Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea Cretin Dimitrie Cantemir

Facultatea de Finane, Bnci i Contabilitate


Splaiul Unirii, nr. 176, sect.4
Telefon 021.3308460
Fax 021.3308774
Nr ................... din......................

......................................................................
............................................................ ..........
.......................................................................
.......................................................................
Nr ................... din.........................

CONVENIE PENTRU PRACTICA STUDENILOR


ntre, Universitatea Cretin Dimitrie Cantemir, Facultatea de Finane, Bnci i Contabilitate,
reprezentat de decan, conf. univ. dr. Turdean Marinella, i ...........................................................,
reprezentat prin d-l/d-na......................................................................., s-a ncheiat prezenta
convenie de practic, stabilindu-se urmtoarele:
1. Facultatea
la

de

Finane,

Bnci

Contabilitate

va

trimite

practic

......................................................................................, n perioada 13 mai - 31 mai

2013, pe doamna/domnul......................................................................................................,
anul II, programul de studii Finante si banci, forma de invatamant ZI / FR.
2. Pentru coordonarea activitii i ndrumarea studenilor, Facultatea de Finane, Bnci i
Contabilitate va delega un cadru didactic ndrumtor;
3. ...................................................... va desemna, pentru ndrumarea i controlul practicii
studentului, un coordonator;
4. Practica se va desfura n activitile: finante, banci, contabilitate, audit sau tangente, n
conformitate cu programa de practic propus de facultate i cu necesitile practice ale
firmei. Coordonatorul de practic va stabili, n prima zi a stagiului, programul de practic
al studentului;
5.

In msura posibilitilor, studentul va fi antrenat n activitile concrete desfurate de


ctre ............................................................;

6. Pentru aprecierea activitii studentului, societatea va elibera la sfritul stagiului de


practic o adeverin din care s reias calificativul acordat, document de care se va tine
cont la acordarea notei finale.
7. ntre Facultatea de Finane, Bnci i Contabilitate i ..........................................................
nu se stabilesc nici un fel de relaii financiare pe parcursul practicii studentului.
Prezenta convenie s-a ntocmit n dou exemplare.
DECAN,
Conf. univ.dr. Marinella Turdean

DIRECTOR,