Sunteți pe pagina 1din 4

Curriculum vitae

Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume Marian Bogdan-Ionuţ
Adresă(e) Strada Tabaci, nr. 70, Craiova, Romania
Telefon(oane) + 40 (351) 464 049 Mobil: 0763.79 33 39
E-mail(uri) bogdi_mark@yahoo.com
Naţionalitate(-tăţi) Romana
Data naşterii 05 ianuarie 1987
Sex Masculin

Locul de muncă vizat / Expert informare si publicitate


Domeniul ocupaţional

Experienţa profesională
Perioada 03.03.2016-prezent
Funcţia sau postul ocupat Expert tehnic in cadrul proiectului “Dunarea - un fluviu cu o istorie bogata’’, cod proiect 15.2.1.009,
proiect co-finantat in cadrul Programului de Cooperare Teritoriala INTERREG V-A ROMANIA-
BULGARIA, Axa 2
Activități și responsabilități principale • Colaborează cu Coordonatorul de Proiect in dezvoltarea planurilor de activitate în cadrul
proiectului şi se asigură de existenta/ procurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor
proiectului;
• Participa la organizarea procesului de vizibilitate si diseminare a informatiilor despre proiect
• Elaboreaza comunicate si anunturi de presa, respectand instructiunile si regulamentele
specifice programului;
• Actualizeaza constant pagina web a proiectului
• Elaboreaza si pune in aplicare strategiile de dezvoltare a vizibilitatii proiectului;
Numele și adresa angajatorului Federatia Patronatelor din Regiunea Oltenia (F-PRO)
Tipul activității sau sectorul de activitate ONG

Perioada Noiembrie 2014- Decembrie 2015


Funcţia sau postul ocupat Expert informare si publicitate in cadrul proiectului „Parteneriate pentru infiintarea si dezvoltarea de
intreprinderi sociale”, POSDRU/168/6.1/G/1444466
Responsabilittai - Asigurarea activitatii de informare si publicitate in cadrul SES-urilor infiintate;
- Asigurarea activitatilor de informare si publicitate in cadrul bugetului general;
- Se asigura ca toate documentele, materialele elaborate, activitatile realizate si evenimentele
organizate sa respecte prevederile contractului de finantare si reglementarile Manualului de identitate
vizuala POSDRU, precum si orice alte reglementari referitoare la promovarea proiectului;
- Dezvolta si asigura implementarea conceptului de campanie de constientizare a proiectului
- Actualizeaza constant pagina web a proiectului;
- Realizeaza si actualizeaza pagina de sociale media (facebook) a proiectului – promovare a SES-
urilor infiintate
Numele și adresa angajatorului Federatia Patronatelor din Regiunea Oltenia (F-PRO)
Tipul activității sau sectorul de activitate ONG

Perioada Noiembrie 2014- Decembrie 2015


Funcţia sau postul ocupat Asistent manager in cadrul proiectului „Parteneriate strategice pentru dezvoltarea economiei sociale
in regiunile SUD VEST si Nord VEST , POSRU/168/6.1/S/145521
- Colaborează cu Managerul de Proiect in dezvoltarea planurilor de activitate în cadrul proiectului şi
se asigură de existenta/ procurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului;
- Asigura comunicarea interna;
- Analizeaza materialele, procedurile si comunicatele elaborate de catre expertul informare si
publicitate in vederea promovarii proiectului;
- Centralizeaza materialele informative si verifica daca site-ul proiectului a fost actualizat;
- Coordoneaza activitatea de colaborare dintre parteneri si expertul informare si publicitate;
Numele și adresa angajatorului Federatia Patronatelor din Regiunea Oltenia (F-PRO)
Tipul activității sau sectorul de activitate ONG

Perioada 31.05.2012 – 30.06.2013 (12 luni)


Funcția sau postul ocupat Responsabil promovare în cadrul proiectului „GO FOR IT - Angajati calificati si competitivi intr-o
economie bazata pe cunoastere - FPC in domeniul IT” - POSDRU/108/2.3/G/80667;
Activități și responsabilități principale - Informarea, promovarea si diseminarea informatiilor privind implementarea proiectului;
- Realizarea comunicatelor de presă, brosuri, pliante;
- Se asigura ca toate documentele, materialele elaborate, activitatile realizate si evenimentele
organizate sa respecte prevederile contractului de finantare si reglementarile Manualului de identitate
vizuala POSDRU, precum si orice alte reglementari referitoare la promovarea proiectului;
- Dezvolta si asigura implementarea conceptului de campanie de constientizare a proiectului
- Actualizeaza constant pagina web a proiectului;
- Realizeaza si actualizeaza pagina de sociale media (facebook) a proiectului;

Perioada 2010-2013 (24 luni)


Funcţia sau postul ocupat Asistent manager
Activităţi şi responsabilităţi principale - Actualizare site, editare bannere si materiale promovare, elaborare prezentari;
- Activitati de promovare a firmei si elaborare comuncate de presa;
- Promovare blog, facebook;
Numele şi adresa angajatorului SC ACZ Consulting SRL, strada Ion Maiorescu, nr. 4, etaj VII, Craiova
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consultanta in management si afaceri, promovare, comunicare

Perioada 2011-2013
Funcţia sau postul ocupat Responsabil partener in cadrul proiectului „ANSI – Antreprenoriat pentru şomeri”,
POSDRU/102/5.1/G/77032
Activităţi şi responsabilităţi principale - urmarirea derularii sesiunilor de realizare a planurilor de afaceri sustinute de experti in afaceri, si a
sesiunilor si intalnirilor de consiliere si asistenta oferite de tutori specializati in afaceri;
- promovarea proiectului in randul partenerilor, clientilor si colaboratorilor firmei.
Numele şi adresa angajatorului SC ACZ Consulting SRL, strada Ion Maiorescu, nr. 4, etaj VII, Craiova
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Consiliere, orientare în carieră si formare profesionala continuă, promovare

Funcţia sau postul ocupat Responsabil partener in cadrul proiectului „ANSI – Antreprenoriat pentru şomeri”,
POSDRU/102/5.1/G/77032
Perioada 01.02.2007 - 2010
Funcţia sau postul ocupat Membru voluntar – responsabil pentru activitati de informare si comunicare
Activităţi şi responsabilităţi principale Implicat in urmatoarele activitati/proiecte:
- Promovarea serii de evenimente”Micul Cetatean european”, organizate anual incepand cu anul
2007
- Derularea de campanii de informare, seminarii, dezbateri si publicatii pe teme europene in cadrul
Retelei Multiplicatorilor de Informatie Europeana;
- Implementarea proiectului PHRALIPEN – Campanie de constientizare si suport pentru 9
comunitati ROMA din Municipiul Craiova in vederea combaterii discriminarii si inegalitatii pe piata
muncii – proiect finantat prin PHARE 2006 – CES DRU-MIS;
Numele şi adresa angajatorului Asociatia MEREU PENTRU EUROPA Craiova
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Informare – promovare

Perioada 01.02.2007 - 2009


Funcţia sau postul ocupat Membru voluntar – responsabil pentru activitati de informare si comunicare
- Organizarea campaniilor de informare pentru promovarea Alegerilor Europarlamentare in anii 2007 si
2009
- Derularea de activitati de informare, comunicare si constientizare a publicului, precum si stimularea
dezbaterilor la nivel local cu privire la politicile, programele si oportunitatile de finantare europene in
cadrul Centrului de Informare Europe Direct
Craiova, proiect finantat de Comisia Europeana prin DG Communication
Numele şi adresa angajatorului Asociatia MEREU PENTRU EUROPA Craiova
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Informare – promovare

Educaţie şi formare

Perioada 23/03/2012 – 13/04/2012


Calificarea / diploma obţinută Certificat de absolvire a cursului de specializare - Formator
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ SC ACZ Consulting SRL, autorizare CNFPA
/ furnizorului de formare

Perioada 2009 - 2011


Calificarea / diploma obţinută Diploma master – iul. 2011
Disciplinele principale studiate Paradigme ale Comunicarii Organizationale.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere.
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau ISCED 6B
internaţională

Perioada 2005 - 2008


Calificarea / diploma obţinută Diploma de licenta – februarie 2009
Disciplinele principale studiate / Comunicare-Relatii Publice
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere.
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau ISCED 5B
internaţională

Perioada 2001 – 2005


Calificarea / diploma obţinută Diploma de absolvire – specializare servicii
Disciplinele principale studiate / R.P, sociologia organizatiilor, marketing.
competenţe profesionale dobândite
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ Grupul Scolar „Traian Vuia”, Craiova.
/ furnizorului de formare

Aptitudini şi competenţe
personale
Limba(i) maternă(e) Limba română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)


Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
Limba engleza Avansat Avansat Avansat Avansat Avansat
Limba franceză Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator Utilizator
independent independent independent independent independent
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Abilități dezvoltate de comunicare


Adaptabilitate la situații neprevăzute
Lucru in echipa
Aplanarea situatiilor conflictuale

Competenţe şi aptitudini Abilitati de coordonare


organizatorice Precizie si eficienta in executarea sarcinilor

Competenţe şi aptitudini tehnice Cunoștințe și abilități în domeniul IT hardware

Competenţe şi aptitudini de utilizare Excelente abilități în utilizarea Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, Power-Point), cuno știn țe
a calculatorului avansate în web design, limbajele HTML5 și CSS3;
Cunostiinte medii programare client-side: JavaScript, Jquery;
Cunostinte medii programare server-side: PHP, SQL;
Cunostinte medii în domeniul prelucrării grafice privind utilizarea Adobe Flash, Adobe Photoshop si
Corel Draw – crearea de pliante, brosuri, mape sau alte elemente grafice cu specific promotional.

Competenţe şi aptitudini artistice Desen, creativitate, redactare de orice gen

Alte competenţe şi aptitudini Atenție sporită la detalii și capacitate decizională.

Permis(e) de conducere

Informaţii suplimentare

Anexe  Copie Diploma de Licenta, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Comunicare si Relatii
Publice;
 Adeverinta de studii masterale, Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere, Specializarea
Paradigme ale Comunicarii Organizationale.

Data: 03.10.2016