Sunteți pe pagina 1din 2

----------------------- Page 1----------------------//6. Sa se scrie un program care rezolva ecuatia de gradul II, //de forma ax^2+bx+c=0.

Coeficientii a, b si c se citesc de la //tastatura. #include <iostream> #include <math.h> using namespace std; int main () { float a, b, c, delta, x1, x2; //declaram coeficientii ecuatiei (a, b, c), delta (delta) //si cele doua radacini ale ecuatiei (x1, x2) cout<<"Program care rezolva ecuatia de gradul I de forma "; cout<<"ax^2+bx+c=0\n"; //afisam pe ecran constanta sir de caractere //(textul) dintre ghilimele cout<<"a="; //afisam pe ecran un mesaj prealabil citirii coeficientului a, //si anume constanta sir de caractere (textul) sintre ghilimele (a=) cin>>a; //citim de la tastatura o valoare pe care o va primi variabila a cout<<"b="; cin>>b; cout<<"c="; cin>>c; delta = b*b - 4*a*c; //calculam valoarea lui delta pentru ecuatia noastra if (delta >= 0) //daca delta va fi >=0, se executa grupul de instructiuni dintre //acolade: se calculeaza radacinile x1 si x2, apoi se afiseaza //pentru a putea utiliza functia radical (sqrt) trebuie sa includem //fisierul header math.h (se observa ca acesta este inclus la //inceputul fisierului) { x1 = (-b + sqrt(delta))/2*a; x2 = (-b - sqrt(delta))/2*a; cout<<"Radacinile ecutiei sunt: "<<x1<<" si "<<x2; } else //daca conditia din cadrul instructiunii if nu este indeplinita (adica //daca delta va fi <0) se va executa instructiunea (sau un grup de //instructiuni aflata intre acolade) de dupa else cout<<"Radacini complexe"; //in cazul in care delta este <0 se afiseaza mesajul Radacini complexe } ----------------------- Page 2----------------------//7. Sa se scrie un program care calculeaza aria si circumferinta //cercului. Raza se citeste de la tastatura.

#include <iostream> #include <math.h> using namespace std; int main () { float raza, aria, circumferinta; //declaram 3 variabile pentru a memora raza cercului, //aria si circumferinta acestuia cout<<"Program care calculeaza aria si circumferinta cercului\n\n"; cout<<"raza="; cin>>raza; aria = M_PI * raza * raza; circumferinta = 2 * M_PI * raza; //constanta M_PI, definita in fisierul header math.h //contine valoarea lui PI cout<<"\nAria cercului: "<<aria; cout<<"\nCircumferinta: "<<circumferinta; } //8. Sa se scrie un program care calculeaz volumul, suprafata laterala //si aria suprafetei totale ale unui cilindru. //Raza si inaltimea se citesc de la tastatura. #include <iostream> #include <math.h> using namespace std; int main () { float raza, inaltime, volum, supraf_laterala, supraf_totala; cout<<"Program care calculeaza volumul, suprafata laterala "; cout<<"si aria suprafetei totale a unui cilindru\n\n"; cout<<"raza= "; cin>>raza; cout<<"inaltime="; cin>>inaltime; volum = M_PI * raza * raza * inaltime; supraf_laterala = 2 * M_PI * raza * inaltime; supraf_totala = 2* M_PI * raza * (raza + inaltime); cout<<"\nVolumul cilindrului: "<<volum; cout<<"\nSuprafata laterala: "<<supraf_laterala; cout<<"\nSuprafata totala: "<<supraf_totala; }