Sunteți pe pagina 1din 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

Identificarea factorilor de risc dintr-un sistem analizat si cuantificarea dimensiunii lor se face pe baza combinatiei dintre 2 parametrii: gravitatea si frecventa conseccintei maxime posibile asupra organismului uman.

Riscul este definit prin probabilitatea cu care intr-un proces de munca, intervine un accident sau imbolnavire profesionala, cu o anumita frecventa si o gravitate a conseccintelor.

Securitatea omului in procesul de munca este considerata acea stare a sistemului de munca in care este exclusa posibilitatea de accidentare si imbolnavire profesionala.

Riscul de accidentare si de imbolnavire profesionala este invers proportional cu securitatea. Ele tind sa se excluda reciproc.

Nu exista nici risc 0, nici securitate absoluta.

Orice loc de munca are in componenta sistemului de productie 4 elemente:

1 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

- executantul;

- mijlocul de productie care este totalitatea mijloacelor de munca si a obiectelor muncii;

- sarcina de munca;

- mediul sau conditiile de munca.

Riscurile la un loc de munca sunt dependente de cele 4 elemente ale acestuia.

1. MANIPULANTI

Activitatea de manipulare a materialelor, in vederea depozitarii acestora, se executa atat la primirea marfii cat si la vanzarea distribuirea acesteia la cumparator.

2 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

Incarcarea descarcarea, transportarea marfii si depozitarea acesteia se desfasoara la temperatura mediului ambiant si se face cu mijloace nemecanizate si mecanizate, respectiv autostivuitoare si macarale.

1.1 Factori de risc dependenti de executant

Actiuni gresite:

a) Executarea defectuoasa de operatii

- acest factor de risc apare la operatia de manipulare prin purtarea maselor atunci cand manipulantul scoate materialele din stiva in
3 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

mod necorespunzator;

- masuri de prevenire: se vor instrui periodic manipulantii cu instructiunile de lucru si de securitate si sanatate in munca specifice acestei activitati si se vor face aplicatii practice privind actiunile pe care le desfasoara acesti executanti; controlul medical la angajare si periodic.

b) Nesincronizari de operatii

4 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

- manipulantii nu-si coordoneaza actiunile la prinderea, manipularea, transportarea prin purtare a maselor grele si la incarcarea descarcarea camioanelor;

- masuri de prevenire: se vor instrui periodic manipulantii cu instructiunile de lucru si de securitate si sanatate in munca specifice acestei activitati si se vor face aplicatii practice privind actiunile pe care le desfasoara acesti executanti; controlul medical la angajare si periodic.

5 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

c) Deplasari, stationari in zone periculoase

- marfa nu este asezata corespunzator pe lamele caruciorului stivuitor cu pericol de cadere;

- masuri de prevenire: se vor instrui periodic manipulantii cu instructiunile de lucru si de securitate si sanatate in munca
6 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

specifice acestei activitati si se vor face aplicatii practice privind actiunile pe care le desfasoara acesti executanti; controlul medical la angajare si periodic.

d) Stationari in zona de
7 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

actionare a sarcinii la manipularea cu instalatiile de ridicat (autostivuitor, macara, pod rulant)

- masuri de prevenire: se vor instrui periodic manipulantii cu instructiunile de lucru si de securitate si sanatate in munca specifice acestei activitati si se vor face aplicatii practice privind
8 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

actiunile pe care le desfasoara acesti executanti; controlul medical la angajare si periodic; atentionarea zonelor cu risc de surprindere de sarcina aflata in carligul instalatiei de ridicat sau de miscarile caruciorului stivuitor.

9 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

e) Marfa pozitionata defectuos in depozite (sprijinita de pereti)

- masuri de prevenire: se vor instrui periodic manipulantii cu instructiunile de lucru si de securitate si sanatate in munca specifice
10 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

acestei activitati si se vor face aplicatii practice privind actiunile pe care le desfasoara acesti executanti; controlul medical la angajare si periodic.

11 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

f) Pozitionari necorespunzatoare in timpul incarcarii descarcarii din vagoane

- masuri de prevenire: se vor instrui periodic manipulantii cu instructiunile de lucru si


12 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

de securitate si sanatate in munca specifice acestei activitati si se vor face aplicatii practice privind actiunile pe care le desfasoara acesti executanti; controlul medical la angajare si periodic; atentionarea asupra zonelor cu risc
13 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

de accidentare in perioada efectuarii manevrelor executate de garnitura de vagoane.

14 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

g) Deplasari cu pericol de cadere de la acelasi nivel. Sarcina transportata manual se tine in asa fel incat impiedica vizibilitatea

- masuri de prevenire : se vor


15 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

instrui periodic manipulantii cu instructiunile de lucru si de securitate si sanatate in munca specifice acestei activitati si se vor face aplicatii practice privind actiunile pe care le desfasoara
16 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

acesti executanti; controlul medical la angajare si periodic.

17 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

h) Pe caile de acces din depozit sunt depozitate necorespunzator alte materiale impiedicare

- masuri de
18 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

prevenire : se vor instrui periodic manipulantii cu instructiunile de lucru si de securitate si sanatate in munca specifice acestei activitati si se vor
19 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

face aplicatii practice privind actiunile pe care le desfasoara acesti executanti; controlul medical la angajare si periodic; efectuarea ordinei si a curateniei la locul
20 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

de munca.

21 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

i) Alunecarea se poate produce datorita aparitiei accidentale a petelor de apa sau ulei la circulatia prin incinta depozitului

22 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

- masuri de prevenire : se vor instrui periodic manipulantii cu instructiunile de lucru si de securitate si sanatate in munca specifice acestei
23 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

activitati si se vor face aplicatii practice privind actiunile pe care le desfasoara acesti executanti; controlul medical la angajare si periodic; afisarea
24 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

materialelor de propaganda (instructiuni de lucru si protectia muncii si afis).

25 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

j) Deplasari cu pericol de cadere de la inaltime. Caderi de pe rafturile superioare prin dezechilibrare.

26 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

- masuri de prevenire : se vor instrui periodic manipulantii cu instructiunile de lucru si de securitate si


27 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

sanatate in munca specifice acestei activitati si se vor face aplicatii practice privind actiunile pe care le desfasoara acesti
28 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

executanti; controlul medical la angajare si periodic; utilizarea scarilor metalice corespunzatoare si dotate contra
29 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

alunecarii aflate in inventarul gestiunii.

30 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

Omisiuni:

k) Nepurtarea manusilor protectoare la


31 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

manipularea materialelor cu suprafete taioase

- masuri de prevenire : se
32 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

vor instrui periodic manipulantii cu instructiunile de lucru si de securitate si sanatate in munca specifice
33 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

acestei activitati si se vor face aplicatii practice privind actiunile pe care le desfasoara acesti executanti;
34 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

controlul medical la angajare si periodic; aprovizionarea constanta cu manusi de protectie.


35 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

1.2 Factori dependenti de sarcina de munca

36 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

- sarcina supradimension ala in raport cu capacitatea executantului

37 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

- solicitare fizica;

- manipulari de piese grele.


38 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

- masuri de prevenire : se vor instrui periodic manipulantii cu instructiunile de lucru si de


39 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

securitate si sanatate in munca specifice acestei activitati si se vor face aplicatii


40 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

practice privind actiunile pe care le desfasoara acesti executanti; controlul


41 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

medical la angajare si periodic.

42 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

1.3 Factori dependenti de mijloacele de productie

43 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

- miscari periculoase

surprinderea
44 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

manipulantului la ridicarea si coborarea sarcinii cu caruciorul stivuitor si cu alte instalatii


45 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

de ridicat

- masuri de prevenire : se vor instrui


46 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

periodic manipulantii cu instructiunile de lucru si de securitate si sanatate in munca


47 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

specifice acestei activitati si se vor face aplicatii practice privind


48 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

actiunile pe care le desfasoara acesti executanti; controlul medical la


49 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

angajare si periodic; manevrarea instalatiilor de ridicat (carucior stivuitor,


50 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

macara, pod rulant) se va face numai de catre persoane autorizate si la comanda unei persoane
51 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

desemnate ca sef de lucrare sau legator de sarcina.

52 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

1.4 Factori dependenti de mediul de munca

53 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

- temperatura aerului

temperatura
54 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

scazuta iarna si ridicata vara

- masuri de
55 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

prevenire : se vor instrui periodic manipulantii cu instructiunile


56 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

de lucru si de securitate si sanatate in munca specifice acestei


57 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

activitati si se vor face aplicatii practice privind actiunile pe


58 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

care le desfasoara acesti executanti; controlul medical la


59 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

angajare si periodic; dotarea personalului cu echipament


60 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

individual de protectie termoizolant conform Normativului Intern.


61 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

2. GESTIONAR I

62 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

2.1 Factori dependenti de executant

63 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

Actiuni gresite

a)
64 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

Executarea defectuoasa de operatii

65 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

- acest factor de risc apare la operatia de manipulare prin purtarea


66 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

maselor atunci cand manipulantul scoate materialele din stiva in


67 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

mod necorespunz ator;

68 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

- masuri de prevenire : se vor instrui periodic manipulantii


69 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

cu instructiunile de lucru si de securitate si sanatate in munca


70 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

specifice acestei activitati si se vor face aplicatii practice


71 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

privind actiunile pe care le desfasoara acesti executanti;


72 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

controlul medical la angajare si periodic.

73 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

b) Nesincroniz ari de operatii

74 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

manipulantii nu-si coordoneaz a actiunile la prinderea,


75 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

manipularea , transportare a prin purtare a maselor


76 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

grele si la incarcarea descarcarea camioanelor ;


77 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

- masuri de prevenire : se vor instrui periodic manipulantii


78 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

cu instructiunile de lucru si de securitate si sanatate in


79 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

munca specifice acestei activitati si se vor face aplicatii


80 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

practice privind actiunile pe care le desfasoara acesti


81 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

executanti; controlul medical la angajare si periodic.


82 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

c) Deplasari, stationari in zone periculoase


83 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

- marfa nu este asezata corespunza tor pe


84 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

lamele caruciorului stivuitor cu pericol de cadere;


85 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

de prevenire : se vor instrui

- masuri

86 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

periodic manipulantii cu instructiunil e de lucru si


87 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

de securitate si sanatate in munca specifice


88 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

acestei activitati si se vor face aplicatii practice


89 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

privind actiunile pe care le desfasoara acesti


90 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

executanti; controlul medical la angajare si periodic.


91 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

d) Statio nari in zona de actionare a sarcinii la


92 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

manipulare a cu instalatiile de ridicat (autostivuit


93 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

or, macara, pod rulant)

94 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

- masuri de prevenire : se vor instrui


95 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

periodic manipulanti i cu instructiunil e de lucru


96 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

si de securitate si sanatate in munca specifice


97 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

acestei activitati si se vor face aplicatii practice


98 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

privind actiunile pe care le desfasoara acesti


99 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

executanti; controlul medical la angajare si periodic;


100 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

atentionare a zonelor cu risc de surprindere de sarcina


101 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

aflata in carligul instalatiei de ridicat sau de


102 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

miscarile caruciorului stivuitor.

103 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

e) Marfa pozitionata defectuos in depozite (sprijinita


104 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

de pereti)

- masuri
105 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

de prevenire : se vor instrui periodic


106 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

manipulant ii cu instructiunil e de lucru si de


107 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

securitate si sanatate in munca specifice acestei


108 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

activitati si se vor face aplicatii practice privind


109 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

actiunile pe care le desfasoara acesti executanti;


110 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

controlul medical la angajare si periodic.


111 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

f) Pozitionari necorespu nzatoare in timpul


112 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

incarcarii descarcarii din vagoane


113 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

- masuri de prevenire : se vor instrui


114 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

periodic manipulant ii cu instructiuni le de lucru


115 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

si de securitate si sanatate in munca specifice


116 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

acestei activitati si se vor face aplicatii practice


117 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

privind actiunile pe care le desfasoara acesti


118 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

executanti; controlul medical la angajare si periodic;


119 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

atentionar ea asupra zonelor cu risc de accidentar


120 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

e in perioada efectuarii manevrelo r executate


121 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

de garnitura de vagoane.
122 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

g) Deplasari cu pericol de cadere de la


123 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

acelasi nivel. Sarcina transportat a manual


124 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

se tine in asa fel incat impiedica vizibilitatea


125 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

- masuri de prevenire : se vor instrui


126 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

periodic manipulant ii cu instructiuni le de lucru


127 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

si de securitate si sanatate in munca specifice


128 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

acestei activitati si se vor face aplicatii practice


129 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

privind actiunile pe care le desfasoar a acesti


130 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

executanti; controlul medical la angajare si periodic.


131 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

h) Pe caile de acces din depozit sunt


132 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

depozitate necorespu nzator alte materiale


133 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

impiedicar e

134 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

- masuri de prevenire : se vor instrui


135 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

periodic manipulan tii cu instructiuni le de lucru


136 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

si de securitate si sanatate in munca


137 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

specifice acestei activitati si se vor face


138 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

aplicatii practice privind actiunile pe care le


139 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

desfasoar a acesti executanti ; controlul medical la


140 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

angajare si periodic; efectuarea ordinei si a


141 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

curateniei la locul de munca.

142 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

i) Alunecare a se poate produce datorita


143 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

aparitiei accidental ea petelor de apa sau


144 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

ulei la circulatia prin incinta depozitulu


145 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

- masuri
146 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

de prevenire : se vor instrui periodic


147 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

manipulan tii cu instructiun ile de lucru si de


148 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

securitate si sanatate in munca specifice


149 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

acestei activitati si se vor face aplicatii


150 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

practice privind actiunile pe care le desfasoar


151 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

a acesti executanti ; controlul medical la angajare


152 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

si periodic; afisarea materialel or de


153 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

propagan da (instructiu ni de lucru si


154 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

protectia muncii si afis); efectuare a ordinei


155 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

si a curateniei la locul de munca.


156 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

j) Deplasari cu pericol de cadere de la


157 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

inaltime. Caderi de pe rafturile superioar


158 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

e prin dezechilib rare.

159 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

- masuri de prevenire : se vor instrui


160 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

periodic manipulan tii cu instructiun ile de


161 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

lucru si de securitate si sanatate in munca


162 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

specifice acestei activitati si se vor face


163 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

aplicatii practice privind actiunile pe care le


164 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

desfasoar a acesti executanti ; controlul medical la


165 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

angajare si periodic; utilizarea scarilor


166 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

metalice corespunz atoare si dotate contra


167 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

alunecarii, aflate in inventarul gestiunii.


168 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

Omisiuni:

k)
169 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

Nepurtare a manusilor protectoar


170 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

e la manipular ea materialel
171 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

or cu suprafete taioase

172 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

- masuri de prevenire : se vor


173 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

instrui periodic manipula ntii cu


174 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

instructiu nile de lucru si de


175 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

securitate si sanatate in munca


176 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

specifice acestei activitati si se vor


177 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

face aplicatii practice privind


178 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

actiunile pe care le desfasoar a acesti


179 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

executant i; controlul medical


180 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

la angajare si periodic;
181 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

aprovizio narea constanta cu


182 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

manusi de protectie.
183 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

2.2 Factori depende nti de


184 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

sarcina de munca
185 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

- sarcina supradim ensionala in raport


186 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

cu capacitat ea executan
187 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

tului

188 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

solicitare fizica;
189 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

manipula ri de piese
190 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

grele.

191 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

- masuri de prevenire : se vor


192 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

instrui periodic manipula ntii cu


193 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

instructiu nile de lucru si de


194 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

securitat e si sanatate in munca


195 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

specifice acestei activitati si se vor


196 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

face aplicatii practice privind


197 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

actiunile pe care le desfasoa


198 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

ra acesti executan ti; controlul


199 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

medical la angajare si
200 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

periodic.

201 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

2.3 Factori depende nti de


202 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

mijloace le de producti e
203 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

- miscari periculoa se
204 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

surprinde rea manipula


205 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

ntului la ridicarea si coborare


206 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

a sarcinii cu carucioru l stivuitor


207 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

si cu alte instalatii de ridicat


208 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

- masuri de prevenire : se vor


209 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

instrui periodic manipula ntii cu


210 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

instructiu nile de lucru si de


211 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

securitat e si sanatate in munca


212 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

specifice acestei activitati si se vor


213 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

face aplicatii practice privind


214 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

actiunile pe care le desfasoa


215 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

ra acesti executan ti; controlul


216 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

medical la angajare si
217 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

periodic; manevra rea instalatiil


218 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

or de ridicat (carucior stivuitor,


219 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

macara, pod rulant) se va face


220 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

numai de catre persoane autorizat


221 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

e si la comanda unei persoane


222 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

desemna te ca sef de lucrare


223 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

sau legator de sarcina.


224 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

225 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

2.4 Factori depend enti de


226 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

mediul de munca
227 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

temperat ura aerului


228 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

temperat ura scazuta


229 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

iarna si ridicata vara


230 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

- masuri de prevenir e : se
231 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

vor instrui periodic manipul


232 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

antii cu instructiu nile de lucru si


233 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

de securitat e si sanatate
234 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

in munca specifice acestei


235 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

activitati si se vor face aplicatii


236 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

practice privind actiunile pe care


237 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

le desfaso ara acesti


238 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

executa nti; controlul medical


239 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

la angajare si periodic;
240 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

dotarea personal ului cu echipam


241 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

ent individua l de protectie


242 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

termoizo lant conform Normativ


243 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

ului Intern

244 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

3. CONDU CATOR AUTO


245 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

SOFER

246 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

3.1 Factori depend enti de


247 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

executa nt

248 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

Actiuni gresite

249 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

a) Executa rea defectuo


250 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

asa de operatii

251 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

rasturna rea utilajului


252 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

datorita transpor tarii necores


253 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

punzato are a sarcinii in


254 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

remorca autocam ionului;


255 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

accident e de circulati
256 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

e datorita nerespe ctarii


257 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

normelo r de circulati e rutiera


258 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

si interne.

259 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

- mas uri de prevenir e :


260 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

se vor instrui periodic soferii


261 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

cu instructi unile de lucru si


262 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

de securitat e si sanatat
263 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

e in munca specific e
264 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

acestei activitati si se vor face


265 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

aplicatii practice privind actiunile


266 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

pe care le desfaso ara


267 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

acesti executa nti; controlul


268 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

medical la angajar e si
269 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

periodic.

270 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

b) Deplasa ri, stationa


271 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

ri in zone periculo ase


272 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

stationa ri in zona de
273 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

actionar ea carucior ului


274 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

stivuitor, a macaral ei sau a


275 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

podului rulant

276 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

-m asuri de prevenir e :
277 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

se vor instrui periodic soferii


278 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

cu instructi unile de lucru si


279 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

de securita te si sanatat
280 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

e in munca specific e
281 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

acestei activitati si se vor face


282 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

aplicatii practice privind actiunile


283 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

pe care le desfaso ara


284 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

acesti executa nti; controlu


285 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

l medical la angajar
286 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

e si periodic ; montare
287 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

a de panouri de avertiza
288 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

re si intretine rea acestor


289 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

a.

290 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

c) Aluneca rea se
291 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

poate produce datorita


292 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

aparitiei acciden tale a


293 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

petelor de apa sau ulei


294 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

la circulati a prin
295 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

incinta depozit ului


296 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

- masu ri de prevenir
297 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

e : se vor instrui
298 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

periodic soferii cu
299 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

instructi unile de lucru si


300 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

de securita te si
301 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

sanatat e in munca
302 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

specific e acestei
303 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

activitati si se vor face


304 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

aplicatii practice privind


305 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

actiunil e pe care le
306 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

desfaso ara acesti


307 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

executa nti; controlu


308 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

l medical la
309 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

angajar e si periodic
310 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

; afisarea material
311 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

elor de propag anda


312 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

(instruct iuni de lucru si


313 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

protecti a muncii
314 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

si afis); efectuar ea
315 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

ordinei si a curateni
316 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

ei la locul de munca.
317 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

d) Alunec area
318 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

cadere a la urcarea
319 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

coborar ea din
320 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

cabina autoca mionulu


321 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

i sau impiedi carea


322 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

cadere a din remorc


323 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

324 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

- mas uri de preveni


325 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

re : se vor instrui
326 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

periodic soferii cu
327 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

instructi unile de lucru si


328 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

de securita te si
329 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

sanatat e in munca
330 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

specific e acestei
331 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

activitat i si se vor face


332 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

aplicatii practice privind


333 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

actiunil e pe care le
334 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

desfaso ara acesti


335 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

executa nti; controlu


336 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

l medical la
337 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

angajar e si periodic
338 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

; intretine rea
339 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

autoca mionulu i.
340 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

Omisiu ni
341 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

e) neutiliz area
342 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

mijloac elor de protecti


343 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

e;

344 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

nepurta
345 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

rea manusil or
346 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

protect oare la manipul


347 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

area materia lelor cu


348 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

suprafe te taioase;
349 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

masuri
350 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

de preveni re
351 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

: se vor instrui periodi


352 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

c soferii cu instructi
353 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

unile de lucru si
354 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

de securit ate si
355 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

sanatat e in munca
356 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

specific e acestei
357 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

activitat i si se vor
358 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

face aplicatii practic


359 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

e privind actiunil
360 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

e pe care le desfas
361 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

oara acesti execut


362 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

anti; control ul
363 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

medical la angajar
364 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

e si periodi c;
365 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

aprovizi onarea consta


366 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

nta cu manusi de
367 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

protecti e.
368 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

f) Omiter ea unor
369 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

operatii

370 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

neluare a
371 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

masuril or contra
372 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

deplas arilor necom


373 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

andate la efectua
374 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

rea diferitel or
375 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

interve ntii la autoca


376 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

mion

377 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

- mas uri de preveni


378 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

re : se vor instrui
379 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

periodi c soferii
380 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

cu instruct iunile
381 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

de lucru si de
382 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

securit ate si sanatat


383 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

e in munca specific
384 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

e acestei activitat
385 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

i si se vor face
386 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

aplicatii practic e
387 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

privind actiunil e pe
388 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

care le desfas oara


389 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

acesti execut anti;


390 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

control ul medica
391 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

l la angajar e si
392 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

periodi c; interve
393 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

ntia la utilaj se va face


394 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

numai dupa luarea


395 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

masuril or tehnice
396 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

necesa re.
397 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

3.2 Factori depen


398 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

denti de mijloa
399 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

ce de produ ctie
400 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

miscari pericul
401 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

oase

402 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

-utilizar ea
403 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

sculelo r defecte
404 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

la interve ntii
405 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

accide ntale
406 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

- masu ri de preveni
407 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

re : se vor instrui
408 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

periodi c soferii
409 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

cu instruct iunile
410 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

de lucru si de
411 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

securit ate si sanatat


412 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

e in munca specific
413 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

e acestei activita
414 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

ti si se vor face
415 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

aplicatii practic e
416 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

privind actiunil e pe
417 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

care le desfas oara


418 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

acesti execut anti;


419 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

control ul medica
420 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

l la angajar e si
421 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

periodi c; verifica
422 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

rea in vedere a
423 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

inlocuir ii a sculelo
424 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

r defecte sau
425 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

uzate.

426 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

3.3 Factor i
427 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

depen denti de
428 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

mediul de munca
429 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

temper atura
430 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

aerului

431 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

temper atura
432 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

scazut a iarna si
433 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

ridicata vara
434 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

- mas uri de preveni


435 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

re : se vor instrui
436 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

periodi c soferii
437 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

cu instruct iunile
438 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

de lucru si de
439 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

securit ate si sanatat


440 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

e in munca specifi
441 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

ce acestei activita
442 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

ti si se vor face
443 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

aplicati i practic
444 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

e privind actiunil
445 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

e pe care le desfas
446 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

oara acesti execut


447 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

anti; control ul
448 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

medica l la angaja
449 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

re si periodi c;
450 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

dotare a person
451 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

alului cu echipa
452 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

ment individ ual de


453 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

protecti e termoiz
454 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

olant confor m
455 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

Normat ivului Intern


456 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

4. STIVUI TORIS
457 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

TI

458 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

4.1 Factor i
459 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

depen denti de
460 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

execut ant
461 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

i gresite

Actiun

462 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

a) Execut area
463 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

defect uoasa de
464 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

operati i
465 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

rasturn area
466 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

utilajul ui datorit
467 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

a transp ortarii
468 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

necore spunz atoare


469 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

a sarcinii
470 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

- ma suri de preven
471 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

ire : se vor instrui


472 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

periodi c stivuito
473 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

ristii cu instruc tiunile


474 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

de lucru si de
475 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

securit ate si sanata


476 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

te in munca specifi
477 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

ce acestei activita
478 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

ti si se vor face
479 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

aplicati i practic
480 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

e privind actiunil
481 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

e pe care le desfas
482 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

oara acesti execut


483 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

anti; control ul
484 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

medic al la angaja
485 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

re si periodi c.
486 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

rasturn area
487 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

utilajul ui datorit
488 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

a ridicari i unei
489 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

sarcini mai mari


490 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

decat cea prevaz


491 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

uta in cartea tehnic


492 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

a;

493 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

- ma suri de preven
494 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

ire : se vor instrui


495 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

periodi c stivuito
496 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

ristii cu instruc tiunile


497 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

de lucru si de
498 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

securit ate si sanata


499 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

te in munca specifi
500 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

ce aceste i
501 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

activita ti si se vor
502 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

face aplicati i
503 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

practic e privind
504 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

actiunil e pe care le
505 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

desfas oara acesti


506 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

execut anti; control


507 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

ul medic al la
508 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

angaja re si periodi
509 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

c; respec tarea
510 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

sarcinii maxim e
511 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

admis e inscrip
512 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

tionata pe utilaj.
513 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

accide nt de
514 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

circula tie cu autoca


515 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

mioan ele venite


516 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

la incarc are
517 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

descar care de
518 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

marfa, datorit a
519 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

neresp ectarii normel


520 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

or de circula tie
521 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

rutiera si interna
522 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

523 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

masuri de
524 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

preven ire : se
525 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

vor instrui periodi


526 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

c stivuit oristii
527 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

cu instruc tiunile
528 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

de lucru si de
529 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

securit ate si sanata


530 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

te in munca specifi
531 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

ce aceste i
532 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

activit ati si se vor


533 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

face aplicat ii
534 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

practic e privind
535 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

actiuni le pe care le
536 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

desfas oara acesti


537 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

execut anti; control


538 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

ul medic al la
539 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

angaja re si periodi
540 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

c; respec tarea
541 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

normel or de circula
542 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

tie rutiera si cele


543 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

de circula tie
544 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

interna .
545 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

b) Depla sari,
546 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

station ari in zone


547 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

pericul oase
548 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

station area
549 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

caruci orului stivuit


550 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

or in raza de
551 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

actiun ea macar
552 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

alei sau a podulu


553 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

i rulant

554 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

-m asuri de
555 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

preve nire : se
556 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

vor instrui periodi


557 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

c stivuit oristii
558 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

cu instruc tiunile
559 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

de lucru si de
560 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

securit ate si sanata


561 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

te in munca specifi
562 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

ce aceste i
563 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

activit ati si se vor


564 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

face aplicat ii
565 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

practic e privind
566 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

actiuni le pe care le
567 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

desfas oara acesti


568 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

execut anti; control


569 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

ul medic al la
570 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

angaja re si periodi
571 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

c; respec tarea
572 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

semnif icatiilo r
573 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

placut elor de
574 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

avertiz are.
575 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

c) Depla sari cu
576 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

pericol de cader
577 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

e de la acelas
578 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

i nivel

579 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

alunec area
580 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

se poate produ
581 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

ce datorit a
582 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

apariti ei accide
583 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

ntale a petelo
584 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

r de apa sau
585 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

ulei la circula tia


586 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

prin incinta depozi


587 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

tului;

588 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

alunec area
589 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

la urcare a
590 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

cobor area din


591 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

cabina autosti vuitor


592 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

ului;

593 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

-m asuri de
594 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

preve nire : se
595 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

vor instrui period


596 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

ic stivuit oristii
597 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

cu instruc tiunile
598 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

de lucru si de
599 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

securit ate si sanat


600 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

ate in munc a
601 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

specifi ce aceste
602 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

i activit ati si
603 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

se vor face aplicat


604 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

ii practic e
605 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

privind actiuni le pe
606 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

care le desfas
607 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

oara acesti execut


608 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

anti; contro lul


609 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

medic al la angaj
610 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

are si period ic.


611 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

Omisi uni
612 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

d) neutili zarea
613 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

mijloa celor de
614 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

protec tie;
615 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

nepurt
616 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

area manu silor


617 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

protec toare la
618 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

manip ularea materi


619 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

alelor cu supraf
620 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

ete taioas e;
621 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

masur
622 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

i de preve nire
623 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

: se vor instrui
624 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

period ic stivuit
625 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

oristii cu instru
626 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

ctiunil e de lucru
627 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

si de securi tate si
628 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

sanat ate in munc


629 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

a specifi ce
630 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

acest ei activit
631 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

ati si se vor face


632 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

aplicat ii practi
633 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

ce privin d
634 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

actiuni le pe care
635 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

le desfa soara
636 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

acesti execu tanti;


637 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

contro lul medic


638 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

al la angaj are si
639 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

period ic; utilizar


640 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

ea manu silor
641 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

de protec tie.
642 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

e) Omite rea
643 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

unor operat ii
644 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

neluar ea
645 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

masur ilor contra


646 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

depla sarilor neco


647 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

mand ate la efectu


648 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

area diferit elor


649 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

interv entii la utilaj


650 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

- ma suri de
651 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

preve nire : se
652 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

vor instrui period


653 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

ic stivuit oristii
654 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

cu instru ctiunil
655 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

e de lucru si de
656 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

securi tate si sanat


657 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

ate in munc a
658 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

specifi ce acest
659 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

ei activit ati si
660 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

se vor face aplica


661 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

tii practi ce
662 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

privin d actiun
663 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

ile pe care le
664 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

desfa soara acesti


665 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

execu tanti; contro


666 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

lul medic al la
667 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

angaj are si period


668 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

ic; respe ctarea


669 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

interdi ctiei de a
670 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

se interv eni la
671 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

utilaj numai dupa


672 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

ce a fost oprit
673 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

din functi une si


674 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

asigur at contra
675 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

porniri i neco
676 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

mand ate.
677 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

4.2 Facto ri de
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 678 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

risc depe ndent


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 679 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

i de mijlo acele
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 680 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

de prod uctie
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 681 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

misca ri
682 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

pericu loase
683 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

utiliza rea
684 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

sculel or defect
685 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

e la interv entii
686 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

accid entale la
687 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

caruci orul stivuit


688 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

or

689 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

- mas uri de preve


690 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

nire : se vor
691 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

instrui period ic
692 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

stivuit oristii cu
693 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

instru ctiunil e de
694 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

lucru si de securi
695 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

tate si sanat ate in


696 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

munc a specif
697 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

ice acest ei
698 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

activit ati si se vor


699 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

face aplica tii


700 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

practi ce privin
701 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

d actiun ile pe
702 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

care le desfa
703 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

soara acesti execu


704 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

tanti; contro lul


705 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

medic al la angaj
706 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

are si period ic;


707 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

utiliza rea sculel


708 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

or cores punza
709 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

toare pentr u
710 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

interv entii accid


711 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

entale .
712 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

4.3 Facto ri de
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 713 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

risc depe ndent


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 714 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

i de medi ul de
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 715 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

munc a
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 716 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

a) Temp
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 717 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

eratur a
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 718 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

aerul ui
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 719 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

temp
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 720 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

eratur a
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 721 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

scazu ta
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 722 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

iarna si
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 723 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

ridicat a
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 724 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

vara
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

725 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

-m asuri
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 726 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

de preve
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 727 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

nire : se
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 728 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

vor instrui
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 729 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

perio dic
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 730 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

stivuit oristii
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 731 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

cu instru
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 732 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

ctiunil e de
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 733 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

lucru si de
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 734 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

securi tate si
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 735 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

sanat ate in
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 736 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

munc a
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 737 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

specif ice
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 738 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

acest ei
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 739 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

activit ati si
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 740 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

se vor face
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 741 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

aplica tii
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 742 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

practi ce
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 743 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

privin d
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 744 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

actiun ile pe
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 745 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

care le
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 746 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

desfa soara
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 747 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

acesti execu
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 748 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

tanti; contr
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 749 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

olul medic
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 750 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

al la angaj
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 751 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

are si perio
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 752 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

dic; dotar
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 753 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

ea perso
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 754 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

nalulu i cu
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 755 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

echip amen
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 756 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

t indivi
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 757 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

dual de
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 758 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

prote ctie
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 759 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

termo izolan
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 760 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

t confo
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 761 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

rm Norm
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 762 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

ativul ui
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 763 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

Intern
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

764 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

b) Cure
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 765 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

nti de aer
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 766 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

curen
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 767 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

ti de aer,
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 768 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

lucrul in aer
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 769 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

liber
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 770 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

-m asuri
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 771 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

de preve
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 772 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

nire : se
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 773 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

vor instrui
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 774 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

perio dic
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 775 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

stivuit oristii
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 776 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

cu instru
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 777 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

ctiunil e de
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 778 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

lucru si de
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 779 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

securi tate si
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 780 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

sanat ate in
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 781 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

munc a
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 782 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

specif ice
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 783 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

acest ei
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 784 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

activit ati si
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 785 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

se vor
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 786 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

face aplica
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 787 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

tii practi
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 788 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

ce privin
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 789 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

d actiun
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 790 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

ile pe care
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 791 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

le desfa
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 792 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

soara acesti
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 793 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

execu tanti;
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 794 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

contr olul
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 795 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

medic al la
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 796 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

angaj are si
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 797 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

perio dic;
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 798 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

dotar ea
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 799 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

perso nalulu
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 800 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

i cu echip
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 801 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

amen t
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 802 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

indivi dual
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 803 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

de prote
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 804 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

ctie termo
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 805 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

izolan t
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 806 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

confo rm
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 807 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

Norm ativul
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 808 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

ui Intern
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 809 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

810 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

c) Umidi
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 811 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

tatea aerul
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 812 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

ui
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 813 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

lucrul
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 814 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

in condit
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 815 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

ii atmo
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 816 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

sferic e cu
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 817 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

preci pitatii,
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 818 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

in condit
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 819 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

iile neutili
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 820 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

zarii echip
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 821 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

amen tului
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 822 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

imper meab
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 823 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

il de prote
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 824 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

ctie
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 825 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

-m asuri
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 826 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

de preve
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 827 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

nire : se
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 828 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

vor instrui
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 829 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

perio dic
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 830 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

stivuit oristii
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 831 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

cu instru
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 832 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

ctiunil e de
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 833 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

lucru si de
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 834 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

securi tate si
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 835 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

sanat ate in
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 836 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

munc a
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 837 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

specif ice
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 838 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

acest ei
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 839 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

activit ati si
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 840 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

se vor
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 841 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

face aplica
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 842 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

tii practi
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 843 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

ce privin
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 844 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

d actiun
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 845 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

ile pe care
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 846 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

le desfa
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 847 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

soara acesti
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 848 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

execu tanti;
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 849 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

contr olul
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 850 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

medic al la
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 851 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

angaj are si
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 852 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

perio dic;
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 853 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

dotar ea
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 854 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

perso nalulu
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 855 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

i cu echip
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 856 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

amen t
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 857 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

indivi dual
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 858 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

de prote
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 859 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

ctie imper
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 860 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

meab il la
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 861 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

apa confo
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 862 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

rm Norm
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 863 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

ativul ui
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 864 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

Intern
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 865 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

d) Zgom
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 866 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

ot
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 867 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

lucrul
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 868 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

in condi
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 869 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

tii de zgom
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 870 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

ot de la
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 871 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

propri ul
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 872 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

motor cat si
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 873 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

datori ta
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 874 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

neeta nseit
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 875 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

atii fonic
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 876 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

ea cabin
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 877 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

ei de coma
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 878 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

nda
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 879 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

- ma suri
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 880 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

de preve
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 881 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

nire : se
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 882 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

vor instru
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 883 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

i perio
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 884 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

dic stivuit
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 885 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

oristii cu
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 886 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

instru ctiunil
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 887 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

e de lucru
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 888 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

si de secur
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 889 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

itate si
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 890 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

sanat ate in
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 891 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

munc a
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 892 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

specif ice
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 893 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

acest ei
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 894 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

activit ati si
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 895 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

se vor
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 896 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

face aplica
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 897 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

tii practi
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 898 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

ce privin
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 899 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

d actiu
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 900 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

nile pe
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 901 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

care le
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 902 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

desfa soara
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 903 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

acesti exec
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 904 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

utanti ;
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 905 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

contr olul
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 906 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

medi cal la
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 907 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

angaj are si
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 908 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

perio dic;
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 909 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

dotar ea
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 910 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

perso nalul
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 911 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

ui cu echip
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 912 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

amen t
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 913 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

indivi dual
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 914 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

de prote
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 915 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

ctie contr
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 916 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

a zgom
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 917 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

otului confo
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 918 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

rm Norm
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 919 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

ativul ui
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 920 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

Intern
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 921 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

Intoc
922 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

mit
Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 923 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

924 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

925 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

926 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

927 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

928 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

929 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

930 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

931 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

932 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

933 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

934 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

935 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

936 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

937 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

938 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

939 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca


Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

940 / 941

Identificarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ale principalelor locuri de munca

Scris de Administrator Mari, 31 Martie 2009 16:49 -

941 / 941

S-ar putea să vă placă și