Sunteți pe pagina 1din 2

POSDRU/110/5.2./G/86809 Operator de date cu caracter persoanal A.N.S.P.D.C.P. sub nr.11861/2009 e-mai:l office@europroject.org.ro, www.europroject.org.

ro

Vizat Manager de proiect FIA POSTULUI 1. Nume/Prenume: MILITARU GHEORGHE 2. Denumirea postului ARHIVAR 3. Locul angajrii: Centrul de Consultanta si Management a Proiectelor EUROPROJECT, localitatea Slatina, Romania 4. Proiectul: Caravana Antreprenoriatului Rural - POSDRU/110/5.2/G/86809 5. Perioada angajarii: 16.08.2012-31.05.2013 6. Relatiile postului a. Colaborari interne: cu membrii echipei de implementare a organizatiei 7. Descrierea General a Poziiei: - Arhivar - Scopul postului ,activitati principale si responsabilitati : - de a inregistra documente, - planuri, - proiecte, - rapoarte, - studii - alte inscrisuri importante - documente scrise in asa numitele arhive. 8. Sarcini i responsabiliti specifice: - sa arhiveze sistematic si sa verifice materialele date spre arhivare, adica sa fie capabil sa gaseasca rapid documentele depuse in arhiva. In arhivele mari si in locurile de depozitare a unor documente multiple, denumirea acestora trebuie inregistrata in cataloage, pe baza carora persoanele interesate le pot imprumuta. 9. Specificatiile postului studii superioare experienta in domeniu cunostinte operare PC (MS Office, internet)

n temeiul legii nr.677/2001, completarea formularului reprezint consimmntul de preluare a datelor, titularul fiind de acord cu preluarea datelor.

Centrul de Consultan i Management al Proiectelor EUROPROJECT Str. Mihai Eminescu, Nr. 35, Slatina, Olt; Tel./Fax: 0249 - 410 994; www.europroject.org.ro

POSDRU/110/5.2./G/86809 Operator de date cu caracter persoanal A.N.S.P.D.C.P. sub nr.11861/2009 e-mai:l office@europroject.org.ro, www.europroject.org.ro

cunoasterea a minim unei limbi de circulatie internationala (engleza, franceza) bun organizator disciplinat fire deschisa (extroversie) abilitati de lucru in echipa capacitate de comunicare rezistenta la stres 10. Limitele de autoritate si competenta intocmeste raportul de activitate lunar reprezinta organizatia in exterior in cadrul proiectului semneaza documentele referitoare la activitatea proprie semneaza documentele ca urmare a participarii la evenimente (prezenta) avizeaza documentele intocmire de membrii echipei de implementare a proiectului colaboreaza cu Autoritatea Contractanta colaboreaza cu partenerii din cadrul proiectului participa la promovarea proiectului ia decizii impreuna cu echipa de implementare a proiectului cu privire la buna desfasurare a activitatilor din proiect are acces la toate documentele intocmite in cadrul proiectului face recomandari sau sugestii in sedintele la care participa indeplineste si alte sarcini solicitate de Managerul de Proiect si de conducerea CCMP Europroject 11. Mediul de lucru programul de munca este flexibil de 2 ore/zi individual si de echipa, PC, acces la baza de date si de internet, telefonie fixa si mobila, acces la autoturismul de serviciu ponderea activitatilor se desfasoara la birou dar si in deplasari, in functie de activitatile care sunt de implementat in cadrul proiectului efort mental mare stres intelectual accentuat

Data intocmirii:
04.01.2012

Semntura

n temeiul legii nr.677/2001, completarea formularului reprezint consimmntul de preluare a datelor, titularul fiind de acord cu preluarea datelor.

Centrul de Consultan i Management al Proiectelor EUROPROJECT Str. Mihai Eminescu, Nr. 35, Slatina, Olt; Tel./Fax: 0249 - 410 994; www.europroject.org.ro