Sunteți pe pagina 1din 2

Principiul impreviziunii este reglementat de Noul Cod Civil la art. 1.271.

Astfel, daca "executarea contractului a devenit excesiv de oneroasa din cauza unei schimbari exceptionale a imprejurarilor care ar face vadit injusta obligarea debitorului la executarea obligatiei", instanta poate sa dispuna fie adaptarea contractului, pentru a distribui in mod echitabil intre parti pierderile si beneficiile ce rezulta din schimbarea imprejurarilor, fie incetarea relatiilor contractuale, la momentul si in conditiile pe care le stabileste. Aplicarea impreviziunii se refera la faptul ca toate contractele afectate de situatii neprevazute vor produce alte efecte decat cele stabilite initial de parti. Avocatul George Ionescu, partener la firma de avocatura Ionescu | Sava (foto dreapta), a precizat in cadrul Conferintei Noul Cod Civil tranzitia de la vechi la nou, ca situatiile care duc la modificarea contractelor, potrivit art. 1271 din NCC, trebuie sa aiba caracter exceptional, iar obligarea debitorului sa devina vadit injusta. Simple modificari obisnuite ale preturilor sau ale costurilor, variatii normale ale cursului de schimb nu constituie impreviziune, spune acesta. Totodata, conform avocatului, imprejurarile ar trebui sa fie cele avute in vedere la incheierea contractului si in considerarea carora partile au incheiat contractul. Ce contracte NU sunt afectate de impreviziune Atentie! Totusi, modificarea contractelor va fi dispusa doar daca schimbarea imprejurarilor a intervenit dupa incheierea contractului. Partenerul firmei de avocatura Ionescu | Sava subliniaza ca noile reglementari se vor aplica numai contractelor incheiate dupa data intrarii Codului Civil in vigoare, si anume 1 octombrie 2011. Totodata, dispozitiile privind impreviziunea sunt aplicabile doar daca factorii care duc la modificarea executarii contractului au caracter imprevizibil. Schimbarea imprejurarilor, precum si intinderea acesteia nu au fost si nici nu puteau fi avute in vedere de catre debitor, in mod rezonabil, in momentul incheierii contractului, se prevede in NCC. In acelasi timp, se prevede in NCC ca instanta poate dispune adaptarea sau incetarea contractelor numai daca debitorul nu trebuie sa isi fi asumat riscul schimbarii imprejurarilor si nici nu putea fi in mod rezonabil considerat ca si-ar fi asumat acest risc. Debitorul trebuie, ca, intr-un termen rezonabil sa fi incercat, cu buna-credinta, negocierea adaptarii rezonabile si echitabile a contractului. Avocatul George Ionescu subliniaza ca trebuie facuta distinctia intre impreviziune si eroare, leziune, sau forta majora. Astfel, eroarea si leziunea pot duce la anularea actului sau la adaptarea acestuia, in anumite conditii, in timp ce impreviziunea are ca urmare adaptarea contractului sau incetarea acestuia. De asemenea, spre deosebire de impreviziune, consecinta fortei majore/cazului fortuit o reprezinta exonerarea de raspundere, si nu adaptarea sau incetarea raporturilor prevazute in contracte. Probleme din practica Una dintre problemele care se vor ivi in practica, apreciaza George Ionescu, va fi cauzata de neclaritatea termenilor caracter injust, imprejurari sau rezonabil.

De asemenea, o alta problema ar putea consta in libertatea deplina pe care o vor avea instantele in a dispune modificarea contractelor, potrivit art. 1271 din NCC, care va duce la lipsa de predicitibilitate si crearea unei jurisprudente diverse. O alta problema invocata de avocat se refera la faptul ca nu se precizeaza caracterul extrinsec al schimbarilor (intervenirea acestora sa nu fie rezultatul, fie si partial, al faptei debitorului) si la invocarea in cazul obligatiilor deja executate.