Sunteți pe pagina 1din 2

Bonurile fiscale, insa, indiferent de natura achizitiei, vor avea urmatorul regim de inregistrare in contabilitate: daca sint emise

sub forma unor facturi simplificate, cu valoare mai mica de 100 euro, avind codul fiscal al cumparatorului (al ONG-ului) inscris cu ajutorul casei de marcat a furnizorului, atunci se vor inregistra ca o factura oarecare: 60 ! 60" ! #0 $ % "01 - cu toata valoarea &onului, inclusiv '() si plata acestora prin casa sau &anca:

401 = 5311 / 51 1 ! cu toata valoarea bonului, inclusiv "#$% ! daca nu sint emise sub forma de facturi simplificate (deci nu au codul fiscal al cumparatorului inscris pe ele), ci sint &onuri fiscale oarecare emise de case de marcat, neinsotite de factura, indiferent de valoarea lor, atunci cumparatorul (ONG-ul) va inscrie de mina denumirea entitatii, &'(!ul si numarul auro in cazul celor de combustibili * n aceasta situatie, inregistrarea lor in conta&ilitate a c+eltuielilor se va face cu ajutorul unor documente care atesta intrarea in gestiune a &unurilor ! serviciilor: intocmirea N,--ului (in cazul &unurilor care se stoc+eaza), a ordinului de deplasare sau a decontului de c+eltuieli, la care se ane.eaza aceste &onuri* ,nregistrarea platii pe &aza acestora in registrul de casa se face fie direct (daca &onului fiscal respectiv i s-a intocmit N,-), fie pe &aza unei dispozitii de plata cu totalul ordinului de deplasare ! decontului de c+eltuieli* )*emplu: 1+ (ntrarea in gestiune a unor bunuri care se stocheaza si care se vor consuma treptat, pe &aza de &on de consum (cod 1"-#-")) - in acest caz, pe &aza &onului fiscal se va intocmi N,--ul (cod 1"-#-1)), semnat de persoanele responsa&ile cu receptia &unurilor: #0 $ ! #0# % "01 - cu toata valoarea &onului, inclusiv '() /lata acestuia in registrul de casa (se va face o copie .ero. a &onului care se va ane.a filei de registru de casa ca document justificativ al platii): "01 % 0#11 - cu toata valoarea &onului, inclusiv '() 1aca valoarea &onului este ac+itata cu cardul &ancar, atunci pe &aza e.trasului de cont se va inregistra plata: "01 % 01 1 - cu toata valoarea &onului, inclusiv '()* + (nregistrarea bonurilor pe baza decontului de cheltuieli / ordinului de deplasare: in aceasta situatie, &onurile fiscale ce atesta achizitii de servicii si ! sau materiale care nu se stoc+eaza se trec si se ane.eaza la decontul de c+eltuieli (cod cod 1"-0-0) adaptat pentru operatiuni interne si ! sau la ordinul de deplasare (cod 1"-0-")* )ceste documente se totalizeaza si pe &aza totalului se intocmeste dispozitia de plata - cod 1"-"-" - (pe numele titularului decontului de c+eltuieli ! ordinului de deplasare), care se trece in registrul de casa din data emiterii dispozitiei, la ru&rica de plati: 0" % 0#11 - cu valoarea dispozitiei de plata si decontarea &onurilor fiscale privind ac+izitia de servicii ! &unuri care nu se stoc+eaza: 60 % 0" 60" % 0" 6 $ % 0" astfel incit totalul decontului din data respectiva sa fie egal cu suma de pe dispozitia de plata din aceeasi data (in situatia in care titularul nu a primit avans spre decontare)* 1aca titularul a primit avans spre decontare, la data acordarii avansului se intocmeste dispozitia de plata care se inregistreaza in registrul de casa la ru&rica plati in data respectiva: 0" % 0#11 - cu suma acordata drept avans - 1000 lei - in data de 00*11* 01# 2lterior, se intocmeste decontul de c+eltuieli, care contine mentionate si ane.ate toate &onurile fiscale cu care s-au ac+izitionat &unuri ! servicii in ordine cronologica (cu data, numar, valoare, emitent, natura ac+izitiei), se totalizeaza si se compara cu suma avansului primit* 1aca totatul decontului este mai mare decit avansul acordat, atunci se va intocmi o dispozitie de plata pentru diferenta, care va fi trecuta in registrul de casa la plati la data intocmirii acesteia* 1aca totatul decontului este mai mic decit avansul acordat, atunci se va intocmi o dispozitie de incasare, care va fi trecuta in registrul de casa la ru&rica 3incasari3 la data intocmirii acesteia*

a, (n data de 15+11+ 013 se intocmeste un decont de cheltuieli, care contine bonuri fiscale privind achizitii de bunuri / servicii din perioada 05+11 ! 15+11+ 013, avind totatul de 1100 lei: 60 % 0" 000 lei 60" % 0" 00 lei 6 $ % 0" #00 lei 6 #1 % 0" 100 lei 'otal % 1100 lei* ,n data de 10*11* 01# se intocmeste o dispozitie de plata de 100 lei (1100 lei - 1000 lei), care se inregistreaza la ru&rica plati in registrul de casa, in data de 10*11* 01#: 0" % 0#11 100 lei* b, in data de 15+11+ 013 se intocmeste un decont de cheltuieli, care contine bonuri fiscale privind achizitia de bunuri / servicii din perioada 04+11 ! 15+11+ 013, avind totalul de -00 lei: 60 % 0" "00 lei 60" % 0" 100 lei 6 $ % 0" 00 lei 6 #1 % 0" 100 lei 'otal decont % $00 lei* ,n data de 10*11* 01# se intocmeste o dispozitie de plata de 00 lei ($00 lei - 1000 lei), care se inregistreaza la ru&rica incasari in registrul de casa, in data de 10*11* 01#: 0#11 % 0" 00 lei* 4aza legala: - O56/ #01 ! 00$ privind documentele financiar conta&ile7 - -eglementarile conta&ile pentru entitati fara scop patrimonial apro&ate prin O56/ 1868! 0097 - art* 100 alin* (1 ) litera a) din codul fiscal* :ursa: /ortal;onta&ilitate*ro