Sunteți pe pagina 1din 41

Universitatea " Dunrea de Jos " - Galai

Facultatea de Automatic, Calculatoare, Inginerie Electric i Electronic


Specializarea : Electromecanic
An III

Proiect la disciplina
PROIECTAREA SISTEMELOR
ELECTROMECANICE

TEM DE PROIECT
S

se

proiecteze

un

motor

asincron cu rotorul n scurtcircuit avnd

urmtoarele date :

U1N = 220 / 380 V

PN = 25 KW

f1 = 50 Hz

rot
n 1 = 1000
min
N = 0,85

cos 1N = 0,8

MP
= 1,6
MN

I 1P
= 6,5
I 1N

1.Calculul electromagnetic al statorului unui motor asincron cu rotorul n


scurtcircuit
1. Alegerea tensiunii pe faz :
U 1f = 220 V

U1f = 220 V

2. Determinarea intensitii curentului electric printr-o faz statoric :

I1f =

Pn 103
3 U1f n cos 1n

I1f =

25 103
3 220 0,8 0,85

I1f = 55, 704 A

l
3. Alegerea raportului = i :

l
= i

li = lungimea ideal a pachetului de tole ;


= pasul polar ;

p=

60 f1
n1

p=

60 50
=3
1000

pentru

p=numrul de perechi de poli ;


p=3

p=3

, (1, 7 ... 2,3)

Alegem

= 1,55

4. Calculul diametrului interior al statorului :

Si =

Pn 103
n cos 1n

S p2
Di = a + b 3 i
f1

Si =putere aparent ;

Di =diametrul interior ;

a=5 cm ;
pentru p=2 b=1,2 cm ;
Si =

Di

25 103
= 36764,706
0,8 0,85

= 5 + 1,2 3

36764,706 32
= 225,93
2,1 50

S i = 36764, 706 VA
D i = 225,93 mm

5. Determinarea pasului polar :


=

Di
2p

31415
,
225,93
= 118,296
23

= 118, 296 mm

6. Determinarea lungimii ideale a mainii :


li =

l i = 248,421 mm

l i = 2,1 118,296 = 248,421

7. Determinarea numrului de crestturi ale miezului feromagnetic statoric. Alegerea


numrului de crestturi pe pol i faz :
a) q1 > 2

q1 = 4

Alegem q1 = 4

b) Z1 = 2 m p q 1

Z1 = 72 crest turi

Z1 = 2 3 3 4 = 72
8. Determinarea pasului dentar :

t1 =
t1 =

Di
z1
31415
,
225,93
= 9,86
72

t1 = 9,86 mm

9. Alegerea numrului de crestturi rotorice Z2 :


pentru p=3 i Z1 =72 crestturi avem : Z2 { 20 , 24 , 38 }

Z2 = 54 crest turi

Alegem Z2 =54
10. Determinarea pasului nfurrii statorice :
y1 = ( 0.8 ... 0.85 )

y1Z

0,8 = 0,8 118,296 = 94,63 mm


0,85 = 0,85 118,296 = 100,55 mm

y1 = 98 mm

Alegem y1 = 98 mm

11. Determinarea factorului de repartizare a nfurrii statorice :

2m
K q1 =

q 1 sin
2 m q1

31415
,
2 3 = 0,9576
Kq1 =
,
31415
4 sin
2 3 4

sin

sin

K q1 = 0,9576

12. Determinarea factorului de scurtare:


y
K S1 = sin( 1 )
2

180
98
KS1 = sin

= 0,9639
2 118,296
KS1 = 0,9639

13. Determinarea factorului de nfurare :

K w1 = K q1 K S1

K w1 = 0,923

K w1 = 0,9576 0,9639 = 0,923


14. Alegerea coeficientului de saturaie :
K S11

KS1 = 1,4

Alegem KS1 = 1,4

15. Alegerea factorului de acoperire polar i i factorului de form al cmpului K :


- pentru

KS1 = 1,4

avem :

i = 1,0815
K = 0,718

16. Alegerea induciei n ntrefier :


B = ( 0,6 ... 0,9)T

pentru

B = 0,7 T
= 118,296 mm
p=3

B = 0,7 T

17. Determinarea fluxului magnetic :

= i l i B
= 1,0815 118,296 248,421 0, 7 106 = 0,02224 Wb
= 0,02224 Wb

18. Alegerea coeficientului parial de vapori al statorului :


1 =

X1 I1N
U1f X1 I1N

pentru p = 3

1
= f ( p)
1 + 1

1
= 0,975
1 + 1

1
= 0,975
1 + 1

19. Determinarea numrului de spire pe faz a nfurrii statorice :

1
U1f
1 + 1
W1 =
4 K KW1 f1

W1 =

0,975 220
= 72, 74 spire
4 0,718 0,923 50 0,02224

- numrul de spire pe faz trebuie s ndeplineasc urmtoarea condiie :


6 W1
= num r par
Z1

Alegem W1 = 72 spire

6 W1 6 72, 74
=
= 6,06
Z1
72
W1 = 72 spire

20. Recalcularea fluxului magnetic :

1
U1f
1 + 1
1 =
4 K KW1 f 1 w1
0,975 220
= 0,02247 Wb
4 0,718 0,923 50 72

1 =

1 = 0,02247 Wb

21. Recalcularea induciei n ntrefier :

B =

1
i li
0,02247

B =

1,0815 118,296 248,421 106

= 0,707 T

B = 0, 707 T

22. Calculul pturei de curent :


A=

6 w 1 I 1f
Di

A=

6 72 55, 704
= 339 A cm 1
22,593
31415
,

A = 339 A cm 1

23. Alegerea densitii de curent din bobinajul statoric :


J1 ( 3,5 ... 5) A / mm 2

J1 = 4 A / mm2

24. Determinarea seciunii conductoarelor necesare bobinajului statoric :


I
S c = 1f
J1

Sc =
dc =

dc =

4 Sc

55,704
= 13,926 mm 2
4
4 13,926
= 4,21 mm
31415
,

dc
= 1,4 mm
1 STAS
- din STAS alegem
2
Sc1 STAS = 1,539 mm
np = numrul de conductoare n paralel ;
np =

Sc
Sc1 STAS

np =

13,926
=9
1,539

np = 9

25. Alegerea induciei n dintele statoric :


B Z1 (1,5 1,7) T

Alegem

B Z1 = 1,6 T

26. Determinarea grosimii dintelui statoric :


b Z1 =

t 1 B
;Kfe-coeficient de umplere a miezului feromagnetic
K Fe B Z1

b Z1 =

9,86 0, 707
= 4,68
0,93 1,6

b Z1 = 4,68 mm

27. Alegerea formei crestturii statorice :


Deoarece pentru realizarea nfurrii se folosete conductor rotund, cresttura
statoric este sub form de par.
28. Alegerea grosimii izolaiei crestturii :
g iz = 0,5 mm

29. Determinarea numrului de conductoare n cresttur :

nc =
nc =

6 c n p w1
z1
6 1 9 72
= 54
72

n c = 54 mm

30. Alegerea valorii factorului de umplere al crestturii :


f u (0,73 0,78)

Alegem

f u = 0,77

31. Determinarea suprafeei ocupat de conductoarele din cresttur :

n d 2 c.izol
s cond.cr . = c
fu
d c iz = d c1stas + iz
d ciz = 1,405 mm

d ciz = 1,4 + 0,005 = 1,405


54 1,4052
= 138,438
scond.cr. =
0,77

scond.cr. = 138,438 mm

32. Alegerea deschiderii crestturii :


b 4 d Cizol. + 2 g iz = d Cizol. + 1mm

b 4 1,405 + 2 0,5 = 2,405

b 4 = 2,41 mm

33. Determinarea nlimii istmului :

h 4 = 0,5 mm
34. Determinarea dimensiunii poriunii active din cresttur :

b=

( D i + 2L 4 mm)
z1

b z1 2 g iz

b=

,
31415
( 225,93 + 4 )
4,68 2 0,5 = 4,352 mm
72

b = 4 ,3 5 2 m m

35. Determinarea nlimii stratului activ :2
tg H + b H S cond.crest. = 0
2
=

360 360
=
= 5
72
Z1

=5

0,0436 H 2 + 4,352 H 138,438 = 0

H = 25,36 mm

36. Determinarea nlimii totale a crestturii :


h z1 = h 4 + h pan + 4 g iz + H

h z1 = 28,8 mm

h z1 = 0,5 + 1 + 4 0,5 + 25,36 = 28,8


37. Alegerea induciei n jugul statoric :

B j1 (1,3 1,55) T

Alegem

B j1 = 1,55 T

38. Determinarea nlimii jugului statoric :

h j1 =

2 K Fe l i B j1

h j1 =

0,02247
= 31
2 0,93 248,421 1,55

h j1 = 31 mm

39. Determinarea diametrului exterior al statorului :


D e = D i + 2 h z1 + 2 h j1

D e = 225,93 + 2 28,8 + 2 31 = 345,5


40. Determinarea raportului

D e = 345,5 mm

Di
:
De

Di
188
=
= 0,612
D e 307,1

Di
= 0,612 mm
De

41. Determinarea volumului de tabl consumat :

VFe = D e 2 l i
VFe = 345,52 248,421 = 0,02948

VFe = 0,02948 m3

2. Calculul electromagnetic de dimensionare a rotorului

1. Determinarea tensiunii electromotoare n bara rotoric :


1
U1f
Eb = 1+
2 w1 k w1
Eb =

0,975 220
= 1,614
2 72 0,923

E b = 1,614 V

2. Determinarea curentului n bara rotoric :

P 10 3
Ib = k N
Z2 E b
- pentru = 0,85

I b = 114
,

avem

k = 114
,

25 10 3
= 327
54 1,614

I b = 327 A

3. Determinarea intensitii curentului n inelul de scurtcircuitare a coliviei rotorice :

Ii =

Ii =

Ib
2 sin

p
Z2

327
= 1252,62
180 3
2 sin
54

I i = 1252,62 A

4. Determinarea densitii de curent n bare i n inelul de scurtcircuitare :

- n bar :

- n inel :

jbar = 3

j bar = 3

A
mm 2

A
mm 2

5. Determinarea seciunii barei rotorice :


I
Sbar = bar
jbar
S bar =

327
= 109
3

S bar = 109 mm 2

6. Determinarea seciunii inelului :


I
Sinel = inel
jinel
S inel =

1252,62
= 417,54
3

S inel = 417,54 mm 2

7. Alegerea formei crestturii rotorice :


b 4 2 = 1,7 mm
b c2 = 4 mm
h c2 = 26,5 mm

pentru p=3 i Di =225,93 mm ,


8. Alegerea valorii ntrefierului :

= 0,2 +

D i 75
800

= 0,2 +

225,93 75
= 0,388
800

= 0,388 mm

9. Calculul coeficientului Carter :

t1

kc =
t1

t2

b 41 2

t2

5 + b 41

b 42 2
5 + b 42

t1 - pasul dentar statoric ;


t1 =

D i 3,1415 225,93
=
= 9,86
Z1
72

t 1 = 9,86 mm

t2 - pasul dentar rotoric ;

t2 =

kc =

( D i 2 )
Z2

3,1415 (225,93 2 0,388)

9,86
2

54

13,1

2,41
1,7 2
9,86
13,1
5 0,388 + 2,41
5 0,388 + 1,7

= 13,1

t 2 = 13,1 mm

= 1,23

k c = 1,23

10. Determinarea tensiunii magnetice n ntrefier :

2 U m =
2 U m =

2 kc
B
0
2 1,23
4 3,1415 10

0,707 0,388 10 3 = 537


2 U m = 537 A sp

11. Determinarea induciei n dintele statoric :

B Z1 =

t 1 B
k Fe b Z1

B Z1 =

9,86 0,707
= 1,6
0,93 4,68

B Z1 = 1,6 T

10

12. Determinarea tensiunii magnetice n dinii statorici :

2 U mZ = 2 h Z1 H Z1
1

2 U m Z = 144 A sp

2 U mZ = 2 2,88 25 = 144

13. Determinarea limii dintelui rotoric :


- dintele rotoric are form trapezoidal ;

b Z2

sup erior

b Z2sup erior =
b Z2
b Z2
b Z2

mediu

mediu

=
=

inf erior

( D i 2 )

b C2

Z2

31415
,
(225,93 2 0,388)
54

4 = 9,1

b Z2

sup erior

= 9,1 mm

D i 2 h C2
b C2
Z2
3,1415 (225,93 2 0,388 26,5)
54
=

b Z2inf erior =

4 = 7,5

b Z2

mediu

= 7,5 mm

D i 2 2 h C2
b C2
Z2
3,1415 (225,93 2 0,388 2 26,5)
54

4=6
b Z2inf erior = 6 mm

14. Determinarea induciilor n dintele rotoric :


B Z2

B Z2

B Z2

sup erior

sup erior

mediu

B Z2 mediu =
B Z2

inf erior

t2
k Fe b Z2
sup erior

13,1
0,707 = 1,09
0,93 9,1

B Z2

sup erior

= 1,09 T

t2
B
k Fe b Z2
mediu
131
,
0,707 = 1,32
0,93 7,5
=

B Z2inf erior =

t2
k Fe b Z2
inf erior

B Z2

mediu

= 1,32 T

131
,
0,707 = 1,66
0,93 6

BZ2

inf erior

= 1,66 T

15. Determinarea tensiunii magnetice n dinii rotorici :

11

+ 4 H Z2
+ H Z2
Z2sup erior
mediu
inf erior
2 U mZ = 2 h C2
2
6

- H Z2 - se alege din curba de magnetizare :

A
= 2,95
-pentru B Z2
= 1,09 T din curba de magnetizare : H Z2
sup erior
sup erior
cm

A
= 4,88
-pentru B Z2
= 1,32 T din curba de magnetizare : H Z2
sup erior
mediu
cm

A
= 40,5
-pentru B Z2
= 1,66 T din curba de magnetizare : H Z2
sup erior
sup erior
cm

2 U mZ = 2 2,4
2

(2,95 + 4 4,88 + 40,5) = 55,62


6

2 U mZ = 55,62 A sp
2

16. Determinarea coeficientului de saturaie :


kS =

kS =

2 U m + 2 U mZ + 2 U mZ
1

2 U m

537 + 144 + 78,51


= 1,37
537

k S = 1,37

adm = 4 %

= 2 ,14 %
17. Determinarea induciei n jugul statoric :

B J1 =

2 k Fe l g h J 1

l g = l i 2 = 248,421 2 0,388 = 247,645

B J1 =

l g = 247,645 mm

0,02247
= 1,57
2 0,93 247,645 31

B J1 = 1,57 T

18. Determinarea lungimii liniei de cmp medii n jugul statoric :


l J1 =

D e h J1

2p

12

l J1 =

3,1415 ( 345,5 31)


23

l J1 = 164,672 mm

= 164,672

19. Determinarea tensiunii magnetice n jugul statoric :

U mJ = l J1 H J1
1

- -coeficient ce ine cont de repartizarea neuniform a cmpului n jugul statoric ;

U m J = 116,39 A sp

U mJ = 0,335 16,4672 211


, = 116,39

20. Determinarea nlimi jugului rotoric :

h J 2 = 0.5 D i 2 2 h C 2 d ax 2 d gaur ventilatie

- d ax -diammetrul axului n poriunea n care se plaseaz miezul feromagnetic


rotoric ;
d ax = 40 mm
d gaur ventilatie = 0 ;

- pentru IP44 se consider

h J 2 = 0,5(225,93 2 0,388 2 26,5 40) = 66

h J 2 = 66 mm

21. Determinarea lungimii liniei de cmp medii n jugul rotoric :

l j2 =
l j2 =

D i 2 2 h c2
2p

3,1415 (225,93 2 0,388 2 26,5)


23

l j2 = 90,14 mm

= 90,14

22. Determinarea induciei n jugul rotoric :

BJ 2 =
BJ2 =

2 k Fe l g h J 2
0,02247
2 0,93 247,645 66 10 6

B J 2 = 0,739 T

= 0,739

23. Determinarea tensiunii magnetice n jugul rotoric :

U mJ = l J 2 H J 2
2

U mJ = 42,27 A sp

U mJ = 0,335 90,14 1,4 = 42,27

24. Determinarea tensiunii magnetice pentru ntreg circuitul magnetic :

2 U m = 2 U m + 2 U mZ + 2 U mZ + U mJ + U mJ
1

2 U m = 537 + 144 + 55,62 + 116,39 + 42,27 = 895,28

2 U m = 895,28 A sp
25. Determinarea intensitii curentului de magnetizare :

13

I =

p 2 Um
2 ,7 k w1 w 1

I =

3 895,28
= 14,968 A
2,7 0,923 72

26. Determinarea raportului

I
I1N
I
I 1N

I
I1N

I = 14,968 A

100 30L 40%

14,968
= 0,2697
55,704

I 1N

100 = 26,87 %

3.Calculul rezistenelor i reactanelor


1. Determinarea rezistenei statorice pe faz :

R 1 = Cu cald

l sp w 1

c n P sc1

Cucald = 0,0235

l sp = 2 l g + l f1

mm 2
m

l g = 247,645 mm

l f1 = k f1 y1 + 2 a
a = 10 mm
k = 1,5
f1

D i + h Z1
=
1
y
1
2p

= y1
1

y1
98

1 = = 118,296 = 0,828

= 3,1415 (225,93 + 28,8) 0,828 = 110,435 mm


y1
23
l g = 247 ,645 mm

l f1 = 1,5 110,435 + 2 10 = 185,65 mm


l sp = 2 (247 ,645 + 185,65) = 866,59 mm

14

c = 1 ; n p = 9 ; s c1 = 1,539 mm 2

R 1 = 0,0235

866,59 72
= 0,105
1 9 1,539

R 1 I1f
(2 6) %
U1f

R 1 = 0,105

R 1 I 1f 0,105 55,704
=
= 2 ,65 %
U1f
220

2. Determinarea permeanei specifice a crestturii statorice :

h
h2
h3
h istm
2 h1
2 h5
1
4

q 1 =
+
+ k Cu
+ kk
+
+
bq
b
b
b
b
b
b 41
4 3 b
+
+

q
q
q
q
4

b
+
1

q
q
1
1
1

1
k Cu = + 1.67 = 1,841

k k = 3( y1) + 1 = 1,514

q 1 =

1
2 11,41
1
13,95
2 1
0,5
0,5

+
+ 1,841
+ 1,514
+
+

4,35 4,35 + 2 ,41 2 ,41


4 3 ( 6,56 + 5,56) 5,56
5,56 + 4,35
q 1 = 1,056

3. Determinarea permeanei specifice difereniale a crestturii statorice :


d1 =
d1 =

t 1 k w1 2
11,9 k c

9 ,810 ,9232
= 1,4716
11,91,230,388

d1 = 1,4716

4. Determinarea permeanei scprilor frontale :


q
y1
2
f1 = 0,34 1 l f1 0,64
k S1

li
f1 = 0,34

3
118,296 98
2
185,65 0,64
118,296 0,9639 = 0,911
118,296
248,421

f1 = 0,911

5. Determinarea reactanei de scpri a statorului :

15

f w
l
x 1 = 0,158 1 1 i q1 + d1 + f1 10 1
100 100 p q 1
2

x 1 = 0 ,158

50 72 248 ,421

(1,056 + 1,4716 + 0 ,911) 10 1 = 0 ,291100 100
3 4
X 1 = 0,291

6. Determinarea rezistenei barei rotorice :


R b = Al
Rb =

li
S bar

10 3

1 248,421

10 3 = 1,19 10 4
19
109

R b = 1,19 10 4

7. Determinarea rezistenei inelului de scurtcircuitare :


R inel = Al

D i mediu
Z 2 S inel

10 3

D I mediu = D i 2 h C2

D I mediu = 225,93 2 0,388 24 = 201,154 mm


R inel =

1 3,1415201,154
3
6

10
= 1,475 10
19
54417 ,54

R inel = 1,475 10 6

8. Determinarea rezistenei coliviei rotorice :


R2 =

R2 =

2 R inel

2 sin
Z2

+ Rb

2 1,698

180 2
2 sin 54

+ 1,19 10 4 = 1,434 10 4

R 2 = 1,434 10 4

9. Determinarea coeficientului de raportare a rezistenei i reactanei rotorice la


nfurarea statoric :

4 m1 w 1 k w1
k=
Z2
k=

4 3 ( 72 0,923)
72

= 981,422

k = 981,422

16

10. Determinarea rezistenei rotorului raportat la nfurarea statoric :


R 2' = k R 2
R 2 ' = 981,422 1,19 10 4 = 0,140

R 2 ' = 0,140

11. Determinarea permeanei specifice a crestturii rotorice neglijnd fenomenul de


refulare :

1 hc histm2 histm2
q = 2
+
2 3
bc2
b42
q

1 26,5 0,5 0,5

+
= 2 ,46
3
4
1,7

q 2 = 2 ,46

12. Determinarea permeanei difereniale a crestturii rotorice :


d2 =

t2
11,9 k c

d2 =

13,1
= 2 ,3
11,9 1,23 0,388

d 2 = 2 ,3

13. Determinarea permeanei de scpri a inelului :

f2 =

2,3 D inel mediu

p
Z 2 l i 2 sin

Z2

lg

4,7 D inel mediu


a + 2b

S
a h c2 ; b = inel
a

a = 27 mm
417 ,54
b=
= 15,46 mm
27
2 ,3 201,154
4 ,7 201,154
lg
= 0,346
f2 =
2
27
2
15
46
+

180 2
54 248,421 2 sin

54

f2 = 0,346
14. Determinarea reactanei de scpri a rotorului :
X 2 = 7,9 f1 l i q + d 2 + f2 10 9
2

X 2 = 7 ,9 50 248,421 (2 ,46 + 2 ,3 + 0,346) 10 9 = 5,01 10 4


X 2 = 5,01 10 4

17

15. Determinarea reactanei de scpri a rotorului raportat la stator :

X 2 ' = k X 2
X 2 ' = 981,422 5,01 10 4 = 0,49

X 2 ' = 0,49

16. Calculul coeficientului de scpri al statorului :

1 =

X 1 I 1
U1f X 1 I 1

1 =

0,291 14 ,968
= 0,0202
220 0,291 14 ,968

1 = 0,0202

17. Determinarea coeficientului de scpri a rotorului :

2 =
2 =

X '
2

0,49
0,0202 = 0,034
0,291

2 = 0,034

18. Determinarea rezistenei de scurtcircuit a motorului :


R k = R 1 + (1 + 1 ) R 2 '

R k = 0,105 + (1 + 0,0202) 0,140 = 0,247

R k = 0,247

19. Determinarea reactanei de scurtcircuit a motorului :

X k = X 1 + (1 + 1 ) X 2 '
X k = 0,291 + (1 + 0,0202) 0,49 = 0,75

X k = 0,75

20. Determinarea impedanei de scurtcircuit a motorului :

Z k = R k 2 + X k 2
Z k = 0,247 2 + 0,752 = 0,789

Z k = 0,789

21. Determinarea curentului de scurtcircuit neglijnd fenomenul de refulare :

Ik =
Ik =

U1f (1 + 2 )
Zk
220 (1 + 0,034)
0,789

22. Determinarea raportului


Ik
288
=
= 5,17
I 1N 55,704

= 288
Ik

I 1N

I k = 288 A

Ik
= 5,17
I 1N

18

23. Determinarea factorului de putere la scurtcircuit :


cos 1k =

Rk
Zk

cos 1k =

0,247
= 0,267
0,789

cos 1k = 0,267

24. Determinarea coeficientului de refulare a curentului din bara rotoric :

2 h c2
10

b bar rotor
b c2

b bar rotor f1 10 5

b c2 Al

2 3,1415 26,5 50 10 5

= 1,62
1
10
19

= 1,62

25. Determinarea coeficientului de majorare a rezistenei i de micorare a reactanei ca


urmare a fenomenului de refulare a curentului rotoric :
kr =

kX =

sh(2 ) + sin(2 )

ch(2 ) cos(2 )

3 sh(2 ) sin(2 )

2 ch(2 ) cos(2 )
sh(2 ) = sh(2 1,62) = 12,74
ch(2 ) = ch(2 1,62) = 12,78
sin(2 ) = sin(2 1,62) = 0,056
cos(2 ) = cos(2 1,62) = 0,098

kr =

kX =

12,74 + 0,056
= 1,759
12,78 0,998

3
12,74 0,056

= 0,996
2 1,62 12,78 0,998

k r = 1,759

k X = 0,996

26. Determinarea rezistenei rotorului raportat la nfurarea statoric atunci cnd se


consider fenomenul de refulare :

19

2 Ri

R 2 p' = k k r R b +
2

2 sin

Z2

2
1
,
475
10

R 2 p ' = 981,422 1,759 1,19 10 4 +


= 0,229
2

180 3
2 sin

54

R 2 p ' = 0,229

27. Determinarea reactanei rotorului raportat la nfurarea statoric atunci cnd se


consider fenomenul de refulare :

X 2 ' = k 7,9 f1 l i k X q + d 2 + f2 10 9
2

X 2 ' = 981,422 7,9 50 248,421 (0,996 2,46 + 2,3 + 0,346) 10 9 = 0,49


X 2 ' = 0,49

28. Determinarea rezistenei de pornire a motorului :


R p = R1 + (1 + 1 ) R 2 p '
R p = 0,105 + (1 + 0,0202) 0,229 = 0,338

R p = 0,338

29. Determinarea reactanei de pornire a motorului :


X p = X 1 + (1 + 1 ) X 2 p '
X p = 0,291 + (1 + 0,0202) 0,49 = 0,79

X p = 0,79

30. Determinarea impedanei de pornire a motorului:


Z p = R p 2 + X p 2
Z p = 0,338 2 + 0,79 2 = 0,859

Z p = 0,859

20

31. Determinarea coeficientului de scpri a rotorului atunci cnd se consider


fenomenul de refulare :

2p =
2p =

X 2 p '
X 1

0,49
0,0202 = 0,034
0,291

2 p = 0,034

32. Determinarea curentului de pornire :


I 1p =
I 1p =
I 1p
I 1n

(1 + 2 p ) U1f
Zp

(1 + 0,034) 220 = 265

I 1p = 265 A

0,859

I 1p

265
= 4,75
55,704

I 1n

adm = ( 20% ... + 30% )

= 4,75

= 26,92 %

33. Determinarea factorului de putere la pornire atunci cnd se consider fenomenul de


refulare:
cos 1p =
cos 1p =

Rp
Zp
0,338
= 0,393
0,859

cos 1p = 0,393

34. Determinarea cuplului de pornire :


M p = 0,973

M p = 0,973

m1 U1f 2 R 2 p
n1 Z p 2
3 220 2 0,229
1000 0,859 2

= 43,84

M p = 43,84 N m

35. Determinarea cuplului nominal :


Pn 10 3
M N = 0,973
n1
M N = 0,973

25 10 3
= 24,325
1000

36. Determinarea raportului

Mp
Mn

M N = 24,325 N m

21

Mp
Mn

Mp

43,84
= 1,08
24,325

Mn

adm = ( 15% ... + 30% )

= 1,08

= 28,5 %

4. Calculul caracteristicilor de funcionare


1. Notm cu

c = 1+

X =

X 1
X

unde X =

U1f X 1 I
I

220 0,291 14,968


= 14,407
14,968

c =1+

0,291
= 1,02
14,407

c = 1,02

2. s ( 0,01; ...;0,2; ...;0,3)


3. Determinarea rezistenei echivalente pe faz :

R '
R = c R1 + c 2

0,140

R( s) = 1,02 0,105 + 1,02

Tabelul 1

4. Determinarea reactanei echivalente pe faz :

X = c X 1 + c X 2 '

X = 1,02 (0,291 + 1,02 0,49) = 0,806

X = 0,806

5. Determinarea impedanei echivalente pe faz :

Z = R 2 + X2
Z(s) = R(s) + 0,806 2
2

Tabelul 2

6. Determinarea componentei active a curentului total :


I 1a = I 0a +

I 0a =

R
Z2

U 1f

3 R 1 I 2 + PFe + Pmec
3 U1f

22

I 0a (s) =

3 0,105 14,968 2 + PFe (s) + Pmec (s)


3 220

I 1a (s) = I 0a (s) +

R(s)
Z(s)

220

Tabelul 13
Tabelul 14

7. Determinarea componentei reactive a curentului :

I 1r = I +

U 1f

Z2

I 1r (s) = 14,968 +

X(s)
Z(s)

220

Tabelul 15

8. Curentul absorbit de main :

I 1 = I 1a 2 + I 1r 2
I 1 (s) = I 1a (s) + I 1r (s)
2

Tabelul 16

10. Determinarea factorului de putere :


I
cos 1 = 1a
I1

( cos 1 )(s) =

I 1a (s)

Tabelul 17

I 1 (s)

11. Determinarea puterii absorbite de la reea :


P1 = 3 U1f I 1 cos 1
P1 (s) = 3 220 I 1 (s) cos 1 (s)

Tabelul 18

12. Determinarea pierderilor Joule n nfurarea statoric :

PJ1 = 3 R 1 I 12
PJ1 (s) = 3 0,105 I 1 (s)

Tabelul 19

13. Alegerea pierderilor suplimentare la funcionarea n sarcin :

PS = 0,005 P1
PS (s) = 0,005 P1 (s)

Tabelul 20

14. Determinarea puterii electromagnetice ce se transfer din stator n rotor prin


ntrefier:
Pem = P1 PFe PJ1 0,5 PS
Pem (s) = P1 (s) PFe (s) PJ1 (s) 0,5 PS (s)

Tabelul 21

23

15. Determinarea pierderilor Joule n nfurarea rotoric :


PJ 2 = s Pem
PJ 2 (s) = s Pem (s)

Tabelul 22

16. Determinarea puterii utile la `ax :


P2 = (1 s) Pem 0,5 PS Pmec
P2 (s) = (1 s) Pem (s) 0,5 PS (s) Pmec (s)

Tabelul 23

17. Determinarea randamentului :

P
= 2
P1
(s) =

P2 (s)

Tabelul 24

P1 (s)

18. Determinarea turaiei la axul motorului :


n 2 = (1 s) n1
n 2 (s) = (1 s) n 1

Tabelul 25

19. Determinarea cuplului electromagnetic dezvoltat :


P
M = 0,975 2
n2
M(s) = 0,975

P2 (s)

Tabelul 26

n 2 (s)

5. Determinarea pierderilor n miezul feromagnetic


1. Determinarea pierderilor principale n jugul statoric :
PJ1 = k J p J1 G J1

- k J = coeficient de majorare a pierderilor n jugul statoric ca urmare a


prelucrrilor mecanice ;
k J (1,3 1,5)

Alegem :

k J = 1,4

- p J1 = pierderi specifice n jugul statoric ;

f
p J1 = p 10 1
50

1,3

B J12

50

24

W
kg

- p 10 = 2,3
50

50
p J1 = 2,3
50

1,3

1,552 = 5,525

p J1 = 5,525

W
kg

- G J1 = masa jugului ;

G J1 = Fe D ext J1 2 D int J1 2 k Fe l Fe 10 3
4

kg

- Fe = 7,8

dm3

- D ext J1 = diametrul exterior al jugului statoric ;

D ext J1 = D e ;

D ext J1 = 34,55 cm

- D int J1 = diametrul interior al jugului statoric ;


D int J1 = D e 2 h J1
D int J1 = 34,55 2 3,1 = 28,35
D int J1 = 28,35 cm

- l Fe = lungimea fierului activ a miezului magnetic ;


l Fe = l i = 24,8421

G J1 = 7,8

l Fe = 24,8421 cm

3,1415
34,552 28,352 0,93 24,8421 10 3 = 55,194
4
G J1 = 55,194 kg

PJ1 = 1,4 5,525 55,194 = 426,925

PJ1 = 426,925 W

2. Determinarea pierderilor principale n dinii statorici :


PZ1 = k Z1 p Z1 G Z1

- k Z1 = coeficient de majorare a pierderilor n dinii statorici


k Z1 = 1,8

- p Z1 = pierderi specifice n dinii statorici ;

f
p Z1 = p 10 1
50

1.3

B Z12

50

50
p Z1 = 2,3
50

1,3

1,6 2 = 5,888

p Z1 = 5,888

W
kg

25

- G Z1 = masa dinilor ;

G Z1 = h Z1 b Z1 k Fe l Fe Z1 Fe 10 3
G Z1 = 2,88 0,468 0,93 24,8421 72 7,8 10 3 = 17,48
G Z1 = 17,48 kg

PZ1 = 185,26 W

PZ1 = 1,8 5,888 17,48 = 185,26

3. Determinarea pierderilor principale n miezul feromagnetic :

PFe pr . = PJ1 + PZ1


PFe pr. = 612,185 W

PFe pr. = 426,925 + 185,26 = 612,185

4. Determinarea pierderilor suplimentare n fier la funcionarea n gol :


a) Determinarea pierderilor de suprafa :
- PS1,2 = pierderi de suprafa statorice, respectiv rotorice ;
t 1 b 41
l Fe k Fe p S1 10 4
PS1 = 2 p
t1

t 2 b 42
l Fe k Fe p S2 10 4
PS2 = 2 p
t2

- t 1,2 = pasul dentar statoric, respectiv rotoric ;


- b 4 1,2 = deschiderea ctre ntrefier a crestturii statorice, respectiv
rotorice ;
- p S1,2 = pierderi specifice de suprafa statorice, respectiv rotorice ;

Z n
p S1 = 0,5 k 0 1 2
10 4

1.5

Z n
p S2 = 0,5 k 0 2 2
10 4

15
.

(10 B 0 t 1 )

(10 B 0 t 2 )

- k 0 = coeficient de corecie ;
k 0 (1,6 2)

Alegem

k 0 = 1,8

- B 0 = amplitudinea oscilaiei induciei magnetice la suprafaa


piesei polare ;

B 0 = 0 k C B

26

- 0 = coeficient ce se alege n funcie de


0 (0,2 0,4)

Alegem

b 41,2

0 = 0,3

- k C = coeficientul Carter ;
- B = inducia n ntrefier ;
B 0 = 113
, T

B 0 = 1,3 1,23 0,707 = 113


,

72 n 2 (s)

p S1 = 0,5 1,8
10 4

15
.

54 n 2 (s)

p S2 = 0,5 1,8
10 4

1.5

(10 113
, 0,968)

(10 113
, 1,31)

Tabelul 3

Tabelul 4

9,68 2,41
4
PS1 = 2 3
11,8296 24,8421 0,93 p S1 (s) 10 Tabelul 5

9,68
13,1 1,7
4
PS2 = 2 3
Tabelul 6
11,8296 24,8421 0,93 p S2 (s) 10
13,1
b) Determinarea pierderilor de pulsaie :
- Pp1,2 = pierderi de pulsaie n dinii statorici, respectiv rotorici ;

()

Z1 n 2 s

10 B p1
Pp1 = k 0 '
4

10

G Z1
2

Z 2 n 2 ( s)

Pp2 = k 0
10 B p2 G Z2
10 4

'

- k 0 ' = 0,1
- B p1,2 = amplitudinea oscilaiei induciei magnetice n dinii statorici,
respectiv rotorici ;

B p1 = 1 B Zmed1
2 t1

B Zmed2
B p2 = 2
2 t2

27

2
b 41
2,41

0,388

= 3,44
=
1 =
b 41
2,41
5+
5+
0,388

1 = 3,44

2
b 42
1,7

0,388

= 2,04
=
1 =
b 42
1,7
+
5
5+
0,388

2 = 2,04

B Zmed1 = 1,6 T

B Zmed1 = B Z1

B Zmed 2 = 1,32 T

B Zmed 2 = B Z2 med

B p1 =

3,44 0,388
1,6 = 0,067
2 9,86

B p2 =

2,04 0,42
1,32 = 0,0302
2 13,1

B p1 = 0,067 T
B p2 = 0,0302 T

- G Z1 = masa dinilor statorici ;

G Z1 = h Z1 b Z1 k Fe l Fe Z1 Fe 10 3
G Z1 = 2,88 0,468 0,93 24,8421 72 7,8 10 3 = 17,48
G Z1 = 17,48 kg

- G Z2 = masa dinilor rotorici ;

G Z2 = h C2 b Zmed 2 k Fe l Fe Z 2 Fe 10 3
G Z2 = 2,65 1,32 0,93 24,8421 54 7,8 10 3 = 34,039

G Z2 = 34,039 kg
2

72 n 2 ( s)

Pp1 = 0,1
10 0,067 17,48
10 4

Tabelul 7

54 n 2 ( s)

Pp2 = 0,1
10 0,0302 34,039
10 4

Tabelul 8

5. Determinarea pierderilor totale n fier la funcionarea n gol :

28

PFe0 = PFe pr . + PS1 + PS2 + Pp1 + Pp 2

PFe0 = 612,185 + PS1 ( s) + PS2 ( s) + Pp1 ( s) + Pp2 ( s)

Tabelul 9

6. Determinarea pierderilor suplimentare n fier la funcionarea n sarcin :


PSFe = 0,005 P1
P
n = 2 =
P1

P
25 10 3
= 29,411 10 3
P1 = n =
n
0,85

Pn
P1

P1 = 29,411 10 3 W
PSFe = 0,005 29,411 10 3 = 147

PSFe = 147 W

7. Determinarea pierderilor totale n fier :

PFe totale = PFe 0 + PSFe


PFe totale = PFe0 + 147

Tabelul 10

8. Determinarea pierderilor mecanice prin frecare i ventilaie :

v
Pmec = 1,1

14 ,5
v=

1,6

Pn

D2 n2
60

D2 = Di 2
D 2 = 225,93 2 0,388 = 225,154 mm
v=

D 2 = 225,154 mm

3,1415 0,225154 n 2 ( s)
60

v( s)

Pmec = 11
,
14,5

Tabelul 11

1, 6

25 10 3

Tabelul 12

6. Calculul termic
1. Determinarea cderii de temperatur n partea frontal a bobinajului
a) Determinarea pierderilor dezvoltate n partea frontal a bobinajului :

PJ1f = PJ1

l f1
l i + l f1

- PJ1 = pierderi principale n jugul statoric ;


PJ1 = 426,925 W

29

- l f1 = lungimea frontal a capetelor de bobin ;


l f1 = 185,65 mm

- l i = lungimea ideal ;
l i = 248,421 mm

PJ1f = 426,925

185,65
= 182,593
185,65 + 248,421

PJ1f = 182,593 W

b) Determinarea puterii disipate de partea frontal a bobinajului n aerul din


nteriorul mainii:

PJ1fd = 4 10 2 ( D i + h) l f 1 10 2
= coeficient de cedare a cldurii n aer linitit ;

= 1,5 10 3

cm 2 C

=diferena de temperatur dintre aerul din interiorul mainii i

temperatura bobinajului ;
- nu trebuie s depeasc 20 - 25 C ;

- l f1 = 185,65 mm

PJ1fd = 4 31415
,
10 2 (225,93 + 28,8) 185,65 1,5 10 3 10 10 2 = 89,14
PJ1fd = 89,14 W

c) Determinarea puterii care trebuie schimbat din captul de bobin i

poriunea

din interiorul miezului feromagnetic :


PJ1f = PJ1f PJ1fd
PJ1f = 182,593 89,14 = 93,453

PJ1f = 93,453 W

d) Determinarea suprafeei efective de cupru parcurs de fluxul termic


corespunztor unei singure crestturi :
S cond =
S cond =

6 c n p w 1 d C1 STAS 2
4 Z1
6 3,1415 9 72 1,4 2
,
= 83126
4 72

S cond = 83126
,
mm2

e) Determinarea rezistenei pe care o ntmpin fluxul termic atunci cnd trece din
captul de bobin n poriunea plasat n interiorul miezului feromagnetic :

30

R 11 =

10 l f 1
8 Cu Z1 S cond

- Cu = 3,8

R 11 =

W
cm C

10 18,565
8 3,8 72 83126
,
10

= 0,102 10 3

R 11 = 0,102

f) Determinarea cderii de temperatur ntre poriunea frontal i cea

central a

Cu :
11 = PJ1f R 11

11 = 93,453 0,102 10 3 = 9,53

11 = 9,53 C

2. Determinarea cderii de temperatur n izolaia crestturii


a) Determinarea suprafeei ocupate de conductoarele din cresttura statoric :

S crest 1 =
S crest 1 =

( bq 2 + bq )h1+( bq1 + bq )h3


2

( 9,563+5,568)11,41+( 4,352+5,568)13,95 = 138,399


2

S crest 1 = 138,399 mm 2
b) Determinarea grosimii echivalente a izolaiei din cresttur :

g ize =
g ize =

S crest1 S cond

2 ( h1 + h 3 ) + b q 2
138,399 83126
,
= 0,964
2 (11,41 + 13,95) + 6,563

g ize = 0,964 mm

c) Determinarea rezistenei termice a izolaiei pe care fluxul termic o ntmpin n


cresttur :
R 12 =

10 g ize

iz 2 ( h 1 + h 3 ) + b q 2 Z1 l i
iz = conducia termic a izolaiei ;
iz = 2 1 0 3

R 12 =

W
c m C

10 0,964

2 10

(2 (11,41 + 13,95) + 6,563) 72 248,421 10

= 4,7 10 2

R 12 = 4,7 10 2

31

d) Determinarea cderii de temperatur n izolaie :

12 = R 12 PJ1 PJ1fd

12 = 4,7 10 2 (426,925 89,14) = 15,89

12 = 15,89 C

3. Determinarea cderii de temperatur n dinii statorici :


a) Determinarea rezistenei termice ce se opune fluxului termic la trecerea prin
dinii statorici :
- se consider c doar jumtate din dinte este parcurs de flux termic ;

5 h
Fe b Z1 l i k Fe Z1

R 22 =

Fe = conducia termic a fierului


Fe = 0,6

W
cm C

5 28,8
= 3,083 10 3
0,6 4,68 248,421 0,93 72

R 22 =

R 22 = 3,083 10 3
b) Determinarea cderii de temperatur n dinii statorici :

22 = PJ1 PJ1fd + PZ1 + PJ 2 + PS R 22


22 = (426,925 89,14 + 185,126 + 605 + 56,301) 3,083 10 3 = 3,65
22 = 3,65 C

4. Determinarea cderii de temperatur njugul statoric


a) Determinarea rezistenei termice a jugului statoric :

10 h J1
Fe ( D e h J1 ) l i K Fe

R 33 =
R 33 =

10 31
0,6 3,1415 (345,5 31) 248,421 0,93 10

= 3,979 10 2

R 33 = 3,979 10 2
b) Determinarea cderii de temperatur n jugul statoric :

33 = PJ1 PJ1fd + PFe t + PJ 2 + PS R 33


33 = (426,925 89,14 + 709,59 + 605 + 56,301) 3,979 10 2 = 6,63
33 = 6,63 C

32

5.

Determinarea

cderii

de

temperatur

ntrefierul

parazit

dintre

pachetul de tole i carcas


parazit = 0,001 mm

a) Determinarea rezistenei termice ntre suprafaa carcasei i aerul de rcire :


0,01
aer D e l i

R 34 =

aer = 2,4 10 4

W
cm C

0,01

R 34 =

2,4 10

3,1415 345,5 248,421

= 1,8872 10 4
R 34 = 1,8872 10 4

b) Determinarea cderii de temperatur n ntrefierul parazit :

34 = PJ1 PJ1fd + PFe t + PJ 2 + PS R 34


34 = (426,925 89,14 + 709,59 + 605 + 56,301) 1,8872 10 4 = 0,3145
34 = 0,3145

6. Determinarea cderii de temperatur la suprafaa carcasei


a) Determinarea rezistenei termice ntre suprafaa carca sei i aerul de rcire :
R 44 =

10 2

i ( ( D e + 2 g carcas ) + 2 nr. nervuri h nervur )

D e ( 280 340)mm g c (11 13)mm

Alegem

D e ( 280 340)mm h nerv ( 40 45)mm

Alegem h nerv = 43 mm

g c = 12 mm

- numrul de nervuri se calculeaz astfel nct distana la suprafaa


carcasei dintre dou nervuri s fie 35 - 50 mm ;
- grosimea unei nervuri la baza ei este de 4 - 6 mm ;
- i - se alege n funcie de viteza aerului vehiculat la suprafaa carcasei ;
- diametrul ventilatorului - D v = 0,7 D e = 0,7 307,1 = 214,97
D v = 214 ,97 mm
v aer =

Dv n2
60

v aer =

3,1415 214,97 10 3 990


= 16,546
60

v aer = 16,546

m
s

33

i = 14 ,2 (1 + 0,1 v aer )

i = 14 ,2 (1 + 0,1 16,546) = 37,695

i = 37,695

10 2

R 44 =

37,695 (3,1415 (307 ,1 + 2 12) + 2 9 43) 10

W
m 2 C

= 1,4622 10 2

R 44 = 1,4622 10 2
b) Determinarea cderii de temperatur la suprafaa carcasei :

44 = PJ1 PJ1fd + PFe t + PJ 2 + PS R 44


44 = (426,925 89,14 + 709,59 + 605 + 56,301) 1,4622 10 2 = 24,36

44 = 24,36 C
7. Determinarea nclzirii bobinajului statoric
W1 = 11 + 12 + 22 + 33 + 34 + 44
W1 = 9,53 + 15,89 + 2,521 + 3,65 + 0,314 + 24,36 = 60,27
W1 = 60,27 C

7. Calculul mecanic
Dimensionarea arborelui
1. Determinarea cuplului nominal
P
M n = 956 n
nn
M n = 956

25
= 23,9
1000

M n = 23,9 daN m

2. Determinarea diametrului de cap al arborelui


a) Determinarea diametrului minim ( fr pan ) :

d0 = 3

k M n 10 2
0,2 t
- k=2
- M n = cuplul nominal
- t =rezistena admisibil la torsiune :

34

- pentru

d0 = 3

OL 60

t = 300

daN
cm 2

2 23,9 10 2
= 3,62
0,2 300

d 0 = 3,62 cm

- rezistena la rupere : R = 5000

daN
cm 2

- = 20 %
b) Se alege din STAS 2755 / 74 diametrul capului arborelui .
d STAS = 36 mm

3. Determinarea diametrului maxim la mijlocul mainii


d max = (1,2 1,3) d STAS
d max = (1,2 1,3) 36 d max ( 43,2 46,8) .

Alegem d max = 45 mm

Obs : - dac rmne un spaiu de 40 - 50 mm ntre ax i jugul rotoric se prevd


nervuri i guri pentru ventilaie ;

Calculul sgeii i vitezei critice


I I - moment de inerie al poriunii " i " a arborelui dat de formula :

Ii =

d 4i
64

- pentru partea stng :

I 1S =

3,1415 3,7 4
= 9,2
64

I 1S = 9,2 cm 4

I 2S =

3,1415 3,8 4
= 10,23
64

I 2S = 10,23 cm 4

I 3S =

3,1415 3,9 4
= 11,35
64

I 3S = 11,35 cm 4

I 4S =

3,1415 4,0 4
= 12,56
64

I 4S = 12,56 cm 4

- pentru partea dreapt :


I 1d =

3,1415 3,8 4
= 10,23
64

I 1d = 10,23 cm 4

I 2d =

3,1415 3,9 4
= 11,35
64

I 2 d = 11,35 cm 4

35

I 3d =

3,1415 4,0 4
= 12,56
64

I 3d = 12,56 cm 4

x 3i x 3i 1
S1 =
Ii
i =1
4

- pentru x1 = 4 cm

S1S = 6,95 cm 3

S 2S = 14,85 cm 3

- pentru x 2 = 6 cm

S 3S = 26 cm 3

- pentru x 4 = 10 cm

S 4S = 38 cm 3

- pentru x 3 = 8 cm

3 x3 x3
i 1
S2 = i
I
i =1
i

- pentru x1 = 6 cm

S1d = 14,85 cm 3

- pentru x 2 = 8 cm

S 2 d = 26 cm 3

- pentru x 3 = 10 cm

S 3d = 38 cm 3

- G R - greutatea rotorului, inclusiv a prii corespunztoare a arborelui ;


- d i - diametrul poriunii i a arborelui ;
- Determinarea sgeii arborelui la mijlocul fierului rotoric datorat greutii
proprii ;
fG =

G
3 E l

b 22 S1 + b 12 S 2

- E - modulul de elasticitate longitudinal a arborelui ;


- E = 2,1 10 6

daN
cm 2

G = GR + Ga

m a = Fe R 12 x 1 + Fe R 22 ( x 2 x 1 ) + Fe R 23 ( x 3 x 2 ) +

( )

+ Fe R 24 l i + Fe R 1d

( ) (x

x 1d + Fe R 2d

d
2

x 1d

m R = m Z2 + m j2

d ax 2
D i 2 2 h C2

m j2 = Fe k Fe l i
4
4

m R = m Z2 + m j2

36

G = G R + G a = 9 ,81 ( m R + m a )
G = G R + G a = 9 ,81 ( m R + m a )

f G = 0,3 10 6 cm
Alegerea excentricitii iniiale a arborelui
- pentru d STAS ( 31 50) mm excentricitatea = 0,015
Determinarea forei de atracie unilateral datorat excentricitii iniiale totale :

l
2
P0 = 0,981 (2 B ) D i i i e 0
kc
- e0 = + fG

e 0 = 0,015 + 0,3 10 6
P0 = 0,981 (2 0,738) 31415
,
188
2

228,85 0,68
0,015 = 61531 daN
0,42 116
,
P0 = 61531 daN

Determinarea sgeii iniiale a axului datorat atraciei magnetice unilaterale :


f P
f0 = G 0
G arb

f 0 = 8,2 10 6 cm
Determinarea sgeii finale a axului datorat atraciei magnetice unilaterale :

f =

f0
1 m

f
- m= 0
e0
f =

m=

8,2 10 6
1 5,4 10

8,2 10 6
= 5,4 10 4
0,015

= 8,2 10 6

f = 8,2 10 6 cm

Determinarea sgeii totale la funcionarea n sarcin la mijlocul rotorului :

f = f G + f
f = 8,5 10 6

Verificarea rigiditii arborelui :


f
< 0,1

8,5 10 6
= 2,02 10 5
0,42

37

ANEX
Tabelul 1
R(s)

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

---

14,529

7,318

4,914

3,712

2,991

2,510

2,167

1,909

1,709

0,1

1,548

1,417

1,308

1,216

1,136

1,068

1,008

0,955

0,907

0,865

Tabelul 2
Z(s)

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

---

14,552

7,362

4,979

3,978

3,097

2,636

2,312

2,072

1,885

0,1

1,746

1,630

1,536

1,458

1,393

1,338

1,290

1,249

1,214

1,182

Tabelul 3
pS1(s)

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

----

2,049

2,018

1,987

1,956

1,926

1,856

1,865

1,835

1,806

0,1

1,776

1,746

1,717

1,688

1,655

1,630

1,601

1,573

1,544

1,516

Tabelul 4
pS2(s)

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

2,437

2,400

2,364

2,327

2,291

2,255

2,219

2,183

2,148

2,130

0,1

2,077

2,042

2,008

1,973

1,939

1,905

1,871

1,837

1,804

1,770

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

Tabelul 5
PS1(s)

252,37 248,56 244,79 240,99 237,23 233,50 229,78 226,09 222,41 218,75

0,1

215,12 211,50 207,91 204,33 200,78 197,25 193,73 190,48 186,77 183,33

Tabelul 6
PS2(s)

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

347,86 342,60 337,37 332,17 326,99 321,84 316,72 311,63 306,56 296,51

0,1

291,52 286,57 281,64 276,74 271,88 267,04 262,22 257,44 252,69 247,97

Tabelul 7
Pp1(s)
0

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

39,868 39,066 38,273 37,488 36,711 35,942 35,182 34,429 33,685 32,948

38

0,1

32,220 31,500 30,788 30,085 29,389 28,702 28,022 27,351 26,688 26,033

Tabelul 8
Pp2(s)

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

8,872

8,694

8,517

8,343

8,170

7,999

7,829

7,662

7,496

7,332

0,1

7,170

7,010

6,852

6,695

6,540

6,387

6,236

6,087

5,939

5,793

Tabelul 9
PFe0(s)

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

1,261

1,251

1,241

1,231

1,221

1,211

1,201

1,192

1,182

1,172

0,1

1,163

1,153

1,143

1,135

1,125

1,116

1,107

1,098

1,089

1,078

Tabelul 10
PFe t(s)

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

1,408

1,398

1,388

1,378

1,368

1,358

1,348

1,339

1,329

1,319

0,1

1,310

1,300

1,291

1,282

1,272

1,263

1,254

1,245

1,236

1,227

Tabelul 11
v (s)

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

9,701

9,603

9,505

9,407

9,309

9,211

9,113

9,015

8,917

8,819

0,1

8,721

8,623

8,525

8,427

8,329

8,239

8,133

8,035

7,937

7,835

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

Tabelul 12
Pmec (s)
0
0,1

13,011 12,802 12,593 12,386 12,181 11,976 11,773 11,571 11,370 11,171
10,973 10,777 10,581 10,387 10,195 10,004

9,814

9,625

9,438

9,250

Tabelul 13
I0a(s)

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

----

2,260

2,244

2,229

2,213

2,198

2,183

2,168

2,153

2,138

0,1

2,123

2,108

2,094

2,079

2,065

2,050

2,036

2,022

2,008

1,994

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

Tabelul 14
I1a(s)

----

17,503 32,237 46,249 59,358 71,434 82,396 92,213 100,88 108,44

39

0,1

114,96 120,49 125,13 128,96 132,06 134,52 136,41 137,81 138,78 139,38

Tabelul 15
I1r(s)

----

0,1

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

15,789 18,176 21,983 27,029 33,114 40,033 47,584 55,581 63,857

72,265 86,688 89,023 97,195 105,14 112,82 120,21 127,28 134,03 140,45

Tabelul 16
I1 (s)

----

0,1

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

23,572 37,009 51,208 65,223 78,736 91,607 103,76 115,18 125,85

135,78 145,01 153,57 161,48 168,80 175,57 181,82 187,60 192,94 197,88

Tabelul 17
cos(f1)

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

----

0,742

0,871

0,903

0,910

0,907

0,899

0,888

0,876

0,862

0,1

0,846

0,831

0,815

0,798

0,782

0,766

0,750

0,734

0,719

0,704

Tabelul 18
P1 (s)

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

----

1,155

2,127

3,052

3,917

4,714

5,438

6,086

6,658

7,157

0,1

7,587

7,952

8,258

8,511

8,716

8,878

9,003

9,095

9,159

9,199

Tabelul 19
PJ1(s)

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

----

0,017

0,043

0,082

0,134

0,195

0,264

0,339

0,418

0,499

0,1

0,580

0,662

0,743

0,821

0,897

0,971

1,041

,1,108

1,172

1,233

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

Tabelul 20
PS(s)

----

0,1

57,762 106,38 152,62 195,88 235,73 271,91 304,29 332,91 357,87

379,37 397,63 412,94 425,57 435,81 443,92 450,16 454,78 457,98 459,96

Tabelul 21
Pem(s)

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

40

----

0,994

1,939

2,823

3,636

4,337

5,624

5,596

6,089

6,507

0,1

6,855

7,139

7,365

7,539

7,668

7,758

7,813

7,838

7,839

7,819

Tabelul 22
PJ2(s)

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

----

0,010

0,038

0,084

0,145

0,218

0,301

0,391

0,487

0,585

0,1

0,685

0,785

0,883

0,980

1,073

1,163

1,250

1,332

1,411

1,485

Tabelul 23
P2(s)

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

----

0,979

1,894

2,729

3,479

4,139

4,708

5,188

5,585

5,903

0,1

6,150

6,333

6,459

6,537

6,572

6,571

6,540

6,482

6,404

6,309

Tabelul 24

(s)

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

----

0,848

0,890

0,894

0,888

0,878

0,865

0,852

0,838

0,824

0,1

0,810

0,796

0,782

0,768

0,754

0,740

0,726

0,712

0,699

0,686

Tabelul 25
n2(s)

0,01

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

1000

990

980

970

960

950

940

930

920

910

0,1

900

890

880

870

860

850

840

830

820

810

0,02

0,03

0,04

0,05

0,06

0,07

0,08

0,09

Tabelul 26
M(s)

0,01

----

9,651

0,1

66,625 69,379

18,843 27,439 35,339 42,481 48,834 54,396 59,187 63,247


71,57

73,261 74,509 75,373 75,905 76,150 76,153

75,95

41