Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea Tehnic Gheorghe Asachi din Iai, Facultatea de Inginerie Electric Energetic i Informatic Aplicat Ingineria Sistemelor Electroenergetice

LUCRARE DE LICEN
Coordonator:

Conf.Univ.Dr.Ing. Constantin HARJA

Absolvent:

Robert CALANCE

Analiza asistat de calculator a regimurilor permanente de funcionare ale reelelor electrice

IAI 2013