Sunteți pe pagina 1din 10

Curriculum vitae

Europass

Informaţii personale
Nume / Prenume BOIANGIU ANDREEA GRATIANA

Locul de muncă / Domeniul Spitalul Universitar de Urgenta ELIAS, Bucuresti


ocupaţional UMF „Carol Davila”, Bucuresti
Sanatate, Invatamant superior

Experienţa profesională

Perioada 2018 - prezent


Funcţia sau postul ocupat Medic specialist obstetrica ginecologie –Spitalul Universitar de Urgenta Elias, Bucuresti
Activităţi şi responsabilităţi principale Consultatii, nasteri spontane si prin operatie cezariana, operatii ginecologice clasice, laparoscopice,
patologie benigna si maligna genitala
Numele şi adresa angajatorului Clinica de Obstetrica Ginecologie - Spitalul Universitar de Urgenta Elias - Bld Marasti nr 17, Bucuresti

Domeniul Sanatate

Perioada 2019 - prezent


Funcţia sau postul ocupat Asistent universitar pe perioada determinata si doctorand din 2018- Spitalul Universitar de Urgenta
Elias, Clinica de Obstetrica Ginecologie si Neonatologie, Bucuresti
Activităţi şi responsabilităţi principale Activitate didactica, de cercetare si stiintifica, coordonare studenti an VI la lucrarile practice
Numele şi adresa angajatorului UMF Carol Davila , Bucuresti

Domeniul Invatamant superior

Curriculum vitae 2022


BOIANGIU ANDREEA GRATIANA
Perioada 01.01.2013 – 31.12.2017

Calificarea / diploma obtinuta Medic rezident Obstetrica Ginecologie

Disciplinele principale studiate / Obstetrica Ginecologie


competente profesionale dobandite Efectuare garzi de linia a II-a

Numele si tipul institutiei de invatamant Spitalul Universitar de Urgenta ELIAS – Clinica de Obstetrica Ginecologie I – sub indrumarea Conf. Univ.
/ furnizorul de formare Dr. Alexandru Filipescu si Prof. Univ. Dr.Radu Vladareanu

Educatie si formare

Perioada 2006 – 2012

Calificarea / diploma obtinuta Doctor medic – UMF „ Carol Davila”

Disciplinele principale studiate / Medicina generala – studii de licenta


competente profesionale dobandite
Numele si tipul institutiei de invatamant Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” , Bucuresti
/ furnizorul de formare

Perioada 2002 – 2006

Calificarea / diploma obtinuta Diploma de Bacalaureat, iunie 2002


Disciplinele principale studiate / Studii liceale profil real - biochimie
competente profesionale dobandite
Numele si tipul institutiei de invatamant Liceul teoretic „Alexandru Ioan Cuza”, Ploiesti, Prahova
/ furnizorul de formare

Limba materna Romana


Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Engleza, Germana
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
Limba C2 C2 C2 C2 C2
Limba B2 B2 B2 B2 B2
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Excelente abilitati de comunicare, empatizare, devotata profesiei de medic, un bun conductor de grup
si organizator, o buna capacitate de adaptare la nou

Competenţe şi aptitudini de utilizare Microsoft office , internet


a calculatorului
Alte competenţe şi aptitudini Fotografie, design.

Permis(e) de conducere Categoria B

Curriculum vitae 2022


BOIANGIU ANDREEA GRATIANA
A. Lucrarea de licenta Anatomia vaselor faciale. Evaluare postoperatorie in vederea realizarii transplantului facial –
conducator stiintific As. Univ. Dr. Laura Stroica si coodonator stiintific Prof. Dr. Alexandru Ispas- 2012

.
B. Articole sau studii in extenso1.Fertility preserving treatment in a nulliparous with a molar pregnancy – a case report, Al. Filipescu, A.
publicate în reviste ISI, indexateBoiangiu, N. Clim, F. Andrei – The Romanian Journal of Morphology and Embriology , vol 55, no. 2/
BDI sau în reviste CNCSIS 2014. Impact factor 0.620
2.Severe atypical cases of HELLP syndrome- .Burnei-Rusu Anca, Vlădăreanu Simona, Vladareanu Radu,
Boiangiu Andreea, Zamfirescu Vlad, Filipescu Alexandru-2015, Revista FiLOdiritto editore, ISBN 978-88-
95922-72-0
3. Autoimmune encephalitis linked with ovarian mature teratoma at a young woman – case report-
Andreea Boiangiu, Cristina Vladu, Nicoleta Clim, Simona Vladareanu , Alexandru Filipescu –
Ginecologia.ro, anul III, nr.8 (2/2015) {All authors have equal contribution}
4. Ovarian Tumor Revealed By Polyserositis With Massive Pericardial Effusion – An Atypical Meigs
Syndrome - Boiangiu Andreea, Vladu Cristina, Clim Nicoleta, Filipescu Alexandru - Romanian Journal of
Oncology & Hematology Vol 3, No 1 (2015)
5.Giant Ovarian Mucinous Cyst Adenoma At 70 Years Old – Case Report - Boiangiu Andreea, Vladu
Cristina, Clim Nicoleta, Andrei Florin, Filipescu Alexandru Romanian Journal of Oncology & Hematology
Vol 3, No 1 (2015)
6. Abdominal ectopic pregnancy – a case report and a review of the specialty literature- George A.
FILIPESCU, Andreea G. BOIANGIU, Georgeta PUSCASU, Nicoleta CLIM gineco.eu - Journal of
Obstetrics and Gynecology, issue 1/vol. 10/ 2014
7. Vulvar neoplasia - synopsis and treatment trends- Andreea Boiangiu, Cristina Vladu, Nicoleta Clim,
Alexandru Filipescu - Romanian Journal of Oncology & Hematology Vol 3, No 2 (2015)
8. Assessment of risk factors for pulmonary embolism during pregnancy and puerpelium- management
and neonatal outcomes. A literature review - Iulia Nicolescu Veselu, Andreea Boiangiu, Oana Solomon,
Alexandru Filipescu – Gineco.eu Vol. 13 Issue 1 March 2017, coressponding author
9. Placenta accreta at 16 weeks associated with polyfibromatosis and consecutive hysterectomy. A case
report G. Filipescu, C. Vladu, N. Clim, R. Vladareanu, A. Boiangiu GINECOeu13(2)73-74(2017)
10. Voluminous endometrioma in a postmenopausal woman without previous hormonal therapy. Case
report G. Filipescu, N. Clim, C. Niculiu, M. Mitran, A. Boiangiu GINECOeu13(2)75-77(2017)
11. Laparoscopic gynecological procedures during pregnancy - George Alexandru Filipescu, Amelia
Milulescu, Oana Solomon, Andreea Boiangiu, Nicoleta Clim Perinatologia Vol. 1 • no. 2 • 2017
12. . Omfalocelul - asocierea cu anomalii cromozomiale și abord terapeutic - George Alexandru Filipescu,
Mona Zvâncă, Oana Solomon, Amelia Milulescu, Andreea Graţiana Boiangiu, Simona Vlădăreanu
Perinatologia Vol. 1 • no. 2 • 2017
13. Sindromul vanishing twin și impactul său perinatal -review al literaturii de specialitate, Simona
Vlădăreanu, Andreea Boiangiu, Claudia Mehedințu, Costin Berceanu, Simona Popescu Ginecologia.ro,
Anul V, Nr. 15 (1/2017), pg: 58-60
14. Severe neonatal anemia due to acute massive fetomaternal hemorrhage -a case and literature
review, S. Vlădăreanu, C. Berceanu, D. Navolan, A. Boiangiu, C. Mehedințu, Revista Gineco.eu, Vol. 13,
No. 47 (1/2017), pg: 13-15, 2017 DOI: 10.18643/gieu.2017.13
15.Molar pregnancy and thyroid storm - literature review, A. Filipescu, O.A. Solomon, N.Clim, A.
Milulescu, A.G. Boiangiu, M. Mitran , ARS Medica Tomitana, The Journal of “Ovidius” University of
Constanta, vol23, issue 23, Published Online: 2017-09-02 | DOI: https://doi.org/10.1515/arsm-2017-0021
16. Intrauterine Growth Restriction - Predictive Markers in Early Pregnancy, Burnei-Rusu, A (Burnei-Rusu,
Anca)[ 1,2 ] ; Zamfirescu, V (Zamfirescu, Vlad)[ 1,2 ] ; Bot, M (Bot, Mihaela)[ 1,2 ] ; Traistaru, A (Traistaru,
Andrei)[ 1,2 ] ; Boiangiu, A (Boiangiu, Andreea)[ 2 ] ; Cotman, R (Cotman, Reli)[ 2 ] ; Vladareanu, R
(Vladareanu, Radu)[ 1,2 ] 5TH ROMANIAN CONGRESS OF THE ROMANIAN SOCIETY OF
ULTRASOUND IN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY Pages: 155-159 fPublished: 2017
17. Dynamics in Ultrasound Findings in Conservative Management of Total Placenta Praevia Accreta,
Filipescu, GA (Filipescu, George Alexandru)[ 1,2 ] ; Clim, N (Clim, Nicoleta)[ 1 ] ; Milulescu, A (Milulescu,
Amelia)[ 1,2 ] ; Boiangiu, A (Boiangiu, Andreea)[ 1 ] ; Solomon, O (Solomon, Oana)[ 1 ] ; Ali, S (Ali, Saphia)[ 1 ] ;
Vladareanu, R (Vladareanu, Radu), 5TH ROMANIAN CONGRESS OF THE ROMANIAN SOCIETY OF
ULTRASOUND IN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY Pages: 269-272 Published: 2017
18. Early Detection of Congenital Diaphragmatic Hernia - Case Report and Literature Review, Filipescu,
GA (Filipescu, George Alexandru)[ 1,2 ] ; Burnei-Rusu, A (Burnei-Rusu, Anca)[ 1,2 ] ; Zvanca, M (Zvanca,
Mona)[ 1,2 ] ; Solomon, OA (Solomon, Oana Alina)[ 2 ] ; Clim, N (Clim, Nicoleta)[ 2 ] ; Milulescu, A (Milulescu,
Amelia)[ 1,2 ] ; Boiangiu, AG (Boiangiu, Andreea Gratiana)[ 2 ] ; Vladareanu, R (Vladareanu, Radu)[ 1,2 ]
5TH ROMANIAN CONGRESS OF THE ROMANIAN SOCIETY OF ULTRASOUND IN OBSTETRICS AND
GYNECOLOGY Pages: 273-277 Published: 2017

Curriculum vitae 2022


BOIANGIU ANDREEA GRATIANA
19. Imagistic Findings and Outcome in Uterine Leyomiosarcoma with Liposarcomatous Differentiation -
Case Report and Literature Review, Filipescu, GA (Filipescu, George Alexandru)[ 1,2 ] ; Solomon, OA
(Solomon, Oana Alina)[ 2 ] ; Clim, N (Clim, Nicoleta)[ 2 ] ; Milulescu, A (Milulescu, Amelia)[ 1,2 ] ; Boiangiu,
AG (Boiangiu, Andreea Gratiana)[ 2 ] ; Bacalbasa, N (Bacalbasa, Nicolae)[ 3 ] 5TH ROMANIAN
CONGRESS OF THE ROMANIAN SOCIETY OF ULTRASOUND IN OBSTETRICS AND
GYNECOLOGY Pages: 278-282 Published: 2017
20. Velamentous Insertion of Umbilical Cord with Vasa Praevia: Case Report and Literature
ReviewFilipescu, GA (Filipescu, George Alexandru)[ 1,2 ] ; Ali, S (Ali, Saphia)[ 1 ] ; Solomon, OA (Solomon,
Oana Alina)[ 1 ] ; Clim, N (Clim, Nicoleta)[ 1 ] ; Milulescu, A (Milulescu, Amelia)[ 1,2 ] ; Boiangiu, AG
(Boiangiu, Andreea Gratiana)[ 1 ] ; Bacalbasa, N (Bacalbasa, Nicolae)[ 3 ] 5TH ROMANIAN CONGRESS
OF THE ROMANIAN SOCIETY OF ULTRASOUND IN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY Pages:
283-287 Published: 2017
21. Cervical Choriocarcinoma - Conservative TreatmentMilulescu, A (Milulescu, Amelia)[ 1,2 ] ; Filipescu,
A (Filipescu, Alexandru)[ 1,2 ] ; Solomon, O (Solomon, Oana)[ 2 ] ; Clim, N (Clim, Nicoleta)[ 2 ] ; Boiangiu, A
(Boiangiu, Andreea)[ 2 ] ; Nitipir, C (Nitipir, Cornelia)[ 2,4 ] ; Cirstoiu, M (Cirstoiu, Monica)[ 1,4 ] ; Vladareanu,
R (Vladareanu, Radu)[ 1,2 ] 5TH ROMANIAN CONGRESS OF THE ROMANIAN SOCIETY OF
ULTRASOUND IN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY Pages: 385-388 Published: 2017
22. Diagnostic Approach and Management of Selective Intrauterine Growth Restriction in Monochorionic
TwinsMilulescu, A (Milulescu, Amelia)[ 1 ] ; Filipescu, A (Filipescu, Alexandru)[ 1 ] ; Solomon, O (Solomon,
Oana)[ 1 ] ; Clim, N (Clim, Nicoleta)[ 1 ] ; Boiangiu, A (Boiangiu, Andreea)[ 1 ] ; Bacalbasa, N (Bacalbasa,
Nicolae)[ 2 ] ; Vladareanu, R (Vladareanu, Radu)[ 1 ] 5TH ROMANIAN CONGRESS OF THE ROMANIAN
SOCIETY OF ULTRASOUND IN OBSTETRICS AND GYNECOLOGY Pages: 389-391 Published:
2017
23. Transvaginal Sonography - First Imaging Tool to Evaluate Suspected EndometriosisZamfirescu, V
(Zamfirescu, Vlad)[ 1 ] ; Traistaru, A (Traistaru, Andrei); Burnei-Rusu, A (Burnei-Rusu, Anca); Marin, A
(Marin, Alina); Boiangiu, A (Boiangiu, Andreea); Bot, M (Bot, Mihaela); Vladareanu, R (Vladareanu,
Radu) 5TH ROMANIAN CONGRESS OF THE ROMANIAN SOCIETY OF ULTRASOUND IN
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY Pages: 680-683 Published: 2017
24. R. Vladareanu, D. Mihu, M. Mitran, C. Mehedintu, A. Boiangiu, M. Manolache, S. Vladareanu New
evidence on oral L. plantarum P17630 product in women with history of recurrent vulvovaginal
candidiasis (RVVC): a randomized double-blind placebo-controlled study, Eur Rev Med Pharmacol Sci
2018; 22 (1): 262-267 ; DOI: 10.26355/eurrev_201801_14128 (2018)
25. Andreea Boiangiu, George Alexandru Filipescu, Georgiana Dinu, Prof. Dr. Radu Vlădăreanu,
Simona Vlădăreanu: Prognosticul materno-fetal al sarcinii complicate cu ciroză biliară secundară –
review al literaturii de specialitate şi prezentare de caz, Revista Perinatologia.ro, Vol II • Nr. 1/2018 First
published: 07 mai 2018 Editorial Group: MEDICHUB MEDIA; DOI: 10.26416/Peri.2.1.2018.1652
26. Andreea Boiangiu, Cristian Tiereanu, George Alexandru Filipescu, Cristina Maria Miron, Simona
Vlădăreanu: Prognosticul materno-fetal şi managementul bolilor inflamatorii intestinale în sarcină,
Revista Perinatologia.ro, Vol II • Nr. 1/2018 First published: 07 mai 2018 Editorial Group: MEDICHUB
MEDIA DOI: 10.26416/Peri.2.1.2018.1654
27.Andreea Boiangiu, Andra Bălănescu, Prof. Dr. Radu Vlădăreanu The use of biological drugs in
autoimmune diseases during pregnancy and lactation , Revista Perinatologia, Vol I • Nr. 4/2017 • DOI:
10.26416/Peri.1.4.2017
28.Andreea Boiangiu, George Alexandru Filipescu, Georgiana Dinu, Prof. Dr. Radu Vlădăreanu,
Simona Vlădăreanu , Maternal-fetal outcome in pregnancy associated with secondary biliary cirrhosis –
literature review and case report, Revista Perinatologia Vol II • Nr. 1/2018 • DOI: 10.26416/Peri.2.1.2018
29. Andreea Boiangiu, Cristian Tiereanu, George Alexandru Filipescu, Cristina Maria Miron, Simona
Vlădăreanu Maternal-fetal outcome and management in inflammatory bowel disease during pregnancy
Revista Perinatologia Vol II • Nr. 1/2018 • DOI: 10.26416/Peri.2.1.2018
30. BOIANGIU Andreea, FILIPESCU Alexandru, TRAISTARU Andrei,VLADAREANU Radu,
VLADAREANU Simona Long Term Outcome of Fetal Growth Restriction in Association with Antenatal
Findings Literature Review PROCEEDINGS OF THE 13th National Congress of Perinatal Medicine
©Filodiritto Editore – Proceedings ISBN 978-88-85813-65-6 2019 Citari=0
31. TATARUS Cristina, BOIANGIU Andreea, ZAMFIRESCU Vlad,TRAISTARU Andrei, VLADAREANU
Radu Malignant Transformation of Endometriosis: Literature Review PROCEEDINGS OF THE 13th
National Congress of Perinatal Medicine ©Filodiritto Editore – Proceedings ISBN 978-88-85813-65-6
2019 Citari=0
32. VLADAREANU Simona, BOIANGIU Andreea, FILIPESCU Alexandru, BALANESCU Andra,
VLADAREANU Radu Obstetrical and Neonatal Concerns and Ethical Issues in Using Biological Drugs
During Pregnancy and Lactation PROCEEDINGS OF THE 13th National Congress of Perinatal Medicine
©Filodiritto Editore – Proceedings ISBN 978-88-85813-65-6 2019 Citari=0

Curriculum vitae 2022


BOIANGIU ANDREEA GRATIANA
33. BOIANGIU Andreea Grațiana, BĂLĂNESCU Andra, FILIPESCU George Alexandru,TĂTĂRUȘ
Cristina Alina, VLĂDĂREANU Radu, VLĂDĂREANU Simona Fetal Congenital Heart Block Risk in Anti-
Ro/SSA Antibodies Positive Pregnancy – How to Prevent PROCEEDINGS OF THE 8th Congress of the
Romanian Society of Ultrasound in Obstetrics and GynaecologySRUOG (Sibiu, Romania, 30
September-2 October 2020) Citari=0
34. PÂRVULEȚU-ALI Saphia, VLĂDĂREANU Radu, SOLOMON Oana Alina,VLĂDĂREANU Simona,
BOIANGIU Andreea Grațiana,FILIPESCU George Alexandru Active Management of Gynaecological
Malignancies During Pregnancy – Fetal Risk Versus Oncological Safety PROCEEDINGS OF THE 8th
Congress of the Romanian Society of Ultrasound in Obstetrics and GynaecologySRUOG (Sibiu,
Romania, 30 September-2 October 2020)Citari=0
35. PÂRVULETU ALI Saphia, VLĂDĂREANU Simona, BOLOCAN Georgiana,SOLOMON Oana-ALINA,
DUMITRASCU Mihai Cristian,BOIANGIU Andreea Gratiana, VLĂDĂREANU Radu Managing Invasive
Cervical Cancer During Pregnancy PROCEEDINGS OF THE 8th Congress of the Romanian Society of
Ultrasound in Obstetrics and GynaecologySRUOG (Sibiu, Romania, 30 September-2 October 2020)
Citari=0
36. VLĂDĂREANU Radu, BOIANGIU Andreea Grațiana,DUMITRASCU Mihai Cristian, APOSTEANU
Antonia, TRĂISTARU Andrei Vlad, VLĂDĂREANU Simona Onco-fertility Outcomes After Fertility-
Sparing Treatment and Factors that Predict Recurrence in Young Patients with Serous Borderline
Ovarian Tumour PROCEEDINGS OF THE 8th Congress of the Romanian Society of Ultrasound in
Obstetrics and GynaecologySRUOG (Sibiu, Romania, 30 September-2 October 2020) Citari=0
37. Radu Vladareanu, Dumitra Gindrovel, Andreea Boiangiu, Simona Vladareanu – COVID-19
vaccines in patients who are pregnant, are planning to become pregnant, are breastfeeding or are
planning to breastfeed Revista Ginecologia.ro, no31, vol1/2021, doi: 10.26416/Gine.31.1.2021
38. C.L. Vladu, A. Boiangiu, E. Brătilă, R. Vlădăreanu Imaging and surgical mapping in endometriosis,
RevistaGinecologia9(32)24-29(2021)
39. C.L. Vladu, A. Boiangiu, E. Brătilă, R. Vlădăreanu MRI – advantages and limitations in the diagnosis
and treatment of endometriosis, RevistaGinecologia9(32)36-42(2021)
40. Boiangiu, A., Bobircă, A., Bălănescu, A., Popescu, S., Nechita, S., Zvanca, M., Vlădăreanu,
R.,Vlădăreanu, S. (2022). PREGNANCY IN WOMEN WITH AUTOIMMUNE DISEASES – FETAL
OUTCOMES. Romanian Journal of Clinical Research, 5(1) htps://doi.org/10.33695/rjcr.v5i1.89
41. Boiangiu, A., Bobircă, A., Bălănescu, A., Popescu, S., Nechita, S., Zvanca, M., Vlădăreanu, R.,
Vlădăreanu, S. (2022). THE IMPACT OF RHEUMATIC AND GASTROINTESTINAL AUTOIMMUNE
DISEASES ON PREGNANCY. Romanian Journal of Clinical Research, 4(2).
https://doi.org/10.33695/rjcr.v4i2.90
42. Popescu SD, Boiangiu AG, Sima RM, Bilteanu L, Vladareanu S, Vladareanu R. Maternal HPV
Infection and the Estimated Risks for Adverse Pregnancy Outcomes-A Systematic Review. Diagnostics
(Basel). 2022 Jun 15;12(6):1471. doi: 10.3390/diagnostics12061471. PMID: 35741280; PMCID:
PMC9221727.

Studii prezentate şi publicate în Placenta accreta at 16 weeks associated with polifibromatosis and consecutive hysterectomy – a case
rezumat în reviste cotate ISI report – Al. Filipescu, A. Boiangiu, C. Vladu, N. Clim, R. Vladareanu- Journal of Maternal-Fetal and
Thompson Reuters Neonatal Medicine – vol27, no S1 (iunie 2014) XXIV European Congress of Perinatal Medicine,2014

2021 Al III-lea Congres Național al Societății de Endometrioză și Infertilitate Est-Europeană 1-3


iulie 2021, Poaiana Brasov
2021 A VI-a Conferință Națională a Societății Române de HPV 1-3 iulie 2021, Poaiana Brasov
2021 Forumul National de Onco-Ginecologie , Cancerele în sarcină. Fertilitatea post-tratament 1-8
D. Participari la congrese nationale martie
2021 Forum Ginecologia.ro Hot Topics in Obstetrics and Gynecology , 25-26 martie 2021, online
2021 Forum Perinatologia 25-26 martie 2021, online
2019 Conferinta Nationala de HPV 21 iunie 2019, SInaia, Romania
2019 Forum Ginecologia.ro Provocari in Obstetrica si Ginecologie 8-9 martie 2019, Bucuresti
2019 Al 7-lea congres al societatii romane de ultrasonografie in obstetrica si ginecologie , aprilie
2019, Tg Mures
2019 Al II-lea Congres National de Endometrioza si Infertilitatea Est-Europeana 21-22 iunie 2019,
Sinaia, Romania
2019 14Th World Congress of Perinatal Medicine 11-14 September 2019, Istanbul, Turkey
2019 Al XIII-lea Congres Național de Medicină Perinatală 27-28 septembrie 2019, Cluj-Napoca
2019THE 9TH ROMANIAN „IAN DONALD” COURSE PROGRAM Thursday, 26th of September
2019, Cluj-Napoca

Curriculum vitae 2022


BOIANGIU ANDREEA GRATIANA
2018 Conferinta de boli autoimune – noiembrie 2018, Rm Valcea Maldaresti – speaker invitat
2018 Congresul National al SOGR – septembrie 2018, Iasi
2018 Al IV congres national de HPV si primul congres de endometrioza si infertilitate est europeana –
iunie 2018 , Sinaia, speaker
2018 Sarcina si patologia reumatica – prima editie, mai 2018, Bucuresti, speaker invitat
2018 Forum Ginecologia.ro – martie 2018, Bucuresti, speaker
2018 Al VI-lea Congres a SRUOG – mai 2018, Bucuresti, speaker

2017 Conferinta Noi perspective in obstetrica si ginecologie, mai 2017, Iasi, speaker
2017 Al V lea Congres al Societatii Romane de Ultrasonigrafie in Obstetrica si Ginecologie, aprilie Tg
Mures
2017 – Forum Ginecologia.ro Editia a IV-a, Martie, Bucuresti, speaker

2016 , Al IIlea Congres al Clubului Regal al Medicilor, octombrie 2016, Bucuresti


2016 Conferinta XXIV SRIE noiembrie 2016, Bucuresti
2016 A 11-a Conferinta Nationala a Societatii Romane de Obstetrica Ginecologie, Bucuresti, octombrie
2016
2016 A 13-a Editie a Conferintei Nationale Zilele Medicale „Vasile Dobrovici” , Iasi, aprilie, 2016
2016 - Conferinta anuala „Zilele INSMC 2016”, Bucuresti, decembrie 2016
2016 - Al XIII-lea Congres National de Uroginecologie - „Abordul complicatiilor in Chirurgia Pelvica
Reconstructiva”, Brasov, septembrie 2016
2016 - Al III-lea Congres National de HPV – „HPV – de la biologie moleculara la clinica.Abordare
interdisciplinara”, Sinaia, iunie 2016
2016 Conferinta Forum Ginecologia.ro, „Actualitati in obstetrica si ginecologie”, Bucuresti, mai 2016
2015 - A IV-A EDIȚIE A CONFERINȚEI INTERDISCIPLINARE HEALTH MEETING TEMA: “Provocările
actuale în sănătatea femeii – Între tradiționalism și inovație”, Bucuresti, noiembrie
2015 – Al XVI –lea Congres al Societatii Anatomistilor din Romania – Bucuresti, mai
2015 - Al III-lea Simpozion Health Meeting : “ Actualitati in Oncologie – Abordarea multidisciplinara in
afectiunile oncologice” ,Bucuresti, mai
2015 – Forum Ginecologia.ro – Editia a II-a , Bucuresti, mai
2015 – Al II-lea Congres National de HPV , Bucuresti, iunie
2015 - Al III-lea Congres al SRUOG, Bucuresti, martie

2015 - 4-th International Fetal Neurology Conference, Bucuresti, martie


2015 - 11-13 weeks Fetal Neurosonography ISUOG approved Course - Bucuresti, martie
2015 – Al IX-lea Congres al Societatii Romane de Ginecologie Endocrinologica, Bucuresti, septembrie
2015 - Simpozion știintific interdisciplinar - Tema: “vaccinurile și terapiile antivirale medicamentoase
moderne – de la testare la includerea în programe naționale de sănătate publică”, Bucuresti, octombrie
2015
2014 – Simpozionul leziuni preneoplazice si neoplazice, Bucuresti, decembrie
2014 - The 6th Romanian IAN DONALD COURSE – Cluj, octombrie
2014 Al XVI –lea Congres Naţional de Obstetrică şi Gineologie, Cluj, octombrie
2014 Al VIII-lea congres al Societatii de Ginecologie Endocrinologica cu participare internationala
Bucuresti, iunie
2014 Al II-lea congres national de chirurgie minim invaziva cu participare internationala, Timisoara,
mai;
2014 Forumul Ginecologia.ro, Bucuresti, mai;
2014 Al II-lea Congres al Societatii Romane de Ultrasonografie in Obstetrica si Ginecologie, Iasi, aprilie
2014 Editia a 12-a a Conferintei Nationale Zilele Medicale “ Vasile Dobrovici”, Iasi, aprilie

2013 Congresul Societăţii Româno-Germane de Obstetrică şi Ginecologie, ediţia a IX , Timişoara


2013 Al VII-lea Congres al Societăţii Române de Ginecologie Endocrinologică – Sinaia
2013 The 5th Romanian IAN DONALD COURSE – First trimester pregnancy ultrasound – Cluj-Napoca
2013 Al X-lea Congres Naţional de MEDICINĂ PERINATALĂ, – Cluj-Napoca

E. Lucrari prezentate la congrese 1.Hepatita B în sarcină – o temă încă de actualitate – A. Filipescu, A. Boiangiu, Congresul Societăţii
nationale si publicate în volumele Româno–Germane de Obstetrixă şi Ginecologie, ediţia a IX–a, Timişoara, iulie 2013
manifestărilor ştiinţifice naţionale 2.Sarcina ectopică abdominală – prezentare de caz şi un scurt review al literaturii de specialitate– A.
(cu ISBN sau ISSN): Filipescu, A.Boiangiu, G. Puşcaşu, N. Clim – Congresul Societăţii Româno–Germane de Obstetrică şi
Ginecologie, ediţia a IX–a, Timişoara, iulie 2013 – Lucrare premiată cu Premiul „Cornel Proştean”
3. Administrarea profilactica a progesteronului corelata cu varsta materna – experineta a 5 ani - A.
Filipescu, A.Boiangiu, C. Vladu, N. Clim- – Editia a 12-a a Conferintei Nationale Zilele Medicale “ Vasile
Dobrovici”, Iasi, aprilie, 2014

Curriculum vitae 2022


BOIANGIU ANDREEA GRATIANA
4.Asocierea omfalocelului cu anomaliile cromozomiale - A. Filipescu, M. Zvanca, A.Boiangiu, N. Clim – Al
II-lea Congres al Societatii Romane de Ultrasonografie in Obstetrica si Ginecologie, Iasi, aprilie, 2014
5. Sindromul HELLP- prezentare de caz si un review al atitudinii diagnostice si terapeutice- A. Filipescu,
A.Boiangiu, C. Vladu, N. Clim – Editia a 12-a a Conferintei Nationale Zilele Medicale “ Vasile Dobrovici”,
Iasi, aprilie, 2014.
6.Histerectomia totala laparoscpica- experienta Clinicii de Obstetrica Ginecologie a Spitalului Universitar
de Urgenta Elias – A. Filipescu, A, Boiangiu, R. Vladareanu- Al II-lea congres national de chirurgie
minim invaziva cu participare internationala, Timisoara, mai, 2014
7.Aspecte tehnice ale histerectomiei laparoscopice- A. Filipesu, A. Boiangiu, C. Vladu, N. Clim –
Forumul Ginecologia.ro, Bucuresti, mai, 2014
8. Rolul exenteratiei pelvine in neoplasmele pelvine invazive locoregional- N. Bacalbasa, A. Filipescu, I.
Balescu, A. Boiangiu - Forumul Ginecologia.ro, Bucuresti, mai, 2014
9.Abordarea multidisciplinara a cancerului de col uterin. Terapia chirurgicala, Chimioterapia si
Radioterapia, implicatii clinice – A. Filipescu, R. Vladareanu, A. Boiangiu, C. Nitipir, M. Barna - Forumul
Ginecologia.ro, Bucuresti, mai, 2014
10. Voluminous endometrioma in a postmenopausal woman without previous hormonal therapy: a case
report- A. Filipesu, A. Boiangiu, C. Vladu, N. Clim, Al XVI-lea Congres National al Societatii de
Obstetrica si Ginecologie, Cluj, octombrie,2014
11. Abdominal wall endometrioma after cesarean section – tips and tricks to prevent it, A. Filipesu, A.
Boiangiu, C. Vladu, N. Clim, Al XVI-lea Congres National al Societatii de Obstetrica si Ginecologie, Cluj,
octombrie,2014
12. Difficulties in differential diagnosis between sigmoid endometriosis and sigmoid cancer, , A. Filipesu,
A. Boiangiu, C. Vladu, N. Clim, Al XVI-lea Congres National al Societatii de Obstetrica si Ginecologie,
Cluj, octombrie,2014
13.Atitudinea terapeutica actuala in formele avansate ale cancerului de col uterin, A. Filipescu, A.
Boiangiu, C. Vladu, N. Clim,N. Bacalbasa, R. Vladareanu, Simpozionul “Leziuni Preneoplazice si
Neoplazice”, Bucuresti, decembrie 2014
14. Tratamentul cancerelor de col uterin cu invazie de organ - chirurgia ultraradicală pelvină , N.
Bacalbasa, I. Balescu, , A. Filipescu, A. Boiangiu, R. Vladareanu, , Simpozionul “Leziuni Preneoplazice
si Neoplazice”, Bucuresti, decembrie 2014
15. Screeningul ecografic de prim trimestru adresat aneuploidiilor - Andreea Boiangiu, Cristina Vladu,
Nicoleta Clim, Alexandru Filipescu, Al III-lea Congres al SRUOG, Bucuresti, martie 2015
16. Abordarea terapeutică a carcinomului scuamos vulvar corelată cu anatomia aplicată a zonei
vulvoinghinale, - Andreea Graţiana Boiangiu, Nicoleta Clim, George Alexandru Filipescu – Al XVI –lea
Congres al Societatii Anatomistilor din Romania – Bucuresti, mai 2015
17. Variantele anatomice ale arterei uterine si implicatiile in chirurgia cancerului de col uterin - George
Alexandru Filipescu, Andreea Graţiana Boiangiu, Nicoleta Clim– Al XVI –lea Congres al Societatii
Anatomistilor din Romania –Bucuresti, mai 2015
18. Particularitatile de screening si conduita in cancerul de col uterin la adolescenta - Alexandru Filipescu,
Andreea Boiangiu, Nicoleta Clim – Al III-lea Simpozion Health Meeting : “ Actualitati in Oncologie –
Abordarea multidisciplinara in afectiunile oncologice” ,Bucuresti mai 2015
19. Implicatiile HPV in patogeneza carcinomului scuamos vulvar- Andreea Boiangiu, Cristina Vladu,
Alexandru Filipescu – Forum Ginecologia.ro – Editia a II-a , Bucuresti, mai 2015
20. Factori de risc ai recurentei prolapsului genital dupa chirurgia vaginala - Andreea Boiangiu, Nicoleta
Clim, Alexandru Filipescu -– Forum Ginecologia.ro – Editia a II-a , Bucuresti, mai 2015
21. Encefalită autoimună asociată unui teratom ovarian matur - raportare de caz - Andreea Boiangiu,
Nicoleta Clim, Alexandru Filipescu, -– Forum Ginecologia.ro – Editia a II-a , Bucuresti, mai 2015
22. Laparoscopia in ginecologie –incidente, accidente, complicatii - Nicoleta Clim, Andreea Boiangiu,
Alexandru Filipescu, -– Forum Ginecologia.ro – Editia a II-a , Bucuresti, mai 2015
23. Eficacitatea si efectul protector incrucisat al vaccinului HPV 16/18 in preventia infectiei si a leziunilor
precanceroase cauzate de tulpini HPV non vaccinale - Andreea Boiangiu, Cristina Vladu, Nicoleta Clim ,
Alexandru Filipescu – Al II-lea Congres National de HPV , iunie 2015, Bucuresti
24. Eficienta programelor de screening in detectia precoce a cancerului mamar – Nicoleta Clim, Stefan
Spiridon, Andreea Boiangiu, Alexandru Filipescu , - Al IX-lea Congres al Societatii Romane de
Ginecologie Endocrinologica, septembrie 2015, Bucuresti
25. Molecular mechanism of pelvic pain in endometriosis – Andreea Boiangiu, Cristina Vladu, Nicoleta
Clim , Alexandru Filipescu , - Al IX-lea Congres al Societatii Romane de Ginecologie Endocrinologica,
septembrie 2015, Bucuresti
26. Impactul vaccinării anti-human papillomavirus în patologia cancerului de col uterin - Nicoleta CLIM,
Andreea Gratiana BOIANGIU, Amelia MILULESCU, George Alexandru FILIPESCU - Simpozion știintific
interdisciplinar - Tema: “vaccinurile și terapiile antivirale medicamentoase moderne – de la testare la
includerea în programe naționale de sănătate publică”, Bucuresti, octombrie 2015
27. Eficiența programelor de screening în detecția precoce a cancerului mamar - Nicoleta Clim, Stefan
Spiridon, Andreea Boiangiu, Alexandru Filipescu- A IV-A EDIȚIE A CONFERINȚEI
Curriculum vitae
INTERDISCIPLINARE HEALTH MEETING TEMA: “Provocările actuale în sănătatea femeii – 2022 Între
BOIANGIU ANDREEA GRATIANA tradiționalism și inovație”, Bucuresti, noiembrie 2015
28.Tehnica operației cezariene în 3 fire-avantaje și rezultate pe termen scurt, mediu și lung. 3 stitches
cesarean technique -advantages & outcomesGeorge A. Filipescu,Andreea G. Boiangiu, Oana Alina
Solomon, Nicoleta Clim - A 13-a Editie a Conferintei Nationale Zilele Medicale „Vasile Dobrovici” , Iasi,
aprilie, 2016
29. Pneumotorax catamenial recurent –Indicație pentru operația cezariană? Andreea Boiangiu, Iulia
Nicolescu, George Filipescu A 13-a Editie a Conferintei Nationale Zilele Medicale „Vasile Dobrovici” , Iasi,
aprilie, 2016
30.Managementul conservator al Placentei Praevia centrale accreta prin ligatura bilaterală a arterelor
uterine și a pediculilor cervico-vaginaliNicoleta Clim, Amelia Milulescu, Andreea Boiangiu, Alexandru
Filipescu- A 13-a Editie a Conferintei Nationale Zilele Medicale „Vasile Dobrovici” , Iasi, aprilie, 2016
31.Avantajele cezarienei "în 3 fire" Alexandru Filipescu, Andreea Graţiana Boiangiu, Nicoleta Clim,
Oana Alina Solomon (Conţ), Mihaela Ichim -. Conferinta Forum Ginecologia.ro, „Actualitati in obstetrica si
ginecologie”, Bucuresti, mai 2016
32.Eficiența programelor de screening în detecția precoce a cancerului mamar Nicoleta Clim, Ștefan
Spiridon, Andreea Gratiana Boiangiu, George Alexandru Filipescu - Conferinta Forum Ginecologia.ro,
„Actualitati in obstetrica si ginecologie”, Bucuresti, mai 2016
33. Leiomiosarcom uterin gigant - prezentare de caz şi review al literaturii de specialitate Andreea
Graţiana Boiangiu, Nicoleta Clim, Oana Alina Solomon (Conţ), Mihaela Ichim ,George Alexandru
Filipescu - Conferinta Forum Ginecologia.ro, „Actualitati in obstetrica si ginecologie”, Bucuresti, mai 2016
34.Abordarea multidisciplinară a neoplasmului de col uterin –experiența Clinicii de Obstetrică Ginecologie
a SUU Elias , Alexandru Filipescu,Nicoleta Clim, Andreea Boiangiu, Amelia Milulescu, Oana Solomon,
Mihaela Ichim - Al III-lea Congres National de HPV – „HPV – de la biologie moleculara la clinica.Abordare
interdisciplinara”, Sinaia, iunie 2016
35.Identifying the needs in population (education, early detection, treatment) related to cervical cancer
pathology in a private treatment centre , AlexandruFilipescu,Cristian Andrei,Nicoleta Clim, Andreea
Grațiana Boiangiu - Al III-lea Congres National de HPV – „HPV – de la biologie moleculara la
clinica.Abordare interdisciplinara”, Sinaia, iunie 2016
36.Endometrioza extraperitoneala – cazuri rare , Alexandru Filipescu, Andreea Boiangiu, Nicoleta Clim,
Oana Cont, Conferinta anuala „Zilele INSMC 2016”, Bucuresti, decembrie 2016
37. Testele prenatale non invazive –rezultate si premise de viitor – Filipescu Alexandru, Andreea
Boiangiu, Danae Stambouli, Nicoleta Clim, Simona Vladareanu –A 11-a Conferinta Nationala a
Societatii Romane de Obstetrica Ginecologie, Bucuresti, octombrie 2016
38.Nasterea si ingrijirea postnatala la femeia cu epilepsie – Filipescu Alexandru, Andreea Boiangiu,
Nicoleta Clim, Oana Cont – Conferinta XXIV SRIE noiembrie 2016, Bucuresti
39. Testarea non invaziva prenatala - – Filipescu Alexandru, Andreea Boiangiu, Nicoleta Clim, Oana
Cont, Al IIlea Congres al Clubului Regal al Medicilor, octombrie 2016, Bucuresti
40.Testarea prenatală non invazivă–rezultate şi premise de viitor, Alexandru Filipescu, Simona
Vladareanu, Andreea Boiangiu, Nicoleta Clim, Amelia Milulescu, Oana Solomon, Mihaela Ichim,
Danae Stambouli, Radu Vlădăreanu - Al 5-lea Congres al Societatii Romane de Ultrasonografie in
Obstetrica si Ginecologie, Tg. Mures, aprilie 2017
41. Endometrioza extrapelvină: impact şi abord therapeutic A. Filipescu, O. Solomon, I. Nicolescu, A.
Boiangiu , Conferinta Noi perspective in obstetrica si ginecologie, Iasi, mai 2017, Speaker
42. Endometrioza extrapelviană - incidență, importanța problemei, prezentarea unor cazuri rare
- Andreea GrațianaBoiangiu, Iulia Nicolescu, Nicoleta Clim, Oana Alina Solomon (Conț),
George Alexandru Filipescu - Forum Ginecologia.ro Editia a IV-a , martie 2017, Bucuresti, Speaker
43. Bolile inflamatorii intestinale in sarcina – Andreea Boiangiu, Cristian Tiereanu, Nicolae Tudor,
Cristina Maria Miron, Alexandru Filipescu, Radu Vladareanu, Simona Vladareanu, Forum
Ginecologia.ro, 23-24 martie 2018, Bucuresti, Speaker invitat
44.Factori de predicție ai prognosticului maternofetal la gravida cu boală lupică, Andreea Boiangiu,
Andra Bălănescu , Radu Vlădăreanu, Simona Vlădăreanu, Prima Conferinta a “Patologiei Reumatice in
sarcina”, Bucuresti 10-11 mai 2018, Speaker invitat
45. Prenatal diagnosis, assessment and management of a sacrococcigian teratoma, Andreea Boiangiu,
Hadi Rahimian, Alexandru Filipescu, Radu Vladareanu, Simona Vladareanu, Al VI-lea Congres al
SRUOG 16-17 mai 2018 Bucuresti, Speaker
46.Prezervarea fertilitatii la pacienta cu endometrioza, Andreea Boiangiu, Alexandru Filipescu, Al VIlea
congres national de HPV si primul congres de endometrioza si infertilitate est europeana iunie 2018,
Sinaia, Speaker
47. Managementul bolilor inflamatorii intestinale in sarcina, Andreea Boiangiu, Cristian Tiereanu, Radu
Vladareanu, Simona Vladareanu- Congresul National SOGR septembrie 2018 Iasi

Curriculum vitae 2022


BOIANGIU ANDREEA GRATIANA
48. Managementul pacientei de varsta fertila – intre reumataolog, Andreea Boiangiu, Andra Balanescu,
Conferinta de boli autoimune –Rm Valcea, Maldaresti, noiembrie 2018, Speaker invitat
49. Radu Vladareanu, Andreea Boiangiu, Simona Vladareanu - Infectia materno-fetala cu CMV
keypoints Congresul National al Asociatiei Romane pentru Educatie Pediatrica in Medicina de Familie -
1-3 martie 2019, Poiana Brasov
50. Radu Vladareanu, Andreea Boiangiu, Cristian Tiereanu, Alexandru Filipescu, Simona Vladareanu
Managementul bolilor inflamatorii intestinale in sarcina – serie de cazuri Forum Ginecologia.ro
Provocari in Obstetrica si Ginecologie 8-9 martie 2019, Bucuresti RevistaGinecologia7(23)60-
69(2019)
51.Beneficiile testarii selective pentru CMV la nou-nascutii cu screening auditiv pozitiv – Simona
Vladareanu, Andreea Boiangiu, Iulia Petrescu, Simona Popescu Congresul National al Asociatiei
Romane pentru Educatie Pediatrica in Medicina de Familie -1-3 martie 2019, Poiana Brasov
52. Holoprozencefalia – un diagnostic facil? Andreea Boiangiu, Radu Vladareanu, Simona Vladareanu,
Andreea Stefanescu Al 7-lea congres al societatii romane de ultrasonografie in obstetrica si
ginecologie , aprilie 2019, Tg Mures – speaker
53. Vaccinul HPV si cancerul orofaringian – ce stim si ce nu stim? Radu Vladareanu, Andreea
Boiangiu, Simona Vladareanu Forum ORL, editia a 13-a, Conferinta „Patologia Oncologică În ORL.
Actualități În Infecția HPV”, 5-6 martie 2021
54. Managementul cancerului mamar infracentimetric; Filipescu Alexandru, Solomon Oana, Vladareanu
Radu, Bolocan Georgiana, Traistaru Andrei, Zamfirescu Vlad,Boiangiu Andreea Forum Ginecologia.ro
Hot Topics in Obstetrics and Gynecology , 25-26 martie 2021, online
55. Ruptura spontană a arterei iliace interne post radioterapie pelvina; Boiangiu Andreea, Solomon
Oana, Vladareanu Radu, Bolocan Georgiana, Traistaru Andrei, Zamfirescu Vlad, Filipescu Alexandru
Forum Ginecologia.ro Hot Topics in Obstetrics and Gynecology , 25-26 martie 2021, online
56. Infectia HPV la pacientele cu boli autoimune, Andreea Boiangiu, Radu Vladareanu. Alexandru
Filipescu, Andra Balanescu A VI-a Conferință Națională a Societății Române de HPV 1-3 iulie 2021,
Poaiana Brasov

F. Carti si capitole in carti de1. Traducerea si adaptarea Capitolului 29 din Williams Obstetrics 24th edition – Nasterile vaginale asistate
specialitate: instrumental
2. Traducerea si adaptarea Capitolului 5 din Callen Ultrasonography 6th edition – Evaluarea anatomiei
fetale in primul trimestru
3. Traducerea si adaptarea sectiunii a 13-a Sindroame si patologii multisistemice ANDREEA BOIANGIU,
ALEXANDRA MUNTEANU din Diagnostic Imagistic Obstetrica, Ed 3- Woodward, Editie in Limba
Romana Kennedy, Sohaey, Radu Vladareanu TRADUCERE SI ADAPTARE Editura Hipocrate, 2018,
4. “Neoplasmul de col uterin- actualizari in diagnostic si tratament”, Alexandru Filipescu, ISBN 978-606-
2-6, sub tipar 2017 Andreea Boiangiu coautor
5.Cazuri clinice de ginecologie pentru examene si concursuri, Alexandru Filipescu, Editura Universitara
“Carol Davila” 2021, ISBN 978-606-011-044-6, Andreea Boiangiu co-autor
6. Coautor al “Ghidului practic de histerectomie laparoscopica” – SUB coordonarea conf univ dr Alexandru
Filipescu – in curs de editare

G. Activitatea de cercetare
1. Proiect de cercetare privind infiintarea, managementul si functionarea unui centru de excelenta in
tratamentul cancerului de col uterin- proiect UMF Carol Davila in colaborare cu SC „MEDLIFE” SA, proiect
castigat prin concurs si debutat martie 2014- A. Filipescu manager de proiect;Andreea Boiangiu membru
al echipei de cercetare

2. Activitatea și tolerabilitatea produsului L. plantarul P 17630, cu administrare orală 5x109 CFU/capsule


(PLANTAGYN): un studiu multicentric, dublu-orb, placebo-controlat PLANT_2015_RO, debutat 2015,
Andreea Boiangiu subinvestigator

3. Coordonator in cadrul sesiunilor stiitifice medicale in obstetrica si ginecologie ale SSMB – o


organizatie SCOME

Curriculum vitae 2022


BOIANGIU ANDREEA GRATIANA
4. Studiu observational faza IV postmarketing „EVALUAREA EFICACITATII SI TOLERABILITATII
TRATAMENTUL LACTIFERON PLUS LA PACIENTELE CU ANEMIE”, membru al echipei de
cercetare, studiu debutat iulie 2017
5. POMMSIS study – post marketing menopausal symptoms international survey - 2020 - echipa de
cercetare
6. Testare clinică - Eficiența fitopreparatului Ginosept trofic in atrofie Vaginala Cercetător principal: Prof.
Univ. Dr. Radu Vladareanu- membru in echipa de cercetare

H. Cursuri de perfectionare si diplome Primul curs de Medicina Fetala organizat de FMF Fellows din Romania
obtinute Curs ISUOG cu tema : 3D in Fetal Medicine : Why, How and When
Curs ecografie obstetricala– Fetal Care – DR Adela Serban
Tehnici minim invazive adresate patologiei ginecologice, director de curs C. Copaescu
The 6th Romanian Ian Donald School Course
Curs ISUOG Ultrasound and other advanced techniques in prenatal diagnosis
Applied ICH/GCP Training for Clinical Research Trials
Managementul modern al osteoporozei
Curs ISUOG :”11-13 weeks fetal neurosonography”
Professional Presentations Certificate
„Inseminarea artificiala de la simpli la complex”
Cursul ;” From the heart of the fetus, to the heart of the new born- first basic course”
Certificat de MANAGER PROIECT cod COR 242101
Certificat de FORMATOR cod COR 242401
Medic specialist obstetrica ginecologie decembrie 2017 OMS 1543
Competenta Laparoscopie ginecologie mai 2018
Competenta Histeroscopie mai 2018
Competenta Ultrasonografie in Obstetrica si Ginecologie noiembrie 2018
Curs precongres “Start-up in reproducerea umana asistata” 20 iunie 2019, Sinaia, Romania
THE 9TH ROMANIAN „IAN DONALD” COURSE PROGRAM Thursday, 26th of September 2019, Cluj-
Napoca

Curriculum vitae 2022


BOIANGIU ANDREEA GRATIANA

S-ar putea să vă placă și