este pasiva . Funct ia de transfer a circuitului de react ie este
avnd o valoare dependenta de nivelul semnalului de la intrare. Observnd banda foarte larga
(5)
g
m
R
i
R
i
I
i
kT / q
n care amplifica tranzistorul de logaritmare (care este da fapt n conexiunea BC) si faptul ca
valoarea cstigului g
m
R
i
poate ajunge supraunitara rezulta limpede ca va exista pericolul de
oscilat ie a circuitului.
Modificarea circuitului din fig. 2, ca n fig. 4 ofera solut ia pentru aceste doua probleme.
Grupul C
c
,R
c
realizeaza compensarea n frecvent a a convertorului, asigurnd reducerea
*
Rezistent a pe care o simte iesirea A0 este r
e
=1/g
m
=kT/qI
C
(de exemplu, la T=300 K si I
C
=1 mA,
r
e
=26 ).
4 Amplificator logaritmic
cstigului pe bucla la frecvent e nalte. Totodata rezistent a de sarcina pe care o vede acum
iesirea A0 este R
c
+r
e
.
(c) Relat ia (4) care da caracteristica de transfer a convertorului arata ca influent a
Fig.4. Compensarea n frecvent a a convertorului logaritmic din fig. 2.
temperaturii se face simt ita prin intermediul ma rimilor I
S
si T.
Compensarea efectului dat de curentul I
S
(ma rime greu predictibila si dificil de controlat
tehnologic) se realizeaza prin sca derea din tensiunea de la iesire a tensiunii baza -emitor a
unui al doilea tranzistor care este pereche cu tranzistorul de logaritmare.
Schema corespunza toare apare n fig. 5.
Expresia caracteristicii de transfer pentru acest circuit rezulta direct (se presupune ca
Fig.5. Compensarea efectului curentului de saturat ie I
S
.
tranzistoarele Q
i
si Q
R
fiind pereche au aceeasi temperatura ):
Relat ia (5) pune n evident a cstigul major care se obt ine prin aceasta modificare de
schema ; curentul de saturat ie al tranzistorului de logaritmare - vezi relat ia (4) - (ma rime
5 Amplificator logaritmic
necontrolabila si puternic dependenta de temperatura ) se nlocuieste cu un curent de referint a
(6)
v
o
R
2
R
1
R
1
v
o
R
2
R
1
R
1
( v
BE 2
v
BE 1
)
R
2
R
1
R
1
kT
q
,
,
,

]
]
]
]
l n
j
,
,
(
\
(
(
,
v
i
V
R
R
R
R
i
l n
I
Si
I
SR
.
I
R
=V
R
/R
R
. mperecherea imperfecta a celor doua tranzistoare se reflecta prin raportul I
Si
/I
SR
,
diferit de unitate, dar independent de temperatura .
Eroarea introdusa de valoarea neunitara a raportului I
Si
/I
SR
se compenseaza prin
ajustarea valorii curentului de referint a ; din acest motiv relat ia (6) se scrie de obicei sub
forma:
Compensarea efectului dat de temperatura se poate face fie prin termostatarea
(7)
v
o
R
2
R
1
R
1
kT
q
l n
j
,
,
(
\
(
(
,
v
i
V
R
R
R
R
i
.
perechii de tranzistoare care realizeaza conversia, fie prin alegerea rezistorului R
1
dependent
de temperatura .
Ma rimile care definesc caracteristica de transfer a unui convertor logaritmic sunt panta
de conversie definita de
si valoarea tensiunii de intrare V
i0
, pentru care tensiunea de la iesire este nula
(8)
R
2
R
1
R
1
kT
q
l n 10 [ V / decada]
De exemplu, un convertor cu o panta de conversie de 2 V/decada si o tensiune
(9)
V
i 0
V
R
R
i
R
R
.
V
i0
=10 mV are caracteristica de transfer
unde v
i
este exprimat n V.
(10)
v
o
2 log v
i
4 [V ]
(d) Pentru valori mici ale semnalului de la intrare limita rile introduse de AO devin
semnificative. Aceste limita ri sunt determinate n esent a de tensiunea de ofset, de curent ii de
polarizare ai intra rilor (sau de curentul de ofset) si de derivele termice asociate acestor
parametri.
6 Amplificator logaritmic
2. Desfa s urarea lucra rii
Atentie! Platforma de laborator se alimenteaza numai dupa ce s-a ajuns
la punctul 2.4 s i se verifica pozitionarea comutatorului K
2
pe AMBIANT.
Schema electrica a convertorului logaritmic studiat n aceasta lucrare este data n fig.6.
Compensarea efectului dat de variat iile de temperatura se realizeaza prin utilizarea
Fig.6. Schema platformei de laborator
unei perechi de tranzistoare termostatate (circuitul cu substrat stabilizat termic BA726X).
Pentru o valoare de 150 k a rezistorului R
ADJ
rezulta o temperatura constanta a cipului din
siliciu de aproximativ 80 C, independenta de temperatura ambianta .
2.1. Se stabileste corespondent a dintre platforma de laborator si schema din fig. 6.
2.2. Presupunndu-se amplificatoarele operat ionale ideale, I
Si
/I
SR
=1, T=353 K (80 C) si
V
R
=10 V se vor determina expresiile teoretice (ideale) ale caracteristicile de transfer V
o
(V
i
)
7 Amplificator logaritmic
si V
o
(I
i
). Se vor explicita valorile pantelor de conversie si ale tensiunii, respectiv curentului de
intrare, V
i0
si I
i0
, pentru care tensiunea de la iesire este nula . Ma rimea kT/q are la T=300 K,
valoarea de 25,9 mV.
Nota . Valorile rezultate din estimarea caracteristicii teoretice se vor utiliza si pentru
prepararea modului n care se vor reprezenta grafic caracteristicile experimentale.
Reprezentarea grafica se va face pe un format A4. Pe abscisa pentru tensiunea V
i
si curentul
I
i
se va utiliza o scara de 5 cm/decada , iar pe ordonata o scara de 2,5 cm/V pentru tensiunea
v
o
si de 2,5 cm/100 mV pentru tensiunea V
BE
.
2.3. Comutatorul K
2
se plaseaza n pozit ia AMBIANT.
2.4. Se alimenteaza montajul de la o sursa dubla de 15 V, dupa cum se indica n fig. 6.
Observatii.
(1) Toate tensiunile se vor ma sura cu multimetrul digital E302.
(2) Valoarea curentului de intrare se stabileste prin reglarea potent iometrul P
1
, prin
alegerea pozit iei convenabile a comutatorului K
3
si prin alegerea valorii convenabile a
rezistorului din intrare (se scurtcircuiteaza pinul 1 cu pinii 2, 3 sau 4). Stabilirea valorilor
convenabile se face fa ra dificulta t i urma rind relat ia
Curentul I
i
nu se ma soara conectnd n serie multimetrul E302 pe o scara convenabila .
(11)
I
i
V
i
V
OS
R
i
I
B
V
i
R
i
.
2.5. Se compenseaza tensiunea de ofset a amplificatorului operat ional AO2. n acest scop
comutatorul K
1
se trece n pozit ia O (ofset), iar pinul 2 se scurtcircuiteaza la masa . Se
act ioneaza din potent iometrul P
2
n sensul anula rii tensiunii de iesire, V
o
.
2.6. Comutatorul K
1
se pune n pozit ia L (lucru).
2.7. Se fixeaza I
i
=I
i0
calculat la punctul 2.2, V
R
=10 V si se citeste V
o
. Din relat ia (5) se
determina valoarea raportului I
Si
/I
SR
=1.
2.8. Se fixeaza I
i
=I
i0
calculat la punctul 2.2 si se ajusteaza tensiunea V
R
din
potent iometrul P
3
, pna cnd V
o
=0.
2.9. Se determina si se reprezinta grafic (semilogaritmic) caracteristica V
o
(V
i
) pentru
R
i
=1k si V
i
= 5 V, 2 V, 1 V,...2 mV, 1 mV, 0,5 mV n urma toarele cazuri:
(1) tensiunea de ofset a amplificatorului operat ional AO2 este compensata ;
(2) cursorul potent iometrului P
2
este la capa tul de sus (se ma soara si valoarea
tensiunii pe intrarea neinversoare a AO
1
);
(3) cursorul potent iometrului P
2
este la capa tul de jos (se ma soara si valoarea tensiunii
pe intrarea neinversoare a AO
1
).
8 Amplificator logaritmic
2.10. Se repeta operat ia de compensare a tensiunii de ofset a amplificatorului operat ional
AO2 (se repeta operat iile de la punctele 2.5 si 2.6).
2.11. Se determina si se reprezinta grafic (semilogaritmic) caracteristicile V
o
(I
i
) si I
C
(V
BE
)
- ale tranzistorului Q
i
- pentru valorile curentului de colector indicate n tabelul T.1.
Nota . Pentru a simplifica manevrele experimentale se sugereaza urma toarea
modalitate de lucru:
(1) se fixeaza valoarea curentului de la intrare I
i
si se ma soara V
o
, V
BE
;
(2) se trece la urma toarea valoare a curentului I
i
si se ma soara V
BE
, V
o
etc.
Tabelul T.1
Valoarea
curentului
Se
conecteaza
pinii
R
i
AMBIANT CALD
V
o
[V] V
BE
[mV] V
o
[V] V
BE
[mV]
5 mA 1 - 2 1 k
2 mA 1 - 2 1 k
1 mA 1 - 2 1 k
500 A 1 - 2 1 k
200 A 1 - 2 1 k
100 A 1 - 2 1 k
50 A 1 - 3 100 k
20 A 1 - 3 100 k
10 A 1 - 3 100 k
5 A 1 - 3 100 k
2 A 1 - 3 100 k
1 A 1 - 3 100 k
500 nA 1 - 4 10 M
200 nA 1 - 4 10 M
100 nA 1 - 4 10 M
50 nA 1 - 4 10 M
20 nA 1 - 4 10 M
10 nA 1 - 4 10 M
5 nA 1 - 4 10 M
2 nA 1 - 4 10 M
9 Amplificator logaritmic
2.12. Din valoarea determinata experimental a pantei de conversie se calculeaza valoarea
temperaturii ambiante.
2.13. Se pune comutatorul K
2
n pozit ia CALD (dioda electroluminiscenta se aprinde).
2.14. Se repeta punctul 2.11, caracteristicile se reprezinta pe aceleasi grafice.
(1) Se calculeaza temperatura cipului circuitului BA726X.
(2) Se ma soara cu deosebita grija valoarea tensiunii de la iesire pentru I
i
=I
i0
.
2.15. Se regleaza V
o
=0. Comutatorul K
2
se plaseaza n pozit ia AMBIANT; n acest fel cipul,
deci si tranzistoarele Q
i
si Q
R
se ra cesc. Se verifica faptul ca tensiunea V
o
ra mne nula , deci
raportul I
Si
/I
SR
=1 este independent de temperatura .
3. ntreba ri
3.1. Amplificatorul operat ional BA108A are tensiunea de ofset de 0,5 mV, curentul de
polarizare al intra rilor de 3nA, iar curentul de ofset de 0,4 nA. Sa se calculeze caracteristica
V
o
(V
i
) pentru V
i
= 1 V,...100 V n condit iile R
i
=1 k, K
2
=AMBIANT.
T inndu-se cont de aceste calcule sa se explice rezultatele obt inute la punctul 2.9.
3.2. Care sunt factorii care determina abaterea de la idealitate a caractersiticii de transfer
a convertorului logaritmic la curent i (tensiuni) mari la intrare ?
3.3. Sa se estimeze - pe baza rezultatelor obt inute la punctele 2.7 si 2.13 - variat ia cu
temperatura a raportului I
Si
/I
SR
.
3.4. Pentru convertorul logaritmic studiat n aceasta lucrare caracteristica V
o
(I
i
) acopera
mai multe decade dect caracteristica V
o
(V
i
). Sa se explice de ce. Este aceasta o situat ie
generala sau este specifica acestui convertor ?
3.5. Care sunt criteriile de determinare a valorii rezistorului R
9
?
3.6. Pna la ce valoare se poate compensa tensiunea de ofset a amplificatorului
operat ional AO
2
(se vor lua n considerare sensibilitatea multimetrului E302 si deriva termica
a tensiunii de ofset si a curentului de ofset ale AO BM108A - 5 V/C, respectiv 2,5 pA/C).
3.7. Sa se explice calitativ de ce difera compensa rile n frecvent a ale amplificatoarelor
operat ionale AO
1
si AO
3
.
3.8. Daca tranzistoarele Q
i
si Q
R
nu sunt termostatate compensarea efectului dat de
variat iile de temperatura se poate realiza fa cnd divizorul R
1
, R
2
dependent de temperatura .
Care din rezistoare se alege dependent de temperatura si ce coeficient de temperatura
trebuie sa aiba n cazul unui convertor logaritmic care lucreaza n jurul temperaturii de 300 K?
3.9. Ce rol are amplificatorul AO
1
? Se poate cupla potent iometrul P
1
direct la intrarea
convertorului ?
10 Amplificator logaritmic
3.10. Utiliznd datele obt inute n aceasta lucrare sa se proiecteze un convertor exponent ial
cu caracteristica de transfer V
o
=10
-Vi
, unde V
o
si V
i
sunt exprimate n V.
3.11. Convertorul logaritmic descris n aceasta lucrare este inversor. Cum trebuie procedat
pentru a obt ine o funct ionare neinversoare ?
3.12. Sa se proiecteze un circuit de nmult ire/mpa rt ire a doua semnale analogice, ntr-un
singur cadran utiliznd convertorul logaritmic studiat n aceasta lucrare si convertorul
exponent ial proiectat la punctul 3.10. Sa se specifice gama dinamica a semnalelor analogice
pentru ambele operat ii.

S-ar putea să vă placă și