Sunteți pe pagina 1din 58

SISTEMUL TVA LA NCASARE SISTEMUL TVA LA NCASARE

1
- Ordonana Guvernului
nr.15/2012 nr.15/2012
- HG 1071/2012 prin care au
fost modificate normele fost modificate normele
metodologice de aplicare a metodologice de aplicare a
Codului fiscal
2
Sistemul TVA la ncasare Sistemul TVA la ncasare
Prevederi din Codul fiscal care au fost Prevederi din Codul fiscal care au fost
modificate pentru corelare cu sistemul TVA
la ncasare: la ncasare:
134 alin. (4
1
), (5) i (6), art. 134
2
alin. (9) (11),
139
1
alin. (2), 140 alin. (3) i (4), 145 alin. (1
1
) 139 alin. (2), 140 alin. (3) i (4), 145 alin. (1 )
i (1
2
), 146 alin. (1) lit. a), art 147 alin. (17), art
152 alin. (3), art 156
3
alin. (11) (13)
3
Sistemul TVA la ncasare Sistemul TVA la ncasare
Prevederile legale generale referitoare la amnarea colectrii TVA, respectiv
sistemul TVA la ncasare
Art 134
2
(3) Prin excepie de la prevederile alin. (1) i alin. (2) lit. a) se aplic sistemul Art 134 (3) Prin excepie de la prevederile alin. (1) i alin. (2) lit. a) se aplic sistemul
TVA la ncasare, respectiv exigibilitatea taxei intervine la data ncasrii contravalorii
integrale sau pariale a livrrii de bunuri sau a prestrii de servicii, astfel:
a) n cazul persoanelor impozabile nregistrate n scopuri de TVA conform art 153,
care au sediul activitii economice n Romnia conform art 125
1
alin. (2) lit.a), a cror
cifr de afaceri n anul calendaristic precedent nu depete plafonul de 2.250.000 lei. cifr de afaceri n anul calendaristic precedent nu depete plafonul de 2.250.000 lei.
Persoana impozabil care n anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la ncasare dar
a crei cifr de afaceri pentru anul respectiv este inferioar plafonului de 2.250.000 lei
aplic sistemul TVA la ncasare ncepnd cu prima zi a celei de-a doua perioade
fiscale din anul urmtor celui n care nu a depit plafonul, cu excepia situaiei n care
persoana impozabil este nregistrat din oficiu n Registrul persoanelor impozabile persoana impozabil este nregistrat din oficiu n Registrul persoanelor impozabile
care aplic sistemul TVA la ncasare prevzut la art. 156
3
alin. (13) i care aplic
sistemul de la data nscris n decizia de nregistrare n registru. Cifra de afaceri
pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituit din valoarea total a
livrrilor de bunuri i a prestrilor de servicii taxabile i/sau scutite cu drept de
deducere, precum i a operaiunilor rezultate din activiti economice pentru care locul deducere, precum i a operaiunilor rezultate din activiti economice pentru care locul
livrrii/prestrii se consider ca fiind n strintate, conform art. 132 i 133, realizate n
cursul unui an calendaristic.
b) n cazul persoanelor impozabile, care au sediul activitii economice n Romnia
conform art 125
1
alin. (2) lit.a), care se nregistreaz n scopuri de TVA conform art.
153 n cursul anului calendaristic curent, ncepnd cu data nregistrrii n scopuri de
4
153 n cursul anului calendaristic curent, ncepnd cu data nregistrrii n scopuri de
TVA.
Sistemul TVA la ncasare
Prevederi legale tranzitorii referitoare la aplicarea sistemului TVA la ncasare
ART. II OG 15/2012 ART. II OG 15/2012
(1) n anul 2013, persoana impozabil care are sediul activitii economice n
Romnia conform art. 125
1
alin. (2) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificrile i completrile ulterioare, a crei cifr de afaceri n perioada 1 octombrie
2011 - 30 septembrie 2012 inclusiv, determinat n funcie de elementele prevzute la
art. 134
2
alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare,
2011 - 30 septembrie 2012 inclusiv, determinat n funcie de elementele prevzute la
art. 134
2
alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare,
nu depete plafonul de 2.250.000 lei aplic sistemul TVA la ncasare prevzut la art.
134
2
alin. (3) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, ncepnd
cu data de 1 ianuarie 2013.
(2) n scopul aplicrii prevederilor alin. (1), persoana impozabil care aplic sistemul (2) n scopul aplicrii prevederilor alin. (1), persoana impozabil care aplic sistemul
TVA la ncasare ncepnd cu data de 1 ianuarie 2013 are obligaia s depun la
organele fiscale competente, pn la data de 25 octombrie 2012 inclusiv, o notificare din
care s rezulte c cifra de afaceri realizat n perioada 1 octombrie 2011 - 30
septembrie 2012 inclusiv nu depete plafonul de 2.250.000 lei. Dispoziiile art. 134^2
alin. (3) lit. b), alin. (4) - (8), alin. (10) i (11), precum i ale art. 156
3
alin. (12) din Legea alin. (3) lit. b), alin. (4) - (8), alin. (10) i (11), precum i ale art. 156 alin. (12) din Legea
nr. 571/2003, cu modificrile i completrile ulterioare, se aplic n mod corespunztor i
de ctre aceste persoane impozabile. n situaia n care persoana impozabil nu depune
notificarea prevzut la prima tez, aceasta va fi nregistrat din oficiu de organele
fiscale competente n Registrul persoanelor impozabile care aplic sistemul TVA la
ncasare, prevzut la art. 156
3
alin. (13) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i
5
ncasare, prevzut la art. 156 alin. (13) din Legea nr. 571/2003, cu modificrile i
completrile ulterioare, pn la data de 1 ianuarie 2013, urmnd a aplica sistemul TVA
la ncasare ncepnd cu data de 1 ianuarie 2013.
Sistemul TVA la ncasare
( continuare art II din OG 15/2012) ( continuare art II din OG 15/2012)
(3) nscrierea n Registrul persoanelor
impozabile care aplic sistemul TVA la ncasare,
prevzut la art. 156
3
alin. (13) din Legea nr.
impozabile care aplic sistemul TVA la ncasare,
prevzut la art. 156
3
alin. (13) din Legea nr.
571/2003, cu modificrile i completrile
ulterioare, a persoanelor impozabile care aplic ulterioare, a persoanelor impozabile care aplic
sistemul TVA la ncasare ncepnd cu data de 1
ianuarie 2013 se face de ctre organele fiscale
competente pn la data de 1 ianuarie 2013 pe competente pn la data de 1 ianuarie 2013 pe
baza notificrilor prevzute la alin. (2).
6
Sistemul TVA la ncasare
Prevederi legale referitoare la amnarea dreptului de deducere n
legtur cu operaiunile supuse TVA la ncasare legtur cu operaiunile supuse TVA la ncasare
Art. 145
(1
1
) Dreptul de deducere a TVA aferente achiziiilor efectuate de o persoan
impozabil de la o persoan impozabil care aplic sistemul TVA la
ncasare conform prevederilor art. 134
2
alin. (3) - (8) este amnat pn n ncasare conform prevederilor art. 134
2
alin. (3) - (8) este amnat pn n
momentul n care taxa aferent bunurilor i serviciilor care i-au fost
livrate/prestate a fost pltit furnizorului/prestatorului su.
(1
2
) Dreptul de deducere a TVA aferente achiziiilor efectuate de o persoan
impozabil care aplic sistemul TVA la ncasare conform prevederilor art. impozabil care aplic sistemul TVA la ncasare conform prevederilor art.
134
2
alin. (3) - (8) este amnat pn n momentul n care taxa aferent
bunurilor i serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost pltit
furnizorului/prestatorului su, chiar dac o parte din operaiunile realizate de
persoana impozabil sunt excluse de la aplicarea sistemului TVA la
ncasare conform art. 134
2
alin. (6). Aceste prevederi nu se aplic pentru
persoana impozabil sunt excluse de la aplicarea sistemului TVA la
ncasare conform art. 134
2
alin. (6). Aceste prevederi nu se aplic pentru
achiziiile intracomunitare de bunuri, pentru importuri, pentru achiziiile de
bunuri/servicii pentru care se aplic taxare invers potrivit prevederilor art.
150 alin. (2) - (6), art. 152
3
alin. (10) sau art. 160.
7
Sistemul TVA la ncasare Sistemul TVA la ncasare
n ce const sistemul TVA la ncasare: n ce const sistemul TVA la ncasare:
contribuabilii obligai s aplice sistemul vor colecta TVA la
ncasarea facturilor, dar nu mai trziu de 90 de zile ( art. 134
2
alin.(3), i concomitent vor include n facturile emise
meniunea "TVA la ncasare ( art. 155 alin.(19) lit.p). Aceti meniunea "TVA la ncasare ( art. 155 alin.(19) lit.p). Aceti
contribuabili nu vor deduce TVA pentru toate achiziiile
efectuate dect atunci cnd i vor plti furnizorii art 145
alin.(1
2)
( indiferent dac furnizorii sunt sau nu n sistemul alin.(1 ( indiferent dac furnizorii sunt sau nu n sistemul
TVA la ncasare).
beneficiarii (indiferent dac sunt sau nu n sistemul TVA la
ncasare) vor deduce TVA pentru achiziiile efectuate de la
contribuabilii care aplic TVA la ncasare numai la momentul contribuabilii care aplic TVA la ncasare numai la momentul
achitrii acestor facturi ( art. 145 alin.( 1
1
)
8
Sistemul TVA la incasare fluxuri la nivelul persoanei impozabile care
aplica sistemul
ACPlZl1ll vAnZA8l ACPlZl1ll vAnZA8l
Deducere 1VA |a p|ata factur|| pentru
ach|z|t|| de bunur| s| serv|c|| taxab||e
de |a or|ce persoana
Ce operat|un| ?
de |a or|ce persoana
Daca 1VA nu se p|ateste |n per|oada
f|sca|a |n care a fost pr|m|ta factura se
|nreg|streaza |n ct. 4428
Co|ectare 1VA |a:
-|ncasare
-sau |n a 90a z| de |a data factur|| ]
data operat|un||
Soc 8
data operat|un||
-Cu excep|a opera|un||or prevzute
|a art 134
2
a||n.(6) exc|use de |a
Deducere 1VA conform regu|||or
|a art 134
2
a||n.(6) exc|use de |a
ap||carea s|stemu|u| 1VA |a |ncasare
Deducere 1VA conform regu|||or
genera|e:
-Ach|z|t|| supuse taxar||-|nverse
-Ach|z|t|| |ntracomun|tare de bunur|
-Importur| (pe baza DVI)
9
-Importur| (pe baza DVI)
Sistemul TVA la incasare fluxuri la nivelul persoanei impozabile care NU
aplica sistemul
AchlzlLll vanzarl AchlzlLll vanzarl
Deducere 1VA |a p|ata
Co|ectare 1VA conform
1. De |a persoane care
ap||ca s|stemu| 1VA |a
|ncasare
Deducere 1VA |a p|ata
Co|ectare 1VA conform
regu|||or genera|e pentru
operat|un| taxab||e
cu exceptio
Catre or|ce persoana
Soc. C
Deducere 1VA conform regu|||or
norma|e:
-pentru operaiunile prevzute
la art 134
2
alin.(6) excluse de la
Catre or|ce persoana
-
la art 134 alin.(6) excluse de la
aplicarea sistemului TVA la
ncasare
2.De |a persoane d|n kC
care NU ap||ca s|stemu| 1VA
|a |a |ncasare
Deducere 1VA conform regu|||or
10
Deducere 1VA conform regu|||or
genera|e art 14S a||n.(1)
Sistemul TVA la ncasare
Persoanele care au obligaia s aplice sistemul TVA la ncasare vor exclude de
la aplicarea sistemului TVA la ncasare urmtoarele operaiuni care intr sub
incidena regulilor generale privind exigibilitatea TVA - art 134
2
alin.(6):
operaiuni pentru care locul livrrii, conform prevederilor art. 132, sau locul prestrii, operaiuni pentru care locul livrrii, conform prevederilor art. 132, sau locul prestrii,
conform prevederilor art 133, nu se consider a fi n Romnia ( neimpozabile n
Romnia).
livrrile de bunuri/prestrile de servicii pentru care beneficiarul este persoana obligat
la plata taxei conform art. 150 alin. (2) - (6), art. 152
3
alin. (10) sau art.160;
livrrile de bunuri/prestrile de servicii care sunt scutite de TVA; livrrile de bunuri/prestrile de servicii care sunt scutite de TVA;
operaiunile supuse regimurilor speciale prevzute la art. 152
1
- 152
3
;
n cazul livrrilor de bunuri/prestrilor de servicii a cror contravaloare este ncasat,
parial sau total, cu numerar de ctre persoana impozabil eligibil pentru aplicarea
sistemului TVA la ncasare de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice sistemului TVA la ncasare de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice
nregistrate n scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber profesioniti i asocieri
fr personalitate juridic. n cazul n care, ulterior emiterii facturii, se ncaseaz n
numerar o parte sau contravaloarea integral a acesteia, pentru taxa aferent acestor
sume nu se aplic regulile de exigibilitate prevzute la art. 134
2
alin. (1) i (2) lit. a);
livrrile de bunuri/prestrile de servicii pentru care beneficiarul este o persoan livrrile de bunuri/prestrile de servicii pentru care beneficiarul este o persoan
afiliat furnizorului/prestatorului potrivit art 7 alin.(1) pct. 21.
Pentru aceste operaiuni nu vor meniona pe facturi TVA la ncasare
Pentru celelalte operaiuni realizate vor aplica sistemul TVA la ncasare i vor
11
Pentru celelalte operaiuni realizate vor aplica sistemul TVA la ncasare i vor
meniona pe facturi TVA la ncasare
Sistemul TVA la ncasare
Prevederi din norme pct. 16
2
alin. (19)
Livrrile de bunuri/prestrile de servicii a cror contravaloare
este ncasat parial sau total cu numerar de ctre persoana este ncasat parial sau total cu numerar de ctre persoana
eligibil pentru aplicarea sistemului TVA la ncasare de la alte
categorii de beneficiari dect cele prevzute la art. 134
2
alin. (6)
lit. d) din Codul fiscal, nu sunt excluse de la aplicarea sistemului
TVA la ncasare. TVA la ncasare.
Nu sunt considerate ncasri/pli n numerar sumele n
numerar depuse de beneficiar direct n contul bancar al
furnizorului/prestatorului. n sensul art. 134
2
alin. (6) lit. d) din
Codul fiscal, furnizorul/ prestatorul care este obligat la aplicarea Codul fiscal, furnizorul/ prestatorul care este obligat la aplicarea
sistemului TVA la ncasare, exclude de la aplicarea sistemului
TVA la ncasare acele sume dintr-o factur care sunt ncasate n
numerar de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice
nregistrate n scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber nregistrate n scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber
profesioniti i asocieri fr personalitate juridic. (ncasarea
partiala n numerar a unei facturi nu exclude de la aplicarea sistemului ntreaga
factur)
12
Sistemul TVA la ncasare Sistemul TVA la ncasare
Completare cu prevederile din Ghidul de TVA ca urmare a modificrii art 134
2
alin.(6)
referitor la plile n numerar
n cazul ncasrii n numerar a contravalorii facturii, n sensul art. 134
2
alin. (6) lit. d) din
Codul fiscal, furnizorul/ prestatorul care este obligat la aplicarea sistemului TVA la ncasare, Codul fiscal, furnizorul/ prestatorul care este obligat la aplicarea sistemului TVA la ncasare,
exclude de la aplicarea sistemului TVA la ncasare acele sume dintr-o factur care sunt
ncasate n numerar pn n ziua emiterii facturii, inclusiv, de la beneficiari persoane juridice,
persoane fizice nregistrate n scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber profesioniti
i asocieri fr personalitate juridic.
Pentru eventualele diferene neachitate pn la data emiterii facturii, furnizorul/prestatorul Pentru eventualele diferene neachitate pn la data emiterii facturii, furnizorul/prestatorul
aplic sistemul TVA la ncasare i nscrie meniunea prevzut la art. 155 alin. (19) lit. p) din
Codul fiscal, cu excepia situaiei n care livrarea/prestarea se ncadreaz n alt categorie
exceptat prevzut la art. 134
2
alin. (6) din Codul fiscal.
Exemplu:
Societatea A, care aplic sistemul TVA la ncasare, livreaz piese de schimb n valoare de
1000 lei ctre societatea B n data de 12 martie 2013. Factura n valoarea de 1000 lei plus 240
Societatea A, care aplic sistemul TVA la ncasare, livreaz piese de schimb n valoare de
1000 lei ctre societatea B n data de 12 martie 2013. Factura n valoarea de 1000 lei plus 240
lei TVA, este emis n data de 12 martie, dat pn la care societatea A a ncasat deja 500 lei
n numerar de la societatea B.
Pe factura emis, societatea A va meniona separat valoarea care a fost ncasat n numerar
i a TVA aferent, respectiv 403 lei plus 97 lei TVA pentru care se aplic regimul normal de
exigibilitate, i separat diferena de 597 lei plus 143 lei TVA n dreptul creia se nscrie exigibilitate, i separat diferena de 597 lei plus 143 lei TVA n dreptul creia se nscrie
meniunea TVA la ncasare.
Dac n data de 20 aprilie 2013 societatea B va face o alt plat n numerar de 300 lei, la
societatea A exigibilitatea TVA aferente acestei sume ncasate n numerar, respectiv 58 lei,
intervine la data de 20 aprilie 2013.
La societatea B exigibilitatea taxei aferente acestei pli intervine de asemenea n data de 20
13
La societatea B exigibilitatea taxei aferente acestei pli intervine de asemenea n data de 20
aprilie 2013, respectiv B va deduce TVA n sum de 58 lei in decontul lunii aprilie 2013.
Sistemul TVA la ncasare
Sinteza prevederilor pct. 16
2
alin.(5)-(8)
Trebuie sa aplice sistemul TVA la ncasare de la 1 ianuarie 2013 ( art. II din
OG 15/2012- prevederi tranzitorii) urmtoarele categorii de persoane:
Persoane impozabile nregistrate n scopuri de TVA conform art. 153, care au
sediul activitii economice n Romnia, a cror cifr de afaceri, n perioada 1
oct. 2011 30 sept. 2012, din operaiuni taxabile, scutite cu drept de deducere,
operaiuni care nu au locul n Romnia conform art. 132 i 133, este inferioar
plafonului de 2.250.000 lei. n cazul contribuabililor care au fost deregistrati plafonului de 2.250.000 lei. n cazul contribuabililor care au fost deregistrati
conform art 153 alin.(9) si care au fost reinregistrati nainte de data de 30
septembrie 2012, nu sunt luate n calculul plafonului dect sumele raportate prin
deconturi de TVA n perioada n care aveau un cod valabil de TVA.
Aceste persoane aveau obligaia s depun pn la data de 25 oct. 2012 o Aceste persoane aveau obligaia s depun pn la data de 25 oct. 2012 o
notificare la organele fiscale competente pentru a fi nregistrate n Registrul
persoanelor care aplic TVA la ncasare
Dac la 1 ianuarie 2012 aceste persoane nu mai sunt nregistrate n scopuri de
TVA ( ex. se desfiinteaz sau sunt inactivate), sau intr ntr-un grup fiscal, nu vor
mai fi nregistrate n Registrul persoanelor impozabile care aplic sistemul TVA mai fi nregistrate n Registrul persoanelor impozabile care aplic sistemul TVA
la ncasare.
14
Sistemul TVA la ncasare
Sinteza prevederilor pct. 16
2
alin.(5)-(8)- continuare
Contribuabilii care s-au nregistrat n scopuri de TVA dup data de 1
octombrie 2012, vor aplica prevederile generale ( cifra de afaceri din octombrie 2012, vor aplica prevederile generale ( cifra de afaceri din
anul precedent) de la art 134
2
alin.(3) lit.a) i ale art 156
3
alin.(11),
respectiv vor depune notificare pn pe 25 ianuarie 2013 dac nu au
depit plafonul de 2.250.000 lei n anul 2012 i vor aplica sistemul
TVA la ncasare ncepnd cu 1 februarie 2013 , cei care au perioad TVA la ncasare ncepnd cu 1 februarie 2013 , cei care au perioad
fiscal luna, sau ncepnd cu 1 aprilie 2013, cei care au perioad
fiscal trimestrul
Contribuabilii care au fost scoi din evidena persoanelor nregistrate
n scopuri de TVA conform art 153 alin.(9) lit. a)-e) din Codul fiscal, n scopuri de TVA conform art 153 alin.(9) lit. a)-e) din Codul fiscal,
iar nregistrarea n scopuri de TVA are loc dup data de 1 octombrie
2012, vor depune notificare pn pe 25 ianuarie 2013 dac nu au
depit plafonul de 2.250.000 lei n anul 2012 i vor aplica sistemul
TVA la ncasare ncepnd cu 1 februarie 2013 , cei care au perioad TVA la ncasare ncepnd cu 1 februarie 2013 , cei care au perioad
fiscal luna, sau ncepnd cu 1 aprilie 2013, cei care au perioad
fiscal trimestrul. Nu sunt luate n calculul plafonului realizat n
cursul anului 2012 livrrile/prestrile efectuate n perioada n care
persoana respectiv nu a avut un cod valabil de TVA;
15
persoana respectiv nu a avut un cod valabil de TVA;
Important: sistemul se aplic pn la depirea plafonului
Sistemul TVA la ncasare Sistemul TVA la ncasare
Art 156
3
din Codul fiscal prevederi referitoare la persoanele care nu depun
notificari in termen dupa 1 ianuarie 2013 pentru intrarea in sistemul TVA la notificari in termen dupa 1 ianuarie 2013 pentru intrarea in sistemul TVA la
incasare alin.(11)
n situaia n care persoana impozabil prevzut la art. 134
2
alin. (3) lit. a),
care trebuie s aplice sistemul TVA la ncasare, nu depune notificarea
prevzut la prima tez, aceasta va fi nregistrat din oficiu de organele
fiscale competente n Registrul persoanelor impozabile care aplic sistemul
prevzut la prima tez, aceasta va fi nregistrat din oficiu de organele
fiscale competente n Registrul persoanelor impozabile care aplic sistemul
TVA la ncasare, prevzut la alin. (13).
n perioada cuprins ntre data la care persoana impozabil avea obligaia
aplicrii sistemului TVA la ncasare i data nregistrrii din oficiu de ctre
organele fiscale competente n Registrul persoanelor impozabile care aplic organele fiscale competente n Registrul persoanelor impozabile care aplic
sistemul TVA la ncasare, dreptul de deducere a TVA aferente achiziiilor
efectuate de persoana impozabil este amnat pn n momentul n care
taxa aferent bunurilor i serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost
pltit furnizorului/prestatorului su, n conformitate cu prevederile art. 145 pltit furnizorului/prestatorului su, n conformitate cu prevederile art. 145
alin. (12), iar pentru livrrile de bunuri/prestrile de servicii efectuate de
persoana impozabil n perioada respectiv se aplic regulile generale
privind exigibilitatea taxei, prevzute la art. 134
2
alin. (3) - (8).
16
Sistemul TVA la ncasare Sistemul TVA la ncasare
Art 156
3
din Codul fiscal prevederi referitoare la persoanele care nu depun notificari
in termen dupa 1 ianuarie 2013 pentru iesirea din sistemul TVA la incasare alin.(12) in termen dupa 1 ianuarie 2013 pentru iesirea din sistemul TVA la incasare alin.(12)
(12) Persoana impozabil care aplic sistemul TVA la ncasare i care depete n
cursul anului calendaristic curent plafonul de 2.250.000 lei are obligaia s depun la
organele fiscale competente, pn la data de 25 inclusiv a lunii urmtoare perioadei
fiscale n care a depit plafonul, o notificare din care s rezulte cifra de afaceri
realizat, determinat potrivit prevederilor art. 134
2
alin. (3), n vederea schimbrii realizat, determinat potrivit prevederilor art. 134
2
alin. (3), n vederea schimbrii
sistemului aplicat potrivit prevederilor art. 134
2
alin. (4).
n situaia n care persoana impozabil care depete plafonul nu depune notificarea
prevzut la prima tez, aceasta va fi radiat din oficiu de organele fiscale
competente din Registrul persoanelor impozabile care aplic sistemul TVA la
ncasare, prevzut la alin. (13), ncepnd cu data nscris n decizia de radiere din ncasare, prevzut la alin. (13), ncepnd cu data nscris n decizia de radiere din
Registrul persoanelor impozabile care aplic sistemul TVA la ncasare.
Pentru livrrile de bunuri/prestrile de servicii efectuate de persoana impozabil n
perioada cuprins ntre data la care persoana impozabil avea obligaia de a nu mai
aplica sistemul TVA la ncasare i data radierii din oficiu de ctre organele fiscale
competente din Registrul persoanelor impozabile care aplic sistemul TVA la competente din Registrul persoanelor impozabile care aplic sistemul TVA la
ncasare, se aplic regulile generale privind exigibilitatea taxei, prevzute la art. 134
2
alin. (1) i (2), iar dreptul de deducere a TVA aferente achiziiilor efectuate de
persoana impozabil n perioada respectiv se exercit n conformitate cu prevederile
art. 145 alin. (1).
17
Sistemul TVA la ncasare
Sinteza prevederilor pct. 16
2
alin. (5) - (8) - continuare
Dup data de 1 ianuarie 2013, nu vor depune notificri, ci vor fi Dup data de 1 ianuarie 2013, nu vor depune notificri, ci vor fi
nregistrati din oficiu de organul fiscal competent n Registrul
persoanelor care aplic TVA la ncasare urmtoarele categorii de
contribuabili :
contribuabilii care se nregistreaz ca pltitori de TVA n cursul anului contribuabilii care se nregistreaz ca pltitori de TVA n cursul anului
conform art 153 alin.(1) .
Contribuabilii care sunt scoi din evidena persoanelor nregistrate n
scopuri de TVA conform art 153 alin.(9) lit. a)-e) din Codul fiscal i
renregistrate n scopuri de TVA . Nu sunt luate n calculul plafonului renregistrate n scopuri de TVA . Nu sunt luate n calculul plafonului
livrrile/prestrile efectuate n perioada n care persoana respectiv nu a
avut un cod valabil de TVA;
18
Sistemul TVA la ncasare
Pct. 16
2
alin.(10)
De exemplu o persoan impozabil aplic sistemul TVA la ncasare De exemplu o persoan impozabil aplic sistemul TVA la ncasare
la 1 ianuarie 2013 i are perioada fiscal trimestrul, dar n trim II al
anului 2013 depete plafonul de 2.250.000 lei. n consecin are
obligaia s depun o notificare pentru ieirea din sistem pe data de
25 iulie 2013, i nu va mai aplica sistemul TVA la ncasare din prima 25 iulie 2013, i nu va mai aplica sistemul TVA la ncasare din prima
zi a celei de-a doua perioade fiscale urmtoare celei n care a
depit plafonul, respectiv din data de 1 octombrie 2013.
Dac n anul 2014 aceast persoan impozabil nu va depi
plafonul de 2.250.000 lei, din anul 2015 va intra din nou sub
Dac n anul 2014 aceast persoan impozabil nu va depi
plafonul de 2.250.000 lei, din anul 2015 va intra din nou sub
incidena prevederilor art. 134
2
alin. (3) lit.a) i va depune o
notificare conform art 156
3
alin.(11) pe data de 25 ianuarie 2015 n
vederea intrrii n sistemul TVA la ncasare ncepnd cu data de 1
aprilie 2015, dac va avea perioada fiscal trimestrul, sau ncepnd
vederea intrrii n sistemul TVA la ncasare ncepnd cu data de 1
aprilie 2015, dac va avea perioada fiscal trimestrul, sau ncepnd
cu data de 1 februarie 2015, dac va avea perioada fiscal luna.
19
Sistemul TVA la ncasare Sistemul TVA la ncasare
Pct. 16
2
alin.(4)
La determinarea cifrei de afaceri care servete drept referin pentru La determinarea cifrei de afaceri care servete drept referin pentru
calculul plafonului de 2.250.000 lei prevzut la art. 134
2
alin.(3) lit.
a) din Codul fiscal se are n vedere baza de impozitare nscris pe
rndurile din decontul de tax prevzut la art. 156
2
din Codul fiscal
corespunztoare operaiunilor taxabile i/sau scutite cu drept de
rndurile din decontul de tax prevzut la art. 156 din Codul fiscal
corespunztoare operaiunilor taxabile i/sau scutite cu drept de
deducere, operaiunilor rezultate din activiti economice pentru
care locul livrrii/prestrii se consider ca fiind n strintate,
conform prevederilor art. 132 i 133 din Codul fiscal, precum i
rndurile de regularizri aferente.
conform prevederilor art. 132 i 133 din Codul fiscal, precum i
rndurile de regularizri aferente.
n cazul persoanei impozabile care a aplicat regimul de scutire
prevzut la art. 152 din Codul fiscal i care se nregistreaz n
scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, nu sunt luate n scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, nu sunt luate n
calculul cifrei de afaceri livrrile de bunuri/prestrile de servicii
realizate n perioada n care persoana impozabil nu a avut un cod
de nregistrare n scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.
20
Sistemul TVA la ncasare Sistemul TVA la ncasare
Cum se determina TVA exigibil daca exist pli Cum se determina TVA exigibil daca exist pli
pariale ale facturii:
Art. 134
2
(8) Pentru determinarea taxei aferente ncasrii
contravalorii integrale sau pariale a livrrii de bunuri sau contravalorii integrale sau pariale a livrrii de bunuri sau
a prestrii de servicii, care devine exigibil potrivit
prevederilor alin.(3), fiecare ncasare total sau parial
se consider c include i taxa aferent aplicndu-se se consider c include i taxa aferent aplicndu-se
urmtorul mecanism de calcul pentru determinarea
sumei taxei, respectiv 24 x 100/124 n cazul cotei
standard i 9 x 100/109 sau 5 x 100/105 n cazul cotelor standard i 9 x 100/109 sau 5 x 100/105 n cazul cotelor
reduse. Aceleai prevederi se aplic corespunztor i
pentru situaiile prevzute la alin. (5).
21
Sistemul TVA la ncasare Sistemul TVA la ncasare
Pct.16
2
alin.(22)
Persoana impozabil care ncaseaz parial o
factur cuprinznd contravaloarea unor livrri
de bunuri/prestri de servicii care conin mai de bunuri/prestri de servicii care conin mai
multe de cote de TVA i/sau mai multe regimuri
de impozitare, are dreptul s aleag de impozitare, are dreptul s aleag
bunurile/serviciile care consider c au fost
ncasate parial pentru a determina suma taxei ncasate parial pentru a determina suma taxei
ncasate n funcie de cote, respectiv regimul
aplicabil.
22
Sistemul TVA la ncasare Sistemul TVA la ncasare
Pct. 16
2
alin. (11) Pct. 16 alin. (11)
Prin ncasarea contravalorii livrrii de
bunuri sau a prestrii de servicii se bunuri sau a prestrii de servicii se
nelege orice modalitate prin care
furnizorul/prestatorul obine contrapartida
pentru aceste operaiuni, de la beneficiarul pentru aceste operaiuni, de la beneficiarul
su, sau de la un ter, precum plata n
bani, plata n natur, compensarea, bani, plata n natur, compensarea,
cesiunea de creane, utilizarea unor
instrumente de plat
23
instrumente de plat
Sistemul TVA la ncasare Sistemul TVA la ncasare
Determinarea datei ncasrii pentru a stabili data la care se
colecteaz TVA colecteaz TVA
Sinteza pct. 16
2
alin. (15), (17) i (18)
n cazul ncasrilor prin banc de tipul transfer-credit, data ncasrii
contravalorii totale/pariale a livrrii de bunuri/prestrii de servicii de
ctre persoana care aplic sistemul TVA la ncasare, este data ctre persoana care aplic sistemul TVA la ncasare, este data
nscris n extrasul de cont, sau n alt document asimilat acestuia
Data ncasrii n situaia n care plata s-a efectuat prin carduri de
debit sau de credit de ctre cumprtor, este data nscris n
extrasul de cont sau n alt document asimilat acestuia. extrasul de cont sau n alt document asimilat acestuia.
n cazul plii n natur, data ncasrii este data la care intervine
faptul generator de tax pentru livrarea/prestarea obinut drept
contrapartid pentru livrarea/prestarea efectuat. contrapartid pentru livrarea/prestarea efectuat.
24
Sistemul TVA la ncasare
Pct. 16
2
alin.(13) norme
n cazul compensrii datoriilor aferente unor facturi pentru livrri de bunuri/prestri de
servicii se consider c furnizorul/prestatorul a ncasat, respectiv beneficiarul a
pltit, contravaloarea bunurilor/serviciilor, la data la care se sting total sau parial pltit, contravaloarea bunurilor/serviciilor, la data la care se sting total sau parial
datoriile, respectiv:
a) n cazul compensrilor ntre persoane juridice, la data compensrii realizate
conform prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 77/1999 privind
unele msuri pentru prevenirea incapacitii de plat, cu modificrile i unele msuri pentru prevenirea incapacitii de plat, cu modificrile i
completrile ulterioare, i ale Hotrrii Guvernului nr. 685/1999 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scaden
ale contribuabililor, persoane juridice, n vederea diminurii blocajului financiar i a
pierderilor din economie, i a Regulamentului de compensare a datoriilor
nerambursate la scaden ale contribuabililor, persoane juridice, cu modificrile i
pierderilor din economie, i a Regulamentului de compensare a datoriilor
nerambursate la scaden ale contribuabililor, persoane juridice, cu modificrile i
completrile ulterioare,
b) n cazul compensrilor n care cel puin una dintre pri nu este persoan
juridic, la data semnrii unui proces-verbal de compensare care s cuprind cel
puin urmtoarele informaii: denumirea prilor, codul de nregistrare n scopuri de puin urmtoarele informaii: denumirea prilor, codul de nregistrare n scopuri de
TVA, sau dup caz codul de identificare fiscal, numrul facturii, data emiterii
facturii, valoarea facturii inclusiv taxa pe valoarea adugat, valoarea
compensat, semntura prilor i data semnrii procesului-verbal de
compensare.
25
compensare.
Sistemul TVA la ncasare
Completare conform Ghidului privind aplicarea sistemului TVA la
ncasare
n cazul compensrii ntre persoane juridice se aplic prevederile
H.G. nr. 685/1999, care stabilesc documentele i procedura de
urmat astfel:
1) pentru facturi cu sume restante mai vechi de 30 de zile i care 1) pentru facturi cu sume restante mai vechi de 30 de zile i care
au o valoare individual mai mare de 10.000 lei, compensarea
trebuie realizat pe baza ordinul de compensare emis de IMI
(Institutul de Management i Informatic)
2) pentru facturi cu sume mai noi de 30 de zile, cu o valoare 2) pentru facturi cu sume mai noi de 30 de zile, cu o valoare
individual mai mic de 10.000 lei:
i) n cazul n care persoanele juridice opteaz s intre n sistemul de
compensare prevzut de H.G. nr. 685/1999, compensarea se va
realiza prin IMI, conform pct. 1, realiza prin IMI, conform pct. 1,
ii) n cazul n care persoanele juridice nu opteaz s intre n sistemul
de compensare prevzut de H.G. nr. 685/1999, compensarea se
realizeaz pe baza documentelor prevzute de H.G. nr. 685/1999.
26
realizeaz pe baza documentelor prevzute de H.G. nr. 685/1999.
Sistemul TVA la ncasare Sistemul TVA la ncasare
Pct. 16
2
alin. (14)
n situaia n care compensrile se realizeaz dup expirarea termenului
de 90 de zile calendaristice de la data emiterii facturii:
a) dac furnizorul/prestatorul este o persoan impozabil care aplic
sistemul TVA la ncasare, exigibilitatea taxei intervine, potrivit prevederilor sistemul TVA la ncasare, exigibilitatea taxei intervine, potrivit prevederilor
art. 134
2
alin.(5) din Codul fiscal, n cea de-a 90-a zi calendaristic de la
data emiterii facturii;
b) dac furnizorul/prestatorul este o persoan impozabil care nu aplic
sistemului TVA la ncasare, exigibilitatea taxei intervine potrivit regulilor sistemului TVA la ncasare, exigibilitatea taxei intervine potrivit regulilor
generale de exigibilitate prevzute la art 134
2
alin.(1) i (2) din Codul fiscal;
c) n cazul beneficiarului care aplic sistemul TVA la ncasare sau a celui
care face achiziii de la un furnizor/prestator care aplic sistemul TVA la
ncasare, dreptul de deducere a taxei este amnat pn la data la care ncasare, dreptul de deducere a taxei este amnat pn la data la care
taxa eferent bunurilor/serviciilor achiziionate se consider c a fost
pltit prin compensare, indiferent de perioada de 90 de zile de la data
emiterii facturii, conform prevederilor art. 145 alin.(1
1
) din Codul fiscal.
27
Sistemul TVA la ncasare Sistemul TVA la ncasare
Cesiunea de creane pct. 16
2
alin. (12)
n situaia n care are loc o cesiune de creane: n situaia n care are loc o cesiune de creane:
a) dac furnizorul/prestatorul cesioneaz creanele aferente unor
facturi emise pentru livrri de bunuri/prestri de servicii, se
consider c la data cesiunii creanelor, indiferent de preul cesiunii
creanelor, este ncasat ntreaga contravaloare a facturilor creanelor, este ncasat ntreaga contravaloare a facturilor
nencasate pn la momentul cesiunii. n cazul n care cedentul este
o persoan impozabil care aplic sistemul TVA la ncasare pentru
respectivele operaiuni, exigibilitatea taxei intervine la data cesiunii
creanelor, dac cesiunea are loc nainte de expirarea termenului creanelor, dac cesiunea are loc nainte de expirarea termenului
de 90 de zile calendaristice de la data prevzut la art. 134
2
alin. (5)
din Codul fiscal. Indiferent de faptul c furnizorii/prestatorii au
cesionat creanele, n cazul beneficiarilor care aplic sistemul TVA
la ncasare, precum i a celor care achiziioneaz bunuri/servicii de la ncasare, precum i a celor care achiziioneaz bunuri/servicii de
la persoane care au aplicat sistemul TVA la ncasare pentru
respectivele operaiuni, dreptul de deducere a taxei este amnat
pn la data la care taxa aferent bunurilor/serviciilor achiziionate a
fost pltit.
28
fost pltit.
Sistemul TVA la ncasare Sistemul TVA la ncasare
Exemplu pentru situaia prevzut la lit. a): Societatea A, avnd
perioada fiscal luna calendaristic, care aplic sistemul TVA la perioada fiscal luna calendaristic, care aplic sistemul TVA la
ncasare, a emis o factur pentru livrarea unui bun n sum de
124.000 lei (inlcusiv TVA) la data de 10 februarie 2013 ctre
societatea B. TVA n sum de 24.000 lei a fost nregistrat n creditul
contului 4428 TVA neexigibil, nefiind ncasat de la beneficiar n contului 4428 TVA neexigibil, nefiind ncasat de la beneficiar n
perioada fiscal respectiv.
La data de 15 martie 2013 societatea A cesioneaz ctre societatea
N creana aferent acestei facturi, care nu este ncasat de la
beneficiarul B. Preul cesiunii este de 80.000 lei i este ncasat n beneficiarul B. Preul cesiunii este de 80.000 lei i este ncasat n
data de 20 aprilie 2013.
n ceea ce privete factura pentru livrarea de bunuri din data de 10
februarie 2013 se consider c aceasta este ncasat i
exigibilitatea TVA intervine la data de 15 martie 2013, societatea A exigibilitatea TVA intervine la data de 15 martie 2013, societatea A
avnd obligaia s colecteze TVA n sum de 24.000 lei, respectiv
va evidenia suma TVA de 24.000 lei n debitul contului 4428 TVA
neexigibil i concomitent n creditul contului 4427 TVA colectat
29
Sistemul TVA la ncasare
Cesiunea de creante, continuare
b) dac persoana care achiziioneaz bunuri/servicii cesioneaz
furnizorului/prestatorului, drept plat a acestor achiziii, orice creane, inclusiv cesiunea
dreptului de rambursare a TVA prevzut la art. 30 din Codul de procedur fiscal, dreptului de rambursare a TVA prevzut la art. 30 din Codul de procedur fiscal,
data cesiunii este data la care se consider c beneficiarul a efectuat plata, respectiv
c furnizorul a ncasat contravaloarea livrrilor de bunuri/prestrilor de servicii, la
nivelul creanei cesionate. n cazul n care cesionarul este o persoan impozabil care
aplic sistemul TVA la ncasare pentru respectivele operaiuni, exigibilitatea taxei
aferente livrrilor/prestrilor efectuate n beneficiul cedentului creanei, intervine la data aferente livrrilor/prestrilor efectuate n beneficiul cedentului creanei, intervine la data
cesiunii creanei i corespunztor valorii creanei cesionate, dac cesiunea are loc
nainte de expirarea termenului de 90 de zile calendaristice de la data prevzut la art.
134
2
alin. (5) din Codul fiscal. La expirarea termenului de 90 de zile, n situaia n care
contravaloarea livrrii/prestrii este mai mare dect valoarea creanei cesionate i nu a
mai avut loc nicio alt ncasare, intervine exigibilitatea pentru diferena neachitat. n mai avut loc nicio alt ncasare, intervine exigibilitatea pentru diferena neachitat. n
cazul n care beneficiarul livrrii/prestrii este cedentul creanei i este o persoan
impozabil care aplic sistemul TVA la ncasare sau achiziioneaz bunuri/servicii de la
o persoan care a aplicat sistemul TVA la ncasare pentru respectivele operaiuni,
dreptul de deducere a taxei intervine la data cesiunii creanei corespunztor valorii
creanei cesionate, iar dreptul de deducere a taxei aferente eventualei diferene ntre creanei cesionate, iar dreptul de deducere a taxei aferente eventualei diferene ntre
contravaloarea achiziiilor de bunuri/servicii i contravaloarea creanei cesionate este
amnat pn la data la care taxa aferent diferenei respective este pltit
30
Sistemul TVA la ncasare Sistemul TVA la ncasare
Exemplu pentru situaia prevzut la lit. b):
Societatea B, care aplic sistemul TVA la ncasare, a livrat la data de 11 Societatea B, care aplic sistemul TVA la ncasare, a livrat la data de 11
februarie 2013 ctre societatea A bunuri (cri supuse cotei de TVA de 9%)
a cror valoare, inclusiv TVA, este de 109.000 lei. n data de 10 mai 2013
societatea A a cesionat societii B dreptul su de rambursare conform art.
30 din Codul de procedur fiscal, n sum de 100.000 lei. La data cesiunii, 30 din Codul de procedur fiscal, n sum de 100.000 lei. La data cesiunii,
respectiv 10 mai 2013 se consider c societatea A a pltit / societatea B a
ncasat suma de 100.000 lei din factura de 109.000 lei. La aceast dat:
- societatea A va putea s deduc taxa aferent achiziiei astfel:
100.000x9/109=8.257 lei. Diferena de 743 rmas n contul 4428 TVA
neexigibil va putea fi dedus la momentul plii.
100.000x9/109=8.257 lei. Diferena de 743 rmas n contul 4428 TVA
neexigibil va putea fi dedus la momentul plii.
-societatea B va colecta TVA aferent livrrii corepunztor creanei care i-a
fost cesionat, respectiv 8.257 lei. Pentru diferena de 743 lei rmas n
contul 4428 TVA neexigibil, exigibilitatea va interveni n cea de-a 90 zi
conform art. 134
2
alin.(5) din Codul fiscal, dac presupunem c A nu a mai conform art. 134
2
alin.(5) din Codul fiscal, dac presupunem c A nu a mai
facut nicio plat pn la data respectiv.
31
Sistemul TVA la ncasare
Pct. 16
2
alin.(16)
n cazul n care ncasarea se efectueaz prin instrumente de plat
de tip transfer-debit, respectiv cec, cambie i bilet la ordin, data
n cazul n care ncasarea se efectueaz prin instrumente de plat
de tip transfer-debit, respectiv cec, cambie i bilet la ordin, data
ncasrii contravalorii totale/pariale a livrrii de bunuri/prestrii de
servicii de ctre persoana care aplic sistemul TVA la ncasare,
este: este:
a) data nscris n extrasul de cont, sau alt document asimilat
acestuia, n situaia n care furnizorul/prestatorul care aplic
sistemul TVA la ncasare nu gireaz instrumentul de plat, ci l
ncaseaz/sconteaz. n cazul scontrii instrumentului de plat, se ncaseaz/sconteaz. n cazul scontrii instrumentului de plat, se
consider c persoana respectiv a ncasat contravaloarea integral
a instrumentului de plat;
b) data girului, n situaia n care furnizorul/prestatorul care
aplic sistemul TVA la ncasare gireaz instrumentul de plat altei aplic sistemul TVA la ncasare gireaz instrumentul de plat altei
persoane. n acest scop se pstreaz o copie de pe instrumentul de
plat care a fost girat, n care se afl meniunea cu privire la
persoana ctre care a fost girat instrumentul de plat.
32
Sistemul TVA la ncasare Sistemul TVA la ncasare
Reguli aplicabile pentru facturile emise de persoanele
impozabile nainte de intrarea n sistemul de TVA la ncasare
art 134
2
alin. (7) lit. a) : art 134 alin. (7) lit. a) :
n cazul facturilor pentru contravaloarea total a livrrii de bunuri
sau a prestrii de servicii emise nainte de data intrrii n sistemul de
TVA la ncasare, indiferent dac acestea sunt sau nu ncasate,
pentru care faptul generator de tax intervine dup intrarea n pentru care faptul generator de tax intervine dup intrarea n
sistemul TVA la ncasare, nu se aplic sistemul TVA la ncasare (
deoarece taxa a devenit deja exigibila).
n cazul facturilor pentru contravaloarea parial a livrrii de bunuri
sau a prestrii de servicii emise nainte de data intrrii n sistemul de sau a prestrii de servicii emise nainte de data intrrii n sistemul de
TVA la ncasare, care au fost sau nu ncasate, pentru care faptul
generator de tax intervine dup data intrrii persoanei impozabile
n sistem, se va aplica sistemul TVA la incasare pentru diferenele
care vor fi facturate dup data intrrii n sistemul de TVA la ncasare care vor fi facturate dup data intrrii n sistemul de TVA la ncasare
al persoanei impozabile.
33
Sistemul TVA la ncasare Sistemul TVA la ncasare
Reguli aplicabile pentru facturile emise de persoanele
impozabile nainte de ieirea din sistemul de TVA la ncasare art impozabile nainte de ieirea din sistemul de TVA la ncasare art
134
2
alin. (7) lit. b):
n cazul facturilor pentru contravaloarea total a livrrii de bunuri sau
a prestrii de servicii emise nainte de data ieirii din sistemul de
TVA la ncasare, indiferent dac acestea sunt sau nu ncasate, TVA la ncasare, indiferent dac acestea sunt sau nu ncasate,
pentru care faptul generator de tax intervine dup ieirea din
sistemul TVA la ncasare, se continu aplicarea sistemului, respectiv
exigibilitatea taxei intervine conform alin. (3) i (5).
n cazul facturilor pentru contravaloarea parial a livrrii de bunuri n cazul facturilor pentru contravaloarea parial a livrrii de bunuri
sau a prestrii de servicii emise nainte de data ieirii din sistemul de
TVA la ncasare, pentru care faptul generator de tax intervine dup
data ieirii persoanei impozabile din sistemul TVA la ncasare, se vor
aplica prevederile alin. (3) i (5) numai pentru taxa aferent aplica prevederile alin. (3) i (5) numai pentru taxa aferent
contravalorii pariale a livrrilor/prestrilor facturate nainte de ieirea
din sistem a persoanei impozabile.
34
Sistemul TVA la ncasare Sistemul TVA la ncasare
Normele stabilesc modul n carese atribuie plile ncasrile la
intrarea/ieirea din sistem - pct. 16
2
alin. (21) intrarea/ieirea din sistem - pct. 16 alin. (21)
n scopul aplicrii prevederilor art. 134
2
alin. (7) din Codul fiscal:
a) pentru facturile pariale emise de ctre persoana impozabil
nainte de intrarea n sistemul TVA la ncasare, care nu au fost
ncasate integral nainte de intrarea n sistem, orice sum ncasate integral nainte de intrarea n sistem, orice sum
ncasat/pltit dup intrarea furnizorului/prestatorului n sistemul
TVA la ncasare se atribuie mai nti prii din factur
nencasate/nepltite pn la intrarea n sistem, att la furnizor ct i
la beneficiar; la beneficiar;
b) pentru facturile pariale emise de ctre persoana impozabil
nainte de ieirea din sistemul TVA la ncasare, care nu au fost
ncasate integral nainte de ieirea din sistem, orice sum
ncasat/pltit dup ieirea furnizorului/prestatorului din sistemul ncasat/pltit dup ieirea furnizorului/prestatorului din sistemul
TVA la ncasare se atribuie mai nti prii din factur
nencasate/nepltite pn la ieirea din sistem, att la furnizor ct i
la beneficiar;
35
Sistemul TVA la ncasare
Ajustarea bazei impozabile n cazul reducerilor de pre, a
anulrii contractelor conform art. 138 pct. 20 norme
n situaiile prevzute la art. 138 din Codul fiscal , persoanele n situaiile prevzute la art. 138 din Codul fiscal , persoanele
obligate la aplicarea sistemului TVA la ncasare aplic prevederile
art. 134
2
alin. (10) i (11) din Codul fiscal. n acest scop
furnizorii/prestatorii trebuie s emit facturi cu valorile nscrise cu furnizorii/prestatorii trebuie s emit facturi cu valorile nscrise cu
semnul minus cnd baza de impozitare se reduce sau, dup caz,
fr semnul minus, dac baza de impozitare se majoreaz, care vor
fi transmise i beneficiarului, indiferent dac taxa aferent este sau
nu exigibil.
n cazul achiziiilor realizate de/de la persoanele obligate la
aplicarea sistemului TVA la ncasare, beneficiarul aplic
corespunztor prevederile art. 134 alin.(10) din Codul fiscal n corespunztor prevederile art. 134
2
alin.(10) din Codul fiscal n
situaiile prevzute la art. 138 lit. a) - c) i e) din Codul fiscal (mai
puin n cazul falimentului).
36
Sistemul TVA la ncasare
Exemplu: societatea A, care aplic sistemul TVA la ncasare, emite ctre beneficiarul B
o factur pentru o livrare de bunuri la data de 10 ianuarie 2013 n valoare de 5.000 lei
plus TVA 1.200 lei , total factur 6.200 lei. TVA n sum de 1.200 lei se nregistreaz n
creditul contului 4428 TVA neexigil. La data de 20 februarie 2013 ncaseaz suma de
2000 lei de la beneficiarul su. TVA aferent acestei ncasri se determin astfel: 2000 lei de la beneficiarul su. TVA aferent acestei ncasri se determin astfel:
2000x24/124= 387 lei i se evideniaz n debitul contului 4428 TVA neexigibil i
concomitent n creditul contului 4427 TVA colectat. n data de 25 martie 2013,
societatea A acord o reducere de pre beneficiarului B de 10% din contravaloarea
bunurilor livrate.
Societatea A emite o factur n care nscrie cu semnul minus baza de impozitare, Societatea A emite o factur n care nscrie cu semnul minus baza de impozitare,
respectiv 5000x10/100=500 lei i TVA aferent, respectiv 1200*10/100 =120 lei.
Conform prevederilor art. 134
2
alin.(10) din Codul fiscal , n luna martie 2013 societatea
A va diminua TVA neexigibil n cuantum de 813 lei cu suma de 120 lei.
Beneficiarul B, la primirea facturii pentru reducerea de pret de la societatea A, va
diminua TVA neexigibil n cuantum de 813 lei cu suma de 120 lei. diminua TVA neexigibil n cuantum de 813 lei cu suma de 120 lei.
Dac presupunem c la data de 20 februarie 2013 societatea A ar fi ncasat de la
societatea B suma de 5000 lei TVA aferent acestei ncasri se determin astfel:
5000x24/124= 968 lei i se evideniaz n debitul contului 4428 TVA neexigibil i
concomitent n creditul contului 4427 TVA colectat. n data de 25 martie 2013,
societatea A acord o reducere de pre beneficiarului B de 25% din contravaloarea
concomitent n creditul contului 4427 TVA colectat. n data de 25 martie 2013,
societatea A acord o reducere de pre beneficiarului B de 25% din contravaloarea
bunurilor livrate. Societatea A emite o factur n care nscrie cu semnul minus baza de
impozitare, respectiv 5000x25/100=1250 lei i TVA aferent, respectiv 1200x25/100
=300 lei. Conform prevederilor art. 1342 alin.(10) din Codul fiscal , n luna martie 2013
societatea A va anula TVA neexigibil n cuantum de 232 lei i concomitent va diminua
taxa colectat cu suma de 68 lei. n aceast situaei, societatea B va anula TVA
37
societatea A va anula TVA neexigibil n cuantum de 232 lei i concomitent va diminua
taxa colectat cu suma de 68 lei. n aceast situaei, societatea B va anula TVA
neexigibil de 232 lei i concomitent va diminua TVA dedus cu suma de 68 lei.
Sistemul TVA la ncasare
Punctul 20 norme continuare Punctul 20 norme continuare
Ajustarea bazei impozabile n cazul falimentului beneficiarului
n cazul persoanelor care aplic sistemul TVA la ncasare n cazul persoanelor care aplic sistemul TVA la ncasare
i falimentul beneficiarului intervine nainte de cea de-a
90 zi de la data emiterii facturii, sau dup caz de la data
termenului-limit pentru emiterea acesteia, se aplic termenului-limit pentru emiterea acesteia, se aplic
prevederile art. 134
2
alin. (10) lit. d) din Codul fiscal,
respectiv se opereaz anularea taxei neexigibile aferente
livrrilor de bunuri/prestrilor de servicii realizate livrrilor de bunuri/prestrilor de servicii realizate
38
Sistemul TVA la ncasare
Art 139
1
cursul de schimb utilizat n cazul operaiunilor supuse TVA la ncasare
(2) Dac elementele folosite pentru stabilirea bazei de impozitare a unei operaiuni, (2) Dac elementele folosite pentru stabilirea bazei de impozitare a unei operaiuni,
alta dect importul de bunuri, se exprim n valut, cursul de schimb care se aplic
este ultimul curs de schimb comunicat de Banca Naional a Romniei, sau ultimul
curs de schimb publicat de Banca Central European, sau cursul de schimb utilizat
de banca prin care se efectueaz decontrile, valabil la data la care intervine
exigibilitatea taxei pentru operaiunea n cauz, iar n cazul operaiunilor suspuse exigibilitatea taxei pentru operaiunea n cauz, iar n cazul operaiunilor suspuse
sistemului TVA la ncasare prevzut la art. 134
2
alin. (3) - (8), la data la care ar fi
intervenit exigibilitatea taxei pentru operaiunea n cauz dac nu ar fi fost
supus sistemului TVA la ncasare. n situaia n care se utilizeaz cursul de
schimb publicat de Banca Central European, conversia ntre monede, altele dect
moneda euro, se realizeaz prin intermediul cursului de schimb al monedei euro moneda euro, se realizeaz prin intermediul cursului de schimb al monedei euro
pentru fiecare dintre monede. n contractele ncheiate ntre pri trebuie menionat
dac pentru decontri va fi utilizat cursul de schimb al unei bnci comerciale, n caz
contrar aplicndu-se cursul de schimb comunicat de Banca Naional a Romniei
sau cursul de schimb publicat de Banca Central European.
39
Sistemul TVA la ncasare
Comentarii din Ghidul privind aplicarea sistemului
TVA la ncasare TVA la ncasare
La data emiterii unei facturi pentru o livrare de bunuri sau o
prestare de servicii, n cazul n care baza impozabil este
stabilit n valut, aceasta trebuie convertit n lei la cursul de
schimb din data exigibilitii TVA. schimb din data exigibilitii TVA.
n cazul operaiunilor supuse TVA la ncasare, deoarece la data
emiterii facturii este posibil ca taxa s nu fie nc exigibil,
nefiind ncasat, a fost necesar stabilirea unei reguli pentru a nefiind ncasat, a fost necesar stabilirea unei reguli pentru a
determina TVA aferent operaiunii respective, chiar dac taxa
este neexigibil.
Regula este stabilit de Codul fiscal i prevede c se va aplica Regula este stabilit de Codul fiscal i prevede c se va aplica
acelai curs de schimb valutar pentru conversie ca i n situaia
n care operaiunea nu ar fi fost supus TVA la ncasare. Prin
norme s-a exemplificat aceast prevedere legal.
40
Sistemul TVA la ncasare
Exemplu ( norme pct. 22)
Compania A livreaz bunuri n valoare de 7.000 euro ctre Compania A livreaz bunuri n valoare de 7.000 euro ctre
compania B, la data de 20 februarie2013. Compania A aplic
sistemul TVA la ncasare, iar factura este emis la data de 10
martie 2013. Cursul de schimb valutar valabil n data de 20
februarie 2013 este de 4,5 lei/euro.
martie 2013. Cursul de schimb valutar valabil n data de 20
februarie 2013 este de 4,5 lei/euro.
Societatea A ncaseaz contravaloarea integral a facturii n
data de 15 mai 2013, la cursul de 4,4 lei/euro. Societatea A va
nregistra ca tax neexigibil aferent livrrii suma de 7560 nregistra ca tax neexigibil aferent livrrii suma de 7560
calculat astfel:
-baza impozabil : 7000 euro x 4,5 lei/euro= 31.500 lei
- TVA neexigibil aferent livrrii: 31.500lei x 24% = 7.560
lei lei
Exigibilitatea TVA aferent livrrii intervine la data ncasrii,
respectiv 15 mai 2013, dat la care societatea A trebuie s
colecteze TVA n sum de 7.560 lei .
41
colecteze TVA n sum de 7.560 lei .
Sistemul TVA la ncasare
Norme art . 145 pct. 45
(8) Prevederile art. 145 alin. (1
1
) se aplic numai n cazul operaiunilor (8) Prevederile art. 145 alin. (1 ) se aplic numai n cazul operaiunilor
taxabile, pentru care furnizorul/prestatorul este obligat s aplice sistemul
TVA la ncasare i s nscrie n factur aceast meniune conform,
prevederilor art 155 alin.(19) lit. p) din Codul fiscal, dar nu se aplic n cazul
operaiunilor pentru care furnizorul/prestatorul nu trebuie s aplice sistemul
TVA la ncasare potrivit prevederilor art. 134
2
alin. (6) din Codul fiscal care TVA la ncasare potrivit prevederilor art. 134
2
alin. (6) din Codul fiscal care
sunt supuse la furnizor/prestator regulilor generale de exigibilitate conform
prevederilor art 134
2
alin.(1) i (2) i prevederilor art 145 alin.(1) din Codul
fiscal la beneficiar. n situaia n care furnizorul/prestatorul este nscris n
Registrul persoanelor impozabile care aplic sistemul TVA la ncasare la Registrul persoanelor impozabile care aplic sistemul TVA la ncasare la
data emiterii unei facturi dar omite s nscrie meniunea TVA la ncasare,
dei operaiunea respectiv nu este exclus de la aplicarea sistemului TVA
la ncasare conform prevederilor art 134
2
alin.(6) din Codul fiscal,
beneficiarul are obligaia s exercite dreptul de deducere n conformitate cu
prevederile art 145 alin.(1
1
) din Codul fiscal. prevederile art 145 alin.(1
1
) din Codul fiscal.
(9) Prevederile art. 145 alin. (1
1
) din Codul fiscal se aplic inclusiv de ctre
beneficiarii persoane impozabile care au sediul activitii economice n afara
Romniei dar care sunt nregistrate n Romnia n scopuri de TVA conform
art 153 din Codul fiscal, indiferent dac sunt sau nu stabilite n Romnia
42
art 153 din Codul fiscal, indiferent dac sunt sau nu stabilite n Romnia
conform art 125
1
alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.
Sistemul TVA la ncasare
(10) Prevederile art. 145 alin. (1
1
) i (1
2
) din Codul fiscal referitoare la
amnarea dreptului de deducere pn n momentul n care taxa
aferent bunurilor/serviciilor este pltit furnizorului/prestatorului, se
aplic numai pentru taxa care ar fi deductibil potrivit prevederilor aplic numai pentru taxa care ar fi deductibil potrivit prevederilor
art. 145 alin. (2)-(4
1
), art. 145
1
, art 147 i art 147
1
din Codul fiscal.
Persoanele impozabile care se afl n situaiile prevzute la art. 145
alin. (1
1
) i (1
2
) din Codul fiscal i achiziioneaz bunuri/servicii
pentru care taxa nu este deductibil conform prevederilor art 145 pentru care taxa nu este deductibil conform prevederilor art 145
alin.(2)-(5), art. 145
1
i art. 147 din Codul fiscal, nu vor reflecta ca
tax neexigil taxa nedeductibil, indiferent dac taxa aferent este
sau nu achitat.
43
Sistemul TVA la ncasare
(11) Pentru determinarea taxei deductibile n conformitate cu prevederile
art. 145 alin. (1
1
) i (1
2
) din Codul fiscal aferente plii contravalorii integrale
sau pariale a livrrii de bunuri sau a prestrii de servicii se aplic procedeul
de calcul prevzut la art. 134
2
alin. (8) din Codul fiscal. de calcul prevzut la art. 134 alin. (8) din Codul fiscal.
Exemplu: Societatea A, care aplic sistemul TVA la ncasare, avnd
perioada fiscal luna calendaristic, emite o factur pentru o livrare de
bunuri n valoare de 3000 lei plus TVA 720 lei n data de 14 mai 2013 ctre
societatea B. Dac taxa nu se achit n aceeai perioad fiscal se
nregistreaz n contul 4428 TVA neexigibil. n data de 5 iulie 2013, nregistreaz n contul 4428 TVA neexigibil. n data de 5 iulie 2013,
societatea B pltete parial prin extras bancar suma de 1300 lei. Taxa
deductibil aferent acestei pli se calculeaz astfel: 1300 x 24/124 = 252
lei i se evideniaz n debitul contul 4426 TVA deductibil, concomitent cu
evidenierea n creditul contului 4428 TVA neexigibil. evidenierea n creditul contului 4428 TVA neexigibil.
(12) n sensul art. 145 alin. (1
1
) i (1
2
) din Codul fiscal, se consider c taxa
a fost pltit furnizorului/prestatorului n situaia n care se stinge obligaia de
plat ctre furnizor/prestator, chiar dac plata este fcut ctre un ter.
44
Sistemul TVA la ncasare
(13) n scopul aplicrii prevederilor art. 145 alin. (1
1
) i (1
2
) din Codul fiscal:
a) n cazul n care plata se efectueaz prin instrumente de plat de tip transfer-debit,
respectiv cec, cambie i bilet la ordin, data plii contravalorii totale/pariale a
achiziiilor de bunuri/prestrii de servicii efectuate de la/de persoana care aplic
sistemul TVA la ncasare, este: sistemul TVA la ncasare, este:
1) data nscris n extrasul de cont sau alt document asimilat acestuia n
situaia n care cumprtorul este emitentul instrumentului de plat, indiferent dac
ncasarea este efectuat de furnizor/prestator sau de alt persoan;
2) data girului ctre furnizor/prestator, n situaia n care cumprtorul nu este
emitentul instrumentului de plat, n acest scop fiind obligatorie pstrarea unei copii a emitentul instrumentului de plat, n acest scop fiind obligatorie pstrarea unei copii a
instrumentului de plat n care este menionat i persoana ctre care a fost girat
instrumentul de plat;
b) n situaia n care plata s-a efectuat prin carduri de debit sau de credit de ctre
cumprtor, data plii este data nscris n extrasul de cont sau alt document cumprtor, data plii este data nscris n extrasul de cont sau alt document
asimilat acestuia. Indisponibilizarea sumelor, evideniat n extrasul de cont, nu este
considerat plat;
c) n cazul plilor prin banc de tipul transfer-credit, data plii contravalorii
totale/pariale a achiziiilor de bunuri/servicii de la/de persoana care aplic sistemul
TVA la ncasare este data nscris n extrasul de cont sau alt document asimilat TVA la ncasare este data nscris n extrasul de cont sau alt document asimilat
acestuia;
d) n cazul cesiunii de crene i a compensrii, se aplic corespunztor prevederile
pct. 16
2
alin. (12), respectiv pct. 16
2
alin. (13)-(14) din Codul fiscal, pentru a determina
data plii;
e) n cazul plii n natur, data plii este data la care intervine faptul generator de
45
e) n cazul plii n natur, data plii este data la care intervine faptul generator de
tax pentru livrarea/prestarea care reprezint contrapartid pentru achiziia de
bunuri/servicii efectuat.
Sistemul TVA la ncasare
Art 146 justificarea deducerii taxei n cazul
operaiunilor supuse TVA la ncasare
Sistemul TVA la ncasare
operaiunilor supuse TVA la ncasare
a) pentru taxa datorat sau achitat, aferent bunurilor
care i-au fost ori urmeaz s i fie livrate sau serviciilor
a) pentru taxa datorat sau achitat, aferent bunurilor
care i-au fost ori urmeaz s i fie livrate sau serviciilor
care i-au fost ori urmeaz s i fie prestate n beneficiul
su de ctre o persoan impozabil, s dein o factur
emis n conformitate cu prevederile art.155, precum i emis n conformitate cu prevederile art.155, precum i
dovada plii n cazul achiziiilor efectuate de ctre
persoanele impozabile obligate la aplicarea
sistemului TVA la ncasare, respectiv de ctre sistemului TVA la ncasare, respectiv de ctre
persoanele impozabile care achiziioneaz
bunuri/servicii de la persoane impozabile care au
aplicat sistemul TVA la ncasare;
46
aplicat sistemul TVA la ncasare;
Sistemul TVA la ncasare
Prevederi referitoare la jurnalele pentru cumparari si vanzri
Norme metodologice
Pct. 79
[...] [...]
(3) Persoanele impozabile nregistrate n scopuri de TVA care aplic sistemul TVA la
ncasare au obligaia s menioneze n jurnalele pentru vnzri facturile emise pentru
livrri de bunuri/prestri de servicii pentru care este obligatorie aplicarea sistemului
TVA la ncasare, chiar dac exigibilitatea taxei nu intervine n perioada fiscal n care a
fost emis factura. n plus fa de cele menionate la alin.(2) n jurnalele pentru vnzari fost emis factura. n plus fa de cele menionate la alin.(2) n jurnalele pentru vnzari
se nscriu i urmtoarele informaii n cazul acestor operaiuni:
a) numrul i data documentului de ncasare, sau dup caz, data la care a
expirat termenul limit de 90 de zile prevzut la art. 134
2
alin.(5) din Codul fiscal;
b) valoarea integral a contravalorii livrrii de bunuri/prestrii de servicii, inclusiv b) valoarea integral a contravalorii livrrii de bunuri/prestrii de servicii, inclusiv
TVA;
c) baza impozabil i taxa pe valoarea adugat aferent;
d) valoarea ncasat, inclusiv TVA, precum i baza impozabil i TVA exigibil
corespunztoare sumei ncasate, sau dup caz, la expirarea termenului limit de 90 de
zile prevzut la art. 134
2
alin. (5) din Codul fiscal se evideniaz dac exist diferene zile prevzut la art. 134
2
alin. (5) din Codul fiscal se evideniaz dac exist diferene
de sume nencasate, care devin exigibile precum i baza impozabil i TVA exigibil
corespunztoare sumei respective;
e) diferena reprezentnd baza impozabil i TVA neexigibil.
47
Sistemul TVA la ncasare
Norme metodologice
Pct. 79 continuare
(4) n cazul jurnalelor pentru vnzri menionate la alin. (3), facturile (4) n cazul jurnalelor pentru vnzri menionate la alin. (3), facturile
care au TVA neexigibil integral sau parial vor fi preluate n fiecare
jurnal pentru vnzari pn cnd toat taxa aferent devine exigibil ori
ca urmare a ncasrii, sau, dup caz la expirarea termenului limit de
90 de zile prevzut la art 134
2
alin. (5) din Codul fiscal, cu menionarea 90 de zile prevzut la art 134 alin. (5) din Codul fiscal, cu menionarea
informaiilor prevzute la alin. (3) lit. a) - e). n cazul informaiei de la
alin. (3) lit. d) se va meniona numai suma ncasat n perioada fiscal
pentru care se ntocmete jurnalul pentru vnzri, sau, dup caz, baza
impozabil i TVA care devine exigibil ca urmare a expirrii impozabil i TVA care devine exigibil ca urmare a expirrii
termenului limit de 90 de zile prevzut la art 134
2
alin.(5) din Codul
fiscal;
48
Sistemul TVA la ncasare
Norme metodologice
Pct. 79 continuare
(5) Persoanele impozabile care fac achiziii de bunuri/servicii pentru operaiuni supuse
sistemului TVA la ncasare de la persoane care aplic sistemul TVA la ncasare, nregistreaz
n jurnalul pentru cumprri facturile primite pentru livrri de bunuri/prestri de servicii n jurnalul pentru cumprri facturile primite pentru livrri de bunuri/prestri de servicii
pentru care este obligatorie aplicarea sistemului TVA la ncasare, chiar dac exigibilitatea,
respectiv deductibilitatea taxei, nu intervine n perioada fiscal n care a fost emis factura.
Persoanele impozabile nregistrate n scopuri de TVA care aplic sistemul TVA la ncasare
nregistreaz n jurnalul pentru cumprri facturile primite pentru livrri de bunuri/prestri de
servicii chiar dac taxa nu este deductibil n perioada fiscal n care a fost emis factura. n
plus fa de cele menionate la alin. (2) n jurnalele pentru cumprri se menioneaz i
servicii chiar dac taxa nu este deductibil n perioada fiscal n care a fost emis factura. n
plus fa de cele menionate la alin. (2) n jurnalele pentru cumprri se menioneaz i
urmtoarele informaii :
a) numrul i data documentului de plat;
b) valoarea integral a contravalorii achiziiei de bunuri/prestrii de servicii, inclusiv
TVA;
c) baza impozabil i taxa pe valoarea adugat aferent; c) baza impozabil i taxa pe valoarea adugat aferent;
d) valoarea pltit, inclusiv TVA i corespunztor baza impozabil i TVA exigibil;
e) diferena reprezentnd baza impozabil i TVA neexigibil.
(6) n cazul jurnalelor pentru cumprri menionate la alin. (5), facturile care au TVA
neexigibil integral sau parial vor fi preluate n fiecare jurnal pentru cumprri pn cnd
toat taxa aferent devine exigibil ca urmare a plii, cu menionarea informaiilor prevzute
neexigibil integral sau parial vor fi preluate n fiecare jurnal pentru cumprri pn cnd
toat taxa aferent devine exigibil ca urmare a plii, cu menionarea informaiilor prevzute
la alin. (5) lit. a) - e). n cazul informaiei de la alin. (5) lit. d) se va meniona numai suma pltit
n perioada fiscal pentru care se ntocmete jurnalul pentru cumprri.
49
Ajustarea TVA n funcie de sistemul TVA la
ncasare
Sinteza pct. 53 alin.(3) i (7)
Taxa aferent serviciilor neutilizate, bunurilor de natura stocurilor i
activelor corporale fixe, altele dect cele care sunt considerate bunuri activelor corporale fixe, altele dect cele care sunt considerate bunuri
de capital conform art. 149 din Codul fiscal, activelor corporale fixe n
curs de execuie, achiziionate de persoane impozabile care aplic
sistemul TVA la ncasare, altele dect achiziiile intracomunitare de
bunuri, importurile i achiziiile de bunuri/servicii pentru care se aplic
taxare invers potrivit prevederilor art. 150 alin. (2)-(6), art. 152
3
alin. (10)
bunuri, importurile i achiziiile de bunuri/servicii pentru care se aplic
taxare invers potrivit prevederilor art. 150 alin. (2)-(6), art. 152
3
alin. (10)
sau art. 160 din Codul fiscal, precum i cele achiziionate de beneficiari
de la persoane persoane impozabile care aplic sistemul TVA la
ncasare, altele dect cele prevzute la art 134
2
alin. (6) din Codul fiscal,
se ajusteaz la data la care intervine evenimentul care genereaz se ajusteaz la data la care intervine evenimentul care genereaz
ajustarea, pentru taxa deductibil, respectiv pentru taxa care a fost
pltit furnizorului/prestatorului, iar n cazul activelor corporale fixe se
ine cont de valoarea rmas neamortizat.
n situaia n care la data la care intervine evenimentul care genereaz n situaia n care la data la care intervine evenimentul care genereaz
ajustarea nu a fost achitat integral taxa aferent achiziiei, pe msur
ce se pltete diferena de tax, persoana impozabil determin taxa pe
care are dreptul s o deduc.
50
Ajustarea TVA n funcie de sistemul TVA la
ncasare ncasare
Exemplu de la pct. 53 alin.(7) norme:
Societatea A, care aplic sistemul TVA la ncasare ( sau a cumprat bunuri de la o
persoana care a aplicat TVA la ncasare) a achiziionat n ianuarie 2013 un activ persoana care a aplicat TVA la ncasare) a achiziionat n ianuarie 2013 un activ
corporal fix amortizabil n valoare de 10.000 lei plus TVA 2.400 lei. La data achiziiei
societatea A pltete furnizorului suma de 6.200 lei, din care TVA 1.200 lei, care se
deduce. Bunul este alocat unei activiti cu drept de deducere integral.
- n luna martie 2014, apare primul eveniment care genereaz ajustarea taxei,
respectiv bunul este alocat unei activiti fr drept de deducere a TVA. Societatea A respectiv bunul este alocat unei activiti fr drept de deducere a TVA. Societatea A
trebuie s efectueze ajustarea taxei deduse astfel:
- valoarea neamortizat a bunului este de 7.000 lei (reprezint 70% din valoarea
bunului)
- TVA dedus 1.200 lei - TVA dedus 1.200 lei
- ajustarea calculata n funcie de valoarea rmas neamortizat: 1.200 x70%=840
lei, n favoarea statului
- n luna iunie 2014 societatea A mai pltete furnizorului suma de 2583 lei, din care
500 lei reprezint TVA. Taxa de dedus se determin proporional cu valoarea
rmas neamortizat la momentul la care a intervenit evenimentul care a generat rmas neamortizat la momentul la care a intervenit evenimentul care a generat
ajustare, astfel: 500 x70%=350 lei- tax care nu se deduce. Diferena de 150 lei
(500-350) se deduce.
51
Ajustarea TVA n funcie de sistemul TVA la
ncasare ncasare
- n luna septembrie 2014, apare al doilea eveniment care
genereaz ajustarea taxei, respectiv bunul este alocat unei activiti
cu drept de deducere. cu drept de deducere.
- Valoarea rmas neamortizat este de 6.000 lei ( reprezentnd
60% din valoarea bunului)
- TVA achitat: 1.200 lei +500 lei=1.700 lei - TVA achitat: 1.200 lei +500 lei=1.700 lei
- ajustarea calculata n funcie de valoarea rmas neamortizat:
1.700x60%=1.020 lei n favoarea persoanei impozabile
- n luna decembrie 2014 societatea A pltete furnizorului suma de
3.617 lei, din care TVA reprezint 700 lei. Taxa de dedus se 3.617 lei, din care TVA reprezint 700 lei. Taxa de dedus se
determin n funcie de valoarea rmas neamortizat la data
fiecrui eveniment care genereaz ajustarea taxei, astfel: 700x70%
700x60%=490-420= 70 lei nu se deduc, iar diferena de 630 lei
(700-70 ) se deduce. (700-70 ) se deduce.
[...]
52
Ajustarea TVA n funcie de sistemul TVA la
ncasare ncasare
Pct. 54 norme
(18) Taxa deductibil aferent bunurilor de capital, achiziionate (18) Taxa deductibil aferent bunurilor de capital, achiziionate
de persoane impozabile care aplic sistemul TVA la ncasare,
altele dect achiziiile intracomunitare de bunuri, importurile i
achiziiile de bunuri/servicii pentru care se aplic taxare invers
potrivit prevederilor art. 150 alin. (2) - (6), art. 152
3
alin. (10) sau potrivit prevederilor art. 150 alin. (2) - (6), art. 152 alin. (10) sau
art. 160 din Codul fiscal, precum i a bunurilor de capital
achiziionate de beneficiari de la persoane impozabile care
aplic sistemul TVA la ncasare, altele dect cele prevzute la
art. 134
2
alin. (6) din Codul fiscal, se ajusteaz la data la care
intervine evenimentul care genereaz ajustarea conform art 149
art. 134 alin. (6) din Codul fiscal, se ajusteaz la data la care
intervine evenimentul care genereaz ajustarea conform art 149
alin. (4) a), c) i d) din Codul fiscal, astfel:
a) n situaia n care ajustarea este n favoarea statului, se
ajusteaz taxa efectiv dedus aferent sumei pltite, ajusteaz taxa efectiv dedus aferent sumei pltite,
corespunztoare perioadei rmase din perioada de ajustare;
b) n situaia n care ajustarea este n favoarea persoanei
impozabile se ajusteaz taxa nededus dar pltit
furnizorului/prestatorului, corespunztoare perioadei rmase din
53
furnizorului/prestatorului, corespunztoare perioadei rmase din
perioada de ajustare;
Ajustarea TVA n funcie de sistemul TVA la
ncasare ncasare
(19) n situaia prevzut la alin. (18), dac la data la care
intervine un eveniment care genereaz ajustarea nu a fost intervine un eveniment care genereaz ajustarea nu a fost
achitat integral taxa aferent achiziiei, pe msur ce se
pltete diferena de tax, se determin taxa care ar fi
deductibil sau nedeductibil corespunztor utilizrii bunului de
capital pentru operaiuni cu sau fr drept de deducere n cadrul capital pentru operaiuni cu sau fr drept de deducere n cadrul
perioadei de ajustare i se evideniaz n decontul de tax
aferent perioadei fiscale n care taxa a fost pltit.
Taxa aferent achiziiilor intracomunitare de bunuri, importurilor
i achiziiilor de bunuri/servicii pentru care se aplic taxare
Taxa aferent achiziiilor intracomunitare de bunuri, importurilor
i achiziiilor de bunuri/servicii pentru care se aplic taxare
invers potrivit prevederilor art. 150 alin. (2) - (6), art. 152
3
alin.
(10) sau art. 160 din Codul fiscal, efectuate de o persoan
impozabil care aplic sistemul TVA la ncasare, precum i taxa
aferent achiziiilor de bunuri/servicii prevzute la art 134
2
alin.
impozabil care aplic sistemul TVA la ncasare, precum i taxa
aferent achiziiilor de bunuri/servicii prevzute la art 134
2
alin.
(6) lit. a) e) din Codul fiscal efectuate de beneficiar de la o
persoana impozabil care aplic sistemul TVA la ncasare, se
ajusteaz potrivit regulilor generale prevzute la alin. (1) (16).
54
ajusteaz potrivit regulilor generale prevzute la alin. (1) (16).
Ajustarea TVA n funcie de sistemul TVA la
ncasare
Exemplu: O persoan impozabil B cumpar un bun de capital (o cldire) de la
persoana impozabil A. Ambele persoane aplic sistemul TVA la ncasare.
Valoarea bunului de capital este de 100.000 lei i TVA aferent este de 24.000 lei. Prin
contractul dintre pri se stabilesc urmtoarele: bunul de capital va fi pus la dispoziia
persoanei impozabile B la data de 20.07.2013 urmnd ca plata s se fac n 4 trane egale de
contractul dintre pri se stabilesc urmtoarele: bunul de capital va fi pus la dispoziia
persoanei impozabile B la data de 20.07.2013 urmnd ca plata s se fac n 4 trane egale de
25.000 lei + TVA aferent care devin scadente la plat corespunzator, prima tran la data
punerii bunului la dispoziia persoanei impozabile B (20.07.2013), a doua tran la
31.12.2013, a treia tran la 30.06.2014 i ultima tran la 31.12.2014. Plile se efectueaz cu
respectarea prevederilor contractuale.
Perioada de ajustare incepe de la 1 ianuarie a anului in care bunul de capital este pus Perioada de ajustare incepe de la 1 ianuarie a anului in care bunul de capital este pus
la dispozitia persoanei impozabile B, respectiv 1 ianuarie 2013.
Situaia 1
n perioada 20.07.2013 - 31.07.2014 bunul de capital este utilizat n scopul
operaiunilor taxabile ale persoanei impozabile B respectiv, operaiuni de nchiriere n regim
de taxare cu TVA prin opiune conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal. de taxare cu TVA prin opiune conform art. 141 alin. (3) din Codul fiscal.
ncepnd cu 1.08.2014 bunul de capital este alocat n integralitate pentru realizarea de
operaiuni de nchiriere n regim de scutire de TVA fr drept de deducere n sensul art. 141
alin. (2) lit. e) din Codul fiscal.
- Perioada de ajustare (20 de ani): 1.01.2013 - 31.12.2032
- TVA aferent achiziiei bunului de capital: 24.000 lei. - TVA aferent achiziiei bunului de capital: 24.000 lei.
- TVA dedus conform plilor efectuate pn la data la care intervine evenimentul care
genereaz ajustarea: 18.000 lei, corespunztor celor trei trane de plat efectuate.
- Ajustarea taxei deduse la data evenimentul care genereaz ajustarea: 18.000 x 19/ 20 =
17.100 lei, n favoarea statului. Diferena de 900 de lei reprezint taxa dedus pentru anul
2013, n care bunul a fost utilizat pentru operaiuni taxabile.
55
2013, n care bunul a fost utilizat pentru operaiuni taxabile.
Ajustarea TVA n funcie de sistemul TVA la
ncasare ncasare
La 31.12.2014 se pltete i ultima tran, TVA aferent fiind de 6.000 lei.
Se determin la momentul efecturii plii cuantumul TVA deductibile n funcie de
modul de utilizare a bunului de capital n perioada de ajustare, astfel: 6.000 lei x 19/20 ani =
5.700 lei care nu se pot deduce, ntruct corespund celor 19 ani rmai din perioada de
ajustare, iar bunul de capital este deja alocat operaiunilor scutite fr drept de deducere.
5.700 lei care nu se pot deduce, ntruct corespund celor 19 ani rmai din perioada de
ajustare, iar bunul de capital este deja alocat operaiunilor scutite fr drept de deducere.
Suma de 300 lei aferent anului 2013 se va deduce n decontul lunii decembrie 2014 i
se nscrie n decont la rndurile corespunztoare de tax dedus.
La data de 3.03.2016 bunul de capital ncepe s fie utilizat n integralitate pentru
operaiuni taxabile.
TVA de ajustat: 24.000 x 17/20 = 20.400 lei, n favoarea persoanei impozabile. TVA de ajustat: 24.000 x 17/20 = 20.400 lei, n favoarea persoanei impozabile.
Situaia 2:
n perioada 20.07.2013 - 31.07.2014 bunul de capital este utilizat n scopul operaiunilor
taxabile ale persoanei impozabile B, respectiv pentru operatiuni de nchiriere n regim de
taxare cu TVA n sensul art. 141 alin. (3) din Codul fiscal. ncepnd cu 1.08.2014 bunul de
capital este alocat parial (20%) pentru realizarea de operaiuni de nchiriere n regim de capital este alocat parial (20%) pentru realizarea de operaiuni de nchiriere n regim de
scutire de TVA fr drept de deducere n sensul art. 141 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal.
- Perioada de ajustare (20 ani): 1.01.2013 - 31.12.2032
- TVA dedus conform plilor efectuate pn la data la care intervine evenimentul care
genereaz ajustarea: 18.000 lei, corespunztor celor trei trane de plat efectuate.
- Ajustarea taxei deduse la data evenimentul care genereaz ajustarea: 18.000 x 19/20 x 20% = - Ajustarea taxei deduse la data evenimentul care genereaz ajustarea: 18.000 x 19/20 x 20% =
3.420 lei in favoarea statului.
La 31.12.2014 se pltete i ultima tran, TVA aferent fiind de 6.000 lei.
56
Ajustarea TVA n funcie de sistemul TVA la
ncasare
Se determin la momentul efecturii plii cuantumul TVA
deductibile n funcie de modul de utilizare a bunului de capital n
Se determin la momentul efecturii plii cuantumul TVA
deductibile n funcie de modul de utilizare a bunului de capital n
perioada de ajustare, astfel: 6.000 lei x 19/20 x 20% = 1.140 lei
care nu se pot deduce, ntruct corespund celor 19 ani rmai
din perioada de ajustare, iar bunul de capital este deja alocat
operaiunilor scutite fr drept de deducere n proporie de 20%.
din perioada de ajustare, iar bunul de capital este deja alocat
operaiunilor scutite fr drept de deducere n proporie de 20%.
n decontul lunii decembrie 2014 se nscrie la rndurile
corespunztoare de tax dedus suma de 4.860 lei (6.000
1.140). 1.140).
La data de 3.03.2016 bunul de capital ncepe s fie utilizat n
integralitate pentru operaiuni taxabile.
- TVA dedus: 24.000 3.420 1.140 = 19.440 lei
- TVA nededus: 1.140 lei - TVA nededus: 1.140 lei
- TVA dedus iniial i ajustat n favoarea statului: 3.420 lei
TVA de ajustat - 17 ani - n favoarea persoanei impozabile B:
24.000 x 17/20 x 20% = 4.080 lei
57
24.000 x 17/20 x 20% = 4.080 lei
Ajustarea TVA n funcie de sistemul TVA la
ncasare ncasare
(20) Pentru cazul prevzut la art. 149 alin.(4) lit.b) din Codul fiscal, taxa
deductibil aferent bunurilor de capital, achiziionate de persoane impozabile
care aplic sistemul TVA la ncasare, altele dect achiziiile intracomunitare de
bunuri, importurile i achiziiile de bunuri/servicii pentru care se aplic taxare bunuri, importurile i achiziiile de bunuri/servicii pentru care se aplic taxare
invers potrivit prevederilor art. 150 alin. (2) - (6), art. 152
3
alin. (10) sau art. 160
din Codul fiscal, precum i a bunurilor de capital achiziionate de beneficiari de
la persoane persoane impozabile care aplic sistemul TVA la ncasare, altele
dect cele prevzute la art. 134
2
alin. (6) din Codul fiscal, se ajusteaz conform
alin. (9), tinnd cont de plile efectuate astfel: alin. (9), tinnd cont de plile efectuate astfel:
a) n anul achiziiei se ajusteaz taxa aferent sumelor efectiv pltite conform
pro rata definitiv din acest an;
b) de cte ori se mai efectueaz o plat n anii urmtori din perioada de ajustare
se deduce taxa aferent plilor efectuate n funcie de pro rata definitiv din
anul achiziiei, n decontul perioadei fiscale n care s-a efectuat plata; anul achiziiei, n decontul perioadei fiscale n care s-a efectuat plata;
c) la finele fiecrui an se ajusteaz o cincime sau o douzecime din taxa dedus
corespunztoare plilor efectuate, n funcie de pro rata definitiv;
d) n situaia n care se efectueaz ajustarea prevzut la lit. c) i ulterior se mai
efectueaz pli, la fiecare plat se recalculeaz taxa ajustat conform lit.c) n efectueaz pli, la fiecare plat se recalculeaz taxa ajustat conform lit.c) n
funcie de plile efectuate, diferena rezultat nscriindu-se n decontul aferent
perioadei fiscale n care s-a efectuat fiecare plat.
58