Sunteți pe pagina 1din 8

PLAN DE ACTIVITATI CARAVANA ANTREPRENORIATULUI RURAL

Activitatea

Gradul de realizare al activitatii

Subactivitatea

Descrierea activitatii Rezultate obtinute

Perioada de desfasurare

Responsabil parteneriat/ Responsabil intern

A.1. ACHIZITIONAREA BUNURILOR SI SERVICIILOR NECESARE IMPLEMENTARII OPTIME A PROIECTULUI

Achizitiile specifice implementarii optime a proiectului cuprind : Dezvoltare pagina web; Auditul proiectului; Expertiza contabila; 2500 de pliante, 2500 de flyere, 1000 de afise, 2000 de mape de prezentare, 2000 de brosuri, 10 bannere, 10 roll-up-uri, 1000 de sepci, 1000 de tricouri; Ghidul Antreprenorului Rural infiintarea si dezvoltarea unei afaceri in 1500 exemplare, Oportunitati de finantare nerambursabila a afacerilor din mediul rural in 1500 de exemplare; manuale de curs 100 exemplare; raport de cercetare - 1500 creare spot radio, publicitate radio; creare 1 macheta a proiectului, publicitate presa; spatiu emisie TV; promovare online; 5 laptop-uri, 1 multifunctionala color, flipchart cu ecran de proiectie. Procedurile urmate in vederea realizarii achizitiilor vor fi Achizitia directa si Cererea de oferta (SEAP), cu respectarea prevederilor Instructiunii privind modul de derulare a procedurilor de achizitie, in cadrul proiectelor finantate din FSE prin POS DRU.

Activitatea Solicitant va fi continua pe intreaga perioada de implementare a proiectului.

A.2. ACTIUNI PROMOVARE INFORMARE

DE SI

A.2.1. Realizarea identitatii vizuale a proiectului si a materialelor de informare si promovare.

A.2.2. Organizare conferintelor de presa.

Va fi creata identitatea vizuala a proiectului. Vor fi realizate textele si se vor tipari materialele propuse. Se vor achizitiona materialele de promovare si informare: 2500 de pliante, 2500 de flyere, 1000 de afise, 2000 de mape de prezentare, 2000 de brosuri, 10 bannere, 10 roll-up-uri, 1000 de sepci, 1000 de tricouri Vor fi organizate si implementate 2 conferinte de presa: de lansare si inchiderea a proiectului. Prima conferinta va avea loc in luna decembrie 2011.

Luna 1- luna 6 02.12.2011 02.03.2012

Solicitant

Luna 1 si luna 18

Solicitant, Partener Catalina Dan Buica Andreea

A.2.3. Campanie media.

- Campania media va cuprinde: un spot audio difuzat la posturi de radio cu audienta ridicata in mediul rural; articole si macheta proiectului publicate in periodice cu audienta relevanta pentru regiunea S-V. Va fi creata pagina web a proiectului, al carei continut va fi actualizat permanent; Toate materialele informative create in cadrul proiectului vor fi postate pe site;

Activitatea va fi Solicitant, continua pe Buica intreaga perioada Andreea de implementare a proiectului

A.2.4. Crearea si up-datarea periodica a unei pagini web de promovare a proiectului si promovarea online a proiectului

Luna 2- Luna 18

Solicitant, Cristi Balasa

A.3. CERCETARE PRIVIND SITUATIA GRUPULUI TINTA SI TENDINTELE DE DEZVOLTARE A ANTREPRENORIA TULUI RURAL IN REGIUNEA OLTENIA.

A.3.1. Stabilirea metodei si a metodologiei de realizare a cercetarii (instrumente de realizare).

Vor fi realizate actiuni de promovare online (bannere online, articole online, newslettere). - 1 metoda si 1 metodologie de realizare (chestionar, grila interviu focus-grup) a cercetarii privind situatia grupului tinta si tendintele de dezvoltare a antreprenoriatului rural in Regiunea Oltenia; - minim 100 de chestionare completate de membrii grupului tinta; - 4 focus-grupuri implementate, cu participarea a 40 de membri ai grupului tinta (10 participanti/ focus-grup); - 1 Studiu asupra situatiei actuale a nivelului antreprenorial in mediul rural din Regiunea Sud-Vest Oltenia si a oportunitatilor de dezvoltare a antreprenoriatului in domenii nonagricole;

Luna 2-Luna 3

Solicitant, Partener Catalina Dan

A.3.2. Implementarea metodologiei de cercetare prin aplicarea chestionarelor si organizarea a 4 focus-grupuri. A.3.3. Identificarea situatiei actuale a nivelului antreprenorial in mediul rural din Regiunea Sud-Vest Oltenia si a oportunitatilor de dezvoltare in domenii non-agricole a antreprenoriatului prin analiza datelor statistice, realizarea unor studii de teren. A.3.4. Prelucrarea, analiza, interpretarea datelor si elaborarea raportului de cercetare..

Luna 3 luna 5

Solicitant, Partener Catalina Dan Solicitant, Partener Catalina Dan

Luna 3 luna 5

- 1 raport de cercetare elaborat si multiplicat in 1500 exemplare. Raportul privind identificarea si evaluarea nevoilor specifice grupului tinta si a oportunitatilor de dezvoltare a antreprenoriatului rural va fi publicat si diseminat la nivelul actorilor de interes din domeniul proiectului, institutii guvernamentale si neguvernamentale, furnizori de formare profesionala etc Ghidul Antreprenorului Rural

Luna 5

Solicitant, Partener Catalina Dan

A.4.

A.4.1. Pregatirea si diseminarea

Luna 5 luna Solicitant,

DEZVOLTAREA SI IMPLEMENTAREA UNEI CAMPANII DE PROMOVARE A CULTURII ANTREPRENORIA LE IN MEDIUL RURAL.

materialelor-suport de informare: Ghidul Antreprenorului Rural infiintarea si dezvoltarea unei afaceri, Oportunitati de finantare nerambursabila a afacerilor din mediul rural.

infiintarea si dezvoltarea unei afaceri 1500 Va fi structurat avand ca principale teme : 1. identificarea unei afaceri ( ce nevoi au cei din jur?, Ce pot sa fac sa raspund aceptor nevoi? In ce domeniu ma pricep cel mai bines a vand?) 2. planificarea unei afaceri ( ce forma juridica ma avantajeaza? Cum aleg domeniul principal de activitate? Ce altceva cred ca mai pot FACE in viitor?) 3. demararea unei afaceri ( de ce am nevoie ca sa incep o afacere resurse materiale, umane si financiare? Ce voi FACE in primii ani ai afacerii? Ce voi vinde ce voi consuma c asa vand? ) 4. finantarea unei afaceri (surse proprii, programe de finantare, credit bugetar, leasing ) Oportunitati de finantare nerambursabila a afacerilor din mediul rural 1500 Cuprinsul: 1. Cum se alege un program de finantare 2. despre PNDR Masura 312 Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi 3. despre PNDR Masura 313 Incurajarea activitatilor turistice

Partener Catalina Dan

4. despre POS CCE AXA 1 Un sistem inovativ si ecoeficient de productie 5. despre programele guvernamentale destinate micilor investitii 6. cum se obtin fondurile nerambursabile? 7. sfaturile consultantilor Achizitie directa - achiziionare servicii de tiprire - Vor fi organizate 5 seminarii Luna 6 luna Solicitant, informative, in 5 comune din Regiunea 9 Partener Sud-Vest Oltenia, Catalina Dan In cadrul acestor emisiuni TV vor fi Luna 6- luna Solicitant, promovate obiectivele si activitatile 18 partener proiectului, vor fi prezentate exemple de buna practica in domeniul Buica Andreea antreprenoriatului rural, oportunitati de finantare nerambursabila pentru demararea si/ sau dezvoltarea de afaceri si activitati independente in mediul rural, programe de formare profesionala care conduc la cresterea competitivitatii economice - Vor fi selectati 10 antreprenori rurali, care vor constitui exemple de succes pentru intreprinzatorii/ potentialii intreprinzatori din regiunea de referinta; - vor fi organizate 10 vizite (la punctul de lucru al afacerii respective) in cadrul carora membrii grupului tinta vor avea oportunitatea de a afla cum si-au dezvoltat acesti antreprenori ideea de afacere, cum au pus-o in practica si cum Luna 8- luna Solicitant, 18 Partener Catalina Dan

A.4.2. Organizarea a 5 seminarii informative.

A.4.3. Realizarea si difuzarea a minim 10 emisiuni televizate

A.4.4. Infiintarea Retelei Ambasadorilor Antreprenoriatului Rural si organizarea de vizite de lucru, in vederea facilitarii schimbului si integrarii bunelor practici

au reusit sa o transforme intr-o afacere profitabila. A.5. ORGANIZAREA SI 30% IMPLEMENTAREA UNEI CARAVANE A ANTREPRENORIA TULUI RURAL IN REGIUNEA SUDVEST OLTENIA. A.5.1. Selectarea a 5 localitati din mediul rural, stabilirea traseului si a programului de desfasurare a Caravanei - vor fi selectate 5 localitati din regiunea Luna 9 Solicitant, de referinta, cu potential sporit in ceea Partener ce priveste valorificarea superioara a antreprenoriatului non-agricol; Catalina Dan - Va fi stabilit traseul pe care il va urma Caravana ordinea in care vor fi strabatute cele 5 localitati precum si intervalul de timp in care Caravana va stationa in localitatile selectate Va fi implementat un program integrat Luna 10 Solicitant, de consiliere, asistenta si formare luna 18 Partener profesionala a angajatilor, intreprinzatorilor si potentialilor Catalina Dan intreprinzatori din mediul rural, pentru: - inceperea unei activitati independente sau initierea unei afaceri in mediul rural, in domenii non-agricole; - accesarea si utilizarea finantarilor nerambursabile, cu o atentie speciala acordata femeilor; imbunatatirea competentelor antreprenoriale pentru promovarea afacerilor in mediul rural; - imbunatatirea pregatirii managerilor si a specialistilor in managementul resurselor umane, prin procese de invatare si dezvoltare a abilitatilor, care sa includa aspecte privind managementul eficient al resurselor umane, protectia muncii si a mediului inconjurator, egalitatea de sanse si respectul diversitatii la locul de munca - Va fi implementat un program de Luna 10 Solicitant, consiliere si asistenta a grupului tinta, in luna 18 Partener 5 localitati rurale din Regiunea SudVest Oltenia. Catalina Dan

A.5.2. Implementarea Caravanei Antreprenoriatului Rural.

A.5.2.1. Activitati de consiliere si asistenta a grupului tinta in vederea initierii si/ sau dezoltarii afacerilor non-agricole in

mediul rural.

- 125 de membri ai grupului tinta vor beneficia de servicii de: asistenta pentru intocmirea dosarelor cu actele necesare infiintarii unei firme, consiliere in alegerea codului CAEN potrivit, suport in alegerea tipului de credit bancar si/sau a programului de finantare nerambursabila pentru start-up-uri sau dezvoltarea afacerii deja existente, suport pentru intocmirea planului de afaceri si/sau completarea cererii de finantare, sprijin juridic si consiliere din punct de vedere al tehnicilor de marketing care pot fi folosite in vederea promovarii optime a afacerii. A.5.2.2. Furnizarea programelor Vor fi realizate suporturile de curs si se Luna 15 Solicitant de formare profesionala. ire vor stabili locatiile in care se vor luna 18 recunoscute la nivel national. desfasura stagiile de formare Catalina Dan profesionala. Vor fi selectati cursantii, din randul participantilor la activitatea A.5.2.1. Pe baza optiunii proprii, a disponibilitatii de timp, precum in functie de incadrarea in una din categoriile de grup tinta, se va face inscrierea la cursurile de formare profesionala (Dezvoltare Antreprenoriala, Manager resurse umane). Se vor forma 4 grupe a 25 de persoane, care vor fi inscrise pe baza de documente. Fiecare grupa constituita va beneficia de o perioada de formare teoretica de 5 zile si 10

A.6. ACTIVITATI SPECIFICE MANAGEMENTUL UI DE PROIECT.

zile de pregatire practica. La finalul fiecarei grupe va fi organizata o sesiune de evaluare a cunostintelor dobandite, conform normelor metodologice stabilite de CNFPA, iar participantii vor primi certificate de absolv Activitatea de management de proiect va reprezenta o activitate continua pe intreaga perioada de implementare a proiectului. Se va face angajarea echipei de proiect atat a solicitantului cat si a partenerului de proiect; fise de post; Vor avea loc sedinte lunare de analiza si planificare. Managerul de proiect va asigura coordonarea implementarii proiectului; monitorizarea derularii activitatilor si rezultatelor realizate; stabilirea actiunilor corective si preventive adecvate; coordonarea realizarii activitatilor de raportare; diseminarea actiunilor de follow-up etc. Responsabilul financiar va realiza activitatile specifice pentru raportarea financiara a proiectului in conformitate cu procedurile financiare specifice finantatorului, va urmari consumul de resurse pe proiect si va compara cu resursele disponibile.

Activitatea va fi continua pe intreaga perioada de implementare a proiectului

Solicitant Mircea Stefanescu Catalina Dan

GRUP TINTA
Persoane aflate in cautarea unui loc de munca Angajati Persoane ocupate in agricultura de subzistenta Manageri Total din care femei minim 60% 145 50 50 120 365 219