Sunteți pe pagina 1din 1

Beneficiar Nr.

/ Data

ADRESA/CONTACT

Către,
Comisia de Autorizare a Judeţului ......

Prin prezenta va aducem la cunostiinta ca Furnizorul de formare a amanat sustinerea examenului de absolvire (data

initiala era .................) pentru programul de initiere, de „.............................” desfasurat in perioada ...................... in

baza autorizaţiei nr ................ din data de ...................... Urmare acestui fapt, va rugam sa realizaţi demersurile

necesare constituirii comisiei de examinare in data de .............. la ora ..............., in locaţia ................. , data la care

se va susţine examenul de absolvire.

Din partea furnizorului in comisia de examen va participa ca membru Dl. .....................................

Menţionam, ca plata membrilor comisiei de examen se va face de către furnizor.

Va mulţumesc.

PRESEDINTE,
......................................