Sunteți pe pagina 1din 4

Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE
Nume / Prenume MIHĂILĂ IOANA
Adresă Oradea, str. George Emil Palade nr. 111, România
Telefon 0745-899 688
E-mail ioanalile@yahoo.com
Naţionalitate Română
Data naşterii 20.11.1980
Sex feminin

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ

Perioada 01.07.2014- prezent

Funcţia sau postul ocupat Medic primar Endocrinologie,


Coordonator medical ” Clinica Medena”
Activităţi şi responsabilităţi
principale Activitate de medic specialist endocrinolog;
Coordonarea activității medicale, întocmirea planului strategic și a planului
de management, întocmirea actelor necesare contractului anual cu CAS –
Bihor, negocierea cu furnizorii de aparatură medicală/ servicii conexe,
redactarea, împreună cu echipele de consultanță, a proiectelor pentru
finanțare europeană, coordonarea pregătirii pentru acreditarea unității
medicale; recrutarea angajaților și a colaboratorilor, evaluarea anuală și
planificarea educației medicale și organizaționale a angajaților și
colaboratorilor.

Numele şi adresa Clinica Medena, Oradea, str. Anton Bacalbașa nr. 2


angajatorului www.clinicamedena.ro, 0259.22.11.22

Tipul activităţii sau Activitate medicală de specialitate,


sectorul de activitate management medical

Perioada 08.2012 - prezent

1
Funcţia sau postul ocupat Administrator Dermalite SRL

Activităţi şi responsabilităţi Activitate de management medical și organizațional;


principale Coordonarea activității medicale, negocierea cu furnizorii de aparatură
medicală/ servicii conexe, redactarea, împreună cu echipele de consultanță,
a proiectelor pentru finanțare europeană, recrutarea angajaților și
a colaboratorilor

Numele şi adresa Dermalite SRL, Sînmartin, str. Mihai Eminescu nr 16


angajatorului

Tipul activităţii sau Activitate medicală de specialitate,


sectorul de activitate management medical

Perioada 2011-2013

Funcţia sau postul ocupat Medic specialist Endocrinologie

Activităţi şi responsabilităţi Activitate de medic specialist


principale

Numele Clinica Newmedics Oradea,


și adresa angajatorului str. Vlădeasa nr. 73

Tipul activității sau Activitate medicală de specialitate


sectorul de activitate

Perioada 2006-2010

Funcţia sau postul ocupat Medic rezident Endocrinologie

Activităţi şi responsabilităţi Activitate de medic rezident


principale

Numele şi adresa angajatorului Clinica Endocrinologie a Spitalului Clinic Județean Cluj,


str. Pasteur, nr 3-5 Cluj- Napoca
Tipul activităţii sau
sectorul de activitate Medical

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

Perioada 2006-2010

Calificarea/diploma obținută Medic specialist Endocrinologie

Disciplinele principale studiate Endocrinologie (2 ani) , Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice ( 1 an),
Competențe dobândite Medicină Internă ( 9 luni), Cardiologie ( 4 luni)

2
Numele și tipul instituției Spitalul Clinic Județean Cluj,
de învățământ Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Hațieganu ” - Cluj,
Facultatea de Medicină

Nivelul în clasificarea naţională Studii postuniversitare


sau internaţională

Perioada 1999-2005

Calificarea/diploma obținută Diploma de doctor – medic, specialitatea Medicină Generală

Disciplinele principale studiate Medicale


Competențe dobândite

Numele și tipul instituției Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Hațieganu ” - Cluj,


de învățământ Facultatea de Medicină

Nivelul în clasificarea naţională Licență


sau internaţională

Perioada 02.2008-06.2008

Calificarea/diploma obținută Atestat de ecografie endocrină

Disciplinele principale studiate Medicale


Competențe dobândite

Numele și tipul instituției Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Gr. T Popa ” Iași


de învățământ

Nivelul în clasificarea naţională Formare continuă


sau internaţională

Perioada 07.2012

Calificarea/diploma obținută Absolvent EMPRETEC

Competențe dobândite Antreprenoriale

Numele furnizorului UNCTAD , finanțat de Agenția Pentru Întrerprinderi Mici și Mijlocii


de formare
Nivelul de clasificare națională Formare continuă
sau internațională

Perioada 07.2017

Calificare/diploma obținută Absolvent al cursului: Introduction to Motivational Interviewing

3
Competențe dobândite Comunicare medic-pacient prin tehnica ”motivational interviewing”

Numele furnizorului de Cluj School of Public Health


formare
Nivelul de clasificare națională Formare continuă
sau internațională

APTITUDINI ȘI
COMPETENȚE PERSONALE

Limba maternă Română

Înţelegere Vorbire Scriere


Limbi străine cunoscute
(Autoevaluare) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
C1 Avansat C1 Avansat C1 Avansat C1 Avansat C1 Avansat
Engleză
Franceză B2 Intermediar B2 Intermediar B2 Intermediar B2 Intermediar B2 Intermediar

Competențe și abilități sociale O bună capacitate de comunicare obținută prin activitatea de medic specialist;
Bun negociator, capacitate obținută din activitatea de manager medical.

Competențe și aptitudini O bună capacitate organizatorică ca urmare a activității de coordonator medical


organizatorice din ultimii ani

Competențe digitale Utilizare la nivel avansat a programelor Microsoft Office

Permis de conducere Categoria B

INFORMAȚII
SUPLIMENTARE
Premii pentru contribuţii profesionale / ştinţifice:
Recunoaștere profesională
Premiul Societăţii Române de Endocrinologie “Tineri cercetători în
endocrinologie” pentru lucrarea: Boala celiacă: o cauză rară de
hiperparatiroidism secundar – prezentată la sesiunea poster, Congresul
Naţional de Endocrinologie, Sinaia 2009 ;
Membru al asociaţiilor profesionale: SRE – Societatea Română de
Endocrinologie- România

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)