Sunteți pe pagina 1din 60

Parametrii i schemele echivalente ale elementelor instalatiilor de T.D.E.E.

1lilitodorescuyahoo.com
C U P R I N S3. Parametrii si schemele echivalente ale elementelor instalatiilor de transport
si distributie a energiei electrice ................................................................... 3
3.1. Metoda componentelor simetrice ....................................................... 4
3.2. Parametrii liniilor electrice aeriene (LEA) .......................................... 7
3.2.1. Rezistenta LEA ........................................................................... 8
3.2.1.1. Rezistenta conductoarelor LEA............................................. 9
3.2.1.2. Rezistenta pmntului ......................................................... 11
3.2.2. Reactanta LEA.......................................................................... 11
3.2.2.1. Inductivitatea proprie a unui conductor masiv ..................... 12
3.2.2.2. Inductivitatea mutual dintre dou conductoare .................. 15
3.2.2.3. Inductivitatea unui conductor apartinnd unui circuit
monoIazat conductor-conductor ...................................................... 16
3.2.2.4. Inductivitatea unui conductor apartinnd unui circuit
monoIazat conductor-pmnt .......................................................... 16
3.2.2.5. Inductivitatea mutual ntre dou bucle monoIazate
ale unei LEA ................................................................................... 17
3.2.2.6. Inductivittile de secvent ale unui conductor apartinnd
unei LEA triIazate cu simplu circuit ................................................. 17
3.2.2.7. Inductivittile de secvent ale unui conductor apartinnd
unei LEA triIazate cu dublu circuit................................................... 21
3.2.2.8. InIluenta constructiei conductorului LEA asupra
inductivittii acestuia ....................................................................... 24
3.2.2.9. InIluenta conductoarelor de protectie asupra reactantelor
de secvent ...................................................................................... 26
3.2.3. Susceptanta capacitiv a LEA ................................................... 26
3.2.3.1. Capacitatea unui conductor paralel cu pmntul .................. 28
3.2.3.2. Capacitatea de serviciu a unei linii monoIazate cu dou
conductoare ..................................................................................... 29
3.2.3.3. Capacittile de secvent ale LEA triIazate ........................... 31
3.2.3.4. InIluenta constructiei LEA asupra capacittilor de secvent . 35
3.2.4. Conductanta LEA ..................................................................... 36
Transportul i distributia energiei electrice

2
3.3. Parametrii liniilor electrice n cablu (LEC) ............................................ 39
3.3.1. Rezistenta LEC ......................................................................... 39
3.3.2. Reactanta LEC .......................................................................... 39
3.3.3. Susceptanta LEC ...................................................................... 40
3.3.4. Conductanta LEC ..................................................................... 41
3.4. Parametrii transIormatoarelor electrice ............................................ 42
3.4.1. Parametrii longitudinali n componente de Iaz si componente
simetrice ............................................................................................. 44
3.4.2. Parametrii transversali n componente de Iaz si componente
simetrice ............................................................................................. 45
3.4.3. InIluenta constructiei miezului asupra impedantei de magnetizare
de secvent homopolar ...................................................................... 47
3.4.4. InIluenta conexiunilor nIsurrilor asupra schemelor de secvent
homopolar......................................................................................... 50
3.4.5. Parametrii de secvent direct (invers) ai transIormatoarelor cu
dou nIsurri. ................................................................................... 54
3.4.6. Parametrii de secvent direct (invers) ai transIormatoarelor cu
trei nIsurri. ..................................................................................... 58

Parametrii i schemele echivalente ale elementelor instalatiilor de T.D.E.E.

3
3. PARAMETRII I SCHEMELE ECHIVALENTE
ALE ELEMENTELOR INSTALA|IILOR DE
TRANSPORT I DISTRIBU|IE A
ENERGIEI ELECTRICE
n studierea regimurilor de Iunctionare a unei retele electrice trebuie
cunoscute valorile parametrilor elementelor componente ale retelei att n
conditii normale de Iunctionare, ct si n conditii de avarie.
Calculul parametrilor elementelor retelei presupune cunoasterea
anumitor date constructive sau reiesite din ncercri experimentale, speciIice
Iiecrui element.
Elementele componente ale retelei se reprezint prin scheme echivalente,
care se conecteaz n concordant cu conectarea real a elementelor Iizice
respective.
Schemele echivalente ale elementelor instalatiilor de transport si
distributie contin elemente pasive, n general neliniare, dispuse longitudinal
sau transversal n schem (Iig. 3.1). Elementele longitudinale de circuit, de
impedant redus, corespund impedantei liniilor si impedantei de scurtcircuit
a transIormatoarelor. Elemen-tele
transversale de circuit, de impedant n
general mare, corespund impedantei
transversale a liniilor si impedantei de
magnetizare a transIormatoarelor.
ReIeritor la neliniaritatea elementelor
instalatiilor de transport si distributie,
trebuie mentionat c desi valoarea
parametrilor acestor instalatii se modiIic odat cu modiIicarea tensiunii si
curentului la bornele lor, avnd n vedere c prin proiectare si executie se
prevede Iunctionarea n domeniul liniar, iar pe de alt parte, n regimurile
normale, tensiunea si curentul se modiIic n limite reduse, scontate,
modiIicarea parametrilor amintiti este nensemnat; de aceea, de cele mai
multe ori, n calcule se neglijeaz aceast neliniaritate, admitndu-se o
reprezentare simpliIicat cu parametri constanti.
Elementele triIazate de retea se consider de constructie simetric. Desi
aceast conditie nu este ndeplinit n totalitate, ea este practic asigurat prin

Fig. 3.1

R X
G B
Transportul i distributia energiei electrice

4
msurile ce se adopt. AstIel, liniile se simetrizeaz prin transpunerea Iazelor,
iar transIormatoarele se aduc la o Iorm ct mai simetric prin constructia
corespunztoare a miezului.
Existenta unei constructii simetrice triIazate a elementelor retelelor
electrice, permite analiza regimurilor de Iunctionare pe scheme monoIazate,
utiliznd metoda componentelor simetrice.
O alt particularitate a elementelor de retea este c impedantele din
schema echivalent se caracterizeaz n majoritatea cazurilor printr-un raport
R/X subunitar, datorit Iaptului c prin proiectare se caut reducerea
pierderilor de putere (micsorarea lui R), n timp ce asupra cmpurilor
electrice si magnetice nu se poate actiona n mod esential.
3.1. METODA COMPONENTELOR SIMETRICE
Calculul regimurilor de Iunctionare a instalatiilor de transport si
distributie se Iace utiliznd metoda componentelor simetrice conIorm creia
orice sistem nesimetric de Iazori (curenti sau tensiuni) se poate descompune,
n mod unic, n trei sisteme triIazate simetrice independente si anume: un
sistem direct (d) sau de succesiune (secvent) direct, un sistem invers (i)
sau de succesiune (secvent) invers si un sistem homopolar (h) sau de
succesiune (secvent) homopolar.
Aplicarea acestei metode este preIerat din urmtoarele motive:
- n cazul regimurilor nesimetrice, nesimetria intervine de obicei ntr-un
singur punct, restul retelei rmnnd simetric;
- elementele retelei sunt constructii triIazate si n general nu se cunoaste
valoarea impedantei pe Iaz ntr-un regim oarecare, ci numai n cazul unui
regim simetric de tensiuni si curenti;
- datorit simetriei elementelor retelei, prin aplicarea metodei
componentelor simetrice se obtin trei retele de secvent independente,
necuplate inductiv ntre ele. n consecint calculul regimurilor nesimetrice de
Iunctionare se reduce la o singur Iaz dar pentru Iiecare din cele trei retele
de secvent.
Pentru a determina parametrii de secvent ai elementelor de retea n
Iunctie de expresiile acestora n componente de Iaz, se consider un element
triIazat de retea de Iorm general (Iig. 3.2), pentru care relatiile dintre
tensiunile si curentii sistemului triIazat (nesimetric) sunt de Iorma:

3 33 2 32 1 31 I 3
3 23 2 22 1 21 I 2
3 13 2 12 1 11 I 1
I Z I Z I Z U
I Z I Z I Z U
I Z I Z I Z U
+ + =
+ + =
+ + =
(3.1)
Parametrii i schemele echivalente ale elementelor instalatiilor de T.D.E.E.

5
n cazul cel mai general, elementele
sistemului (retea, generatoare, consuma-
tori) au, prin proiectare si constructie, o
simetrie ciclic, caracterizat prin egali-
tatea tuturor impedantelor proprii (Z), a
tuturor impedantelor mutuale n sens
direct (Z`) si a tuturor impedantelor
mutuale n sens invers (Z), deci:

" Z Z Z Z
' Z Z Z Z
Z Z Z Z
13 32 21
31 23 12
33 22 11
= = =
= = =
= = =
(3.2)
Cu aceste relatii, sistemul (3.1) devine:

3 2 1 I 3
3 2 1 I 2
3 2 1 I 1
I Z I " Z I ' Z U
I ' Z I Z I " Z U
I " Z I ' Z I Z U
+ + =
+ + =
+ + =
(3.3)
Componenta de secvent direct a tensiunilor de Iaz este:

, I Z U
); I a I a I )( " Z a ' Z a Z |(
3
1
U
)|; I Z I " Z I ' Z ( a ) I ' Z I Z I " Z ( a
) I " Z I ' Z I Z |(
3
1
) U a U a U (
3
1
U
d d d
3
2
2 1
2
d
3 2 1
2
3 2 1
3 2 1 I 3
2
I 2 I 1 d
=
+ + + + =
+ + + + + +
+ + + = + + =
(3.4)
n care ) I a I a I (
3
1
I
3
2
2 1 d
+ + = este componenta direct a curentului, iar
" Z a ' Z a Z Z
2
d
+ + = reprezint impedanta de secvent direct a elementului
respectiv.
Componenta de secvent invers a tensiunilor de Iaz este:

, I Z U
); I a I a I )( " Z a ' Z a Z |(
3
1
U
)|; I Z I " Z I ' Z ( a ) I ' Z I Z I " Z ( a
) I " Z I ' Z I Z |(
3
1
) U a U a U (
3
1
U
i i i
3 2
2
1
2
i
3 2 1 3 2 1
2
3 2 1 I 3 I 2
2
I 1 i
=
+ + + + =
+ + + + + +
+ + + = + + =
(3.5)

Fig. 3.2
I
1
Z
11
U
1I
1
1`
I
2
Z
22
U
2I
2
2`
I
3
Z
33
U
3I
3
3`
Z
12
,
Z
21

Z
23
,
Z
32

Z
31
,
Z
13

Transportul i distributia energiei electrice

6
unde: ) I a I a I (
3
1
I
3 2
2
1 i
+ + = este componenta de secvent invers a
curentului, iar " Z a ' Z a Z Z
2
i
+ + = reprezint impedanta de secvent invers
a elementului respectiv.
Componenta de secvent homopolar a tensiunilor de Iaz este:

, I Z
3
1
U
); I I I )( " Z ' Z Z |(
3
1
U
)|; I Z I " Z I ' Z ( ) I ' Z I Z I " Z (
) I " Z I ' Z I Z |(
3
1
) U U U (
3
1
U
h h h
3 2 1 h
3 2 1 3 2 1
3 2 1 I 3 I 2 I 1 h
=
+ + + + =
+ + + + + +
+ + + = + + =
(3.6)
n care: ) I I I (
3
1
I
3 2 1 h
+ + = este componenta de secvent homopolar a
curentului, iar " Z ' Z Z Z
h
+ + = reprezint impedanta de secvent homopolar
a elementului respectiv.
Din relatiile (3.4), (3.5) si (3.6) se observ c:
- tensiunile de secvent sunt dependente numai de curentii de aceeasi
secvent, deci schemele de secvent sunt independente ntre ele chiar dac
Iazele retelei triIazate sunt cuplate ntre ele. Toate aceste relatii se reIer la
Iaza 1; Ienomenele nesimetrice se vor studia doar pentru Iaza 1, dar pentru
trei retele de secvent independente, n loc de trei Iaze cuplate ntre ele ;
- elementele instalatiilor de transport si distributie Iiind elemente pasive
(nu exist un sens preIerential de rotatie) prezint o simetrie total,
caracterizat prin egalitatea tuturor impedantelor proprii (Z) si egalitatea
tuturor impedantelor mutuale, indiIerent de sensul de parcurgere a Iazelor
(Z`Z). n acest caz impedantele de secvent devin:
' Z 2 Z Z ; ' Z Z Z Z
h i d
+ = = = ; (3.7)
- diIerenta care apare ntre impedantele de secvent se datoreaz
existentei impedantelor mutuale;
- n regimurile normale simetrice, care sunt cele mai Irecvente,
componentele de secvent invers si homopolar ale tensiunii si curentului
Iiind nule, rezult U
1I
U
d
si I
1
I
d
, deci ntre mrimile de Iaz se stabileste
urmtoarea legtur (3.4):
, I Z U
1 d I 1
= (3.8)
deci n regim normal de Iunctionare elementele retelei intervin chiar prin
Parametrii i schemele echivalente ale elementelor instalatiilor de T.D.E.E.

7
impedanta de secvent direct, care din acest motiv se numeste impedant de
exploatare. n concluzie, regimul normal (simetric) se poate urmri pe o
singur Iaz, utiliznd pentru impedante valoarea lor de secvent direct.
Pentru calculul parametrilor de secvent a unui element de retea (3.7)
trebuie determinate n prealabil impedantele proprii si mutuale n coordonate
de Iaz. Avnd n vedere Iorma general de reprezentare a unui element de
retea (Iig. 3.2) si relatiile aIerente ntre tensiunile de Iaz si curenti,
impedantele Z si Z` se pot determina imaginnd probe de mers n gol pe cte
dou Iaze. AstIel, din (3.1) rezult:

.
0 I I I
U
' Z Z
;
0 I I I
U
Z Z
3 1 2
I 1
12
3 2 1
I 1
11
= =
= =
= =
= =
(3.9)
n general, schemele elementelor de retea contin si parametri
transversali. Pentru a pune n evident elementele transversale se imagineaz
un regim n care se aplic tensiunea la bornele elementului (Iat de nul) si se
msoar curentii rezultanti; parametrii transversali se calculeaz cu (3.9).
3.2. PARAMETRII LINIILOR ELECTRICE AERIENE (LEA)
Liniile electrice aeriene sunt elemente ale instalatiilor de transport si dis-
tributie, de constructie triIazat, prevzute
uneori cu conductoare de protectie. Schema
echivalent a unei LEA (Iig. 3.3) contine
parametrii longitudinali R si XL, care
Iormeaz impedanta serie ZRjX precum
si parametrii transversali G si BC, care
Iormeaz admitanta derivatie 'GjB.
Pentru calculul parametrilor longitudinali, linia aerian triIazat poate Ii
reprezentat prin trei circuite monoIazate conductor-pmnt paralele, calea
de ntoarcere prin pmnt a Iiecrui circuit Iiind echivalent cu un conductor
de ntoarcere plasat adnc n sol. Fiecare bucl conductor-pmnt din
sistemul triIazat se caracterizeaz printr-o impedant proprie si o impedant
mutual Iat de buclele vecine.
Dac prin linia triIazat circul un sistem simetric si echilibrat de curenti,
suma curentilor prin cele trei conductoare de ntoarcere Iictive este nul si, n
consecint, acestea nu inIluenteaz valoarea parametrilor liniei.
n cazul curentilor homopolari, care se nchid prin pmnt, buclele
monoIazate conductor-pmnt asigur calea de nchidere a acestora. n regim

Fig. 3.3

R

X


B G

Transportul i distributia energiei electrice

8
homopolar, calea de ntoarcere prin pmnt inIluenteaz valoarea
parametrilor.
3.2.1. Rezisten(a LEA
Rezistenta reprezint elementul activ longitudinal din schema echivalent
si corespunde pierderilor de putere activ longitudinal ce apar n linia real.
Pentru determinare rezistentelor n sistemul mrimilor de Iaz se
imagineaz o prob de
mers n gol pe dou Iaze,
cu conductoarele active ale
liniei scurtcircuitate la
captul opus si legate la
pmnt, iar conductorul de
protectie legat la pmnt la
ambele capete. (Iig. 3.4).
Se alimenteaz Iaza 1 si se
msoar cderile de
tensiune pe Iazele 1 si 2.
Fie U
1activ
si U
2activ
componentele active ale
acestor tensiuni.
n conIormitate cu
(3.9) se pot scrie relatiile:

cp p
cp p
c
3 2 1
activa 1
11
R R
R R
R R
0 I I I
U
R
+

+ = =
= =

= ;

cp p
cp p
3 2 1
activa 2
21
R R
R R
' R
0 I I I
U
R
+

= =
= =

= ,
n care R
c
este rezistenta conductorului activ pe Iaz, R
cp
-rezistenta con-
ductorului de protectie, iar R
p
-rezistenta cii de ntoarcere prin pmnt.
n lipsa conductorului de protectie (R
cp
), rezistentele proprie si
mutual de Iaz au expresiile:

c p p
R R R ; R R ' = + = .
Se constat c n acest caz rezistenta proprie de Iaz este egal cu
rezistenta echivalent a circuitului monoIazat conductor-pmnt, iar
rezistenta mutual, respectiv partea activ a impedantei mutuale, care
reprezint rezistenta cii comune de nchidere a curentilor din cele dou
circuite monoIazate cuplate, se reduce la rezistenta cii de ntoarcere prin

Fig. 3.4
R
cp
R
c
R
c
AU
2

V

R
p
I
1
cp

1
2

3

R
c
Parametrii i schemele echivalente ale elementelor instalatiilor de T.D.E.E.

9
pmnt a curentilor.
Rezistentele de secvent au expresiile (3.7):

cp p
cp p
c h c i d
R R
R R
3 R ' R 2 R R ; R ' R R R R
+

+ = + = = = = . (3.10)
Dac LEA nu este prevzut cu conductor de protectie (R
cp
)
rezistenta homopolar se reduce la:

p c h
R 3 R R + = (3.11)
3.2.1.1.Rezistenja conductoarelor LEA
n curent continuu, rezistenta unui conductor se calculeaz cu relatia:
| |
S
l
R 8 = , (3.12)
n care: 8 este rezistivitatea electric a materialului conductor, n mm
2
/m;
l - lungimea conductorului, n m;
S - sectiunea conductorului, n mm
2
.
La determinarea rezistentei conductoarelor liniilor electrice trebuie s se
tin seama de urmtoarele:
- n cazul conductoarelor Iunie, din cauza rsucirii, lungimea Iirelor
componente ale Iuniei este cu (24) mai mare dect lungimea
conductorului. n acest caz, pentru lungimea conductorului din (3.12), se
consider (1,021,04) l;
- n calcule se Iolosesc sectiunile standardizate, sectiunile reale
(eIective), care se calculeaz prin nmultirea numrului de Iire cu sectiunea
unui Iir, Iiind de obicei mai mici. Abaterile (23 ) sunt ns admise de
prescriptii;
- n cazul conductoarelor de Ol-Al, datorit conductibilittii reduse a
prtii de otel, la calculul rezistentei se consider doar sectiunea aluminiului;
- n curent alternativ rezistenta conductorului (R
ca
) este mai mare dect
n curent continuu (R
cc
) datorit eIectului pelicular si a eIectului de
proximitate (apropiere).
n curent alternativ rezistenta conductorului poate Ii deIinit cu relatia:

2 ca
I
P
R

= ,
unde AP reprezint pierderile longitudinale de putere activ.
EIectul pelicular reprezint Ienomenul de distributie neuniIorm a
curentului n sectiunea transversal a unui conductor parcurs de curent
Transportul i distributia energiei electrice

10
variabil (alternativ), densitatea de curent Iiind mai mare spre supraIata
lateral a acestuia. Acest eIect se poate interpreta intuitiv ca Iiind rezultatul
actiunii t.e.m. induse de Iluxul magnetic variabil al curentului din conductorul
respectiv. EIectul pelicular este inIluentat de Irecventa curentului, de
dimensiunile conductorului si de materialul conductor ns este independent
de dispunerea conductoarelor si de succesiunea curentilor.
EIectul de proximitate reprezint Ienomenul de distributie neuniIorm a
curentului n sectiunea unui conductor si se datoreaz cmpului magnetic
produs de curentii variabili din conductoare vecine.
n regim normal de Iunctionare, pentru liniile electrice aeriene alimentate
n c.a. cu Irecventa de 50 Hz, cresterea rezistentei datorit eIectului pelicular
si de proximitate este Ioarte mic, Iiind sub 5 pentru conductoare de Cu
cu sectiuni mai mici de 450 mm
2
si pentru conductoare din Al cu sectiuni mai
mici de 700 mm
2
. n consecint, la calculul rezistentei conductoarelor Iolosite
Irecvent n constructia LEA, valoarea rezistentei n curent alternativ poate Ii
considerat, cu bun aproximatie, egal cu valoarea sa n curent continuu.
Rezistenta conductoarelor pe unitatea de lungime nu se calculeaz de
obicei, ea Iiind dat n tabele, pentru diIerite sectiuni si tipuri constructive, la
o temperatur a mediului ambiant de 20
0
C. n realitate, liniile Iunctioneaz
la temperaturi diIerite, n Iunctie de sarcin si de conditiile de rcire. n
practic, pentru calculul regimurilor nu se tinea seama de variatia rezistentei
cu temperatura dect n cazul studierii nclzirii conductoarelor. n acest caz,
la o temperatur 7, expresia rezistentei conductorului (3.12) devine:
)| 20 ( 1 | R
S
l
)| 20 ( 1 |
S
l
R
20 20 20 20
7 - + = 7 - + 8 = 8 =
7
, (3.13)
n care:
- 8
20
este rezistivitatea electric la 20
0
C, indicat n tabele;
- -
20
este coeIicientul de variatie a rezistivittii cu temperatura, avnd
valoarea de 0,00393 grd
-1
pentru cupru si 0,00403 grd
-1
pentru aluminiu;
- R
20
- rezistenta conductorului la 20
0
C, calculat sau obtinut din
tabele.
Parametrii i schemele echivalente ale elementelor instalatiilor de T.D.E.E.

11
3.2.1.2.Rezistenja pmntului
n cmpul magnetic pmntul se comport ca un conductor mediocru,
avnd o rezistent variabil n diIerite puncte ale supraIetei lui sau n interior.
n cazul c ntoarcerea curentului se Iace prin pmnt, experienta a
artat c pmntul poate Ii echivalat cu un conductor de ntoarcere plasat
adnc n sol, la o distant care depinde de natura solului, dispunerea prizelor
de pmnt, distanta dintre extremittile conductorului si Irecventa curentului.
Rezistenta cii de ntoarcere prin pmnt se poate calcula utiliznd
relatia lui Carson:

3
0 p
10
8
1
R = |O/km|,
n care 26I si <
0
4610
7
H/km.
Se constat c rezistenta cii de ntoarcere prin pmnt R
p0
nu depinde
practic de conductivitatea solului.
Cercetrile privind distributia curentului prin pmnt au artat c n cazul
unei bucle monoIazate conductor-pmnt, densitatea curentului prin pmnt
scade odat cu adncimea si cu ndeprtarea lateral Iat de planul vertical n
care se gseste conductorul. Densitatea curentului este maxim la supraIata
pmntului, chiar sub conductor. Cu ct conductivitatea solului este mai
ridicat cu att este mai mare densitatea curentului de sub conductor, dar
curentul prin pmnt se ntoarce printr-o sectiune mai mic. n aceste
conditii, pierderile de putere activ n pmnt si implicit R
p0
rmn practic
constante la o anumit Irecvent. Dependenta liniar a lui R
p0
de Irecventa I
este o consecint a eIectului pelicular n pmnt.
La Irecventa de 50 Hz, se obtine:
05 , 0 10 I R
4 2
0 p
< 6 =

|O/km|. (3.14)

3.2.2. Reactan(a LEA
Reactanta inductiv pe Iaz a unei linii electrice se determin cu relatia:
L I 2 L 6 = = X |O|, (3.15)
n care L este inductivitatea pe Iaz n H, iar I este Irecventa n Hz.
Inductivitatea se deIineste prin raportul dintre Iluxul magnetic total care
strbate o supraIat limitat de conturul unui circuit si curentul prin acel
circuit:
Transportul i distributia energiei electrice

12

i
L
t

= . (3.16)
ntr-un mediu liniar din punct de vedere magnetic, inductivitatea depinde
de natura materialului si de dimensiunea si Iorma spatial a circuitului. Dac
exist mai multe circuite, care se inIluenteaz reciproc, se deIineste o
inductivitate proprie si o inductivitate mutual.
Principial inductivitatea se reIer la circuite nchise. n calculul liniilor
electrice se opereaz de obicei cu inductivitti de calcul, corespunztoare
unor portiuni de circuit, de exemplu: inductivitatea proprie a unui conductor
sau inductivitatea mutual dintre dou conductoare. Inductivittile de calcul
nu au o semniIicatie Iizic.
3.2.2.1.Inductivitatea proprie a unui conductor masiv
Pentru un conductor masiv, inductivitatea proprie se poate calcula prin
nsumarea inductivittii interioare L
int
, corespunztoare Iluxului magnetic din
interiorul conductorului, cu inductivitatea exterioar L
ext
, corespunztoare
Iluxului magnetic exterior conductorului:

ext int
ext int ext int
L L
i i i
L + =

=
+
= . (3.17)
Pentru calculul inductivittilor este necesar deIinirea conturului care
limiteaz supraIata strbtut de Ilux. Se consider conturul Iormat din
conductorul de ducere, de raz r, lungime l, strbtut de curentul i si un
conductor de ntoarcere Iictiv conductor de nul prin care intensitatea
curentului electric este egal cu zero, situat la distanta D
x
(D
x
) Iat de
conductorul de ducere (Iig. 3.5). Intensitatea cmpului magnetic la distanta x
de axa conductorului de ducere se obtine prin aplicarea corespunztoare a
legii circuitului magnetic:

i
H
2 x
=
6
(3.18)
Fluxul elementar prin supraIata dsldx
este:

0 0
i l
d Bds H ldx dx,
2 x

= = =
6

iar Iluxul exterior prin supraIata S dintre
cele dou conductoare are expresia:

Fig. 3.5

S
D
x
i
2r
dx x
H
l
ds
Parametrii i schemele echivalente ale elementelor instalatiilor de T.D.E.E.

13

x x
D D
0 0 x
ext
r r
i l dx i l D
d ln
2 x 2 r

= = =
6 6

. (3.19)
Cu (3.17) se calculeaz inductivitatea exterioar a conductorului:

ext 0 x
ext
l D
L ln
i 2 r

= =
6
. (3.20)
Se observ din aceast expresie c L
ext
nu are sens Iizic (nu are valoare
Iinit), ea Iiind o mrime de calcul.
Inductivitatea interioar L
int
a unui conductor poate Ii calculat din
energia magnetic total W
mi
localizat n interiorul conductorului:

2
i L
W
2
int
mi
= , (3.21)
unde i este curentul ce strbate conductorul. Pentru calculul lui W
mi
se pleac
de la expresia densittii de volum a energiei:

2
H
2
H B
w
2
m

= = . (3.22)
Intensitatea cmpului magnetic H se calculeaz
aplicnd legea circuitului magnetic unei linii de cmp
circulare I, de raz x (Iig. 3.6), supraIata S
I
Iiind
strbtut de curentul ix
2
/r
2
:

2 2
2
i
2 xH ix / r ; H x
2 r
6 = =
6
. (3.23)
Considernd un volum elementar de Iorma unei
coji cilindrice n interiorul conductorului, dv26xldx,
energia elementar rezult:

2 2 3
mi m 4
1 l
dW w dv H 2 xldx i x dx
2 4 r

= = 6 =
6
. (3.24)
Energia magnetic total localizat n interiorul conductorului este:

r
2 3 2
mi mi 4
0
l l
W dW i x dx i
4 r 16

= = =
6 6

. (3.25)
Din (3.21) si (3.25) rezult:

6

=
8
l
L
int
, (3.26)
unde este permeabilitatea magnetic a conductorului.

Fig. 3.6
S
I
x
i
r
dx
I
Transportul i distributia energiei electrice

14
Inductivitatea proprie a conductorului masiv are expresia (3.17):

0 x 0 x r
l D l l D
L ln ln
2 r 8 2 r 4
+
= + = +

6 6 6

. (3.27)
Inductivitatea se calculeaz de obicei pentru 1 km de conductor (linie),
astIel:

4 x r
0
D
L 4, 6lg 10
r 2

+
= +


|H/km|. (3.28)
Pentru conductoare neIeromagnetice (
r
1), se obtine:

4 x
0
D
L 4, 6lg 0,5 10
r

+
= +


|H/km|. (3.29)
n acest caz inductivitatea (3.27) poate Ii pus sub Iorma:

1/ 4 0 x 0 x
0 x 0 x
1/ 4
e
l D 1 l D
L ln ln lne
2 r 4 2 r
l D l D
ln ln
2 r e 2 r

+ +
= + = =

6 6


= =
6 6
(3.30)
unde r
e
r e
1/4
0,7788r, reprezint raza echivalent a conductorului masiv.
Ultima relatie poate Ii interpretat ca reprezentnd inductivitatea exterioar
(3.20) a unui conductor masiv de raz r
e
. n concluzie, inductivitatea proprie
total a unui conductor masiv de raz r este echivalent cu inductivitatea
exterioar a unui conductor cu raz r
e
. Deoarece acesta din urm nu are
inductivitate interioar, rezult c el este un conductor tubular (Iig. 3.7).


Fig. 3.7
Pentru 1 km de conductor, (3.30) devine:

4
e
x
0
10
r
D
lg 6 , 4 L

= |H/km|. (3.31)

r
H
int
H
ext
H
ext
r
e
Parametrii i schemele echivalente ale elementelor instalatiilor de T.D.E.E.

15
3.2.2.2.Inductivitatea mutual dintre dou conductoare
Se consider dou conductoare de lungime l situate la distanta D unul de
altul si conductorul Iictiv de nul situat la distanta D
1x
Iat de primul
conductor si D
2x
Iat de al doilea. Deoarece DD
1x
si DD
2x
, vom
considera D
1x
<D
2x
D
x
(D
x
) (Iig. 3.8). Se deIineste inductivitatea mutual
dintre cele dou conductoare L
21

prin relatia:

1
21
21
i
L

= (3.32)
unde
21
reprezint Iluxul
magnetic creat de i
1
, care strbate
supraIata S limitat de conductorul
2 si conductorul Iictiv de nul N.
Intensitatea cmpului magne-
tic la distanta x de axa conduc-
torului 1 are expresia (3.18):

1
i
H ,
2 x
=
6

iar Iluxul magnetic elementar prin supraIata ds este:

0 1
0
i l
d H l dx dx
2 x

= =
6
.
Fluxul
21
prin supraIata S este:

x x
D D
0 1 0 1 x
21
D D
i l dx i l D
d ln
2 x 2 D

= = =
6 6

, (3.33)
iar inductivitatea mutual dintre cele dou conductoare (3.32):

D
D
ln
2
l
L L
x 0
21
6

= ' = (3.34)
sau pentru 1 km de linie:

4 x
0
10
D
D
lg 6 , 4 L

= ' |H/km|. (3.35)
Se observ c si aceasta este o inductivitate de calcul, Ir semniIicatie
Iizic, neavnd o valoare Iinit (D
x
).


Fig. 3.8

S
D
2x
i
1
1
dx x
H
ds
2 N
D
1X
D

Transportul i distributia energiei electrice

16
3.2.2.3.Inductivitatea unui conductor aparjinnd unui
circuit monofazat conductor-conductor
Se consider bucla monoIazat (Iig. 3.9) Iormat din conductorul de dus
(1) si cel de ntors (2). Este evident relatia: i
1
i
2
0, deoarece conductoarele
apartin unui circuit nchis.
Fluxul total aIerent unui conductor
reprezint suma dintre Iluxul propriu si cel
mutual. Exprimnd aceste Iluxuri cu
ajutorul inductivittilor deIinite anterior, se
obtine:

1 11 12 1 2 1
0 0 0 x x
1 1
e e
Li L'i i (L L')
l l l D D D
i ( ln ln ) i ln ,
2 r 2 D 2 r
= + = + = =

= =
6 6 6
(3.36)
deci inductivitatea unui conductor apartinnd unei bucle este:

0
e
l D
L ln
2 r

=
6
, (3.37)
iar pentru 1 km de linie devine:

4
e
0
10
r
D
lg 6 , 4 L

= |H/km|. (3.38)
Inductivitatea buclei monoIazate reprezint suma dintre inductivitatea
conductorului de dus si a celui de ntors si va Ii 2L
0
, deoarece inductivittile
celor dou conductoare sunt egale.
3.2.2.4.Inductivitatea unui conductor aparjinnd unui
circuit monofazat conductor-pmnt
n cazul liniilor aeriene triIazate, bucla monoIazat apare ntre un
conductor si pmnt. n acest caz, inductivitatea conductorului apartinnd
buclei conductor-pmnt se calculeaz considernd o linie echivalent
alctuit din dou conductoare situate la distanta D
cp
(Iig. 3.10). Aceast
distant depinde de rezistivitatea solului 8 (810
2
Om, pentru sol umed si
p10
3
Om, pentru sol uscat) si de Irecventa curentului I; se poate calcula cu
una din relatiile:

cp cp
D 660 |m| sau D 550 |m|.
I I
8 8
= = (3.39)

Fig. 3.9D
i 1

1 2
i 2

Parametrii i schemele echivalente ale elementelor instalatiilor de T.D.E.E.

17
La Irecventa de 50 Hz, pentru sol umed se obtine D
cp
<935 (775) m, iar
pentru sol uscat D
cp
<2950 (2460) m.
n urma acestei echivalri, inductivitatea
conductorului apartinnd buclei conductor-pmnt,
se poate calcula cu relatiile (3.37) sau (3.38) n
care se nlocuieste D cu D
cp
, obtinndu-se:

e
cp
0
r
D
ln
2
l
L
6

= ; (3.40)

4
e
cp
0
10
r
D
lg 6 , 4 L

= |H/km|. (3.41)
3.2.2.5.Inductivitatea mutual ntre dou bucle
monofazate ale unei LEA
Se consider dou bucle monoIazate 1-1` si 2-2` (Iig. 3.11) alctuite din
conductoare (1 si 2) si cile de ntoarcere prin pmnt corespunztoare (1` si
2`). Fluxul mutual care nlntuie bucla 2-2` se datoreaz curentului din bucla
1-1`. La calculul Iluxului mutual se tine seama c att conductorul buclei 1
ct si calea de ntoarcere 1` sunt parcurse de acelasi
curent dar n sens contrar. AstIel:

D
D
ln
2
i l
D
D
ln
2
i l
D
D
ln
2
i l
i L i L
cp
1 0
cp
x 1 0 x 1 0
1 2 1 1 21
6

=
=
6

6

=
= ' ' = +

Inductivitatea mutual are expresia:
,
D
D
ln
2
l
' L
cp
0
6

= (3.42)
iar pentru 1 km de linie:


4
cp
0
10
D
D
lg 6 , 4 L

= ' |H/km|. (3.43)
3.2.2..Inductivitjile de secvenj ale unui conductor aparjinnd

Fig. 3.10

Fig. 3.11


D
c
p

hD
c
p

i
1
1

1`

2`

2

D

Transportul i distributia energiei electrice

18
unei LEA trifazate cu simplu circuit
Pentru calculul inductivittilor, liniile triIazate se reprezint prin trei linii
conductor-pmnt, cuplate magnetic (Iig. 3.12).
Pentru calculul inductivittilor vom utiliza
expresiile inductivittii unui conductor
apartinnd unui circuit monoIazat conductor-
pmnt (3.40) si inductivittii mutuale dintre
dou conductoare de Iaz apartinnd unor
bucle monoIazate conductor-pmnt (3.42):

e
cp
0
r
D
ln
2
l
L
6

= ; (3.44)

D
D
ln
2
l
' L
cp
0
6

= . (3.45)
Se constat c inductivitatea mutual
depinde de distanta dintre conductoare D.
Dac conductoarele sunt asezate pe orizontal,
inductivittile mutuale diIer Iunctie de cele
dou Iaze considerate. n cazul cnd
conductoarele sunt dispuse n vrIul unui
triunghi echilateral, datorit nesimetriei Iat de pmnt, inductivitatea
mutual diIer pentru grupuri de cte dou Iaze.
La calculul inductivittilor proprii, deoarece D
cp
este mult mai mare
dect nltimea conductoarelor Iat de pmnt, se consider aceeasi valoare
pentru Iiecare bucl monoIazat, deci conductoarele vor avea aceeasi
inductivitate proprie, indiIerent de pozitia pe stlp, L
11
L
22
L
33
L.
Din cauza reactantelor (impedantelor) diIerite pe cele trei Iaze, chiar
dac linia este alimentat cu un sistem simetric de tensiuni, curentii din linie si
tensiunile la sIrsitul acesteia vor Iorma sisteme nesimetrice. Acest
inconvenient se elimin prin transpunerea Iazelor, adic Iiecare Iaz ocup
toate pozitiile posibile pe stlp pe lungimi egale (Iig. 3.13). Solutia c) este
mai avantajoas n exploatare deoarece o Iaz pornit de pe o pozitie ajunge
n aceeasi pozitie pe stlp, dar este mai scump.
Distanta pe care un conductor de Iaz ocup cele trei pozitii se numeste
ciclu de transpunere, iar distanta dintre doua puncte de transpunere se
numeste pas. Deoarece stlpii de transpunere sunt scumpi si constituie cauza
multor deIecte, liniile de 110400 kV se prevd cu 13 cicluri de transpune-
re. La LEA de 400 kV se recomand ca lungimea ciclului s Iie de 250 km.

Fig. 3.12

1
2
3
D
12
D
23
D
31
D
c
p

1` 3`
2`
Parametrii i schemele echivalente ale elementelor instalatiilor de T.D.E.E.

19


Fig. 3.13
n cazul liniilor transpuse, inductivittile mutuale dintre toate grupurile
de cte dou conductoare sunt egale. Pentru a calcula inductivitatea mutual
dintre conductoarele de Iaz 1 si 2 apartinnd celor dou bucle conductor-
pmnt se scrie expresia Iluxului mutual care nlntuie Iaza 1 pentru cele trei
pozitii I, II si III pe care le ocup cele dou conductoare ntr-un ciclu de
transpunere egal cu lungimea total a liniei (se consider numai Iluxul creat
de i
2
):

31
cp
2
0 ) III (
12
23
cp
2
0 ) II (
12 m
12
cp
2
0 ) I (
12 m
D
D
ln i
3
l
2
D
D
ln i
3
l
2
D
D
ln i
3
l
2
6

=
6

=
6

=
(3.46)
Fluxul mutual pentru ntreaga linie este:

cp (I) (II) ( III) 0
m12 m12 m12 m12 2
3
12 23 31
D
l
i ln
2
D D D

= + + =
6
,
din care rezult inductivitatea mutual:

cp
0
12
m
D
l
L L ln
2 D

' = =
6
, (3.47)

D
23 1

D
31
2

3

D
12
a)
l/6 l/3 l/3
R
R
1
2
3
R
S
T S
S T
T
R
S
T
l/6
c)
l/3 l/3 l/3
1
2
3
R
R
R
S
T S
S T
T
b)
I II III
Transportul i distributia energiei electrice

20
n care
3
31 23 12 m
D D D D = reprezint distanta medie geometric dintre
conductoarele de Iaz. Evident c L
12
L
23
L
31
.
Inductivitatea de secvent direct pentru conductorul de Iaz al unei
LEA triIazate cu simplu circuit (conIorm relatiei 3.7) are expresia:

e
m 0
m
cp
0
e
cp
0
d
r
D
ln
2
l
D
D
ln
2
l
r
D
ln
2
l
' L L L
6

=
6

= = . (3.48)
Se observ c inductivitatea L
d
are aceeasi expresie ca inductivitatea
unui conductor apartinnd circuitului monoIazat, dar calculat cu distanta D
m

n loc de D.
Inductivitatea de secvent homopolar, conIorm (3.7) este:

,
r
D
ln
2
l
3
D r
D
ln
2
l
3
D
D
ln
2
l
2
r
D
ln
2
l
' L 2 L L
m
cp
0
3
2
m e
cp
0
m
cp
0
e
cp
0
h
6

=
6

=
=
6

+
6

= + =
(3.49)
unde
3
2
m e m
D r r = este raza medie echivalent a celor 3 conductoare (vezi
3.2.2.8).
Reactantele corespunztoare, n /km sunt:

e
m 4
e
m
0 d
r
D
lg 1445 , 0 10
r
D
lg 6 , 4 I 2 = 6 = X

|O/km|; (3.50)

m
cp 4
m
cp
0 h
r
D
lg 1445 , 0 3 10
r
D
lg 6 , 4 3 I 2 = 6 = X

|O/km|. (3.51)
Din (3.49) se constat c inductivitatea de secvent homopolar este de
trei ori mai mare dect inductivitatea conductorului de dus dintr-o bucl
avnd distanta dintre conductoare egal cu D
cp
si raza echivalent a
conductorului r
m
. Acest Iapt se explic prin aceea c n regim homopolar cele
trei circuite monoIazate conductor-pmnt se pot nlocui printr-o bucl
echivalent parcurs de curentul 3I
h
(Iig. 3.14).
Inductivitatea conductorului de dus al buclei echivalente este:
,
r
D
ln
2
l
L
m
cp
0
ech
6

= (3.52)
iar pentru o Iaz inductivitatea va Ii de trei ori mai mare:
Parametrii i schemele echivalente ale elementelor instalatiilor de T.D.E.E.

21

m
cp
0
ech h
r
D
ln
2
l
3 L 3 L
6

= = . (3.53)

Fig. 3.14
Valorile reactantelor X
d0
si X
h0
se calculeaz cu relatiile (3.50) si (3.51).
De exemplu, pentru o LEA de 220 kV cu conductor Ol-Al 3x450 mm
2
,
avnd D
m
9,3 m si r
e
13,8 mm , considernd D
cp
1000 m, rezult:

d0 3
9, 3
X 0,1445lg 0, 408
13,8 10

= =

|O/km| ;

cp
h0
m
D
1000
X 3 0,1445lg 0, 4335lg 1, 28
r 1, 06
= = = |O/km| ;

0 d 0 h
X 16 , 3 X = .
n general, pentru LEA triIazate cu simplu circuit, reactanta de secvent
direct este n jur de 0,4 /km (pentru o gam destul de larg a raportului
D
m
/r
e
, logaritmul se modiIic putin), iar pentru reactanta de secvent
homopolar se poate considera:

0 d 0 h
X ) 4 3 ( X = .
3.2.2.7.Inductivitjile de secvenj ale unui conductor aparjinnd
unei LEA trifazate cu dublu circuit
Se consider o linie triIazat cu dublu circuit (Iig. 3.15, a) si ciclul de
transpunere corespunztor (Iig. 3.15, b). Liniile triIazate cu dublu circuit se
reprezint prin 6 circuite monoIazate conductor-pmnt, distanta dintre
conductoarele de ducere si cile de ntoarcere prin pmnt considerndu-se2
a

I
h
I
h
I
h
-I
h
-I
h
-I
h
D
c
p


2
r
m

3I
h
-3I
h
Transportul i distributia energiei electrice

22
egale (D
cp
). n consecint, conductoarele vor avea aceeasi inductivitate
proprie indiIerent de pozitia lor pe stlp.
Procednd ca si la liniile triIazate cu simplu circuit, pentru Iluxul total
atasat Iazei 1 pentru cei trei pasi se pot scrie relatiile :

cp cp cp cp (I) 0
t1 1 2 3 1
e 12 13 11'
cp cp
2 3
12' 13'
cp cp cp cp (II) 0
t1 1 2 3 1
e 23 21 22'
cp cp
2 3
23' 21'
cp (III) 0
t1 1 2
e
D D D D
l
(i ln i ln i ln i ln
2 3 r D D D
D D
i ln i ln );
D D
D D D D
l
(i ln i ln i ln i ln
2 3 r D D D
D D
i ln i ln );
D D
D D
l
(i ln i ln
2 3 r

= + + + +
6
+ +

= + + + +
6
+ +

= +
6
cp cp cp
3 1
31 32 33'
cp cp
2 3
31' 32'
D D
i ln i ln
D D D
D D
i ln i ln ),
D D
+ + +
+ +
(3.54)
n care s-a considerat c prin Iazele omoloage ale celor dou circuite curentii
sunt egali, acestea lucrnd n paralel.
Deoarece D
12`
D
21`
, D
13`
D
31`
, D
23`
D
32`
, si i
1
i
2
i
3
0, se obtine Iluxul
total atasat Iazei 1 pe ntreaga lungime a liniei:

Fig. 3.15

1

1`

2`

a)
2

3

3`

b)
l/3 l/3 l/3
1
2
3
R
R
R
S
T S
S T
T
3`
2`
1`
T`
R`
S`
S`
R` T`
R'
S`
T`
III II I
Parametrii i schemele echivalente ale elementelor instalatiilor de T.D.E.E.

23

cp cp (I) ( II) (III) 0
t1 t1 t1 t1 1 1
3
e
11' 22 ' 33'
cp cp cp cp
2 3
3 3 3 3
12 23 31 12' 23' 31' 13 21 32 13' 21' 32'
D D
l
|i ln i ln
2 r
D D D
D D D D
i ln( ) i ln( )|;
D D D D D D D D D D D D

= + + = + +
6
+ +


3
cp cp 11' 22 ' 33'
0 1
t1
3 3
e
12 23 31 12' 23' 31'
D D D D D
l i
|ln ln |
2 r
D D D D D D

=
6

;
),
D D
D D
ln
r
D
(ln
2
i l
1 m m
2 m cp
e
cp
1 0
1 t

6

= (3.55)
unde:
3
31 23 12 m
D D D D = este media geometric a distantelor dintre Iazele
unui circuit,
3
' 31 ' 23 ' 12 1 m
D D D D = - media geometric a distantelor dintre
Iazele neomoloage ale celor dou circuite,
3
' 33 ' 22 ' 11 2 m
D D D D = - media
geometric a distantelor dintre Iazele omoloage ale celor dou circuite.
n relatia (3.55) Iluxul propriu al Iazei 1 este ,
r
D
ln
2
i l
e
cp
1 0
6

iar cel
mutual
1 m m
2 m cp
1 0
D D
D D
ln
2
i l
6

, deci inductivittile proprie si mutual au
expresiile:

e
cp
0
r
D
ln
2
l
L
6

= ; (3.56)

1 m m
2 m cp
0
D D
D D
ln
2
l
' L
6

= . (3.57)
Pentru secventa direct sau invers, cele dou circuite se inIluenteaz
ntr-o mic msur deoarece liniile de cmp ale unui circuit care nlntuie
cellalt circuit sunt doar linii de dispersie. n consecint, reactanta de
secvent direct si invers se calculeaz ca si la o linie simpl (3.50), eroarea
ce apare Iat de situatia real Iiind de (15).
La secvent homopolar ns, Iluxurile celor dou circuite se nsumeaz.
Reprezentnd Iiecare circuit triIazat prin cte trei circuite monoIazate
conductor-pmnt si aplicnd metoda buclei echivalente

Transportul i distributia energiei electrice

24
(Iig. 3.16), inductivitatea conductorului de dus al buclei echivalente este:

m
cp
0
ech
r
D
ln
2
l
L
6

= (3.58)
iar pentru o Iaz si un
circuit:

h ech
cp
0
m
L 6 L
D
l
6 ln
2 r
= =

=
6
(3.59)
unde:

6
5
m e m
D r r = , (3.60)
D
m
Iiind distanta medie
geometric dintre conduc-
toarele circuitelor I si II si se
calculeaz cu relatia (vezi
Iig. 3.15):

9
' 33 ' 32 ' 31 ' 23 ' 22 ' 21 ' 13 ' 12 ' 11 m
D D D D D D D D D D = (3.61)
Pentru o linie aerian triIazat cu dublu circuit:

0 d 0 h
X 6 X < .
3.2.2.8.Influenja construcjiei conductorului LEA
asupra inductivitjii acestuia
Relatiile de calcul al inductivittilor, stabilite n paragraIele precedente,
au Iost deduse considernd conductoarele masive, monoIilare. n constructia
LEA se Iolosesc de obicei conductoare Iunie, iar n cazul tensiunilor Ioarte
nalte (U
n
~220 kV) conductoare jumelate sau Iasciculare (mai multe
conductoare pe Iaz).
Inductivitatea proprie pe unitatea de lungime (1 km) a conductorului
funie se poate calcula cu (3.31):

4 x
0
e
D
L 4, 6lg 10
r

= |H/km|, (3.62)
unde r
e
reprezint raza echivalent a conductorului Iunie, care depinde de
numrul de Iire componente ale Iuniei, avnd valori de (0,7240,771) r,
pentru Iunii de Cu, respectiv 0,95 r pentru Iunii de Ol-Al, r Iiind raza

Fig. 3.16

6I
h
I
h
I
h
I
h
I
h
I
h
I
h
r
m
6I
h
-I
h
-I
h
-I
h
-I
h
-I
h
-I
h
D
c
p

Parametrii i schemele echivalente ale elementelor instalatiilor de T.D.E.E.

25
exterioar a conductorului Iunie.
n tabelul 3.1 se d expresia lui r
e
n Iunctie de sectiunea total real a
Iuniei, aceasta Iiind alctuit din Iire de acelasi diametru (Cu sau Al).
Tabelul 3.1
Nr.
Iire
1 7 19 37 61 91 127
r
e
0, 439 S 0, 464 S 0, 49 S 0, 498 S 0, 502 S 0, 504 S 0, 505 S
Inductivitatea mutual dintre dou conductoare Iunie are practic
expresia (3.35):

4 x
0
D
L 4, 6lg 10
D

'= |H/km|, (3.63)


n care D reprezint distanta dintre axele conductoarelor.
Pentru conductoarele fasciculare, n Iormulele de calcul al
inductivittilor n locul lui r
e
se introduce raza medie echivalent a Iazei r
mI
,
care se calculeaz cu relatia:
, d r r
n
1 n
m e mI

= (3.64)
unde: n este numrul de conductoare ale unei Iaze, r
e
este raza echivalent a
unui conductor, iar d
m
este distanta medie geometric ntre conductoarele
unei Iaze.
Pentru conductoare Iasciculare cu 2, 3 si 4 conductoare pe Iaz (Iig.
3.17), raza medie echivalent a Iazei are urmtoarele expresii:
- cazul a:
mI e
r r d; =
- cazul b:
2
3
mI e
r r d = ;
- cazul c:

6 6 3 2 6 4 8
mI e e
r r ( 2d ) 2r d = = .
n cazul utilizrii conduc-
toarelor Iasciculare creste raza
conductorului echivalent de Iaz, ceea ce determin o micsorare simtitoare a
reactantei liniei, aceasta avnd valori cuprinse ntre:

d0
X (0, 2 0, 3) = |O/km|.


Fig. 3.17

d
a)
d
b)
d
d

c)
Transportul i distributia energiei electrice

26
3.2.2.9.Influenja conductoarelor de protecjie asupra
reactanjelor de secvenj
Conductoarele de protectie mpotriva descrcrilor atmosIerice n linie
sunt dispuse pe vrIul stlpilor si sunt legate la pmnt, alctuind circuite
nchise Iormate din conductorul de protectie si pmnt.
Atunci cnd pe linie circul un sistem echilibrat de curenti (regim de
secvent direct sau invers), Iluxul rezultant care nlntuie bucla conductor
de protectie-pmnt este practic nul, astIel c valoarea reactantei de secvent
direct (invers) X
d0
a liniei nu este inIluentat de prezenta conductorului de
protectie.
n regim homopolar ns Iluxul rezultant induce n circuitul conductor de
protectie-pmnt tensiuni electromotoare, care dau nastere unor curenti ce
Iac ca Iluxul rezultant s scad si implicit s scad valoarea reactantei
homopolare a liniei X
h0
. Aceast micsorare a lui X
h0
este cu att mai
pronuntat cu ct este mai mic rezistenta conductorului, cu ct numrul de
conductoare de protectie este mai mare si cu ct acestea sunt mai apropiate
de conductoarele LEA.
Dac conductorul de protectie este legat la pmnt Ioarte rar, inIluenta
acestuia asupra reactantei homopolare este neglijabil.
Reactanta homopolar se exprim de obicei printr-un multiplu al
reactantei directe. Pentru LEA triIazate cu simplu circuit sau dublu circuit, cu
sau Ir conductor de protectie, ea are aproximativ urmtoarele valori:
- linie cu simplu circuit Ir conductoare de protectie: X
h
< 3,5 X
d
;
- linie cu simplu circuit cu conductoare de protectie din otel: X
h
<3 X
d
;
- linie cu simplu circuit cu conductoare de protectie Ol-Al: X
h
< 2X
d
;
- linie cu dublu circuit Ir conductoare de protectie: X
h
< 5,5X
d
;
- linie cu dublu circuit cu conductoare de protectie din otel: X
h
< 4,7X
d
;
- linie cu dublu circuit cu conductoare de protectie OL-Al: X
h
< 3X
d.

3.2.3. Susceptan(a capacitiv a LEA
Conductoarele unei linii electrice Iormeaz un sistem de condensatoare,
avnd ca armturi conductoarele metalice si
pmntul. AstIel, n cazul unei linii triIazate Ir
conductor de protectie exist sase condensatoare,
trei ntre conductoarele liniei si pmnt, cu
capacittile partiale C
10
, C
20
, C
30
si alte trei ntre
perechile de conductoare, avnd capacittile
partiale C
12
, C
23
si C
31
(Iig. 3.18).
n calculul regimurilor de Iunctionare a
retelelor electrice (sisteme constituite din mai multe

Fig. 3.18

C
12
1

2
3
C
31
C
23
C
10
C
30
C
20
Parametrii i schemele echivalente ale elementelor instalatiilor de T.D.E.E.

27
conductoare), pentru ntocmirea schemelor echivalente intereseaz
capacitatea de serviciu. Capacitatea de serviciu a dou conductoare
oarecare k si i, care apartin unui sistem de n conductoare, este deIinit de
raportul dintre sarcina unuia dintre conductoare si diIerenta de potential
dintre acestea:

i k
k
ki ) s (
V V
q
C

= , (3.65)
n conditiile n care acest raport nu depinde de potentialele conductoarelor, ci
numai de conIiguratia lor geometric si de natura dielectricului.
Numai n anumite conditii de Iunctionare ale sistemului de conductoare
(servicii), prezentnd anumite simetrii, crora le corespund relatii
suplimentare ntre sarcini si potentiale, este posibil ca acest raport s nu
depind de potentialele conductoarelor. n acest caz se poate vorbi de
capacitatea de serviciu pentru serviciul considerat. Dac conductorul al
doilea este pmntul se deIineste corespunztor capacitatea de serviciu Iat
de pmnt.
Dac o linie triIazat Iunctioneaz intr-un regim simetric direct (sau
invers), sarcinile si potentialele instantanee ale celor trei conductoare satisIac
relatiile:

1 2 3
q q q 0 + + = ; (3.66)

1 2 3
v v v 0 + + = , (3.67)
iar capacitatea de serviciu direct este egal cu capacitatea de serviciu
invers.
Dac linia Iunctioneaz n regim homopolar, sunt valabile relatiile:

1 2 3
q q q = = ; (3.68)

1 2 3
v v v = = , (3.69)
iar capacitatea de serviciu corespunztoare se numeste capacitate de serviciu
homopolar.
Capacittile de serviciu se determin utiliznd relatiile lui Maxwell
pentru capacitti.
nainte de a trece la calculul propriu-zis al capacittii de serviciu a unui
sistem de conductoare paralele, se reamintesc unele notiuni si relatii din
electrotehnic.
Transportul i distributia energiei electrice

28
3.2.3.1.Capacitatea unui conductor paralel cu pmntul
Se deIineste cu relatia general:

V
q
C = , (3.70)
n care q reprezint sarcina electric cu care este ncrcat conductorul, iar V
este potentialul acestuia, n prezenta pmntului.
Pentru calculul lui V se aplic metoda imaginilor
electrice, care const n nlocuirea pmntului
(considerat ca un conductor plan inIinit de
potential nul), din punct de vedere al
contributiei lui la producerea cmpului
(pmntul se ncarc prin inIluent), prin
conductorul imagine. Se observ c pmntul
rmne de potential V
0
0 dac sarcina imaginii
este q' q si este plasat simetric Iat de planul
pmntului (Iig. 3.19).
Potentialul ntr-un punct P din cmpul creat
de sarcinile q si q', uniIorm distribuite pe cele
dou conductoare rectilinii, paralele si de
lungime l, se calculeaz cu relatia cunoscut din
electrotehnic:

q x
V ln
2 l x
'
=
61
. (3.71)
Considernd punctul P pe conductorul l rezult potentialul acestui
conductor n prezenta pmntului:

1
q 2h
V ln
2 l r
=
61
, (3.72)
n care s-a considerat h~~r. Din (3.70) si (3.72) se poate determina
capacitatea conductorului n prezenta pmntului:

1
q 2 l
C
2h
V
ln
r
61
= = . (3.73)
Dac se consider dielectric aerul (1<1
0
(1/366)10
9
F/m), se trece la
logaritm zecimal si se raporteaz C la 1 km de conductor, se obtine
capacitatea speciIic a conductorului n prezenta pmntului:

Fig. 3.19

h

1
V
0
0
x

h

2r
q
q`q
x`

1`
P

Parametrii i schemele echivalente ale elementelor instalatiilor de T.D.E.E.

29

0
0, 0242
C | F/ km|
2h
lg
r
= . (3.74)
3.2.3.2.Capacitatea de serviciu a unei linii monofazate
cu dou conductoare
Se consider o linie aerian biIilar simetric, n prezenta pmntului,
avnd raza conductoarelor r, distanta ntre ele D, situate la aceeasi nltime
Iat de pmnt h (Iig. 3.20). Se va
calcula capacitatea de serviciu a
acestei linii pentru regimul de
Iunctionare (serviciul) caracterizat
prin relatia q
1
q
2
0.
Conductoarele se consider
ncrcate cu sarcin uniIorm
repartizat si cu acelasi potential
pe toat lungimea lor. Dielectricul
dintre conductoare este izotrop si
liniar, nencrcat electric si Ir
polarizatie permanent. Pentru
calculul capacittii de serviciu se
aplic metoda imaginilor electrice,
introducndu-se sarcinile imagini:
q'
1
q, respectiv q'
2
q, repartizate uniIorm pe conductoare rectilinii,
paralele cu conductoarele liniei si dispuse simetric Iat de acestea n raport cu
pmntul.
Utiliznd relatia (3.71) si principiul superpozitiei, potentialul electric n
punctul P are expresia:

1 1 2 2
1 2
q x q x
V ln ln
2 l x 2 l x
' '
= +
61 61
, (3.75)
iar potentialul ntr-un punct de pe conductorul 1 este dat de relatia:

2 2
1 2
1
(2h) D q 2h q
V ln ln
2 l r 2 l D
+
= +
61 61
. (3.76)
Utiliznd prima Iorm a relatiilor lui Maxwell pentru capacitti,
potentialul V
1
este de Iorma:

2 12 1 11 1
q q V - + - = (3.77)
Similar, potentialul celui de-al doilea conductor are expresia:

Fig. 3.20

h

V
0
0
x
1
h

q
1
q
q`
1
q
x`
1
D
q
2
q
q`
2
q
x`
2
x
2
P
- - - - -
Transportul i distributia energiei electrice

30

2 22 1 21 2
q q V - + - = . (3.78)
n aceste relatii -
11
-
22
- reprezint coeIicientul de potential propriu,
care este egal numeric cu potentialul conductorului 1, cnd sarcina acestuia
este egal cu o unitate pozitiv, sarcina imaginii este egal cu o unitate
negativ, iar sarcina sistemului 22` este nul; -
12
-
21
-` este coeIicientul de
potential mutual, care este egal numeric cu potentialul conductorului 1, cnd
sarcina conductorului 2 este egal cu o unitate pozitiv, cea a imaginii sale cu
o unitate negativ, iar sarcina sistemului 11` este nul.
Din (3.76), (3.77) si (3.78), rezult:

1 2h
ln
2 l r
- =
61
; (3.79)

2 2
(2h) D 1
ln
2 l D
+
' - =
61
. (3.80)
Se observ din (3.73) si (3.79) c coeIicientul de potential propriu este
inversul capacittii conductorului Iat de pmnt. CoeIicientul de potential
mutual este inversul capacittii mutuale dintre conductoare.
n serviciul q
1
q
2
0, (3.77) devine:

1 1
V ( )q , ' = - -
iar capacitatea de serviciu a unui conductor n raport cu pmntul (considerat
de potential nul) este:

1 2
1s 2s
1 2
2 2
q 1 2 l q
C C
2hD
V V
ln
r (2h) D
61
= = = = =
' - -
+
. (3.81)
Pentru 1 km de linie si considernd 2h ~~ D, obtinem:

0s
0, 0242
C
D
lg
r
= |F/km|. (3.82)
Parametrii i schemele echivalente ale elementelor instalatiilor de T.D.E.E.

31
3.2.3.3.Capacitjile de secvenj ale LEA trifazate
n cazul LEA triIazate, nltimile conductoarelor Iat de pmnt si
distantele dintre acestea pot Ii diIerite ceea ce implic valori diIerite ale
capacittilor conductoarelor Iat de pmnt si ale capacittilor dintre Iaze.
Pentru o linie triIazat, prima relatie a lui Maxwell reIeritoare la
capacitti este de Iorma :

- - -
- - -
- - -
=

3
2
1
33 32 31
23 22 21
13 12 11
3
2
1
q
q
q
v
v
v
(3.83)
Prin transpunerea Iazelor, coeIicientii de potential proprii devin egali si
se calculeaz cu (3.79), n care h se nlocuieste cu nltimea medie
geometric a conductoarelor Iat de pmnt , h h h h
3
3 2 1 m
= iar n cazul
conductoarelor Iasciculare raza conductorului r se va nlocui cu raza medie
echivalent a Iazei (3.64):
n 1
n
mI m
r rd ;

= se obtine :
,
r
h 2
ln
l 2
1
mI
m
33 22 11
61
= - = - = - = - (3.84)
iar capacitatea proprie a unui conductor Iat de pmnt este:

mI
m
r
h 2
ln
l 2 1
C
61
=
-
= . (3.85)
De asemenea, toti coeIicientii de potential mutuali vor Ii egali:

m
ij ji
i j
m
2h 1
' ln
2 l D
=
- = - = - =
61
, (3.86)
n care
3
31 23 12 m
D D D D = reprezint distanta medie geometric dintre
conductoarele de Iaz si am considerat c 2h
m
~~ D
m
.
Capacitatea mutual dintre dou conductoare are expresia:

m
m
2 l 1
C'
2h
'
ln
D
61
= =
-
. (3.87)
Pentru calcule mai exacte, avnd n vedere c ntr-o deschidere nltimile
conductoarelor nu sunt aceleasi, n locul lui h
m
se consider
Transportul i distributia energiei electrice

32

m m max
2
h h I
3
'= , (3.88)
I
max
Iiind sgeata maxim a conductorului n deschidere.
Plecnd de la expresiile impedantelor de secvent (3.7), pentru
capacittile de secvent ale LEA triIazate rezult urmtoarele relatii:

' C
1
C
1
C
1
C
1
i d

,
deci:

m m m
mI m mI
d i
2h 2h D
ln ln ln
r D r 1 1 1 1
C C C C' 2 l 2 l 2 l
= = = =
61 61 61
,
din care se obtine capacitatea de serviciu de secvent direct (invers):

d
m
mI
2 l
C
D
ln
r
61
= . (3.89)
Pentru 1 km de linie, relatia (3.89) devine:
| km / F |
r
D
lg
0242 , 0
C
mI
m
0 d
= . (3.90)
Pentru capacitatea de secvent homopolar, relatiile sunt:

h
m m
3
mI m m
2
h mI m
m m
2
3
ech
mI m
1 1 1
2 2 ';
C C C'
2h 2h
ln ln
r D (2h ) 1 1
2 ln
C 2 l 2 l 2 l r D
2h 2h 1 1
3 ln 3 ln ,
2 l 2 l r
r D
= + = - + -
= + = =
61 61 61
= =
61 61
(3.91)
unde
3
2
m mI ech
D r r = este raza medie echivalent a celor trei conductoare.
Capacitatea de serviciu de secvent homopolar are expresia:
Parametrii i schemele echivalente ale elementelor instalatiilor de T.D.E.E.

33

h
m
ech
2 l 1
C
2h
3
ln
r
61
= , (3.92)
iar pentru 1 km de linie:

ech
m
0 h
r
h 2
lg
008 , 0
C = |F/km|. (3.93)
Valorile susceptantelor de secvent sunt:

d0 d0
m
mI
h0 h0
m
ech
7, 58
B C | S/ km|;
D
lg
r
2, 53
B C | S/ km|.
2h
lg
r
= =
= =
(3.94)
Pentru liniile de nalt tensiune cu simplu circuit si un conductor pe Iaz,
valorile orientative ale capacittilor de secvent sunt: C
d0
9 nF/km, C
h0
5
nF/km.
Capacittile de secvent ale liniilor electrice triIazate se pot determina
indirect utiliznd capacittile partiale. Aceast metod permite evidentierea
unor aspecte Iizice ale problemei.
Pentru determinarea capacittilor partiale se porneste de la prima Iorm
a ecuatiilor lui Maxwell pentru capacitti:

,
|
- + - + - =
- + - + - =
- + - + - =
3 2 1 3
3 2 1 2
3 2 1 1
q q ' q ' v
q ' q q ' v
q ' q ' q v
(3.95)
din care obtinem sistemul echivalent:

1 2 1 2
1 3 1 3
1 1 2 3
v v ( )q ( ')q
v v ( ')q ( ')q
v q ' q ' q
' = - - - - |

= - - - -
,

= - + - + -
|

nmultind primele dou ecuatii cu 1/(---`), iar ultima cu 1/-` si apoi,
nsumnd ecuatiile, se obtine relatia:
Transportul i distributia energiei electrice

34

1 3 1 2 1
1 2 1 3 2 3 1 1
v v v v v 2 '
(q q ) (q q ) q q q q ,
' ' ' ' '
- - + -
+ + = + + + + =
- - - - - - -

de unde:

1 3 1 2 1 1
v
'
1
' 2
'
) v v (
'
1
' 2
'
) v v (
'
1
' 2
'
q
- - + -
-
+
- - - + -
-
+
- - - + -
-
= ,
sau:

10 10 13 13 12 12 1
u C u C u C q + + = , (3.96)
care reprezint a treia Iorm a relatiilor de capacitate ale lui Maxwell.
n consecint, sarcina q
1
se compune din trei sarcini partiale,
corespunztoare capacittilor partiale Iormate de conductorul 1 cu celelalte
dou Iaze (C
12
C
13
) si pmnt (C
10
).
Relatia (3.96) se poate scrie sub Iorma:

1 12 1 12 1 10 3 1 13 2 1 12 1
v C v C v C ) v v ( C ) v v ( C q + + + = ;
) v v v ( C v ) C C 3 ( q
3 2 1 12 1 10 12 1
+ + + = . (3.97)
n regim simetric direct v
1
v
2
v
3
0, iar capacitatea total a
conductorului este tocmai capacitatea de serviciu de secvent direct, deci:

10 12
1
1
d
C C 3
v
q
C + = = . (3.98)
n regim homopolar, v
1
v
2
v
3
3v
h
, iar (3.97) devine:

h 12 h 10 12 1
v C 3 v ) C C 3 ( q + = ,
de unde capacitatea de serviciu de secvent homopolar este:

10
h
1
h
C
v
q
C = = . (3.99)
n concluzie, capacitatea partial dintre conductor si pmnt este egal
cu capacitatea de serviciu de secvent homopolar a liniei triIazate.
nlocuind
) ' )( ' 2 (
'
C
12
- - - + -
-
= si
- + -
=
' 2
1
C
10
n (3.98) si (3.99), se
obtine:

d 12 10
m
mI
3 ' 1 1 2 l
C 3C C
D
(2 ' )( ') 2 ' '
ln
r
- 61
= + = + = =
- + - - - - + - - -
, (3.100)
Parametrii i schemele echivalente ale elementelor instalatiilor de T.D.E.E.

35
identic cu (3.89) si:
,
' 2
1
C C
10 h
- + -
= = (3.101)
identic cu (3.91).
Cunoscnd valoarea capacittilor C
d
si C
h
, rezult ,
3
C C
C
h d
12

=
avnd valoarea speciIic orientativ
d0 h0
120
C C
C 1, 3
3
= < |nF/km|.
Din (3.98) rezult c n regim simetric direct (invers) capacitatea de ser-
viciu a Iiecrui conductor Iat de pmnt este echivalenta a dou capacitti
conectate n paralel:
3C
12
si C
10
. Aceast
constatare devine evi-
dent dac triunghiul
capacittilor partiale
dintre Iaze se transIi-
gureaz n steaua
echivalent (Iig. 3.21).


12 31
1N 2N 3N 12 31 12
23
C C
C C C C C 3C
C
= = = + + = .
n acest regim neutrul stelei are acelasi potential cu al pmntului
(v
N
v
P
0), deci C
1N
si C
10
sunt conectate n paralel, astIel c:
, C C 3 C C C
10 12 10 N 1 d
+ = + =
relatie identic cu (3.98).
3.2.3.4.Influenja construcjiei LEA asupra capacitjilor de secvenj
n cazul utilizrii conductoarelor Iasciculare (U
n
K220 kV) raza medie
echivalent a Iazei (r
mI
) creste, determinnd mrirea capacittii si a
susceptantei capacitive. Aceast crestere poate Ii de (2540) Iat de cazul
utilizrii unui singur conductor pe Iaz.
La LEA cu dublu circuit, n regim simetric echilibrat Iiecare circuit
Iormeaz un sistem complet de sarcini, inIluenta dintre circuite Iiind negli-
jabil si ca urmare capacittile de secvent direct si invers nu sunt inIluen-
tate de existenta liniei duble. n schimb capacitatea de secvent homopolar
va Ii mai mic cu (13) Iat de linia cu simplu circuit, datorit micsorrii
sectiunii care rmne la dispozitia liniilor de cmp electric.

Fig. 3.21

C
12

1

2

3

C
31

C
23

C
10

C
30

C
20

1

2

3

C
10

C
30

C
20

N

C
1N

C
2N

C
3N

Transportul i distributia energiei electrice

36
Prezenta conductoarelor de protectie legate la pmnt mreste capa-
citatea Iat de pmnt; aceast crestere Iiind redus se neglijeaz n calcule.
3.2.4. Conductan(a LEA
Conductanta este parametrul transversal al schemei echivalente a unei
linii electrice corespunztor pierderilor de putere activ transversale.
La liniile electrice aeriene, aceste pierderi de putere se datoreaz imper-
Iectiunii izolatiei si Ienomenului corona. Conductanta unei linii aeriene
raportat la unitatea de lungime a liniei (1 km) se determin cu relatia:
| km / S | 10
U
P P
G
3
2
n
c iz
0

+
= , (3.102)
unde P
iz
si P
c
reprezint pierderile triIazate de putere datorate
imperIectiunii izolatiei, respectiv Ienomenului corona, n kW/km, iar U
n
este
tensiunea nominal a liniei n kV.
Datorit imperIectiunii izolatiei conductoarelor, n punctele de Iixare a
acestora pe stlpi apar scurgeri de curent prin izolatie spre pmnt, care sunt
cu att mai intense cu ct conditiile meteorologice sunt mai neIavorabile
(ceat, ploaie etc.).
n conditii meteorologice Iavorabile (timp uscat), conductanta datorat
imperIectiunii izolatiei este Ioarte mic, avnd valori de ordinul
(0,22)10
3
S/km, ceea ce corespunde la 110 kV unor puteri pierdute de
(2,424) W/km. n conditii meteo neIavorabile (ploaie, ceata), valoarea
conductantei creste de (56) ori, rmnnd totusi nensemnat.
Dac ns LEA trece prin zone poluate, cnd pe izolatoare se depun
particule bune conductoare de electricitate, conductanta atinge valori de
(240)10
2
S/km, ceea ce corespunde unor pierderi de putere de
(0,2424,84) kW/km, pentru o linie de 110 kV. Avnd n vedere c, n mod
obisnuit, pentru aceste conditii se Iolosesc izolatoare care nu Iavorizeaz
depunerile si c aceste izolatoare se curt periodic, nici n acest caz nu se ia
n considerare conductanta LEA datorat imperIectiunii izolatiei la calculul
liniilor electrice.
n concluzie, din punct de vedere economic, pierderile de putere
datorate imperIectiunii izolatiei se pot neglija.
enomenul corona este o descrcare autonom incomplet, ce se
produce la supraIata conductorului sub Iorma unei coroane luminoase, cnd
intensitatea cmpului la supraIata acestuia depseste valoarea critic E
cr
21,1
kV/cm.
Valoarea eIectiv a tensiunii ntre Iaze la care se produce Ienomenul
corona, denumit tensiune critic, se calculeaz cu relatia:
Parametrii i schemele echivalente ale elementelor instalatiilor de T.D.E.E.

37

m
cr 1 2
mI
D
U 84m m r nlg
r
= o , (3.103)
unde:
- m
1
este un coeIicient care tine seama de starea supraIetei conducto-
rului; are valorile: 1 pentru o supraIat neted, 0,880,98 pentru o supraIat
cu rugozitti si 0,720,89 pentru conductoare Iunie;
- m
2
este un coeIicient care tine seama de starea atmosIeric, avnd
valoarea 1 pentru timp Irumos, respectiv 0,8 pentru timp ploios;
- o este densitatea relativ a aerului; se poate calcula cu Iormula:
o3,92p/(273t), n care p este presiunea atmosIeric n cmHg, iar t este
temperatura aerului n
0
C; n conditii normale (p76 cmHg si t25
0
C) are
valoarea 1;
- r - raza unui conductor din Iascicul, n cm;
- n - numrul conductoarelor din Iascicul;
- D
m
- distanta medie geometric dintre Iaze;
- r
mI
- raza medie echivalent a unei Iaze.
n cazul conductoarelor masive (neIasciculare), n relatia precedent
n1, iar r si r
mI
se iau egale cu raza conductorului.
Se mentioneaz c (3.103) este valabil n cazul dispunerii
conductoarelor liniei n vrIurile unui triunghi echilateral. Dac
conductoarele sunt asezate n acelasi plan, tensiunea critic este cu 4 mai
mic pentru conductorul din mijloc, respectiv cu 6 mai mare pentru cele
exterioare, Iat de valoarea rezultat din (3.103).
Dac tensiunea critic este mai mare dect tensiunea nominal a liniei
(U
cr
~U
n
), atunci Ienomenul corona nu apare.
Existenta Ienomenului corona produce urmtoarele dezavantaje:
- pierderi de putere si energie;
- corodarea conductoarelor, armturilor si clemelor, ducnd la scurtarea
vietii acestora;
- perturbatii radioIonice;
- n retele cu neutrul legat la pmnt determin armonici superioare,
deIormnd astIel curba curentului si mrind gradul de nesimetrie al acestuia,
Iapt care are drept consecint o crestere a inIluentei liniilor de energie asupra
celor de telecomunicatii.
Pierderile de energie prin Ienomenul corona, care apar la valori ale
tensiunii superioare tensiunii critice, cresc rapid cu tensiunea.
Pentru calculul pierderilor prin Ienomenul corona se Iolosesc relatii
empirice, veriIicate experimental. AstIel, pentru LEA cu tensiuni nominale
pn la 110 kV, Iormate din conductoare cu diametre nu prea mari, se
Transportul i distributia energiei electrice

38
utilizeaz Irecvent, cu rezultate satisIctoare, Iormula lui Peek:

2 5 mI
c cr
m
r 241
P (I 25) (U U ) 10 |kW/ km|
D

= +
o
(3.104)
n care:
- P
c
este pierderea triIazat de putere datorit Ienomenului corona;
- I - Irecventa de lucru a retelei, n Hz;
- U, U
cr
- tensiunile de lucru si critic, ntre Iaze, n kV;
- r
mI
- raza medie geometric pe Iaz;
- D
m
- distanta medie geometric ntre Iaze.
La tensiuni superioare (~110 kV) si diametre mari ale conductoarelor, se
poate Iolosi Iormula lui Peterson:

2
6 2 m
c
mI
D
P 14, 7 10 I F U / ln
r

+
=


|kW/km|, (3.105)
unde F este Iunctia lui Peterson, reprezentat graIic n Iigura 3.22, n Iunctie
de raportul U/U
cr
.

a) b)
Fig. 3.22
n proiectarea LEA Ienomenul corona se veriIic ncepnd cu tensiunea
de 110 kV. n conditii de timp Irumos acest Ienomen apare pe conductoare
cu diametrul mai mic sau egal cu 10,5 mm (S90 mm
2
), la tensiunea de 110
kV, 25 mm (S300 mm
2
), la tensiunea de 220 kV si 50 mm (S1950 mm
2
),
la 400 kV. Pentru tensiuni mai mari de 220 kV eliminarea Ienomenului
corona impune Iolosirea conductoarelor cu diametrul de minimum 50 mm,
ceea ce reprezint aproximativ o limit a posibilittilor tehnologice de
Iabricare si de montare. n astIel de cazuri se utilizeaz de regul
conductoare Iasciculare, care din punct de vedere al repartitiei liniilor de

0,01
0,1
1
10
F
0,8 1,2 1,6 2 2,4
U/U
cr
10
14
18
22
26
30
0 5 10 15 20 25 30
F
U/U
cr
Parametrii i schemele echivalente ale elementelor instalatiilor de T.D.E.E.

39
cmp se apropie de un conductor echivalent cu diametrul mai mare.
Utilizarea conductoarelor Iasciculare pentru evitarea aparitiei Ienomenului
corona este Ioarte larg rspndit (aproape n unanimitate pentru tensiuni mai
mari de 330 kV).
3.3. PARAMETRII LINIILOR ELECTRICE N CABLU (LEC)
Parametrii LEC sunt aceeasi ca si n cazul LEA, dar au alte valori,
inIluentate de Iactori care actioneaz si la LEA, dar cu alt pondere, la care
se adaug Iactori speciIici cablurilor.
3.3.1. Rezisten(a LEC
Cresterea rezistentei n curent alternativ Iat de valoarea sa n curent
continuu este cauzat att de eIectele pelicular si de proximitate ct si de
pierderile de putere activ n ecrane, mantaua metalic, armtur si eventual
tubul din otel, n care sunt pozate cablurile cu circulatie de ulei sau presiune
de gaz.
Pentru micsorarea inIluentei eIectului pelicular si a celui de proximitate
se recomand ca sectiunile circulare mari ale cablurilor s Iie realizate din
patru sectoare izolate ntre ele prin 1-2 benzi de hrtie.
InIluenta eIectului de proximitate poate creste apreciabil la montarea
cablurilor monoIazate n tuburi de otel, n raport cu montarea normal n
pmnt. n Iunctie de dispunerea cablurilor n tub inIluenta eIectului de
proximitate poate creste cu pn la 100.
Pentru reducerea pierderilor datorate curentilor indusi n mantalele
metalice ale cablurilor, n dreptul mansoanelor de nndire, mantalele celor
dou cabluri dispuse consecutiv se izoleaz ntre ele si se leag la pmnt.
Practic rezistenta n c.a. a conductoarelor cablurilor se determin din
tabelele existente n literatura de specialitate n care, pentru diverse tipuri
constructive si sectiuni, se indic raportul R
ca
/R
cc
. Spre exempliIicare, n
tabelul 3.2 se dau valori ale raportului R
ca
/R
cc
, pentru cabluri de diIerite
sectiuni, de constructie Iunie, cu mai multe vne conductoare.
Tabelul 3.2
S|mm
2
| 50 125 150 200 250 300 350 375
R
ca
/R
cc
1,02 1,06 1,07 1,1 1,13 1,16 1,19 1,21
Se constat c n cazul cablurilor, cresterea n alternativ a rezistentei este
mult mai mare dect la LEA si ncepe la sectiuni mai mici.
3.3.2. Reactan(a LEC
Deoarece la cabluri nu se cunosc de obicei elementele geometrice, n
practic, reactanta inductiv a cablurilor se ia din tabelele Iabricilor
Transportul i distributia energiei electrice

40
constructoare. Orientativ, reactantele de secvent direct (invers) pentru
cablurile triIazate au urmtoarele valori:
- pentru U
n
(615) kV; X
d0
0,08 /km;
U
n
35 kV; X
d0
0,12 /km.
Avnd n vedere c la LEA, reactanta direct este de cca. 0,4 /km,
rezult c X
dLEA
<3,5 X
dLEC
.
Calculul reactantei homopolare a cablurilor este complicat mai ales
pentru cablurile cu manta conductoare comun. Mantaua Iiind legat la
pmnt la ambele capete si la mansoanele de mbinare, reprezint o cale de
ntoarcere suplimentar pentru curentii homopolari, paralel cu pmntul.
Dac legtura la pmnt a mantalei este bine realizat pe toat lungimea
ei, curentul homopolar prin pmnt este maxim, deci eIectul de scdere a
reactantei homopolare (datorit curentului homopolar din manta) este mic si
reactanta homopolar are valoarea maxim X
hmax
. Dac mantaua
conductoare a cablului este izolat Iat de pmnt, curentul homopolar
circul prin manta si eIectul de scdere a reactantei homopolare este
pronuntat, aceasta avnd valoarea minim X
hmin
.
Deoarece X
hmax
/X
hmin
<12, valoarea reactantei homopolare trebuie
stabilit prin msurtori.
Orientativ, pentru cablurile triIazate cu trei conductoare se poate
considera c:

d h d h
R 10 R ; X ) 6 , 4 5 , 3 ( X = = .
3.3.3. Susceptan(a LEC
n cazul LEC, capacitatea este mult mai mare dect la LEA, de aceea ea
trebuie luat n considerare de la tensiuni de (610) kV. Pentru cablurile
monoIazate sau triIazate cu cmp radial capacitatea de serviciu se calculeaz
ca si n cazul condensatorului cilindric:
| km / F |
r
R
lg
0242 , 0
C
so
= . (3.106)
n cazul cablurilor triIazate Ir cmp radial, capacittile de secvent se
determin Iolosind relatiile lui Maxwell si metoda imaginilor electrice.
Deoarece nu se cunosc date exacte privind dimensiunile constructive si
materialele Iolosite n realizarea cablurilor, capacittile de serviciu se iau din
cataloagele date de Iabricile constructoare. Orientativ, pentru valorile medii
ale capacittilor de secvent direct ale cablului se pot considera urmtoarele
valori:
Parametrii i schemele echivalente ale elementelor instalatiilor de T.D.E.E.

41
- C
do
0,28 F/km, pentru cabluri triIazate, U
n
(2030) kV,
S120, 150, 185 mm
2
;
- C
do
(0,20,25) F/km, pentru cabluri monoIazate, U
n
110 kV.
Comparnd aceste valori cu valoarea medie a capacittii de secvent
direct a liniilor aeriene de nalt tensiune (9 nF/km), se observ c n cazul
cablurilor capacitatea de exploatare este de (2030) ori mai mare.
n ce priveste capacitatea homopolar a cablurilor ea este de (45) ori
mai mic dect capacitatea direct (C
do
(45) C
ho
).
3.3.4. Conductan(a LEC
Conductanta liniilor electrice n cablu corespunde pierderilor de putere n
dielectricul cablurilor, cauzate de:
- scurgerea de curent datorit imperIectiunii izolatiei;
- pierderile active datorit ciclului de histerezis electric;
- pierderile produse prin ionizarea golurilor izolatiei.
Pierderile dielectrice se caracterizeaz prin tangenta unghiului de
pierderi tg o, ce are valori cuprinse ntre 0,0020,008 si se deIineste astIel:
, I / I tg
r a
= o (3.107)
unde:
- I
a
este componenta activ a curentului, care n schema echivalent a
liniei (Iig. 3.23) se nchide prin conductanta G;
- I
r
este componenta reactiv a curentului care n schema echivalent a
liniei se nchide prin susceptanta B (respectiv prin capacitatea C).
n Iigura 3.23, a s-a reprezentat
portiunea din schema echivalent a
cablului corespunztoare parametri-
lor transversali G
0
si B
0
, raportati la
unitatea de lungime a liniei (1 km),
iar alturat diagrama Iazorial
corespunztoare (Iig. 3.23 , b).
Pierderile de putere activ n
dielectricul cablului triIazat se pot calcula astIel:
| km / W | U G U G 3 P
2
n 0
2
I 0
= = , (3.108)
n care: G
0
este conductanta speciIic a unei Iaze Iat de pmnt, n s/km,
iar U
n
este tensiunea nominal a liniei, n kV.
Relatia (3.108) poate Ii transIormat, dac tinem seama de expresia
admitantei speciIice a liniei:

Fig. 3.23

U
I
a)
7
o
I
I
a
I
r
G
0
B
0
I
I
r
jB
0
U
I
I
a
G
0
U
I
U
I
b)
Transportul i distributia energiei electrice

42

2 2
0 0 0 0 0
Y G jB G B (cos jsin ) = + = + 7 + 7
din care rezult:
2 2
0 0 0 0 0 0 0
2
cos
G G B cos sau G B B ctg 2 IC tg
1 cos
7
= + 7 = = 7 = 6 o
7
.(3.109)
nlocuind (3.109) n (3.108) se obtine:
| km / W | tg IC 2 U P
0
2
n
o 6 = , (3.110)
unde: U
n
este n kV, iar C
0
reprezint capacitatea speciIic de serviciu a
cablului, n F/km.
Pentru cabluri obisnuite cu izolatia de hrtie, la tensiuni pn la 35 kV,
aceste pierderi au valori neglijabile si ca atare nu se iau n considerare la
calculul liniilor. n cazul cablurilor cu tensiuni de (110220) kV aceste
pierderi n izolatie pot atinge valori pn la 10 kW/km, devenind comparabile
cu pierderile prin eIect termic la sarcin nominal.
Cunoscndu-se valorile pierderilor dielectrice (3.110) se poate calcula
conductanta speciIic a cablului:
| km / S |
U
P
G
2
n
0

= (3.111)
3.4. PARAMETRII TRANSFORMATOARELOR ELECTRICE
TransIormatoarele utilizate in retelele electrice, numite transIormatoare
de putere sau de Iort, sunt destinate pentru transIormarea valorii tensiunii si
curentului n procesele de transport si distributie a energiei electrice.
n retelele electrice se Iolosesc urmtoarele tipuri de transIormatoare:
- triIazate, cu dou sau trei nIsurri, care permit interconectarea
simultan a dou sau trei retele cu tensiuni nominale diIerite;
- monoIazate, cu dou sau trei nIsurri, montate n grupuri de cte trei,
n conexiuni stea sau triunghi, utilizate mai ales n cazul unor puteri triIazate
pe unitate mai mari de 60 MVA;
- autotransIormatoare, Iolosite pentru interconectarea retelelor de nalt
tensiune, cu rapoarte de transIormare apropiate de unitate.
Conexiunea nIsurrilor precum si Iorma constructiv a miezului
inIluenteaz valoarea parametrilor.
Schema echivalent a transIormatorului cu dou nIsurri presupune un
anumit mod de legare galvanic a parametrilor si, n situatia n care toate
elementele transIormatorului sunt raportate la aceeasi tensiune, care poate Ii
tensiunea secundar sau cea primar. n acest caz, n schema echivalent a
Parametrii i schemele echivalente ale elementelor instalatiilor de T.D.E.E.

43
transIormatorului exist doar legturi galvanice ntre primar si secundar,
cuplajele inductive Iiind eliminate.
n cazul general, schema echivalent a transIormatorului cu dou
nIsurri este aceea a unui cuadripol n T, H sau I, (Iig. 3.24, a, b, c), n
care: R este rezistenta nIsurri primare si secundare, raportat la acelasi
nivel de tensiune, X - reactanta de dispersie a nIsurrii primare si
secundare, raportat la acelasi nivel de tensiune, G - conductanta, determi-
nat de pierderile de putere activ n Iier, iar B - susceptanta inductiv
determinat de pierderile de putere reactiv prin curenti de magnetizare.
Schemele cuadripolilor n T si H sunt mai apropiate de realitate dar, n
calcule, se preIer schema n I deoarece elementele transversale, Iiind
conectate direct la bornele transIormatorului, ncarc numai reteaua nu si
nIsurrile transIormatorului. Prin aceasta se micsoreaz volumul de calcul,
iar erorile rmn reduse.

Fig. 3.24
n calcule mai putin pretentioase se pot neglija complet elementele
transversale si implicit consumul corespunztor, iar schema echivalent se
reduce la cea dipolar (Iig. 3.24, d).
Schema echivalent a transIormatorului cu trei nIsurri (Iig. 3.25) se
poate reprezenta printr-o stea cu trei ramuri, n care Iiecare ramur
corespunde unei nIsurri. Ea se completeaz cu o admitant (YGjB),
corespunztoare curentului de mers n gol, conectat n derivatie, Iie pe
partea primar (partea notat punctat n Iig. 3.25), Iie n nodul 0.

a)
R/2 X/2 X/2 R/2
B G
R X
B/2
b)
G/2 B/2 G/2
c)
B G
R X
d)
R X
Transportul i distributia energiei electrice

44
n schemele echivalente
cuadripolare ale transIormato-
rului toate elementele sunt
raportate la acelasi nivel de
tensiune. De aceea, schema
echivalent a unui transIorma-
tor cu dou nIsurri se poate
reprezenta prin cuadripolul
echivalent, montat n serie cu
un transIormator ideal (Ir
pierderi active sau reactive),
avnd raportul de transIormare k egal cu al transIormatorului real. Deoarece
n cazul transIormatoarelor triIazate, ntre tensiunile primare si secundare
msurate la borne omoloage apare un decalaj (multiplu de 30
0
), care depinde
de clasa de conexiuni, n locul raportului de transIormare real kU
1n
/U
2n
se
va considera un raport de transIormare complex kU
1n
/U
2n
(U
1n
/U
2n
)e
j
,
unghiul Iiind unghiul cu care U
2n
este rotit n sensul acelor de ceasornic
Iat de U
1n
. De exemplu, pentru conexiunea Yd-11, la care ,
6
11
6
= se
obtine
11
j j
1n 1n
6 6
2n 2n
U U
k e e .
U U
6 6

= =
Dac cuadripolul este conectat n secundarul transIormatorului ideal (Iig.
3.26, a) toate elementele cuadripolului sunt raportate la tensiunea secundar,
iar dac cuadripolul este conectat n primarul aceluiasi transIormator, atunci
elementele sale sunt raportate la tensiunea primar (Iig. 3.26, b).
De obicei se renunt la montarea transIormatorului ideal, considern-du-
se transIormatorul real numai prin schema sa cuadripolar echivalent, n
care se trec direct mrimile raportate.

3.4.1. Parametrii longitudinali n componente de faz
yi componente simetrice
Pentru determinarea parametrilor longitudinali n componente de Iaz se

Fig. 3.25

Fig. 3.26

R
1
X
1
B G B G
1
3
2
R
2
R
3
X
2
X
3
0

U
10
TRAFO U
20
k

a)

U
10
TRAFO U
20
k

b)

Parametrii i schemele echivalente ale elementelor instalatiilor de T.D.E.E.

45
consider un transIormator triIazat cu secundarul raportat la primar si se
imagineaz o prob de mers n gol pe dou Iaze (2 si 3), primarul Iazei 1 Iiind
alimentat cu tensiunea alternativ U
p
, iar n secundarul acestei Iaze se
conecteaz impedanta Z (Iig. 3.27).
Cderea de tensiune longitudinal pe Iaza 1 (U
1
), determinat de
cderea de tensiune pe rezistentele si reactantele de scpri ale celor dou
nIsurri (primar si secundar) este egal cu diIerenta dintre tensiunea de
alimentare de la bornele primarului si tensiunea de la bornele secundarului
Iazei 1. n consecint, impedanta proprie cu caracter longitudinal a Iazei 1 are
expresia:

2 3
1
11 p s p p s s
1
I I 0
U
Z Z Z Z (R jX ) (R jX )
I
9 9
= =

'
' ' = = = + = + + + (3.112)
Impedanta mutual Z
21
se determin cu relatia:

0 I I
1
2
21
3 2
I
U
' Z Z
= =

= = (3.113)
Deoarece nIsurrile Iazei 2
sunt strbtute de acelasi Ilux si nu
sunt parcurse de curent, tensiunea la
bornele nIsurrii primare ale Iazei
2 este egal cu tensiunea la bornele
nIsurrii secundare ale aceleiasi
Iaze, redus la primar, iar cderea
de tensiune n lungul Iazei 2 este
nul; rezult:
0 ' Z Z Z
12 21
= = = . (3.114)
n concluzie, indiIerent de secvent, impedanta longitudinal a schemei
echivalente a transIormatorului este compus din suma rezistentelor si a
reactantelor de dispersie ale celor dou nIsurri ale unei Iaze, deci:

d i h p s p s
Z Z Z (R R ) j(X X )
9 9
' ' = = = + + + . (3.115)
3.4.2. Parametrii transversali n componente de faz
yi componente simetrice
Pentru determinarea acestor parametri se alimenteaz una din
nIsurrile Iazei 1, celelalte Iaze Iiind n gol (Iig. 3.28).

Fig. 3.27

4
op
~
U
p
Z

AU
1
AU
2
AU
3
4
os
4
21
4
31
I
1
Transportul i distributia energiei electrice

46
Impedanta proprie cu caracter
transversal a Iazei 1 se determin cu
relatia:

2 3
1
m11 m
1
I I 0
m11u m11 m11u
U
Z Z
I
Z Z Z ,
= =
9
= = =
= + <
(3.116)
unde Z
m11u
este impedanta corespun-
ztoare Iluxului util, iar Z
m119
repre-
zint impedanta corespunztoare
Iluxului de dispersie. Deoarece
majoritatea liniilor de cmp se nchid prin miez, aceast impedant este mare
si are caracter de magnetizare (motivul Iolosirii indicelui m).
Tensiunile induse n nIsurrile 2 si 3 egale cu tensiunile la bornele lor
(U
2
, U
3
) sunt negative deoarece Iluxurile care le strbat sunt de sens opus
Iluxului util din Iaza 1; n plus 4
21
4
31
(1/2) 4
11u
, deci U
2
U
1
/2 si:

2 3 2 3
2 1
21 m m11u
1 1
I I 0 I I 0
U U 1 1
Z Z Z
I 2 I 2
= = = =
'
= = = = . (3.117)
Cu (3.116) si (3.117) se pot determina impedantele de secvent cu
caracter transversal:

md mi m m m11u m11 m11u
3 3
Z Z Z Z Z Z Z
2 2
9
'
= = = + < ; (3.118)

mh m m m11u m11 m11u m11
Z Z 2Z Z Z Z Z
9 9
'
= + = + = . (3.119)
Deoarece Z
m119
Z
m11u
, rezult:

mi md mh
Z Z Z = . (3.120)
n realitate, parametrii transversali ai transIormatorului se determin ntr-
un regim de mers n gol simetric (nIsurrile primare se alimenteaz cu un
sistem simetric de tensiuni, iar nIsurrile secundare sunt n gol). Din
regimul de mers n gol de secvent direct (invers) se determin impedanta
de mers n gol (Z
mg
), care reprezint impedanta de magnetizare de secvent
direct. Pentru o valoare a curentului de mers n gol i
0
(23), se obtine:

Fig. 3.28

~
U
1
I
1
4
11o
4
11u
U
2
U
3
4
21
4
31
Parametrii i schemele echivalente ale elementelor instalatiilor de T.D.E.E.

47

mgI
nI nI
mg n
mg mgn n
md m11u mg
U
U U
Z (30 50)Z ;
I I (0, 02 0, 03)I
3
Z Z Z ,
2
= = = =

< =
(3.121)
de unde:

mg u 11 m
Z
3
2
Z = , (3.122)
deci impedanta de magnetizare pe Iaz corespunztoare Iluxului util se poate
calcula n Iunctie de parametrii de mers n gol, care sunt cunoscuti.
La regimul de mers n gol de secvent direct (invers), Iluxurile
magnetice se nchid practic numai prin miez (cu exceptia Iluxurilor de
scpri). Deoarece la magnetizarea coloanei unei Iaze contribuie si tensiunile
electromotoare ale Iazelor vecine, Iluxul ce strbate o coloan este mai mare
dect la magnetizarea dinspre o singur Iaz. Din acest motiv Z
mg
~Z
m11u

(3.122).
n regim homopolar Iluxurile magnetice din coloane sunt n Iaz, deci nu
se pot nchide prin coloanele vecine ci numai prin coloana proprie si aer,
reactanta corespunztoare avnd o valoarea mic. Aceste consideratii sunt
valabile pentru transIormatorul cu trei coloane (cu Ilux Iortat).
3.4.3. Influen(a construc(iei miezului asupra impedan(ei
de magnetizare de secven( homopolar
n regimul de secvent direct (invers), parametrii transIormatorului nu
sunt inIluentati de constructia miezului. Impedanta longitudinal de secvent
direct este impedanta de scurtcircuit a transIormatorului, iar impedanta de
magnetizare de secvent direct este egal cu impedanta de mers n gol.
Pentru un transIormator triIazat la care neglijm nesimetria introdus de
reluctanta jugurilor, caracterizat prin:
- tensiunea de scurtcircuit u
sc
10;
- curentul de mers n gol i
0
(23),
impedanta de secvent direct se determin astIel:

sc sc
d sc d n
n n
nI nI
md mg n
nmg n
U Z
Z Z ; 0,1; Z 0,1 Z ;
U Z
U U
Z Z (30 50)Z
I (0, 02 0, 03)I
= = = =
= = = =


Transportul i distributia energiei electrice

48
Schema echivalent de secvent direct este reprezentat n Iigura 3.29,
n care impedanta longitudinal s-a mprtit egal pe cele dou nIsurri ale
unei Iaze.
n regim homopolar, impedanta longitudi-
nal este egal cu cea de secvent direct, dup
cum s-a precizat n 3.4.1, deci Z
h
Z
d
0,1 Z
n
. n
ce priveste impedanta de magnetizare Z
mh
,
aceasta este mult inIluentat de constructia
miezului deoarece, dup cum s-a artat n
paragraIul anterior, Z`
m
depinde de modul n care
Iluxul inductor al unei Iaze nlntuie celelalte Iaze (Z
mh
Z
m
2Z`
m
). n tabelul
3.3 se prezint schemele echivalente de secvent homopolar pentru diIerite
tipuri constructive de transIormatoare cu dou nIsurri, avnd aceleasi
caracteristici ca si cele indicate mai sus (u
sc
10; i
0
(23)).
Din tabel se constat c n cazul transIormatoarelor cu coloane separate,
n manta, sau cu 4-5 coloane (transIormatoare cu Ilux liber), impedanta de
magnetizare homopolar Z
mh
este mult mai mare dect impedanta
homopolar longitudinal, deci, n schemele echivalente din Iigura 3.31 se
poate considera inIinit (Z
mh
).
La transIormatoarele cu 3 coloane (transIormatoare cu Ilux Iortat),
Iluxul homopolar este obligat s se nchid prin aer si cuva transIormatoru-
lui, adic pe o cale cu reluctant mare. Pentru ca Iluxul magnetic s poat
strbate un circuit cu o reluctant att de mare este necesar un curent de
magnetizare mult mai mare dect n cazul secventei directe. n consecint,
impedanta de magnetizare homopolar a acestui tip de transIormator are o
valoare mult mai mic: Z
mh
(0,31)Z
n
(310)Z
h
. O valoare precis a acestei
impedante se poate determina numai experimental.
Valorile parametrilor din tabelul 3.3 sunt orientative. Valorile exacte se
pot determina pe baza datelor nominale ale transIormatorului si tinnd seama
de detaliile constructive ale acestuia.

Fig. 3.29

0,1Z
n
(3050)Z
n
Parametrii i schemele echivalente ale elementelor instalatiilor de T.D.E.E.

49
Transportul i distributia energiei electrice

50
3.4.4. Influen(a conexiunilor nfyurrilor asupra
schemelor de secven( homopolar
Regimul homopolar poate apare n retelele electrice triIazate n cazul
unor deIecte nesimetrice cu punere la pmnt. Deoarece curentii homopolari
sunt sinIazici, suma lor ntr-un nod este diIerit de zero, deci pentru a exista
curenti homopolari trebuie s existe o cale de ntoarcere a acestora spre locul
de nesimetrie, care este, n general, pmntul. Prin urmare, pentru ca
transIormatoarele din sistem s admit circulatia curentilor homopolari este
necesar ca ele s aib neutrul nIsurrii conectate galvanic cu locul de nesi-
metrie legat la pmnt (conexiune Y
0
) (Iig. 3.30, a). Numai n aceast situa-
tie impedanta homopolar a transIormatorului poate avea o valoare Iinit.

Fig. 3.30
Dac nIsurarea dinspre partea n care apare regimul nesimetric este
conectat n triunghi (Iig. 3.30, b) sau n stea cu neutrul izolat (Iig. 3.30, c)
impedanta transIormatorului este inIinit, neexistnd posibilitatea circulatiei
curentilor homopolari spre transIormator. Dac transIormatorul are
nIsurarea conectat la locul de nesimetrie n conexiune stea cu neutrul legat
la pmnt, atunci curentii homopolari vor ptrunde n transIormator, strbat
primarul acestuia dar nu ntotdeauna pot aprea curenti n secundar.
n Iigura 3.31 sunt date principalele scheme de conexiuni ale
transIormatoarelor cu doua nIsurri, indicndu-se circulatia curentilor de
secvent homopolar, punctul de nesimetrie Iiind situat de partea primarului.
n dreapta Iiecrei scheme de conexiuni sunt indicate schemele echivalente de
succesiune homopolar ale transIormatorului si relatiile de calcul al
impedantei homopolare, vzut dinspre primar.
Pe baza datelor prezentate se poate stabili impedanta de succesiune
homopolar a transIormatoarelor cu dou nIsurri, astIel:
- pentru conexiunea Y
0
d, chiar dac transIormatorul este cu trei coloane
si Z
mh
(310)Z
h
are o valoare relativ mic totusi valoarea lui Z
II
este cu mult
a) b) c)
I
h
I
h
I
h
3I
h
Z
h
Iinit
Locul de
nesimetri
e
I
h
I
h
I
h
Z
h

_I
h
0
I
h
0
Z
h

I
h
I
h
I
h
3I
h
0
I
h
0
Parametrii i schemele echivalente ale elementelor instalatiilor de T.D.E.E.

51
mai mic dect Z
mh
, deci pentru aceast conexiune, Z
hT
Z
d
, indiIerent de
tipul constructiv;

a)

b)

c)
Fig. 3.31
- pentru transIormatoare cu coloane separate, cu 45 coloane sau n
manta:
- cu conexiunea Y
0
y
0
, Z
hT
Z
d
;
- cu conexiunea Y
0
y, Z
hT
;
- pentru transIormatoare cu trei coloane:
- cu conexiunea Y
0
y
0
, conIorm schemei echivalente din Iig. 3.31, b;
- cu conexiunea Y
0
y, Z
hT
Z
I
Z
mh
.
Rolul legrii neutrului transIormatorului la pmnt este de a mentine si n
regim de scurtcircuit monoIazat tensiunile Iazelor sntoase Iat de pmnt la
valoarea tensiunii de Iaz. Acest Iapt este posibil cnd impedanta homopolar
spre pmnt este mic, respectiv cderea de tensiune pe aceast impedant
este ct mai mic pentru ca deplasarea neutrului s Iie neglijabil.
mh II
mh II
I hT
Z Z
Z Z
Z Z
+
+ =

pentru

Z
mh
:
d II I hT
Z Z Z Z = + =


Z
I


Z
II
Z
mh
Z
hT
I
h
0
I
h
0
I
h
0
I
hII
I
hII
I
hII
I
hI
I
hI
I
hI
3I
hI
Y
0
d
)
mh ext II
mh ext II
I htot
Z Z Z
Z Z Z
Z Z
+ +
+
+ =
pentru Z
mh
:
ext II I htot
Z Z Z Z + + =

II I hT
Z Z Z + =

3I
hII
I
hII
I
hII
I
hII
3I
hII

Z
I


Z
II
Z
mh
Z
h
Z
ext
I
hI
I
hI
3I
hI
Y
0
y
0
I
hI
mh I hT
Z Z Z + =
pentru

Z
mh
:
=
hT
Z

I
hI
I
hI
I
hI
3I
hI
Y
0
y
Z
I


Z
II
Z
mh
Z
hT
Transportul i distributia energiei electrice

52
Deci, pentru o legtur eIicace a neutrului transIormatorului la pmnt
este necesar ca transIormatorul s prezinte o impedant mic Iat de secventa
homopolar. Aceast conditie este ndeplinit doar la conexiunea Y
0
d, motiv
pentru care aceast conexiune este cel mai des Iolosit n statiile de
transIormare, mai putin la conexiunea Y
0
y
0
si mult mai putin la Y
0
y.
La transIormatoarele cu trei nIsurri, una dintre acestea este conectat
de regul n triunghi, deci la aceste transIormatoare se poate considera
ntotdeauna Z
mh
.
Schemele de secvent homopolar ale transIormatoarelor cu trei
nIsurri se realizeaz dup aceleasi principii ca si la transIormatoarele cu
dou nIsurri. n Iigura 3.32 se prezint schemele de secvent homopolar
pentru trei conexiuni ale transIormatorului cu trei nIsurri.


a)

b)

c)
Fig. 3.32
n cazul autotransIormatorului, nIsurrile acestuia Iiind cuplate nu
I
hI
I
hI
I
hI
3I
hI
Y
0
dy

Z
I


Z
IIIII
Z
II
Z
hT
I
hII
I
hII
I
hII
Z
hT
Z
I
Z
II

I
hI
I
hI
I
hI
3I
hI
Y
0
dd
I
hII
I
hII
I
hII
I
hIII
I
hIII
I
hIII
Z
I
Z
IIIII


Z
II
Z
hT
III II
III II
I hT
Z Z
Z Z
Z Z
+
+ =
I
hI
I
hI
I
hI
3I
hI
Y
0
dy
0
I
hII
I
hII
I
hII

Z
I


Z
III
Z
II
Z
h
Z
ext
I
hIII
I
hIII
I
hIII
3I
hIII 3I
hIII
Parametrii i schemele echivalente ale elementelor instalatiilor de T.D.E.E.

53
numai magnetic ci si galvanic, circulatia curentilor homopolari prin aceste
nIsurri prezint unele particularitti de care trebuie s se tin seama la
ntocmirea schemei echivalente de secvent homopolar a
autotransIormatorului. n anumite conditii, chiar n cazul neutrului izolat al
autotransIormatorului nIsurrile sale pot Ii parcurse de curenti homopolari.
Cnd autotransIormatorul are neutrul legat direct la pmnt, acesta Iiind
cazul general, schema echivalent de succesiune homopolar este identic cu
cea a unui transIormator de acelasi tip.
n general autotransIormatoarele triIazate nu se construiesc cu trei
coloane, de aceea se poate considera Z
mh
. Schema echivalent homopola-
r a autotransIormatorului Ir nIsurare tertiar, cu neutrul legat la pmnt,
la care se asigur pe partea secundar o cale de ntoarcere a curentului
homopolar (Iig. 3.33, a), este aceeasi cu cea a unui transIormator cu dou
nIsurri cu conexiunea Y
0
y
0
pentru care se consider Z
mh
(Iig. 3.31, b).


a)

b)
Fig. 3.33
Curentii homopolari se pot nchide si n cazul unui autotransIormator cu
neutrul izolat dac pe partea secundar mai exist un neutru legat la pmnt.
n acest caz impedanta transIormatorului este mare, de ordinul impedantei de
magnetizare ca si la transIormatoarele cu dou nIsurri cu conexiunea Y
0
y.

Z
I-II

Z
ext
I
hI
I
hI
I
hI
3(I
hI
-I
hII
)
I
hII
I
hII
I
hII
3I
hII

I
hI
I
hI
I
hI
3(I
hI
-I
hII
)
I
hII
I
hII
I
hII
3I
hII

I
hIII
I
hIII
I
hIII

Z
I


Z
II
Z
III
Z
ext
Transportul i distributia energiei electrice

54
AutotransIormatoarele se construiesc n general si cu nIsurare tertiar,
n triunghi, (Iig. 3.33, b). n acest caz schema echivalent de secvent
homopolar este similar cu cea a transIormatorului cu trei nIsurri cu
aceeasi conexiune (Iig. 3.32, c).
Se mentioneaz c la determinarea curentului care circul spre pmnt,
I
p
3(I
nI
I
nII
) (Iig. 3.33), curentii I
hI
si I
hII
sunt raportati la treapta de tensiune
corespunztoare, nu la tensiunea unic pentru care s-a ntocmit schema
echivalent.
3.4.5. Parametrii de secven( direct (invers) ai
transformatoarelor cu dou nfyurri.
Pentru determinarea parametrilor de secvent direct (invers) ai unui
transIormator este necesar cunoasterea urmtoarelor date caracteristice:
- puterea nominal S
n
;
- tensiunea nominal U
n
;
- tensiunea de scurtcircuit nominal U
sc
, reprezentnd acea valoare a
tensiunii aplicate primarului unui transIormator ce Iunctioneaz n regim de
scurtcircuit, care stabileste n nIsurri curentii nominali. n mod obisnuit
valoarea sa se exprim n procente din tensiunea nominal:
100
U
U
u
n 1
sc
sc
= ; (3.123)
- pierderile de putere n scurtcircuit sau n cupru la sarcin nominal,
P
Cun
, care reprezint puterea activ absorbit de transIormator la ncercarea
n scurtcircuit;
- curentul de mers n gol I
0
sau curentul de magnetizare, reprezentnd
curentul absorbit de transIormator la Iunctionarea n gol. Se exprim n
procente din curentul nominal:
100
I
I
i
n 1
0
0
= ; (3.124)
- pierderile de putere n Iier P
Fe
, reprezentnd puterea activ absorbit
de transIormator la Iunctionarea n gol.
Valorile acestor mrimi caracteristice sunt indicate n cataloage si pe
plcutele transIormatoarelor. Ultimele patru pot Ii determinate si
experimental, n urma ncercrilor n scurtcircuit si n gol ale
transIormatorului.
n legtur cu valoarea mrimilor caracteristice se Iac urmtoarele
precizri:
Parametrii i schemele echivalente ale elementelor instalatiilor de T.D.E.E.

55
- tensiunea de scurtcircuit nominal este egal procentual cu impedanta
de scurtcircuit a transIormatorului. Prin urmare, dac U
sc
are valori mari se
limiteaz valoarea curentilor de scurtcircuit, dar cresc pierderile de tensiune
si apar probleme de stabilitate tranzitorie a liniilor de transport. n acelasi
timp creste consumul de putere
reactiv si implicit pierderile de
putere activ n retea.
n tabelul 3.4 se indic
valorile orientative ale tensiunii
de scurtcircuit u
sc
, pentru
transIormatoare cu dou nIsu-
rri n Iunctie de puterea si tensiunea lor nominal;
- pierderile nominale n cupru nu depsesc (1015) kW, pentru
transIormatoare cu puteri nominale S
n
1 MVA si ajung la zeci sau sute de
kW pentru S
n
~1 MVA;
- valoarea curentului de mers n gol depinde de constructia circuitului
magnetic, de calitatea tolelor si de mrimea pierderilor n Iier.
Cu ajutorul datelor caracteristice se deIinesc, n continuare, parametrii
longitudinali si transversali ai transIormatoarelor cu dou nIsurri, adic:
rezistenta R, reactanta X, conductanta G si susceptanta B.
Re:istenta echivalent R. n regim de scurtcircuit puterea activ
absorbit de transIormator P
Cu n
este practic egal cu puterea pierdut prin
eIect Joule-Lenz n nIsurri, deci:

2
Cu n n
P 3RI = ,
din care rezult:

2
Cu n Cu n n 3
2 2
n n
P P U
R 10 | |
3I S


= = , (3.125)
n care: S
n
se exprim n MVA, U
n
n kV, iar P
Cu n
n kW.
Se mentioneaz c U
n
este tensiunea nominal a nIsurrii la care se
Iace raportarea parametrilor transIormatorului.
Exprimat n unitti relative, prin raportare la
n n n
I 3 / U Z = , rezistenta
are urmtoarea expresie:

2
Cu n
n n n
r Cu r
n n n n n
P
R 3 I R 3I 3I R
R P
Z U S S 3 I

= = = = = . (3.126)
Asadar, rezistenta transIormatorului exprimat n unitti relative (R
r
)
este numeric egal cu pierderile n cupru, exprimate n unitti relative
Tabelul 3.4
S
n
|MVA| U
n
|kV| u
sc
||
2040 110 911
40150 245 1115
150300 420 1316
300600 420750 1417
Transportul i distributia energiei electrice

56
(P
Cu r
), obtinute prin raportarea lui P
Cu n
la puterea nominal a
transIormatorului (S
n
).
Reactanta echivalent X se determin Iolosind tensiunea de scurtcircuit,
care are o component activ (U
a
) si una reactiv (U
r
), n cuadratur; U
a

si U
r
reprezint cderile de tensiune produse de curentul nominal pe
rezistenta echivalent (R), respectiv pe reactanta echivalent (X) ale
transIormatorului.
Cele dou componente ale tensiunii de scurtcircuit pot Ii exprimate n
procente din tensiunea nominal si anume:
100
U
U
u ; 100
U
U
u
n
r
r
n
a
a

= . (3.127)
ntre tensiunea de scurtcircuit si componentele sale exist relatia:

2
r
2
a sc
) u ( ) u ( u + = , (3.128)
n care u
sc
este cunoscut din datele de catalog ale transIormatorului, iar:

a n n n
a
n n n n
2
Cun
n
Cun
n n
U 3 I R 3 I 3 I R
u 100 100 100
U U 3 U I
P
3RI
100 100 P ,
S S

= = = =

= = =
(3.129)
deci cderea de tensiune activ pe transIormator n este egal cu pierderile
n cupru nominale n si se poate calcula.
Din (3.128), n care u
sc
si u
a
sunt cunoscute, rezult:

2
a
2
sc r
) u ( ) u ( u = . (3.130)
Mrimea u
r
se poate exprima n Iunctie de X, plecnd de la a doua
relatie (3.127):

r n n n n
r 2 2
n n n n
U 3 XI 3 I U X S
u 100 100 100 X 100
U U U U

= = = = ,
de unde:

2
r n
n
u U
X | |
100 S

= , (3.131)
n care U
n
se ia n kV, iar S
n
n MVA.
La transIormatoarele de puteri mari u
r
~~u
a
, deci reactanta
transIormatorului se poate calcula cu relatia:
Parametrii i schemele echivalente ale elementelor instalatiilor de T.D.E.E.

57

2
sc n
n
u U
X
100 S
= . (3.132)
n unitti relative, reactanta transIormatorului devine:

sc n
r scr
n n n
U 3 I X X
X u
Z U U
= = < = , (3.133)
deci reactanta n unittile relative este numeric egal cu tensiune de
scurtcircuit nominal n unitti relative.
onductanta echivalent G se exprim n Iunctie de pierderile triIazate
de putere activ n Iierul transIormatorului, numeric egale cu puterea activ
absorbit de transIormator la Iunctionarea n gol, astIel:

2
Fe n
P GU = ,
din care:

3 Fe
2
n
P
G 10 |S|
U

= , (3.134)
unde P
Fe
se ia n kW, iar U
n
n kV.
n unitti relative, conductanta are expresia:

2
n n Fe
r Fe r
n n n n n
G GU GU P
G P
Y S 3 I 3 I U

= = = = = , (3.135)
unde
n n n n
Y 1 Z 3I U = = .
Deci conductanta, exprimat n unitti relative, este egal cu pierderile n
Iier exprimate n unitti relative.
$usceptanta inductiv echivalent B. Neglijnd pierderile pe reactanta
transIormatorului, puterea reactiv absorbit de transIormator n regim de
mers n gol, "
Fe
, se poate exprima prin relatia:

2
Fe n
" BU = ,
din care rezult susceptanta inductiv a transIormatorului:

Fe
2
n
"
B
U

= .
Aceast relatie nu poate Ii utilizat deoarece nu se cunoaste "
Fe
.

Pentru determinarea susceptantei B se pleac de la expresia admitantei
echivalente a transIormatorului:
Transportul i distributia energiei electrice

58

0 0 n 0 0 n n n
2 2
nI nI n n
I i I i i 3 U I S
Y |S|
U 100U 100 U 100 U
= = = = , (3.136)
unde S
n
se ia n MVA, iar U
n
n kV.
Cu valorile lui Y si G cunoscute se poate calcula susceptanta:

2 2
B Y G = . (3.137)
n practic GB, deci B<Y si susceptanta se poate calcula cu (3.136).
n unitti relative, susceptanta se poate exprima astIel:

2 2 2
0 0 n n n n n
r 0r 2
n n n n n n n
i I BU BU YU S U B
B i
Y S S 100 U S I 3 I
= = = < = = = . (3.138)
Rezult c susceptanta exprimat n unitti relative este numeric egal cu
intensitatea curentului de mers n gol exprimat n unitti relative.
3.4.6. Parametrii de secven( direct (invers) ai
transformatoarelor cu trei nfyurri
Pentru calculul parametrilor acestor transIormatoare sunt necesare unele
precizri suplimentare. AstIel, dup modul cum sunt dimensionate
nIsurrile, n practic se ntlnesc trei tipuri de transIormatoare: primul tip
are toate nIsurrile dimensionate la puterea nominal (deIinit totdeauna ca
Iiind puterea nominal a nIsurrii primare), respectiv cu raportul puterilor
nIsurrilor de 100/100/100; al doilea tip are una din nIsurrile
secundar sau tertiar dimensionate numai pentru dou treimi din puterea
nominal, deci cu raportul puterilor de 100/100/66,66 sau
100/66,66/100; al treilea tip are att nIsurarea secundar ct si cea
tertiar dimensionate pentru dou treimi din puterea nominal, respectiv cu
raportul puterilor de 100/66,66/66,66. Ultimele dou tipuri constructive au
un cost mai redus, Iiind preIerate n cazurile n care nu este necesar
distributia ntregii puteri a nIsurrii primare Iie pe nIsurarea secundar Iie
pe cea tertiar.
Pierderile n cupru nominale ale transIormatoarelor cu trei nIsurri,
indicate n cataloage, reprezint pierderile maxime n nIsurri, care se
produc cnd puterea nominal, corespunztoare nIsurrii primare, se
repartizeaz ct mai inegal pe celelalte dou nIsurri.
n Iine, rezistentele nIsurrilor, raportate la aceeasi tensiune, se
consider invers proportionale cu puterile nominale ale acestora, deci:

n3 n3 1 n2 1 2
2 n1 3 n1 3 n2
S S R S R R
; ; .
R S R S R S
= = = (3.139)
Parametrii i schemele echivalente ale elementelor instalatiilor de T.D.E.E.

59
Se mentioneaz c n cazul transIormatoarelor cu trei nIsurri, R
1
, R
2

si R
3
(Iig. 3.25) reprezint rezistenta unei nIsurri primare, secundare si
respectiv tertiare, reduse la acelasi nivel de tensiune (U
n
), spre deosebire de
transIormatorul cu dou nIsurri, la care R (Iig. 3.24) reprezint rezistenta
total a transIormatorului (primarsecundar) pe o Iaz, redus la acelasi nivel
de tensiune.
Parametrii transversali ai transIormatoarelor cu trei nIsurri
(conductanta G si susceptanta B) se determin cu aceleasi relatii ca si n cazul
transIormatoarelor cu dou nIsurri (3.134 si 3.136, 3.137). De aceea, n
continuare se prezint numai calculul rezistentei si reactantei.
Re:istenta infurrilor. Pentru primul tip de transIormator, conIorm
(3.139) rezistentele raportate la aceeasi tensiune sunt egale ntre ele
(R
1
R
2
R
3
R), iar pierderile n cupru nominale sunt deIinite pentru
ncrcarea nominal a dou nIsurri (de exemplu primarul si secundarul), a
treia Iiind n gol. Puterile nominale ale nIsurrilor parcurse de curent Iiind
egale, rezult c valorile nominale ale acestor curenti, raportate la aceeasi
tensiune, sunt de asemenea egale. n aceste conditii:

2
Cu n n
P 6RI ; =

2
Cu n 3 n
Cu n 2 2
n n
P
U
R P 10 | |
6I 2S

= = , (3.140)
n care S
n
se exprim n |MVA|, U
n
n |kV| si AP
Cu n
n |kW|.
Pentru transIormatoarele de tipul al doilea, pierderile n nIsurri sunt
maxime cnd nIsurrile de 100 sunt ncrcate la sarcin nominal, iar cea
de a treia nIsurare (66,66) Iunctioneaz n gol. ConIorm (3.139), pentru
rezistentele nIsurrilor rezult urmtoarele relatii:
R
1
R
2
R, R
3
1,5R - pentru tipul 100/100/66,66;
R
1
R
3
R, R
2
1,5R - pentru tipul 100/66,66/100.
n ambele cazuri, rezistenta R se calculeaz cu relatia (3.140).
La transIormatoarele de tipul al treilea (100/66,66/66,66), n acord cu
(3.139): R
1
R si R
2
R
3
1,5R. Pierderile n cupru se dau n ipoteza c
primele dou nIsurri sunt ncrcate la puterea nominal, iar a treia la
jumtate din puterea nominal. n acest caz:
2 2
2 2
Cu n n n n n
3 2 3 1 11
P 3 RI R I R I RI ;
2 3 2 3 2

+ +
= + + =2
Cu n 3 n
Cu n 2 2
n n
P
2 6 U
R P 10 | |
11 I 11 S

= = . (3.141)
Transportul i distributia energiei electrice

60
Reactanta infurrilor. n calculul reactantelor transIormatoarelor cu
trei nIsurri se admite ipoteza potrivit creia tensiunea de scurtcircuit
(u
sc
) este egal cu cderea de tensiune reactiv (Au
r
), eroarea Iiind cu
att mai mic cu ct puterea transIormatorului este mai mare.
Pentru aceste transIormatoare se indic n cataloage tensiunile de
scurtcircuit pentru Iiecare pereche de nIsurri, cea de a treia Iiind
ntotdeauna n gol, respectiv: u
sc12
, u
sc23
si u
sc13
.
Considernd reactantele reduse la aceeasi tensiune U
n
, la Iel ca si la
transIormatorul cu dou nIsurri se pot calcula reactantele (3.132):

2 2 2
sc12 sc23 sc13 n n n
12 23 13
n n n
u u u U U U
X ; X ; X .
100 S 100 S 100 S
= = = (3.142)
Cele trei reactante nu Iormeaz o schem echivalent de calcul care s
uneasc printr-o legtur galvanic unic toate cele trei borne de intrare de
pe aceeasi Iaz, corespunznd celor trei trepte de tensiune. Ele realizeaz
numai legturi partiale ntre perechi de trepte de tensiune, corespunztor
ipotezei n care au Iost determinate (regim de scurtcircuit de prob pe cte
dou nIsurri, a treia Iiind n gol).
Potrivit conditiilor reale de ncercare n scurtcircuit se pot scrie relatiile:

12 1 2 13 1 3 23 2 3
X X X ; X X X ; X X X = + = + = + , (3.143)
din care rezult reactantele nIsurrilor raportate la aceeasi tensiune:

12 13 23 23 12 13 13 23 12
1 2 3
X X X X X X X X X
X ; X ; X .
2 2 2
+ + +
= = = (3.144)
La transIormatoarele cu trei nIsurri de constructie curent, nIsurarea
de nalt tensiune este dispus n exterior, n timp ce nIsurarea de joas
tensiune este lng miezul magnetic. n aceste conditii Iluxul de scpri ntre
tertiar si primar este sensibil egal cu suma Iluxurilor de scpri dintre tertiar
si secundar si dintre secundar si primar. Ca urmare, X
13
-X
12
X
23
si din
(3.144) rezult c reactanta X
2
a ramurii secundare este Ioarte mic si n
schema echivalent din Iigura 3.25 poate Ii neglijat. Dac s-ar schimba
pozitia nIsurrilor de medie si joas tensiune atunci X
23
-X
12
X
13
si n
schema echivalent din Iigura 3.25 ar Ii neglijabil reactanta X
1
. Aceast
dispunere nu este ns avantajoas din cauza cresterii costului izolatiei.