Sunteți pe pagina 1din 46

ManualdeservicepentruDellInspironN5110

naintedeancepe Capacul superior Baterie Capacul modulelor Modulele de memorie Unitatea optic Tastatura Ansamblul zonei de sprijin pentru mini Mini-cardurile wireless Afi ajul Capac balama Modulul camerei Bateria tip moned Placa de sistem Boxele Unitatea de hard disk Ansamblul de r cire termic Modulul procesorului Placa I/O Placa VGA/Power Reprogramarea sistemului BIOS

Note, atenionri i avertismente


NOT: O NOTindicinformaii importante care vajuts optimizai utilizarea computerului. ATENIE: O ATENIONARE indicun pericol potenial de deteriorare a componentelor hardware sau de pierdere a datelor dacnu sunt urmate instruciunile. AVERTISMENT: Un AVERTISMENT indicun pericol potenial de deteriorare a bunurilor, de vtmare corporalsau de deces.

Informa iile din acest document pot fi modificate f rnotificare. 2011DellInc.Toatedrepturilerezervate. Este strict interzis reproducerea sub orice form a acestor materiale, f r autorizaia scris a Dell Inc..

M rcilecomercialeutilizatenacesttext:Dell,logoulDELLiInspironsuntm rci comerciale ale Dell Inc.; Microsoft, Windows i logo-ul butonului de start Windows m rci comerciale, fie m rcicomercialenregistratealeMicrosoftCorporationnStateleUnitei/saunalte ri.

sunt fie

Alte m rci comerciale idenumiricomercialepotfiutilizatenacestdocumentpentrureferirefielaentit ile care au drepturi asupra m rcilor i denumirilor, fie la produsele acestora. Dell Inc. neag orice interes de proprietate asupra m rcilor comerciale i denumirilor comerciale, cu excepiacelorcareiaparin. Modeldereglementare:P17FTipdereglementare:P17F001 2011 - 02Rev.A00

napoilaCuprins

Baterie
ManualdeservicepentruDellInspironN5110
nl turarea bateriei nlocuireabateriei AVERTISMENT: naintedeaefectualucrrininteriorulcomputeruluicitii instruciunile de siguranlivratempreuncu computerul. Pentru informaii suplimentare despre cele mai bune practici privind sigurana, consultai pagina de start privind conformitatea cu reglementrile, la adresa dell.com/regulatory_compliance. ATENIE: Reparaiile la computerul dvs. trebuie sfie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorrile cauzate de lucrrile de service neautorizate de ctre Dell nu sunt acoperite de garania dvs. ATENIE: Pentru a evita descrcarea electrostatic, conectai-vlampmntareutilizndobrarantistaticsauatingndperiodicosuprafa metalicnevopsit(cum ar fi un conector de pe computerul dvs.). ATENIE: Pentru a evita deteriorarea computerului, utilizai exclusiv baterii concepute pentru acest model de computer Dell. Nu utilizai baterii concepute pentru alte computere Dell.

nlturarea bateriei
1. Urmai instruciunile din naintedeancepe. nchidei computerul intoarcei-l invers. Glisai dispozitivul de blocare a bateriei idispozitivuldeeliberareabaterieinpoziia deblocat. Glisai i scoatei bateria din compartimentul pentru baterie.

2.

3.

4.

1 3 dispozitiv de deblocare a bateriei dispozitiv de blocare a bateriei 2 baterie

nlocuireabateriei
1. Urmai instruciunile din naintedeancepe. Glisaibateriancompartimentulpentrubateriepncndaceastasefixeaznpoziie. Glisaidispozitivuldeblocareabaterieinpoziia blocat.

2.

3.

napoilaCuprins

napoilaCuprins

naintedeancepe
ManualdeservicepentruDellInspironN5110
Instrumente recomandate Oprirea computerului naintedeaefectualucrrininteriorulcomputerului Acest manual oferproceduri pentru demontarea i remontarea componentelor computerului dvs. Doar dacnu existalte specificaii, fiecare procedur presupune existena urm toarelor condiii:
l l l

Ai parcurs pa ii din Oprirea computerului i din naintedeaefectualucrrininteriorulcomputerului. Ai citit informaiile de siguranlivratempreuncu computerul. O componentpoatefinlocuitsau - daceste achiziionatseparat - instalatprinefectuareaprocedurilordedemontarenordineinvers .

Instrumente recomandate
Procedurile din acest document pot necesita urm toarele instrumente:
l l l l

urubelnimiccuvrfullat urubelniPhillips tift din plastic Program executabil de actualizare a sistemului BIOS, disponibil la adresa support.dell.com

Oprirea computerului
ATENIE: Pentru a evita pierderea datelor, salvai inchidei toate fiierele deschise i ieiidintoateprogrameledeschisenaintesoprii computerul. Salvai inchidei toate fi ierele deschise i ie ii din toate programele deschise. 2. Facei clic pe butonul Start apoi facei clic pe Shut Down (nchidere).

1.

calculatorul se opre te dupterminareaprocesuluidenchidereasistemuluideoperare. Asigurai-vca iopritcomputerul.ncazulncarecomputerulnus-aopritautomatlanchidereasistemuluideoperare,ap s ai i inei ap sat butonul dealimentarepncndcomputerulseopre te.

3.

naintedeaefectualucrrininteriorulcomputerului
Utilizai urm toarele instruciuni de siguranpentru a vprotejacomputerulmpotrivaeventualelordeterior ri i a vasigura sigurana personal . AVERTISMENT: naintedeaefectualucrrininteriorulcomputeruluicitii instruciunile de siguranlivratempreuncu computerul. Pentru informaii suplimentare despre cele mai bune practici privind sigurana, consultai pagina de start privind conformitatea cu reglementrile, la adresa dell.com/regulatory_compliance. ATENIE: Pentru a evita descrcarea electrostatic, conectai-vlampmntareutilizndobrarantistaticsauatingndperiodicosuprafa metalicnevopsit(cum ar fi un conector de pe computerul dvs.). ATENIE: Manipulai componentele i cardurile cu grij. Nu atingei componentele sau contactele de pe un card. Prindei un card de margine sau de suportul de montare metalic. Prindei o component, cum ar fi un procesor, de margini, nu de pini. ATENIE: Reparaiile la computerul dvs. trebuie sfie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorrile cauzate de lucrrile de service neautorizate de ctre Dell nu sunt acoperite de garania dvs. ATENIE: Atuncicnddeconectai un cablu, tragei de conectorul su sau de lamela de tragere i nu de cablul propriu-zis. Unele cabluri au conectori cu lamele de fixare; dacdeconectai acest tip de cablu, apsaipelameleledefixarenaintedeadeconectacablul.ntimpceseparai conectorii, inei-i aliniaidreptpentruaevitandoireapinilorconectorilor.Deasemenea,naintesconectai un cablu, asigurai-vcambii conectori sunt orientai i aliniai corect. ATENIE: Pentru a evita deteriorarea computerului urmai paiidemaijosnaintedeaefectualucrrininteriorulcomputerului.

1.

Asigurai-vcsuprafaa de lucru este plani curatpentruaprevenizgriereacapaculuicomputerului. nchidei computerul (consultai Oprirea computerului) i toate dispozitivele ata ate.

2.

ATENIE: Pentru a deconecta un cablu de reea,ntidecuplai cablul de la computer, apoi decuplai-l de la dispozitivul de reea.

3.

Deconectai toate cablurile de telefon sau de reea de la computer. Ap s ai i scoatei orice carduri instalate din cititorul de carduri media 8- n-1. Deconectai computerul i toate dispozitivele ata ate de la prizele electrice. Deconectai toate dispozitivele ata ate de la computer.

4.

5.

6.

ATENIE: Pentru a preveni deteriorarea plcii de sistem, scoatei bateria principal(consultai nlturarea bateriei)naintedeaefectualucrrin interiorul computerului. Scoatei bateria (consultai nl turarea bateriei). ntoarcei computerul cu partea superioarorientatnsus,deschidei afi ajul i ap s ai pe butonul de alimentare pentru a conecta placa de sistem la mpmntare.

7.

8.

napoilaCuprins

napoilaCuprins

Reprogramarea sistemului BIOS


ManualdeservicepentruDellInspironN5110
Este posibil ca sistemul BIOS snecesiteactualizareaatuncicndoactualizareestedisponibilsaucndnlocuii placa de sistem. Pentru a actualiza sistemul BIOS: Pornii computerul. Accesai support.dell.com/support/downloads. Localizai fi ierul de actualizare a sistemului BIOS pentru computerul dvs.: NOT: Eticheta de service a computerului dvs. se aflpe o etichetaflatpe partea inferioara computerului.

1.

2.

3.

Dacd einei eticheta de service a computerului: a. b. Facei clic pe Enter a Tag (Introducere etichet ). IntroduceietichetadeserviceacomputeruluincmpulEnter a Service Tag (Introducere etichetde service):, facei clic pe Go (Salt la) i trecei la Etapa 4.

Dacnu deinei eticheta de service a computerului: a. b. c. d. Facei clic pe Select Model (Selectare model). Selectai tipul de produs din lista Select Your Product Family (Selectare familie de produse). Selectai marca produsului din lista Select Your Product Line (Selectare linie de produse). Selectai num rul modelului de produs din lista Select Your Product Model (Selectare model produs). NOT: Daca i ales alt model i dorii sreluai, facei clic pe Start Over (Repornire)nparteadindreaptasusameniului.

e.

Facei clic pe Confirm (Confirmare).

4.

Pe ecran va ap rea o listde rezultate. Facei clic pe BIOS. Facei clic pe Download Now (Desc rcare acum) pentru a desc rca cel mai recent fi ier BIOS. Apare fereastra File Download (Desc rcare fi ier). Facei clic pe Save (Salvare) pentru a salva fi ierul pe desktop. Fi ierul se descarcpe desktopul dvs. Facei clic pe Close(nchidere)dacse afi eazfereastra Download Complete (Desc rcare terminat ). Pictograma fi ierului apare pe desktopul dvs. i este denumitla fel ca fi ierul de actualizare a sistemului BIOS desc rcat. Facei dublu clic pe pictograma fi ierului de pe desktop i urmai instruciunile de pe ecran.

5.

6.

7.

8.

napoilaCuprins

napoilaCuprins

Modulul camerei
ManualdeservicepentruDellInspironN5110
Scoaterea modulului camerei Remontarea modulului camerei AVERTISMENT: naintedeaefectualucrrininteriorulcomputeruluicitii instruciunile de siguranlivratempreuncu computerul. Pentru informaii suplimentare despre cele mai bune practici privind sigurana, consultai pagina de start privind conformitatea cu reglementrile, la adresa www.dell.com/regulatory_compliance. ATENIE: Reparaiile la computerul dvs. trebuie sfie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorrile cauzate de lucrrile de service neautorizate de ctre Dell nu sunt acoperite de garania dvs. ATENIE: Pentru a evita descrcarea electrostatic, conectai-vlampmntareutilizndobrarantistaticsauatingndperiodicosuprafa metalicnevopsit(cum ar fi un conector de pe computerul dvs.). ATENIE: Pentru a preveni deteriorarea plcii de sistem, scoatei bateria principal(consultai nlturarea bateriei)naintedeaefectualucrrin interiorul computerului.

Scoaterea modulului camerei


1. Urmai instruciunile din naintedeancepe. Scoatei bateria (consultai nl turarea bateriei). Urmai instruciunile de la Etapa3pnla Etapa9 din Scoatereaansambluluizoneidesprijinpentrumini. Scoatei ansamblul afi ajului (consultai Scoaterea ansamblului de afi aj). Scoatei cadrul afi ajului (consultai Scoaterea ramei afi ajului). Scoatei panoul afi ajului (consultai Scoaterea panoului de afi are). Scoatei cu grijmodulul camerei din capacul din spate al afi ajului. Scoatei modulul camerei.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1 conectorul cablului modulului camerei 2 modul camer

Remontarea modulului camerei


1. Urmai instruciunile din naintedeancepe. Utilizai picioarele de aliniere de pe capacul din spate al afi ajului pentru a a eza modulul camerei i fixai-lnpoziie. Remontai panoul afi ajului (consultai Remontarea panoului afi ajului).

2.

3.

4.

Remontai cadrul afi ajului (consultai Remontarea cadrului afi ajului). Remontai ansamblul afi ajului (consultai Remontarea ansamblului de afi aj). Urmai instruciunile de la Etapa2pnla Etapa7 din Remontareaansambluluizoneidesprijinpentrumini. Remontai bateria (consultai nlocuireabateriei).

5.

6.

7.

ATENIE: naintedeapornicomputerul,remontai toate uruburile i asigurai- vcnu rmneniciunurub rtcitninteriorulcomputerului.n caz contrar, pot rezulta deteriorri ale computerului.

napoilaCuprins

napoilaCuprins

Bateria tip moned


ManualdeservicepentruDellInspironN5110
ndep rtarea bateriei rotunde Remontarea bateriei rotunde AVERTISMENT: naintedeaefectualucrrininteriorulcomputeruluicitii instruciunile de siguranlivratempreuncu computerul. Pentru informaii suplimentare despre cele mai bune practici privind sigurana, consultai pagina de start privind conformitatea cu reglementrile, la adresa www.dell.com/regulatory_compliance. ATENIE: Reparaiile la computerul dvs. trebuie sfie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorrile cauzate de lucrrile de service neautorizate de ctre Dell nu sunt acoperite de garania dvs. ATENIE: Pentru a evita descrcarea electrostatic, conectai-vlampmntareutilizndobrarantistaticsauatingndperiodicosuprafa metalicnevopsit(cum ar fi un conector de pe computerul dvs.). ATENIE: Pentru a preveni deteriorarea plcii de sistem, scoatei bateria principal(consultai nlturarea bateriei)naintedeaefectualucrrin interiorul computerului.

ndeprtarea bateriei rotunde


1. Urmai instruciunile din naintedeancepe. Scoatei bateria (consultai nl turarea bateriei). Urmai instruciunile de la Etapa3pnla Etapa9 din Scoatereaansambluluizoneidesprijinpentrumini. Utilizai un tift din plastic pentru a desprinde bateria tip moneddin soclul bateriei de pe placa de sistem. Scoatei bateria de tip moneddin loca ul bateriei.

2.

3.

4.

5.

tift de plastic

baterie tip moned

Remontarea bateriei rotunde


1. Urmai instruciunile din naintedeancepe. Cu faa pozitivnsus,fixai bateria tip monednsoclulbaterieidepeplacadesistem. Urmai instruciunile de la Etapa2pnla Etapa7 din Remontareaansambluluizoneidesprijinpentrumini.

2.

3.

4.

Remontai bateria (consultai nlocuireabateriei).

ATENIE: naintedeapornicomputerul,remontai toate uruburile i asigurai- vcnu rmneniciunurub rtcitninteriorulcomputerului.n caz contrar, pot rezulta deteriorri ale computerului.

napoilaCuprins

napoilaCuprins

Placa I/O
ManualdeservicepentruDellInspironN5110
Scoaterea pl cii I/O Remontarea pl cii I/O AVERTISMENT: naintedeaefectualucrrininteriorulcomputeruluicitii instruciunile de siguranlivratempreuncu computerul. Pentru informaii suplimentare despre cele mai bune practici privind sigurana, consultai pagina de start privind conformitatea cu reglementrile, la adresa dell.com/regulatory_compliance. ATENIE: Pentru a evita descrcarea electrostatic, legai-vlampmntareutilizndobrarantistaticsauatingndperiodicosuprafade metal nevopsit. ATENIE: Reparaiile la computerul dvs. trebuie sfie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorrile cauzate de lucrrile de service neautorizate de ctre Dell nu sunt acoperite de garania dvs. ATENIE: Pentru a preveni deteriorarea plcii de sistem, scoatei bateria principal(consultai nlturarea bateriei)naintedeaefectualucrrin interiorul computerului.

Scoaterea plcii I/O


1. Urmai procedurile din naintedeancepe. Scoatei ansamblul afi ajului (consultai Scoaterea ansamblului de afi aj). Urmai instruciunile de la Etapa2pnla Etapa11 din Scoaterea pl cii de sistem. Scoatei capacul balamalei (consultai Scoaterea capacului balamalei). Scoatei mini-cardurile (consultai Scoaterea mini-cardurilor). Scoatei cele douuruburi care fixeazI/O pe baza computerului. Ridicai placa I/O cu o anumitnclinarepentruadesprindeconectoriidepeplacaI/Odinsloturiledepebazacomputerului.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

uruburi (2)

placI/O

Remontarea plcii I/O


1. GlisaiconectoriidepeplacaI/Onsloturiledepebazacomputerului i amplasai placa I/O pe baza computerului. Remontai cele douuruburi care fixeazplaca I/O pe baza computerului. Remontai mini-cardurile (consultai Remontarea mini-cardurilor). Remontai capacul balamalei (consultai Remontarea capacului balamalei).

2.

3.

4.

5.

Urmai instruciunile de la Etapa6pnla Etapa15 din Remontarea pl cii de baz . Remontai ansamblul afi ajului (consultai Remontarea ansamblului de afi aj).

6.

ATENIE: naintedeapornicomputerul,remontai toate uruburile i asigurai- vcnu rmneniciunurub rtcitninteriorulcomputerului.n caz contrar, pot rezulta deteriorri ale computerului.

napoilaCuprins

napoilaCuprins

Placa VGA/Power
ManualdeservicepentruDellInspironN5110
Demontarea pl cii VGA/Power Remontarea pl cii VGA/Power AVERTISMENT: naintedeaefectualucrrininteriorulcomputeruluicitii instruciunile de siguranlivratempreuncu computerul. Pentru informaii suplimentare despre cele mai bune practici privind sigurana, consultai pagina de start privind conformitatea cu reglementrile, la adresa www.dell.com/regulatory_compliance. ATENIE: Reparaiile la computerul dvs. trebuie sfie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorrile cauzate de lucrrile de service neautorizate de ctre Dell nu sunt acoperite de garania dvs. ATENIE: Pentru a evita descrcarea electrostatic, conectai-vlampmntareutilizndobrarantistaticsauatingndperiodicosuprafa metalicnevopsit(cum ar fi un conector de pe computerul dvs.). ATENIE: Pentru a preveni deteriorarea plcii de sistem, scoatei bateria principal(consultai nlturarea bateriei)naintedeaefectualucrrin interiorul computerului.

Demontarea plcii VGA/Power


1. Urmai instruciunile din naintedeancepe. Scoatei ansamblul afi ajului (consultai Scoaterea ansamblului de afi aj). Urmai instruciunile de la Etapa2pnla Etapa11 din Scoaterea pl cii de sistem. Scoatei capacul balamalei (consultai Scoaterea capacului balamalei). Eliberai cu grijconectorii de pe placa VGA/Power din sloturile de pe capacul de bazi ridicai placa VGA/Power de pe capacul de baz .

2.

3.

4.

5.

Placa VGA/Power

Remontarea plcii VGA/Power


1. Urmai instruciunile din naintedeancepe. Aliniai conectorii de pe placa VGA/Power cu sloturile de pe capacul inferior i a ezai placa pe capacul inferior. Remontai capacul balamalei (consultai Remontarea capacului balamalei). Urmai instruciunile de la Etapa6pnla Etapa16 din Remontarea pl cii de baz . Remontai ansamblul afi ajului (consultai Remontarea ansamblului de afi aj).

2.

3.

4.

5.

ATENIE: naintedeapornicomputerul,remontai toate uruburile i asigurai- vcnu rmneniciunurub rtcitninteriorulcomputerului.n caz contrar, pot rezulta deteriorri ale computerului.

napoilaCuprins

napoilaCuprins

Afiajul
ManualdeservicepentruDellInspironN5110
Ansamblul afi ajului Cadrul afi ajului Panoul afi ajului Cablul afi ajului Suporturile panoului afi ajului AVERTISMENT: naintedeaefectualucrrininteriorulcomputeruluicitii instruciunile de siguranlivratempreuncu computerul. Pentru informaii suplimentare despre cele mai bune practici privind sigurana, consultai pagina de start privind conformitatea cu reglementrile, la adresa dell.com/regulatory_compliance. ATENIE: Reparaiile la computerul dvs. trebuie sfie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorrile cauzate de lucrrile de service neautorizate de ctre Dell nu sunt acoperite de garania dvs. ATENIE: Pentru a evita descrcarea electrostatic, conectai-vlampmntareutilizndobrarantistaticsauatingndperiodicosuprafa metalicnevopsit(cum ar fi un conector de pe computerul dvs.). ATENIE: Pentru a preveni deteriorarea plcii de sistem, scoatei bateria principal(consultai nlturarea bateriei)naintedeaefectualucrrin interiorul computerului.

Ansamblul afiajului

Scoaterea ansamblului de afiaj


1. Urmai instruciunile din naintedeancepe. Scoatei bateria (consultai nl turarea bateriei). Scoatei cele douuruburi care fixeazansamblul afi ajului pe baza computerului.

2.

3.

4.

Urmai instruciunile de la Etapa3pnla Etapa9 din Scoatereaansambluluizoneidesprijinpentrumini. Deconectai cablul afi ajului i cablul ecranului tactil de la conectorii respectivi de pe placa de sistem. NOT: Placa ecranului tactil este opionali este posibil snu fie prezentncomputer.

5.

6.

Deconectai cablurile de antenMini-Card de la conectorii Mini-Card- urilor (consultai Scoaterea mini-cardurilor). Reinei orientarea cablurilor de antenale mini-cardurilor i scoatei cablurile din ghidajele de orientare. Scoatei cele patru uruburi care fixeazansamblul afi ajului pe baza computerului. Ridicai ansamblul afi ajului de pe baza computerului.

7.

8.

9.

1 ansamblu afi aj 3 conector pentru cablul afi ajului

2 uruburi (4) 4 cabluri antenpentru Mini-Card (2)

Remontarea ansamblului de afiaj


1. Urmai instruciunile din naintedeancepe. A ezai ansamblul afiajuluinpoziie i remontai cele patru uruburi care fixeazansamblul afi ajului pe baza computerului. Trecei cablurile de antenale mini-cardurilor prin ghidajele de orientare. Conectai cablurile de antenMini-Card la cardurile Mini-Card (consultai Remontarea mini-cardurilor). Conectai cablul afi ajului i cablul ecranului tactil la conectorii de pe placa de sistem. Urmai instruciunile de la Etapa2pnla Etapa7 din Remontareaansambluluizoneidesprijinpentrumini. Remontai cele douuruburi care fixeazansamblul de afi aj pe baza computerului. Remontai bateria (consultai nlocuireabateriei).

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ATENIE: naintedeapornicomputerul,remontai toate uruburile i asigurai- vcnu rmneniciunurub rtcitninteriorulcomputerului.n caz contrar, pot rezulta deteriorri ale computerului.

Cadrul afiajului

Scoaterea ramei afiajului


1. Urmai instruciunile din naintedeancepe. Demontai capacul superior (consultai Scoaterea capacului superior). Scoatei ansamblul afi ajului (consultai Scoaterea ansamblului de afi aj).

2.

3.

ATENIE: Cadrul afiajului este extrem de fragil. Acordai o atenie maximla scoaterea cadrului pentru a preveni deteriorarea acestuia.

4.

Cu ajutorul degetelor, tragei cu atenie marginea interioara cadrului afi ajului.

5.

Demontai cadrul afi ajului.

cadru afi aj

Remontarea cadrului afiajului


1. Urmai instruciunile din naintedeancepe. Realiniai cadrul afi ajului peste panoul afi ajului i fixai-l uornpoziie. Remontai ansamblul afi ajului (consultai Remontarea ansamblului de afi aj). Remontai capacul superior (consultai Remontarea capacului superior).

2.

3.

4.

ATENIE: naintedeapornicomputerul,remontai toate uruburile i asigurai- vcnu rmneniciunurub rtcitninteriorulcomputerului.n caz contrar, pot rezulta deteriorri ale computerului.

Panoul afiajului

Scoaterea panoului de afiare


1. Urmai instruciunile din naintedeancepe. Scoatei ansamblul afi ajului (consultai Scoaterea ansamblului de afi aj). Scoatei cadrul afi ajului (consultai Scoaterea ramei afi ajului). Deconectai cablul camerei de la conectorul de pe modulul camerei.

2.

3.

4.

modul camer Scoatei cele opt uruburi care fixeazpanoul afi ajului pe capacul din spate al afi ajului. Ridicai panoul afi ajului de pe capacul din spate al afi ajului.

5.

6.

1 3 capac din partea din spate a afi ajului uruburi (8) Reinei orientarea cablului afi ajului i cablurilor de antenMini-Card indep rtai-le din ghidajele de pe capacul din spate al afi ajului. ntoarcei invers panoul afi ajului i a ezai-l pe o suprafacurat . Scoatei ansamblul afi ajului (consultai Scoaterea cablului afi ajului). nl turai suporturile panoului de afi aj (consultai Scoaterea suporturilor panoului afi ajului). 2 panou afi aj

7.

8.

9.

10.

Remontarea panoului afiajului


1. Urmai instruciunile din naintedeancepe. Remontai suporturile panoului de afi aj (consultai Remontarea suporturilor panoului afi ajului). Remontai cablul afi ajului (consultai Remontarea cablului afi ajului). Conectai cablul camerei la conectorul de pe modulul camerei. Deplasai cablul afi ajului i cablurile de antenMini-Card prin ghidajele de orientare de pe capacul din spate al afi ajului. Aliniai orificiile pentru urub de pe panoului afi ajului cu orificiile pentru urub de pe capacul din spate al afi ajului, apoi remontai cele opt uruburi. Remontai cadrul afi ajului (consultai Remontarea cadrului afi ajului). Remontai ansamblul afi ajului (consultai Remontarea ansamblului de afi aj).

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ATENIE: naintedeapornicomputerul,remontai toate uruburile i asigurai- vcnu rmneniciunurub rtcitninteriorulcomputerului.n caz contrar, pot rezulta deteriorri ale computerului.

Cablul afiajului

Scoaterea cablului afiajului


1. Urmai instruciunile din naintedeancepe.

2.

Scoatei ansamblul afi ajului (consultai Scoaterea ansamblului de afi aj). Scoatei cadrul afi ajului (consultai Scoaterea ramei afi ajului). Scoatei panoul afi ajului (consultai Scoaterea panoului de afi are). Ridicai banda care fixeazcablul afi ajului pe conectorul pl cii de afi aj i deconectai cablul afi ajului.

3.

4.

5.

1 cablu afi aj 2 band

Remontarea cablului afiajului


1. Urmai instruciunile din naintedeancepe. Conectai cablul afi ajului la conectorul pl cii de afi aj i fixai-l cu banda. Remontai panoul afi ajului (consultai Remontarea panoului afi ajului). Remontai cadrul afi ajului (consultai Remontarea cadrului afi ajului). Remontai ansamblul afi ajului (consultai Remontarea ansamblului de afi aj).

2.

3.

4.

5.

ATENIE: naintedeapornicomputerul,remontai toate uruburile i asigurai- vcnu rmneniciunurub rtcitninteriorulcomputerului.n caz contrar, pot rezulta deteriorri ale computerului.

Suporturile panoului afiajului

Scoaterea suporturilor panoului afiajului


1. Urmai instruciunile din naintedeancepe. Scoatei ansamblul afi ajului (consultai Scoaterea ansamblului de afi aj). Scoatei cadrul afi ajului (consultai Scoaterea ramei afi ajului). Scoatei panoul afi ajului (consultai Scoaterea panoului de afi are). Scoatei cele patru uruburi (doupe fiecare parte) care fixeazsuporturile panoului afi ajului pe acesta.

2.

3.

4.

5.

suporturi de afi aj (2)

uruburi (4)

Remontarea suporturilor panoului afiajului


1. Urmai instruciunile din naintedeancepe. Aliniai orificiile pentru urub de pe suportul afi ajului cu orificiile pentru urub de pe panoul de afi aj i remontai cele patru uruburi (doupe fiecare parte). Remontai panoul afi ajului (consultai Remontarea panoului afi ajului). Remontai cadrul afi ajului (consultai Remontarea cadrului afi ajului). Remontai ansamblul afi ajului (consultai Remontarea ansamblului de afi aj).

2.

3.

4.

5.

ATENIE: naintedeapornicomputerul,remontai toate uruburile i asigurai- vcnu rmneniciunurub rtcitninteriorulcomputerului.n caz contrar, pot rezulta deteriorri ale computerului.

napoilaCuprins

napoilaCuprins

Unitatea de hard disk


ManualdeservicepentruDellInspironN5110
nl turarea unitii de hard disk nlocuireaunitii de hard disk AVERTISMENT: naintedeaefectualucrrininteriorulcomputeruluicitii instruciunile de siguranlivratempreuncu computerul. Pentru informaii suplimentare despre cele mai bune practici privind sigurana, consultai pagina de start privind conformitatea cu reglementrile, la adresa www.dell.com/regulatory_compliance. AVERTISMENT: ncazulncarescoateiharddiskuldincomputerntimpceharddiskulestefierbinte,nuatingei carcasa metalica acestuia. ATENIE: Reparaiile la computerul dvs. trebuie sfie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorrile cauzate de lucrrile de service neautorizate de ctre Dell nu sunt acoperite de garania dvs. ATENIE: Pentru a evita descrcarea electrostatic, conectai-vlampmntareutilizndobrarantistaticsauatingndperiodicosuprafa metalicnevopsit(cum ar fi un conector de pe computerul dvs.). ATENIE: Pentru a preveni deteriorarea plcii de sistem, scoatei bateria principal(consultai nlturarea bateriei)naintedeaefectualucrrin interiorul computerului. ATENIE: Pentru a evita pierderea de date, oprii calculatorul (consultai Oprirea computerului)naintedeascoateansamblulunitii hard disk. Nu scoateiharddiskulntimpcecomputerulestepornitsauseaflnstarederepaus. ATENIE: Hard diskurile sunt extrem de fragile. Manipulai hard diskul cu atenie. NOT: Dell nu garanteazcompatibilitatea i nu oferasistenpentru hard diskurile obinutedinaltesursedectdelaDell. NOT: Dacinstalai un hard disk dintr-o altsursdectDell,trebuiesinstalai un sistem de operare, drivere i utilitare pe noul hard disk.

nlturarea unitii de hard disk


1. Urmai instruciunile din naintedeancepe. Urmai instruciunile de la Etapa2pnla Etapa12 din Scoaterea pl cii de sistem. Scoatei cele douuruburi care fixeazansamblul unitii de hard disk pe placa de sistem. Glisai ansamblul hard diskului pentru a-l deconecta de la conectorul de pe placa de sistem. Ridicai ansamblul hard diskului de pe placa de sistem.

2.

3.

4.

5.

ansamblu hard disk

uruburi (2)

6.

Scoatei cele patru uruburi ce fixeazunitatea hard disk de suportului acesteia. Ridicai unitatea hard disk de pe suportul acesteia.

7.

uruburi (4)

suport pentru hard disk

nlocuireaunitii de hard disk


1. Urmai instruciunile din naintedeancepe. Scoatei noul hard disk din ambalaj. P strai ambalajul original pentru stocarea sau expedierea hard diskului. A ezaiunitateadeharddisknsuportulpentruunitateadeharddisk. Remontai cele patru uruburi ce fixeazunitatea hard disk de suportului acesteia. Poziionai ansamblul unitii hard disk pe placa de sistem. Glisai ansamblul hard diskului pentru a-l conecta la conectorul de pe placa de sistem. Remontai cele douuruburi care fixeazansamblul unitii hard disk pe placa de sistem. Urmai instruciunile de la Etapa6pnla Etapa15 din Remontarea pl cii de baz .

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ATENIE: naintedeapornicomputerul,remontai toate uruburile i asigurai- vcnu rmneniciunurub rtcitninteriorulcomputerului.n caz contrar, pot rezulta deteriorri ale computerului.

napoilaCuprins

napoilaCuprins

Ansamblul de rcire termic


ManualdeservicepentruDellInspironN5110
Scoaterea ansamblului de r cire termic Remontarea ansamblului de r cire termic AVERTISMENT: naintedeaefectualucrrininteriorulcomputeruluicitii instruciunile de siguranlivratempreuncu computerul. Pentru informaii suplimentare despre cele mai bune practici privind sigurana, consultai pagina de start privind conformitatea cu reglementrile, la adresa www.dell.com/regulatory_compliance. ATENIE: Reparaiile la computerul dvs. trebuie sfie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorrile cauzate de lucrrile de service neautorizate de ctre Dell nu sunt acoperite de garania dvs. ATENIE: Pentru a evita descrcarea electrostatic, conectai-vlampmntareutilizndobrarantistaticsauatingndperiodicosuprafa metalicnevopsit(cum ar fi un conector de pe computerul dvs.). ATENIE: Pentru a preveni deteriorarea plcii de sistem, scoatei bateria principal(consultai nlturarea bateriei)naintedeaefectualucrrin interiorul computerului.

Scoaterea ansamblului de rcire termic


1. Urmai instruciunile din naintedeancepe. Scoatei bateria (consultai nl turarea bateriei). Urmai instruciunile de la Etapa2pnla Etapa12 din Scoaterea pl cii de sistem. Desprindei u or banda care fixeazcablul ventilatorului la placa de sistem. Deconectai cablul ventilatorului de la conectorul de pe placa de sistem. Succesiv(nordineaindicatpe ansamblul de r cire termic ), sl bii cele cinci uruburi prizoniere care fixeazansamblul pe placa de sistem. Ridicai ansamblul de r cire termicde pe placa de sistem.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1 3

uruburi captive (5) ansamblul de r cire termic

2 4

placa de sistem cablu ventilator

Remontarea ansamblului de rcire termic


1. Urmai instruciunile din naintedeancepe. Aliniai orificiile pentru uruburi de pe ansamblul de r cire termiccu orificiile pentru uruburi de pe placa de sistem.

2.

3.

Strngei cele cinci uruburi care fixeazansamblul de r cire termicpe placa de sistem. Conectai cablul ventilatorului la conectorul de pe placa de sistem. Aplicai banda care fixeazcablul ventilatorului pe placa de sistem. Urmai instruciunile de la Etapa4pnla Etapa12 din Remontarea pl cii de baz . Remontai bateria (consultai nlocuireabateriei).

4.

5.

6.

7.

ATENIE: naintedeapornicomputerul,remontai toate uruburile i asigurai- vcnu rmneniciunurub rtcitninteriorulcomputerului.n caz contrar, pot rezulta deteriorri ale computerului.

napoilaCuprins

napoilaCuprins

Capac balama
ManualdeservicepentruDellInspironN5110
Scoaterea capacului balamalei Remontarea capacului balamalei AVERTISMENT: naintedeaefectualucrrininteriorulcomputeruluicitii instruciunile de siguranlivratempreuncu computerul. Pentru informaii suplimentare despre cele mai bune practici privind sigurana, consultai pagina de start privind conformitatea cu reglementrile, la adresa dell.com/regulatory_compliance. ATENIE: Reparaiile la computerul dvs. trebuie sfie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorrile cauzate de lucrrile de service neautorizate de ctre Dell nu sunt acoperite de garania dvs. ATENIE: Pentru a evita descrcarea electrostatic, conectai-vlampmntareutilizndobrarantistaticsauatingndperiodicosuprafa metalicnevopsit(cum ar fi un conector de pe computerul dvs.). ATENIE: Pentru a preveni deteriorarea plcii de sistem, scoatei bateria principal(consultai nlturarea bateriei)naintedeaefectualucrrin interiorul computerului.

Scoaterea capacului balamalei


1. Urmai instruciunile din naintedeancepe. Scoatei bateria (consultai nl turarea bateriei). Scoatei ansamblul afi ajului (consultai Scoaterea ansamblului de afi aj). Scoatei cele patru uruburi care fixeazcapacul balamalei pe baza computerului. mpingei cele trei lamele care fixeazcapacul balamalei pe baza computerului.

2.

3.

4.

5.

uruburi (4)

lamele (7)

6.

Ridicai capacul balamalei de pe baza computerului.

Capac balama

Remontarea capacului balamalei


1. Urmai instruciunile din naintedeancepe. Aliniai cele apte lamele de pe capacul balamalei cu sloturile de pe baza computerului i fixai-lnpoziie. Remontai cele patru uruburi care fixeazcapacul balamalei pe baza computerului. Remontai ansamblul afi ajului (consultai Remontarea ansamblului de afi aj). Remontai bateria (consultai nlocuireabateriei).

2.

3.

4.

5.

ATENIE: naintedeapornicomputerul,remontai toate uruburile i asigurai- vcnu rmneniciunurub rtcitninteriorulcomputerului.n caz contrar, pot rezulta deteriorri ale computerului.

napoilaCuprins

napoilaCuprins

Tastatura
ManualdeservicepentruDellInspironN5110
Scoaterea tastaturii Remontarea tastaturii AVERTISMENT: naintedeaefectualucrrininteriorulcomputeruluicitii instruciunile de siguranlivratempreuncu computerul. Pentru informaii suplimentare despre cele mai bune practici privind sigurana, consultai pagina de start privind conformitatea cu reglementrile, la adresa dell.com/regulatory_compliance. ATENIE: Reparaiile la computerul dvs. trebuie sfie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorrile cauzate de lucrrile de service neautorizate de ctre Dell nu sunt acoperite de garania dvs. ATENIE: Pentru a evita descrcarea electrostatic, conectai-vlampmntareutilizndobrarantistaticsauatingndperiodicosuprafa metalicnevopsit(cum ar fi un conector de pe computerul dvs.). ATENIE: Pentru a preveni deteriorarea plcii de sistem, scoatei bateria principal(consultai nlturarea bateriei)naintedeaefectualucrrin interiorul computerului.

Scoaterea tastaturii
1. Urmai instruciunile din naintedeancepe. Scoatei bateria (consultai nl turarea bateriei).

2.

ATENIE: Butoanele tastaturii sunt fragile, uor dislocabile, iar remontarea lor dureazfoarte mult. Scoatei i manipulai tastatura cu grij.

3.

ntoarcei calculatorul invers i deschidei afiajullaununghictmailarg. Glisai un tiftdinplasticntrefanteletastaturii i eliberailameleledepezonadesprijinpentrumini. Ridicai i glisaitastaturapentruandep rta lamelele de pe tastaturdinfanteledepezonadesprijinpentrumini.

4.

5.

tift de plastic

tastatur

ATENIE: Butoanele tastaturii sunt fragile, uor dislocabile, iar remontarea lor dureazfoarte mult. Scoatei i manipulai tastatura cu grij. ATENIE: Scoatei i manipulai tastatura cu mare grij. ncazcontrar,puteizgriadinneatenie panoul afiajului.

6.

ntoarcei cu grijtastatura invers i a ezai-opeansamblulzoneidesprijinpentrumini.

7.

Ridicai dispozitivul de blocare a conectorului care fixeazcablul tastaturii la conectorul de pe placa de sistem i scoatei cablul tastaturii. Ridicai tastatura din computer.

8.

1 cablu tastatur 2 conector cablu tastatur

Remontarea tastaturii
1. Urmai instruciunile din naintedeancepe. Glisaicablultastaturiinconectoruldepeplacadesistem i ap s ainjosdispozitivuldeblocareaconectoruluipentruafixacablul. Glisai lamelele de pe tastaturnsloturiledepeansamblulzoneidesprijinpentruminiicoboritastaturanpoziia corespunz toare. Ap s ai u or marginile tastaturii i glisai-onaintepentruafixatastaturasublameleledepezonadesprijinpentrumini. nchidei afi ajul intoarcei computerul. Remontai bateria (consultai nlocuireabateriei).

2.

3.

4.

5.

6.

napoilaCuprins

napoilaCuprins

Modulele de memorie
ManualdeservicepentruDellInspironN5110
Scoaterea modulelor de memorie Remontarea modulelor de memorie AVERTISMENT: naintedeaefectualucrrininteriorulcomputeruluicitii instruciunile de siguranlivratempreuncu computerul. Pentru informaii suplimentare despre cele mai bune practici privind sigurana, consultai pagina de start privind conformitatea cu reglementrile, la adresa dell.com/regulatory_compliance. ATENIE: Reparaiile la computerul dvs. trebuie sfie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorrile cauzate de lucrrile de service neautorizate de ctre Dell nu sunt acoperite de garania dvs. ATENIE: Pentru a evita descrcarea electrostatic, conectai-vlampmntareutilizndobrarantistaticsauatingndperiodicosuprafa metalicnevopsit(cum ar fi un conector de pe computerul dvs.). ATENIE: Pentru a preveni deteriorarea plcii de sistem, scoatei bateria principal(consultai nlturarea bateriei)naintedeaefectualucrrin interiorul computerului. Putei m ri memoria computerului dumneavoastrinstalndmoduledememoriepeplacadesistem.Consultai seciunea Specificaiidin Ghidul de configurare pentru informaii despre tipul de memorie acceptat de computerul dvs. NOT: Modulele de memorie achiziionate de la Dell fac obiectul garaniei calculatorului.

Computerul dvs. prezintdousloturi SODIMM, etichetate DIMM A i DIMM B, care pot fi accesate din partea de jos a computerului.

Scoaterea modulelor de memorie


1. Urmai instruciunile din naintedeancepe. Scoatei bateria (consultai nl turarea bateriei). Scoatei capacul modulelor (consultai Scoaterea capacului modulelor).

2.

3.

ATENIE: Pentru a preveni deteriorarea conectorului modulului de memorie, nu utilizai instrumente pentru a desface clemele de fixare ale modulului de memorie. Utilizaivrfuriledegetelorpentruadesfacecugrijclemele de fixare de la fiecare captalconectoruluimodululuidememoriepncndmodululde memorie sare din poziia sa. Scoatei modulul de memorie din conectorul modulului de memorie.

4.

5.

1 3

conector modul de memorie modul de memorie

cleme de fixare (2)

Remontarea modulelor de memorie

ATENIE: Dactrebuie sinstalaimoduledememoriendoiconectori,instalaiunmoduldememorienconectoruletichetatDIMM Anaintede ainstalaunmoduldememorienconectoruletichetatDIMM B. Urmai instruciunile din naintedeancepe. Aliniai crestatura modulului de memorie cu lamela din conectorul modulului de memorie. Glisaicuputeremodululdememorienslotlaununghide45degrade i ap s aimodululdememorienjospncndacestasefixeazcu un sunet specificnpoziie. Dacnu auzii sunetul, scoatei modulul de memorie i reinstalai-l. NOT: Dacmodulul de memorie nu este instalat corect, computerul poate snu porneasc .

1.

2.

3.

lamel

crest tur

4.

Remontai capacul modulelor (consultai Remontarea capacului modulelor). Remontai bateria (consultai nlocuireabateriei) sau conectai adaptorul de c.a. la computer i la o prizelectric .

5.

ATENIE: naintedeapornicomputerul,remontai toate uruburile i asigurai- vcnu rmneniciunurub rtcitninteriorulcomputerului.n caz contrar, pot rezulta deteriorri ale computerului. Pornii computerul.

6.

ntimpcecomputerulporne te, detecteazmodulele de memorie i actualizeazautomat informaiile de configuraie a sistemului. Pentru a confirma cantitatea de memorie instalatncomputer: Facei clic pe Start Control Panel (Panou de contro) System and Security (Sistem i securitate) System (Sistem).

napoilaCuprins

napoilaCuprins

Mini-cardurile wireless
ManualdeservicepentruDellInspironN5110
Scoaterea mini-cardurilor Remontarea mini-cardurilor AVERTISMENT: naintedeaefectualucrrininteriorulcomputeruluicitii instruciunile de siguranlivratempreuncu computerul. Pentru informaii suplimentare despre cele mai bune practici privind sigurana, consultai pagina de start privind conformitatea cu reglementrile, la adresa www.dell.com/regulatory_compliance. ATENIE: Reparaiile la computerul dvs. trebuie sfie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorrile cauzate de lucrrile de service neautorizate de ctre Dell nu sunt acoperite de garania dvs. ATENIE: Pentru a evita descrcarea electrostatic, conectai-vlampmntareutilizndobrarantistaticsauatingndperiodicosuprafa metalicnevopsit(cum ar fi un conector de pe computerul dvs.). ATENIE: Pentru a preveni deteriorarea plcii de sistem, scoatei bateria principal(consultai nlturarea bateriei)naintedeaefectualucrrin interiorul computerului. NOT: Dell nu garanteazcompatibilitatea i nu oferasistenpentru mini-cardurile obinutedinaltesursedectdelaDell.

Dac , mpreuncu computerul, ai comandat i un mini-card wireless, acesta este deja instalat. Computerul dumneavoastrare un slot Full Mini-Card pentru reea de arie largwireless (WWAN) i un slot Mini-Card la jum tate pentru interoperabilitate globalpentru acces cu microunde (WiMax/WLAN). NOT: nfuncie de configuraiasistemuluinmomentulvnz rii, este posibil ca sloturile pentru mini-carduri saibsau nu instalat un mini-card.

Scoaterea mini-cardurilor
1. Urmai instruciunile din naintedeancepe. Scoatei bateria (consultai nl turarea bateriei). ncazulncaredemontai cardul Mini-Card WiMax/WWAN: a. b. c. d. Scoatei capacul modulelor (consultai Scoaterea capacului modulelor). Deconectai cablurile de antende la Mini-Card. Scoatei urubul care fixeazmini-cardul pe placa de sistem. Ridicai cardul Mini-Card din conectorul de pe placa de sistem.

2.

3.

4.

ncazulncaredemontai cardul Mini-Card WLAN: a. b. c. d. Urmai instruciunile de la Etapa3pnla Etapa9 din Scoatereaansambluluizoneidesprijinpentrumini. Deconectai cablurile de antende la Mini-Card. Scoatei urubul care fixeazmini-cardul pe placa de sistem. Ridicai cardul Mini-Card din conectorul de pe placa de sistem.

1 cabluri de anten(2) 2 mini-card 3 urub ATENIE: Cndmini-cardul nu se aflncomputer,pstrai-lnambalajdeprotecie antistatic. Pentru informaii suplimentare, consultai Protejareampotrivadescrcrilor electrostaticedin informaiile de siguranlivratempreuncu computerul. 4 conector pe placa de sistem

Remontarea mini-cardurilor
1. Urmai instruciunile din naintedeancepe. Scoatei mini-cardul nou din ambalaj.

2.

ATENIE: Apsai ferm iconstantpentruaglisacardulnpoziie. Dacapsai cu o forexcesiv, conectorul se poate deteriora. ATENIE: Conectorii sunt blocai pentru a asigura o introducere corect. Dacsimii rezisten, verificai conectorii de pe card i de pe placa de sistem i realiniai cardul. ATENIE: Pentru a evita deteriorarea mini-cardului, nu plasai niciodatcabluri sub card.

3.

Introducei conectorul mini-carduluilaununghide45degradenconectoruldepeplacadesistem. Ap s ai cel lalt cap t al mini-carduluinslotuldepeplacadesistem i remontai urubul care fixeazmini-cardul de placa de sistem. Conectai cablurile de antencorespunz toare cardului Mini-Card pe care linstalai. Tabelul urm tor prezintcodul de culori al cablului antenei pentru mini-cardurile acceptate de computerul dvs. Codul culorilor cablului de anten alb negru alb cu dunggri

4.

5.

Conectori pe mini-card WLAN (2 cabluri de anten) WLAN principal (triunghi alb) WLAN auxiliar (triunghi negru) WiMax/WWAN (2 cabluri de anten ) WiMaX/WWAN principal (triunghi alb)

WiMaX/WWAN auxiliar (triunghi negru) negru cu dunggri ncazulncaredemontai cardul Mini-Card WiMax/WWAN: Remontai capacul modulelor (vezi Remontarea capacului modulelor). ncazulncaredemontai cardul Mini-Card WLAN: Urmai instruciunile de la Etapa4pnla Etapa8 din Remontareaansambluluizoneidesprijinpentrumini. Remontai bateria (consultai nlocuireabateriei).

6.

7.

8.

ATENIE: naintedeapornicomputerul,remontai toate uruburile i asigurai- vcnu rmneniciunurub rtcitninteriorulcomputerului.n caz contrar, pot rezulta deteriorri ale computerului. Instalai driverele i utilitarele pentru computer, conform instruciunilor. NOT: Dacinstalai un card de comunicaie de la o altsursdectDell,trebuiesinstalai driverele i utilitarele corespunz toare.

9.

napoilaCuprins

napoilaCuprins

Capacul modulelor
ManualdeservicepentruDellInspironN5110
Scoaterea capacului modulelor Remontarea capacului modulelor AVERTISMENT: naintedeaefectualucrrininteriorulcomputeruluicitii instruciunile de siguranlivratempreuncu computerul. Pentru informaii suplimentare despre cele mai bune practici privind sigurana, consultai pagina de start privind conformitatea cu reglementrile, la adresa dell.com/regulatory_compliance. ATENIE: Reparaiile la computerul dvs. trebuie sfie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorrile datorate lucrrilor de service neautorizate de ctreDellnusuntacoperitedegaranie. ATENIE: Pentru a evita descrcarea electrostatic, conectai-vlampmntareutilizndobrarantistaticsauatingndperiodicosuprafa metalicnevopsit(cum ar fi un conector de pe computerul dvs.). ATENIE: Pentru a preveni deteriorarea plcii de sistem, scoatei bateria principal(consultai nlturarea bateriei)naintedeaefectualucrrin interiorul computerului.

Scoaterea capacului modulelor


1. Urmai instruciunile din naintedeancepe. Scoatei bateria (consultai nl turarea bateriei). Sl bii urubul prizonier care fixeazcapacul modulelor pe capacul bazei. Utilizndvrfuriledegetelor,eliberai lamelele de pe capacul modulelor din sloturile de pe baza computerului. Ridicai capacul modulelor de pe baza computerului.

2.

3.

4.

5.

1 3 lamele urub prizonier 2 capacul modulelor

Remontarea capacului modulelor


ATENIE: Pentru a evita deteriorarea computerului, utilizai exclusiv baterii concepute pentru acest model de computer Dell.

1.

Urmai instruciunile din naintedeancepe. Aliniai lamelele capacului modulelor cu sloturile de pe baza computerului i fixai-l cu atenienpoziie. Strngei uruburile prizoniere care fixeazcapacul modulului pe baza computerului.

2.

3.

4.

Remontai bateria (consultai nlocuireabateriei).

napoilaCuprins

napoilaCuprins

Unitatea optic
ManualdeservicepentruDellInspironN5110
nl turarea unitii optice Remontarea unitii optice AVERTISMENT: naintedeaefectualucrrininteriorulcomputeruluicitii instruciunile de siguranlivratempreuncu computerul. Pentru informaii suplimentare despre cele mai bune practici privind sigurana, consultai pagina de start privind conformitatea cu reglementrile, la adresa dell.com/regulatory_compliance. ATENIE: Reparaiile la computerul dvs. trebuie sfie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorrile cauzate de lucrrile de service neautorizate de ctre Dell nu sunt acoperite de garania dvs. ATENIE: Pentru a evita descrcarea electrostatic, conectai-vlampmntareutilizndobrarantistaticsauatingndperiodicosuprafa metalicnevopsit(cum ar fi un conector de pe computerul dvs.). ATENIE: Pentru a preveni deteriorarea plcii de sistem, scoatei bateria principal(consultai nlturarea bateriei)naintedeaefectualucrrin interiorul computerului.

nlturarea unitii optice


1. Urmai instruciunile din naintedeancepe. Scoatei bateria (consultai nl turarea bateriei). Scoatei capacul modulelor (consultai Scoaterea capacului modulelor). Utiliznduntiftdeplastic,mpingei suportul unitii optice pentru a scoate prin glisare ansamblul unitii optice. Glisai ansamblul unitiiopticenafaracompartimentuluipentruuniti optice.

2.

3.

4.

5.

1 ansamblul unitii optice 2 tift de plastic

Remontarea unitii optice


1. Urmai instruciunile din naintedeancepe. Glisai ansamblul unitiiopticencompartimentulunitiiopticepncndunitateaestecompletfixat . Remontai capacul modulelor (consultai Remontarea capacului modulelor). Remontai bateria (consultai nlocuireabateriei).

2.

3.

4.

ATENIE: naintedeapornicomputerul,remontai toate uruburile i asigurai- vcnu rmneniciunurub rtcitninteriorulcomputerului.n caz contrar, pot rezulta deteriorri ale computerului.

napoilaCuprins

napoilaCuprins

Ansamblulzoneidesprijinpentrumini
ManualdeservicepentruDellInspironN5110
Scoatereaansambluluizoneidesprijinpentrumini Remontareaansambluluizoneidesprijinpentrumini AVERTISMENT: naintedeaefectualucrrininteriorulcomputeruluicitii instruciunile de siguranlivratempreuncu computerul. Pentru informaii suplimentare despre cele mai bune practici privind sigurana, consultai pagina de start privind conformitatea cu reglementrile, la adresa dell.com/regulatory_compliance. ATENIE: Reparaiile la computerul dvs. trebuie sfie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorrile cauzate de lucrrile de service neautorizate de ctre Dell nu sunt acoperite de garania dvs. ATENIE: Pentru a evita descrcarea electrostatic, conectai-vlampmntareutilizndobrarantistaticsauatingndperiodicosuprafa metalicnevopsit(cum ar fi un conector de pe computerul dvs.). ATENIE: Pentru a preveni deteriorarea plcii de sistem, scoatei bateria principal(consultai nlturarea bateriei)naintedeaefectualucrrin interiorul computerului.

Scoatereaansambluluizoneidesprijinpentrumini
1. Urmai instruciunile din naintedeancepe. Scoatei bateria (consultai nl turarea bateriei). Scoatei cele ase uruburi care fixeazansamblulzoneidesprijinpentruminipebazacomputerului.

2.

3.

4.

ntoarcei calculatorul invers i deschidei afiajullaununghictmailarg. Scoatei tastatura (consultai Scoaterea tastaturii). Scoatei cele patru uruburidepeansamblulzoneidesprijinpentrumini.

5.

6.

ATENIE: Tragei de lamela din plastic din partea superioara conectorilor pentru a evita deteriorarea conectorilor.

7.

Deconectai cablul pl cii de alimentare, cablul touch-pad-ului i cablul pl cii tastelor pentru comenzi rapide de la conectorii de pe placa de sistem.

1 conectorul cablului pl cii de alimentare 3 uruburi (4)

2 cablul touch-pad-ului 4 cablul pl cii tastelor pentru comenzi rapide

ATENIE: Separai cu ateniezonadesprijinpentruminidebazacomputeruluipentruaevitadeteriorareazoneidesprijin.

8.

Utilizndun tift de plastic, desprindei cu grijansamblulzoneidesprijinpentruminide-a lungul marginii din spate i apoi eliberai ansamblul zonei de sprijinpentruminidepebazacomputerului. Ridicaiansamblulzoneidesprijinpentruminidepebazacomputerului.

9.

1 tift de plastic 2 ansamblulzoneidesprijinpentrumini

Remontareaansambluluizoneidesprijinpentrumini
1. Urmai instruciunile din naintedeancepe.

2.

Aliniailameleledepeansamblulzoneidesprijinpentruminicusloturiledepebazacomputerului i fixai uoransamblulzoneidesprijinpentrumini npoziie. Glisai cablul touch-pad-ului, cablul pl cii de alimentare i cablul plciitastelorpentrucomenzirapidenconectoriidepeplacadesistem i ap s ai dispozitivele de blocare a conectorilor pentru a-i fixa. Remontai cele patru uruburidepeansamblulzoneidesprijinpentrumini. Remontai tastatura (consultai Remontarea tastaturii). nchidei afi ajul intoarcei computerul. Remontai cele ase uruburi care fixeazansamblulzoneidesprijinpentruminipebazacomputerului. Remontai bateria (consultai nlocuireabateriei).

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ATENIE: naintedeapornicomputerul,remontai toate uruburile i asigurai- vcnu rmneniciunurub rtcitninteriorulcomputerului.n caz contrar, pot rezulta deteriorri ale computerului.

napoilaCuprins

napoilaCuprins

Modulul procesorului
ManualdeservicepentruDellInspironN5110
Scoaterea modulului procesorului Remontarea modulului procesorului AVERTISMENT: naintedeaefectualucrrininteriorulcomputeruluicitii instruciunile de siguranlivratempreuncu computerul. Pentru informaii suplimentare despre cele mai bune practici privind sigurana, consultai pagina de start privind conformitatea cu reglementrile, la adresa dell.com/regulatory_compliance. ATENIE: Reparaiile la computerul dvs. trebuie sfie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorrile cauzate de lucrrile de service neautorizate de ctre Dell nu sunt acoperite de garania dvs. ATENIE: Pentru a evita descrcarea electrostatic, conectai-vlampmntareutilizndobrarantistaticsauatingndperiodicosuprafa metalicnevopsit(cum ar fi un conector de pe computerul dvs.). ATENIE: Pentru a preveni deteriorarea plcii de sistem, scoatei bateria principal(consultai nlturarea bateriei)naintedeaefectualucrrin interiorul computerului. ATENIE: Manipulai componentele icardurileprinzndu-le de margini i evitai atingerea pinilor i a contactelor.

Scoaterea modulului procesorului


1. Urmai instruciunile din naintedeancepe. Urmai instruciunile de la Etapa2pnla Etapa14 din Scoaterea pl cii de sistem. Pentru a desprinde soclul ZIF, utilizai o urubelnimic , cuvrflat i rotii urubul cu camalsocluluiZIFnsensinversacelordeceasornicpncnd ajunge la cap t.

2.

3.

ATENIE: Pentru a asigura o rcire maxima procesorului, nu atingei zonele de transfer de cldurde pe ansamblul de rcire termica procesorului. Grsimile din pielea dvs. pot reduce capacitatea de transfer de cldura plcuelor termice. ATENIE: Atuncicndscoatei modulul procesorului, trageimodululdreptnsus.Avei grijsnundoii pinii de pe modulul procesorului.

4.

Ridicai modulul procesorului din soclul ZIF.

1 3

soclu ZIF colpin 1

2 4

modul procesor urub cu campentru soclul ZIF

Remontarea modulului procesorului

1.

Urmai instruciunile din naintedeancepe. NOT: Dacinstalai un procesor nou, vei primi un nou ansamblu de r cire care va include o pl cutermicata atsau vei primi o pl cutermic nou , mpreuncu documentaia care indicinstalarea corect . Aliniai colul pinului 1 al modulului procesorului cu colul pinului 1 al soclului ZIF, apoi introducei modulul procesorului. NOT: Colul pinului 1 al modulului procesorului are un triunghi care se aliniazcu triunghiul de pe colul pinului 1 al soclului ZIF.

2.

Atuncicndmodululprocesoruluiestemontatcorect,toatecelepatrucoluri sunt aliniate la aceeain lime. Dacunul sau mai multe coluri ale modululuisuntmaisusdectcelelalte,modululnuestefixatcorect. ATENIE: Pentru a evita deteriorarea procesorului, inei urubelnianaafelnctaceastasfie perpendicularpeprocesoratuncicndrotii urubul cu cam. Strngei soclul ZIF, r sucind urubul cu camnsensulacelordeceasornicpentruafixamodululprocesoruluipeplacadesistem. Urmai instruciunile de la Etapa3pnla Etapa15 din Remontarea pl cii de baz .

3.

4.

ATENIE: naintedeapornicomputerul,remontai toate uruburile i asigurai- vcnu rmneniciunurub rtcitninteriorulcomputerului.n caz contrar, pot rezulta deteriorri ale computerului.

napoilaCuprins

napoilaCuprins

Boxele
ManualdeservicepentruDellInspironN5110
Scoaterea boxelor nlocuireaboxelor AVERTISMENT: naintedeaefectualucrrininteriorulcomputeruluicitii instruciunile de siguranlivratempreuncu computerul. Pentru informaii suplimentare despre cele mai bune practici privind sigurana, consultai pagina de start privind conformitatea cu reglementrile, la adresa www.dell.com/regulatory_compliance. ATENIE: Pentru a evita descrcarea electrostatic, conectai-vlampmntareutilizndobrarantistaticsauatingndperiodicosuprafa metalicnevopsit(cum ar fi un conector de pe computerul dvs.). ATENIE: Reparaiile la computerul dvs. trebuie sfie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorrile cauzate de lucrrile de service neautorizate de ctre Dell nu sunt acoperite de garania dvs. ATENIE: Pentru a preveni deteriorarea plcii de sistem, scoatei bateria principal(consultai nlturarea bateriei)naintedeaefectualucrrin interiorul computerului.

Scoaterea boxelor
1. Urmai instruciunile din naintedeancepe. Urmai instruciunile de la Etapa5pnla Etapa13 din Scoaterea pl cii de sistem. Reinei orientarea cablului difuzoarelor i ridicai de pe baza computerului difuzoarele i cablul.

2.

3.

difuzoare (2)

cablu box

nlocuireaboxelor
1. Urmai instruciunile din naintedeancepe. A ezai boxele pe baza computerului i amplasaicablulboxelornghidajeledeorientare. Urmai instruciunile de la Etapa2pnla Etapa16 din Remontarea pl cii de baz .

2.

3.

ATENIE: naintedeapornicomputerul,remontai toate uruburile i asigurai- vcnu rmneniciunurub rtcitninteriorulcomputerului.n caz contrar, pot rezulta deteriorri ale computerului.

napoilaCuprins

napoilaCuprins

Placa de sistem
ManualdeservicepentruDellInspironN5110
Scoaterea pl cii de sistem Remontarea pl cii de baz IntroducereaeticheteideservicensistemulBIOS AVERTISMENT: naintedeaefectualucrrininteriorulcomputeruluicitii instruciunile de siguranlivratempreuncu computerul. Pentru informaii suplimentare despre cele mai bune practici privind sigurana, consultai pagina de start privind conformitatea cu reglementrile, la adresa dell.com/regulatory_compliance. ATENIE: Reparaiile la computerul dvs. trebuie sfie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorrile cauzate de lucrrile de service neautorizate de ctre Dell nu sunt acoperite de garania dvs. ATENIE: Pentru a evita descrcarea electrostatic, conectai-vlampmntareutilizndobrarantistaticsauatingndperiodicosuprafa metalicnevopsit(cum ar fi un conector de pe computerul dvs.). ATENIE: Pentru a preveni deteriorarea plcii de sistem, scoatei bateria principal(consultai nlturarea bateriei)naintedeaefectualucrrin interiorul computerului. ATENIE: Manipulai componentele icardurileprinzndu-le de margini i evitai atingerea pinilor i a contactelor.

Scoaterea plcii de sistem


1. Urmai instruciunile din naintedeancepe. Ap s ai i scoatei orice card instalat din cititorul de carduri media 8-n-1. Scoatei bateria (consultai nl turarea bateriei). Scoatei capacul modulelor (consultai Scoaterea capacului modulelor). Urmai instruciunile de la Etapa4pnla Etapa5 din nl turarea unitii optice. Scoatei modulele de memorie (consultai Scoaterea modulelor de memorie). Urmai instruciunile de la Etapa3pnla Etapa9 din Scoatereaansambluluizoneidesprijinpentrumini. Scoatei ansamblul afi ajului (consultai Scoaterea ansamblului de afi aj). Scoatei capacul balamalei (consultai Scoaterea capacului balamalei). Deconectai cablul de difuzor de la conectorul de pe placa de sistem. Scoatei cele cinci uruburi care fixeazplaca de sistem pe baza computerului.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1 3

uruburi (5)

placa de sistem

conectorul cablului difuzoarelor

12.

Ridicai ansamblul pl cii de sistem pentru a deconecta conectorul de pe placa de sistem de conectorul de pe placa I/O. ntoarcei invers ansamblul pl cii de sistem. Urmai instruciunile de la Etapa3pnla Etapa5 din nl turarea unitii de hard disk. Demontai ansamblul de r cire termic(consultai Scoaterea ansamblului de r cire termic ). Scoatei modulul procesorului (consultai Scoaterea modulului procesorului).

13.

14.

15.

16.

Remontarea plcii de baz


1. Urmai instruciunile din naintedeancepe. Remontai modulul procesorului (consultai Remontarea modulului procesorului). Demontai ansamblul de r cire termic(consultai Remontarea ansamblului de r cire termic ). Urmai instruciunile de la Etapa5pnla Etapa7 din nlocuireaunitii de hard disk. ntoarcei invers ansamblul pl cii de sistem. Glisaiconectoriidepeplacadesistemnsloturiledepebazacomputerului. Ap s ai cu atenie placa de sistem pentru a conecta conectorul de pe placa de sistem la conectorul de pe placa I/O. Scoatei cele cinci uruburi care fixeazplaca de sistem pe baza computerului. Conectai cablul difuzorului la conectorul de pe placa de sistem. Remontai capacul balamalei (consultai Remontarea capacului balamalei). Remontai ansamblul afi ajului (consultai Remontarea ansamblului de afi aj). Urmai instruciunile de la Etapa2pnla Etapa7 din Remontarea ansambluluizoneidesprijinpentrumini. Remontai modulul de memorie (consultai Remontarea modulelor de memorie). Remontai capacul modulelor (consultai Remontarea capacului modulelor). Remontai bateria (consultai nlocuireabateriei). Remontai cardurile sau blank-urile scoase din cititorul de carduri media 8-n-1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

ATENIE: naintedeapornicomputerul,remontai toate uruburile i asigurai- vcnu rmneniciunurub rtcitninteriorulcomputerului.n caz contrar, pot rezulta deteriorri ale computerului. Pornii computerul. NOT: Dupnlocuireapl cii de sistem, introduceietichetadeservicenBIOS-ul noii pl ci de sistem.

17.

18.

Introducei eticheta de service (consultai IntroducereaeticheteideservicensistemulBIOS).

IntroducereaeticheteideservicensistemulBIOS
1. Asigurai-vcadaptorul de c.a. este conectat i cbateria principaleste instalatcorect. Pornii computerul. Ap s aipe<F2>ntimpulsecvenei POST pentru a accesa programul de configurare a sistemului.

2.

3.

4.

Navigai la fila de securitate i introduceietichetadeservicencmpulSet Service Tag (Configurare etichetde service).

napoilaCuprins

napoilaCuprins

Capacul superior
ManualdeservicepentruDellInspironN5110
Scoaterea capacului superior Remontarea capacului superior AVERTISMENT: naintedeaefectualucrrininteriorulcomputeruluicitii instruciunile de siguranlivratempreuncu computerul. Pentru informaii suplimentare despre cele mai bune practici privind sigurana, consultai pagina de start privind conformitatea cu reglementrile, la adresa dell.com/regulatory_compliance. ATENIE: Reparaiile la computerul dvs. trebuie sfie efectuate numai de un tehnician de service autorizat. Deteriorrile cauzate de lucrrile de service neautorizate de ctre Dell nu sunt acoperite de garania dvs. ATENIE: Pentru a evita descrcarea electrostatic, conectai-vlampmntareutilizndobrarantistaticsauatingndperiodicosuprafa metalicnevopsit(cum ar fi un conector de pe computerul dvs.). ATENIE: Pentru a preveni deteriorarea plcii de sistem, scoatei bateria principal(consultai nlturarea bateriei)naintedeaefectualucrrin interiorul computerului.

Scoaterea capacului superior


1. Urmai instruciunile din naintedeancepe. Meninei ap sat butonul de deblocare care fixeazcapacul superior pe capacul din partea din spate a afi ajului. Glisai i ridicai capacul superior.

2.

3.

1 capac superior 2 buton de deblocare

Remontarea capacului superior


1. Urmai instruciunile din naintedeancepe. NOT: Asigurai-vclogoulDELLestendreptatspreparteadinspateacomputeruluintimpcenlocuii capacul superior.

2.

Aliniai capacul superior cu capacul din spate al afi ajului. Glisaicapaculsuperiorpnce se fixeaznpoziie cu un sunet specific. Asigurai-vcnu existspaiiliberentrecapaculsuperior i capacul din spate al afi ajului.

3.

ATENIE: naintedeapornicomputerul,remontai toate uruburile i asigurai- vcnu rmneniciunurub rtcitninteriorulcomputerului.n caz contrar, pot rezulta deteriorri ale computerului.

napoilaCuprins