Sunteți pe pagina 1din 73

nvJmntul profesional i tehnic n domeniul TIC

Proiect cofinan|at din FonduI SociaI European n cadruI POS DRU 2007-2013
Beneficiar Centrul Na[ional de Dezvoltare a nv[mntului Profesional i Tehnic
str. Spiru Haret nr. 10-12, sector 1, Bucureti-010176, tel. 021-3111162, fax. 021-3125498, vet@tvet.ro
TitIuI moduIuIui: Sisteme de regIare automatMateriaI de nv|are - partea IDomeniuI: EIectronic automatizri
CaIificarea: Tehnician n automatizri


NiveI 3


2009
2UTOR:
NIN CIOBNU - profesor, gradul , Grup colar Naval ,Viceamiral oan
Blnescu Giurgiu
COORDONTOR:

GBRIEL DICONU - profesor, gradul , Grup colar Chimie ,Costin
Neni[escu BucuretiCONSULTN|:

ION CRSTE expert CNDPT
GBRIEL CIOBNU expert CNDPT
NGEL POPESCU expert CNDPT
DN STROIE expert CNDPT

Acest material a fost elaborat n cadrul proiectului nvtmntul profesional i tehnic n
domeniul TIC, proiect cofinan[at din Fondul Social European n cadrul POS DRU 2007-
2013
3
Cuprins
. ntroducere.....................................................................................................................4
. Resurse ....................................7
Tema 1. Sisteme de Reglare Automat (SRA); no[iuni generale........... 8
Fia de documentare 1. Prezentarea Sistemelor de Reglare Automat (SRA).............. 8
Activitatea de nv[are 1.1 SRA defini[ie, rol, scop. Clasificarea SRA........ 12
Activitatea de nv[are 1.2 Schema bloc a unui SRA. Mrimi de intrare/ieire. Rolul
componentelor............................... 15
Activitatea de nv[are 1.3 Descrierea func[ionrii dup schema bloc........ 17
Tema 2. Semnale utilizate n SRA.........................18
Fia de documentare 2. Semnale utilizate n SRA ........................................................ 18
Activitatea de nv[are 2.1 Semnale utilizate n SRA.............. ..20
Tema 3. Regimuri de func[ionare ale unui SRA................. 22
Fia de documentare 3. Regim sta[ionar i regim tranzitoriu ........................................ 22
Activitatea de nv[are 3.1 Regimurile de func[ionare ale SRA.......... 26
Tema 4. Performan[ele unui SRA....................... 28
Fia de documentare 4. Performan[e sta[ionare i tranzitorii ........................................ 28
Activitatea de nv[are 4.1 Performan[ele unui SRA............... 32
Tema 5. Traductoare............................. 34
Fia de documentare 5. Generalit[i despre traductoare .............................................. 34
Activitatea de nv[are 5.1 Generalit[i despre traductoare............ 40
Tema 6. Tipuri de traductoare.......................... 42
Fia de documentare 6. Tipuri de traductoare ............................................................ 42
Activitatea de nv[are 6.1 Traductoare de pozi[ie i deplasare........... 53
Activitatea de nv[are 6.2 Traductoare de pozi[ie i deplasare........... 55
Activitatea de nv[are 6.3 Traductoare de for[ i cupluri.................48
Activitatea de nv[are 6.4 Timbre tensometrice...................49
Activitatea de nv[are 6.5 Traductoare de presiune..................50
Activitatea de nv[are 6.6 Traductoare de nivel.................. 51
Activitatea de nv[are 6.7 Traductoare de debit..................53
Activitatea de nv[are 6.8 Traductoare de temperatur...............55
Activitatea de nv[are 6.9 Adaptoare..................... 57
. Glosar..................................71
V. Bibliografie................................73

4
I. Introducere

Materialul de nv[are are rolul de a conduce elevul la dobndirea competen[elor :
C27.1. - dentific performan[ele unui SRA
C27.2. - Prezint func[ionarea elementelor componente

Domeniul: Electronic i automatizri
Calificarea: Tehnician n automatizri
Nivelul de calificare: 3
Materialul cuprinde:
- fie de documentare
- activit[i de nv[are
- glosar
Prezentul material de nv[are, se adreseaz elevilor din cadrul liceelor tehnologice,
domeniul EIectronic i automatizri, calificarea Tehnician n automatizri.

Competen|a / rezuItatuI
nv|rii
Teme EIemente componente
C27.1.
dentific performan[ele
unui SRA

Tema 1
Sisteme de reglare
automat; no[iuni
generale
Fia de documentare 1.
Prezentarea Sistemelor de
Reglare Automat (SRA)
O Activitatea de nv[are 1.1. SRA
definitie, rol, scop. Clasificarea
SRA
O Activitatea de nv[are 1.2.
Schema bloc a unui SRA. Mrimi
de intrare/ieire. Rolul
componentelor.
O Activitatea de nv[are 1.3.
Descrierea functionrii dup
schema bloc
C27.1.
dentific performan[ele
unui SRA
Tema 2
Semnale utilizate
n SRA
Fia de documentare 2. Semnale
utilizate n SRA
O Activitatea de nv[are 2.1.
Recunoaterea semnalelor tip
utilizate n SRA
5
Competen|a / rezuItatuI
nv|rii
Teme EIemente componente
C27.1.
dentific performan[ele
unui SRA
Tema 3
Regimuri de
func[ionare ale
unui SRA
Fia de documentare 3. Regimuri
de funcJionare ale SRA
O Activitatea de nv[are 3.1.
Regimurile de functionare ale
SRA
C27.1.
dentific performan[ele
unui SRA
Tema 4
Performan[ele unui
SRA
Fia de documentare 4.
PerformanJe staJionare i
tranzitorii

O Activitatea de nv[are 4.1.
!erformantele unui SRA
C27.2.
Prezint func[ionarea
elementelor componente
Tema 5
Traductoare
Fia de documentare 5.
GeneralitJi despre traductoare
O Activitatea de nv[are 5.1.
Traductoare. Generalitti.
Clasificare.
C27.2.
Prezint func[ionarea
elementelor componente

Tema 6
Tipuri de
traductoare
Fia de documentare 6.
Tipuri de traductoare
O Activitatea de nv[are 6.1.
Traductoare de pozitie i
deplasare
O Activitatea de nv[are 6.2.
Traductoare de pozitie i
deplasare
O Activitatea de nv[are 6.3.
Traductoare de fort i cupluri
O Activitatea de nv[are 6.4.
Timbre tensometrice
O Activitatea de nv[are 6.5.
Traductoare de presiune
O Activitatea de nv[are 6.6.
Traductoare de nivel
6
Competen|a / rezuItatuI
nv|rii
Teme EIemente componente
O Activitatea de nv[are 6.7.
Traductoare de debit
O Activitatea de nv[are 6.8.
Traductoare de temperatur
O Activitatea de nv[are 6.9.
Adaptoare

Dup parcurgerea celor ase teme, ce vizeaz primele dou competen[e din
standard, absolven[ii nivelului 3, calificarea Tehnician n automatizri, vor fi capabili s
recunoasc un SRA n func[ie de categorie, s descrie semnalele utilizate n SRA, s
caracterizeze regimurile de func[ionare i performan[ele SRA cu legi de reglare
obinuite i speciale, s identifice tipuri de traductoare din construc[ia SRA, s explice
func[ionarea traductoarelor din SRA pe baza caracteristicilor generale, conform
criteriilor de performan[ din SPP.

7
II. Resurse
Prezentul material de nv[are cuprinde diferite tipuri de resurse care pot fi folosite
de elevi:
- fie de documentare
- activit[i de nv[are
Elevii pot folosi att materialul prezent (n form printat) ct i varianta echivalent
online.

Tema 1. Sisteme de RegIare utomat (SR no|iuni generaIe
Fia de documentare 1. Prezentarea Sistemelor de Reglare Automat (SRA)

ROLUL I OBIECTUL UNUI SR
Sistem de RegIare utomat (SRA) - un sistem n care, ntre mrimea de ieire i
mrimea de intrare, fr interven[ia omului, se realizeaz automat o rela[ie func[ional,
care reflect legea de conducere a unui proces.
RoIuI SR - asigur men[inerea automat fr interven[ia omului a unor mrimi
tehnologice la o valoare prestabilit, de regim.
ObiectuI SR - nlocuirea omului n realizarea diverselor opera[ii din procesul de
produc[ie.

CRITERII DE CLSIFICRE SR

1. Dup caracterul informa[iei apriorice asupra T:
SRA cu informaJie aprioric complet
SRA cu informaJie aprioric incomplet.

2. Dup dependen[ele n regim sta[ionar dintre mrimile de ieire i de intrare ale
elementelor componente:
SRA liniare ;
SRA neliniare ;

3. Dup caracterul prelucrrii semnalelor :
SRA continue ;
SRA discrete ;

4. Dup aspectul varia[iei n timp a mrimii de intrare (i deci i a mrimii de ieire) :
sisteme de reglare automat ;
sisteme cu program ;
sisteme de urmrire ;

5. Dup numrul de bucle principale (de reglare) :
SRA cu o bucl de reglare ;
SRA cu mai multe bucle de reglare

6. Dup viteza de rspuns a T la un semnal aplicat la intrare :
SRA pentru procese rapide ;
SRA pentru procese lente ;

7. Dup modul de anihilare a mrimii perturbatoare :
4 SRA dup abatere ;
9
4 SRA dup perturbare ;
4 SRA combinate sau n cascad ;

8. Dup caracteristicile construc[iei dispozitivelor de automatizare :
SRA unificate ;
SRA specializate ;
9. Dup agentul purttor de semnal :
SRA electronice,
SRA pneumatice,
SRA hidraulice,
SRA mixte.

SCHEM BLOC SR:

ELEMENTE COMPONENTE:

EC element de compara[ie
RA regulator automat
EE elementu de execu[ie
Tr traductor
T - instala[ie tehnologic

MRIMI DE INTRRE/IEIRE:

X
i
mrimea de intrare n sistem
X
r
mrimea de reac[ie
s semnalul de eroare (abaterea)
X
c
mrimea de comand
X
m
mrimea de execu[ie
X
p
mrimi perturbatoare
X
e
mrimea de ieire
R

EE
IT
Tr
X
i
+


-
X
r

EC

X
c


X
m


X
p


X
e


X
e


10
ROLUL ELEMENTELOR COMPONENTE LE SR

EIementuI de compara|ie (EC) - compar permanent mrimea de ieire a
instala[iei tehnologice cu o mrime de acelai fel cu o valoare prescris
(considerat constant), rezultatul compara[iei fiind semnalul de eroare s
(abaterea); este de regul un comparator diferen[ial;

ReguIatoruI automat (RA) - efectueaz anumite opera[ii asupra mrimii s primit
la intrare, respectiv are rolul de a prelucra aceast mrime dup o anumit lege,
numit lege de reglare, rezultatul fiind mrimea de comand Xc aplicat
elementului de execu[ie;
EIementuI de execu|ie (EE) - intervine n func[ionarea instala[iei tehnologice
pentru corectarea parametrilor regla[i conform mrimii de comand transmise de
RA;
InstaIa|ia tehnoIogic (T) este, n cazul general, un sistem supus unor ac[iuni
externe numite perturba[ii i ac[iunii comenzii generate de RA, a crui mrime de
ieire este astfel reglat conform unui program prescris;

TraductoruI (Tr) - transform mrimea de ieire a T, de regul ntr-un semnal
electric aplicat EC; este instalat pe bucla de reac[ie negativ a SRA.

ConvertoruI eIectro/pneumatic sau pneumo/eIectric (CONV /P sau P/) -
convertete semnalul ob[inut la ieirea RA ntr-un semnal de alt natur fizic,
necesar pentru comanda EE, atunci cnd acestea sunt diferite; dac semnalul de
la ieirea RA i cel necesar pentru comanda EE sunt de aceeai natur fizic,
atunci convertorul poate s lipseasc;

DESCRIERE FUNC|IONRII DUP SCHEM BLOC

O Mrimile perturbatoare X
p
ac[ioneaz asupra instala[iei tehnologice IT,
determinnd varia[ii ale mrimii reglate;

O Varia[iile mrimii reglate sunt msurate, semnalizate i prelucrate, prin
intermediul traductorului Tr, cuplat n sistem pe legtura de reac[ie negativ,
ob[inndu-se la ieirea acestuia un semnal de reac[ie X
r
, de aceeai natur fizic
cu semnalul de intrare n sistem;

O Prin intermediul elementului de compara[ie EC, semnalul de reac[ie X
r
de la
ieirea traductorului este comparat cu mrimea de intrare Xi, propor[ional cu
valoarea prescris a mrimii de referin[ X
0
, rezultnd la ieirea comparatorului
(de regul diferen[ial, aflat n construc[ia R, pe intrarea cestuia), un semnal de
eroare = X
i
- X
r
;

O Semnalul de eroare este amplificat prin intermediul unui amplificator din
construc[ia regulatorului automat R i transformat ntr-un semnal de comand
11
X
c
(prin circuitul de reac[ie care fixeaz legea de reglare, circuit aflat n RA), la
ieirea R;

O Semnalul de comand X
c
, ac[ioneaz asupra servomotorului elementului de
execu[ie EE, punnd n micare organul de reglare, n sensul anihilrii erorii de
func[ionare ;

O Dac semnalul de comand este de natur fizic diferit de semnalul necesar
ac[ionrii servomotorului, atunci, ntre regulatorul automat R i elementul de
execu[ie EE se cupleaz un convertor I/P sau P/I, care realizeaz conversia
semnalului de comand; altfel, convertorul poate s lipseasc;

O Dar mrimile perturbatoare X
p
continu s-i exercite influen[a asupra
parametrului reglat din instala[ia tehnologic IT, ale crui varia[ii sunt percepute
i prelucrate de traductorul Tr (de regul, cuplat local pe T) i procesul de
reglare se reia (continu).

12
ctivitatea de nv|are 1.1 SR - defini|ie, roI, scop. CIasificarea SR

Competen|a: C27.1. Identific performanJele unui SRA

ObiectivuI/obiective vizate:

Dup parcurgerea activit[ii ve[i fi capabili :

- s defini|i un SR
- s preciza|i roIuI i scopuI unui SR
- s recunoate|i un SR n func|ie de categorie


Durata:


TipuI activit|ii: mperechere (potrivire

Sugestii
- activitatea se poate face individual, un elev la cte un
calculator, folosind aceast fi de lucru

Sarcina de Iucru :
Pe baza cunotin[elor teoretice dobndite, ve[i asocia unei
litere din coloana A, o cifr din coloana B, n cele dou tabele :

Tabel 1.
B
a defini[ia SRA
1 - asigur mentinerea automat fr interventia omului
a unor mrimi tehnologice la o valoare prestabilit, de regim
b rolul SRA
2 - nlocuirea omului n realizarea diverselor operatii din
procesul de productie.
c obiectivul SRA
3 sistem la care, ntre mrimea de ieire i mrimea de
intrare, se realizeaz automat o relatie functional, care
reflect legea de conducere a unui proces.
4 realizeaz corectia valorii parametrului reglat, manual
sau automat


Timp de lucru 10 minute
13
Tabel 2. Criterii de clasificare
B
a Dup caracterul informa[iei apriorice
asupra T
1
sisteme de reglare automat ;
sisteme cu program ;
sisteme de urmrire ;
b Dup dependen[ele n regim
sta[ionar dintre mrimile de ieire i de
intrare ale elementelor componente
2
SRA pentru procese rapide ;
SRA pentru procese lente ;
c Dup caracterul prelucrrii semnalelor 3
SRA cu o bucl de reglare ;
SRA cu mai multe bucle de reglare
d Dup aspectul varia[iei n timp a
mrimii de intrare (i deci i al mrimii de
ieire)
4
SRA cu informatie aprioric complet
SRA cu informatie aprioric incomplet.
e Dup numrul de bucle principale (de
reglare)
5
SRA neunificate liniare
SRA specializate neliniare ;
SRA electronice discrete ;
f Dup viteza de rspuns a T la un
semnal aplicat la intrare
6
SRA continue ;
SRA discrete ;
g Dup modul de anihilare a mrimii
perturbatoare
7
SRA electronice,
SRA pneumatice,
SRA hidraulice,
SRA mixte.
h Dup caracteristicile construc[iei
dispozitivelor de automatizare
8
SRA liniare ;
SRA neliniare ;
i Dup agentul purttor de semnal 9
SRA dup abatere ;
SRA dup perturbare ;
SRA combinate sau n cascad ;
10
SRA unificate ;
SRA specializate ;

Rspuns:
Tabel 1: a-3; b-1; c-2.
Tabel 2: a-4; b-8; c-6; d-1; e-3; f-2; g-9; h-10; i-7.
14
Sugestii
Lucra[i individual pentru rezolvarea cerin[elor de mai sus;
Completa[i pe fia de lucru rspunsurile la cerin[ele din tabelele
1 i 2;
Centraliza[i toate rspunsurile pe un flip-chart;
Profesorul, cu rol de moderator, corecteaz rspunsurile
greite;
Compara[i rspunsurile voastre cu rspunsurile corecte. Cu o alt culoare face[i
completri sau tia[i de pe fia voastr rspunsurile care nu corespund.

EvaIuare:
V aprecia[i singuri munca realizat prin unul din
calificativele: foarte slab, slab, suficient, bine, foarte bine.


15
ctivitatea de nv|are 1.2 Schema bIoc a unui SR. Mrimi de intrare/ieire. RoIuI
componenteIor.

Competen|a: C27.1. Identific performanJele unui SRA


ObiectivuI/obiective vizate:

Dup parcurgerea activit[ii ve[i fi capabili :

- s identifica|i eIementeIe componente aIe unui SR
- s preciza|i mrimiIe de intrare/ieire aIe fiecrei componente din sistem
- s expIica|i roIuI fiecrei componente n sistem
Durata:TipuI activit|ii: CubuI

Sarcina de Iucru :
Pe baza cunotin[elor teoretice dobndite, ve[i preciza, pentru fiecare
component a unui sistem de reglare automat (SRA), mrimile de intrare/ieire ale
componentei i, rolul ndeplinit n sistem de fiecare component

Sugestii:

activitatea se desfoar sub forma unui concurs ntre echipele de lucru;
profesorul va fi moderatorul i arbitrul activit[ii;
se mparte colectivul n grupe de cte 6 elevi;
se alege un lider care s controleze derularea ac[iunii;
se mpart activit[ile ntre membri grupului: fiecare elev din grup primete o foaie
de hrtie de form ptrat ce va constitui n final o "fa[ a cubului, deci o
component a sistemului de reglare automat;
pe foaia de hrtie primit va fi scris cerin[a de lucru a fiecrui elev i anume
precizarea mrimilor de intrare/ieire ale componentei i rolul ndeplinit n sistem:
,,fa[a - 1 = elementul de compara[ie (EC)
,,fa[a - 2 = regulatorul automat (RA)

Timp de lucru 10 minute
16
,,fa[a - 3 = convertorul (CONV /P sau P/)
,,fa[a - 4 = elementul de execu[ie (EE)
,,fa[a - 5 = instala[ia tehnologic (automatizat) (T)
,,fa[a - 6 = traductorul (Tr)

liderul coordoneaz i verific desfurarea ac[iunii;
dup rezolvarea sarcinilor se construiete cubul;
se compar rezultatele ob[inute de fiecare echip.


EvaIuare:

Punctajul se acord n func[ie de exactitatea
informa[iilor ob[inute

17
ctivitatea de nv|are 1.3 Descrierea func|ionrii dup schema bIoc

Competen|a: C27.1. Identific performanJele unui SRA

ObiectivuI/obiective vizate:

Dup parcurgerea activit[ii ve[i fi capabili :

- s expIica|i func|ionarea sistemuIui de regIare automat dup schema bIoc


Durata:


TipuI activit|ii: Expansiune


Sarcina de Iucru :
Ve[i preciza, pe baza schemei bloc, func[ionarea unui sistem de reglare
automat (SRA), respectiv modul de transmitere a semnalului de la intrarea n sistem
pn la ieirea acestuia

Sugestii:

elevii se pot organiza n grupe de cte 6 elevi
fiecare elev din grup reprezint o component a sistemului de
reglare
elevii se vor aeza pe pozi[iile din schema bloc a sistemului
fiecare elev din grup, cnd i vine rndul, precizeaz ce face
componenta respectiv n sistem din momentul primirii semnalului
pn la ieirea componentei

EvaIuare:

Punctajul se acord n func[ie de exactitatea informa[iilor
ob[inute.
Dac a[i realizat cerin[a, pute[i trece la urmtoarea activitate,
dac nu, reface[i activitatea.

Timp de lucru 10 minute
18
Tema 2. SemnaIe utiIizate n SR
Fia de documentare 2. Semnale utilizate n SRA


CLSIFICRE SEMNLELOR UTILIZTE N SR :
(dup A. Szuder)


Tipuri de semnaIe apIicate SR:
O Semnal treapt unitar
O Semnal ramp unitar
O Semnal impuls unitar
O Semnal sinusoidal

FormeIe de varia|ie aIe semnaIeIor:

a semnaI treapt unitar
1 pentru t > 0
u(t) =
0 pentru t 5 0


&9

t

0

19
b semnaI ramp unitar
t pentru t > 0
u(t) =
0 pentru t 5 0c semnaI impuIs unitar
(semnaI impuIs unitar Dirac

pentru t = 0,

pentru t = 0, u(t = 0d semnaI sinusoidaI
u
(t)
= U
max
sin mt

Comportarea eIementeIor SR se studiaz n func|ie de un semnaI de
intrare treapt unitar.

dt
t du
t

0
&9

0

t

&9

t
0

&9

0

t

T/2

T

20
ctivitatea de nv|are 2.1 SemnaIe utiIizate n SR

Competen|a: C27.1. Identific performanJele unui SRA

ObiectivuI/obiective vizate:

Dup parcurgerea activit[ii ve[i fi capabili :

- s identifica|i tipuri de semnaIe utiIizate n SR
- s preciza|i reIa|iiIe care descriu formeIe de varia|ie a semnaIeIorDurata:TipuI activit|ii: mperechere (potrivire

Sugestii
- activitatea se poate face individual, un elev la cte un
calculator, folosind aceast fi de lucru

Sarcina de Iucru :
Pe baza cunotin[elor teoretice dobndite, ve[i asocia unei
litere din coloana A, o cifr din coloana B, n tabelul urmtor:

B

a semnal treapt unitar
1 pentru t > 0
u(t) =
0 pentru t > 01.


b semnal ramp unitar
t pentru t > 0
u(t) =
0 pentru t > 0


2.


Timp de lucru 10 minute
&9

t

0


&9
t

0
21

c semnal impuls unitar

pentru t = 0,

pentru t = 0, u(t) = 0


3.

d semnal sinusoidal

u(t) = U
max
sin ot.

5.
Rspuns: a-2; b-5; c- 1; d-3.

Sugestii
Lucra[i individual pentru rezolvarea cerin[elor de mai sus;
Completa[i pe fia de lucru rspunsurile la cerin[ele din tabel;
Centraliza[i toate rspunsurile pe un flip-chart;
Profesorul, cu rol de moderator, corecteaz rspunsurile greite;
Compara[i rspunsurile voastre cu rspunsurile corecte. Cu o alt culoare face[i
completri sau tia[i de pe fia voastr rspunsurile care nu corespund.

EvaIuare:
V aprecia[i singuri munca realizat prin acordarea a
dou puncte pentru fiecare rspuns corect i dou puncte din
oficiu.

dt
t du
t

0
&9

0

t

T/2

T

&9

0

t

9

&9

22
Tema 3. Regimuri de func|ionare aIe unui SR
Fia de documentare 3. Regim staJionar i regim tranzitoriu

REGIMUL ST|IONR:
Este un regim de echilibru static, cnd mrimile de intrare i de ieire sunt
constante n timp; se mai numete i regim static.

Reprezentarea grafic a dependen[ei dintre mrimea de ieire X
e
i mrimea de
intrare X
i
a unui element al SRA, n regim static, se numete cacteristic static a
elementului.

Caracteristicile statice pot fi:
O liniar - descris de ecua[ia: X
e
= K * X
i
(3.1)
- K este factorul de amplificare al elementului SRA :
K = X
e
/ X
i


(3.2)
O neliniar - pot fi liniarizabil pe zona de func[ionare a elementului SRA

Reprezentarea grafic a caracteristicilor statice :


caracteristic liniar caracteristic neliniar

Mai multe elemente conectate n serie (cascad), pot fi nlocuite printr-un
element echivalent, care are factorul de amplificare echivalent K egal cu produsul
factorilor de amplificare ai elementelor conectate n serie:


0
X
e

K
1
K
2

K = K
1
* K
2

X
1
X
3
X
2
X
1
X
3
X
e

ee
X


0
23
Caracteristica static a unui SRA :

- n regim sta[ionar X
e
= f ( X
i


(3.3)
- dac toate elementele sistemului sunt liniare, atunci i caracteristica static a
sistemului este liniar:
- sistemul SRA este descris de ecua[ia :
i o e
X * K X

(3.4)
unde K
o
= factorul global de amplificare al sistemului:

- ecua[ia caracteristicii statice a sistemului este dat de rela[ia : (3.5)unde K
o
este factorul global de amplificare al sistemului :

REGIMUL TRNZITORIU (DINMIC:

Caracteristica dinamic a elementelor SRA

n regim dinamic, elementele SRA sunt descrise de ecua[ii care exprim
dependen[a dintre mrimile de ieire i intrare, variabile n timp: X
e
(t, X
i
(t

s-a convenit n practic, s se stabileasc varia[ia mrimii de ieire, n regim
dinamic pentru o mrime de intrare variabil sub form de treapt unitar;

o astfel de caracteristic dinamic este numit rspuns la semnal treapt sau
rspunsul indicial

comportarea dinamic a elementelor SRA are loc dup anumite legi ca:

- propor[ionale
- integratoare
- derivative
- combina[ii ale acestora.i
TM
e
X
K * K 1
K
X


K * K 1
K
K
TM
o

K
R
K
EE
K
IT

K
TM

X
i
+


X
p

X
c
X
m
X
e

X
r
-

24
lementul proporJional:
- este descris de legea:
- grafic - rspunsul indicial:


lementul integrator :
- este caracterizat de legea:


- grafic - rspunsul indicial:


lementul derivativ :
- mrimea de ieire a unui element
derivativ este propor[ional cu viteza de
varia[ie a mrimii de intrare, dup legea:
- grafic - rspunsul indicial:


X
e
9 K * X
i
9
X
e
(t

X
i
(t

t

t

X
i
(t

X
e
(t

t

t

9 X
T
9
9 X
i e

dt
t dX
K t X
i
e


X
i
(t

X
e
(t

t

t

25
Caracteristica dinamic a unui SRA :

- comportarea dinamic a unui SRA este apreciat n func[ie de
rspunsul su indicial : X
e
(t = f(X
i
(t
- comportarea dinamic a unui SRA depinde de comportarea dinamic a
elementelor de automatizare din componen[a SRA.;

grafic:- rspunsul indicial al SRA reprezint varia[ia mrimii de ieire a SRA la
o varia[ie sub form de treapt unitar a mrimii de referin[ (a mrimii
de intrare):
- mrimea reglat atinge valoarea prescris pentru mrimea de referin[
abia la infinit : t \ (t tinde la infinit)
- cu ct constanta de timp T
o
este mai mic, cu att mrimea reglat se
apropie mai repede de valoarea prescris X
o
.
t

t

x
io

x
i

i
0
x
e

x
o

T
o

0

26
ctivitatea de nv|are 3.1 RegimuriIe de func|ionare aIe SR

Competen|a: C27.1. Identific performanJele unui SRA


ObiectivuI/obiective vizate:

Dup parcurgerea activit[ii ve[i fi capabili :

- s defini|i ceIe dou regimuri de func|ionare aIe unui SR
- s reprezenta|i grafic dependen|eIe dintre mrimiIe de intrare/ieire n
regim sta|ionar i n regim dinamic
- s determina|i reIa|ia matematic a caracteristicii statice de func|ionare a
unui SR
- s expIica|i comportarea sistemuIui n regim sta|ionar i, respectiv,
tranzitoriu

Durata:
TipuI activit|ii: Harta conceptuaI

Sarcina de Iucru :
Pe baza cunotin[elor teoretice dobndite, ve[i realiza o
hart conceptual a regimurilor de func[ionare ale SRA, n care s se regseasc:
- definirea regimului sta[ionar, respectiv definirea regimului dinamic (tranzitoriu)
- reprezentrile grafice ale dependen[ei dintre mrimile de intrare/ieire n regim
static
- reprezentrile grafice ale rspunsurilor indiciale ale elementelor SRA n regim
dinamic
- deducerea factorului de amplificare pentru SRA n regim sta[ionar
- ob[inerea rela[iei matematice a caracteristicii statice a SRA
- reprezentarea grafic a caracteristicii SRA n regim dinamic

Sugestii:
Utiliza[i fia de documentare 3
Folosi[i internetul, reviste de specialitate i cr[i tehnice pentru a
completa cunotin[ele dobndite la orele de curs;
Elevii vor lucra individual, iar rezultatele se vor prezenta ntregii clase;

Timp de lucru 30 minute
27
EvaIuare:

Punctajul se acord n func[ie de exactitatea
informa[iilor ob[inute


28
Tema 4. Performan|eIe unui SR
Fia de documentare 4. PerformanJe staJionare i tranzitorii


PERFORMN|E ST|IONRE

- n regim sta[ionar, mrimile din sistem sunt constante
- principalul indice de performan[ n regim sta[ionar este eroarea staJionar

CaIitatea regIrii automate este exprimat prin precizia cu care SRA asigur
men[inerea mrimii de referin[ la valoarea prescris, indiferent de ac[iunea
perturba[iilor ;


Variatia n timp a erorii (t) la variatia treapt a mrimii de referint

ntre mrimea reglat X
e
(t i mrimea de referin[ X
o
(t exist o diferen[ numit
abatere dinamic (t.

La infinit, eroarea dinamic se anuleaz i sistemul intr n regim sta[ionar.
Pentru unele SRA, (t nu se anuleaz total, existnd n regim sta[ionar o abatere
permanent, numit eroare sta[ionar a SRA.

ERORE ST|IONR SR:

- deoarece n regim sta[ionar mrimile din sistem sunt constante, derivatele lor sunt
nule i acest regim se stabilete teoretic la infinit, deci eroarea sta[ionar este eroarea
(t pentru t \:


Iim (t = Iim X
i
(t - Iim X
e
(t (4.1)
t C t C t C

atunci, eroarea sta[ionar devine :
st
= X
i
- X
e.stX
0

X
0
*e
-t/To

X
0
(t

(t
t
t
29
unde : K
r
= factorul de amplificare al dispozitivului de prescriere a mrimii de
referin[
K
0
= factorul de amplificare al SRA

X
e
= K
r
*K
0
*X
0
(4.2)
K * K 1
K
K
TM
0


unde: 1
K * K 1
K * K
TM
r

(4.3)Ecua[ia caracteristicii statice fiind :

eroarea sta[ionar devine:

st
= 0 X
K * K 1
K * K
- X X - X
o
TM
r
o e o


(4.4)

- eroarea sta[ionar poate fi modificat prin factorul de amplificare pe cale direct
K, ce duce la micorarea erorii; factorul de amplificare se poate modifica,
modificnd K
R
:

4 e
X X
TM
r
K * K 1
K * K

K
r
K
0
X
e
X
i
X
o

X
p

K
R
K
EE
K
IT

K
TM

X
i
+X
c


X
m

X
e

X
r
-


X
e

4 e
X X
TM
r
K * K 1
K * K

30
- dac SRA con[ine pe cale direct un element integrator atunci eroarea
sta[ionar a sistemului este nul; pentru ca sistemul s func[ioneze cu eroarea
sta[ionar nul, se utilizeaz de regul un SRA de tip P.

- PerformanJa staJionar impus unui sistem de reglare este de forma :

st
= 0 (4.5)

sau, prin raportare la valoarea X
e.st
, poate fi de forma:


st
5
st.imp
[exprimat n %] (4.6)

unde
st.imp
este valoarea impus erorii sta[ionare, maxim admisibil din
considerente legate de buna desfurare a procesului tehnologic automatizat.


PERFORMN|E TRNZITORII (REGIMUL DINMIC

performan[ele sunt apreciate n func[ie de eroarea dinamic (abaterea dinamic)
(t pe ntreaga perioad, din momentul apari[iei pn la stabilizare ;

sistemele SRA pot fi comparate ntre ele dup precizia reglrii n regim dinamic,
deci n func[ie de rspunsurile lor la un semnal treapt unitar (rspunsuri
indiciale);

calitatea reglrii poate fi apreciat n func[ie de urmtorii indicatori de
performanJ:
- suprareglajul o - indic valoarea maxim cu care mrimea reglat
depete mrimea de referin[ X
o
= X
e.st
(primul maxim al mrimii
reglate); o = X
e.max
- X
e.st


La sistemele stabile, cu evolu[ia regimului tranzitoriu de forma I, oscila[iile sunt
amortizate i suprareglajul este

o =0 (primul maxim, prima depire a valorii stationare),
iar la sistemele cu regim tranzitoriu aperiodic, de forma II , suprareglajul este nul : o = 0.

Performan[a impus suprareglajului are aspectul unei condi[ii de limitare, de
forma : o 5 o
imp
[exprimat n %].

Valoarea maxim impus sau maxim admisibil a suprareglajului o
imp

depinde de tipul instala[iei tehnologice i al procesului care se desfoar n
aceast instala[ie ; depirile mari ale valorii sta[ionare duc la suprasolicitarea
instala[iei i, n final, la deteriorarea acesteia.


31
- timpul de rspuns (reglare) t
r
indic valoarea duratei regimului
tranzitoriu i reprezint intervalul de timp dintre momentul inceputului
procesului tranzitoriu i momentul n care absolut a diferen[ei X
e
-
X
e.st
scade sub o valoare limit fixat

Durata regimului tranzitoriu exprim timpul n care eroarea (t scade sub 5%
din valoarea mrimii de referin[ X
o
(sau a valorii sta[ionare X
e.st
).

X
e
- X
e.st
5 5% X
e.st
(4.7)

Pentru asigurarea rapidit[ii necesare desfurrii procesului de reglare, pentru
timpul de rspuns se impune o performan[ (valoare limit a t
r
) de forma:

t
r
5 t
r.imp
(4.8)


Valoarea maxim impus timpului de rspuns t
r.imp
este valoarea maxim
admisibil i depinde de tipul instala[iei tehnologice i al procesului care se desfoar
n aceast instala[ie ;
n unele cazuri, se impun i alte performan[e tranzitorii, cum sunt:
Gradul de amortizare
Timpul de cretere
Lrgimea de band (n cazul regimurilor sinusoidale) etc.II
t
r

II

I


Xe(t
X
e.st

t
t
r

I

32
ctivitatea de nv|are 4.1 Performan|e sta|ionare i tranzitorii

Competen|a: C27.1. Identific performanJele unui SRA

ObiectivuI/obiective vizate:

Dup parcurgerea activit[ii ve[i fi capabili :

- s preciza|i indicii de performan| n regim sta|ionar i tranzitoriu
- s indica|i reIa|iiIe matematice aIe erorii sta|ionare, supraregIajuIui i
timpuIui de rspuns (regIare aIe unui sistem
- s anaIiza|i varia|iiIe mrimii de ieire aIe tipuriIor de SR n regim
tranzitoriu

Durata:
TipuI activit|ii: ProbIematizarea


Sarcina de Iucru :
Utiliznd cunotin[ele acumulate, ve[i completa spa[iile rubricile goale din tabelul
urmtor, deducnd rela[iile matematice, unde este cazul:

Tipul
regimului de
func[ionare a
SRA
ndici de
performan[
Rela[ie matematic Reprezentare grafic
Sta[ionar
Eroarea
sta[ionar

Dinamic
(tranzitoriu)
Timp de lucru 25 minute
33
Sugestii:

elevii vor utiliza fia de documentare 4, internetul, reviste de specialitate i cr[i
tehnice pentru a completa cunotin[ele dobndite la orele de curs;
elevii se pot organiza n perechi
elevii din fiecare pereche vor completa mpreun tabelul
cte un elev din fiecare grup va prezenta rezultatul muncii echipei
profesorul, cu rol de moderator, corecteaz rspunsurile greite;


EvaIuare:

Punctajul se acord n func[ie de exactitatea informa[iilor
ob[inute.
Dac a[i realizat cerin[a, pute[i trece la urmtoarea activitate,
dac nu, reface[i activitatea.34
Tema 5. Traductoare
Fia de documentare 5. GeneralitJi despre traductoare

GENERLIT|I, PERFORMN|E, CLSIFICRE
n scopul msurrii mrimilor fizice care intervin ntr-un proces tehnologic, este
necesar, de obicei, convertirea acestora n mrimi de alt natur fizic pentru a
fi introduse cu uurin[ ntr-un circuit de automatizare.

Traductoarele sunt elemente din structura sistemelor automate care au rolul de
a msura valorile parametrului reglat i de a converti acest parametru (de obicei
o mrime fizic neelectric) ntr-o mrime fizic (de obicei electric) dependent
de prima, compatibil cu mrimea de intrare n elementul urmtor al sistemului.
Traductoarele sunt cunoscute i sub denumirea de elemente de msur,
destinate msurrii mrimilor conduse i a unor mrimi semnificative, pe baza
crora se pune n eviden[ echilibrul proceselor
Prin intermediul traductoarelor putem ob[ine informa[iile necesare conducerii
automate a proceselor n circuit nchis
Traductoarele sunt montate de regul pe bucla de reac[ie.

Structura general a traductoarelor este foarte diferit, de la un tip de traductor la
altul, cuprinznd unul, dou sau mai multe convertoare conectate n serie. n
majoritatea cazurilor, structura general a unui traductor este cea din figura
urmtoare:lementul sensibil numit i detector, efectueaz opera[ia de msurare propriu-
zis, lund contact cu mediul al crui parametru se msoar; este specific
fiecrui parametru msurat;

Adaptorul numit i transmiter asigur transformarea (adaptarea) semnalului
msurat ntr-un alt semnal, n general electric sau pneumatic, unificat, semnal ce
se preteaz pentru transmiterea la distan[.

De obicei, adaptorul cuprinde i sursa de energie care face posibil convertirea
mrimii X
o
n mrimea X
e
.

uncJionare:

EIement
sensibiI
daptor
X
i
X
o
X
e
Traductor
35
Mrimea de intrare X
i
(de exemplu: presiune, nivel, for[ etc.) este convertit de
ctre elementul sensibil ntr-o mrime intermediar X
0
(deplasare liniar sau rotire),
care este transformat n mrimea de ieire X
e
(tensiune electric, rezisten[
electric, inductan[, capacitate etc.), aplicat circuitului de automatizare cu ajutorul
adaptorului.

rimea de ieire a traductoarelor :
pentru sistemul electronic unificat E, este un semnal electric n gama 2-10 mA
pentru sistemul electronic nou de automatizare (S.N.A.) (sistemul electronic
unificat F) este un semnal electric n gama 4-20 mA
pentru sistemul unificat pneumatic folosesc ca semnal unificat presiunea de 0.2-
1daN/cm
2
.

Caracteristicile generale ale traductoarelor

La un traductor, mrimea de intrare X
i
i cea de ieire X
e
sunt de natur fizic
diferit, ns sunt legate ntre ele printr-o rela[ie general de dependen[ de
forma:
X
e
= f(X
i
(5.1)


Rela[ia de dependen[ poate fi o func[ie liniar sau neliniar, cu varia[ii continue
sau discontinue.

caracteristica static a traductorului - este reprezentarea grafic a rela[iei
generale de dependen[ dintre mrimea ob[inut la ieirea traductorului i
mrimea aplicat la intrarea sa; este prezentat n figura urmtoare:PerformanJele traductoarelor pot fi apreciate pe baza urmtoarelor caracteristici:

natura fizic a mrimilor i de ieire de intrare (presiune, debit, tempe-
ratur, deplasare etc., respectiv rezisten[ electric, curent, tensiune etc.);

0

23


0

2,
X
0

232,

X36

puterea consumat la intrare i cea transmis elementului urmtor (de
sarcin); de obicei, puterea de intrare este relativ mic (c[iva wa[i, miliwa[i
sau chiar mai pu[in), astfel nct elementul urmtor n schema de
automatizare este aproape totdeauna un amplificator;


liniaritatea - se refer la aspectul caracteristicii statice a elementelor i,
aceast caracteristic nu trebuie s prezinte curburi i histerezis pe tot
domeniul de varia[ie al mrimilor de intrare i ieire.

sensibilitatea absolut sau panta K
a
- este raportul dintre varia[ia mrimii
de ieire i a mrimii de intrare:

i
e
a
X
X
K

(5.2)
sensibilitatea - reprezint limita raportului dintre varia[ia infinit mic a
mrimii de ieire i cea de intrare, cnd ultima tinde spre zero, adic:
i
e
X
X
X
i

F 0
lim (5.3)
n mod normal, elementele de msurat prezint un anumit prag de sensibilitate,
adic o valoare limit X
i
sub care nu mai apare o mrime msurabil la ieire.

panta medie (K
m
) - se ob[ine echivalnd caracteristica static cu o dreapt
avnd coeficientul unghiular:

m
= tg d =
a
(5.4)


domeniul de msurare - definit de pragurile superioare de sensibilitate X
i max
i X
e max
i de cele inferioare X
i min
i X
e min
; reprezint intervalul n care variaz
mrimea de intrare i n care traductorul are precizia cerut.

precizia definit n func[ie de eroarea relativ a traductorului, exprimat n
procente:

e
e
X
X
P

(5.5)
rapiditatea sau timpul de rspuns - reprezint intervalul de timp n care un
semnal aplicat la intrare se va resim[i la ieirea elementului; acest timp poate
fi orict de mic, dar niciodat nul, putnd fi asimilat cu iner[ia.

fineJea sau gradul de fineJe - se caracterizeaz prin cantitatea de energie
absorbit de traductor din mediul de msur, recomandndu-se s fie ct mai
mic pentru a nu influen[a desfurarea procesului; alegerea traductorului se
va face n func[ie de parametrul reglat, n func[ie de mediul de msur, n
func[ie de tipul semnalului: continuu, electric sau neelectric, discontinuu, .a.

37
comportarea dinamic - caracteristic ce se refer la capacitatea
elementului traductor de a reproduce ct mai exact i fr ntrziere varia[iile
mrimii msurate.

reproductibilitatea - reprezint proprietatea elementelor de a-i men[ine
neschimbate caracteristicile statice i dinamice pe o perioad ct mai lung
de timp, n anumite condi[ii de mediu admisibile.CLASIICARA TRADUCTOARLOR

dup natura
mrimii de
intrare
traductoare de
mrime
mrimi neelectrice
temperatur
debit
presiune
nivel
umiditate
vitez etc.
mrimi electrice
tensiune
curent
rezisten[
frecven[ etc.
traductoare de calitate (caracteristici ale
compozi[iei corpurilor)
gazoanalizoare
traductoare de pH
spectrografe etc.
dup natura
mrimii de
ieire

traductoare parametrice (transform o
mrime neelectric ntr-un parametru de
circuit electric)

rezistive
inductive
capacitive
fotoelectrice etc.
traductoare generatoare (transform o
mrime neelectric ntr-o for[
electromotoare)

de induc[ie
sincrone
piezoelectrice
termoelectrice etc.


38
TRDUCTORE PRMETRICE

Mrimi fizice de
baz
Mrimi fizice derivate Elemente sensibile tipice
Deplasare
- deplasare liniar;
- deplasare unghiular
- lungime (dimensiuni
geometrice);
- grosime;
- straturi de acoperire;
- nivel
- deforma[ie (indirect for[,
presiune sau cuplu);
- altitudine.
- rezistive;
- inductive;
- fotoelectrice;
- electrodinamice (de induc[ie,
selsine, inductosine).
Vitez
- vitez liniar;
- vitez unghiular;
- debit.
- electrodinamice (de induc[ie);
- fotoelectrice.
For[
- efort unitar;
- greutate
- accelera[ie (vibra[ie);
- cuplu;
- presiune (absolut,
relativ, vacuum, nivel,
debit);
- vscozitate.
- termorezistive;
- termistoare;
- rezistive;
- inductive;
- capacitive;
- piezorezistive;
- magnetorezistive.
Temperatur
- temperatur ( pentru
solide, fluide, de suprafa[);
- cldur (flux, energie);
- conductibilitate termic.
- termorezisten[e;
- termistoare;
- termocupluri.
Mas - debit de mas
- complexe
(dilatare+deplasare)
Concentra[ie
- densitate;
- componente n amestecuri
de gaze;
- ioni de hidrogen n solu[ii.
- idem ca la for[;
- termorezistive;
- electrochimice;
- conductometrice.
Radia[ie
- umiditate;
- luminoas;
- termic;
- nuclear.
- fotoelectrice;
- detectoare n infrarou;
- elemente sensibile bazate pe
ionizare.

39
TRDUCTORE GENERTORE

Mrimea fizic de
msurat
Efectul utilizat Mrimea de ieire
Temperatura
Termoelectricitate Tensiune
Piroelectricitate Sarcina
Flux de
radia[ie optic
Foto-emisie Curent
Efect fotovoltaic Tensiune
Efect foto-electric Tensiune
For[a Piezo-electricitate Sarcina electric
Presiune Piezo-electricitate Sarcina electric
Accelera[ie Piezo-electricitate Sarcina electric
Viteza nduc[ie electromagnetic Tensiune
Pozi[ie (Magnet) Efect Hall Tensiune

40
ctivitatea de nv|are 5.1 GeneraIit|i despre traductoare
Competen|a: C27.2. Prezint funcJionarea elementelor componente

ObiectivuI/obiective vizate:

Dup parcurgerea activit[ii ve[i fi capabili :

- s expIica|i func|ionarea unui traductor
- s preciza|i roIuI eIementuIui sensibiI i aI adaptoruIui
- s anaIiza|i performan|eIe unui traductor
- s cIasifica|i traductoareIe
- s aIege|i un traductor pentru o apIica|ie datDurata:TipuI activit|ii: Expansiune

Sarcina de Iucru :
Realiza[i un eseu de circa 20 25 rnduri, cu tema ,,Traductoare dup
urmtoarea structur:
1. defini[ia traductorului
2. structura unui traductor
3. rolul elementului sensibil i al adaptorului
4. func[ionarea traductorului
5. caracteristica static a traductorului
6. performan[ele traductoarelor n fun[ie de caracteristicile lor
7. clasificarea traductoarelor

Sugestii:

elevii se pot organiza n grupe mici, de cte 2-3 elevi sau pot lucra individual
elevii vor utiliza fia de documentare 5, internetul, reviste de specialitate i cr[i
tehnice pentru a completa cunotin[ele dobndite la orele de curs;


Timp de lucru 30 minute
41
EvaIuare:

Punctajul se acord n func[ie de exactitatea informa[iilor
ob[inute.
Dac a[i realizat cerin[a, pute[i trece la urmtoarea activitate,
dac nu, reface[i activitatea.
42
Tema 6. Tipuri de traductoare
Fia de documentare 6. Tipuri de traductoare
Traductoare de poziJie i deplasare

transform o deplasare liniar sau unghiular ntr-o varia[ie a unui parametru al
unui element pasiv de circuit electric (rezisten[ electric, capacitate electric,
inductan[ magnetic)

cele mai simple traductoare de deplasare sunt :
rezistive - transform o deplasare liniar sau unghiular ntr-o varia[ie a
rezisten[ei unui reostat sau a unui poten[iometru
capacitive - transform o deplasare liniar sau unghiular ntr-o varia[ie a
capacit[ii electrice a unui condensator
inductive - transform o deplasare liniar sau unghiular ntr-o varia[ie a
inductan[ei unui circuit magnetic

varia[iile parametrilor de circuit sunt msurate prin determinarea curentului
absorbit sau a tensiunii electrice corespunztoare

I Traductoare rezistive de depIasare
Pot fi de deplasare liniar i de deplasare unghiular
I.1.deplasare liniar (a)
uncJionare: Subansamblul mobil a crui deplasare liniar se msoar, este conectat
solidar cu cursorul ce alunec pe nfurarea rezistiv, astfel c varia[ia rezisten[ei
electrice este msurat prin cderea de tensiune ntre captul fix de rezisten[ zero i
cursor:

-
2,
-

&
&


(a) (b)
I.2.deplasare unghiular (b)
uncJionare: Pentru deplasri unghiulare se utilizeaz un poten[iometru de form
circular, ob[inut prin bobinarea unui fir rezistiv pe un suport izolant circular, fir rezistiv
peste care alunec un cursor, astfel c, rezisten[a la ieirea poten[iometrului i
tensiunea de ieire, cnd acesta este alimentat la o tensiune continu stabilizat,
depind numai de unghiul de rota[ie d .
II Traductoare inductive de depIasare
Clasificare:
43
traductoare inductive cu ntrefier variabil (cu armtur mobil - utilizate n
cazul deplasrilor liniare mici (sub 2 mm )
traductoare inductive diferentiale cu ntrefier variabil - n cazul unor deplasri
ntre 2 mm i 4 mm
traductoare inductive diferentiale cu miez magnetic mobil - pentru deplasri
de ordinul centimetrilor
uncJionare: Componentele mobile ale traductoarelor inductive (armtura
mobil, respectiv miezul magnetic mobil) sunt solidare cu subansamblul a crui
deplasare trebuie determinat, astfel c, prin modificarea distan[ei x dintre armtura
mobil i armtura fix, respectiv deplasarea miezului magnetic mobil n bobina
cilindric, se modific practic inductan[a bobinei deci curentul absorbit de solenoid,
respectiv de bobina cilindric. Astfel, curentul indicat de ampermetru este direct
propor[ional cu deplasarea.
Traductor inductiv cu armtur mobil Traductor inductiv cu
(pentru deplasri mici, de ordinul miez mobil
zecimilor de milimetru) (pentru deplasri mari)Pentru reducerea perturba[iilor de natur electromagnetic, ntreg ansamblul se
ecraneaz.
III Traductoare capacitive de depIasare
Se deosebesc trei categorii de traductoare capacitive de deplasare dup rela[ia
capacit[ii electrice a unui condensator:
Prin deplasarea dielectricului sau a unei armturi (solidare cu dispozitivul a crui
deplasare se msoar) se produce varia[ia unuia din cei trei parametri (s, S, d), varia[ie
ce duce la modificarea capacit[ii condensatorului, mai uor msurabil.
d
S
C
1


S
c
c
0
dc
c
0
d


S


S
c
0 dS
c
0


traductoare cu suprafaJ variabil
traductoare cu distanJ variabil
traductoare cu dielectric variabil
sau


44
Sensibilitatea traductoarelor e dat de rela[ia:
d
C
S


Toate traductoarele capacitive func[ioneaz n curent alternativ, la o frecven[ de cel
pu[in 1 kHz.
Se utilizeaz frecvent pentru msurri de deplasri rapide (metoda compensrii) sau
prin montarea n punte a dou traductoare identice, unde numai unul dintre traductoare
este ac[ionat de mrimea neelectric msurat sau controlat.
Armturile se confec[ioneaz dintr-un material special numit invar, pentru nlturarea
erorilor datorate varia[iilor de temperatur.
Traductoare de forJ i cupluri
Pentru msurarea for[ei se pot folosi fie traductoare specifice, fie traductoare de
deplasare care capteaz for[a i o transform ntr-o deplasare.
Sunt traductoare elastice care se bazeaz pe modificarea reversibil a formei
unei structuri de baz (bar, inel) sub acJiunea forJei aplicate: msurnd lungirea
sau contrac[ia structurii respective, se ob[in informa[ii despre mrimea for[ei care a
determinat-o.
Odat cu modificrile de natur mecanic (lungime l, sec[iune S sau rezistivitate
electric 8) ale unui corp metalic sau semiconductor, supus unei for[e, are loc i o
modificare a rezistivit[ii acestuia efectul tensorezistiv, a crui aplica[ie o reprezint
timbrele tensorezistive.
Acestea sunt realizate dintr-un fir conductor dispus n zig-zag sau dintr-o folie
conductoare foarte sub[ire ce se depune pe un suport izolator i se lipete pe piesa
solicitat. Suportul izolator i adezivul pentru lipire sunt materiale elastice i foarte
durabile.

Caracteristica de transfer a unui timbru metalic
Un timbru tensometric are rezisten[a nominal ntre 100 i 500 C i poate msura
deforma[ii de la c[iva milimetri pn la c[iva centimetri
Traductoare de presiune
Presiunea se definete prin rela[ia:

Principiul de func[ionare al traductoarelor de presiune const n convertirea unei
presiuni ntr-o deplasare liniar care este convertit apoi ntr-o varia[ie de tensiune cu
ajutorul unui montaj poten[iometric sau cu o punte de msur.
suport izolator
fir (folie)
terminal

Al
AF
S
F
p
45
n func[ie de domeniul presiunilor de msurat, elementele sensibile ale acestor
traductoare difer.

Elementele sensibile ale traductoarelor de presiune pot fi:
membrane elastice tuburi elastice pistoane cu resortAu o sensibilitate relativ redus, precizia lor fiind influen[at de vibra[ii i ocuri,
temperatur, umiditate, existen[a derivei de zero etc.
Pentru presiuni foarte mari (sute sau mii de daN/cm
2
) se folosesc traductoare de
presiune speciale, la care elementul sensibil este executat de obicei din o[el inoxidabil
i care, sub ac[iunea unei presiuni, este supus unei dilatri. Acest lucru va duce la
varia[ia lungimii unui fir rezistiv bobinat, adic la varia[ia rezisten[ei electrice a acestuia.
Pentru msurarea subpresiunilor se utilizeaz :
vacuumetre Pirani,
traductoare de vacuum cu ionizare cu catod cald sau rece (Penning),
traductoare cu ionizare prin radia[ii (alfatron) i traductoarele de tip magnetron.
Traductoare de nivel
Msurarea nivelului n recipien[i este foarte important pentru multe procese
tehnologice i pentru evaluarea stocurilor existente.
Func[ionarea traductoarelor de nivel se bazeaz pe ac[iunea for[ei arhimedice. Pot fi
utilizate numai pentru lichide
Cele mai simple traductoare de nivel sunt:
Traductoare cu plutitor
Traductoare cu imersor

Traductorul de nivel cu plutitor
La utilizarea traductorului cu plutitor nu este necesar cunoaterea densit[ii
lichidului.
Schem de principiu, construc[ie i func[ionare:

5 c
c
5
a

SiIfoane
5
c
Membran Tub Bourdon
5
a

b

c

Pistoane cu resort
5
46
Traductorul de nivel cu imersor
Schem de principiu, construc[ie i func[ionare:


Pentru traductorul cu imersor, este necesar s se tie valoarea densit[ii
lichidului.
Se poate adapta foarte uor la un traductor de tipul balan[ de for[e, metoda fiind
aplicabil dac se cunoate densitatea lichidului, principalele erori fiind date de
dependen[a de temperatur a densit[ii, aceste erori putnd fi compensate.
Traductoare de debit
Msurarea debitului este o problem legat de curgerea unui fluid. Ca fenomen,
curgerea este caracterizat prin vitez ns, de cele mai multe ori, intereseaz debitul.
Debitul poate fi:
volumic "
'
= volumul de fluid care trece printr-o sec[iune a conductei de
curgere, n unitatea de timp
masic "
m
= masa de fluid care trece printr-o sec[iune a conductei de curgere, n
unitatea de timp
"
m
= p . "
vTraductorul de debit cel mai simplu se bazeaz pe faptul c un fluid care curge,
poate pune n micare de rota[ie un sistem mecanic.
Traductorul de debit cu palet
Se ob[ine prin montarea unei palete pe direc[ia de curgere a fluidului.
G

tambur:
pozi[ia sa relativ d indica[ii
despre nivelul lichidului
contragreutate:
echilibreaz micarea plutitorului
plutitor:
se afl permanent pe suprafa[a
lichidului
resort:
for[a sa elastic i for[a arhimedic sunt
echilibrate de greutatea imersorului
imersor:
par[ial introdus n lichid i suspendat de resort, i
modific pozi[ia n func[ie de nivelul lichidului
G

Fa
Fe
densitatea fluidului
47uncJionare: Datorit curgerii fluidului, asupra paletei ac[ioneaz o for[ care o
rotete n jurul articula[iei, rotire care este pus n eviden[ printr-un traductor de
deplasare unghiular; cu ct for[a este mai mare, cu att unghiul este mai mare.
Deplasarea paletei n mediul conductor lichid aflat sub ac[iunea unui cmp magnetic
produce, conform legii induc[iei electromagnetice, o tensiune electromotoare
propor[ional cu viteza de deplasare a lichidului prin conduct.
Dezavantaje : msurarea modific debitul de curgere a fluidului iar informa[ia care
se ob[ine este nso[it de erori.
Traductorul electromagnetic de debit
Schema de principiu a unui astfel de traductor este urmtoarea:

ndica[ia voltmetrului V este propor[ional cu viteza de curgere, deci cu debitul
fluidului.
Msurtorile nu sunt influen[ate de vscozitatea fluidului, densitatea sau
conductibilitatea acestuia i nici de modul de curgere laminar sau turbulent.
Precizia de msurare este de 1% la lichide cu o conductibilitate minim de 100
S/cm i viteze ntre 0 1 m/s pn la 10 m/s.
Traductoare de temperatur
Sunt dispozitive care convertesc temperatura ntr-o deplasare sau dilatare (gaz
sau metal), ntr-o variaJie a unui parametru al circuitelor electrice (de obicei
rezisten[) sau ntr-o tensiune electromotoare.
uncJionarea traductoarelor de temperatur are la baz proprietatea materialelor
conductoare de a-i modifica rezistivitatea electric (deci i rezisten[a electric), n
func[ie de temperatur, conform rela[iei :R = R
0
(1 + *A0
rezisten[a electric la
o temperatur
oarecare
rezisten[a electric la
temperatura de referin[
(de obicei, 20 C)
coeficient de varia[ie a
rezisten[ei cu
temperatura
varia[ia de temperatur
(fa[ de temperatura de
referin[)

;
6


~
' $ ;
eIectrod (metaIic
poI magnetic (aI
unui eIectromagnet tub izoIator (conduct
de curgere
;


0


H
=&
48
Cele mai simple traductoare de temperatur sunt temometrele cu sau fr contact
(reglabil sau nereglabil), ambele tipuri fiind cu mercur.
Msurnd (prin metode cunoscute) rezisten[a electric a unui conductor cu o
anumit temperatur, se pot ob[ine informa[ii despre valoarea temperaturii respective.
Traductoarele termorezistive
Din aceast categorie fac parte :
termorezistoarele, care sunt traductoare termorezistive metalice, realizate cu
materiale conductoare, fie ca o nfurare pe un suport izolant (termorezistenJe), fie
ca un ansamblu de dou conductoare (traductoare bimetalice), fie ca o pelicul
(film) depus pe o plac din aluminiu, oxidat (timbre termorezistive)
termistoarele, care sunt traductoare termorezistive realizate cu materiale
semiconductoare

TermorezistenJele - sunt traductoare la care, odat cu modificarea temperaturii se
modific rezisten[a electric a materialului conductor. Aspectul exterior al
termorezisten[elor tehnice este similar cu cel al termocuplelor.
Elementul sensibil al termorezisten[ei este realizat dintr-o nfurare conductoare
plat sau cilindric, peste un suport izolant din mic, izoplac, ceramic, textolit .a. ;
nfurarea conductoare este un fir din platin (-180 +600
0
C i mai rar 200 +1000
0
C), nichel (-100 +250
0
C), cupru, wolfram, fier, fir bobinat neinductiv pe suport.
Cele mai utilizate sunt termorezisten[ele din platin, care se folosesc i ca etaloane
de temperatur n intervalul 0600
0
C.
Traductoare bimetalice - sunt realizate din materiale metalice, fabricate din table
sau benzi din componente diferite, unite intim ntre ele i caracterizate de coeficien[i de
dilatare termic liniar diferi[i.
Prin deformarea lamelei bimetalice la varia[ii de temperatur, se pot nchide sau
deschide contacte electrice fixe sau reglabile cu temperatura.
n aplica[iile industriale traductoarele bimetalice sunt elemente esen[iale n cazul
protec[iei la suprasarcini a masinilor electrice, transformatoarelor, conductelor electrice,
iar n scopuri mai pu[in "industriale sunt utilizate la aparatele i dispozitivele
electrocasice (calorifere, perne, plite, usctoare, fiare de clcat etc.).

Termistoarele - sunt traductoare de temperatur realizate din material
semiconductor, fenomenele de conduc[ie n acest caz fiind mult mai complexe.
Termistoarele de siliciu au o bun stabilitate pentru temperaturi ntre 50 +120
0
C.
Pn la 120
0
C, n mecanismul de conduc[ie intervine dopajul ce reduce mobilitatea
purttorilor de sarcin, pentru temperaturi mai mari, datorit ionizrilor termice,
rezisten[a scade cu temperatura.
Traductoare termoelectrice (termocuple)
Constructiv, se realizeaz din dou conductoare metalice sau aliaje diferite
(termoelectrozi) sudate mpreun la unul din capete.
49
uncJionare : prin nclzirea local a sudurii (jonc[iunea de msurare capt cald),
datorit efectului termoelectric direct (efectul Seebeck) se va genera o tensiune
termoelectromotoare la capetele libere ale conductoarelor (jonc[iunea de referin[
capt rece) indicat de un milivoltmetru.


Electrodul M
3
se utilizeaz la prinderea, lipirea, rsucirea sau sudarea captului
cald.
Cu toate c sensibilitatea termocuplelor este mai redus dect a termorezisten[elor,
ele nu produc semnal de ieire dac nu exist o diferen[ de temperatur, ns
sensibilitatea scade foarte mult la temperaturi sczute.
Pirometrele
Permit msurarea temperaturii prin intermediul energiei radiante, fr contact, n
concordan[ cu legile radia[iei termice.
Msurarea se face prin compara[ie, adic pe imaginea suprafe[ei radiante, ce emite
o radia[ie n spectrul vizibil, se suprapune o lamp etalon.
Reglnd curentul de filament se va modifica temperatura acestuia i implicit
culoarea.n func[ie de temperatura filamentului T
f
, valoarea curentului prin acesta constituie o
msur a temperaturii urmrite T
m
.
Pirometrele obinuite au domeniile: 700
0
C (filament rou nchis) i temperatura
maxim a filamentului 1500
0
C, dar pot fi extinse pn la 3000
0
C prin utilizarea unor
atenuatoare optice.
Pirometrele sunt foarte mult utilizate n siderurgie (metalurgie) pentru msurarea
temperaturii arjei n cuptoare, furnale etc.
e
mV
M
1
M
1
M
3
M
2
a b
Termocuplu Fire de extensie Circuit de msur

T
m
~ T
I
T
m
T
I
T
m
T
I


50
Adaptoare
Pe lng elementul sensibil, n construc[ia unui traductor intr i adaptorul . Mai
cunoscute sunt :

daptoruI tensiune (rezisten|-curent
Adaptorul LT 160

Se folosete pentru ob[inerea semnalului electric unificat, curent 2 - 10 mA, prin
cuplarea cu un element sensibil de tip termorezistenJ sau termocuplu.
Adaptorul se compune din:
bloc de gam K71.H77 care servesc la ob[inerea, la ieirea lui, a unui
semnal standard de curent continuu 10 A, n func[ie de semnalul de la
ieirea elementului sensibil;
un amplificator de curent continuu cu modulare, amplificatoare n curent
alternativ i modulare;
un bloc de liniarizare sau corec[ie.
Semnalul de la ieirea blocului de gam se aplic nfurrii de comand a
modularului magnetic, fiind transformat ntr-un semnal alternativ cu frecven[a de
1000Hz. Acest semnal este amplificat i se ob[ine la ieire un semnal unificat 2-10 mA,
propor[ional cu mrimea de intrare a elementului sensibil (temperatura).
Caracteristica static a ansamblului element sensibil - bloc de gam poate fi
neliniar, motiv pentru care este prevzut un bloc de liniarizare sau corec[ie, care are o
caracteristic neliniar ce compenseaz neliniarit[ile introduse de blocul de gam sau
elementul sensibil.

Adaptorul LT162

Face parte din sistemul nou de automatizare (S.N.A.) sistemul F (420 mA) i
este destinat s nlocuiasc adaptoarele ELT162 (161), din sistemul E. Con[ine un
amplificator de curent continuu, realizat cu amplificator opera[ional integrat care asigur
o precizie foarte bun, sensibilitate, stabilitate cu temperatura i amplificarea
semnalelor ob[inute de la ieirea blocului de gam.
Se folosete combinat cu urmtoarele tipuri de detectoare de temperatur:
termorezisten[e Pt 50 i Pt 100;
termocupluri PR10%, PR 13%, Cromel-alunel, Fier-constant.

daptoare eIectronice depIasare-curent

Aceste tipuri de adaptoare sunt frecvent utilizate n cadrul sistemului electronic E,
ntruct multe dintre traductoarele acestui sistem con[in elemente sensibile care au ca
mrime de ieire o deplasare liniar sau unghiular. Aa este cazul traductoarelor de
presiune, nivel, debit.


Adaptorul deplasare unghiular-curent LT370

Folosete principiul convertirii unei deplasri mecanice (rotire) ntr-un semnal de
curent alternativ, a crui amplitudine este propor[ional cu deplasarea. Adaptorul
51
ELT370 este plasat n aceeai carcas cu elementele sensibile ale traductoarelor n
care este cuplat.

daptoare for|-curent

n cadrul traductoarelor din sistemul F se folosete un adaptor for[-curent bazat pe
principiul balan[ei de for[e (echilibru de for[e).
Con[ine un traductor diferen[ial deplasare-tensiune de tip inductiv.

daptoare pneumatice de depIasare unghiuIar-presiune

Adaptoarele pneumatice mpreun cu elementele sensibile corespunztoare fac
parte din ansamblul denumit traductor pneumatic, utilizat pentru msurarea i
reglarea automat a unor procese din instala[iile industriale care folosesc diferite fluide.
Adaptorul pneumatic transform deplasarea unghiular n semnal unificat
pneumatic 0,2.1 daN/cm
2
sau 1.0,2 daN/cm
2
.

Adaptorul pneumatic deplasare unghiular-presiune PLT370

Adaptorul pneumatic PLT370 este format dintr-o plac de baz pe care se
monteaz mecanismul respectiv i care se compune din:
un sistem duz-clapet;
un sistem de reac[ie compus dintr-o capsul mecanic i un mecanism
cu articula[ie elastic;
un amplificator pneumatic.


uncJionare : micarea de rota[ie primit de la axul 5 al elementului sensibil este
transmis sistemului duz-clapet 2.
52
Dac se apropie de clapet i presiunea p n spatele duzei va crete, aceasta
este transmis amplificatorului pneumatic inversor AP - 3, la ieirea cruia presiunea p
e

va scdea propor[ional cu deplasarea duzei.
Totodat presiunea p
e
este transmis i unei capsule mecanice 4 care, prin
articula[ia elastic 1, asigur legtura invers (reac[ia negativ) i mrete astfel
stabilitatea ansamblului.


53
ctivitatea de nv|are 6.1 Traductoare de pozi|ie i depIasare

Competen|a: C27.2. Prezint funcJionarea elementelor componente

ObiectivuI/obiective vizate:

Dup parcurgerea activit[ii ve[i fi capabili :

- s preciza|i eIementeIe componente aIe fiecrui tip de traductor de
depIasare
- s expIica|i func|ionarea fiecrui tip de traductor de depIasareDurata:TipuI activit|ii: Diagrama pianjen


Sarcina de Iucru :
Folosind surse de informare diferite, ob[ine[i informa[ii despre construc[ia fiecrui
tip de traductor de deplasare i func[ionarea fiecruia.
Completa[i diagrama cu informa[iile ob[inute pentru fiecare tip de traductor.

Timp de lucru 30 minute
CU DISTN|
'RIBIL

TRDUCTORE DE
DEPLSRE I POZI|IE
TRDUCTORE
REZISTI'E
DEPLSRE
UNGHIULR

DEPLSRE
LINIR

CU RMTUR
MOBIL

CU DIELECTRIC
'RIBIL

TRDUCTORE
INDUCTI'E
TRDUCTORE
CPCITI'E

CU SUPRF|
'RIBIL

CU MIEZ MOBIL

54
Sugestii:

elevii se pot organiza n grupe mici, de cte 2-3 elevi sau pot lucra individual
elevii vor utiliza fia de documentare 6, internet, manual, caiete de noti[e, reviste
de specialitate i cr[i tehnice, pentru a completa cunotin[ele dobndite la orele
de curs;


EvaIuare:

Punctajul se acord n func[ie de numrul informa[iilor
furnizate.
Dac a[i realizat cerin[a, pute[i trece la urmtoarea activitate,
dac nu, reface[i activitatea.
55
ctivitatea de nv|are 6.2 Traductoare de pozi|ie i depIasare

Competen|a: C27.2. Prezint funcJionarea elementelor componente

ObiectivuI/obiective vizate:

Dup parcurgerea activit[ii ve[i fi capabili :

- s aIege|i tipuI de traductor de depIasare necesar ntr-o msurare
- s reaIiza|i msurarea unei depIasri

Durata:TipuI activit|ii: ExperimentuISarcina de Iucru:

Pe baza cunotin[elor teoretice dobndite la orele de curs, ve[i realiza msurri ale
deplasrii unui subansamblu din dotarea laboratorului, pe o distan[ de 5 mm, dup
urmtorul plan :

1. Alegerea tipului de traductor de deplasare;
2. Realizarea montajului de msurare;
3. Verificarea montajului de msurare;
4. Notarea rezultatelor ntr-un tabel;
5. Concluzii.
Sugestii:
Realizarea lucrrii de laborator presupune lucrul n echipe de 2 4 elevi;
Fiecare membru trebuie s primeasc o sarcin de lucru i s-i asume
responsabilitatea rezultatelor echipei;
Membrii grupului organizeaz i execut mpreun sarcinile de lucru;

Timp de lucru 50 minute
56
Profesorul observ i analizeaz nivelul de cooperare, atmosfera creat
n timpul lucrului;
Elevii trebuie s cunoasc normele de protec[ia muncii specifice
domeniului.


EvaIuare:
Se consider lucrare realizat, dac elevii refectueaz cel pu[in dou
detreminri cu tipul de traductor ales n func[ie de subansamblul din dotarea
laboratorului.


57
ctivitatea de nv|are 6.3 Traductoare de for| i cupIuri

Competen|a: C27.2. Prezint funcJionarea elementelor componente

ObiectivuI/obiective vizate:

Dup parcurgerea activit[ii ve[i fi capabili :

- s defini|i efectuI tensorezistiv
- s descrie|i principiuI de func|ionare aI traductoareIor de for| i cupIuri


Durata:


TipuI activit|ii: Diagrama pianjen

Sarcina de Iucru:

Realiza[i un eseu de circa 15 rnduri, cu tema ,,Traductoare de for[ i cupluri
dup structura prezentat n diagrama din figur:

Timp de lucru 50 minute
58
Sugestii:

elevii se pot organiza n grupe mici, de cte 2-3 elevi sau pot lucra individual
elevii vor utiliza fia de documentare 6, internetul, reviste de specialitate i cr[i
tehnice pentru a completa cunotin[ele dobndite la orele de curs;


EvaIuare:
Se consider lucrare realizat, dac elevii refectueaz cel pu[in dou
detreminri cu tipul de traductor ales n func[ie de subansamblul din dotarea
laboratorului.
59
ctivitatea de nv|are 6.4 Timbre tensometrice

Competen|a: C27.2. Prezint funcJionarea elementelor componente

ObiectivuI/obiective vizate:

Dup parcurgerea activit[ii ve[i fi capabili :

- s aIege|i tipuI de timbru tensometric necesar ntr-o msurare
- s reaIiza|i msurarea unei for|e cu timbruI tensometric


Durata:TipuI activit|ii: ExperimentuI

Sarcina de Iucru:
Cunoscnd rela[ia dintre rezisten[a electric i rezistivitate, realiza[i un scurt
"ndrumar de laborator pentru determinarea for[ei utiliznd timbre tensometrice.
ndrumarul va cuprinde:
a) schema montajului de lucru;
b) aparatele necesare;
c) modul de lucru.

Sugestii:
Realizarea lucrrii de laborator presupune lucrul n echipe de 2 4 elevi;
Fiecare membru trebuie s primeasc o sarcin de lucru i s-i asume
responsabilitatea rezultatelor echipei;
Membrii grupului organizeaz i execut mpreun sarcinile de lucru;
Profesorul observ i analizeaz nivelul de cooperare, atmosfera creat
n timpul lucrului;
Elevii trebuie s cunoasc normele de protec[ia muncii specifice
domeniului.

Timp de lucru 50 minute
60
SoIu|ie:
a) Schema montajului de lucrub) Aparate necesare: ohmmetru serie (sau multimetru)
c) Modul de lucru:
O se regleaz ohmmetrul (indica[ia pentru R
x
= 0 i pentru R
x
= \)
O se msoar rezisten[a nominal a timbrului tensometric (nainte de aplicarea for[ei)
R
n
= ... C
O se msoar rezisten[a timbrului tensometric n timp ce for[a F este aplicat piesei
R
1
= ... C
O se determin AR = R
1
R
n
= .... C
O utiliznd caracteristica de transfer a timbrului tensometric utilizat, se determin for[a
aplicat piesei (for[ propor[ional cu deforma[ia A)


EvaIuare:
Se consider lucrare realizat, dac elevii refectueaz cel pu[in dou
detreminri cu tipul de traductor ales n func[ie de subansamblul din dotarea
laboratorului.

61
ctivitatea de nv|are 6.5 Traductoare de presiune
Competen|a: C27.2. Prezint funcJionarea elementelor componente

ObiectivuI/obiective vizate:

Dup parcurgerea activit[ii ve[i fi capabili :

- s expIica|i principiuI de func|ionarea unui traductor de presiune
- s preciza|i tipuri de eIemente sensibiIe i adaptoare aIe traductoareIor de
presiune
- s cIasifica|i traductoareIe de presiune
- s aIege|i un traductor pentru o apIica|ie datDurata:TipuI activit|ii: Expansiune

Sarcina de Iucru :
Realiza[i un eseu de circa 15 rnduri, cu tema ,,Traductoare de presiune dup
urmtoarea structur:

defini[ia presiunii
unit[i de msur pentru presiune
principiul de func[ionare al traductoarelor de presiune
tipuri de traductoare de presiune
tipuri de elemente sensibile i adaptoare aferente traductoarelor de
presiune
utilizri ale traductoarelor de presiune

Sugestii:

elevii se pot organiza n grupe mici, de cte 2-3 elevi sau pot lucra individual
elevii vor utiliza fia de documentare 6, internetul, reviste de specialitate i cr[i
tehnice pentru a completa cunotin[ele dobndite la orele de curs;


Timp de lucru 15 minute
62
EvaIuare:
Punctajul se acord n func[ie de exactitatea informa[iilor ob[inute.
Dac a[i realizat cerin[a, pute[i trece la urmtoarea activitate, dac nu, reface[i
activitatea.


63
ctivitatea de nv|are 6.6 Traductoare de niveI

Competen|a: C27.2. Prezint funcJionarea elementelor componente

ObiectivuI/obiective vizate:

Dup parcurgerea activit[ii ve[i fi capabili :

- s expIica|i principiuI de func|ionare a unui traductor de niveI
- s preciza|i tipuri de traductoare de niveI

Durata:


TipuI activit|ii: ProbIematizarea

Sarcina de Iucru:
. Se d schema de principiu pentru msurarea nivelului din figura urmtoare:
1. preciza[i tipul de traductor de nivel
2. indica[i elementele componente i preciza[i rolul lor
3. indica[i principiul fizic pe care se bazeaz construc[ia i func[ionarea
acestui tip de traductor
4. explica[i modul de msurare cu acest traductor. nvestiga[i mediul n care v desfura[i activitatea cotidian, la coal i acas,
pentru a descoperi situa[ii sau instala[ii n care se utilizeaz traductoare de nivel.
Ce fel de traductoare sunt acestea?
Completa[i tabelul urmtor:
Nr.
crt.
InstaIa|ia TipuI traductoruIuiTimp de lucru 25 minute
G
64
Sugestii:
elevii se pot organiza n grupe mici (2 - 3) elevi sau pot lucra individual.
elevii vor utiliza fia de documentare 6, internetul, reviste de specialitate i cr[i
tehnice pentru a completa cunotin[ele dobndite la orele de curs;


EvaIuare:
V aprecia[i singuri munca realizat prin calificativele: foarte slab, slab, suficient,
bine, foarte bine.

65
ctivitatea de nv|are 6.7 Traductoare de debit

Competen|a: C27.2. Prezint funcJionarea elementelor componente

ObiectivuI/obiective vizate:

Dup parcurgerea activit[ii ve[i fi capabili :

- s expIica|i principiuI de func|ionare a unui traductor de debit
- s preciza|i tipuri de traductoare de debit


Durata:
TipuI activit|ii: ProbIematizarea


Sarcina de Iucru:
. Se dschema de principiu pentru msurarea debitului, din figura urmtoare:
1. preciza[i tipul de traductor de debit
2. indica[i elementele componente i preciza[i rolul lor
3. indica[i principiul fizic pe care se bazeaz construc[ia i func[ionarea
acestui tip de traductor
4. explica[i modul de msurare cu acest traductor
5. analiza[i schema traductorului i afla[i sensul tensiunii electromotoare
induse aplicnd regula minii drepte; reprezenta[i sensul respectiv, lsnd
doar o sgeat dintre cele dou reprezentate n dreptul voltmetrului
(tergnd-o pe cea necorespunztoare).


Timp de lucru 25 minute
' $
;66
Sugestii:
elevii se pot organiza n grupe mici (2 - 3) elevi sau pot lucra individual.
elevii vor utiliza fia de documentare 6, internetul, reviste de specialitate i cr[i
tehnice pentru a completa cunotin[ele dobndite la orele de curs;
EvaIuare:
Punctajul se acord n func[ie de exactitatea
informa[iilor ob[inute.
Dac a[i realizat cerin[a, pute[i trece la urmtoarea
activitate, dac nu, reface[i activitatea.

67
ctivitatea de nv|are 6.8 Traductoare de temperatur

Competen|a: C27.2. Prezint funcJionarea elementelor componente

ObiectivuI/obiective vizate:

Dup parcurgerea activit[ii ve[i fi capabili :

O s expIica|i principiuI de func|ionare a unui traductor de temperatur
O s indica|i tipuri de traductoare de temperatur utiIizate n tehnica
msurriIor
O s preciza|i caracteristiciIe tehnice aIe diferiteIor tipuri de traductoare de
temperatur, preciznd tipuriIe de adaptoare utiIizate
O s utiIiza|i traductoare de temperatur n procesuI de msurare
Durata:TipuI activit|ii: Rezumare


Sarcina de Iucru:

ntocmi[i ntr-o perioada de 1 sptmn un referat, utiliznd surse de
documentare concrete (internet, reviste de specialitate, cr[i tehnice, pliante, cataloage
ale firmelor productoare) n care s prezenta[i cel pu[in 3 tipuri de traductoare de
temperatur folosite n automatizri.
Se vor avea n vedere urmtoarele:
proprietatea pe care se bazeaz func[ionarea lor
construc[ia i func[ionarea
caracteristici tehnice generale;
domeniul de utilizare

Sugestii:

Elevii se pot organiza n grupe mici (2 - 3) elevi sau pot lucra individual.Timp de lucru 1 sptmn
68
EvaIuare:
Se consider lucrare realizat, dac elevul prezint cel pu[in 3 tipuri de
traductoare de temperatur cu caracteristici tehnice i instruc[iuni de utilizare.


69
ctivitatea de nv|are 6.9 daptoare

Competen|a: C27.2. Prezint funcJionarea elementelor componente

ObiectivuI/obiective vizate:

Dup parcurgerea activit[ii ve[i fi capabili :

O s expIica|i principiuI de func|ionare aI unui adaptor
O s indica|i tipuri de adaptoare utiIizate n construc|ia traductoareIor


Durata:


TipuI activit|ii: nv|area prin categorisire

Sarcina de Iucru:

Completa[i urmtorul tabel cu rspunsurile pe care le considera[i corecte;
Dup completarea fiecrei rubrici, ve[i confrunta rspunsurile voastre cu cele
prezentate de profesor pe folie.

Tipuri de
adaptoare
'arianta
constructiv
TipuI de traductor
n care este utiIizat
Caracterizare
Adaptoare
tensiune
(rezisten[) -
curent
Adaptoare
electronice
deplasare -
curent

Adaptoare
for[ - curent

Timp de lucru 25 minute
70
Adaptoare
pneumatice
de deplasare
unghiular -
presiune

EvaIuare:
V aprecia[i singuri munca realizat prin unul din calificativele: foarte slab, slab,
suficient, bine, foarte bine.


71
III. GIosar

aparatuI de msurat
sistemul tehnic care permite determinarea cantitativ a
mrimilor ce se msoar
automatizarea
introducerea unor dispozitive i legturi cu scopul de a
realiza opera[iile de comand i reglare automat a
procesului.
comanda
ansamblul de opera[ii ce se efectueaz n circuit deschis i
care au ca efect stabilirea unei dependen[e dup o lege
prestabilit, pentru valoarea unei mrimi dintr-un proces n
raport cu mrimi independente de acesta.
comanda cu
program
comanda care se realizeaz conform unui program
comanda
secven|iaI
comanda care se realizeaz dup un program secven[ial ce
fixeaz apriori succesiunea ac[iunilor asupra unui sistem,
unele ac[iuni depind de executarea ac[iunilor precedente
sau de ndeplinirea n prealabil a unor condi[ii
comanda automat
comanda care se realizeaz numai prin dispozitive
prevzute n acest scop
comanda manuaI
comanda n care omul intervine asupra elementului de
execu[ie
controIuI opera[ia de msurare, verificare prin comparare, analiz.
metoda digitaI metoda de afiare a datelor sub form numeric
dispozitivuI de
automatizare
ansamblul de aparate i legturi care se conecteaz cu
procesul n scopul realizrii opera[iilor de comand i de
reglare dorite.
eIement aI
sistemuIui automat
o parte a sistemului automat care formeaz o unitate
constructiv i realizeaz una sau mai multe din func[iunile
sistemului automat;
un element are una sau mai multe mrimi de intrare i o
mrime de ieire, prin care se primesc i se transmit
mrimile fizice caracteristice func[ionrii elementului;
elementele componente ale unui sistem automat formeaz
un ansamblu unificat dac elementele sunt legate ntre ele
prin semnale de intrare i ieire cu varia[ii n domenii date
(2.10 mA c.c. ; 1.5 mA c.c. ; 0.20 mA ; 0,2.1
daN/cm
2
kgf/m
2
).
eroarea
diferen[a dintre rezultatul unei msurri i valoarea mrimii
msurate
membran element elastic, folosit n construc[ia aparatelor de msur
precizia
caracteristica aparatului de msur n func[ie de care se
alege aparatul i se evalueaz calitatea msurrii
proces
ansamblul transformrilor, caracterizat prin una sau mai
multe mrimi msurabile, pentru care se realizeaz o
72
automatizare.
regIarea
(automat-manuaI
ansamblul de opera[ii care au drept scop ca, pe baza
compara[iei valorii msurate a unei mrimi din proces cu o
valoare prestabilit s ac[ioneze asupra procesului astfel c
mrimea reglat s fie adus sau men[inut la valoarea
prescris prin stabilirea unei dependen[e dup o lege
prestabilit pentru valoarea unei mrimi dintr-un proces n
raport cu mrimi independente sau dependente de
proces sau prin reducerea influen[ei mrimilor perturbatoare
asupra mrimilor din proces.
semnaI mrimea fizic utilizat pentru transmiterea unei informa[ii
semnaIizarea
ansamblul de opera[ii care au ca efect declanarea unor
semnale de alarm (optic, acustic) pentru a atrage aten[ia
asupra apari[iei unor situa[ii normale - anormale n
func[ionarea procesului.
sensibiIitatea
caracteristica unui element care exprim raportul dintre
varia[ia mrimii de ieire i varia[ia mrimii de intrare care o
produce, dup ce regimul sta[ionar a fost atins
siguran|a n
func|ionare
calitatea unui element de a func[iona cu o probabilitate
prestabilit un interval de timp determinat, fr s se
depeasc valorile tolerate
sistemuI automat
ansamblul cuprinznd procesul i dispozitivul de
automatizare.
teIecomanda
comanda se realizeaz de la distan[ (se folosesc metode i
dispozitive de teletransmitere).
traductoruI
partea unui ansamblu de msurare care care are rolul de a
transforma informa[ia de msurare ntr-o mrime fizic
prelucrabil
semnaI unificat
semnalul din canalul de transmitere cu domeniul de varia[ie
standardizat

GLOSRUL - poate fi completat pe msura parcurgerii modulului i ar fi
indicat ca, fiecare elev s aib n portofoliu o list cu cuvintele cheie propriei discipline
de specialitate.
O parte dintre termenii specifici domeniului auotmatizrilor sunt defini[i n
cuprinsul fielor de documentare, urmnd ca profesorul i elevii s-i descopere i s-i
adauge prezentului glosar.
73
I'. BibIiografie

Bloiu, T., .a., [2002] - lemente de comand i control pentru actionri i SRA,
manual pentru clasele a XI-a i a XII-a, liceu tehnologic,
specializarea electrotehnic, Editura Econimic Preuniversitaria,
Bucureti
Bichir, N. i colectiv ,[1993] Maini, aparate, actionri i automatizri, manual pentru
clasa a XIa i a XIIa licee industriale i coli profesionale, Editura
Didactic i Pedagogic, Bucureti
Clin Sergiu, Dumitrache ., Dimo Paul [1972] - Automatizri electronice - E.D.P.
Bucureti
Mare, Fl., Bloiu, T., Fetecu, Gr., Enache, S., Federenciuc, D. , [2002] lemente
de comand i control pentru actionri i sisteme de reglare
automat, manual pentru clasele a XI-a i a XII-a, Editura
Economic, Bucureti
Mare, Fl., .a. , [2001] - Solicitri i msurri tehnice. Laborator tehnologic. Auxiliar
curricular pentru clasa a X-a, liceu tehnologic profil tehnic, Editura
Econimic Preuniversitaria, Bucureti
Mihoc, D., Simulescu, D., Popa, A. , [1982] Aparate electrice i automatizri, Editura
Didactic i Pedagogic
Mihoc Dan, Popescu Stelian [1978] - Automatizri EDP, Bucureti
Mirescu, S.C., .a. , [2004] Laborator tehnologic. Lucrri de laborator i fie de lucru,
Vol. i . Editura Economic Preuniversitaria, Bucureti

Pintea Mihaela Sisteme de automatizare - Auxiliar curricular pentru ciclul superior al
liceului, profil tehnic - Programul PHARE TVET RO 2003/005
551.05.01 02

Tertico Mihai, Stamata Aurel, Antonescu Magdalena, Soare Corina, Neagu Ana, Glatz
Alexandru [1986] - Aparate de msurat i automatizri n industria
chimic, E.D.P. Bucureti

Tertico Mihail, Stamata Aurelian, Magdalena Antonescu, Corina Soare [1994]
Aparate de msurat i control. Automatizarea productiei - EDP,
RA Bucureti