Sunteți pe pagina 1din 3

Curriculum Vitae Europass

Informaii personale
Nume / Prenume
Adresa(e) Mobil E-mail(uri) Naionalitate(-ti) Data naterii Sex

Istina Iulian-Constantin
Strada Dreptatii nr. 1 710271 Botosani (Romania) +40 746042713 iulianistina@yahoo.com Romana 20/04/1981 Brbtesc

Loc de munc vizat / Domeniu Inginer constructor ocupaional Experiena profesional


Perioada Funcia sau postul ocupat Activiti si responsabiliti principale 01/08/2005 - 01/03/2012 Inginer constructor Responsabilitati: - coordonarea angajatilor societatii si a subantreprenorilor; - studierea si verificarea planurilor de executie, a detaliilor de proiectare si a documentatiei tehnice necesare pentru lucrarile de constructie; - urmarirea executiei lucrarilor pe santier din punct de vedere al cantitatii, calitatii si a respectarii termenelor de executie; - supravegherea desfasurarii lucrarilor conform proiectului colaborand cu beneficiarul, proiectantul, dirigintele de santier; - intocmirea rapoartelor de activitate saptamanale, a graficelor de lucrari pe urmatoarele 2 saptamani, a necesarului de materiale si utilaje; - intocmirea de atasamente, situatii de lucrari, rapoarte de lucru, procese verbale si alta documentatie cu caracter tehnic; - urmarirea aprovizionarii cu materiale comandate si verificarea existentei documentelor de calitate; - intocmirea cartii constructiei; Realizari: 1. Modernizarea pietei agroalimentare Amzei Bucuresti (februarie 2009 - decembrie 2011) - am coordonat lucrarile de modernizare a pietei avand functia de asistent manager ; 2. Executie piscina S+P acoperita Cernica (iunie 2008 - februarie 2009) - am coordonat lucrarile de sapatura, realizare infrastructura si suprastructura, realizare finisaje interioare si fatade, lucrarile de instalatii sanitare, termice, ventilatii, electrice, alimentare cu apa si canalizare, lucrari de imprejmuire teren aferent; 3. Executie imprejmuire teren la obiectiv militar S.I.E. Baneasa (noiembrie 2007 - iunie 2008) ; 4. Locuinta P+1E+M Bucuresti (martie 2007 - octombrie 2007) - am coordonat lucrarile de armare, cofrare, betonare fundatii, stalpi, plansee; lucrarile de zidarie, realizare sarpanta, montare gips-carton la pereti si tavane, tencuieli, glet, zugraveli, pardoseli din piatra, gresie, parchet, realizare fatade, placari cu piatra la fatade, instalatii sanitare, electrice, termice, ventilatii ; 5. Baneasa Business and Tehnology Park (septembrie 2006 - decembrie 2006) - am participat la coordonarea lucrarilor de armare, cofrare, betonare radier, stalpi, pereti, planseu pe o suprafata de cca 7000 mp ;
Pagina 1 / 3 - Curriculum vitae al Istina Iulian-Constantin Pentru mai multe informaii despre Europass accesai http://europass.cedefop.eu.int Uniunea European, 2002-2010 24082010

6. Vila Pipera (iunie 2006 - august 2006) - executie terasa, dren pt locuinta P+2E ; 7. Centrul national AntiDoping Lia Manoliu (martie 2006 - iunie 2006) - executie lucrari de zidarie, tencuieli interioare, sape ; 8. Kaufland Galati (ianuarie 2006 - martie 2006) - executie canalizare exterioara, alimentare cu apa ; 9. Vila Corbeanca (august 2005 - decembrie 2005) - am participat la coordonarea lucrarilor de armare, cofrare, betonare stalpi, diafragme, plansee; la lucrari de zidarie, sarpanta . Numele i adresa angajatorului Tipul activitii sau sectorul de activitate Perioada Funcia sau postul ocupat Activiti si responsabiliti principale SC Cominco SA B-dul Magheru nr. 31, 010325 Bucuresti (Romnia) Construcii 06/12/2006 - 23/03/2007 Inginer constructor Responsabilitati: Sarcini pt muncitori, situatii de lucrari, comenzi de materiale, incadrare in graficul de executie. Realizari: SC Vel Pitar SA Iasi, SC Vel Pitar SA Tecuci, SC Vel Pitar SA Brasov, SC Karomtec SRL Tecuci La aceste puncte de lucru am executat lucrari de renovare si amenajari interioare, respetiv turnare de pardoseli epoxidice. Numele i adresa angajatorului Tipul activitii sau sectorul de activitate SC Romconsult Group SRL Str. Ing. Emil Alexandrescu nr. 9, 707027 Iasi (Romnia) Construcii

Educaie i formare
Perioada Calificarea/diploma obinut Disciplinele principale studiate/competenele profesionale dobndite Numele i tipul instituiei de nvmnt/furnizorului de formare Perioada Calificarea/diploma obinut Numele i tipul instituiei de nvmnt/furnizorului de formare 01/10/2005 - 20/07/2006 Master-Concepii avansate n proiectarea structurilor metalice Elemente mixte otel-beton Proiectarea la foc a structurilor metalice Durabilitatea structurilor metalice la aciunea agenilor corosivi Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" - Iasi (Facultatea de Constructii si Arhitectura Iasi) Bd. Dimitrie Mangeron 43, 700050 Iasi (Romania) 01/10/2000 - 10/07/2005 Diploma Inginer Constructii Civile, Industriale si Agricole Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" - Iasi (Facultatea de Constructii si Arhtectura - Iasi) Bd. Dimitrie Mangeron 43, 700050 Iasi (Romania)

Aptitudini i competene personale


Limba matern Limbi strine cunoscute Autoevaluare Nivel european (*)
Ascultare A1 A2 Utilizator elementar A1

Romn

nelegere
Citire Utilizator elementar A1 Participare la conversaie

Vorbire
Discurs oral A1 A2 Utilizator elementar Utilizator elementar A2 B1

Scriere

Englez Francez

Utilizator elementar

Utilizator elementar Utilizator independent

Utilizator Utilizator Utilizator A2 A2 elementar elementar elementar (*) Cadrului european comun de referin pentru limbi

Competene i abiliti sociale


Pagina 2 / 3 - Curriculum vitae al Istina Iulian-Constantin

- comunicativ, sociabil, flexibil - capacitatea de a lucra in conditii de stres


Pentru mai multe informaii despre Europass accesai http://europass.cedefop.eu.int Uniunea European, 2002-2010 24082010

- insusirea rapida a cunostintelor Competene i aptitudini organizatorice - bun organizator, cu spirit de echipa - atentia la detalii, analiza practica - gestionarea eficienta a resurselor materiale si financiare Competene i aptitudini de utilizare a calculatorului Permis de conducere Windows, Microsoft OFFICE, Internet Explorer. Cunostinte WinDev si Autocad. B

Pagina 3 / 3 - Curriculum vitae al Istina Iulian-Constantin

Pentru mai multe informaii despre Europass accesai http://europass.cedefop.eu.int Uniunea European, 2002-2010 24082010

S-ar putea să vă placă și