Inspectoratul Raional Şcolar

NOTĂ INFORMATIVĂ
Subsemnata Ecaterina Malear, directorul liceului ,,B.P.Hasdeu” din Cahul, vă aduc la cunoştinţă că acum trei zile am constatat câteva fisuri în pereţii şi tavanul clădirii a şcolii noastre în care se află ospătăria. Presupun că clădirea e în stare avariată; e necesar ca ea să fie cercetată şi apreciată de către specialişti pentru a se lua măsurile necesare.

21.03.2004