Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae

Europass
Informaţii personale
Nume / Prenume COSOLAN ELENA ANGELA
Adresă(e) Str.Agriculturii bl.1.sc.1.ap.2, 210222,Tg-Jiu,Romania
Telefon(oane) Mobil: 0766486737
Fax(uri)
E-mail(uri) cosolan_elena@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) Romana

Data naşterii 31.05.1984

Sex Feminin

Locul de muncă vizat / Domeniul -Formator


ocupaţional Consiliere educationala,Facultatea de Stiinte Medicale si Comportamentale –Univeritatea Constantin
Brancusi Tg-Jiu ,in curs de absolvire.

Experienţa profesională 2006-2009 Asistent medical la C. M. I. CHIOSA VIORICA, din anul 2011 – maistru instructor
nursing si invatamant clinic la Scoala Sanitara Carol Davila Tg Jiu-prezent,2014-asistent medical
–sectia Obstetrica Ginecologie ,Spitalul Judetean de Urgenta Tg- Jiu- prezent.

Funcţia sau postul ocupat Maistru instructor nursing si invatamant clinic,asistent medical generalist.
Activităţi şi responsabilităţi principale Formarea si pregatirea elevilor din cadrul Scolii Sanitare Carol Davila.- specializarea asistent
medical generalist.Acordarea de ingrijiri sepecifice conform fisei postului.
Numele şi adresa angajatorului SCOALA SANITARA POSTLICEALA CAROL DAVILA TG JIU GORJ,SPITALUL JUDETEAN DE
URGENTA TG JIU.
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Invatamant postliceal.

Educaţie şi formare Asistent medical generalist principal


Perioada Absolventa a Facultatii de Psihologie si Pedagogie din Brasov, cu diploma de licenta iulie 2014,
eleva a Scolii Sanitare Postliceale de Stat din Tg Jiu in perioada 2003-2006, intre anii 1998-
2002, eleva a Colegiului Teoretic Tudor Arghezii din Tg Carbunesti - profil biologie chimie.
Calificarea / diploma obţinută Asistent medical generalist, psiho - pedagog .
Disciplinele principale studiate / Ingrijirea pacientilor cu afectiunii : pulmonare , cardiovasculare , neurologice , endocrine,
competenţe profesionale dobândite dermatologice ,o r l , reumatismale,ginecologice,hematologice , ale tubului digestiv , cu afectiuni
psihiatrice, ingrijirea pacientilor in faza terminala,infecto contagioase,oftalmologie.
Acordarea primului ajutor in situatii de urgenta.
Ingrijirea nou nascutului , lauzei , gravidei.
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ SCOALA SANITARA POSTLICEALA DE STAT DIN TG JIU ION NINCU.
/ furnizorului de formare
Nivelul în clasificarea naţională sau Nivelul 3 de calificare.
internaţională

Aptitudini şi competenţe Sunt o persoana curajoasa, sociabila , comunicativa, corecta si foarte punctuala, gata oricand sa
personale invat lucruri noi.
Limba(i) maternă(e) Romana

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010
Limba(i) străină(e) cunoscută(e) Franceza , italiana , germana
Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere
Nivel european (*) Ascultare Citire Participare la Discurs oral Exprimare scrisă
conversaţie
Limba fra
nce mediu mediu mediu mediu mediu
za
Limba itali
mediu mediu mediu mediu mediu
ana
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi abilităţi sociale Sunt o persoana sociabila si intelegatoare.

Competenţe şi aptitudini Un bun organizator de intalniri si evenimente, din anul 2011 sunt presedinte in comisia de
organizatorice Protectie , securitate si sanatate in munca,responsabil de comisia de nursing din cadrul scolii, iar
din anul 2012 sunt secretar al consiliului de administratie al Scolii Sanitare Carol Davila din Tg
–Jiu.

Competenţe şi aptitudini tehnice

Competenţe şi aptitudini de utilizare Medii, curs de informatica in cadrul Facultatii Psihologie si Pedagogie din Brasov.
a calculatorului

Competenţe şi aptitudini artistice Desen -nivel mediu

Alte competenţe şi aptitudini -Maseur, in anul 2011 am urmat cursurile de reflexoterapie si masaj ,curs pe care l –am absolvit
cu nota 10.
-Inspector in domeniul securitatii si sanatatii in munca –curs absolvit in 2013 ,luna noiembrie.
-Formator ,curs absolvit la camera de comert si industrie Gorj in anul 2013.
-Competente antreprenoriale ,curs absolvit in cadrul Universitati Spiru Haret in anul 2011.
-Nivelul I curs DPPD,ABSOLVIT IN ANUL 2014.

Permis(e) de conducere Permis de conducere categoria B din anul 2007.

Informaţii suplimentare Casatorita din anul 2008, o fetita nascuta in anul 2009.

Anexe

Pagina / - Curriculum vitae al Pentru mai multe informaţii despre Europass accesaţi pagina: http://europass.cedefop.europa.eu
Nume Prenume © Uniunea Europeană, 2002-2010 24082010