Registrul jurnal de incasari si plati Definitie: Formular tipizat fara regim special.

(Cod 14-1-1/a) Document contabil in care se inregistreaza zilnic in mod cronologic, operatie cu operatie, incasarile si platile efectuate in numerar si cele facute prin contul de decontare de la banci. Format A4, prezentat sub forma de registru a 100 de file, tiparit pe una sau pe ambele fete, Serveste ca: - document de inregistrare a incasarilor si platilor; - document de stabilire a situatiei financiare a agentului economic, care conduce evidenta contabila in partida simpla; . - proba in litigii. Se intocmeste, intr-un singur exemplar, de catre agentii economici, persoane fizice, asociatiile familiale si unitatile patrimoniale stabilite de Ministerul Finantelor, facandu-se inregistrarea operatiilor efectuate pe baza documentelor justificative, zilnic, distinct, pe fiecare operatie in parte, fara a se lasa randuri libere, dupa ce a fost numerotat, snuruit, parafat si inregistrat la organul fiscal teritorial. In coloana 1 se inscrie numarul curent al operatiilor inregistrate incepand de la 1 ianuarie, respectiv inceputul activitatii, pana la 31 decembrie, respectiv incetarea activitatii. In coloana 2 se trece data (anul, luna, ziua) cand se face inregistrarea, care trebuie sa coincida cu ziua in care are loc efectiv operatia. In coloana 3 se trece felul documentului (factura, chitanta fiscala, bon de comanda-chitanta, bon de vanzare, borderou de vanzari etc.), precum si numarul documentului. In coloana 4 se trece felul operatiei, dandu-se explicatiile necesare in legatura cu operatia respectiva. In coloana 5 se trec incasarile de orice fel (din vanzari, imprumuturi, credite, dobanzi incasate etc.). Coloana 6 se completeaza numai de notarii publici. In coloana 7 se trec sumele platite pentru: marfuri cumparate, servicii prestate sau lucrari executate de terti, impozite, taxe, asigurari sociale etc. Coloana 8 se completeaza numai de liber-profesionisti. In registrul de incasari si plati se inregistreaza nu numai operatiile in numerar, ci si cele efectuate prin contul curent de la banca. Operatiile inregistrate in Registrul jurnal de incasari si plati se totalizeaza atat lunar, cat si anual. Registrul jurnal de incasari si plati se numeroteaza si se snuruieste. Numerotarea filelor se va face in ordine crescatoare, iar dupa completarea integrala se deschide un nou registru inregistrat si parafat, care va fi numerotat in ordine crescatoare. Acest registru se parafeaza de catre organul fiscal teritorial la inceperea activitatii, la incetarea activitatii, precum si anual. In conditiile conducerii contabilitatii cu ajutorul tehnicii de calcul, fiecare operatie patrimoniala se va inregistra prin articole contabile, in mod cronologic, dupa data de intocmire sau de intrare a documentelor in unitate. In aceasta situatie, Registrul-jurnal de incasari si plati se editeaza lunar, iar paginile vor fi numerotate pe masura editarii lor. Registrul jurnal de incasari si plati va fi snuruit, parafat si inregistrat in evidenta unitatii in luna urmatoare in care numarul de file editate este 100, sau anual, daca numarul filelor editate este sub 100, pentru un exercitiu financiar. Registrul jurnal de incasari si plati parafat si inregistrat la organul fiscal teritorial se va completa lunar, prin preluarea totalului sumelor debitoare si creditoare din Registrul jurnal de incasari si plati obtinut cu ajutorul tehnicii de calcul. Nu circula, fiind document de inregistrare contabila. Se arhiveaza impreuna cu

va fi completat lunar.documentele justificative care au stat la baza intocmirii lui. . in aceasta situatie Registrul-jurnal de incasari si plati se editeaza lunar. comune pe economie. Contribuabilii platitori de taxa pe valoarea adaugata vor inregistra sumele incasate sau platite. distinct. exclusiv taxa pe valoarea adaugata. In Registrul-jurnal de incasari si plati se inregistreaza nu numai operatiunile in numerar. 425 din 3 martie 1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate. privind activitatea financiara si contabila. care va fi numerotat in ordine crescatoare. Vezi modelul in Normele Metodologice 0/02 din 3 martie 1998 la Ordinul nr. In conditiile conducerii evidentei contabile in partida simpla cu aju torul tehnicii de calcul. fara a se lasa randuri libere. Registrul-jurnal de incasari si plati se numeroteaza si se snuruieste. facandu-se inregistrarea operatiunilor efectuate pe baza documentelor justificative. Se arhiveaza impreuna cu documentele justificative care au stat la baza intocmirii lui. care nu au regim special. Acest registru se parafeaza de catre organul fiscal teritorial la inceperea si la incetarea activitatii. Operatiunile inregistrate in Registrul-jurnal de incasari si plati se totalizeaza anual. in functie de data de intocmire sau de intrare a documentelor. precum si a modelelor acestora. fiecare operatiune economico-financiara se va inregistra in ordine cronologica. prin preluarea totalului sumelor din Registrul -jurnal de incasari si plati obtinut cu ajutorul tehnicii de calcul. iar pagini le vor fi numerotate pe masura editarii lor. snuruit. ci si cele efectuate prin contul curent de la banca. dupa ce a fost numerotat. . pe fiecare operatiune. Registrul-jurnal de incasari si plati. parafat si inregistrat la organul fiscal teritorial. parafat si inregistrat la organul fiscal teritorial. iar dupa completarea integrala se deschide un nou registru inregistrat si parafat. Se intocmeste intr-un singur exemplar de catre contribuabili.document de stabilire a situatiei financiare a contribuabilului care conduce evidenta contabila in partida simpla. . Pentru fiecare asociatie fara personalitate juridica se va intocmi cate un registru-jurnal de incasari si plati.proba in litigii. Numerotarea filelor se va face in ordine crescatoare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful