Sunteți pe pagina 1din 2

dmitere Facultatea de Kinetoterapie

Universitatea Nationala de Educatie Fizica si Sport din Bucuresti


Facultate: Facultatea de Kinetoterapie Oras: Bucuresti

Esential Admitere FacultateDomeniu de studiu Educatie fizica si sport Domeniu de licenta Educatie fizica si sport Specializare Kinetoterapie si motricitate speciala Acreditare Acreditata Tip institutie De stat Perioada inscriere Vara 10 - 12.07.2013 si 15- 20 .07.2013 Acte necesare

ACTELE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS Pentru studiile universitare de LICENTA se pot inscrie cetateni ai Romaniei, absolventi de liceu cu DIPLOMA de BACALAUREAT (sau adeverinta echivalenta cu aceasta) si absolventi cu DIPLOMA de LICENTA obtinuta in alt domeniu. La admiterea pentru studiile universitare de Licenta pot candida cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinand Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, in aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii romani, inclusiv in ceea ce priveste taxele de scolarizare. Actele de studii ale acestor cetateni trebuie echivalate de catre MEN prin Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor. La inscriere, candidatii vor prezenta un dosar plic care va contine urmatoarele acte: - Cerere de inscriere (formular tip eliberat de comisia de inscriere) - in care vor fi mentionate, sub semnatura proprie, toate datele solicitate conform formularului respectiv; - Diploma de Bacalaureat (sau adeverinta echivalenta cu aceasta) sau adeverinta pentru absolventii din 2013 - in original; ATENTIE - Daca un candidat se inscrie la mai multe specializari/ facultati, trebuie sa depuna originalul diplomei de bacalaureat (sau echivalenta cu aceasta) la specializarea/ facultatea unde doreste sa concureze pe locurile subventionate de la bugetul de stat. - Certificat de nastere (in cazul schimbarii numelui prin casatorie, si certificat de casatorie) - in copie legalizata; - Chitanta de plata a taxei de inscriere, achitata la casieria UNEFS. - 3 (trei) fotografii tip buletin de identitate, pe spatele carora se va scrie numele si prenumele candidatului. - Fisa de consultatii medicale pentru admitere UNEFS (ciclul de licenta), completata de catre medicul de familie si de catre medici specialisti, conform rubricilor prevazute (fisa poate fi descarcata de pe site-ul UNEFS: www.unefs.ro). Toate examenele de specialitate vor avea si mentiunea APT sau INAPT pentru efort fizic.

2012 locuri

110

Momentan nu exista informatii complete despre aceasta facultate, insa aceasta sectiune este actualizata constant. Revino curand! Daca lucrezi la aceasta facultate si vrei sa adaugi sau sa aduci la zi informatiile click aici.

Modalitate admitere
Modalitate admitere

In conformitate cu Hotararea Senatului UNEFS nr 348 din 12.02.2013, probele de concurs pentru admiterea in CICLUL I STUDII UNIVERSITARE de LICENTA, sunt: 1. Proba de Educatie fizica - ELIMINATORIE - Candidatii care nu obtin cel putin nota 5 (cinci) la aceasta proba sunt eliminati din concurs. 2. Proba scrisa, tip grila - la Biologie si Limba Romana. DESFASURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE Comisia Centrala de Admitere va afisa cu cel putin 24 de ore inaintea inceperii fiecarei probe de concurs listele nominale ale candidatilor inscrisi, locurile de desfasurare si ora de apel. CALCULUL MEDIEI GENERALE DE ADMITERE Media generala a concursului de admitere se calculeaza pentru fiecare candidat si reprezinta media aritmetica a notelor celor doua probe: - Nota la proba de Educatie fizica; - Nota la proba scrisa (grila): Biologie si Limba romana. Criteriile de departajare se aplica pentru ocuparea ultimului loc subventionat de la bugetul de stat, in cazul existentei mai multor candidati cu aceeasi medie. Acestea sunt: a) Nota la proba scrisa (grila) Biologie si Limba romana b) Nota la Bacalaureat