Sunteți pe pagina 1din 3

Subventie POSCCE. Cum facem inregistrarile contabile?

nalizam mai jos cazul unei societati X care a incehait un contract cu ANCS cu fonduri europene "POS CCE", valoarea finantarii fiind nerambursabila !!" din cheltuielile eli#ibile, obiectul acestuia fiind realizarea pe studiu de cercetare a unui soft de detectare$ Contractul prevede primirea unei prefinantari din valoarea totala$ %om vedea cum se recunoaste incontabilitate valoarea contractului, a prefinantarii si pe ce cont de venit se inre#istreaza lunar contravaloarea cheltuielilor eli#ibile in conditiile in care contractul prevede cheltuieli de personal, de re#ie, de achizitie obiecte de inventar si mijloace fi&e$ 'e asemenea, vom vedea daca se recunoaste contractul ca investitie sau daca trebuie inre#istrate note contabile separat atat pe e&ploatare, cat si pe investitie$ (n plus, in cazul in care se vor inre#istra separat cheltuielile mai sus mentionate, vom stabili in ce cate#orie se incadreaza pe fiecare in parte )e&ploatare sau investitie*$ Subventiile, de oriunde ar fi primite, se impart in doua mari cate#orii+ , subventii pentru investitii )destinate achizitiei de active imobilizate* , subventii aferente veniturilor )destinate acoperirii unor cheltuieli din activitatea de e&ploatare*$ Ca urmare a acestei clasificari, si inre#istrarea in contabilitate se face distinct, avand tratamente contabile si fiscale diferite, in functie de natura subventiei$ -olul subventiei este acela de a acoperi, de a contrabalansa anumite cheltuieli ale societatii, efectuate din aceste sume de bani )fie ca sunt cheltuieli de e&ploatare, fie ca, intr,un final, sunt cheltuielile cu amortizarea mijloacelor fi&e*$ Pentru a putea inre#istra in mod corect valoarea contractului privind subventia )finantarea* ce urmeaza a fi primita, trebuie, evident, sa stim natura cheltuielilor ce vor fi acoperite prin subventie$ (n mod cert, in contract, pe baza unui bu#et deja aprobat, sunt evidentiate distinct sumele ce urmeaza sa fie incasate ca subventie aferente cheltuielilor si sumele ce urmeaza a fi incasate ca subventie aferente unor active imobilizate )mijloace fi&e*$ (nre#istrarea contractului, in functie de cele doua destinatii ale subventiei, se face in felul urmator+ ../0 1 Autoritatea de mana#ement 2 .34 1 analitic subventie venituri , cu valoarea totala a sumelor din contract aferente cheltuielilor de personal, de re#ie, de achizitie obiecte deinventar 2 /!$!!! lei si ../0 1 Autoritatea de mana#ement 2 .3/0 , cu valoarea sumelor din contract aferente mijloacelor fi&e 2 !$!!! lei 5otal subventie 2 6!$!!! lei$ ncasarea prefinantarii nu conduce la o reducere a creantei cu subventia inre#istrata in contul ../, deoarece se poate presupune ca, din varii motive, activitatea pentru care solicit subventia nu se mai poate desfasura$ Asadar, incasarea prefinantarii se inre#istreaza pe un cont de creditori, urmand ca dupa incasarea diferentei sa se procedeze la re#ularizare$ 'e mentionat ca, totusi, prefinantarea nu se inre#istreaza decat la momentul incasarii sale si nu pe baza de contract$ 7a incasarea prefinantatarii se face urmatoarea inre#istrare, presupunaind ca aceasta este de 8!" din valoarea subventiei 9)/!$!!! lei : !$!!! lei* ; 8!" 2 0$!!! lei<+ / 4 2 .64 1 Autoritatea de mana#ement 0$!!! lei$ (n acest moment, societatea incepe sa desfasoare activitatile respective$ Achizitioneaza mijloace fi&e de !$!!! lei, pe care le si achita furnizorilor+ 4 8 2 .!. !$!!! lei .!. 2 / 4 !$!!! lei Se incaseaza subventia aferenta mijlocelor fi&e+ / 4 2 ../0 1 Autoritatea de mana#ement !$!!! lei$ Pe baza proceselor,verbale de punere in functiune, din luna urmatoare punerii in functiune a mijloacelor fi&e se calculeaza si de inre#istreaza amortizarea acestora$

Presupunem ca s,au achizitionat 4 laptopuri, de /$!!! lei fiecare, pentru care s,a stabilit o amortizare contabila conform catalo#ului de . ani$ Astfel, amortizarea lunara a acestora este de !$!!! lei + . ani + 4 luni 2 4!0,88 lei$ (nre#istrarea lunara a amortizarii+ 60 2 40 8 4!0,08 lei$ Aici facem urmatoarea remarca+ specific subventiilor )de orice natura* este faptul ca functioneaza pe principiul neutralitatii, in sensul ca orice activitate desfasurata pe baza de subventii va avea rezultat financiar zero )nu e&ista pierdere, nu e&ista profit*$ Asadar, dupa inre#istrarea cheltuielii cu amortizarea, aceasta trebuie contrabalansata, acoperita de un venit$ (deea este ca in cazul mijloacelor fi&e, cheltuiala care se acopera prin subventie este amortizarea, astfel incat, lunar, odata cu inre#istrarea cheltuielii cu amortizarea si pe toata durata de amortizare, se va inre#istra si un venit, o cota parte din subventie, la randul sau "amortizata" pe cei . ani )din e&emplul nostru*$ Acest venit este dat de suma din contul .3/0 )de !$!!! lei, inre#istrata pe baza contractului*, care va urma calculul amortizarii+ !$!!! lei + . ani + 4 luni 2 4!0,08 lei$ 'eci, odata cu amortizarea, vom avea si reluarea la venit a subventiei pentru investitii+ .3/0 2 3/0. 4!0,08 lei, rezulta profit zero$ Cheltuiala cu amortizarea este deductibila fiscal, iar venitul din subventii pentru investitii este impozabil, rezultatul fiscal fiind zero$ Se incaseaza diferenta de subventie, de la Autoritatea de =ana#ement, de 84$!!! lei )6!$!!! lei , !$!!! lei , 0$!!! lei*+ / 4 2 ../0 1 Autoritatea de mana#ement 84$!!! lei$ Se face re#ularizarea prefinantarii incasate+ .64 1 Autoritatea de mana#ement 2 ../0 1 Autoritatea de mana#ement

0$!!! lei$

'e acum incolo, societatea efectueaza celelalte cheltuieli eli#ibile prevazute in contract$ An#ajeaza salariati pentru realizarea obiectului proiectului, pentru care se inre#istreaza cheltuieli cu personalul de 8!$!!! lei, iar cheltuielile si asi#urarile datorate de firma sunt de >$!!! lei$ (nre#istrarea lor in contabilitate+ 6. 2 .4 8!$!!! lei 6.& 2 .8& >$!!! lei si, concomitent, se reia la venituri din subventii de e&ploatare cota parte din venitul in avans, aferent celor doua tipuri de cheltuieli )de personal si cu contributiile firmei*+ .34 1 analitic subventie venituri 2 3. . 8!$!!! lei .34 1 analitic subventie venituri 2 3. / >$!!! lei Se inre#istreaza si se plateste factura de ener#ie electrica )o consideram cheltuiala eli#ibila*+ 6!/ 2 .! 8$!!! lei .! 2 / 4 8$!!! lei si, concomitent, se reia la venituri din subventii de e&ploatare cota parte din venitul in avans+ .34 1 analitic subventie venituri 2 3. 8 8$!!! lei$ Se inre#istreaza si se plateste factura de #aze )o consideram cheltuiala eli#ibila*+ 6!/ 2 .! 4$!!! lei .! 2 / 4 4$!!! lei si, concomitent, se reia la venituri din subventii de e&ploatare cota parte din venitul in avans+ .34 1 analitic subventie venituri 2 3. 8 4$!!! lei$ Presupunem ca se achizitioneaza obiecte de inventar in valoare de 6$!!! lei )diferenta dintre 6!$!!! lei si salarii, contributii, ener#ie electrica si #aze*, care, pe baza de bon de consum, se dau in consum+ 8!8 2 .! 6$!!! lei .! 2 / 4 6$!!! lei si, concomitent, se reia la venituri din subventii de e&ploatare cota parte din venitul in avans+ .34 1 analitic subventie venituri 2 3. 4 6$!!! lei$ Si pe partea de cheltuieli, rezultatul contabil si cel fiscal sunt zero, cheltuielile fiind deductibile, iar veniturile din subventii de e&ploatare fiind impozabile$

'e asemenea, se observa ca pentru fiecare tip de cheltuiala eli#ibila, pentru care se obtine subventie, e&ista un venit specific ce o contracareaza, din #rupa 3. "%enituri din subventii de e&ploatare"$ -e#ula+ , am inre#istrat cheltuiala, concomitent, cu aceeasi suma, am inre#istrat si venitul din subventie )de investitii sau de e&ploatare*$ ?aza le#ala+ , Sectiunea 0$0$ "S@?%EN5(( S( AC5(%E P-(=(5E P-(N 5-ANSAE- 'E 7A C7(EN5(" din -e#lementarile contabile aprobate prin O=AP 8!//14!!>B , #rupa de conturi 3. "%enituri din subventii de e&ploatare" si functiunea acestoraB , contul 3/0. "%enituri din subventii pentru investitii" si functiunea saB , O=AP 8/ 414!!0 privind documentele financiar contabile$ -aspuns oferit de specialistii CCC$portalcontabilitate$ro