Sunteți pe pagina 1din 2

1-5).Destinatia tabelelor electronice Excel.

-Excel este destinat pentru culegerea si prelucrarea informatiei tabelare, construirea diagramelor cu imprimarea anterioara si pastrarea pe discuri. 2-6).Pornirea si terminarea unei sesiuni de lucru in Excel. -Start, Programs, Microsoft Excel sau dublu click pe pictograma Ms Excel de pe masa de lucru; butonul de sistem, Close sau click pe butonul rosu cu Cruciulita din dreapta sus. 3-7).Descrieti fereastra aplicatiei Excel. -fereastra Ms Excel contine bara de titlu, bara cu meniuri, bara cu instrumente, bara de formatare, fereastra registrului, bara de stare si bara cu formule. 4-8).Descrieti fereastra de lucru (registrului) a Excelului. -fereastra registrului Excelului contine bara de titlu, capuri de coloane si de rind, etichete, butoane de derulare a lor, bare de defilare pe orizontala si verticala cu butoanele de derulare si ascensoare. 5- ? 6-16).Salvarea unui document nou. -File, Save as, discul, dosarul, numele documentului, Save. 7-10).Selectarea unui domeniu simplu. -pentru a selecta un domeniu simplu fixam cursorul pe o celula din unul din colturile lui apasam butonul sting al mousului si tragem peste tot domeniul, apoi eliberam butonul mousului. 8-12).Selectarea unei sau citorva foi de calcul. -click pe eticheta; fixam cursorul pe prima foaie din selectie, apoi apasind butonul sting al mousului tragem peste etichetele necesare; click pe eticheta, apoi tinind Ctrl click pe urmatoarea. 9-18).Selectarea unui domeniu compus. -selectam un domeniu simplu, apoi apasam tasta Ctrl si tinind-o apasata selectam alte domenii simple ce apartin domeniului compus. 10-13).Deplasarea continutului unui domeniu. -selectam domeniul, Edit, Cut (sau cut din Bdis, sau click pe butonul din dreapta al mousului si cut), indicam locul unde trebuie deplasat domeniul si Edit, Paste (sau paste din Bdis). 11-14).Copierea continutului unui domeniu. -selectam domeniul de text, Edit, Copy (sau copy din Bdis, sau click pe butonuldin dreapta al mousului si copy), indicam locul unde trebuie copiat domeniul si Edit, Paste (sau paste din Bdis). 12-15).Deplasarea unei foi dintr-un registru in altul. -deschidem 2 registre, selectam foaia necesara in registrul sursa, Edit, Move or Copy sheet, indicam registrul de destinatie si locul unde trebuie deplasata foaia si OK 13-17).Copierea continutului unei foi dintr-un registru in altul. -deschidem 2 registre, selectam foaia necesara in registrul sursa, Move or Cut sheet din Edit, selectam registrul destinatie, indicam locul unde trebuie copiata foaia, activam Create a copy, OK. 14-? 15-1).Crearea unui formular -selectam linia cu numele cimpurilor si prima inregistrare de date apoi activam meniul Data, in el comandam Form. Formularul este format. 16-2).Localizarea inregistrarilor cu ajutorul formularului. -cu Enter sau sageata in jos , Find next, trecem la inregistrarea urmatoare, cu Shift+Enter sau sageata in sus , cu Find prev- la cea precedenta. 17-3).Sortarea datelor. -selectam numele unui cimp a listei, Data, Sort, in Sort by selectam denumirea cimpului de sortare si ordinea sortarii, daca e necesar alt cimp de sortare in prima caseta Then by procedam analog.imediat apare lista filtrata. 18-30)Filtrarea datelor-Selectam numele unui cimp,Data-Filter-AutoFilter,deschidem lista derulanta a cimpului dupa care filtram,alegem valoarea si imediat apare lista filtrara .19-4).Crearea totalurilor si subtotalurilor. -sortam tabelul conform criteriului ales, activam meniul Data si in el comanda Subtotals, specificam parametrii de grupare, OK. 20-19).Formarea propriei bare cu instrumente. -View, Toolbars, in caseta Toolbar name culegem numele nou, customize, apare bara noua, alegem categoria, apoi butonul si il tragem cu mousul in bara noua, sfirsitul-close. 21-20).Formule in Excel. -pentru a scrie o formula selectam celula, scriem (=), apoi scriem formula in ea folosind adresele celulelor ca argumente si Enter.

22-21).Functii in Excel. -Pentru a scrie o functie selectam celula, f(x) , in caseta de function category alegem categoria functiei, iar in caseta function name alegem denumirea ei si next, introducem argumentee si finish. 23-? 24-23).Fixarea (inghetarea) titlurilor. -selectam celula mai sus si in stinga carea se afla titlurile ce trebuie fixate, Window, Freeze panes, titlurile sunt fixate. 25-24).Protejarea informatiei unei foi. -selectam foaia, tools, protection, protect sheet, introducem parola, cofirmam parola, OK. 26-25).Protejarea informatiei unui registru. -Tools, protection, protect workbook, introducem parola, confirmam parola, Ok. 27- 26).Construirea diagramelor in Excel. -selectam informatia, ChartWizard, indicam locul in caseta aparuta alegem tipul si forma, next, confirmam informatia, next, denumirea diagramei, finish. 28-27).Modificarea diagramelor in Excel. -pentru modificarea unei diagrame efectuam dublu click pe ea, apare bara Chart cu instrumente, modificarea oricarui element, dublu click pe el, apare o fereastra de dialog, modificam. 29-28).Vizualizarea prealabila a informatiei unui domeniu. -pentru vizualizarea prealabila a foii: Print preview din Bdis (sau File, print preview) putem vedea o pagina sau citeva pagini, putem mari imaginea sau redacta amplasarea tabelei, diagramei. 30-29)Imprimarea unui domeniu. -File, Print, indicam ce tiparim: totul, pagina curenta, citeva pagini si care-s ele, numarul de copii, OK; Print din Bdis si se tipareste toata foaia, fara posibilitatea de a folosi parametrii